Bowl - Miyazaki

Tonkatsuno Wakichi Miyazaki Tachibanadori

Pork cutlet🐷

25-35
min
¥50¥¥¥¥9.2

Closed

Bento&Souzai Chitose

Bento🍱

¥50¥¥¥¥9.2

Closed

Yoshinoya Miyazaki Segashira 044848

Beef bowl🍚

¥50¥¥¥¥9.0

Closed

Coco Bowls Miyazaki

Bowl🥣

¥50¥¥¥¥9.4

Temporarily offline

Hakatamenyatai Tagumi

Ramen🍜

¥50¥¥¥¥8.6

Closed

THE BUTTER STEAK by THE PUBLIC TABLE

Steakhouse🥩

¥50¥¥¥¥8.8

Closed

New

Hotto Motto Miyazaki Matsuhashi

Bento🍱

¥50¥¥¥¥

Closed

Ganso Hiroshimaya Miyazaki

Tsukemen🥢

¥50¥¥¥¥

Closed

Jidori Momoko Honten

Izakaya🥢

¥50¥¥¥¥9.0

Closed

New

Nikudojo Miyazaki Tachibana-dori

Meat bowl🍚

¥50¥¥¥¥

Temporarily offline

Taihoku Luroufan Miyazaki Ichibangai

Luroufan - Minced pork rice🍚

¥50¥¥¥¥

Temporarily offline

Majinboo Miyazaki Ichibangai

Pork rice bowl🐷

¥50¥¥¥¥9.0

Closed

Shinmenya Honten

Ramen🍜

¥150¥¥¥¥9.0

Closed

Karaageno Tetsujin Miyazaki Nishiguchi Ekimae

Fried Chicken🐔

¥150¥¥¥¥8.2

Closed

Kaisentai Shimizu

Seafood Rice Bowl🐟

¥150¥¥¥¥9.0

Closed

Kinokuniyabento Ekimaeten

Bento🍱

¥150¥¥¥¥9.2

Closed

Honba Kankoku!!!Korean fast food!!! by Kitchen Azito

Korean🇰🇷

¥150¥¥¥¥9.4

Closed

Sushiro Miyazaki Daiku

Sushiro🍣

¥150¥¥¥¥9.0

Closed

Kitamoro Amu plaza Miyazaki

Japanese🥢

¥150¥¥¥¥9.4

Closed

Garlic Butter Steak Devil‘s Steak Yodogawa 3Chome •

Butter steak over rice🥩

¥150¥¥¥¥

Closed

Kaisendon Itten Kiwamiya Miyazaki Nishiguchi Ekimae

Bowl🍚

¥150¥¥¥¥

Closed

Toritaka

Yakitori🐓

¥150¥¥¥¥9.0

Closed

BISTRO MAFIA

Steakhouse🥩

¥150¥¥¥¥8.8

Closed

New

Miyazaki Minmin

Yakisoba🥢

¥250¥¥¥¥9.0

Closed

Meibutsu Oroshiudon Menkui

Udon🥢

¥350¥¥¥¥9.0

Closed

VITA SALAD

Salad🥗

¥350¥¥¥¥9.2

Closed

New

Hotto Motto Takachiho Street

Bento🍱

¥150¥¥¥¥

Closed

New

Hotto Motto Kyozuka

Bento🍱

¥150¥¥¥¥

Closed

New

Hotto Motto Jogasaki

Bento🍱

¥150¥¥¥¥

Closed

Yoshinoya Miyazaki Minami 044705

Beef bowl🍚

¥150¥¥¥¥9.2

Closed

Kaisentai Yoshimura

Seafood Rice Bowl🐟

¥150¥¥¥¥9.4

Closed

New

Hotto Motto Otsuka

Bento🍱

¥250¥¥¥¥

Closed

New

Hotto Motto Maruyama 2chome

Bento🍱

¥250¥¥¥¥

Closed

Sushiro Miyazaki Tsunehisa

Sushiro🍣

¥250¥¥¥¥8.8

Closed

Yoshinoya Miyazaki Gion 044853

Beef bowl🍚

¥250¥¥¥¥8.8

Closed

New

Hotto Motto Aoba

Bento🍱

¥250¥¥¥¥

Closed

New

Hotto Motto Kirishima

Bento🍱

¥250¥¥¥¥

Closed

New

Hotto Motto Oshima

Bento🍱

¥350¥¥¥¥

Closed

New

Hotto Motto Yanosaki

Bento🍱

¥350¥¥¥¥

Closed

Sushiro Miyazaki Shinbeppu

Sushiro🍣

¥350¥¥¥¥9.4