בובע | קינג גורג׳

תבשילים ביתיים בחלה או בהצלחת

בובע בחלה

תבשילים ביתיים מוגשים בתוך חלה ביתית חמה

בובע בצלחת

תבשילים ביתיים מוגשים בצלחת 350 גר' לצד חלה ביתית חמה

מארז משפחתי

מגוון תבשילי בובע במארז ביתי של 700 גר' במארז משפחתי