Kasutaja Kasutustingimused

Wolti Teenuse kasutamisel nõustute kõnealuste Kasutaja Kasutustingimustega („Kasutustingimused”).

 

Palun lugege alljärgnevad Kasutustingimused enne Wolti Teenuse kasutamist hoolikalt läbi. Kui te Kasutustingimustega ei nõustu, siis palun ärge kasutage Wolti Teenust. Need Kasutustingimused kohalduvad tahes millise Wolti Teenuse kasutamise korral ning Ostulepingute sõlmimisel. Wolti Teenuse täpsem kirjeldus ja teave süsteeminõuete kohta on saadaval veebilehel wolt.com.

 

Kui teil on Wolt At Work Konto, siis kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi ka meie kliendi organisatsioonile, kes on andnud teile kasutamiseks Wolt At Work Funktsiooni („Kliendi Organisatsioon”) ja seda seoses Tellimustega, mis teie olete teinud läbi Wolt At Work Funktsiooni. Käesolevate Kasutustingimuste ja Wolti Ärikliendi Kasutustingimuste vaheliste erinevuste korral lähtutakse Wolti Ärikliendi Kasutustingimustest.

 

Kasutustingimused sõlmitakse ainult meie ja Kasutaja vahel ning need ei hõlma Apple Inc-i., ning Apple Inc. ei vastuta Wolti Äpp-i ega selle sisu eest. Teie nõustute, et Apple Inc. ja Apple Inc. tütarettevõtted („Apple”) on Kasutustingimuste soodustatud kolmandad isikud ning et pärast seda, kui olete Kasutustingimused aktsepteerinud, on Apple’il õigus (ja loetakse, et see aktsept on vastu võetud) rakendada soodustatud kolmanda isikuna Kasutustingimusi teie suhtes.

 

1. Mõisted

 

Partner” tähendab restorani või muud teenusepartnerit, kes on sõlminud Woltiga partnerlepingu, pakkudes oma tooteid ja võimaluse korral ka kullerteenuseid Wolti Teenuse kaudu.

 

Ostuleping” on leping Tellimuse põhjal Partneri toodete ja võimaliku kohaletoimetamisteenuse ostmiseks. Wolt At Work Funktsiooni keskkonnas esitatud Tellimuste osas, on Ostuleping siduv kokkulepe Partneri ja Kliendi Organisatsiooni vahel. Seoses Tellimustega, mis on tehtud Kasutaja valitud tahes millise muu maksemeetodi kasutamisel, on Ostuleping siduv kokkulepe Partneri ja Kasutaja vahel.

 

Wolt” on Wolt Eesti Oü, Aia 10 a, 10111, äritunnus: 8273006000, käibemaksukohustuslase ID: 94112614, Tallinn

Wolti Äpp” tähendab digitaalrakendust nimega Wolt, mida Wolt pakub füüsilistele ja juriidilistele isikutele, et tellida tooteid Wolti Partneritelt.

 

Wolt At Work Konto” on kasutajakonto Wolti Äpp’is, millele on lisatud Wolt At Work Funktsioon.

 

Wolt At Work Funktsioon” on Wolti Äpp’i maksemeetod ja funktsioon, mille kaudu Kliendi Organisatsiooni volitatud Kasutajad saavad esitada Tellimusi Kliendi Organisatsiooni kulul.

 

Wolti Teenus” on nii Wolt Äpp kui ka Wolt veebileht wolt.com ning muud veebilehel wolt.com nimetatud kohad.

 

Kasutaja” või „teie” tähendab füüsilist isikut, kes kasutab Wolti Teenust.

 

„Jaemüügitooted“ tähendab toidukaupu, tarbekaupu, majapidamiskaupu ja muid tarbijate kaupu, mille Partner on Wolt Teenuse vahendusel kättesaadavaks teinud.

 

2. Wolti andmed

 

●      Wolt Eesti Oü, Aia 10 a, 10111, äritunnus: 8273006000, käibemaksukohustuslase ID: 94112614, Tallinn

 

●      Ärinimi: „Wolt“,

 

●      Meiliaadress: support@wolt.com.

 

Teave Partnerite kontaktandmete ja toodete kohta on saadaval Wolti Äpp’is või Wolti veebilehel.

 

3. Wolti Teenuse kirjeldus

 

3.1. Wolt pakub platvormi, mille kaudu Kasutaja saab osta toitu ja Jaemüügitooteid ning müüb Kasutajale kullerteenust seoses teatud Partneritelt ostetud toiduainetega. Partnerilt toidu ostmisel, hõlbustab Wolt ostu sooritamist Wolti Teenuses.

 

 

3.2 Partnerid pakuvad teavet oma toodete ja teenuste kohta Wolti Teenuses, sealhulgas teavet menüüde ja toodete hindade kohta. Wolti Teenuses on teave iga kord kohalduva kohaletoimetamise tasu kohta. Kui teil on allergiaid või muid toitumispiiranguid, võtke ühendust vastava Partneriga. Partner annab nõudmisel toidu kohta täpsemat teavet. Partneri toodete ja teenuste müügile ja ostule võidakse kohaldada Partnerite lisatingimusi, mis on sätestatud Wolti Teenuses. Jaemüügitoodete hind määratakse tellimuse esitamise kuupäeval kehtiva hinna alusel. Pange tähele, et eelpakendatud toodete puhul võib Tellimuses esmaselt märgitud hinna ja Tellimuse lõpliku hinna vahel esineda väikesed muudatusi, juhul kui pakendatu kaal erineb.

 

Partner pakub Wolti Teenuses teavet allergeenide kohta ja muud toote-spetsiifilist vajalikku teavet Jaemüügitoodete kohta. Partner vastutab Jaemüügitoodete kohta kogu vajaliku teabe esitamise eest, nagu seda nõuvad kohalduvad seadused ja määrused, sealhulgas EL määrus nr 1169/2011 tarbijatele toidualase teabe esitamise kohta. Kui see on asjakohane, vastutab Partner ka selle eest, et müügihind ja ühikuhind oleksid märgitud vastavalt EL direktiivile 98/6 / EL tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel.

 

Partner määrab oma äranägemise järgi Wolti Teenuses saadaval olevate Jaemüügitoodete valiku ja hinna. Partner võib teie Tellimusele kehtestada ka teatud piiranguid, näiteks Tellimuse koguse- ja suurusepiiranguid. Partner on kohustatud teid teavitama kõigist Jaemüügitoodete kättesaadavusega seotud piirangutest. Kasutaja nõustub, et kui toode on ajutiselt kättesaamatu, täidab Partner teie Tellimuse, lisamata puuduvat toodet Tellimusse. Toodete eest, mis pole Tellimuse vormistamise ajal saadaval, ei võeta teilt tasu.

 

Kui Kasutaja valib välja Partneri toote või teenuse, mida ta soovib osta, siis teeb ta Partnerilt toote või teenuse ostmiseks siduva tellimuse Wolti Teenuses kehtestatud tingimuste alusel enne tellimuse esitamist („Tellimus”). Kui Wolt on Tellimuse kätte saanud, edastab Wolt Tellimuse andmed Partnerile. Kui Partner kinnitab Tellimuse ja Wolt edastab Kasutajale Partneri nimel tehtud kinnituse, siis sõlmivad Kasutaja või Kliendi Organisatsioon ja Partner Ostulepingu. Wolt saadab Kasutajale Partneri nimel kättesaamise kinnituse (kui Kasutaja asukohariigi seadusandlus ei nõua, et Partner peab kättesaamise kinnituse andma otse Kasutajale). Kui Partner kinnitab Tellimuse ja Tellimuse kinnitus saadetakse Kasutajale, siis lisaks Partneriga sõlmitud Ostulepingule Partneri toodete ostmiseks, sõlmivad Kasutaja või Kliendi Organisatsioon ja Wolt siduva lepingu Kasutaja poolt Wolti Teenuse kaudu kullerteenuste ostmiseks.

 

3.3. Kasutaja poolt väljavalitud Partner valmistab Kasutaja esitatud Tellimuses sisalduvad tooted. Wolt ei vastuta Kasutaja ees Ostulepingu nõuetekohase täitmise eest Partneri poolt. Wolt vastutab Kasutustingimustes sätestatud tingimustel kullerteenuste eest, mille Kasutaja on Woltilt Tellimusega tellinud.

 

3.4. Kui Kasutaja on Tellimuse esitanud, siis ei saa Kasutaja seda enam tühistada. Teie ei saa tagasi võtta ega tühistada Tellimust, mille olete toote või kullerteenuse kohta esitanud. Enne toote või teenuse saamiseks Tellimuse esitamist tuleb teil oma valik hoolikalt üle vaadata.

 

3.5. Olenemata punktist 3.4. on teil tarbijana seadusest tulenev õigus Jaemüügitoodete Tellimus tühistada 14 päeva jooksul alates vastavate toodete kättesaamise kuupäevast. Vastava Tellimuse saate tühistada, pöördudes Wolti või Partneri poole ülalnimetatud tühistamisperioodi jooksul ja tagastades toote(d) Partneri müügikohta, kust Tellimuse tegite. Toote tagastamisel esitage Woltilt või Partnerilt saadud kviitung. Kui võtate Woltiga ühendust seoses toote tagastamisega või palute hüvitist toote defekti, kahjustuse või muu puuduse tõttu, võib Wolt paluda teil saata vastavast tootest pilti, puuduse dokumenteerimiseks ja kontrollimiseks. Pange tähele, et Partneril võivad olla eraldi tingimused või garantiid, mis kehtivad lisaks neile tingimustele. Vastavate tingimuste kohta edastab Partner kasutajale eraldi teavet  Wolti Teenuses.

 

Wolt järgib tarbijatele seadusega ette nähtud tühistamisõiguse piiranguid. Teatud kaubad võivad olla seaduse alusel tarbija taganemis- ja tagastamisõigusest välja jäetud, sealhulgas:

● toiduained ja tooted, mida oma olemuse tõttu ei saa edasi müüa, või mis riknevad või vananevad kiiresti;

● tooted, mis oma olemuse tõttu muutuvad pärast kättesaamist teistest toodetest lahutamatuks;

● mänge, filme, tarkvara ja muid kinnises pakendis tooteid ei saa tagastada, kui sellise toote pitser või muu tootepakend on avatud;

● hügieeni- ja intiimtooted pärast pakendi avamist;

● kaubad, mis on valmistatud või eritellimusel valmistatud vastavalt kasutaja spetsifikatsioonidele ja juhistele.

 

See tähendab, et te ei saa näiteks toiduaineid tagastada, viidates oma seadusest tulenevatele tühistamisõigustele pärast ostmist. Pärast selliste Jaemüügitoodete tellimuse esitamist ei saa te Tellimusest taganeda, tühistada või seda muuta. Enne Tellimuse vormistamist tutvuge hoolikalt valitud valikuga.

 

Tühistamise tüüpvorm on leitav: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf. Kuid lubatud on kasutada ka muus vormis avaldust.

 

3.6. Jaemüügitooted tuleb tagastada esimesel võimalusel pärast Tellimuse tühistamist ja mitte hiljem kui 14 päeva pärast tühistamise kuupäeva. Tagastatud toode peab olema kasutamata seisukorras ja edasimüügiks sobilik. Toode peab olema piisavalt kaitstud ja pakendatud kas originaalpakendisse või sarnaselt. Teil ei ole õigust nõuda makse täielikku tagastamist, kui tagastatud kaup on mingil moel vähenenud või muutunud.

 

3.7. Tühistatud Jaemüügitoodete tagastamisel tuleb vastavad Jaemüügitooted toimetada Partneri müügikohta, kust  vastavad Jaemüügitooted tellisite Wolti Teenuse kaudu. Toodete tagastamiseks pöörduge vastava Partneri müügikohas asuva klienditeeninduse poole. Müügikohta saate kontrollida Wolti või Partneri esitatud kviitungilt. Jaemüügitoodete tagastamisega seotud kulude tasumine on teie kohustus. Kasutaja tehtud makse tagastab Wolt 14 päeva jooksul alates ülesütlemise teate saamisest, tingimusel et Partner on tagastatud toote või tagastamise tõendi kätte saanud. Wolt tagastab tagastatud toote  makse hinna sama makseviisi abil, mida kasutasite, ja samale pangakontole, kust Tellimuse eest tasusite. Kohaletoimetamisega Tellimuste korral kohaletoimetamise tasu ei tagastata.

 

3.8 Jaemüügitoodete Ostulepingule mittevastavuse korral on teil tarbijana õigus kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid näiteks:   

·      nõuda kohustuse nõuetekohast täitmist;

·      oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;

·      nõuda kahju hüvitamist;

·      taganeda lepingust või öelda leping üles;

·      alandada hinda;

·      rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist,

arvestades seejuures käesolevates Kasutustingimustes toodud erisusi.

 

4. Kasutajakontod

 

4.1. Teil on piiratud, mitteeksklusiivne, tagasivõetav, mittevõõrandatav ja mitte edasilitsentseeritav õigus saada ligipääs ja kasutada Wolti Teenust ja sisu, mis on saadaval Wolti Teenuse kaudu teile pakutavas vormis  aeg-ajalt ja ainult käesolevates tingimustes toodud eesmärgil. Kasutajale Apple’i App Store vahendusel alla laaditava iOS Wolti Äpp’i litsents piirdub õigusega kasutada Wolti Äpp’i Kasutaja omandis või kasutusel olevas mistahes Apple tootes ja vastavalt App Store Kasutuseeskirjadele ning käesolevatele Kastutustingimustele. Kõik õigused, mida siin pole sõnaselgelt antud, on Wolti ja Wolti litsentsiandjate õigused.

 

4.2. Wolti Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja looma Kasutajakonto, järgides Wolti Teenuses toodud registreerimisjuhiseid. Konto registreerimiseks peate looma kasutajanime ja parooli ning edastama Woltile teatud isikuandmed, nagu teie nimi, aadress, e-post, number ja vähemalt üks kehtiv makseviis. Te nõustute hoidma kontol olevat teave täpse, täieliku ja ajakohasena. Lisateavet selle kohta, kuidas Wolt teie isikuandmeid töötleb, leiate Wolti Privaatsuspõhimõtetest. Wolti Teenuses kasutatavad andmed on isiklikud (kui Wolt ja Kliendi Organisatsioon pole kokku leppinud teisiti). Kasutaja tagab, et Kasutaja kontoandmeid ja muud samaväärset teavet, mis on vajalik Kasutaja või Kliendi Organisatsiooni Kasutajakontole juurdepääsu saamiseks, hoitakse konfidentsiaalsena ja kasutatakse turvaliselt nii, et nendele ei pääseks ligi kolmandad isikud. Kasutajal võib olla ainult üks Kasutajakonto. Kui soovite oma konto kustutada, võtke meiega ühendust, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid.

 

4.3. Kui on põhjusta arvata, et Kasutaja kontoandmed on sattunud kõrvaliste isikute kätte või neil on Kasutajakontole juurdepääs, siis on Kasutaja kohustatud Wolti sellest koheselt teavitama. Kasutaja vastutab Wolti Teenuse kasutamise ja oma kliendikontol toimuva eest.

 

4.4. Wolti Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja esitama Woltile kehtiva krediitkaardi või muu maksevahendi andmed. Wolt ei säilita teie maksevahendi teavet, kuna seda teeb Wolti poolt kasutatav kolmandast isikust teenusepakkuja. Te nõustute tasuma kõigi Wolti Teenuse kaudu tehtud Tellimuste eest, v.a. Wolt At Work Funktsiooni kaudu Kliendi Organisatsiooni kulul tehtud Tellimused. Te peate Kasutajakontol esitatud krediitkaardi või muu maksevahendi andmeid hoidma ajakohastena.

 

5. Maksed

 

5.1. Kasutaja või Wolt At Work Kontot kasutav Kliendi Organisatsioon tasub Tellimusel märgitud ostuhinna, kasutades Wolti Teenuse vastavat maksefunktsiooni. Wolt võtab Partneri nimel vastu Kasutaja või Kliendi Organisatsiooni kõik maksed. Kui Tellimus esitatakse Wolt At Work Konto kaudu, siis esitab Kasutaja Kliendi Organisatsiooni nimel maksekinnituse Wolt At Work Funktsiooni kaudu. Kasutajal või Kliendi Organisatsioonil tekib maksekohustus Tellimuse esitamisega Wolti Teenuse kaudu.

 

5.2. Kasutaja peab maksekohustuse täitmisel kasutama ainult Wolti Teenuse pakutavat online maksemeetodit. Kui Kasutaja või Wolt At Work Kontot kasutav Kliendi Organisatsioon on Woltile ostuhinna tasunud, siis on Kasutaja või Kliendi Organisatsioon oma maksekohustuse Partneri ees täitnud.

 

5.3. Kui Tellimus on kohale toimetatud, võetakse makse summa automaatselt Kasutaja krediitkaardilt või Wolti At Work Funktsiooni kasutava Kliendi Organisatsiooni arvelt maha. Kui Tellimus on Wolti Teenuse kaudu esitatud, siis on Woltil õigus Partneri nimel Kasutaja krediitkaardilt või Wolt At Work Funktsiooni kasutava Kliendi Organisatsiooni arvelt Tellimuse summa broneerida. Wolt kasutab maksete töötlemiseks kolmandast isikust teenusepakkujat.

 

6. Wolti boonuspunktid ja tokenid

 

6.1. Wolti Teenuse Kasutajad võivad omandada Wolti boonuspunkte ja tokeneid näiteks siis, kui nad kutsuvad Wolti Teenusega liituma uusi kasutajaid. Kasutaja saab Wolti boonuspunkte ja tokeneid kasutada allahindluse saamiseks Wolti Teenuse kaudu tehtud ostudelt.

 

6.2. Woltil on õigus ühepoolselt otsustada Wolti boonuspunktide ja tokenite saamise, kasutamise ja kehtivuse tingimuste üle.

 

6.3. Liitumisel saadud boonuspunkte ja tokeneid saab kasutada ainult üks kord.

 

6.4. Wolti boonuspunkte ja tokeneid ei saa rahaks ümber vahetada.

 

6.5. Wolti boonuspunktid ja tokendid tühistatakse, kui Wolt avastab, et boonuspunkte või tokeneid kuritarvitatakse või kahtlustab või kui Wolt avastab, et boonuspunktid või tokenid on saadud vääratel alustel. Sellisel juhul esitab Wolt Kasutajale arve, mis vastab boonuspuntidega või tokenitega tasutud summale.

 

7. Tellimuse kohaletoimetamine

 

7.1. Kui Kasutaja tellib Tellimuse kohaletoimetamise Wolti Teenuse kaudu, siis toimetatakse Tellimus kohale aadressile, mille Kasutaja on Wolti Teenuse kaudu andnud. Kasutaja peab märkima Wolti Teenuse kaudu kinnitatud asukoha tänava aadressi. Tellimuste kohaletoimetamiseks vastutab Kasutaja ainuisikuliselt Wolti Teenuses korrektse aadressi ja juhiste esitamise eest. Kasutajale või Kliendi Organisatsioonile pakub kullerteenust Wolt.

 

7.2. Teie poolt Wolti Teenuse kasutamisel võib osutuda vajalikuks ostu minimaalse väärtuse saavutamine, sellisel juhul teavitatakse teid sellest enne Wolti Teenuse Tellimist. Kui Tellimus ei vasta minimaalsele nõutavale väärtusele, on teil võimalus maksta kinni vahe minimaalse väärtuse saavutamiseks või lisada oma Tellimusele rohkem tooteid.

 

7.3. Kasutaja peab olema kättesaadav vastamaks telefonikõnedele numbril, mille ta on Wolti Teenuse kaudu andnud. Kui Kasutajat ei saa tema antud numbril kätte, siis on Woltil õigus tellimus tühistada ja nõuda Tellimuse eest Kasutajalt või Kliendi Organisatsioonilt täishinda.

 

7.4. Kasutaja võib tellimuse esitada kohaletoimetamiseks „nii kiiresti kui võimalik“ (standardne kullerteenus) või eeltellida kindla kohaletoimetamise aja.

 

7.5. Standardne kullerteenus: Kasutaja peab viibima Tellimuses märgitud aadressil alates Tellimuse esitamisest kuni Tellimuses märgitud toidu kohaletoimetamiseni. Kui Kasutaja ei viibi märgitud aadressil viie minuti jooksul alates tellitud toodete kohaletoimetamisest ega vasta kulleri kahele katsele teda telefoni teel kätte saada, siis on Woltil õigus Tellimus tühistada ja nõuda Kasutajalt või Kliendi Organisatsioonilt Tellimuse eest täishinda.

 

7.6. „Eeltellimuse” kohaletoimetamise teenus: Kasutaja peab Tellimuse kättesaamiseks viibima märgitud aadressil vähemalt kümme minutit enne Tellimuses märgitud kohaletoimetamise aega kuni Tellimuse kättesaamiseni.

 

8. Tellimuse kättesaamine Partneri müügikohas

 

8.1. Kui Kasutaja ei ole Tellimuses märgitud Partneri toodete kättesaamiseks Tellinud kullerteenust, vaid soovib neile ise Partneri müügikohta järele tulla, siis saab tellitud tooted kätte Partneri müügikohast, kust Kasutaja tooted Tellis. Kasutajale saadetakse elektrooniline kinnitus, kui tooted on valmis ja neile võib järele minna. Partneril või Woltil on õigus kehtestada tingimused Kasutaja isikusamasuse tuvastamiseks, kui Kasutaja Tellimuses kirjeldatud toodetele ise järele tuleb.

 

8.2. Partner kohustub hoidma Tellitud tooteid 60 minutit alates hetkest, mil ta on Kasutajat teavitanud, et Tellimus on valmis ja Kasutaja võib toodetele järele minna. Kuid see kohustus on piiratud Partneri vastava müügikoha lahtiolekuaegadega ning Kasutaja peab Tellimusele järele minema enne Partneri müügikoha sulgemist.

 

9. Söömine kohapeal

 

9.1. Kui Kasutaja soovib Tellitud tooteid tarbida Partneri müügikohas kohapeal, siis saab ta eraldi elektroonilise kinnituse, milles on märgitud eeldatav aeg, millal tooted on Partneri müügikohas tarbimiseks valmis.

 

10. Hinnangulised ajad

 

10.1. Kõik kohaletoimetamise, järele tulemise või muud ajad, mille Partner või Wolt on Wolti Teenuse kaudu Kasutajale teatavaks teinud, on üksnes hinnangulised. Wolt ega Partner ei garanteeri, et Tellimus toimetatakse kohale, sellele saab järgi tulla või seda kohapeal tarbida hinnangulisel ajal. Toodete kohaletoimetamise aegu võivad mõjutada näiteks liiklusummikud, tipptund ja ilmastikutingimused.

 

11. Intellektuaalomandi õigused

 

11.1. Kõik Wolti Teenuse või sellega seotud Intellektuaalomandi õigused, asjakohased dokumendid ning kõik selle osad ja eksemplarid kuuluvad Wolti ja/või selle alltöövõtjate/litsentsiandjate ainuomandisse ning neil on nende kasutamiseks ainuõigus. „Intellektuaalomandi õigused” tähendavad autoriõigust ja sellega seonduvaid õigusi (sealhulgas andmebaasi, kataloogi ja pildimaterjali kasutamise õigusi), patente, kasulikke mudeleid, disainiõigusi, kaubamärke, ärinimesid, ärisaladusi, oskusteavet ja teisi registreeritud või registreerimata intellektuaalomandi õigusi.

 

11.2. Käesolevad Kasutustingimused ei anna Kasutajale Wolti Teenuse kasutamisel mingeid Intellektuaalomandi õigusi ning kõik õigused, mida ei ole siinsetes tingimustes selgesõnaliselt antud, kuuluvad Woltile ja tema alltöövõtjatele/litsentsiandjatele.

 

11.3. Apple ei vastuta mistahes nõudega seotud uurimise, kaitse, kokkuleppe või loobumise eest, mille aluseks on iOS Wolti Äpp’i või selle teiepoolsest kasutamisest tulenev kolmanda isiku Intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

 

12. Lisatingimused Wolti Teenuse kasutamisel

 

12.1. Wolti Teenus on kasutamiseks ainult 18-aastastele või vanematele isikutele.

 

12.2. Kasutaja on Wolti Teenuse kasutamisel kohustatud järgima kõiki kehtivaid reegleid ja eeskirju, sealhulgas alkoholi ja tubaka ostmisel kehtivaid nõudeid. Kui alkoholi kohaletoimetamine on Kasutaja asukohariigis võimalik, siis võib Tellimust kohale toimetav Wolti kuller keelduda alkohoolse joogi üle andmisest, kui Kasutaja ei esita kehtivat pildiga isikutunnistust, mis tõestaks, et Kasutaja on vähemalt 18-aastane. Ka muudel juhtudel, mis on ette nähtud Kasutaja asukohamaa seadustega (nt kui Kasutaja käitumises esinevad joobeseisundi tunnuseid), võidakse keelduda Kasutajale alkohoolsete jookide kättetoimetamisest.

 

12.3. Wolt tegeleb järjepidevalt Wolti Teenuse arendamisega ning Woltil on õigus muuta või eemaldada osaliselt või täielikult Wolti Teenuse erinevaid osi, sealhulgas selle funktsioone ning Wolti Teenuses saadavalolevaid tooted ja valikus olevaid Partnerid.

 

12.4. Wolt võib oma äranägemise järgi lubada teil aeg-ajalt Wolti Teenusega seotud sisu ja teavet saata, avaldada või muul viisil Woltile kättesaadavaks teha, näiteks seoses tagasiside ja tugiteenuste taotlustega Wolti Teenuse kaudu või sisenemisel võistlustesse ja kampaaniatesse („Kasutajasisu”).Teie poolt loodud, mis tahes Kasutajasisu jääb teie omandisse. Kuid edastades Woltile Kasutajasisu, annate Woltile ülemaailmse, kestva, tagasivõtmatu, üleantava ja kasutustasuta litsentsi, mida on õigus all-litsentsida, kasutada, kopeerida, muuta, luua tuletatud teoseid, levitada, avalikult kuvada ja muul viisil sellist Kasutajasisu, mis tahes vormingus ning praegustes või tulevastes kanalites ära kasutada ilma teile ette teatamata või teie nõusolekuta ning ilma teile või mõnele teisele isikule või majandusüksusele tasu nõude tekkimiseta.

Te kinnitate, et teil on volitus anda Woltile ülalnimetatud õigusi ning et selline Kasutajasisu või selle kasutamine ei ole solvav, laimav, roppus ega mingil moel kahjulik  ja ei riku, kahjusta  ega kasuta ebakohaselt kolmanda osapoole intellektuaalomandit ja omandiõigust, avalikustamise või privaatsuse õigusi või mis tahes kohaldatavat seadust või määrust.

 

 

12.5. Wolti Teenuse kasutamisel võib Kasutaja kokku puutuda sisu või teabega, mis võib olla ebatäpne, puudulik, hilinenud, eksitav, ebaseaduslik, solvav või muul viisil kahjulik. Üldjuhul ei kontrolli Wolt Partnerite poolt edastatud sisu. Wolt ei vastuta kolmandate isikute (sealhulgas Partnerite) poolt edastatud sisu või teabe eest ega sellest tuleneva või sellega seotud kahju eest.

 

12.6. Teie või Kliendi Organisatsioon vastutab seadmete või varustuse (näiteks telefoni) soetamise ja säilitamise ning ühenduse eest, mis on vajalikud Wolti Teenusele juurdepääsemiseks ja selle kasutamiseks, samuti kõigi nendega seonduvate kulude eest.

 

12.7. Kasutaja ei tohi: (i) kasutada või püüda kasutada teise isiku Wolti Kasutajakontot ja/või pääseda ligi tema Wolti Teenuse makseandmetele või kasutada teise isiku maksekaarti Wolti Teenuses ilma tema nõusolekuta; (ii) kopeerida, muuta või paljundada Wolti teenust või sellega seotud tehnoloogiat; (iii) pöördkonstrueerida, dekompileerida, demonteerida, dešifreerida või muul moel tuletada Wolti Teenuse ja sellega seotud tehnoloogia lähtekoodi ega ühtegi selle osa; (iv) eemaldada autoriõiguse, kaubamärgi või teiste omandiõiguste märget Wolti Teenuses; (v) eemaldada, kinni katta või varjata Wolti Teenuses kasutatud reklaame; (vi) koguda, kasutada, kopeerida ega edastada Wolti Teenuses sisalduvat teavet ilma Wolti nõusolekuta; (vii) kasutada Wolti Teenuses tarkvara agente ega muid automaatmeetodeid; (viii) luua Wolti Kasutajakontot valenime või kellegi teise nime all; või (ix) siseneda Wolti Teenusesse muul viisil kui Wolti selgesõnaliselt lubatud liideste abil, nt Wolti Äpp’i ja Wolti Veebilehe kaudu.

 

12.8. Teil pole lubatud Wolti Teenust ega selle sisu kasutada muul kui mitteärilisel otstarbel. Igasuguse süstemaatilise otsingu kasutamine, näiteks mis tahes roboti, ämbliku, veebi roomiku, ekstraheerimistarkvara, automatiseeritud protsessi ja / või seadme kasutamine Wolti Teenuse, mis tahes osa kraapimiseks, kopeerimiseks ja / või jälgimiseks on rangelt keelatud.

 

12.9. Woltil on õigus eemaldada Kasutaja kohe Wolti Teenusest ja/või keelduda Kasutaja Tellimuse täitmisest või selle tühistada, kui: (i) Kasutaja kuritarvitab Wolti teenust või tekitab kahju Wolti Teenuse kasutamisele, Partneritele, Woltile või Wolti töötajatele, (ii) Woltil on alust kahtlustada Kasutaja poolset pettust Wolti Teenuse kasutamise ajal, (iii) Kasutaja esitab valetellimuse (näiteks ei tasu selle eest või ei asu Tellimuse kättesaamiseks kohaletoimetamise või kättesaamise kohas) või rikub muul moel Kasutustingimustest tulenevaid kohustusi; (iv) kui tekib põhjendatud kahtlus Tellimuse õigsuses või ehtsuses. Kui Wolt tühistab Tellimuse, mille eest on juba tasutud, siis kohustub Wolt kandma summa samale Kasutaja või Kliendi Organisatsiooni arvelduskontole, millelt Kasutaja makse sooritas.

 

12.10. Kasutajate kohta kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Wolt Enterprises Oy, kui pole näidatud teisiti. Wolt Enterprises Oy töötleb Kasutajalt kogutud isikuandmeid Wolti Privaatsuspõhimõtete järgi.

 

12.11. Kasutaja peab Wolti Äpp’i või Wolti Teenuse kasutamisel täitma kohalduvaid kolmanda isiku lepingutingimusi.

 

12.12. Kasutaja kinnitab, et (i) ta ei asu riigis, millele kohaldub Ameerika Ühendriikide valitsuse embargo või mis on Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt määratletud kui „terrorismi toetav” riik; ja (ii) ta ei ole üheski Ameerika Ühendriikide valitsuse keelatud või piirangutega isikute nimekirjas.

 

13. Kehtivus ja lõpetamine

 

13.1. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad Wolti ja Kasutaja vahelise siduva lepinguna kuni edasise teatamiseni seni, kuni Kasutaja kasutab Wolti Teenust.

 

13.2. Kasutajal on õigus Wolti Teenuse kasutamine igal ajal lõpetada. Woltil on õigus Wolti Teenuse pakkumine ajutiselt või jäädavalt igal ajal peatada.

 

14. Kaebused

 

14.1. Pidage meeles, et Wolti Teenus võib igal hetkel katkeda või jäädavalt lõppeda. Samuti võib Wolti Teenus ajutiselt seiskuda. Ärge kasutage Wolti Teenust andmete varundamiseks. Kuigi Wolt teeb mõistlikke jõupingutusi, et osutada Wolti Teenust vigadeta ja õigeaegselt, loobub Wolt kõikidest kinnitustest ja garantiidest, mida nendes tingimustes sõnaselgelt ei ole sätestatud. Wolt ei anna mingeid garantiisid Wolti Teenuse või platvormi kaudu pakutavate toodete või teenuste usaldusväärsuse, ajakohasuse, kvaliteedi või sobivuse osas ega selle kohta, et Wolt-teenus on katkematu või vigadeta.

 

14.2. Partner kohustub Kasutaja Tellimuse valmistama tellimuses kirjeldatu kohaselt Wolti Teenuses märgitud aja jooksul. Kui Tellimuses (või selle kohaletoimetamisel) esineb defekte, siis võib Kasutaja sellest Wolti Äpp’is oleva vestlusfunktsiooni kaudu või meili (support@wolt.com) teel teavitada Wolti klienditeenindust, kes tegutseb Partneri nimel, või võtta Partneriga otse ühendust.

 

14.3. Partner vastutab ainuisikuliselt defektide eest, mis võivad esineda Tellimuse sisus ja selle valmistamisel ning teiste Ostulepingu puudujääkide eest.

 

14.4. Kasutaja, kes avastab puudujäägid Ostulepingu täitmisel, peab viivitamatult esitama sellekohase kaebuse Woltile või Partnerile, lisades puudujäägi konkreetse kirjelduse. Jaemüügitoodete puhul tuleb puuduse kohta teatised saata mõistliku aja jooksul alates puuduse avastamisest, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast puuduse avastamist. Pange tähele, et toiduainete või muude toodete defektide korral, mis oma olemuse tõttu riknevad või vananevad kiiresti, on oluline, et teataksite puudusest nii kiiresti kui võimalik, et võimaldada puuduse nõuetekohast uurimist ja kontrollimist. Jaemüügitoodete puuduse korral makstakse teile hüvitist vastavalt kohalduvatele seadustele.

 

14.5 Wolt välistab igasuguse vastutuse kadude või kahjustuste eest, mis võivad teile või kolmandale isikule tekkida seoses Wolti Teenusega, välja arvatud juhul, kui see on põhjustatud Wolti tahtlusest või raskest hooletusest, või mis tahes muust vastutusest, mida kohaldatavate seaduste alusel ei saa välistada ega piirata.

 

14.6. Apple ei ole kohustatud pakkuma Wolti Äpp’iga seoses hooldust ega tugiteenuseid. Kohaldatava seadusega ettenähtud ulatuses vajaliku hoolduse või toe osas peame sellist hooldust või tuge pakkuma meie, mitte Apple. Seadusest tuleneva garantii korral, millest ei saa loobuda, vastutame sellisest garantiist tulenevate nõuete eest meie, mitte Apple. Meie, mitte Apple, vastutame Kasutaja või kolmanda isiku poolt esitatud nõuete lahendamise eest, mis on seotud iOS Wolti Äpp’i või Kasutajapoolse iOS Wolti Äpp’i valduse ja/või kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult: (i) tootevastutuse nõuded; (ii) nõuded, mille kohaselt iOS Wolti Äpp ei vasta kohaldatavale õiguslikule või regulatiivsele nõudele; ja (iii) nõuded, mis tulenevad tarbijakaitse-, privaatsus- või sarnasest seadusandlusest, sealhulgas seoses iOS Wolti Äpp’i HealthKit kasutamisega ja HomeKit raamistikuga.

 

15. Kehtivad seadused ja vaidluste lahendamine

 

15.1. Käesolevatele Kasutustingimustele ja nende tõlgendamisele kohaldatakse Soome seadusi.

 

15.2. Kui te olete tarbija, siis pange tähele, et teilt ei saa ära võtta õigusi, mis on teile antud kehtiva tarbijakaitseseadusega teie domitsiili asukohariigis.

 

15.3. Käesolevastest Kasutustingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse Helsinki ringkonnakohtus. Tarbijal on aga alati õigus esitada hagi oma domitsiili asukohariigi pädevale kohtule. Kui te olete Kasutaja, kelle domitsiil asub Euroopa Liidus, siis võite, teie ja Wolti vahel tekkinud vaidluste lahendamiseks, kasutada ka veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi (ODR), mida haldab Euroopa Komisjon. See platvorm on saadaval siin: ec.europa.eu/odr. Samuti võite esitada taotluse vaidluse lahendamiseks teie asukohariigi tarbijavaidluste ametile või muule vaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavale asutusele  (näiteks Soomes, Soome tarbijavaidluste amet (kkv.fi/kuluttajaneuvonta). 

Kui olete Eesti tarbija, võite vaidluse alati suunata Eesti Tarbijavaidluste komisjoni (vt https://komisjon.ee/et ja https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine juhiste saamiseks).

 

16. Muudatused

 

16.1. Käesolevaid Kasutustingimusi võidakse muuta.

 

16.2 Võite leida käesoleva Kasutustingimuste versiooni Wolti Veebilehel. Me ei tee sisulisi muudatusi Kasutajatingimustesse või piira Kasutaja õigusi Kasutajatingimuste raames ilma sellest eelnevalt teavitamata. Kui Kasutaja ei nõustu Wolti muudetud Kasutustingimustega, siis on ta kohustatud lõpetama Wolti Teenuse kasutamise.

 

17. Õiguste ja kohustuste üleminek

 

17.1. Woltil on õigus anda üle kõik oma siin nimetatud õigused või kohustused osaliselt või täielikult tütarettevõtjale või õigusjärglasele või Wolti Teenusega seotud ettevõtte vara ostjale või omandajale ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta.

 

17.2. Kasutajal ei ole õigust anda üle siin nimetatud õigusi või kohustusi ei osaliselt ega täielikult.

 

*****

 

Uuendatud 20.01.2019 

 

WOLTI PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

 

Wolt Enterprises Oy ja teatud Wolti kontserni ettevõtted („Wolt”, „meie”) töötlevad Wolti toidutellimisteenuste („Wolti Äpp”) Kasutajate ja veebilehe wolt.com („Veebileht”) külastajate isikuandmeid.

 

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes viitab sõna „Wolti Teenused” nii Veebilehele kui ka Wolti Äpp’ile. Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes viitab sõna „Kasutaja” või „teie” nii meie kui ka meie kontserni ettevõtete klientidele, esindajatele ja teistele meie Kliendi Organisatsiooni volitatud Kasutajatele, potentsiaalsetele klientidele ja Wolti Teenuste Kasutajatele. Teist saab Wolt'i klient, kui registreerute Wolti Teenuseid kasutama ja loote kasutajakonto.

 

 

Meie Privaatsuspõhimõtetes selgitatakse näiteks seda, milliseid isikuandmeid me töötleme, kuidas isikuandmeid töödeldakse ja kuidas saate andmesubjektina oma õigusi kasutada (nt. õigus esitada vastuväiteid, õigus tutvuda andmetega).

 

Mõnede meie teenuste suhtes võidakse kohaldada eraldi privaatsuspõhimõtteid. Kui konkreetse teenuse suhtes kohaldatakse eraldi privaatsuspõhimõtteid, teavitame sellest kõnealuse teenuse juures.

 

Käesolevaid Privaatsuspõhimõtteid võib aeg-ajalt värskendada, et kajastada meie andmete töötlemise tavasid või muud muudatusi. Kehtiva versiooni leiate Veebilehelt. Me ei tee käesolevates Privaatsuspõhimõtetes olulisi muudatusi ega vähenda nende Kasutajate õigusi, ilma et teid sellest teavitaksime.

 

1. VASTUTAV(AD) TÖÖTLEJA(D)

 

Käesolev privaatsusavaldus kehtib Wolti isikuandmete töötlemise kohta.

Seoses kasutajate isikuandmete töötlemisega allpool nimetatud riikides tegutsevad Wolt Enterprises Oy ja Wolt Eesti Oü ühise töötlejana. See tähendab, et Wolt Enterprises Oy ja Wolt Eesti Oü määravad koos eesmärkide ja viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse.

Wolt Enterprises Oy on määratud vastutama kõigi Wolt Grupi isikuandmetega seotud registreeritud taotluste ja küsimuste eest kohalike ühiste töötlejate nimel.

 

 

2. WOLTI KONTAKTANDMED

 

Nimi: Wolt Enterprises Oy
Registrikood: 2646674-9

Postiaadress: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Soome

Meiliaadress: support@wolt.com

wolt.com/et

Wolt on määranud andmekaitseametniku, kellega saate ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu.

 

3. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA ANDMEALLIKAD

 

Meie kogutud ja töödeldavad isikuandmed jagatakse üldiselt kahte liiki andmeteks: Kasutajaandmed ja Analüütikaandmed.

 

Kasutajaandmed

 

Kasutajaandmed on isikuandmed, mis kogutakse vahetult teie või meie Kliendi Organisatsiooni käest, kelle nimel te Wolti Teenuseid kasutate („Kliendi Organisatsioon”). Me võime koguda Kasutajatelt ja Kliendi Organisatsioonidelt Kasutajaandmeid erineval viisil, sealhulgas siis, kui sõlmitakse ärikliendiga teenusleping või kui Kasutajad registreerivad end Wolti Teenuste Kasutajaks, tellivad uudiskirja või täidavad vormi. Lisaks võtke palun arvesse, et me kogume mh andmeid mistahes tehingu ja makse kohta, mida te Wolti Teenuste kaudu sooritate.

 

Kasutajaandmed, mis on vajalikud Wolti Teenuste kasutamiseks

 

Järgnevad isikuandmed, mis on meie poolt kogutud ja mida me töötleme, on vajalikud selleks, et nõuetekohaselt täita lepingut, mis on sõlmitud teie ja ka meie vahel ja meie õigustatud huvi jaoks kui me täidame oma lepingulisi kohustusi äriklientide ees ning meie seaduslike kohustuste täitmiseks.

 

Pärast meie ja Kliendi Organisatsiooni vahelise teenuslepingu sõlmimist esitab Kliendi Organisatsioon meile teie ees- ja perekonnanime ja meiliaadressi.  

 

Kui registreerite Wolti Teenuste Kasutajaks ja loote Kasutajakonto, peate andma meile järgmise teabe:

 

●      ees- ja perekonnanimi

●      telefoninumber 

●      meiliaadress 

●      teie maksevahendi(te)ga seotud teave, näiteks teie maksevahendi(te) number ja maksevahendi(te) aegumiskuupäev (nõutav Wolti Teenuste kaudu toidu tellimiseks, kuid Wolt seda ei säilita, kuna Wolt kasutab maksete töötlemiseks kolmandast isikust teenusepakkujat)

 

Kasutajaandmed, mida annate meile vabatahtlikult

 

Teie kasutaja- või kliendikogemuse parandamiseks võite meile anda järgmise teabe: 

 

●      Täiendav kontoteave:

o   foto

o   kohaletoimetamise aadress

o   asukohaandmed (kui nõustute oma asukohaandmete töötlemisega)

o   muu teave, mille esitate kas kasutajakonto loomisel või hiljem oma kontoprofiili muutmisel 

 

●      Muu teave. Me võime samuti töödelda muud teie poolt vabatahtlikult esitatud teavet, näiteks:

o   teave, mida annate meie teenuste hindamisel

o   turunduseesmärkidel nõustumised ja keeldumised

o   teave, mida annate suheldes meiega telefoni teel või meilisõnumiga või vestlussõnumiga, sealhulgas teie poolt meie klienditeenindusse tehtud kõnede salvestused

 

Lisaks teilt ja Kliendi Organisatsioonilt kogutud Kasutajaandmetele, töötleme ka teatud isikuandmeid, mida kolmandast isikust teenusepakkujad teie kohta annavad. 

 

Kui logite sisse oma Facebooki konto kaudu, jagab Facebook meiega teie isikuandmeid, näiteks teie profiilipilti, näidisvalikut teie Facebooki sõpradest ja teie Facebooki IDd. 

 

Analüütikaandmed

 

Kuigi me tavaliselt ei kasuta Analüütikaandmeid teie isiku tuvastamiseks, võib teid nendest mõnikord tuvastada kas üksi või kombinatsioonis või seoses Kasutajaandmetega. Sellistel juhtudel võib Analüütikaandmeid kehtivate seaduste alusel samuti isikuandmeteks pidada ja me käsitleme selliseid andmeid isikuandmetena.

 

Me võime automaatselt koguda järgmisi Analüütikaandmeid, kui külastate või suhtlete Wolt Teenustega:

 

●      Teave seadme kohta. Kui te kasutate Wolt Teenuseid, kogume me järgmist teavet teie kasutatava tehnilise seadme kohta:

o   seade ja seadme tunnusnumber, seadme IMEI

o   riik

o   IP aadress

o   Brauseri tüüp ja versioon

o   operatsioonisüsteem

o   Internetiteenuse osutajad

o   teie seadme reklaami identifikaator

o   külastaja identifikaator

 

●      Teave kasutamise kohta. Me kogume teavet selle kohta, kuidas te Wolti Teenuseid kasutate, näiteks:

o   Wolti Teenuste kasutamisele kulutatud aeg 

o   Wolti Teenustega suhtlemine

o   Teave teie Wolti Teenuste kaudu tehtud tellimuste kohta

o   veebisaidi URL, mida külastasite enne ja pärast Wolti Teenuste külastamist

o   Wolti Teenuste külastamise kellaaeg ja kuupäev

o   külastatud Wolti Teenuste osad

o   tooted, mida Wolti Teenuste kasutamise ajal otsisite

 

Küpsised

 

Kui Kasutajad külastavad Wolti Teenuseid, siis kasutame Analüütikaandmete ja muu teabe kogumiseks ja säilitamiseks mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas küpsised ja veebimajakad.

 

Küpsised on teie seadmesse saadetud ja salvestatud väikesemahulised tekstifailid, mis võimaldavad meil tuvastada Wolti Teenuste Kasutajaid ning hõlbustada Wolti Teenuste kasutamist ja saada koondteavet meie külastajate kohta. See aitab meil tõhustada Wolti Teenuseid ja pakkuda meie Kasutajatele paremat klienditeenindust. Küpsised ei kahjusta teie seadet ega faile. Me kasutame küpsiseid, et kohandada Wolti Teenuseid ja meie poolt pakutavat teavet vastavalt meie Kasutajate konkreetsetele huvidele. Mõned küpsised on vajalikud Wolti Teenuste sujuvaks kasutamise kogemuseks näiteks kasutatakse neid küpsiseid keele ja riigi valiku meeldejätmiseks. Muud küpsised koguvad teavet Wolti Teenuste kasutamise kohta, näiteks millist sisu sageli külastatakse, et parandada Wolti Teenuseid. Samuti võime küpsiseid kasutada oma reklaamide esitamiseks Wolti Teenustes või valitud muudel kolmandate isikute platvormidel.

 

 

Kasutajad võivad oma veebibrauseris küpsised keelata või seadistada see nii, et Kasutajat küpsiste saatmise ajal hoiatatakse. Alltoodud lingid annavad näiteks teavet selle kohta, kuidas kohandada küpsiste seadeid mõnedes enimkasutatavates brauserites: 

 

Safari
Google Chrome

Internet Explorer
Mozilla Firefox

 

Pange tähele, et mõned Wolti Teenuste osad ei pruugi korralikult töötada, kui küpsiste kasutamine on keelatud.

 

Veebimajakas (ingl web beacon) on tehnoloogia, mis võimaldab tuvastada veebisaitide ja meilide lugejaid, näiteks selleks, et tuvastada, kas meili on vaadatud. 

 

Veebianalüütika teenused

 

Wolti Teenused kasutavad Google Analyticsit ja teisi veebianalüüsi teenuseid, et koguda analüüsiandmeid ja muid aruandeid külastajate arvu kohta ning aitavad meil muuta Wolti Teenuseid veelgi paremaks. Ülevaate saamiseks Google Analyticsi kohta külastage palun Google Analytics veebilehte. Google Analyticsi kasutamise saab keelata järgmise brauseri lisandmooduli abil: Google Analytics opt-out add-on.

 

Reklaami ja külastaja identifikaatorid

 

Wolti Teenused kasutavad pseudonüümseid identifikaatoreid teie Äpp’i ja teenuse kasutamise ja eelistuste jälgimiseks ja ennustamiseks.

 

Nende identifikaatorite kasutamist saate keelata, muutes oma operatsioonisüsteemi seadeid alljärgnevalt:

 

Reklaami identifikaatorid saab  iOS mobiilseadmes blokeerida, lülitades sisse Limit Ad Tracking saki (Settings -> Privacy -> Advertising -> Limit Ad Tracking). Reklaami identifikaatori kohta ülevaate ja rohkema teabe saamiseks vt Apple Advertising and Privacy site.

 

Wolti külastaja identifikaatorid võib iOS ja Androidi mobiilseadmetes vastava seade valimisega blokeerida (iOS: Settings -> Wolt -> Wolt settings -> Limit Tracking, ja Android: Wolt application -> Profile tab -> Settings ikoon ülal parempoolses nurgas).

 

4. TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

 

Eesmärgid

 

Wolt töötleb teie isikuandmeid mitmel eesmärgil.  Samaaegselt võib kohalduda üks või mitut järgmistest eesmärkidest:

 

Wolti Teenuste pakkumiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks (õiguslik alus: lepingu täitmine ja õigustatud huvi)

 

Wolt töötleb teie isikuandmeid, et pakkuda teile Wolti Teenuseid teie ja Wolti vahel või Kliendi Organisatsiooni ja Wolti vahel sõlmitud lepingu alusel või  muul viisil, mis  võib olla vajalik teie ja Wolti vahelise lepingu täitmiseks. Wolt võib isikuandmeid töödelda ka siis, kui see on vajalik Wolti seaduslikuks ja oluliseks huviks.

 

Kasutame andmeid näiteks teie taotlustega tegelemiseks, teiega suhtlemiseks, teie maksete või tagasimaksete (vajadusel) käsitlemiseks ning pakume oma Partneritele (restoranidele ja kullerpartneritele) teie tellimuse valmistamiseks või kohaletoimetamiseks vajalikke andmeid. Kui võtate ühendust meie klienditeenindusega, siis kasutame teie poolt antud teavet teie küsimustele vastamiseks või teie kaebuse lahendamiseks. 

 

Võime koguda, kasutada ja jagada andmeid teie täpse või ligikaudse asukoha kohta, sealhulgas teie arvuti või mobiiltelefoni geograafilise asukoha kohta reaalajas, et saaksime teile näidata tellimuse sihtpunkti ja täpset teavet teie tellimuse oleku kohta, aga ka teie lähedal asuvate restoranide kuvamiseks. Teie asukohateavet, mis võimaldab teid isiklikult tuvastada, ei koguta ega kasutata teie nõusolekuta. Teie asukoha kasutamiseks küsitakse Wolti Teenustes luba. Jälgimisfunktsiooni saab keelata Wolt Äpp kaudu (Profile -> Settings -> Additional Settings -> Location and push-settings -> Location )  ja teie arvutis brauseri privaatsus- ja turbesätete kaudu.

 

 

Juriidiliste kohustuste täitmiseks (õiguslik alus: vastavuse tagamine juriidilise kohustusega)

 

Wolt töötleb andmeid, mis võimaldavad meil hallata ja täita seaduses sätestatud kohustusi. See hõlmab meie raamatupidamiskohustuste täitmiseks töödeldavaid andmeid ja teabe edastamist asjakohastele asutustele, nt maksuametile.

 

Nõuete käsitlemiseks ja õigusmenetlusteks (õiguslik alus: õigustatud huvi)

 

Wolt võib töödelda isikuandmeid seoses nõuete käsitlemise, võlgade sissenõudmise ja kohtumenetlustega. Samuti võime töödelda andmeid pettuste vältimiseks, meie teenuste ja andmete kuritarvitamise vältimiseks, süsteemi ja võrgu turvalisuse säilitamiseks.

 

Kliendi teavitamiseks ja turunduseks (õiguslik alus: õigustatud huvi)

 

Wolt töötleb teie isikuandmeid, et võtta teiega ühendust Wolti Teenustega seoses ja teavitada teid nendega seotud muudatustest. Teie isikuandmeid kasutatakse ka Wolti Teenuste turustamise eesmärgil. Õigustatud huvi on töötlemise aluseks näiteks kui me isikupärastame oma pakkumisi ja pakume teile relevantsemaid teenuseid ning kui analüüsime teavet teie huvide ja tagasiside kohta, et meie teenuseid arendada.

 

Kvaliteedi parandamiseks ja trendide analüüsiks (õiguslik alus: õigustatud huvi)

 

Samuti võime töödelda andmeid selle kohta, kuidas te kasutate Wolti Teenuseid, et tõhustada Wolti Teenuste kvaliteeti, näiteks analüüsides Wolti Teenuste kasutamise trende. Selleks, et tagada meie teenuste vastavus teie vajadustele, saab isikuandmeid kasutada näiteks klientide rahulolu-uuringute jaoks. Kui võimalik, siis teeme seda ainult koondandmete, mitte isikustatud andmetega.

 

Töötlemise õiguslikud alused

 

Wolt töötleb teie isikuandmeid, et täita oma lepingulisi kohustusi teie või Kliendi Organisatsiooni ees ja täita oma seadusest tulenevaid kohustusi. Lisaks töötleme teie isikuandmeid, et järgida meie õigustatud huvi selleks, et juhtida, säilitada ja arendada oma äri ning luua ja säilitada kliendisuhteid. Lähtudes andmete töötlemisel oma õigustatud huvidest, kaalume me teie huvisid privaatsuse tagamisel, näiteks anname teile lihtsalt kasutatava võimaluse meid teavitada sellest, kui soovite meie turundusteated keelata ja võimaluse korral kasutada pseudonüümset või mittetuvastatavat teavet.

 

Wolti Teenuste mõnes osas võidakse teil paluda anda oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Sellisel juhul ei töödelda teie isikuandmeid enne nõusoleku andmist ja te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

 

5. ANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOL EUROOPAT ASUVATESSE RIIKIDESSE

 

Wolt hoiab teie isikuandmeid peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas. Samas on meil teenusepakkujaid ja tegevusi mitmes geograafilises asukohas. Sellisel viisil võime meie ja meie teenusepakkujad edastada teie isikuandmeid või saada neile juurdepääsu väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Kasutaja asukohariiki. 

 

Me võtame meetmeid, et tagada Kasutajate isikuandmete piisav kaitse nendes piirkondades, kus neid töödeldakse.  Me pakume piisavat kaitset isikuandmete edastamisel väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse mitmete meie teenuseosutajatega sõlmitud lepingute alusel, mis põhinevad tüüplepingutingimustel või kasutades muid asjakohaseid kaitsemeetmeid. 

 

Lisateavet isikuandmete edastamise kohta saate, kui võtate meiega ühendust ülalnimetatud aadressidel. 

 

6. VASTUVÕTJAD

 

Me jagame teie isikuandmeid ainult Wolti organisatsiooni kaudu, juhul kui ja ulatuses, mis on vajalik käesolevate Privaatsuspõhimõtete eesmärkide täitmiseks.

 

Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega väljaspool Wolti organisatsiooni, välja arvatud juhul, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

 

Käesolevates Privaatsuspõhimõtetes sätestatud eesmärkidel ja volitatud teenusepakkujatele

 

Kui kolmandad isikud (näiteks teie tellimusi valmistavad restoranid ja tellimust kohale toimetavad kullerpartnerid ja Kliendi Organisatsioonilt, kes teie tellimuse eest tasub või muud kolmandad isikud) vajavad juurdepääsu teie isikuandmetele, et me ja vastavad kolmandad isikud saaks Wolti Teenuseid osutada, siis anname me neile kolmandatele isikutele teie andmed töötlemiseks. Peale selle võime edastada teie isikuandmeid töötluseks meie tütarettevõtetele või volitatud teenusepakkujatele ja partneritele, kes ostuavad teenuseid meile või meiega koostöös (sealhulgas andmete salvestamine, arvestus, müük ja turundus) ja makseteenuse osutajatele, et töödelda teie poolt meile tehtud makseid.

 

Kui kolmandad isikud Wolti nimel andmeid töötlevad, rakendab Wolt asjakohaseid lepingulisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks, et teie andmeid töödeldakse eranditult käesolevates Privaatsuspõhimõtetes määratletud eesmärkidel ja kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste ja määrustega ning vastavalt meie juhistele ja asjakohasele konfidentsiaalsuskohustusele ja turvameetmetele.

 

Palun pidage meeles, et kui te esitate isikuandmeid otse kolmandale isikule, näiteks Wolti Teenustes oleva lingi kaudu, siis lähtutakse andmete töötlemisel tavaliselt kolmandate isikute põhimõtetest ja standarditest.

 

Õiguslikel põhjustel ja seoses kohtumenetlusega

 

Võime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega väljaspool Wolti, kui usume, et isikuandmetele ligipääs ja kasutamine on põhjendatud ja vajalik, et: (i) täita kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi ja/või kohtumäärusi; (ii) pettuse, kuritegevuse, turva- või tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks või muul viisil haldamiseks; ja/või (iii) Wolti, Kasutajate või üldsuse huvide, omandi või ohutuse kaitsmiseks seadusega ettenähtud ulatuses. Võimaluse korral teavitame teid sellisest töötlemisest.

 

Teistel õigustatud põhjustel

 

Kui Wolt on üheks osapooleks äriühingute ühinemises, omandamises või vara müümises, võime teie isikuandmeid edastada asjaomasele kolmandale isikule. Kuid ka sellisel juhul tagame jätkuvalt kõikide isikuandmete konfidentsiaalsuse. Teavitame kõiki asjaomaseid Kasutajaid, kui isikuandmeid edastatakse või neile kohaldatakse erinevaid privaatsuspõhimõtteid. 

 

Teie selgesõnalise nõusoleku korral

 

Võime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega väljaspool Wolti, kui selleks on teie selgesõnaline nõusolek. Teil on õigus selline nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

7. SÄILITAMISPERIOOD

 

Wolt ei säilita teie isikuandmeid kauem kui seaduslikult lubatud ja vajalik Wolti Teenuste või nende asjaomaste osade osutamiseks. Säilitamisperiood sõltub teabe olemusest ja töötlemise eesmärgist. Seetõttu võib maksimaalne säilitamisperiood sõltuvalt kasutusotstarbest olla erinev. Wolt teeb  mõistlikke pingutusi, et hoida isikuandmed korrektsed ja kustutada ebaõiged või mittevajalikud isikuandmed.

 

Enamik isikuandmeid, mida säilitatakse Wolti Teenustega seotud Kasutajakontol, kustutatakse 90. päeva möödumisel pärast seda, kui Kasutaja kustutab oma Wolti Teenustega seotud Kasutajakonto. Seejärel võib osa Wolti Teenustega ja Kasutajakontoga seotud isikuandmetest säilitada ainult niikaua, kui selline töötlemine on seadusega ette nähtud või kui see on mõistlikult vajalik meie juriidiliste kohustuste või õigustatud huvide teostamise eesmärgil, näiteks nõuete lahendamise, raamatupidamise, ettevõttesisese aruandluse ja vaidluste lahendamise eesmärgil. Kõik Wolti Teenustega seotud Kasutajakontol olevad isikuandmed kustutatakse 10. aasta jooksul pärast seda, kui Kasutaja on Wolti Teenustega seotud Kasutajakonto kustutanud, välja arvatud isikuandmed, mida vajatakse teatud harvadel juhtudel, nt. kohtumenetluses.

 

Nende Kasutajate Analüütikaandmed, kellel ei ole Wolti Teenustega seotud Kasutajakontot, säilitame 90 päeva.

 

8. TEIE ÕIGUSED

 

Juurdepääsuõigus

 

Teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele, mida me töötleme ja saada nende kohta teavet. Võimaldame teil vaadata teatud andmeid teie Wolti Teenuste Kasutajakonto kaudu või taotleda meilt koopiat teie isikuandmetest, kasutades selleks meie  ülaltoodud aadressi.

 

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

 

Kui andmeid töödeldakse Kasutaja antud nõusoleku alusel, võib Kasutaja oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine võib tähendada teie jaoks Wolti Teenuste piiratud funktsionaalsust. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Õigus andmeid parandada

 

Teil on õigus nõuda meie poolt teie kohta säilitatud ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist, võttes selles osas meiega ühendust. Te saate oma teatud isikuandmeid Wolti Teenustes oma Kasutajakonto kaudu parandada või värskendada. 

 

Õigus andmeid kustutada

 

Samuti võite taotleda, et me kustutaksime teie isikuandmed oma süsteemidest, näiteks kui andmed pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid esmaselt koguti. Täidame sellise taotluse, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik alus andmeid mitte kustutada. Palun, pange tähele, et kui soovite andmeid kustutada, ei pruugi meil olla võimalik teile osutada Wolti Teenuseid või nende teatud funktsioone.

 

Õigus esitada vastuväiteid

 

Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete teatud töötlemisele, kui neid  andmeid töödeldakse muudel eesmärkidel, kui Wolti Teenuste osutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks võite taotleda, et me lõpetaksime teie isikuandmete töötlemise otseturunduse või profileerimise eesmärkidel, kui vastav töötlus toimub õigustatud huvi alusel. Kui te ei soovi oma isikuandmete edasist töötlemist, võib see tähendada teie jaoks Wolti Teenuste piiratud funktsionaalsust.

 

Õigus piirata oma andmete töötlemist

 

Võite taotleda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist näiteks siis, kui teie andmete kustutamine, parandamine või vastuväidete esitamine on pooleli ja/või kui meil ei ole õiguslikku alust teie andmeid töödelda. Kui töötlemine on piiratud, siis teie andmed ainult salvestatakse ja neid ei töödelda edasi. Näiteks kui vaidlustate oma andmete õigsuse, on selliste andmete töötlemine piiratud, kuni on tagatud andmete korrektsus. See võib aga tähendada teie jaoks Wolti Teenuse piiratud funktsionaalsust.

 

Õigus andmeid üle kanda

 

Kui töötlemine toimub automatiseeritud viisil ja lepingu või nõusoleku alusel, on teil õigus saada enda poolt edastatud isikuandmeid struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ning edastada need andmed iseseisvalt kolmandatele isikutele.

 

Kuidas oma õigusi kasutada

 

Ülal nimetatud õiguste kasutamiseks saate meile ülaltoodud aadressidel saata kirja või e-kirja, kus on toodud järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, meiliaadress ja telefoninumber. Võime küsida lisateavet, mis on vajalik Kasutaja isiku tuvastamiseks. Me võime tagasi lükata või küsida tasu taotluste eest, mis on põhjendamatult korduvad, ülemäärased või ilmselgelt alusetud. 

 

9. OTSETURUNDUS

 

Võime teile saata teavet, uudiseid ja pakkumisi Wolti teenuste kohta teie ja Wolti vahelise kliendisuhete alusel. Muudel juhtudel ei saada me teile otseturundust ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Kasutajal on õigus seoses turundussõnumitega igal hetkel keelata meil kasutada Kasutaja isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, turu-uuringute ja profileerimise eesmärgil, pöördudes meie poole ülaltoodud aadressil või kasutades Wolti Teenuste funktsioone (Profile -> Settings -> Push marketing opt-out ) või kasutades tellimuse tühistamise võimalust igas otseturundussõnumis.

 

10. KAEBUSE ESITAMINE

 

Kui Kasutaja leiab, et meie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega, võib Kasutaja esitada selle kohta kaebuse kohalikule andmekaitse eest vastutavale järelevalveasutusele. Soomes on selline asutus andmekaitse ombudsman (tietosuoja.fi). Alternatiivselt võib Kasutaja esitada kaebuse Kasutaja asukohariigi kohalikule andmekaitse eest vastutavale järelevalveasutusele.

 

11. ANDMETE TURVALISUS

 

Me kasutame meie kogutud ja töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks halduslikke, organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid. Meetmed hõlmavad vajadusel näiteks krüptimist, pseudonüümimist, tulemüüre, turvalisi süsteeme ja juurdepääsuõigusega süsteeme. Meie turvakontrolli eesmärk on säilitada asjakohane andmete konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus, vastupidavus ja andmete taastamine. Turvaohtude tuvastamiseks kontrollime regulaarselt Wolti Teenuseid, süsteeme ja muid varasid.

 

Kui turvameetmetest hoolimata esineb turvarikkumine, millel on tõenäoliselt negatiivne mõju Kasutajate privaatsusele, teavitame rikkumisest võimalikult kiiresti vastavaid Kasutajaid ja teisi asjassepuutuvaid isikuid ning asjakohaseid asutusi, kui see on nõutav kohalduva andmekatiseõiguse järgi.

 

 Guidelines for Wolt Partners