Όροι Χρήσης 

Με την χρήση της Υπηρεσίας Wolt, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης (“Όροι Χρήσης”). 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Wolt. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Wolt. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας Wolt και για τις Συμβάσεις Αγοράς που αναφέρονται παρακάτω. Μια λεπτομερέστερη περιγραφή της Υπηρεσίας Wolt και πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος είναι διαθέσιμη στο wolt.com

Εάν έχετε λογαριασμό Wolt at Work, οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν επίσης και για τον Εταιρικό Πελάτη  ο οποίος σας έχει παράσχει την δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την λειτουργία Wolt at Work Feature (“ο Εταιρικός Πελάτης”) σε σχέση με τις Παραγγελίες που πραγματοποιείτε μέσω της λειτουργίας Wolt at Work Feature. Εάν υφίσταται κάποια ασυμφωνία μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και των Εμπορικών Όρων και Προϋποθέσεων της Wolt που ισχύουν για τον Εταιρικό Πελάτη, θα υπερισχύουν οι Εμπορικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Wolt. 

Οι Όροι Χρήσης συνάπτονται μεταξύ ημών και του Χρήστη μόνο και όχι με την Apple Inc. Η Apple Inc. δεν ευθύνεται για την Εφαρμογή Wolt ή το περιεχόμενο της. Συμφωνείτε ότι η Apple Inc. και οι θυγατρικές της Apple Inc. (“η Apple”) αποτελούν τρίτους δικαιούχους των Όρων Χρήσης και ότι, με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) να επιβάλλει τους Όρους Χρήσης σε βάρος σας ως τρίτος δικαιούχος. 

1. Ορισμοί

Συνεργάτης σημαίνει ένα εστιατόριο ή άλλο συνεργάτη παροχής υπηρεσιών που έχει υπογράψει μια συμφωνία συνεργάτη με την Wolt ή τον αναπληρωτή τους και που προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες παράδοσης, εάν ισχύει, μέσω της Υπηρεσίας Wolt.

Σύμβαση Αγοράς σημαίνει μια σύμβαση για την αγορά προϊόντων του Συνεργάτη και ενδεχομένως και υπηρεσιών παράδοσής του η οποία πραγματοποιείται με μία Παραγγελία. Σε σχέση με τις Παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργίας Wolt at Work, η Σύμβαση Αγοράς αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Συνεργάτη και του Εταιρικού Πελάτη. Όσον αφορά τις Παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου πληρωμής του Χρήστη, η Συμφωνία Αγοράς αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Συνεργάτη και του Χρήστη. 

Wolt” σημαίνει:

• η Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Α.Ε., Λεωφόρος Βουλιαγμένης 26, 11743 Αθήνα, Ελλάδα, εάν ο Χρήστης βρίσκεται στην Ελλάδα.

Εφαρμογή της Wolt σημαίνει μια ψηφιακή εφαρμογή που ονομάζεται Wolt και η οποία παρέχεται από την Wolt για φυσικά και νομικά πρόσωπα με σκοπό την παραγγελία προϊόντων  από τους Συνεργάτες της Wolt.

Λογαριασμός Wolt at Work” σημαίνει ένα λογαριασμό χρήστη στην Εφαρμογή Wolt στην οποία έχει προστεθεί η λειτουργία Wolt at Work.

Λειτουργία Wolt at Work” σημαίνει την μέθοδο πληρωμής και την λειτουργία της Εφαρμογής Wolt μέσω της οποίας οι εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Εταιρικού Πελάτη μπορούν να πραγματοποιούν Παραγγελίες στις τιμές του Εταιρικού Πελάτη.

Υπηρεσία Wolt” σημαίνει τόσο την Εφαρμογή της Wolt όσο και την ιστοσελίδα της Wolt, wolt.com και άλλες πρόσθετες τοποθεσίες όπως αναφέρεται στο wolt.com.

Χρήστης ή “Εσείς” σημαίνει ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Wolt.

«Λιανικό προϊόν» σημαίνει τρόφιμα, καταναλωτικά αγαθά και άλλα καταναλωτικά αγαθά που προσφέρονται από τον Συνεργάτη στην Υπηρεσία Wolt

2. Ταυτότητα της Wolt

Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Α.Ε., Λεωφόρος Βουλιαγμένης 26, 11743 Αθήνα, Ελλάδα, αριθμός ΓΕΜΗ 147811001000, ΑΦΜ ΕL801047822, εάν ο Χρήστης βρίσκεται στην Ελλάδα.

 • Επωνυμία: “Wolt”
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@wolt.com.

Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Συνεργατών θα παρέχονται μέσω της Εφαρμογής Wolt και της ιστοσελίδας Wolt.

3. Περιγραφή των Υπηρεσιών της Wolt

3.1. Η Wolt παρέχει μια πλατφόρμα στην οποία ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει φαγητό και υπηρεσίες παράδοσης από τον Συνεργάτη της επιλογής του/της. Η Wolt πωλεί επίσης υπηρεσίες παράδοσης σε Χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στην Δανία, την Εσθονία, την Λετονία, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία και την Κύπρο και το Ισραήλ και σε σχέση με το φαγητό που αγοράζεται από συγκεκριμένους Συνεργάτες.

3.2. Οι Συνεργάτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην Yπηρεσία Wolt, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα μενού και τις τιμές των προϊόντων. Η πώληση και η αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών του Συνεργάτη μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις των Συνεργατών όπως περιγράφονται στην Υπηρεσία Wolt. Όταν επιλεχθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Συνεργάτη που ο Χρήστης επιθυμεί να αγοράσει από τον Συνεργάτη, ο Χρήστης προβαίνει σε μία δεσμευτική εντολή αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών του Συνεργάτη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στον Χρήστη στην Υπηρεσία Wolt πριν από την πραγματοποίηση της παραγγελίας (“η Παραγγελία”). Αφού λάβει την εντολή, η Wolt θα διαβιβάσει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας στον Συνεργάτη. Όταν η Παραγγελία γίνει αποδεκτή από τον Συνεργάτη και η Wolt έχει παράσχει στον Χρήστη επιβεβαίωση παραγγελίας εκ μέρους του Συνεργάτη, ο Χρήστης ή ο Εταιρικός Πελάτης και ο Συνεργάτης συνάπτουν την Σύμβαση Αγοράς. Η Wolt θα παράσχει στον Χρήστη μια απόδειξη για λογαριασμό του Συνεργάτη (εκτός εάν η νομοθεσία στην χώρα όπου βρίσκεται ο Χρήστης επιβάλλει ο Συνεργάτης να παράσχει την απόδειξη απευθείας στον Χρήστη). Για χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στην Δανία, την Εσθονία, την Λετονία, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Κύπρο και το Ισραήλ και σε σχέση με το φαγητό που αγοράζεται από ορισμένους Συνεργάτες: Όταν η Παραγγελία γίνεται δεκτή από τον Συνεργάτη και η επιβεβαίωση παραγγελίας παραδίδεται στον Χρήστη, πέραν της Σύμβασης Αγοράς με τον Συνεργάτη για την αγορά των προϊόντων του Συνεργάτη, ο Χρήστης ή ο Εταιρικός Πελάτης και η Wolt συνάπτουν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την αγορά υπηρεσιών παράδοσης που παραγγέλλει ο Χρήστης μέσω της Υπηρεσίας Wolt. 

3.3. Ο Συνεργάτης που έχει επιλεγεί από τον Χρήστη θα ετοιμάσει (και θα παραδώσει, αν έχουν ζητηθεί και υπηρεσίες παράδοσης) τα προϊόντα που αναφέρονται στην Παραγγελία για τον Χρήστη. Η Wolt δεν είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη έναντι του Χρήστη για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς από τον Συνεργάτη. Για τους χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στη Δανία, την Εσθονία, την Λετονία, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Κύπρο και το Ισραήλ και σε σχέση με το φαγητό που αγοράζεται από ορισμένους Συνεργάτες: Η Wolt είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των υπηρεσιών παράδοσης που έχει παραγγείλει ο Χρήστης από τη Wolt όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

3.4. Μετά την πραγματοποίηση της Παραγγελίας από τον Χρήστη, η παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον Χρήστη. Δεν μπορείτε να αποσύρετε ή να ακυρώσετε μια παραγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες παράδοσης αφού την πραγματοποιήσετε. Πριν από την τοποθέτηση μιας Παραγγελίας για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά την επιλογή σας.

4. Λογαριασμοί Χρηστών

4.1. Έχετε περιορισμένο, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και ανεκχώρητο δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας Wolt όπως αυτή από καιρού εις καιρόν προσφέρεται και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν. Η άδεια που χορηγείται στον Χρήστη για την Εφαρμογή iOS Wolt η οποία λαμβάνεται από το App Store της Apple περιορίζεται περαιτέρω σε άδεια χρήσης της Εφαρμογής της Wolt σε προϊόντα της Apple που κατέχει ή ελέγχει ο Χρήστης και όπως επιτρέπεται από τους Κανόνες Χρήσης που ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών App Store και τους παρόντες Όρους Χρήσης. 

4.2. Για να χρησιμοποιήσει την Yπηρεσία Wolt, ο Χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής στην Υπηρεσία Wolt. Τα διαπιστευτήρια της Υπηρεσίας Wolt είναι προσωπικά (εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Wolt και του Εταιρικού Πελάτη). Ο Χρήστης διασφαλίζει ότι τα διαπιστευτήρια λογαριασμού χρήστη και οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στον λογαριασμό του Χρήστη ή του Εταιρικού Πελάτη διατηρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο που δεν είναι προσβάσιμα από τρίτους. Ένας χρήστης μπορεί να έχει μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη.

4.3. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει λάβει γνώση των διαπιστευτηρίων ενός λογαριασμού ενός Χρήστη ή έχει πρόσβαση στο λογαριασμό Χρήστη, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως στην Wolt σχετικά. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας Wolt και κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του Χρήστη.

4.4. Για  να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία της Wolt, πρέπει να υποβάλετε έγκυρες πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή άλλων μεθόδων πληρωμής στη Wolt. Η Wolt δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το μέσο πληρωμής σας, καθώς αυτό γίνεται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιεί η Wolt. Συμφωνείτε να πληρώσετε για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Wolt εκτός από τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Λειτουργίας Wolt at Work Feature με τις τιμές του Εταιρικού Πελάτη. Πρέπει να διατηρείτε ενημερωμένα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και άλλων στοιχείων πληρωμής που έχετε υποβάλει στον λογαριασμό σας.

5. Πληρωμές

5.1. O Χρήστης ή ο Εταιρικός Πελάτης σε περίπτωση ύπαρξης Λογαριασμού Wolt at Work, θα καταβάλει την τιμή αγοράς που ορίζεται στην Παραγγελία χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργία πληρωμής της Υπηρεσίας Wolt. Η Wolt συλλέγει όλες τις πληρωμές από τους Χρήστες ή τους Εταιρικούς Πελάτες για λογαριασμό του Συνεργάτη. Εάν η Παραγγελία γίνεται χρησιμοποιώντας την Λειτουργία Wolt at Work Feature, ο Χρήστης επιβεβαιώνει την πληρωμή για λογαριασμό του Εταιρικού Πελάτη μέσω της Λειτουργίας Wolt at Work Feature. Η υποχρέωση πληρωμής του Χρήστη ή του Εταιρικού Πελάτη θα προκύψει κατά την πραγματοποίηση μιας Παραγγελίας μέσω της Υπηρεσίας Wolt.

5.2. Ο Χρήστης μπορεί να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση πληρωμής μόνο χρησιμοποιώντας τη σχετική μέθοδο ηλεκτρονικής πληρωμής που παρέχεται στην Υπηρεσία Wolt. Όταν ο Χρήστης ή ο Εταιρικός Πελάτης σε περίπτωση Λογαριασμού Wolt at Work έχει καταβάλει την τιμή αγοράς στην Wolt, ο Χρήστης ή ο Εταιρικός Πελάτης έχει εκπληρώσει την υποχρέωση πληρωμής του προς τον Συνεργάτη.

5.3. Η πληρωμή θα χρεωθεί αυτομάτως από την πιστωτική κάρτα του Χρήστη ή θα χρεωθεί μέσω της Λειτουργίας Wolt at Work Feature του Εταιρικού Πελάτη, κατά την παράδοση της Παραγγελίας. Η Wolt έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει κράτηση του ποσού για λογαριασμό του Συνεργάτη από την πιστωτική κάρτα του χρήστη ή στο Wolt at Work του Εταιρικού Πελάτη μόλις η Παραγγελία γίνει μέσω της Υπηρεσίας Wolt. Η Wolt χρησιμοποιεί έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την επεξεργασία των πληρωμών.

5.4. Η πληρωμή σε μετρητά είναι μια επιπρόσθετη μέθοδος πληρωμής που διατίθεται σε Ελλάδα και Κύπρο. Επιστροφές χρημάτων σε περιπτώσεις παραγγελιών που πραγματοποιούνται σε μετρητά θα γίνονται μέσω πιστώσεων Wolt ή μέσω άλλης κατάλληλης μεθόδου. Εάν ένας χρήστης που έχει τοποθετήσει παραγγελία με μέθοδο πληρωμής τα μετρητά δεν βρίσκεται στον συμφωνημένο τόπο παράδοσης τον συμφωνημένο χρόνο ή 5 λεπτά μετά από αυτό, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Wolt θα επικοινωνήσει με τον χρήστη και θα επιδιώξει να συμφωνήσει κατάλληλη μέθοδο διευθέτησης πληρωμής μαζί του. Εάν το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Wolt δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον χρήστη εντός 24 ωρών της μη εμφάνισης του, η Wolt θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν την απενεργοποίηση της επιλογής πληρωμής σε μετρητά από τον λογαριασμό του χρήστη ή ακόμη και την απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη στο Wolt για περαιτέρω παραγγελίες.

5.5. Τα μετρητά είναι ένας επιπλέον διαθέσιμος τρόπος πληρωμής. Η επιστροφή χρημάτων σε παραγγελίες σε μετρητά θα πραγματοποιείται σε πιστώσεις Wolt ή μέσω άλλης κατάλληλης μεθόδου. Εάν ένας χρήστης που έχει πραγματοποιήσει μια παραγγελία μετρητών δεν βρίσκεται στον συμφωνημένο τόπο παράδοσης τον συμφωνημένο χρόνο ή 5 λεπτά μετά από αυτό, η υποστήριξη πελατών της Wolt θα επικοινωνήσει με τον χρήστη και θα συμφωνήσει για μια κατάλληλη ρύθμιση για την πληρωμή. Εάν η υποστήριξη πελατών δεν μπορεί να προσεγγίσει τον χρήστη εντός 24 ωρών από την μη εμφάνιση, η Wolt θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν την απενεργοποίηση της επιλογής μετρητών από τον χρήστη ή ακόμη και την απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη στο Wolt για περαιτέρω παραγγελίες.

6. Πόντοι και Κουπόνια Wolt

6.1. Οι Χρήστες της Υπηρεσίας Wolt μπορούν να αποκτήσουν πόντους ή κουπόνια από την Wolt π.χ. καλώντας νέους χρήστες να εγγραφούν στην Yπηρεσία Wolt. Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει πόντους και κουπόνια Wolt για να αποκτήσει έκπτωση στις αγορές του στην Υπηρεσία Wolt.

6.2. Η Wolt μπορεί μονομερώς να καθορίσει τους όρους που ισχύουν για την χορήγηση, την χρήση και την εγκυρότητα των πόντων και των κουπονιών Wolt. 

6.3. Όποιοι πόντοι ή κουπόνια που δίνονται με την εγγραφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά.

6.4. Οι πόντοι και κουπούνια Wolt δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά.

6.5. Οι πόντοι και κουπόνια Wolt θα ακυρώνονται αν η Wolt εντοπίσει κάποια κατάχρηση των πόντων και κουπονιών Wolt ή αν υποψιάζεται ή εντοπίσει ότι οι πόντοι και κουπόνια Wolt έχουν χορηγηθεί σε εσφαλμένη βάση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Wolt τιμολογεί το ποσό που καταβλήθηκε χρησιμοποιώντας αυτούς τους πόντους και κουπόνια Wolt.

7. Παράδοση της Παραγγελίας

7.1. Εάν ο Χρήστης παραγγείλει την παράδοση της Παραγγελίας μέσω της Υπηρεσίας Wolt, η Παραγγελία θα παραδοθεί στην τοποθεσία που επιβεβαιώθηκε από τον Χρήστη στην Υπηρεσία Wolt. Ο Χρήστης πρέπει επίσης να παράσχει μια διεύθυνση για την τοποθεσία αυτή στην Υπηρεσία Wolt. Οι υπηρεσίες παράδοσης παρέχονται από τον Συνεργάτη στον Χρήστη ή τον Εταιρικό Πελάτη. Για Χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στην Δανία, την Εσθονία, την Λετονία, την Ουγγαρία, την Λιθουανία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Κύπρο και το Ισραήλ και σε σχέση με προϊόντα διατροφής που αγοράζονται από ορισμένους Συνεργάτες: Η Wolt παρέχει τις υπηρεσίες παράδοσης στον Χρήστη ή στον Εταιρικό Πελάτη. 

7.2. Ο Χρήστης πρέπει να είναι διαθέσιμος για να λαμβάνει κλήσεις στον αριθμό τηλεφώνου που έχει αναφέρει ο Χρήστης στην Υπηρεσία Wolt. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου που παρέχεται από τον Χρήστη δεν ανταποκρίνεται, η παράδοση μπορεί να ακυρωθεί από την Wolt ή από τον Συνεργάτη και ο Χρήστης ή ο Εταιρικός Πελάτης μπορεί να χρεωθεί για το πλήρες κόστος της Παραγγελίας.

7.3. Ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια παραγγελία που θα παραδοθεί το συντομότερο δυνατό (συνήθης μέθοδος παράδοσης) ή με την παράδοση σε συγκεκριμένο χρόνο (προπαραγγελία). 

7.4. Συνήθης μέθοδος παράδοσης: Ο Χρήστης πρέπει να είναι παρών στην τοποθεσία που ορίζεται στην Παραγγελία από την στιγμή της πραγματοποίησης της Παραγγελίας μέχρι να ληφθούν τα προϊόντα που παρατίθενται στην Παραγγελία. Εάν ο Χρήστης δεν είναι διαθέσιμος στην θέση που έχει αυτός/αυτή ορίσει εντός πέντε λεπτών από την άφιξη της παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και ο Χρήστης δεν απαντά μετά από δύο προσπάθειες επικοινωνίας από τον αποστολέα που πραγματοποιεί την παράδοση, η παράδοση μπορεί να ακυρωθεί από την Wolt ή τον Συνεργάτη και ο Χρήστης ή ο Εταιρικός Πελάτης μπορεί να χρεωθεί για το πλήρες κόστος της Παραγγελίας.

7.5. Επιλογή “προ-παραγγελίας”: ο Χρήστης πρέπει να είναι παρών στην τοποθεσία που έχει ορίσει μεταξύ δέκα λεπτών πριν από τον προκαθορισμένο χρόνο παράδοσης μέχρι την στιγμή της παράδοσης για να παραλάβει την Παραγγελία.

8. Παραλαβή μιας Παραγγελίας στο σημείο πώλησης του Συνεργάτη

8.1. Εάν ο Χρήστης δεν έχει επιλέξει την παράδοση των προϊόντων του Συνεργάτη που ορίζονται στην Παραγγελία, αλλά την παραλαβή στο σημείο πώλησης του Συνεργάτη, τα προϊόντα μπορούν να παραληφθούν στο σημείο πώλησης του Συνεργάτη που έχει επιλέξει ο Χρήστης. Ο Χρήστης θα λάβει ξεχωριστή ηλεκτρονική επιβεβαίωση όταν τα προϊόντα είναι έτοιμα για παραλαβή. Ο Συνεργάτης ή η Wolt μπορούν να θέσουν προϋποθέσεις για την αναγνώριση του Χρήστη κατά την παραλαβή των προϊόντων που παρατίθενται στην Παραγγελία.

8.2. Ο Συνεργάτης θα διατηρεί τα παραγγελθέντα προϊόντα για 60 λεπτά αφού ο Συνεργάτης ειδοποιήσει τον Χρήστη ότι η Παραγγελία είναι έτοιμη για παραλαβή. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή περιορίζεται στις ώρες λειτουργίας του σημείου πώλησης του συγκεκριμένου Συνεργάτη και η Παραγγελία πρέπει να παραληφθεί πριν από την ώρα κλεισίματος του εν λόγω σημείου πώλησης του Συνεργάτη.

9. Παραγγελία προς επιτόπια κατανάλωση

9.1. Εάν ο Χρήστης έχει επιλέξει την επιλογή να καταναλώσει τα προϊόντα που ορίζονται στην Παραγγελία στο σημείο πώλησης του Συνεργάτη, ο Χρήστης θα λάβει ξεχωριστή ηλεκτρονική επιβεβαίωση σχετικά με την αναμενόμενη ώρα που τα προϊόντα θα είναι έτοιμα να καταναλωθούν στο σημείο πώλησης του Συνεργάτη.

10. Εκτιμώμενος χρόνος 

10.1. Οποιοσδήποτε χρόνος παράδοσης ή χρόνος παραλαβής ή άλλη εκτίμηση χρόνου που γνωστοποιείται στον Χρήστη από τον Συνεργάτη ή την Wolt στην Υπηρεσία Wolt είναι μόνο εκτιμώμενοι  χρόνοι. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η Παραγγελία θα παραδοθεί ή θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή ή κατανάλωση κατά την αναμενόμενη ώρα. Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ώρες αιχμής και καιρικές συνθήκες.

11. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

11.1. Όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί της Υπηρεσίας Wolt ή σχετιζόμενα με αυτήν καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και όλα τα αντίγραφά αυτών παραμένουν και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Wolt και/ή των υπεργολάβων/δικαιοπαρόχων αυτής. "Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας" σημαίνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επί βάσεων δεδομένων και καταλόγων και δικαιωμάτων φωτογραφίας), διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα επί σχεδίων, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία και κάθε άλλη μορφή καταχωρημένων ή μη καταχωρημένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

11.2. Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν παρέχουν στον Χρήστη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία Wolt και όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς εδώ αναφερθεί, διατηρούνται από την Wolt και τους υπεργολάβους/δικαιοπαρόχους αυτής. 

11.3. Η Apple δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έρευνα, υπεράσπιση, διευθέτηση ή απόρριψη οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η εφαρμογή iOS Wolt ή η χρήση του από εσάς παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους.

12. Πρόσθετες διατάξεις για την χρήση της Υπηρεσίας Wolt  

12.1. Η Υπηρεσία Wolt Service είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα ηλικίας 18 ετών ή άνω.

12.2. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς κατά την χρήση της Υπηρεσίας Wolt, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς αλκοόλ και καπνού. Στον βαθμό που η διανομή αλκοόλ είναι διαθέσιμη στην χώρα όπου βρίσκεται ο Χρήστης, μπορεί να μην πραγματοποιηθεί παράδοση αλκοολούχων ποτών στον Χρήστη σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παράσχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας με φωτογραφία στον Συνεργάτη της Wolt που παραδίδει την εντολή και που αποδεικνύει ότι ο Χρήστης είναι τουλάχιστον 18 ετών.

12.3. Η Wolt αναπτύσσει συνεχώς την Υπηρεσία Wolt και η Woltμπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει μέρη της Υπηρεσίας Wolt, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών, των προϊόντων και των Συνεργατών που είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία Wolt εν μέρει ή συνολικά.

12.4. Με την χρήση της υπηρεσίας Wolt, ο Χρήστης ενδέχεται να συναντήσει περιεχόμενο ή πληροφορίες που ενδέχεται να είναι ανακριβείς, ελλιπείς, καθυστερημένες, παραπλανητικές, παράνομες, προσβλητικές ή με άλλο τρόπο επιβλαβείς. Η Wolt γενικά δεν ελέγχει το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Συνεργάτες. Η Wolt δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των Συνεργατών) ή για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την χρήση ή χρησιμοποίηση αυτών. 

12.5. Εσείς ή ο Εταιρικός Πελάτης θα είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και συντήρηση οποιωνδήποτε συσκευών ή εξοπλισμού (όπως τηλέφωνα) και συνδέσεων που απαιτούνται για την πρόσβαση και την χρήση της Υπηρεσίας Wolt και όλων των σχετικών εξόδων.

12.6. Ο Χρήστης δεν θα: (i) χρησιμοποιήσει ή προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό λογαριασμό Wolt άλλου προσώπου ή/και να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πληρωμής άλλου προσώπου μέσω της Υπηρεσίας Wolt ή να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές κάρτες πληρωμής άλλου ατόμου όταν χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Wolt χωρίς την συναίνεση αυτού του άλλου προσώπου, (ii) αντιγράψει, τροποποιήσει ή δημιουργήσει παράγωγα έργα της Υπηρεσίας Wolt ή οποιαδήποτε σχετική τεχνολογία, (iii) ανασχηματίσει, αναδιαμορφώσει, αποσυναρμολογήσει, αποκρυπτογραφήσει ή επιχειρήσει με άλλο τρόπο να αντλήσει τον κώδικα για την Υπηρεσία Wolt ή οποιαδήποτε σχετική τεχνολογία ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, (iv) αφαιρέσει τυχόν ειδοποιήσεις αναφορικά με πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Yπηρεσία Wolt (v) αφαιρέσει, καλύψει ή να αποκρύψει οποιαδήποτε διαφήμιση που περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία Wolt, (vi) συλλέγει, χρησιμοποιεί, αντιγράφει ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από την Υπηρεσία Wolt χωρίς τη συγκατάθεση της Wolt, (vii) χρησιμοποιεί διαδικτυακά ρομπότ ή άλλες αυτοματοποιημένες μεθόδους για την χρήση της Υπηρεσίας Wolt, (viii) δημιουργήσει έναν λογαριασμό Wolt  χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα ή ταυτότητα άλλου προσώπου, ή (ix) αποκτά πρόσβαση στην Yπηρεσία Wolt εκτός από τις διασυνδέσεις που παρέχονται ρητώς από την Wolt, όπως η Εφαρμογή της Wolt και η ιστοσελίδα της Wolt.

12.7. Η Wolt δικαιούται να αφαιρέσει άμεσα έναν Χρήστη από την Υπηρεσία Wolt και/ή να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε Παραγγελίες από τον Χρήστη εάν: (i) ο Χρήστης καταχραστεί την Υπηρεσία Wolt ή προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στην χρήση της Υπηρεσίας Wolt ή στους Συνεργάτες ή στην Wolt ή στους εργαζόμενους της Wolt (ii) η Wolt έχει εύλογη πεποίθηση για δόλιες πράξεις από τον Χρήστη όταν χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Wolt, (iii) ο Χρήστης πραγματοποιεί ψευδή Παραγγελία (για παράδειγμα, μη πληρώντας ή με το να μην είναι παρών στην παράδοση ή στην τοποθεσίας παραλαβής για να παραλάβει την παραγγελία) ή αλλιώς δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, (iv) υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς την ορθότητα ή την αυθεντικότητα της Παραγγελίας. Εάν η Wolt ακυρώσει μια Παραγγελία που έχει ήδη πληρωθεί, η Wolt θα μεταφέρει αυτό το ποσό στον ίδιο λογαριασμό χρήστη ή στο λογαριασμό Wolt at Work ως εκείνο από το οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή από τον Χρήστη.

12.8. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σχετικά με τους χρήστες είναι η Wolt Enterprises Oy, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η Wolt Enterprises Oy θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τον Χρήστη σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της Wolt.

12.9. Ο Χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες όρους συμφωνίας τρίτου μέρους όταν χρησιμοποιεί την Εφαρμογή της Wolt ή την Υπηρεσία Wolt.

12.10. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι (i) αυτός/αυτή δεν βρίσκεται σε χώρα που υπόκειται σε αποκλεισμό από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. ή που έχει οριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατία. και (ii) αυτός/αυτή δεν περιλαμβάνεται σε κανένα κατάλογο της κυβέρνησης των ΗΠΑ περί απαγορευμένων ή περιορισμένης πρόσβασης προσώπων. 

13. Διάρκεια και Καταγγελία 

13.1. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν μέχρι νεωτέρας ως δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Wolt και του Χρήστη  εφόσον ο Χρήστης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Wolt. 

13.2. Ο Χρήστης μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή την χρήση της Υπηρεσίας Wolt. Η Wolt μπορεί να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας Wolt μόνιμα ή προσωρινά ανά πάσα στιγμή.

14. Παράπονα

14.1. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Υπηρεσία Wolt ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά ή να διακοπεί οριστικά ανά πάσα στιγμή. Μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Wolt για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας οποιωνδήποτε δεδομένων. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας παρέχουμε την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων νέων ή / και προσωρινών υπηρεσιών όπως παραδόσεις χωρίς επικοινωνία, παραδόσεις με νέα τεχνολογία ή παραδόσεις νέων κατηγοριών προϊόντων) χωρίς λάθη, ο Wolt δεν σας ή δεν σας εγγυάται τίποτα όσον αφορά την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα, την επικαιρότητα, την ποιότητα ή την καταλληλότητα της υπηρεσίας Wolt, των χαρακτηριστικών της ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρεται από τον Wolt. Ο Wolt δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τίποτα που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτούς τους όρους.

14.2. Ο Συνεργάτης έχει δεσμευτεί να προετοιμάσει την Παραγγελία σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που έχει παραγγείλει ο Χρήστης και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην Υπηρεσία Wolt. Εάν υπάρχουν ελαττώματα στην παράδοση της Παραγγελίας, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει είτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Wolt που ενεργεί για λογαριασμό του Συνεργάτη μέσω της συνομιλίας υποστήριξης πελατών εντός εφαρμογής είτε στη διεύθυνση support@wolt.com ή απευθείας στον Συνεργάτη.

14.3. Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ελαττώματα στο περιεχόμενο και την προετοιμασία της Παραγγελίας ή άλλες ελλείψεις στην εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς.

14.4. Ο Χρήστης που έχει διαπιστώσει ανεπάρκειες στην εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς πρέπει να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση τυχόν καταγγελίες στην Wolt ή στον Συνεργάτη, με σαφείς περιγραφές των εν λόγω ελλείψεων.

14.5. Η Apple δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Εφαρμογή της Wolt. Στο βαθμό που οποιαδήποτε διατήρηση ή υποστήριξη απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, εμείς, όχι η Apple, υποχρεούμαστε να παρέχουμε οποιαδήποτε τέτοια συντήρηση ή υποστήριξη. Στον βαθμό που υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση βάσει νόμου που δεν μπορεί να αποποιηθεί, εμείς, όχι η Apple, είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εγγύηση αυτή. Εμείς, όχι η Apple, είμαστε υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αξιώσεων του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου σχετικά με την εφαρμογή iOS Wolt ή την κατοχή ή/και τη χρήση της εφαρμογής iOS Wolt, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: (i) αξιώσεις σχετικά με το προϊόν (ii) οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η Εφαρμογή iOS Wolt δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση, και iii) αξιώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, την προστασία της ιδιωτικότητας ή παρόμοια νομοθεσία, μεταξύ άλλων σε σχέση με την χρήση HealthKit και HomeKit από την Εφαρμογή iOS Wolt.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών 

15.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Φινλανδίας, εκτός εάν ο Χρήστης βρίσκεται στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Πολωνία ή την Σερβία, οπότε οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται ο Χρήστης. 

15.2. Εάν είστε καταναλωτής, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν μπορείτε να στερηθείτε τα δικαιώματα που σας παρέχονται από τους υποχρεωτικούς νόμους περί προστασίας των καταναλωτών της χώρας διαμονής σας. 

15.3. Οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης θα επιλύονται από το Δικαστήριο του Ελσίνκι, εκτός εάν ο Χρήστης βρίσκεται στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Πολωνία ή την Σερβία, οπότε οι εν λόγω διαφορές θα επιλυθούν από τα αρμόδια δικαστήρια της χώρας όπου βρίσκεται ο Χρήστης. Εντούτοις, ο καταναλωτής μπορεί πάντοτε να κινεί διαδικασία στο αρμόδιο δικαστήριο της κατοικίας του. Εάν είστε Χρήστης που έχει την κατοικία του στην ΕΕ, εσείς και η Wolt μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ΗΕΔ που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διευθέτηση διαφορών. Αυτή η πλατφόρμα μπορεί να βρεθεί στο ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να παραπέμψετε μια διαφορά στο συμβούλιο διευθέτησης διαφορών καταναλωτών ή σε άλλο εξωδικαστικό όργανο στην έδρα σας (όπως το Φινλανδικό Συμβούλιο Διαφορών Καταναλωτών, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, στην Φινλανδία, στην Τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου, coi.cz, στην Τσεχική Δημοκρατία ή στο πολωνικό Δικαστήριο για ζητήματα Καταναλωτών της Πολωνίας ή στην αρμόδια επαρχιακή επιθεώρηση εμπορικής επιθεώρησης, uokik.gov.pl, στην Πολωνία).

16. Τροποποιήσεις 

16.1. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών υπόκεινται σε τροποποιήσεις.

16.2. Η Wolt θα δημοσιεύσει τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης στην ιστοσελίδα της Wolt και θα ενημερώσει τον Χρήστη ότι οι Όροι Χρήσης τροποποιήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Wolt ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπέβαλε ο Χρήστης στην Υπηρεσία Wolt. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνήσει με τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης της Wolt, αυτός/αυτή θα πρέπει να διακόψει την χρήση της Υπηρεσίας Wolt.

17. Εκχώρηση

17.1. Η Wolt δικαιούται να εκχωρήσει όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το παρόν, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε θυγατρική ή διάδοχο εταιρεία ή σε αγοραστή των επιχειρηματικών της περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Υπηρεσία Wolt χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.

17.2. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος, εν όλω ή εν μέρει.

*****

Παντοπωλεία στο Wolt - Πρόσθετοι όροι για τους χρήστες

Για οποιεσδήποτε παραγγελίες μέσω της υπηρεσίας Wolt, οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και η Δήλωση απορρήτου των χρηστών που ισχύουν στη χώρα στην οποία βρίσκεστε ισχύουν με τις ακόλουθες αλλαγές και προσθήκες:  

Η υπηρεσία Partner, Order, User, Wolt και Wolt ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Χρήστη.   

Λάβετε υπόψη ότι το δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής της παραγγελίας ισχύει μόνο για τους καταναλωτές.

Αυτοί οι πρόσθετοι όροι ισχύουν όταν ο Χρήστης αγοράζει είδη παντοπωλείου, αναλώσιμα, βοηθητικά αγαθά και άλλα καταναλωτικά αγαθά που διατίθενται από τον Συνεργάτη στην Υπηρεσία Wolt (συλλογικά «Προϊόντα Παντοπωλείων»).

1. Πώς λειτουργεί 

Οι παραγγελίες από συνεργάτες που πωλούν προϊόντα μανάβικου μπορούν να υποβληθούν με τον ίδιο τρόπο όπως εάν κάνετε οποιαδήποτε παραγγελία για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από έναν συνεργάτη στην υπηρεσία Wolt. Όπως και με οποιεσδήποτε παραγγελίες για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, τα προϊόντα μανάβικων πωλούνται σε εσάς από τον σχετικό συνεργάτη και η παράδοση των προϊόντων μανάβικου πωλείται σε εσάς είτε από την Wolt είτε από τον συνεργάτη.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συνεργάτη είναι διαθέσιμα σε σχέση με τα προϊόντα παντοπωλείων που πωλούνται από τον συνεργάτη στην εφαρμογή Wolt και στον ιστότοπο Wolt.com .  

Ο συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μανάβικων στην υπηρεσία Wolt, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις ισχύουσες τιμές. Η τιμή των προϊόντων παντοπωλείων καθορίζεται με βάση την τιμή κατά την ημερομηνία της παραγγελίας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξουν μικρές μεταβολές στις τιμές μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής και της τελικής τιμής της παραγγελίας για προσυσκευασμένα είδη σε περίπτωση παραλλαγών βάρους συσκευασίας  

Ο Συνεργάτης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν στην Υπηρεσία Wolt. Ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλων των πληροφοριών, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Όπου ισχύει, ο Συνεργάτης είναι επιπλέον υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η τιμή πώλησης και η τιμή μονάδας αναφέρονται σύμφωνα με την Οδηγία 98/6 / ΕΕ της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών στην ένδειξη των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τα προϊόντα του μανάβικου, επικοινωνήστε με τον σχετικό συνεργάτη.

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Wolt, ενδέχεται να απαιτείται μια ελάχιστη τιμή για την αγορά, οπότε θα ειδοποιηθείτε πριν κάνετε την Παραγγελία στην Υπηρεσία Wolt. Όταν μια παραγγελία δεν πληροί την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή, θα έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε τη διαφορά για να καλύψετε την ελάχιστη τιμή ή να προσθέσετε περισσότερα προϊόντα στην παραγγελία σας. 

Ο Συνεργάτης καθορίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια την επιλογή και την τιμολόγηση των προϊόντων παντοπωλείων που διατίθενται στην υπηρεσία Wolt. Ο συνεργάτης μπορεί επίσης να επιβάλει ορισμένους περιορισμούς στην παραγγελία σας, όπως όρια ποσότητας και περιορισμοί μεγέθους της παραγγελίας. 

Ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για να σας ενημερώσει για τυχόν περιορισμούς σχετικά με τη διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε Προϊόντων Παντοπωλείων. Ο χρήστης αποδέχεται ότι σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο, ο Συνεργάτης θα εκπληρώσει την Παραγγελία σας χωρίς να συμπεριλάβει τέτοιο είδος προϊόντος στην Παραγγελία. Δεν θα χρεωθείτε για προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. 

Η Wolt δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Συνεργάτη στην Υπηρεσία Wolt και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα ή την καταλληλότητα των Προϊόντων του Παντοπωλείου. Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ελαττώματα στο περιεχόμενο της Παραγγελίας ή άλλες αδυναμίες στην εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς.

Ενώ κάνουμε ό, τι μπορούμε για να σας παρέχουμε την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων νέων και / ή προσωρινών υπηρεσιών όπως παραδόσεις χωρίς επαφή, παραδόσεις με νέα τεχνολογία ή παραδόσεις νέων κατηγοριών προϊόντων) χωρίς σφάλματα, ο Wolt δεν σας υπόσχεται ή δεν σας εγγυάται τίποτα σχετικά με την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα, την επικαιρότητα, την ποιότητα ή την καταλληλότητα της υπηρεσίας Wolt, τις δυνατότητές της ή οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρει η Wolt. Εάν η παράδοση χωρίς επαφή εφαρμοστεί στην παραγγελία σας, λάβετε υπόψη ότι τα αγαθά θα θεωρηθούν παραδοτέα όταν παραμείνουν στην πόρτα και ο συνεργάτης ταχυμεταφορών επισημαίνει την κατάσταση παραγγελίας ως «παραδοθείσα» στην υπηρεσία Wolt μετά την οποία αναλαμβάνετε τον κίνδυνο τα αντικείμενα στην παραγγελία. 

 

2. Ακύρωση της παραγγελίας σας 

Η Wolt ακολουθεί τους περιορισμούς των νόμιμων δικαιωμάτων ακύρωσης των καταναλωτών, όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ορισμένα αγαθά ενδέχεται να εξαιρούνται από το νόμο από το δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 

· Τρόφιμα και προϊόντα που από τη φύση τους δεν μπορούν να μεταπωληθούν ή που χαλάσουν ή γερνούν γρήγορα 

· Προϊόντα που λόγω της φύσης τους γίνονται αδιαχώριστα από άλλα προϊόντα μετά την παραλαβή τους 

· Παιχνίδια, ταινίες, λογισμικό και άλλα σφραγισμένα προϊόντα δεν μπορούν να ακυρωθούν μόλις ανοίξει η σφραγίδα ή άλλο πακέτο προϊόντων αυτού του είδους 

· Υγιεινή και οικεία προϊόντα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας 

· Προϊόντα που κατασκευάζονται ή κατασκευάζονται κατά παραγγελία σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του χρήστη 

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επιστρέψετε, για παράδειγμα, προϊόντα διατροφής αναφέροντας τα νόμιμα δικαιώματα ακύρωσης μετά την αγορά. Δεν μπορείτε να αποσύρετε, να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε μια παραγγελία για τέτοια προϊόντα μανάβικων μόλις την τοποθετήσετε. Ελέγξτε προσεκτικά την επιλογή σας πριν κάνετε την παραγγελία. 

Παρά τα όσα αναφέρονται παραπάνω σε αυτήν την ενότητα, Ενότητα 3.4. των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Χρήστη δεν ισχύει για Παραγγελίες που αποτελούνται από αγαθά κοινής ωφέλειας. Έχετε ως καταναλωτή το νόμιμο δικαίωμα να ακυρώσετε παραγγελίες που αποτελούνται από αγαθά κοινής ωφέλειας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τέτοιων προϊόντων.

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία αγαθών κοινής ωφέλειας επικοινωνώντας με τη Wolt ή τον Συνεργάτη εντός της προαναφερθείσας περιόδου ακύρωσης και επιστρέφοντας το προϊόν στο σημείο πώλησης του Συνεργάτη από το οποίο πραγματοποιήσατε την Παραγγελία.

Παρουσιάστε την απόδειξη που λάβατε από την Wolt ή τον Συνεργάτη κατά την επιστροφή του προϊόντος.  

Εάν επικοινωνήσετε με τη Wolt σε σχέση με την επιστροφή του προϊόντος ή ζητήσετε επιστροφή χρημάτων λόγω ελαττώματος, ζημιάς ή άλλης αδυναμίας στο προϊόν, η Wolt μπορεί να σας ζητήσει να στείλετε μια φωτογραφία του εν λόγω προϊόντος προκειμένου να τεκμηριώσετε και να επαληθεύσετε τα ελαττώματα.

Λάβετε υπόψη ότι ο Συνεργάτης μπορεί να έχει ξεχωριστούς όρους ή εγγυήσεις που ισχύουν επιπλέον αυτών των όρων. Ο Συνεργάτης παρέχει πληροφορίες για αυτούς τους όρους ξεχωριστά στον Χρήστη στην Υπηρεσία Wolt.

 

3. Κόστος επιστροφών και επιστροφής των αγαθών κοινής ωφέλειας

 

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί το συντομότερο δυνατό μετά την ακύρωση της παραγγελίας και το αργότερο 14 ημέρες μετά την ημερομηνία ακύρωσης.

 

Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε αχρησιμοποίητη κατάσταση και να μπορεί να μεταπωληθεί. Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται επαρκώς και να συσκευάζεται είτε στην αρχική του συσκευασία είτε με παρόμοιο τρόπο. Δεν δικαιούστε πλήρη επιστροφή πληρωμής εάν τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν μειωθεί ή αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Οι επιστροφές που υπόκεινται σε ακύρωση πρέπει να παραδοθούν στο σημείο πώλησης του Συνεργάτη από το οποίο πραγματοποιήσατε την Παραγγελία μέσω της Υπηρεσίας Wolt. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο σημείο πώλησης για να επιστρέψετε τα προϊόντα. Μπορείτε να επαληθεύσετε το σημείο πώλησης από την απόδειξη που παρέχεται από τον Wolt ή τον Συνεργάτη. Είστε υπεύθυνοι να πληρώσετε τα έξοδα που προκύπτουν από την επιστροφή των προϊόντων μανάβων.

 

Η πληρωμή που πραγματοποίησε ο Χρήστης θα επιστραφεί από την Wolt εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης ακύρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν που επιστράφηκε ή η απόδειξη επιστροφής έχει ληφθεί από τον Συνεργάτη. Η Wolt θα επιστρέψει την τιμή των επιστρεφόμενων προϊόντων με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε και στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιήσατε την Παραγγελία. Σε περίπτωση παραγγελίας παράδοσης, το τέλος παράδοσης δεν επιστρέφεται.

 

4. Ελαττώματα και παράπονα

 

Ο Συνεργάτης έχει νομική ευθύνη για τα προϊόντα του σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προϊόντων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή των προϊόντων μανάβικου και για να επικοινωνήσετε με την Wolt ή τον συνεργάτη εάν παρατηρήσετε ελλείψεις ή άλλα ελαττώματα στα προϊόντα μανάβικων κατά τη στιγμή της παραλαβής. 

 

Η ειδοποίηση για ένα ελάττωμα πρέπει να απευθύνεται στον σχετικό συνεργάτη ή στον Wolt. Οι ειδοποιήσεις για ελαττώματα πρέπει να τοποθετούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ανίχνευση του ελαττώματος, ωστόσο το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την ανίχνευσή τους. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση ελαττωμάτων στα τρόφιμα ή σε άλλα προϊόντα που λόγω της φύσης τους χαλάσουν ή γερνούν γρήγορα, είναι σημαντικό να ενημερώσετε το ελάττωμα το συντομότερο δυνατό για να επιτρέψετε τη σωστή διερεύνηση και εξακρίβωση του ελαττώματος. Σε περίπτωση ελαττώματος στα προϊόντα του μανάβικου, θα αποζημιωθείτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

*****

Ενημερώθηκε στις  10.01.2020

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ WOLT

Η Wolt Enterprises Oy και ορισμένες εταιρείες του ομίλου Wolt ("Wolt", "εμείς") επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών παραγγελίας φαγητού της Wolt ("Εφαρμογή της Wolt") και των επισκεπτών της ιστοσελίδας wolt.com ("Ιστοσελίδα").

Σε αυτήν την Δήλωση Ενημέρωσης, η λέξη "Υπηρεσίες Wolt" αναφέρεται από κοινού στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή της Wolt. Σε αυτή τη Δήλωση Ενημέρωσης, η λέξη "Χρήστης" ή "εσείς" αναφέρεται από κοινού στους πελάτες μας και στους πελάτες των εταιρειών του του ομίλου μας, στους εκπροσώπους μας και σε άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εταιρικών πελατών μας, τους δυνητικούς πελάτες και τους χρήστες των Υπηρεσιών Wolt.

Η Δήλωση Ενημέρωσης εξηγεί, για παράδειγμα, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων (π.χ. δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα πρόσβασης).

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να υπόκεινται σε ξεχωριστή πολιτική απορρήτου. Εάν μια ξεχωριστή πολιτική απορρήτου ισχύει για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, θα την δημοσιεύσουμε σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία.

Αυτή η Δήλωση Ενημέρωσης μπορεί να ενημερώνεται ανά διαστήματα για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων ή για άλλο λόγο. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση στην Ιστοσελίδα. Δεν θα προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την Δήλωση Ενημέρωσης ούτε θα μειώσουμε τα δικαιώματα των Χρηστών σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Ενημέρωσης χωρίς να παρέχουμε σχετική ειδοποίηση.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (ΟΙ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτή η Δήλωση Ενημέρωσης ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Wolt.

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών στις παρακάτω χώρες, η Wolt Enterprises Oy και η τοπική εταιρεία του ομίλου Wolt ενεργούν από κοινού ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η Wolt Enterprises Oy και η τοπική εταιρεία του ομίλου Wolt καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα με τα οποία επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα. Οιειδικότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας για κάθε χώρα παρατίθενται παρακάτω:

 •  Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Πράγα 1, Τσεχική Δημοκρατία, αριθμός εγγραφής επιχείρησης 07030550, για χρήστες που βρίσκονται στην Τσεχική Δημοκρατία,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Βαρσοβία, Πολωνία, αριθμός εγγραφής επιχείρησης 0000745637, για χρήστες που βρίσκονται στην Πολωνία,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Τελ Αβίβ, Ισραήλ, εταιρεία αρ. 51-588715-6, για Χρήστες που βρίσκονται στο Ισραήλ (για Χρήστες στο Ισραήλ, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ο όρος «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», όπως χρησιμοποιείται σε αυτή τηνΔήλωση Ενημέρωσης, σημαίνει τον "κάτοχο της βάσης δεδομένων" όπως χρησιμοποιείται στον Ισραηλινό Νόμο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, 5741 -1981),

 • Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Α.Ε., Λεωφόρος Βουλιαγμένης 26, 11743 Αθήνα, Ελλάδα, αριθμός ΓΕΜΗ 147811001000, για χρήστες στην Ελλάδα,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Βελιγράδι, Σερβία, αριθμός εγγραφής επιχείρησης 21408930, για χρήστες που βρίσκονται στη Σερβία.

Η Wolt Enterprises Oy έχει οριστεί υπεύθυνη για την διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων και των ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ομίλου Wolt για λογαριασμό των τοπικών υπεύθυνων επεξεργασίας.

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σε άλλες χώρες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, η Wolt Enterprises Oy ενεργεί ως μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ WOLT

Όνομα: Wolt Enterprises Oy
Αναγνωριστικό επιχείρησης: 2646674-9
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Arkadiankatu 6, 00100 Ελσίνκι, Φινλανδία
Ηλεκτρονική διεύθυνση: support@wolt.com
wolt.com

Ο Wolt διόρισε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω των παραπάνω στοιχείων επικοινωνίας.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα Χρήστη και Δεδομένα Ανάλυσης. 

Δεδομένα Χρήστη

Τα Δεδομένα Χρήστη είναι προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς ή από τον εταιρικό πελάτη μας για λογαριασμό των οποίου χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Wolt (“Εταιρικός Πελάτης”), ανάλογα με την περίπτωση. Μπορούμε να συλλέξουμε τα Δεδομένα Χρήστη από τους Χρήστες και τους Εταιρικούς Πελάτες μας με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων, μετά την σύναψη συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με τον Εταιρικό Πελάτη ή όταν οι Χρήστες εγγράφονται στις Υπηρεσίες Wolt, εγγράφονται σε ενημερωτικό δελτίο ή συμπληρώνουν ένα έντυπο. Επιπλέον, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι συλλέγουμε επίσης λεπτομέρειες για τις συναλλαγές και τις πληρωμές που πραγματοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών Wolt.

Δεδομένα χρήστη που είναι απαραίτητα για την χρήση των υπηρεσιών Wolt 

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ μας καθώς και για τα έννομα συμφέροντά μας κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς τους Εταιρικούς μας Πελάτες καθώς και για την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταξύ ημών και του Εταιρικού Πελάτη, ο Εταιρικός Πελάτης μας παρέχει το πλήρες όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Όταν εγγραφείτε στις Υπηρεσίες Wolt και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη, πρέπει να μας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • πλήρες όνομα
 • αριθμός τηλεφώνου
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • πληροφορίες σχετικά με το(α) μέσο(α) πληρωμής σας, όπως τον αριθμό του/των μέσου/μέσων πληρωμής και την ημερομηνία λήξης του/των μέσου/μέσων πληρωμής σας (απαιτείται για την παραγγελία φαγητού μέσω των Υπηρεσιών Wolt, ωστόσο δεν αποθηκεύονται από την Wolt, δεδομένου ότι η Wolt χρησιμοποιεί έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την επεξεργασία πληρωμών)

Δεδομένα Χρηστών που μας δίνεται με την θέλησή σας

Η εμπειρία σας ως χρήστη ή ως πελάτη μπορεί να βελτιωθεί με την παροχή των παρακάτω πληροφοριών: 

Πρόσθετες πληροφορίες λογαριασμού:

 • Φωτογραφία
 • Διεύθυνση παράδοσης
 • Δεδομένα τοποθεσίας (εάν συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων τοποθεσίας σας)
 • Άλλες πληροφορίες που παρέχετε είτε κατά την δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη είτε αργότερα κατά την τροποποίηση του προφίλ του λογαριασμού σας 

Άλλες πληροφορίες. Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε άλλες πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά όπως:

 • Πληροφορίες που παρέχετε κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας 
 • Μάρκετινγκ με επιλογή opt-inκαι μάρκετινγκ με επιλογή opt-out
 • Πληροφορίες που παρέχετε τηλεφωνικά ή σε αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ή συνομιλίας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των καταγραφών των κλήσεών σας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας 

Εκτός από τα Δεδομένα Χρήστη που συλλέγονται από εσάς και τον Εταιρικό Πελάτη, επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών σχετικά με εσάς. 

Εάν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας με το Facebook, το Facebook μοιράζεται μαζί μας προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όπως την εικόνα του προφίλ σας, ένα δείγμα των φίλων σας στο Facebook και το αναγνωριστικό σας στο Facebook. 

Δεδομένα Ανάλυσης

Παρόλο που δεν χρησιμοποιούμε συνήθως Δεδομένα Ανάλυσης για να σας ταυτοποιήσουμε, μπορείτε μερικές φορές να αναγνωρίζεστε από αυτά, είτε από μόνα τα δεδομένα αυτά είτε όταν αυτά συνδυάζονται ή συνδέονται με δεδομένα χρήστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα Δεδομένα Ανάλυσης μπορούν επίσης να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και θα τα αντιμετωπίσουμε ως προσωπικά δεδομένα.

Μπορούμε να συλλέξουμε αυτόματα τα ακόλουθα Δεδομένα Ανάλυσης όταν επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράσετε με τις Υπηρεσίες Wolt:

Πληροφορίες Συσκευής. Συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική συσκευή που χρησιμοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Wolt:

 • Συσκευή και αριθμός αναγνώρισης συσκευής, συσκευή IMEI 
 • χώρα
 • διεύθυνση IP
 • τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα
 • πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου
 • αναγνωριστικό διαφήμισης της συσκευής σας
 • αναγνωριστικό επισκέπτη 

Πληροφορίες χρήσης. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πηρεσιών Wolt, όπως:

 • χρόνος που χρησιμοποιήσατε τις Υπηρεσίες Wolt 
 • αλληλεπίδραση με τις Υπηρεσίες Wolt 
 • πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας μέσω των Υπηρεσιών Wolt
 • η διεύθυνση URL της ιστοσελίδας  που επισκεφθήκατε πριν και μετά την επίσκεψη στις Υπηρεσίες Wolt
 • την ώρα και την ημερομηνία των επισκέψεων σας στις Υπηρεσίες Wolt
 • τα τμήματα των Υπηρεσιών Wolt που επισκεφτήκατε
 • τα προϊόντα που αναζητήσατε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Wolt

Cookies

Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για την συλλογή και αποθήκευση Δεδομένων Ανάλυσης και άλλων πληροφοριών, όταν οι Χρήστες επισκέπτονται τις Υπηρεσίες Wolt, συμπεριλαμβανομένων των cookies και webbeacons.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στην συσκευή σας, τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους επισκέπτες των Υπηρεσιών Wolt και να διευκολύνουμε την χρήση των Υπηρεσιών Wolt και να δημιουργούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες Wolt και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους Χρήστες μας. Τα cookie sδεν θα βλάψουν την συσκευή ή τα αρχεία σας. Χρησιμοποιούμε cookies για να προσαρμόσουμε τις Υπηρεσίες Wolt και τις πληροφορίες που παρέχουμε σύμφωνα με τα εξατομικευμένα συμφέροντα των Χρηστών μας. 

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ορίσουν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού τους έτσι ώστε να αποκλείει τα cookies ή να ειδοποιούνται κατά την αποστολή των cookies. Για παράδειγμα, οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης/προσαρμογής των ρυθμίσεων cookie σε ορισμένα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης: 

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών Wolt ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν απορριφθεί η χρήση cookie.

Τα webbeacon sείναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τον εντοπισμό αναγνωστών ιστοσελίδων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, π.χ. για να προσδιοριστεί εάν έχει διαβαστεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Υπηρεσίες ανάλυσης ιστού

Οι Υπηρεσίες Wolt χρησιμοποιούν το Google Analytics και άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού για την συγκέντρωση Δεδομένων Ανάλυσης και αναφορών σχετικά με τη χρήση των επισκεπτών και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες Wolt. Για μια επισκόπηση του Google Analytics, επισκεφτείτε το Google Analytics. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics με το ακόλουθο εργαλείο πρόσθετου προγράμματος περιήγησης: Πρόσθετο εξαίρεσης του Google Analytics.

Διαφήμιση και αναγνωριστικά επισκεπτών 

Οι Υπηρεσίες Wolt χρησιμοποιούν ψευδωνυμοποιημένους αναγνωριστικούς κωδικούς για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της χρήσης και των προτιμήσεων των εφαρμογών και υπηρεσιών.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτών των αναγνωριστικών αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος ως εξής: 

Τα αναγνωριστικά διαφήμισης μπορούν να απενεργοποιηθούν σε κινητές συσκευές iOS, ενεργοποιώντας την καρτέλα «Περιορισμός Παρακολούθησης Διαφημίσεων» (Ρυθμίσεις → Απόρρητο →  Διαφήμιση → Περιορισμός παρακολούθησης διαφημίσεων). Για μια επισκόπηση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναγνωριστικό διαφήμισης, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και Διαφήμισης στην ιστοσελίδα της Apple.

Τα αναγνωριστικά επισκεπτών της Wolt μπορούν να απενεργοποιηθούν σε κινητές συσκευές iOS και Android αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας (για iOS: Ρυθμίσεις → Wolt → Ρυθμίσεις Wolt → Περιορισμός Παρακολούθησης, και για εφαρμογή Android: Εφαρμογή της Wolt → Καρτέλα προφίλ → εικονίδιο Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία).

4. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοποί

Υπάρχουν διάφοροι σκοποί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Wolt:

Να παρέχουμε τις Υπηρεσίες Wolt και να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (νομική βάση: εκτέλεση σύμβασης και εννόμου συμφέροντος)

Η Wolt επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσει να σας προσφέρει τις Υπηρεσίες Wolt σύμφωνα με την σύμβαση μεταξύ σας και της Wolt ή μεταξύ του Εταιρικού Πελάτη και της Wolt. 

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για παράδειγμα για να χειριστούμε τις πληρωμές σας ή τυχόν επιστροφές (όπου ισχύει) και να παρέχουμε στους συνεργάτες μας (τα εστιατόρια και τους μεταφορείς συνεργάτες μας) τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία ή την παράδοση της παραγγελίας σας. Εάν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας ή να λύσετε το παράπονό σας. 

Για τις νομικές μας υποχρεώσεις (νομική βάση: συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση)

Η Wolt επεξεργάζεται δεδομένα για να μας επιτρέψει να διαχειριστούμε και να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει του νόμου. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τήρησης λογιστικών βιβλίων και παροχής πληροφοριών σε αρμόδιες αρχές όπως είναι οι φορολογικές αρχές.

Για την διαχείριση αξιώσεων και τις νομικές διαδικασίες (νομική βάση: έννομο συμφέρον)

Η Wolt μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με την διαχείριση αξιώσεων, την συλλογή χρεών και για νομικές διαδικασίες. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε δεδομένα για την πρόληψη της απάτης, της κατάχρησης των υπηρεσιών μας και για την ασφάλεια δεδομένων, συστημάτων και δικτύων.

Για την επικοινωνία με τους πελάτες και για τους σκοπούς προώθησης (νομική βάση: έννομο συμφέρον)

Η Wolt επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις Υπηρεσίες Wolt και για να σας ενημερώσει για τις αλλαγές που σχετίζονται με αυτές. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών Wolt σε εσάς. 

Για τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάλυση τάσεων (νομική βάση: έννομο συμφέρον) 

Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με την χρήση των Υπηρεσιών Wolt για τη βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών Wolt, π.χ. αναλύοντας τυχόν τάσεις στη χρήση των Υπηρεσιών Wolt. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες μας είναι σύμφωνες με τις ανάγκες σας, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζητήματα όπως οι έρευνες ικανοποίησης πελατών. Όταν είναι δυνατόν, θα προβαίνουμε σε αυτό, κάνοντας χρήση μόνο συγκεντρωτικών, μη προσωπικών, αναγνωρίσιμων δεδομένων.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Η Wolt επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσει τις συμβατικές μας υποχρεώσεις με εσάς ή τον Εταιρικό Πελάτη και να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προς επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, για να διαχειριζόμαστε, να διατηρούμε και να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας και να δημιουργούμε και να διατηρούμε σχέσεις με τους πελάτες μας. Όταν επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με βάση τα έννομα συμφέροντά μας, σταθμίζουμε τα δικά μας συμφέροντα σε σχέση με το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και π.χ. σας παρέχουμε εύκολη χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ και χρησιμοποιούμε ψευδωνυμοποιημένα ή μη προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα όταν είναι δυνατόν.

Σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών Wolt, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Για χρήστες που βρίσκονται στο Ισραήλ: Εισάγοντας, συνδέοντας, προσφέροντας ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Wolt, συμφωνείτε και δίνετε την συγκατάθεσή σας στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται ως μέρος των Υπηρεσιών Wolt. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Wolt. Αναγνωρίζετε επίσης και επιβεβαιώνετε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι αυτές οι πληροφορίες παρέχονται εθελοντικά σε εμάς. 

5. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Wolt αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ωστόσο, έχουμε παρόχους υπηρεσιών και επιχειρήσεις σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες. Ως εκ τούτου, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτά σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της χώρας κατοικίας του Χρήστη. 

Θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα λαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας στις δικαιοδοσίες στις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία. Παρέχουμε επαρκή προστασία για την διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω μιας σειράς συμφωνιών με τους παρόχους υπηρεσιών μας βάσει των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών ή μέσω άλλων κατάλληλων διασφαλίσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων μπορούν να ληφθούν επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Μοιραζόμαστε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της οργάνωσης της Wolt εάν και στο μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς αυτής της Δήλωσης Ενημέρωσης.

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός της οργάνωσης της Wolt, εκτός εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες περιστάσεις:

Για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης και στους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών 

Στο βαθμό που τρίτα μέρη (όπως τα εστιατόρια που ετοιμάζουν την παραγγελία σας, οι συνεργάτες μας που σας παραδίδουν την παραγγελία σας και ο Εταιρικός Πελάτης που μπορεί να πληρώσει την παραγγελία σας) χρειάζονται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουμε τις Υπηρεσίες Wolt, παρέχουμε σε αυτά τα τρίτα μέρη τα δεδομένα σας. Επιπλέον, μπορεί να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις θυγατρικές μας ή στους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης δεδομένων, λογιστικής, πωλήσεων και μάρκετινγκ) για να το επεξεργαστούμε για εμάς και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για να επεξεργαστούν τις πληρωμές σας σε εμάς.

Όταν τα δεδομένα επεξεργάζονται από τρίτους για λογαριασμό της Wolt, η Wolt έχει λάβει τα κατάλληλα συμβατικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας θα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης Προστασίας και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τις κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και μέτρων ασφαλείας.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα απευθείας σε τρίτους, όπως μέσω συνδέσμου στις Υπηρεσίες Wolt, η επεξεργασία βασίζεται συνήθως στις πολιτικές και τα πρότυπα τους.

Για νομικούς λόγους και νομικές διαδικασίες

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός της Wolt εάν πιστεύουμε καλόπιστα ότι η πρόσβαση και η χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι εύλογα αναγκαία για: (i) την τήρηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού ή/και δικαστικής απόφασης, (ii) την ανίχνευση, αποτροπή ή αντιμετώπιση με άλλον τρόπο της απάτης, της εγκληματικότητας, ζητημάτων ασφαλείας ή άλλων τεχνικών ζητημάτων, και/ή (iii) για την προστασία των συμφερόντων, των περιουσιακών στοιχείων ή για την ασφάλεια της Wolt, των Χρηστών ή του κοινού σύμφωνα με την νομοθεσία. Όταν είναι δυνατόν, θα σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία αυτή.

Για άλλους νόμιμους λόγους

Εάν η Wolt συμμετέχει σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο εμπλεκόμενο τρίτο μέρος. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα όλων των προσωπικών δεδομένων. Θα ειδοποιήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες όταν τα προσωπικά δεδομένα μεταφερθούν ή υπόκεινται σε διαφορετική δήλωση ενημέρωσης. 

Με την ρητή σας συγκατάθεση

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός της Wolt όταν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή δωρεάν, επικοινωνώντας μαζί μας.

7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η Wolt δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από ό, τι είναι νόμιμα επιτρεπτό και απαραίτητο για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών Wolt ή των σχετικών τμημάτων τους. Η περίοδος αποθήκευσης εξαρτάται από τη φύση των πληροφοριών και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επομένως, η μέγιστη περίοδος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την χρήση.

Τα  περισσότερα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό ενός Χρήστη για τις Υπηρεσίες Wolt θα διαγραφούν αφού παρέλθει περίοδος 90 ημερών αφού ο Χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό του στις Υπηρεσίες Wolt. Στη συνέχεια, ένα μέρος των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με το λογαριασμό χρήστη για τις Υπηρεσίες Wolt μπορεί να αποθηκευτεί μόνο εφόσον η επεξεργασία αυτή απαιτείται από το νόμο ή είναι εύλογα αναγκαία για τις νομικές μας υποχρεώσεις ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως η διαχείριση αξιώσεων, η τήρηση λογιστικών βιβλίων, υποβολής εσωτερικών αναφορών και συνδιαλλαγής. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό χρήστη για τις Υπηρεσίες Woltθα διαγραφούν εντός περιόδου 10 ετών από τη στιγμή που ο Χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό του για τις Υπηρεσίες Wolt, με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, όπως σε νομικές διαδικασίες. 

Θα αποθηκεύσουμε Δεδομένα Ανάλυσης των χρηστών που δεν έχουν λογαριασμό με τις Υπηρεσίες Wolt για περίοδο 90 ημερών.

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα μέσω του λογαριασμού χρήστη σας στις Υπηρεσίες Wolt ή να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής 

Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση που έχει χορηγηθεί από τον Χρήστη, ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του δωρεάν. Η ανάκληση μιας συγκατάθεσης μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες δυνατότητες χρήσης των Υπηρεσιών Wolt. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας. Μπορείτε να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε ενημερώσετε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του λογαριασμού χρήστη σας για τις Υπηρεσίες Wolt. 

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα συστήματά μας. Θα συμμορφωνόμαστε με το αίτημα αυτό, εκτός εάν έχουμε νόμιμο λόγο να μην διαγράψουμε τα δεδομένα. 

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε κάποια συγκεκριμένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν τα δεδομένα αυτά υποστούν επεξεργασία για σκοπούς άλλους από εκείνους που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των Υπηρεσιών Wolt ή για συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση. Εάν αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες δυνατότητες χρήσης των Υπηρεσιών Wolt.

Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα, όταν εκκρεμούν τα αιτήματα για διαγραφή δεδομένων, διόρθωση ή εναντίωση ή/και όταν δεν έχουμε νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες δυνατότητες χρήσης των Υπηρεσιών Wolt.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε οι ίδιοι τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη και συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή και να τα μεταβιβάσετε ανεξάρτητα σε τρίτα μέρη.

Πώς να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας

Τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αποστολή επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς στις διευθύνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, στα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν οι παρακάτω πληροφορίες: το πλήρες όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένας αριθμός τηλεφώνου. Μπορούμε να ζητήσουμε την παροχή των πρόσθετων πληροφοριών που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του Χρήστη. Μπορούμε να απορρίψουμε ή να χρεώσουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ή προδήλως αβάσιμα. 

9. ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και δημιουργίας προφίλ που γίνονται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης επικοινωνώντας μαζί μας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω ή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες των Υπηρεσιών Wolt ή την προσφερόμενη δυνατότητα απεγγραφής σε σχέση με τυχόν μηνύματα άμεσης εμπορικής προώθησης.

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Σε περίπτωση που ο Χρήστης θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας είναι αντίθετη με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων, ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στη Φινλανδία, τον Διαμεσολαβητή Προστασίας Δεδομένων (tietosuoja.fi). Εναλλακτικά, ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων της χώρας διαμονής του Χρήστη. 

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Χρησιμοποιούμε διοικητικές, οργανωτικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Τα μέτρα περιλαμβάνουν για παράδειγμα, κατά περίπτωση, κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση, τείχη προστασίας, ασφαλείς εγκαταστάσεις και συστήματα πρόσβασης. Οι έλεγχοι ασφαλείας μας έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν ένα κατάλληλο επίπεδο εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας, αντοχής και δυνατότητας επαναφοράς των δεδομένων. Ελέγχουμε τακτικά τις Υπηρεσίες Wolt, τα συστήματα και άλλα στοιχεία για τυχόν αδυναμίες ασφαλείας. 

Σε περίπτωση που, παρά τα μέτρα ασφαλείας, προκύψει παραβίαση ασφαλείας που ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των Χρηστών, θα ενημερώσουμε τους σχετικούς Χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και τις αρμόδιες αρχές όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, για την παραβίαση το συντομότερο δυνατό.

Guidelines for Wolt Partners