Brugervilkår

Når du bruger Wolts Tjeneste, accepterer du at være underlagt disse brugervilkår ("Brugervilkår").

Læs venligst disse Brugervilkår grundigt igennem, før du bruger Wolts Tjeneste. Hvis du ikke kan acceptere Brugervilkårene, skal du undlade at bruge Wolts Tjeneste. Disse Brugervilkår gælder for enhver brug af Wolts Tjeneste og for Købsaftaler, som indgås i henhold hertil. En nærmere beskrivelse af Wolts Tjeneste og oplysninger om systemkrav er tilgængelig på wolt.com

Hvis du har en Wolt at Work-konto, gælder disse Brugervilkår også for vores kundeorganisation, som har tildelt dig Wolt at Work-funktionen, ("Kundeorganisation") vedrørende Ordrer, som du har afgivet via Wolt at Work-funktionen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Brugervilkår og Wolts vilkår og betingelser for virksomheder, som gælder for Kundeorganisationen, har Wolts vilkår og betingelser for virksomheder forrang for disse Brugervilkår.

Disse Brugervilkår er alene aftalt mellem os og Brugeren, og ikke med Apple Inc., og Apple Inc. er ikke ansvarlig for Wolt-appen eller Wolt-appens indhold. Du accepterer, at Apple Inc., og Apple Inc.s dattervirksomheder ("Apple"), er påtaleberettiget tredjemand i disse Brugervilkår, og at Apple, når du har accepteret disse Brugervilkår, er berettiget (og skal anses for at have accepteret retten) til at håndhæve disse Brugervilkår over for dig som påtaleberettiget tredjemand heri.

1. Definitioner

"Partner" betyder en restaurant eller anden partner, som har underskrevet en partneraftale med Wolt, og som tilbyder sine produkter og eventuelle leveringsydelser via Wolts Tjeneste.

"Købsaftale" betyder en aftale om køb af Partnerens produkter og eventuelle leveringsydelser, som er bestilt i en Ordre. For så vidt angår Ordrer, som er afgivet i Wolt at Work-funktionen, udgør Købsaftalen en bindende aftale mellem Partneren og Kundeorganisationen. For så vidt angår Ordrer, som er afgivet ved brug af Brugerens andre betalingsformer, udgør Købsaftalen en bindende aftale mellem Partneren og Brugeren. 

"Wolt" betyder:

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finland, hvis Brugeren befinder sig i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Georgien eller Kroatien,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prag 1, Tjekkiet, hvis Brugeren befinder sig i Tjekkiet,
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polen, hvis Brugeren befinder sig i Polen,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Israel, hvis Brugeren befinder sig i Israel,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Athen, Grækenland, hvis Brugeren befinder sig i Grækenland,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Serbien, hvis Brugeren befinder sig i Serbien.

"Wolt-appen" betyder en digital applikation, som hedder Wolt og leveres af Wolt, således at fysiske og juridiske personer kan bestille produkter fra Wolts Partnere.

"Wolt at Work-konto" betyder en brugerkonto i Wolt-appen, hvor Wolt at Work-funktionen er tilføjet.

"Wolt at Work-funktionen" betyder den betalingsform og funktion i Wolt-appen, hvor Kundeorganisationens godkendte Brugere kan afgive Ordrer på Kundeorganisationens regning.

"Wolts Tjeneste" betyder både Wolt-appen og Wolts website wolt.com og andre steder som fremgår af wolt.com.

"Brugeren", "du" eller "dig" betyder en fysisk person, som bruger Wolts Tjeneste.

2. Oplysninger om Wolt

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finland, selskabsreg.nr. 2646674-9, momsnr. FI26466749, hvis Brugeren befinder sig i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Georgien eller Kroatien,

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prag 1, Tjekkiet, selskabsreg.nr. 07030550, momsnr. CZ07030550, hvis Brugeren befinder sig i Tjekkiet,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polen, registreret i det polske virksomhedsregister under the National Court Register, som føres af byretten for hovedstaden Warszawa i Warszawa, XII Business Department of the National Court Register, under KRS-nr. 0000745637, momsnr. NIP 7010846311, hvis Brugeren befinder sig i Polen,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Israel, selskabsreg.nr. 51-588715-6, momsnr. 515887156, hvis Brugeren befinder sig i Israel,

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Athen, Grækenland, selskabsreg.nr. 147811001000, momsnr. EL801047822, hvis Brugeren befinder sig i Grækenland,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Serbien, selskabsreg.nr. 21408930, momsnr. 110976122, hvis Brugeren befinder sig i Serbien,

 • Handelsnavn: ”Wolt”,

Oplysninger om Partnerne og deres produkter og tjenester er tilgængelige på Wolt-appen og Wolts website.

3. Beskrivelse af Wolts Tjeneste

3.1. Wolt stiller en platform til rådighed, hvor Brugeren kan købe fødevareprodukter og leveringsydelser fra en Partner efter eget valg. Wolt sælger desuden leveringsydelser til Brugere, som befinder sig i Danmark, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Grækenland, Kroatien og Israel og i forbindelse med fødevareprodukter købt fra visse Partnere.

3.2. Partnerne giver oplysninger om deres produkter og ydelser på Wolts Tjeneste, herunder oplysninger om menuer og produktpriser. Køb og salg af Partnerens produkter og ydelser kan være underlagt yderligere vilkår, som er fastsat af Partnerne, og som fremgår af Wolts Tjeneste. Når Brugeren vælger de af Partnerens produkter og ydelser, som Brugeren ønsker at købe fra Partneren, afgiver Brugeren en bindende ordre om køb af produkterne og ydelserne fra Partneren på de vilkår, der vises for Brugeren på Wolts Tjeneste, før Brugeren afgiver ordren ("Ordre"). Efter modtagelsen af Ordren sender Wolt oplysninger om Ordren til Partneren. Når Partneren har accepteret Ordren, og Wolt har leveret en ordrebekræftelse til Brugeren på vegne af Partneren, indgår Brugeren eller Kundeorganisationen og Partneren Købsaftalen. Wolt leverer en kvittering til Brugeren på Partnerens vegne, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivningen i det land, hvor Brugeren befinder sig, at Partneren leverer kvitteringen direkte til Brugeren. Til Brugere, som befinder sig i Danmark, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Grækenland, Kroatien og Israel og i forbindelse med fødevareprodukter købt fra visse Partnere: Når Partneren har accepteret Ordren, og ordrebekræftelsen er leveret til Brugeren, indgår Brugeren eller Kundeorganisationen, ud over Købsaftalen med Partneren om købet af Partnerens produkter, en juridisk bindende aftale med Wolt om købet af eventuelle leveringsydelser, som Brugeren har bestilt via Wolts Tjeneste.

3.3. Den Partner, som Brugeren har valgt, klargør (og, hvis der er bestilt leveringsydelser, leverer) de produkter, som er anført i Ordren, til Brugeren. Wolt hæfter ikke og er ikke ansvarlig over for Brugeren for Partnerens behørige opfyldelse af Købsaftalen. Til Brugere, som befinder sig i Danmark, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Grækenland, Kroatien og Israel og i forbindelse med fødevareprodukter købt fra visse Partnere: Wolt er ansvarlig for udførelsen af leveringsydelserne, som Brugeren har bestilt fra Wolt i Ordren i henhold til disse Brugervilkår.

3.4. Når Brugeren har afgivet Ordren, kan Brugeren ikke annullere Ordren. Når du har afgivet en Ordre på produkter eller leveringsydelser, kan du ikke tilbagekalde eller annullere den. Før du afgiver en Ordre på et produkt eller en ydelse, bør du omhyggeligt gennemse dit valg.

4. Brugerkonti

4.1. Du har en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens, som ikke kan gives i underlicens, til at bruge Wolts Tjeneste i den form, som vi til enhver tid tilbyder dig, til de formål, som fremgår heraf. Den licens, som er tildelt Brugeren, til iOS-versionen af Wolt-appen, som er downloadet fra Apples App Store, er desuden begrænset til en licens til at bruge Wolt-appen på produkter, som er forsynet med Apples varemærke, og som Brugeren ejer eller disponerer over, og i henhold til de regler for brug, som fremgår af vilkår og betingelser for App Store og disse Brugervilkår.

4.2. For at kunne bruge Wolts Tjeneste, skal Brugeren oprette en brugerkonto ved at følge registreringsvejledningen på Wolts Tjeneste. Brugeroplysningerne på Wolts Tjeneste er personlige (medmindre andet er aftalt mellem Wolt og Kundeorganisationen). Brugeren skal sikre, at brugeroplysningerne og lignende oplysninger, som er nødvendige for at få adgang til Brugerens eller Kundeorganisationens konto, holdes fortrolige og bruges forsvarligt, således at de ikke er tilgængelige for tredjemand. En Bruger må kun have én personlig brugerkonto.

4.3. Hvis der er mistanke om, at en person uberettiget er blevet bekendt med Brugerens brugerkontooplysninger eller har adgang til Brugerens brugerkonto, skal Brugeren straks give Wolt meddelelse herom. Brugeren er ansvarlig for enhver brug af Wolts Tjeneste og eventuel aktivitet på Brugerens brugerkonto.

4.4. For at kunne bruge Wolts Tjeneste, skal du afgive gyldige kreditkortoplysninger eller oplysninger vedrørende en anden betalingsform til Wolt. Wolt opbevarer ikke oplysninger om dit betalingsmiddel, da dette håndteres af den tredjemandsudbyder af betalingsformidlingstjenester, som Wolt bruger. Du accepterer at betale for alle køb forbundet med din brug af Wolts Tjeneste, bortset fra køb foretaget via Wolt at Work-funktionen på Kundeorganisationens regning. Du skal sørge for at opdatere de kreditkortoplysninger og andre betalingsoplysninger, som du har afgivet på din brugerkonto.

5. Betalinger

5.1. Brugeren, eller Kundeorganisationen ved brug af en Wolt at Work-konto, betaler den købspris, som er anført i Ordren, ved brug af den relevante betalingsfunktion på Wolts Tjeneste. Wolt opkræver alle betalinger fra Brugerne eller Kundeorganisationerne på Partnerens vegne. Hvis Ordren afgives via Wolt at Work-funktionen, bekræfter Brugeren betalingen på vegne af Kundeorganisationen via Wolt at Work-funktionen. Brugerens eller Kundeorganisationens betalingsforpligtelse opstår ved afgivelse af en Ordre via Wolts Tjeneste.

5.2. Brugeren kan kun opfylde sin betalingsforpligtelse ved at bruge den betalingsform, der er tilgængelig online på Wolts Tjeneste. Når Brugeren, eller Kundeorganisationen ved brug af en Wolt at Work-konto, har betalt købsprisen til Wolt, har Brugeren eller Kundeorganisationen opfyldt sin betalingsforpligtelse over for Partneren.

5.3. Betalingen trækkes automatisk på Brugerens kreditkort eller opkræves via Kundeorganisationens Wolt at Work-funktion ved levering af Ordren. Wolt er berettiget til på Partnerens vegne at reservere beløbet på Brugerens kreditkort eller Kundeorganisationens Wolt at Work-funktion i forbindelse med autorisering, når Ordren er afgivet via Wolts Tjeneste. Wolt bruger en tredjemandsudbyder af betalingsformidlingstjenester til behandling af betalinger.

6. Wolt-point og Wolt-tokens

6.1. Brugerne af Wolts Tjeneste kan få point eller tokens fx ved at invitere nye brugere til at tilmelde sig Wolts Tjeneste. Brugeren kan benytte Wolt-point og Wolt-tokens til at få rabat på sine køb på Wolts Tjeneste.

6.2. Wolt kan ensidigt fastsætte de betingelser, der gælder for tildeling, brug og gyldighed af Wolt-point og Wolt-tokens.

6.3. Bonuspoint eller -tokens for tilmelding kan kun bruges én gang.

6.4. Wolt-point og Wolt-tokens kan ikke veksles til kontanter.

6.5. Wolt-point og Wolt-tokens kan annulleres, hvis Wolt konstaterer misbrug af Wolt-point eller Wolt-tokens eller mistænker eller konstaterer, at Wolt-point eller Wolt-tokens er blevet tildelt på et forkert grundlag. I sådanne tilfælde fakturerer Wolt det beløb, som blev betalt ved brugen af Wolt-point eller Wolt-tokens.

7. Levering af en Ordre

7.1. Hvis Brugeren bestiller levering af Ordren via Wolts Tjeneste, leveres Ordren til det sted, som Brugeren har bekræftet på Wolts Tjeneste. Brugeren skal også angive en fysisk adresse for det bekræftede sted på Wolts Tjeneste. Partneren leverer leveringsydelserne til Brugeren eller Kundeorganisationen. Til Brugere, som befinder sig i Danmark, Estland, Letland, Ungarn, Litauen, Grækenland, Kroatien og Israel, og i forbindelse med fødevareprodukter købt fra visse Partnere: Wolt leverer leveringsydelserne til Brugeren eller Kundeorganisationen.

7.2. Brugeren skal være tilgængelig på det telefonnummer, som Brugeren har angivet på Wolts Tjeneste. Hvis det ikke lykkes at komme i kontakt med Brugeren på det telefonnummer, som Brugeren har angivet, kan Wolt eller Partneren annullere leveringen, og Brugeren eller Kundeorganisationen kan opkræves den fulde pris for Ordren.

7.3. Brugeren kan afgive en ordre til levering så hurtigt som muligt (standard leveringsform) eller ved forudbestilling til et specifikt leveringstidspunkt.

7.4. Standardlevering: Brugeren skal være til stede på det bekræftede sted, der er anført i Ordren, i perioden fra afgivelsen af Ordren til produkterne i Ordren er modtaget. Hvis Brugeren ikke er tilgængelig på det sted, som han/hun har bekræftet, inden for fem minutter efter ankomsttidspunktet for leveringen af de bestilte produkter, og Brugeren ikke svarer, efter den kurér, der foretager leveringen, har forsøgt at få kontakt to gange, kan Wolt eller Partneren annullere leveringen og opkræve den fulde pris for Ordren hos Brugeren eller Kundeorganisationen.

7.5. Levering af "forudbestilling": Brugeren skal være til stede på det bekræftede sted fra ti minutter før det forudbestilte leveringstidspunkt til leveringstidspunktet for at modtage Ordren.

8. Afhentning af Ordren på Partnerens salgssted

8.1. Hvis Brugeren ikke har bestilt levering af Partnerens produkter i Ordren, men afhentning på Partnerens salgssted, kan produkterne afhentes på Partnerens salgssted, som Brugeren har valgt i forbindelse med Ordren. Brugeren modtager en separat elektronisk bekræftelse, når produkterne er klar til afhentning. Partneren eller Wolt kan fastsætte betingelserne for Brugerens identificering ved afhentning af produkterne i Ordren.

8.2. Partneren skal opbevare de bestilte produkter, i 60 minutter efter at Partneren har givet Brugeren besked om, at Ordren er klar til afhentning. Denne forpligtelse er begrænset til åbningstiden på den pågældende Partners salgssted, og Ordren skal afhentes, før Partnerens salgssted lukker.

9. Indtagelse af Ordren på stedet

9.1. Hvis Brugeren har valgt at indtage produkterne i Ordren på Partnerens salgssted, modtager Brugeren en separat elektronisk bekræftelse vedrørende det tidspunkt, hvor produkterne forventes at være klar til indtagelse på Partnerens salgssted.

10. Forventede tidspunkter

10.1. Leveringstidspunktet eller afhentningstidspunktet eller andre forventede tidspunkter, som Partneren eller Wolt har meddelt til Brugeren på Wolts Tjeneste, er udelukkende forventede tidspunkter. Der er ingen garanti for, at Ordren leveres eller er klar til afhentning eller indtagelse på det forventede tidspunkt. Tidspunkter for levering af produkterne kan også påvirkes af faktorer som fx trafikpropper, myldretid og vejrforhold.

11. Immaterielle Rettigheder

11.1. Alle Immaterielle Rettigheder til eller knyttet til Wolts Tjeneste og dertilhørende dokumentation og dele og kopier heraf tilfalder til enhver tid Wolt og/eller Wolts underleverandører/licensgivere, og Wolt og/eller Wolts underleverandører/licensgivere har den eksklusive ejendomsret dertil. "Immaterielle Rettigheder" betyder ophavsrettigheder og tilknyttede rettigheder (herunder rettigheder til databaser, kataloger og fotografier), patenter, brugsmodeller, designrettigheder, varemærker, handelsnavne, forretningshemmeligheder, knowhow og enhver anden form for registreret eller uregistreret immateriel rettighed.

11.2. Disse Brugervilkår tildeler ikke Brugeren Immaterielle Rettigheder til Wolts Tjeneste, og Wolt og Wolts underleverandører/licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt i henhold hertil.

11.3. Apple er ikke ansvarlig for undersøgelser, forsvar, forlig eller udligning forbundet med krav om, at iOS-versionen af Wolt-appen eller din brug deraf krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

12. Øvrige bestemmelser for brug af Wolts Tjeneste

12.1. Wolts Tjeneste er kun tilgængelig for personer på 18 år eller derover.

12.2. Brugeren skal overholde alle gældende regler og bestemmelser ved brug af Wolts Tjeneste, herunder ved køb af alkohol og tobak. Hvis det er muligt at bestille levering af alkohol i det land, hvor Brugeren befinder sig, kan Brugeren få afvist sin bestilling af alkoholholdige drikkevarer, hvis han/hun ikke kan forevise gyldigt billed-id, som beviser, at han/hun er mindst 18 år, til Wolts kurerpartner, som leverer Ordren.

12.3. Wolt videreudvikler Wolts Tjeneste løbende, og Wolt kan helt eller delvist ændre eller fjerne forskellige dele af Wolts Tjeneste, herunder funktioner, produkterne og de Partnere, der er tilgængelige på Wolts Tjeneste.

12.4. Når du bruger Wolts Tjeneste, kan du møde indhold eller oplysninger, som kan være ukorrekte, ufuldstændige, forsinkede, misvisende, ulovlige, stødende eller på anden måde skadelig. Wolt gennemgår normalt ikke indhold, der er leveret af Partnerne. Wolt er ikke ansvarlig for tredjemands (herunder Partnernes) indhold eller oplysninger eller for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af brugen heraf eller tilliden hertil.

12.5. Du eller Kundeorganisationen er ansvarlige for at anskaffe og vedligeholde enheder eller udstyr (som fx telefoner) og forbindelser, der er nødvendige for adgang til og brug af Wolts Tjeneste, og for at betale alle afgifter, der er forbundet hermed.

12.6. Brugeren vil ikke: (i) bruge eller forsøge at bruge en andens personlige Wolt-konto og/eller skaffe sig adgang til en andens personlige betalingsoplysninger via Wolts Tjeneste eller bruge en andens personlige betalingskort ved brug af Wolts Tjeneste uden den pågældende anden persons samtykke; (ii) kopiere, ændre eller skabe bearbejdede værker baseret på Wolts Tjeneste eller anden dertil knyttet teknologi; (iii) reverse engineer, dekompilere, demontere, afkode eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for Wolts Tjeneste eller anden tilknyttet teknologi eller dele heraf; (iv) fjerne meddelelser om ophavsrettigheder, varemærker eller andre ejendomsrettigheder indeholdt i eller på Wolts Tjeneste; (v) fjerne, dække eller skjule annoncer på Wolts Tjeneste; (vi) indsamle, bruge, kopiere eller overdrage oplysninger fra Wolts Tjeneste uden Wolts samtykke; (vii) bruge søgerobotter eller andre automatiserede metoder til at bruge Wolts Tjeneste; (viii) oprette en Wolt-konto ved brug af en falsk identitet eller en anden persons identitet; eller (ix) skaffe sig adgang til Wolts Tjeneste gennem grænseflader, som Wolt specifikt stiller til rådighed, som fx Wolt-appen og Wolts Website.

12.7. Wolt er berettiget til at fjerne en Bruger fra Wolts Tjeneste med øjeblikkelig virkning og/eller afvise eller annullere Ordrer fra en Bruger, hvis (i) Brugeren misbruger Wolts Tjeneste eller forårsager nogen form for skade på Wolts Tjeneste eller Partnerne eller Wolt eller Wolts medarbejdere, (ii) Wolt har rimelig mistanke om, at Brugeren har foretaget svigagtige handlinger i forbindelse med brugen af Wolts Tjeneste, (iii) Brugeren afgiver en falsk Ordre (fx ved ikke at betale eller ved ikke at være til stede ved leveringen eller afhentningsstedet for at modtage Ordren) eller på anden måde ikke overholder sine forpligtelser i medfør af disse Brugervilkår; (iv) hvis der er rimelig tvivl om Ordrens rigtighed eller ægthed. Hvis Wolt annullerer en Ordre, som allerede er betalt, skal Wolt overføre det pågældende beløb til den konto eller Wolt at Work-konto, som Brugeren foretog betalingen fra.

12.8. Medmindre andet er anført, er Wolt Enterprises Oy databehandler af de personoplysninger, som indsamles om Brugere. Wolt Enterprises Oy skal behandle personoplysninger indsamlet fra Brugeren i overensstemmelse med Wolts privatlivspolitik.

12.9. Brugeren skal overholde tredjemands gældende aftalevilkår ved brug af Wolt-appen eller Wolts Tjeneste.

12.10. Brugeren erklærer og garanterer, at (i) han/hun ikke befinder sig i et land, som er underlagt blokade fra den amerikanske stat, eller som den amerikanske stat har erklæret som et land, der "støtter terrorisme", og (ii) at han/hun ikke står anført på en af den amerikanske stats lister over forbudte parter eller parter med begrænsede rettigheder.

13. Varighed og ophør

13.1. Disse Brugervilkår gælder indtil videre som en bindende aftale mellem Wolt og Brugeren, så længe Brugeren bruger Wolts Tjeneste. 

13.2. Brugeren kan til enhver tid stoppe med at bruge Wolts Tjeneste. Wolt kan til enhver tid permanent eller midlertidigt stoppe med at levere Wolts Tjeneste.

14. Klager

14.1. Bemærk, at Wolts Tjeneste til enhver tid kan afbrydes eller nedlukkes permanent. Wolts Tjeneste kan desuden suspenderes midlertidigt. Undlad at bruge Wolts Tjeneste til at foretage backup af data. Mens Wolt bestræber sig for at udbyde vores platform og tjenester (inklusive nye og / eller midlertidige tjenester såsom leveringer uden kontakt, levering med ny teknologi eller levering af nye produktkategorier), er der fejlfrit, frasiger Wolt sig enhver indeståelse eller garanti i relation til pålidelighed, funktionaliteten, rettidighed, kvalitet eller egnethed af Wolts Tjeneste, dens funktioner eller andet tjenste, der tilbudes af Wolt. Wolt afgiver ingen indeståelse eller garanti som ikke udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser.

14.2. Partneren forpligter sig til at klargøre Ordren i overensstemmelse med Brugerens bestilling og inden for det tidsrum, som er vist på Wolts Tjeneste. Hvis der er fejl i (leveringen af) Ordren, kan Brugeren enten kontakte Wolts kundeservice, som handler på Partnerens vegne, via kundesupportchatten i appen eller på support@wolt.com eller tage direkte kontakt til Partneren.

14.3. Partneren er eneansvarlig for fejl i Ordrens indhold og klargøring eller andre mangler i forbindelse med opfyldelsen af Købsaftalen.

14.4. Den Bruger, som har opdaget manglerne i opfyldelsen af Købsaftalen, skal straks indsende eventuelle klager til Wolt eller Partneren med tydelig beskrivelse af de omtalte mangler.

14.5. Apple har ikke pligt til at levere vedligeholdelses- og supportydelser i forbindelse med Wolt-appen. I det omfang vedligeholdelse eller support er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, er vi, ikke Apple, forpligtede til at levere denne vedligeholdelse eller support. I det omfang der gælder en lovbestemt, ufravigelig garanti, er vi, ikke Apple, eneansvarlige for denne garanti. Vi, ikke Apple, er ansvarlige for at behandle Brugerens og tredjemands eventuelle krav vedrørende iOS-versionen af Wolt-appen eller Brugerens besiddelse og/eller brug af iOS-versionen af Wolt-appen, herunder blandt andet (i) produktansvarskrav, (ii) krav om iOS-versionen af Wolt-appens manglende overholdelse af gældende myndighedskrav eller retlige krav og (iii) krav i medfør af forbrugerbeskyttelseslovgivning, databeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning, herunder i forbindelse med iOS-versionen af Wolt-appens brug af HealthKit og HomeKit.

15. Lovvalg og konfliktløsning

15.1. Disse Brugervilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med finsk ret, medmindre Brugeren befinder sig i Tjekkiet, Grækenland, Israel, Polen eller Serbien, hvor disse Brugervilkår i så fald er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor Brugeren befinder sig. 

15.2. Hvis du er forbruger, gør vi opmærksom på, at du ikke kan blive frataget de rettigheder, som du har i kraft af ufravigelig forbrugerbeskyttelseslovgivning i dit hjemland. 

15.3. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Brugervilkår, skal afgøres ved byretten  i Helsinki, medmindre Brugeren befinder sig i Tjekkiet, Grækenland, Israel, Polen eller Serbien, hvor tvister i så fald skal afgøres ved de kompetente domstole i det land, hvor Brugeren befinder sig. En forbruger kan dog altid anlægge sag ved en kompetent domstol i sit hjemland. Hvis du er en Bruger, der er bosiddende inden for EU, kan du og Wolt også bruge OTB-platformen, som administreres af EU-Kommissionen, til at afgøre tvister. Platformen er tilgængelig på ec.europa.eu/odr. Du kan også henvise en tvist til forbrugerklagenævnet eller en anden tilsvarende udenretlig institution i dit hjemland (som fx det finske forbrugerklagenævn, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, i Finland, det tjekkiske Trade Inspection Authority, coi.cz, i Tjekkiet eller det polske Permanent Amicable Consumer Court ved det kompetente Provincial Inspectorate of Trade Inspection, uokik.gov.pl, i Polen).

16. Ændringer

16.1. Disse Brugervilkår kan ændres.

16.2. Wolt skal offentliggøre de ændrede Brugervilkår på Wolts Website og oplyse Brugeren om, at Wolts Brugervilkår er blevet ændret, på Wolts Tjeneste eller pr. e-mail til den e-mailadresse, som Brugeren har oplyst på Wolts Tjeneste. Hvis Brugeren ikke accepterer Wolts ændrede Brugervilkår, skal han/hun stoppe med at bruge Wolts Tjeneste.

17. Overdragelse

17.1. Wolt er berettiget til helt eller delvist at overdrage nogle af eller alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil til en tilknyttet virksomhed eller retsefterfølger eller til en køber eller erhverver af Wolts aktiver vedrørende Wolts Tjeneste uden Brugerens forudgående samtykke.

17.2. Brugeren er ikke berettiget til hverken helt eller delvist at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil.

*****

Revideret 24.06.2019 

PRIVATLIVSPOLITIK FOR WOLT

Wolt Enterprises Oy og visse af Wolts koncernselskaber ("Wolt", "vi") behandler personoplysninger om sine brugere af Wolts madbestillingstjenester ("Wolt-appen") og besøgende på websitet wolt.com ("Websitet").

"Wolts Tjenester" henviser i denne privatlivspolitik samlet til Websitet og Wolt-appen. "Bruger" eller "du" henviser i denne privatlivspolitik samlet til vores og vores koncernselskabers kunder, repræsentanter og andre autoriserede brugere hos vores kundeorganisationer, potentielle kunder og brugerne af Wolts Tjenester.

Vores privatlivspolitik beskriver, fx hvilke typer personoplysninger vi behandler, hvordan vi behandler personoplysningerne, og hvordan du kan udøve dine rettigheder som den registrerede (fx retten til indsigelse, retten til indsigt).

Nogle af vores tjenester kan være underlagt en særskilt privatlivspolitik. Hvis en bestemt tjeneste er underlagt en særskilt privatlivspolitik, vil vi annoncere den ved et opslag i forbindelse med den pågældende tjeneste.

Denne privatlivspolitik kan til enhver tid opdateres for at afspejle ændringer i databehandlingsprocedurer eller andre ændringer. Du finder den gældende version på Websitet. Vi foretager ikke væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik eller ændrer Brugernes rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden at give meddelelse herom.

1. DATAANSVARLIG(E)

Denne privatlivspolitik gælder for Wolts behandling af personoplysninger.

Ved behandling af personoplysninger om Brugere i nedenstående lande er Wolt Enterprises Oy og Wolts lokale koncernselskab fælles dataansvarlige. Det betyder, at Wolt Enterprises Oy og Wolts lokale koncernselskab sammen bestemmer formålet med behandlingen af personoplysninger og de metoder, der anvendes til behandling af personoplysninger. De landespecifikke fælles dataansvarlige fremgår nedenfor:

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prag 1, Tjekkiet, selskabsreg.nr. 07030550, for Brugere, der befinder sig i Tjekkiet,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polen, selskabsreg.nr. 0000745637, for Brugere, der befinder sig i Polen,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Israel, selskabsreg.nr. 51-588715-6, for Brugere, der befinder sig i Israel (det bemærkes over for Brugere i Israel, at termen "ansvarlig", som den anvendes i denne privatlivspolitik, betyder "databaseejeren", som denne term anvendes i den israelske databeskyttelseslov (Protection of Privacy Law, 5741-1981)),

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Athen, Grækenland, selskabsreg.nr. 147811001000, for Brugere, der befinder sig i Grækenland,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Serbien, selskabsreg.nr. 21408930, for Brugere, der befinder sig i Serbien.

Wolt Enterprises Oy er udpeget som den ansvarlige for håndtering af alle anmodninger og spørgsmål fra de registrerede vedrørende Wolt-koncernens behandling af personoplysninger på vegne af de lokale fælles dataansvarlige.

Ved behandling af personoplysninger om Brugere i andre lande end de ovenstående er Wolt Enterprises Oy eneste dataansvarlige.

2. WOLTS KONTAKTOPLYSNINGER

Navn: Wolt Enterprises Oy
Selskabsreg.nr.: 2646674-9

Postadresse: Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finland

E-mailadresse: support@wolt.com

wolt.com

Kontaktperson: Oskari Pétas

3. PERSONOPLYSNINGER OG DATAKILDER

De personoplysninger, som vi indsamler og behandler, kan inddeles i to overordnede kategorier af oplysninger: brugeroplysninger og analytiske oplysninger.

Brugeroplysninger

Brugeroplysninger er personoplysninger, som indsamles direkte fra dig eller fra vores kundeorganisation, på hvis vegne du bruger Wolts Tjenester, ("Kundeorganisation"), alt efter omstændighederne. Vi kan indsamle brugeroplysninger fra vores Brugere og Kundeorganisationer på forskellige måder, blandt andet ved indgåelse af en aftale med Kundeorganisationen om levering af ydelser, eller når Brugerne opretter sig på Wolts Tjenester, abonnerer på et nyhedsbrev eller udfylder en formular. Bemærk desuden, at vi også indsamler oplysninger om eventuelle transaktioner og betalinger, som du foretager via Wolts Tjenester.

Brugeroplysninger, som er nødvendige for at bruge Wolts Tjenester

Følgende personoplysninger, som vi indsamler og behandler, er nødvendige for passende opfyldelse af kontrakten mellem dig og os og af vores retlige forpligtelser samt af hensyn til vores legitime interesse ved opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser over for vores Kundeorganisationer.

Når en aftale om levering af ydelser er indgået mellem os og Kundeorganisationen, giver Kundeorganisationen os dit fulde navn og din e-mailadresse.  

Når du registrerer dig på Wolts Tjenester og opretter en brugerkonto, skal du give os følgende oplysninger:

 • fulde navn
 • telefonnummer 
 • e-mailadresse 
 • oplysninger vedrørende dit betalingsmiddel som fx nummeret og udløbsdatoen på dit betalingsmiddel (skal oplyses for at bestille madvarer via Wolts Tjenester, men opbevares ikke af Wolt, da Wolt bruger en tredjemandsudbyder af betalingsformidlingstjenester til behandling af betalinger)

Brugeroplysninger, som du frivilligt giver os

Din bruger- eller kundeoplevelse forbedres, hvis du giver os følgende oplysninger: 

Yderligere kontooplysninger:

 • et billede
 • leveringsadresse
 • lokalitetsoplysninger (hvis du giver samtykke til behandling af dine lokalitetsoplysninger)
 • andre oplysninger, som du giver enten ved oprettelse af en brugerkonto eller ved efterfølgende opdatering af din brugerprofil 

Andre oplysninger. Vi kan også behandle andre oplysninger, som du frivilligt giver os, som fx:

 • oplysninger, som du giver, når du vurderer vores tjenester
 • tilvalg og fravalg af markedsføring
 • oplysninger, som du giver pr. telefon eller e-mail eller i en chat med os, herunder optagelse af dine samtaler med vores kundeservice

Ud over de brugeroplysninger, som vi indsamler fra dig og Kundeorganisationen, behandler vi visse personoplysninger om dig, som tredjemandsleverandører giver os. 

Hvis du forbinder eller logger på din konto med Facebook, deler Facebook dine personoplysninger, som fx dit profilbillede, et udvalg af dine Facebook-venner og dit Facebook-ID, med os. 

Analytiske oplysninger

Selvom vi ikke normalt bruger analytiske oplysninger til at identificere dig som enkeltperson, kan du nogle gange genkendes igennem disse, enten alene eller i kombination eller forbindelse med brugeroplysninger. I sådanne tilfælde kan analytiske oplysninger også anses for at være personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, og vi vil behandle disse oplysninger som personoplysninger.

Vi kan automatisk indsamle følgende analytiske oplysninger, når du besøger eller interagerer med Wolts Tjenester:

Enhedsoplysninger. Vi indsamler følgende oplysninger om den tekniske enhed, som du bruger i forbindelse med Wolts Tjenester:

 • enhed og enhedens identifikationsnummer, enhedens IMEI-nummer
 • land
 • IP-adresse
 • browsertype og -version
 • styresystem
 • internetudbydere
 • enhedens reklame-id
 • besøgs-id

Brugsoplysninger. Vi indsamler oplysninger om din brug af Wolts Tjenester, som fx:

 • tidsforbrug på Wolts Tjenester 
 • interaktion med Wolts Tjenester
 • oplysninger om dine bestillinger via Wolts Tjenester
 • URL'en på det website, som du besøgte før og efter dit besøg på Wolts Tjenester
 • dato og tidspunkt for dine besøg på Wolts Tjenester
 • de dele af Wolts Tjenester, som du besøgte
 • de produkter, som du søgte på, mens du brugte Wolts Tjenester

Cookies

Vi bruger forskellige teknologier til at indsamle og opbevare analytiske oplysninger og andre oplysninger, når Brugerne besøger Wolts Tjenester, blandt andet cookies og web beacons.

Cookies er små tekstfiler, som sendes og gemmes på din enhed, og som giver os mulighed for at identificere besøgende på Wolts Tjenester, lette brugen af Wolts Tjenester og oprette aggregerede oplysninger om vores besøgende. På den måde kan vi forbedre Wolts Tjenester og yde bedre service til vores Brugere. Vores cookies skader ikke din enhed eller dine filer. Vi bruger cookies til at skræddersy Wolts Tjenester og de oplysninger, som vi giver, til vores Brugeres individuelle interesser. 

Brugerne kan vælge at indstille deres internetbrowser til at afvise cookies eller til at give besked, når der sendes cookies. Følgende links giver fx oplysninger om, hvordan man ændrer cookieindstillingerne i nogle af de populære browsere: 

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Bemærk, at nogle dele af Wolts Tjenester ikke vil fungere korrekt, hvis du afviser brugen af cookies.

Web beacon er en teknologi, som gør det muligt at identificere dem, som læser websites og e-mails, fx for at konstatere, om en e-mail er blevet læst. 

Webanalysetjenester

Wolts Tjenester bruger Google Analytics og andre webanalysetjenester til at indsamle analytiske oplysninger og rapporter om besøgendes brug og til at hjælpe os med at forbedre Wolts Tjenester. Du finder en beskrivelse af Google Analytics på Google Analytics. Du kan fravælge Google Analytics med dette tilføjelsesprogram: Google Analytics opt-out add-on.

Reklame- og besøgs-id

Wolts Tjenester bruger pseudonymiserede identifikatorer til at spore og forudsige din brug af appen og tjenesten samt dine præferencer.

Du kan fravælge brugen af identifikatorer ved at ændre indstillingerne i dit styresystem som følger:

Du kan deaktivere reklame-id'er på iOS-mobilenheder ved at slå knappen Begræns reklamesporing til (Indstillinger → Anonymitet → Reklamer → Begræns reklamesporing). Se Apples side om reklamer og anonymitet for at få flere oplysninger om og en oversigt over reklame-id'er.

Du kan deaktivere Wolts besøgs-id'er på mobile iOS- og Android-enheder ved at ændre dine indstillinger (på iOS: Indstillinger → Wolt → Wolt indstillinger → Limit tracking, og på Android: Wolt-appen → Profilknappen → Ikonet for indstillinger i øverste højre hjørne).

4. FORMÅL OG LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Formål

Der er adskillige grunde til, at Wolt behandler dine personoplysninger:

For at levere Wolts Tjenester og opfylde vores kontraktlige forpligtelser (retsgrundlag: opfyldelse af kontrakt og legitim interesse)

Wolt behandler dine personoplysninger, så vi kan levere Wolts Tjenester til dig i henhold til kontrakten mellem dig og Wolt eller mellem Kundeorganisationen og Wolt. 

Vi bruger fx oplysningerne til at behandle dine betalinger og eventuelle tilbagebetalinger (i det omfang det er relevant) og til at give vores partnere (restauranterne og vores kurerpartnere) de oplysninger, der er nødvendige for at klargøre og levere din ordre. Hvis du kontakter vores kundeservice, bruger vi de oplysninger, som du har givet os, til at besvare dine spørgsmål eller afklare din klage. 

For at opfylde vores retlige forpligtelser (retsgrundlag: opfyldelse af retlig forpligtelse)

Wolt behandler oplysninger, så vi kan administrere og opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen. Dette omfatter oplysninger, som vi behandler for at opfylde vores bogføringsforpligtelser og for at levere oplysninger til relevante myndigheder som fx skattemyndighederne.

Til kravbehandling og retsskridt (retsgrundlag: legitim interesse)

Wolt kan behandle personoplysninger i forbindelse med kravbehandling, gældsinddrivelse og retsskridt. Vi kan også behandle oplysninger for at forebygge bedrageri, misbrug af vores tjenester og for at sikre data-, system- og netværkssikkerhed.

Til kommunikation og markedsføring til kunder (retsgrundlag: legitim interesse)

Wolt behandler dine personoplysninger, så vi kan kontakte dig vedrørende Wolts Tjenester og oplyse dig om ændringer deraf. Dine personoplysninger bruges også til at markedsføre Wolts Tjenester over for dig. 

Til kvalitetsforbedringer og trendanalyser (retsgrundlag: legitim interesse)

Vi kan også behandle oplysninger om din brug af Wolts Tjenester til at forbedre kvaliteten af Wolts Tjenester fx ved at analysere eventuelle trends i brugen af Wolts Tjenester. For at vi kan sikre, at vores ydelser er i overensstemmelse med dine behov, kan vi bruge personoplysninger til fx kundetilfredshedsundersøgelser. Hvis det er muligt, bruger vi alene aggregerede oplysninger, som ikke er personhenførbare.

Retsgrundlag for behandling

Wolt behandler dine personoplysninger for at opfylde de kontraktlige forpligtelser over for dig eller Kundeorganisationen og for at overholde vores retlige forpligtelser. Vi behandler også dine personoplysninger, så vi kan forfølge vores legitime interesser i at vedligeholde og udvikle vores aktiviteter og skabe og vedligeholde kundeforhold. Når vi beslutter at bruge dine oplysninger på grundlag af vore legitime interesser, afvejer vi vores egne interesser op imod din ret til privatlivets fred og giver dig fx en nemt tilgængelig mulighed for at fravælge vores markedsføringshenvendelser og bruger så vidt muligt pseudonymiserede oplysninger eller oplysninger, som ikke er personhenførbare.

I nogle dele af Wolts Tjenester kan du blive bedt om at give dit samtykke til behandling af personoplysninger. Du kan i så fald til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

For Brugere, som befinder sig i Israel:Når du går ind på, opretter forbindelse til, tilgår eller bruger Wolts Tjenester, giver du din accept og dit samtykke til de vilkår og betingelser, som fremgår af denne privatlivspolitik, herunder til indsamlingen, behandlingen, overførslen og brugen af dine personoplysninger, som indsamles som en del af Wolts Tjenester. Hvis du er uenig i nogen af de vilkår, der fremgår heraf, må du ikke tilgå eller bruge Wolts Tjenester. Du anerkender og bekræfter desuden, at du ikke er forpligtet til at give os dine personoplysninger, og at du frivilligt giver oplysningerne til os. 

5. OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EUROPA

Wolt opbevarer primært dine personoplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi har dog tjenesteydere og drift på flere geografiske placeringer. Vi og vores tjenesteydere kan således overføre dine personoplysninger til eller tilgå dem i jurisdiktioner uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Brugerens hjemsted. 

Vi tager foranstaltninger for at sikre, at Brugernes personoplysninger er omfattet af et passende beskyttelsesniveau i de jurisdiktioner, hvor de behandles. Vi yder en passende beskyttelse i forbindelse med overførslen af personoplysninger til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ved hjælp af en række aftaler med vores tjenesteydere, som er udarbejdet på grundlag af standardkontraktbestemmelserne, eller ved hjælp af andre passende beskyttelsesforanstaltninger som fx Privacy Shield-ordningen

Du kan få yderligere oplysninger om overførsel af personoplysninger ved at kontakte os på en af de adresser, som er anført ovenfor. 

6. MODTAGERE

Vi deler kun dine personoplysninger inden for Wolts organisation, hvis og i det omfang det med rimelighed måtte være nødvendigt for at opfylde formålet med denne privatlivspolitik.

Vi deler ikke dine personoplysninger med tredjemand uden for Wolts organisation, medmindre et af følgende forhold gør sig gældende:

Med de formål, som fremgår af denne privatlivspolitik, og til autoriserede tjenesteydere

I det omfang tredjemand (som fx de restauranter, som klargør din ordre, de kurerer, som leverer din ordre, og Kundeorganisationen, som betaler din ordre) har behov for adgang til dine personoplysninger, for at vi kan levere Wolts Tjenester, giver vi dine oplysninger til den pågældende tredjemand. Vi kan desuden give dine personoplysninger til vores indbyrdes forbundne virksomheder eller til autoriserede tjenesteydere, som leverer tjenesteydelser til os (herunder opbevaring af oplysninger, regnskab, salg og markedsføring), så de kan behandle dem for os, og til betalingsformidlingstjenester, så de kan behandle dine betalinger til os.

Når tredjemand behandler oplysninger på vegne af Wolt, har Wolt taget passende kontraktlige og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger udelukkende behandles med de formål, som fremgår af denne privatlivspolitik, og i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt på grundlag af vores instruktioner og passende fortrolighedsforpligtelser og sikkerhedsforanstaltninger.

Bemærk, at hvis du giver personoplysninger direkte til en tredjemand som fx via et link på Wolts Tjenester, vil behandlingen typisk foregå på grundlag af deres politikker og standarder.

Af juridiske årsager og til retsskridt

Vi kan dele dine personoplysninger med tredjemand uden for Wolt, hvis vi i god tro mener, at adgang til og brug af personoplysningerne med rimelighed er nødvendig for at: (i) imødekomme gældende love, regler og/eller domstolskendelser; (ii) konstatere, forebygge eller i øvrigt håndtere bedrageri, kriminalitet, sikkerhedsmæssige eller tekniske forhold; og/eller (iii) beskytte Wolts, vores brugeres eller offentlighedens interesser, ejendom eller sikkerhed, i det omfang det er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi vil om muligt oplyse dig om denne behandling.

Af andre legitime årsager

Hvis Wolt er omfattet af en fusion, virksomhedsovertagelse eller salg af aktiver, kan vi overføre dine personoplysninger til tredjemand, der er omfattet heraf. Vi vil dog fortsætte med at sikre fortroligheden af alle personoplysninger. Vi giver meddelelse til alle berørte Brugere, før personoplysningerne overføres eller bliver underlagt en anden privatlivspolitik. 

Med dit udtrykkelige samtykke

Vi kan dele dine personoplysninger med tredjemand uden for Wolt, hvis vi har modtaget dit udtrykkelige samtykke hertil. Du er til enhver tid berettiget til uden beregning at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.

7. OPBEVARINGSPERIODE

Wolt opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end det er tilladt i henhold til lovgivningen og nødvendigt med henblik på at levere Wolts Tjenester eller de relevante dele deraf. Opbevaringsperioden afhænger af oplysningernes karakter og formålet med behandlingen. Den maksimale periode kan derfor variere for hver brug.

Vi sletter de fleste personoplysninger, som er forbundet med en Brugers brugerkonto på Wolts Tjenester, efter en periode på 90 dage fra Brugeren har slettet sin brugerkonto på Wolts Tjenester. En del af de personoplysninger, som er forbundet med en Brugers brugerkonto på Wolts Tjenester, kan derefter kun opbevares, så længe behandlingen er påkrævet i henhold til lovgivningen eller med rimelighed er nødvendig for vores retlige forpligtelser eller legitime interesser, fx med henblik på kravbehandling, bogføring, intern afrapportering og afstemning. Vi sletter alle personoplysninger, som er forbundet med en Brugers brugerkonto på Wolts Tjenester, inden for en periode på 10 år fra Brugeren har slettet sin brugerkonto på Wolts Tjenester, bortset fra personoplysninger, som er nødvendige i visse usædvanlige situationer som fx retssager.

Vi opbevarer analytiske oplysninger om Brugere, som ikke har en konto på Wolts Tjenester i en periode på 90 dage.

8. DINE RETTIGHEDER

Ret til indsigt

Du har ret til at se og få oplysninger om de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi giver dig mulighed for at se visse oplysninger via din konto på Wolts Tjenester eller anmode om en kopi af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen er baseret på et samtykke, som Brugeren har givet, kan Brugeren til enhver tid trække sit samtykke tilbage uden beregning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det medføre, at du har færre muligheder for at bruge Wolts Tjenester. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, som vi opbevarer om dig, rettet eller gjort fuldstændige ved at kontakte os. Du kan rette eller opdatere nogle af dine personoplysninger via din brugerkonto på Wolts Tjenester. 

Ret til sletning

Du kan også anmode os om at slette dine personoplysninger fra vores systemer. Vi vil imødekomme denne anmodning, medmindre vi har legitime grunde til ikke at slette oplysningerne. 

Ret til indsigelse

Du kan have ret til at gøre indsigelse mod visse former for brug af dine personoplysninger, hvis oplysningerne behandles med andre formål end, hvad der er nødvendigt for, at vi kan levere Wolts Tjenester, eller for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelse. Hvis du gør indsigelse mod den videre behandling af dine personoplysninger, kan dette medføre, at du har færre muligheder for at bruge Wolts Tjenester.

Ret til begrænsning af behandling

Du kan anmode os om at begrænse behandlingen af personoplysninger, fx under behandlingen af din anmodning om sletning eller berigtigelse eller af din indsigelse, og/eller hvis vi ikke har legitime grunde til at behandle dine oplysninger. Dette kan dog medføre, at du har færre muligheder for at bruge Wolts Tjenester.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet til os, i et struktureret og almindeligt anvendt format og til at få disse oplysninger transmitteret til en tredjemand.

Udøvelse af dine rettigheder

Du kan udøve ovenstående rettigheder ved at sende et brev eller en e-mail med følgende oplysninger til os på de adresser, som er anført ovenfor: fulde navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Vi kan anmode om yderligere oplysninger, som er nødvendige for at bekræfte Brugerens identitet. Vi kan afvise eller opkræve betaling for anmodninger, som gentages i urimeligt omfang, som er urimeligt overdrevne, eller som er åbenlyst grundløse. 

9. DIREKTE MARKEDSFØRING

Brugeren har ret til at forhindre os i at bruge Brugerens personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, markedsanalyser og profilering med henblik på direkte markedsføring ved at kontakte os på en af de adresser, som er anført ovenfor, eller ved at bruge funktionaliteterne i Wolts Tjenester eller den mulighed for afmeldelse, som gives i forbindelse med alle direkte markedsføringshenvendelser.

10. INDGIVELSE AF KLAGE

Hvis Brugeren anser vores behandling af personoplysninger for at være i strid med gældende databeskyttelseslovgivning, kan Brugeren indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse i Finland, Databeskyttelsesombudsmanden (tietosuoja.fi). Alternativt kan Brugeren indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse i Brugerens hjemland. 

11. DATASIKKERHED

Vi bruger administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler. Foranstaltningerne omfatter blandt andet kryptering, pseudonymisering, firewalls, sikre faciliteter og adgangsrettighedssystemer, i det omfang det er nødvendigt. Vores sikkerhedssystemer er beregnet til at opretholde et passende niveau af fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af oplysningerne og til at genoprette oplysningerne. Vi tester regelmæssigt Wolts Tjenester, systemer og andre aktiver for sårbarheder i sikkerheden.

Hvis der på trods af sikkerhedsforanstaltningerne sker et sikkerhedsbrud, som sandsynligvis vil have en negativ indvirkning på Brugernes privatliv, giver vi hurtigst muligt meddelelse om bruddet til de relevante Brugere og andre berørte parter samt relevante myndigheder, i det omfang det er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Guidelines for Wolt Partners