Iga Wolti tellimuse süsinikujalajälg on 100% kompenseeritud

Kompenseerime 100% kõigi Wolti tellimuste süsinikuemissioonist, sealhulgas kõik eelnevalt tehtud tellimused alates aastast 2015 ning ka kõik tulevased.
Sulle on see lisatasuta, sest kulud katab Wolt.
Oleme sel teekonnal partneriks valinud South Pole’i, kes on turuliider kliimaesmärkide täitmises. Nendega koos arvutasime kokku süsinikuemissiooni, mis on Wolti tellimuste käigus tekkinud. Kompenseerime emissiooni tekke läbi tunnustatud ning sertifitseeritud projektide toetamise.

Kuidas me tellimuste jalajälge arvutame

Wolti tellimusi viiakse kohale auto, rolleri või jalgrattaga ning iga viisi jaoks oleme arvutanud eraldi emissiooni. 
Koos South Pole’iga oleme arvestanud kui palju GHG-emissioone erinevad Wolti kohaleveoks kasutatavad sõidukid atmosfääri paiskavad. See sisaldab lisaks süsinikdioksiidi emissioonidele ka metaani ning dilämmastikoksiidi. Wolti süsteem registreerib iga kohaleveo puhul ka selleks kasutatud sõiduki, nii teame kui palju igal kuul kompenseerida. Kui meil puudub kindel info selle kohta, millist sõidukit kohale viimiseks kasutati, klassifitseerime selle sõiduki automaatselt autona, et alati oleks kindel piisav kompenseerimine.

Autod: 170g CO2/km

Kõige suurema emissiooni hulgaga Woltimise sõidukid. Keskmine auto heidab atmosfääri 170 grammi emissioone kilomeetri kohta.

Mootorrattad & Rollerid: 100g CO2/km

Ehk kõik kaherattalised mootoriga sõidukid (ka elektrirollerid) heidavad atmosfääri keskmiselt 100 grammi emissioone kilomeetri kohta.

Jalgrattad: 10g CO2/km

Tõesti, rattaga sõitmisega kaasnev sügavam ning tihedam hingamine tähendab seda, et emissioonide hulk atmosfääri tõuseb.

Wolti mõju

Wolt toetab hetkel läbi oma koostöö South Pole’iga kahte erinevat projekti. Igal kuul arvutame oma emissioonide kogusumma ning kompenseerime selle läbi South Pole’ilt nii-öelda süsinikukrediidi ostmise. Seda krediiti investeeritakse hetkeseisuga kahte projekti. Kulud kaetakse Wolti poolt ning siin on selle praegune mõju: 

Kolumbia

Vichada metsa taastamine

KOLUMBIA: 42000 puu istutamise finantseerimine Vichada (Gold Standard) metsataaste projekti raames.

Learn more

Brasiilia

Envira troopilise metsa kaitse Amazonases

150 hektari metsa kaitse Envira projekti raames (VCS CCB certified). See on samaväärne umbes 215 jalgpalliväljakuga ning kokku umbes 25000 puuga.

Learn more

Kolumbia

Vichada metsa taastamine

KOLUMBIA: 42000 puu istutamise finantseerimine Vichada (Gold Standard) metsataaste projekti raames.

Learn more

Brasiilia

Envira troopilise metsa kaitse Amazonases

150 hektari metsa kaitse Envira projekti raames (VCS CCB certified). See on samaväärne umbes 215 jalgpalliväljakuga ning kokku umbes 25000 puuga.

Learn more

Meie partner:

South Pole

South Pole on turuliider kliimaeesmärkide täitmises ning nad on süsinikuneutraalsuse eest koos ettevõtete ning ka riikide valitsustega võidelnud juba aastast 2006. South Pole on samuti ÜRO Global Compact ning Euroopa Liidu Climate-KIC’i liige. Läbi ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance) liikmelisuse on kõik South Pole’i projektid registreeritud järgides  tunnustatud süsinikustandardeid, mis annab kindluse et kõik süsinikuneutraalsuse projektid on reaalsed, kvantifitseeritavad ja lisanduvad. South Pole'i on projektijuhtimise eest kõrgeimal tasemel korduvalt tunnustatud nii klientide kui kaasvõitlejate poolt (Best Project Developer (2011-2019).

Visit southpole.com

Eelneva 13 aasta jooksul on South Pole koos oma klientide ning partneritega tekitanud hulga positiivset mõju. Mõned eredamad faktid:

20 miljonit

Positiivselt mõjutatud inimest üle maailma.

170 miljonit

Tonni CO2 mida pole nende tegevuse tagajärjel atmosfääri paiskunud.

700+

Just nii palju projekte on ellu viidud nii taastuvenergia, metsanduse kui ka põllumajanduse aladel.

55 000

Ruutkilomeetrit maad kaitstud või taastatud.

On sul küsimusi?

Kui sul on küsimusi meie süsinikujalajälje vähendamise kohta, siis kirjuta julgelt meie klienditoele või meilile responsibility@wolt.com.