Alla Grande

Pečeme tradiční italskou pizzu 🇮🇹 🍕

🍽️ PIZZA MENU

📦

Poplatky za obaly jsou zahrnuty v ceně jídel.

🍕 PIZZA 32 CM