Live Nation

Wolt & Live Nation Delivers -tapahtumien erityisehdot

Julkaistu:

23. huhtikuuta 2021

Wolt

Live Nation -tilauksissa pätevät Woltin normaalit käyttöehdot seuraavin poikkeuksin:

1. MÄÄRITELMÄT  1.1 Näissä Ehdoissa käytetyillä termeillä on seuraavat merkitykset:  ”Wolt” tarkoittaa Wolt Enterprises Oy:tä joka vastaa Wolt-palvelusta.  ”Wolt-palvelu” tarkoittaa Woltin verkkokauppaa tai sovellusta, jonka kautta voi tehdä Tilauksen.  ”Tilaus” tarkoittaa toimitettavaa Tapahtumaa koskevaa ohjetta tai ostotilausta, jonka Käyttäjä tekee ja maksaa Wolt-palvelussa.  ”Tapahtuma” tarkoittaa Artistin esiintymistä ennalta määriteltynä ajankohtana Käyttäjän järjestämässä paikassa.  ”Artisti” tarkoittaa erikseen määriteltyä esiintyjää/esiintyjiä, jonka voi tilata Tapahtumaan.  ”Käyttäjä” tarkoittaa sitä henkilöä joka on tehnyt sekä maksanut Tilauksen ja toimii siten Tapahtuman vastuullisena järjestäjänä alla olevien erityisehtojen mukaisesti.  ”Live Nation” tarkoittaa Live Nation Finland Oy:tä, joka myy Wolt-palvelun kautta erikseen ilmoitettujen artistien yksityistilaisuuksia erikseen sovitussa ulkotilassa alla olevien erityisehtojen mukaisin edellytyksin.  ”Henkilötiedot” tarkoittavat kaikkia Tilauksen yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja, jotka on mainittu kohdassa 7. Henkilötietojen käsittely.  2. TILAUKSEN TEKEMINEN WOLT-PALVELUN KAUTTA 2.1 Kun Käyttäjä tekee Tilauksen, hän hyväksyy nämä Wolt & Live Nation Delivers -tapahtumien ehdot. Ehtojen mukaisten lisäysten ja muutosten lisäksi Live Nation Delivers -tapahtumien Tilauksiin sovelletaan Woltin käyttöehtoja ja tietosuojaselostetta, jotka ovat saatavilla osoitteessa: https://wolt.com/fi/terms. Wolt & Live Nation Delivers -tapahtumien ehdoissa käytetään soveltuvin osin Woltin käyttöehtojen mukaisia määritelmiä.  2.2 Käyttäjä tekee Wolt-palvelussa Tilauksen Tapahtumasta samalla tavalla kuin ruoka- tai muun tilauksen Woltilla. Tilauksen tehnyt ja Wolt-palvelussa maksanut henkilö on Käyttäjä näiden ehtojen mukaisesti.  2.3 Live Nation vastaa Tapahtumien tuotannosta kokonaisuudessaan, mukaan lukien Tapahtumassa esiintyvän artistin toimittamisesta sovitulle tapahtumapaikalle, Tapahtuman teknisestä toteutuksesta, Tapahtuman turvajärjestelyistä sekä mahdollisten Käyttäjien reklamaatioiden käsittelystä. 2.4 Kunkin Tapahtuman kuljetusalue on rajattu kaupunkikohtaisesti Wolt-palvelussa annettujen tietojen mukaisesti. Käyttäjä määrittelee Tapahtuman ulkona olevan sijainnin Wolt-palvelussa määritellyn kuljetusalueen mukaisesti. Käyttäjä on oikeutettu tilaamaan Tapahtumia ainoastaan kullekin Tapahtumalle määritellylle alueelle. Mikäli Käyttäjä tilaa Tapahtuman kuljetusalueen ulkopuolelle, Live Nationilla ei ole velvollisuutta suorittaa Tilausta eikä korvausvelvollisuutta peruuntuneesta Tapahtumasta.  3. TAPAHTUMAAN OSALLISTUVAT HENKILÖT JA HENKILÖMÄÄRÄ 3.1 Käyttäjä kutsuu paikalle muut tapahtumaan osallistuvat henkilöt, kuitenkin noudattaen kulloinkin voimassa olevia koronavirukseen liittyviä Valtioneuvoston ja paikallisen Aluehallintoviraston rajoituksia ja suosituksia sekä mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ellei koronarajoituksista muuta johdu, kokoontumisrajoituksen mukaiseen henkilömäärään ei lasketa mukaan artistia eikä hänen mukanaan tulevaa mahdollista teknistä henkilökuntaa. Artisti ja muu henkilökunta noudattavat tapahtumassa turvavälejä eivätkä ole tapahtumaan osallistuvien henkilöiden kanssa fyysisessä kontaktissa. Näin Live Nation voi taata kulloinkin voimassa olevan kokoontumisrajoitusten mukaisen henkilömäärän osallistumisen tapahtumaan.  3.2 Jos kokoontumisrajoitukset tai muut koronaan liittyvät ohjeistukset muuttuvat ennen Tapahtumaa, on niitä noudatettava. Tapahtuman henkilömäärä ei voi kuitenkaan missään tilanteessa ylittää 10 henkilöä, pois lukien Artistin sekä mahdollisen teknisen henkilökunnan.  3.3 Käyttäjä vastaa myös siitä, että kaikki tapahtumaan osallistuvat ihmiset tulevat terveinä paikalle, ts. heillä ei ole COVID-19 tartunnan tai muun tarttuvan hengitystieinfektion oireita, heillä ei ole todettu positiivista koronavirustartuntaa eikä heitä ole määrätty karanteeniin tai eristykseen. Käyttäjällä tulee olla kaikkien Tapahtumaan osallistuneiden yhteystiedot, jotta heidät voidaan tavoittaa tarvittaessa myös tapahtuman jälkeen. Tietoja voidaan käyttää välittämään tärkeitä tietoja Tapahtumasta ja voidaan tarvittaessa luovuttaa terveysviranomaisille mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämistä varten.  4. TAPAHTUMAN TURVALLISUUS   4.1 Käyttäjä vastaa siitä, että tapahtuma on turvallinen järjestää näiden ehtojen edellytysten mukaisesti. Käyttäjän tulee määritellä Tapahtumalle sopiva ulkotila. Tapahtumapaikaksi ei voi määritellä sisätilaa. Tapahtuma tulee järjestää ulkotiloissa kuitenkin niin, että Artistille ja hänen soittimilleen/teknisille laitteilleen tulee varata sateensuoja/katos sateen varalta. Tehdessään Tilausta Käyttäjän on ilmoitettava Tapahtumalle toivomansa osoitteen Wolt-palvelussa olevan Tilauksen kommenttikenttään.  4.2 Live Nation ja / tai Artisti pidättää oikeuden kieltäytyä Tapahtuman järjestämisestä kohtuullisissa olosuhteissa, mukaan lukien rajoituksetta (a) terveys-, turvallisuus- tai lisenssisyistä, (b) jos Käyttäjä tai hänen vieraansa käyttäytyvät vaarallisella tai vastuuttomalla tavalla, (c) jos käytät uhkaavia, väärinkäyttäviä tai loukkaavia sanoja, ilmaisuja tai tapoja tai käyttäydyt tavalla, joka voi aiheuttaa esiintymisrauhan rikkomisen, (d) jos Käyttäjä tai hänen vieraansa näyttävät Live Nationin mielestä toimivan alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, (e) jos Käyttäjä tai hänen vieraansa rikkovat käyttöehtoja. Palautuksia ei käsitellä näissä olosuhteissa.  4.3 Käyttäjän on huolehdittava kulloinkin voimassa olevien koronavirukseen liittyvien ohjeiden ja määräysten noudattamisesta, mukaan lukien siitä, että tapahtumassa voidaan noudattaa tarvittavia turvavälejä, yleisö käyttää kasvomaskeja ja saatavilla on käsidesiä ja/tai käsienpesumahdollisuus. Käyttäjän on myös omalta osaltaan vastattava kohtuullisin toimenpitein ja Tapahtuman paikan valinnalla siitä, että paikalla ei ole häiritseviä tekijöitä, liikaa ihmisiä ja järjestyshäiriöitä ei tule. Live Nation varaa oikeuden soittaa Käyttäjälle ennen Tapahtuman alkua ja varmistaa tämän kohdan mukaisten edellytysten toteutuminen.  4.4 Live Nation vastaa Tapahtuman tuotannosta ml. Tapahtumaan tilatun Artistin saapumisesta sovittuun tapahtumapaikkaan ja tarvittavien välineiden toimittamisesta ja asentamisesta. Live Nationin vastuulla on varmistaa, että tapahtuma toteutetaan mahdollisimman laadukkaalla tavalla.  4.5 Live Nation vastaa Tapahtumassa esiintyvän Artistin ja Tapahtuman järjestelyiden turvallisuudesta. Mikäli Tapahtumalle määritellyllä tapahtumapaikalla on tapahtumahetkellä näiden erityisehtojen vastainen henkilömäärä tai Tapahtuman turvallisuutta ei muutoin voi taata, on Live Nationilla ja/tai Artistilla oikeus keskeyttää Tapahtuma tai peruuttaa Tapahtuman järjestäminen kokonaan ilman erillistä korvausta Käyttäjälle.  5. NIMIKIRJOITUKSET, TOIVEBIISIT JA VALOKUVAT 5.1 Johtuen yleisestä koronatilanteesta, eivät nimikirjoitukset tai henkilökohtaiset valokuvat yhdessä Artistin kanssa ole mahdollisia. Pääsääntöisesti kuvaaminen omaan käyttöön on sallittua. Ammattimainen tallentaminen on kielletty. Artisti pidättää oikeuden kieltää kuvaamisen Tapahtumassa.  5.2 Useiden artistien kohdalla settilista on valmiiksi suunniteltu tai Käyttäjän tulee valita esitettävät kappaleet etukäteen tilatessaan konserttia. Toivebiisien lisääminen Tilauksen jälkeen ei ole mahdollista.  6. TAPAHTUMAN PERUUNTUMINEN 6.1 Wolt-palvelussa myynnissä olevat Tapahtumat noudattavat yleisiä Wolt-palvelun käyttöehtoja. Tekemällä ja maksamalla Tilauksen, Käyttäjä sitoutuu ostamaan Tapahtuman. Käyttäjällä ei ole Tapahtuman peruutusoikeutta (Kuluttajansuojalaki 38/1978, luku 6, 16 §, kohta 11). Live Nationilla tai Woltilla ei ole velvollisuutta maksusuorituksen palautukseen Käyttäjälle kuin niissä erikoistapauksissa, jotka määritellään tässä kappaleessa.  6.2 Mikäli Käyttäjä sairastuu, pyrkivät osapuolet ensisijaisesti yhdessä järjestämään Tapahtumalle uuden ajankohdan. Jos uusi aika löydetään ja maksua ei ole vielä palautettu, voidaan se siirtää kattamaan uuden Tapahtuman kulut. Vaihtoehtoisesti peruuntuneen Tapahtuman maksu palautetaan Käyttäjälle ja kun uusi aika on vahvistettu, Käyttäjä maksaa Tapahtuman uudelleen alkuperäisen hinnan mukaisesti. 6.3 Mikäli osapuolet toteavat, ettei uutta ajankohtaa Tapahtumalle voida kohtuudella löytää, on Käyttäjällä oikeus Tapahtuman maksun palautukseen sairastumisesta johtuvasta syystä. Käyttäjän on pyydettäessä todennettava maksun palautukseen oikeuttavan peruutuksen peruste Woltin erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.  6.4 Sairauden tai muun esteen todentavaa selvitystä edellytetään maksun palautukseen oikeuttavan tilanteen todentamiseksi. Todistus tulee esittää viimeistään 24 tuntia ennen Tapahtumaa. Jos todistus esitetään alle 24 tuntia ennen Tapahtumaa, Wolt ja Live Nation eivät ole velvoitettuja palauttamaan maksua Käyttäjälle.  6.5 Mikäli Tapahtuma peruutetaan esiintyvän Artistin sairaustapauksen vuoksi tai muusta pakottavasta syystä, pyrkivät osapuolet ensisijaisesti yhdessä järjestämään Tapahtumalle uuden ajankohdan. Jos uusi aika löydetään ja maksua ei ole vielä palautettu, voidaan se siirtää kattamaan uuden Tapahtuman kulut. Vaihtoehtoisesti peruuntuneen Tapahtuman maksu palautetaan Käyttäjälle ja kun uusi aika on vahvistettu, Käyttäjä maksaa Tapahtuman uudelleen alkuperäisen hinnan mukaisesti.  6.6 Mikäli osapuolet toteavat, ettei uutta ajankohtaa Tapahtumalle voida kohtuudella löytää, on Käyttäjällä oikeus Tapahtuman maksun palautukseen. Käyttäjä saa tällöin maksun lyhentämättömänä takaisin.  6.7 Koronatilanteen niin edellyttäessä, Live Nationilla on oikeus siirtää tai peruuttaa Tapahtuma ylivoimaisesta esteestä johtuen.  7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY   7.1 Niiltä osin kuin Tilauksen vastaanottamiseksi ja Tapahtuman toteuttamiseksi on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin, Wolt jakaa Live Nationille Käyttäjän tietoja käsiteltäväksi Woltin lukuun.  7.2 Kun kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Woltin lukuun, Wolt on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan Woltin tietosuojaselosteessa ja näissä ehdoissa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien, säännösten ja ohjeiden mukaisesti, noudattaen asianmukaisia salassapitovelvollisuuksia ja turvatoimia.  7.3 Live Nation käsittelee seuraavia tapahtuman Käyttäjän henkilötietoja:  - Nimi  - Puhelinnumero  - Tapahtumapaikan osoite  - Muu Käyttäjän Tilauksen yhteydessä antama tieto  7.4 Mikäli Käyttäjä peruuttaa tilatun Tapahtuman näiden ehtojen kohdan 6 mukaisesti, voi Wolt käsitellä maksun palautuksen todentamiseen tarvittavia tietoja Woltin erikseen antaman ohjeistuksen ja informaation perusteella. 8. VALITUKSET JA VAHINGONKORVAUS   8.1 Live Nation sitoutuu suorittamaan Tapahtuman Käyttäjän Wolt-palvelussa tehdyn Tilauksen tilauksentekohetkellä annettujen tietojen mukaisesti. Mikäli Tilauksen toimituksessa on virheitä, voi Käyttäjä ottaa yhteyttä Live Nationiin. Live Nationiin saa yhteyden seuraavista yhteystiedoista: info@livenation.fi. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä myös Wolt-palvelun chat-toiminnon kautta tai sähköpostitse support@wolt.com.  8.2 Live Nation on yksin vastuussa kaikista virheistä, jotka liittyvät Tilauksen sisältöön tai Tapahtumaan tai muuten Ostosopimuksen täyttämiseen.  8.3 Käyttäjän, joka kokee Ostosopimusta rikotun, tulee reklamoida asiasta Live Nationille tai Woltille ilman viivästystä. Virheet tulee yksilöidä reklamaatiossa selkeästi. Live Nation on vastuussa kaikista Tilaukseen ja Tapahtumaan liittyvien hyvitysten tekemistä sekä Käyttäjien reklamaatioihin vastaamisesta.  8.4 Ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, Live Nationin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä rajoittuu aina enintään maksetun Tapahtuman hintaan eikä Live Nation ole vastuussa Käyttäjälle mahdollisesti muista aiheutuvista kuluista liittyen Tapahtuman järjestämiseen tai sen peruuntumiseen.