תנאי שירות למשתמש

בשימוש בשירות של וואלט, אתה  מסכים שתנאי שירות למשתמש אלה ("תנאי שירות") יחייבו אותך. 

נא קרא את תנאי השירות שלהלן בעיון לפני השימוש בשירות של וואלט. אם אינך מסכים לתנאי השירות, נא הימנע משימוש בשירות של וואלט. תנאי שירות אלה חלים על כל שימוש בשירות של וואלט ועל הסכמי הרכישה שנעשו לפי תנאי השירות. תיאור מפורט יותר של השירות של וואלט ומידע על דרישות המערכת ניתן למצוא ב- wolt.com

אם יש לך חשבון וואלט בעבודה, תנאי שירות אלה חלים גם על ארגונו של הלקוח שלנו, שהעניק לך את מאפיין וואלט בעבודה ("ארגון הלקוח") על ההזמנות שביצעת דרך מאפיין וואלט בעבודה. במקרה של פער בין תנאי שירות אלה לתנאים הכלליים של וואלט לתאגידים החלים על ארגון הלקוח, יגברו התנאים הכלליים של וואלט לתאגידים.

תנאי השירות הם הסכם שנכרת ביננו לבין המשתמש בלבד ולא עם .Apple Inc, ואין ל-.Apple Inc אחריות כלשהי כלפי היישומון של וואלט או לתכניו. אתה מסכים ש-.Apple Inc והחברות הבנות שלה ("אפל") הינן צד שלישי מוטב של הסכם תנאי השירות, ושעם קבלתך את תנאי השירות, לאפל תהיה זכות (והיא תיחשב כמי שקיבלה זכות זו) לאכוף נגדך את תנאי השירות כמוטב של הסכם לטובת צד שלישי.

תנאי שירות אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לשני המינים כאחד. 

1. הגדרות

"שותף" - פירושו, מסעדה או נותן שירות אחר שחתם על הסכם שותף עם וואלט ומציע את מוצריו ושירותי משלוחים, לפי העניין, באמצעות השירות של וואלט. 

"הסכם רכישה" - פירושו, הסכם לרכישת מוצרים של שותף ושירותי משלוחים אפשריים במסגרת הזמנה. לגבי הזמנות שבוצעו דרך מאפיין וואלט בעבודה, הסכם הרכישה מהווה הסכם מחייב בין השותף לארגון הלקוח. לגבי הזמנות שבוצעה באמצעות שיטת תשלום אחרת של המשתמש, הסכם הרכישה מהווה הסכם מחייב בין השותף למשתמש.

"וואלט" - פירושה, 

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finland, אם המשתמש נמצא בפינלנד, שוודיה, נורווגיה, דנמרק, אסטוניה, לטביה, ליטא, הונגריה, גיאורגיה או קרואטיה.
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, אם המשתמש נמצא ברפובליקה של צ'כיה. 
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warsaw, Poland, אם המשתמש נמצא בפולין.
 • וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ, רח' קויפמן 2, תל אביב, ישראל, 6801294, אם המשתמש נמצא בישראל.
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Athens, Greece, אם המשתמש נמצא ביוון.
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgrade, Serbia, business ID 21408930, VAT ID 110976122, אם המשתמש נמצא בסרביה.

"יישומון של וואלט" - פירושו, יישום דיגיטלי בשם וואלט המסופק על ידי וואלט לבני אדם ולגופים משפטיים על מנת להזמין מוצרים מהשותפים של וואלט.

"חשבון וואלט בעבודה" - פירושו, חשבון משתמש ביישומון של וואלט שנוסף לו מאפיין וואלט בעבודה.

"מאפיין וואלט בעבודה" - פירושו, שיטת התשלום והמאפיין של יישומון וואלט שבאמצעותם משתמשים מורשים של ארגון הלקוח יכולים לבצע הזמנות על חשבון ארגון הלקוח.

"שירות של וואלט" - פירושו, היישומון של וואלט והאתר של וואלט שכתובתו wolt.com ואתרים נוספים המוזכרים ב-wolt.com.

"משתמש" או "אתה" - פירושו, בן אדם המשתמש בשירות של וואלט.

2. פרטי הזהות של וואלט

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finland, business ID 2646674-9, VAT ID FI26466749,  אם המשתמש נמצא בפינלנד, שוודיה, נורווגיה, דנמרק, אסטוניה,  לטביה, ליטא, הונגריה, גיאורגיה או קרואטיה.

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, business ID 07030550, VAT ID CZ07030550, אם המשתמש נמצא ברפובליקה של צ'כיה.

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warsaw, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register, kept by District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Business Department of the National Court Register under KRS No. 0000745637, tax identification number NIP 7010846311, אם המשתמש נמצא בפולין.

 • וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ, רח' קויפמן 2, תל אביב, ישראל, 6801294, חברה מספר 51-588715-6, מספר עוסק מורשה 515887156, אם המשתמש נמצא בישראל.

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Athens, Greece, business ID 147811001000, VAT ID EL801047822,  אם המשתמש נמצא ביוון.

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgrade, Serbia, business ID 21408930, VAT ID 110976122,  אם המשתמש נמצא בסרביה.

 • שם עסקי: ״וואלט״,

מידע אודות פרטי הזהות, המוצרים והשירותים של השותפים יסופק באמצעות היישומון של וואלט ואתר האינטרנט של וואלט.

3. תיאור השירות של וואלט

3.1 וואלט מספקת פלטפורמה שבאמצעותה משתמשים יכולים לרכוש מוצרי מזון ושירותי משלוחים משותף לפי בחירתם. וואלט מוכרת גם שירותי משלוחים למשתמשים שנמצאים בדנמרק, אסטוניה, לטביה, ליטא, הונגריה, יוון, קרואטיה וישראל ובקשר למוצרי מזון הנרכשים משותפים מסוימים. 

3.2 השותפים מספקים מידע על מוצריהם ושירותיהם בשירות של וואלט, לרבות, מידע על תפריטים ומחירי מוצרים. מכירה ורכישה של מוצרים ושירותים של שותף עשויה להיות כפופה לתנאים נוספים של השותפים כמפורט בשירות של וואלט. בעת בחירת מוצרים ושירותים של שותף שהמשתמש מעוניין לרכוש מהשותף, המשתמש מזמין הזמנה מחייבת לרכוש את המוצרים והשירותים מהשותף בתנאים המוצגים למשתמש בשירות של וואלט לפני הגשת ההזמנה ("ההזמנה"). לאחר שוואלט תקבל את ההזמנה, היא מעבירה את פרטי ההזמנה לשותף. כשההזמנה מתקבלת על ידי השותף, ולאחר שוואלט העבירה למשתמש אישור הזמנה מהשותף, המשתמש או ארגון הלקוח והשותף כורתים הסכם רכישה. וואלט תמציא למשתמש קבלה בשם השותף (אלא אם הדין במקום המצאו של השותף מחייב את השותף להמציא את הקבלה ישירות למשתמש). למשתמשים שנמצאים בדנמרק, אסטוניה, לטביה, ליטא, הונגריה, יוון, קרואטיה וישראל, וכאשר מדובר במוצרי מזון שנרכשו משותפים מסוימים: כשההזמנה מתקבלת על ידי השותף ולמשתמש נמסר אישור הזמנה, בנוסף לכריתת הסכם רכישה עם השותף לרכישת מוצרי השותף, המשתמש או ארגון הלקוח ו-וואלט כורתים הסכם מחייב לרכישת שירותי המשלוחים שהוזמנו על ידי המשתמש באמצעות השירות של וואלט.

3.3 השותף שנבחר על ידי המשתמש יכין (וישלח, אם הוזמנו שירותי משלוחים) את המוצרים המפורטים בהזמנה אל המשתמש. וואלט אינה אחראית ואינה נושאת באחריות כלפי המשתמש לביצוע ההולם של הסכם הרכישה על ידי השותף. למשתמשים שנמצאים בדנמרק, אסטוניה, לטביה, ליטא, הונגריה, יוון, קרואטיה וישראל, וכאשר מדובר במוצרי מזון שנרכשו משותפים מסוימים: וואלט אחראית על ביצוע שירותי המשלוחים שהוזמנו על ידי המשתמש מוואלט במסגרת ההזמנה כאמור בתנאי שירות אלה.

3.4 המשתמש אינו יכול לבטל הזמנה לאחר ביצועה על ידי המשתמש. לא ניתן למשוך או לבטל הזמנה למוצרים או שירותי משלוחים לאחר ביצועה. לפני ביצוע הזמנה למוצר או שירות עליך לבדוק בעיון את בחירתך.

4. חשבונות משתמשים

4.1 יש לך זכות מוגבלת, לא בלעדית, לא עבירה ושאי אפשר לתת בה רישיונות משנה להשתמש בשירות של וואלט, כפי שנציע לך אותו מעת לעת, רק למטרות המפורטות בתנאי שירות אלה. הרישיון הניתן למשתמש ליישומון של וואלט למערכת iOS שהורד מחנות היישומונים של אפל מוגבל גם לרישיון להשתמש ביישומון של וואלט במוצרים ממותגים של אפל שבבעלות או בשליטת המשתמש וכפי שמותר בכללי השימוש המפורטים בתנאי השירות בחנות היישומונים ובתנאי שירות אלה.

4.2 על מנת להשתמש בשירות של וואלט, המשתמש חייב ליצור חשבון משתמש בהתאם להוראות הרישום בשירות של וואלט. הרשאות הכניסה לשירות של וואלט הן אישיות (אלא אם הוסכם אחרת בין וואלט לארגון הלקוח). המשתמש יוודא שכל הרשאות כניסה לחשבון המשתמש ומידע שווה ערך הנחוץ לגשת לחשבון המשתמש של המשתמש או לארגון הלקוח יישמרו בסודיות ושהשימוש בהן ייעשה באופן מאובטח שאינו נגיש לצדדים שלישיים. למשתמש יכול להיות רק חשבון משתמש אישי אחד.

4.3 במקרה של חשד שלאדם לא מורשה נודעו הרשאות הכניסה לחשבון המשתמש של המשתמש, או שהיתה לו גישה לחשבון המשתמש של המשתמש, המשתמש ידווח על כך לוואלט ללא דיחוי. המשתמש אחראי לכל שימוש בפלטפורמה של וואלט ולכל פעילות שהתבצעה בחשבון המשתמש שלו.

4.4 על מנת להשתמש בשירות של וואלט, עליך למסור לוואלט פרטים של כרטיס אשראי תקף או מידע על שיטת תשלום אחרת. וואלט אינה מאחסנת מידע על אמצעי התשלום שלך, מכיוון שדבר זה נעשה על ידי ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי שוואלט משתמשת בשירותיו. אתה מסכים לשלם עבור כל הרכישות הנובעות משימושך בשירות של וואלט, מלבד לצורך רכישות שבוצעו באמצעות מאפיין וואלט בעבודה על חשבון ארגון הלקוח.  אתה חייב לשמור שפרטי כרטיס האשראי או המידע על אמצעי התשלום האחר שמסרת לחשבון המשתמש שלך יהיו מעודכנים. 

5. תשלומים

5.1 המשתמש, או ארגון הלקוח במקרה של חשבון וואלט בעבודה,ישלם את מחיר הרכישה המפורט בהזמנה על ידי שימוש בדרך התשלום הרלוונטית של השירות של וואלט. וואלט גובה את כל התשלומים מהמשתמשים או ארגון הלקוח בשם השותף. אם ההזמנה מבוצעת תוך שימוש במאפיין וואלט בעבודה, המשתמש מאשר את התשלום בשם ארגון הלקוח באמצעות מאפיין וואלט בעבודה. חובת התשלום של המשתמש או ארגון הלקוח תיווצר עם ביצוע ההזמנה באמצעות השירות של וואלט. 

5.2 המשתמש רשאי לקיים את חובת התשלום שלו רק באמצעות שימוש בשיטת התשלום המקוונת הרלוונטית המוצעת בשירות של וואלט. כשהמשתמש, או ארגון הלקוח, במקרה של חשבון וואלט בעבודה, ישלם את מחיר הרכישה לוואלט, המשתמש או ארגון הלקוח ימלא את חובת התשלום שלו כלפי השותף.

5.3 התשלום יחויב באופן אוטומטי מכרטיס האשראי של המשתמש, או יחויב באמצעות ארגון הלקוח במאפיין וואלט בעבודה, עם הספקת ההזמנה. וואלט רשאית לבקש אישור החזקה בשם השותף ממנפיק כרטיס האשראי של המשתמש או של ארגון הלקוח במקרה של מאפיין וואלט בעבודה עם ביצוע ההזמנה באמצעות השירות של וואלט. וואלט משתמשת בשירותיו של ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי לעיבוד התשלומים.

6. זיכויים וקופונים של וואלט 

6.1 המשתמשים בשירות של וואלט יכולים לזכות בזיכויים או קופונים של וואלט לדוגמה, על ידי הזמנת משתמשים חדשים להצטרף לשירות של וואלט. המשתמש יכול להשתמש בזיכויים ובקופונים של וואלט על מנת לקבל הנחה על רכישותיו בשירות של וואלט.

6.2 וואלט רשאית לקבוע חד-צדדית את התנאים החלים על הענקה, שימוש ותוקף הזיכויים והקופונים של וואלט.

6.3 בכל זיכוי או קופון שמקורו במענק הצטרפות אפשר להשתמש רק פעם אחת.

6.4 אי אפשר להמיר את הזיכויים והקופונים של וואלט למזומנים.

6.5 הזיכויים והקופונים של וואלט יאבדו את תוקפם אם וואלט תגלה שנעשה בהם שימוש לרעה או תחשוד או תגלה שזיכויים או קופונים של וואלט הוענקו מסיבות לא-נכונות. במקרה כזה, וואלט תחייב את המשתמש בסכום ששולם בזיכויים או בקופונים של וואלט.

7. הספקת הזמנה

7.1 אם המשתמש יזמין משלוח של הזמנה באמצעות השירות של וואלט, ההזמנה תסופק למיקום שאושר על ידי המשתמש בשירות של וואלט. על המשתמש לספק גם כתובת רחוב עבור המיקום המאושר בשירות של וואלט. שירותי משלוחים מסופקים למשתמש או לארגון הלקוח על ידי השותף.לגבי משתמשים הנמצאים בדנמרק, אסטוניה, לטביה, הונגריה, ליטא, יוון, קרואטיה וישראל, ובנוגע למוצרי מזון שנרכשו משותפים מסוימים: וואלט תספק שירותי משלוחים למשתמש או לארגון הלקוח. 

7.2 המשתמש חייב להיות זמין לקבלת שיחות במספר הטלפון שהמשתמש מסר לשירות של וואלט. אם לא ניתן ליצור קשר עם מספר הטלפון שהמשתמש מסר, השותף או וואלט רשאים לבטל את המשלוח והמשתמש או ארגון הלקוח עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה. 

7.3 המשתמש רשאי לבצע הזמנה שתסופק בהקדם האפשרי (שיטת משלוח רגילה) או על ידי הזמנה מראש להספקה במועד מסוים.

7.4 חלופה של משלוח רגיל: המשתמש חייב להיות נוכח במיקום המאושר להספקה המפורט בהזמנה בין זמן ביצוע ההזמנה לבין מועד קבלת המוצרים המפורטים בהזמנה. אם המשתמש אינו זמין במיקום שאישר בתוך חמש דקות מהגעת המשלוח של המוצרים שהוזמנו והמשתמש אינו מגיב לאחר שני ניסיונות ליצור קשר של השליח שמבצע את המשלוח, וואלט או השותף רשאים לבטל את המשלוח והמשתמש או ארגון הלקוח עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה. 

7.5 חלופה של משלוח ב"הזמנה מראש": המשתמש חייב להיות נוכח במיקום המאושר שמסר מעשר דקות לפני זמן ההספקה שנקבע בהזמנה-מראש ועד מועד מסירת המשלוח על מנת לקבל את ההזמנה.

8. איסוף וקבלה של הזמנה בנקודת המכירה של השותף

8.1 אם המשתמש לא הזמין שירותי משלוח של מוצרי השותף המפורטים בהזמנה, אלא איסוף בנקודת המכירה של השותף, ניתן לאסוף את המוצרים בנקודת המכירה של השותף שהמשתמש בחר בקשר להזמנה. המשתמש יקבל אישור אלקטרוני נפרד כאשר המוצרים יהיו מוכנים לאיסוף. השותף או וואלט רשאים לקבוע תנאים לזיהוי המשתמש בעת איסוף המוצרים המפורטים בהזמנה. 

8.2 השותף ישמור את המוצרים שהוזמנו במשך 60 דקות לאחר שהשותף הודיע למשתמש שההזמנה מוכנה לאיסוף. אולם, חובה זו מוגבלת לשעות הפתיחה של נקודת המכירה המסוימת של השותף ויש לאסוף את ההזמנה לפני זמן הסגירה של נקודת המכירה של אותו שותף. 

9. הזמנה לאכילה במקום

9.1 אם המשתמש בחר באפשרות של צריכת המוצרים שהוזמנו בנקודת המכירה של השותף, המשתמש יקבל אישור אלקטרוני נפרד על המועד הצפוי שבו המוצרים יהיו מוכנים לצריכה בנקודת המכירה של השותף. 

10. אומדני זמנים

10.1 כל זמן הספקה או זמן איסוף או אומדן זמן אחר שהשותף או וואלט מסרו למשתמש בשירות של וואלט הינם אומדני זמנים בלבד. אין התחייבות שההזמנה תסופק, או תהיה מוכנה לאיסוף או לצריכה באומדן הזמן. זמני הספקה של מוצרים עשויים להיות מושפעים מגורמים כמו פקקי תנועה, שעות עומס ותנאי מזג אוויר. 

11. זכויות קניין רוחני

11.1 כל זכויות הקניין הרוחני בשירות של וואלט או בקשר אליו ובכל התיעוד הנלווה ובכל חלקיו והעתקיו מוקנות באופן בלעדי והן רכוש בלעדי של וואלט ו/או של קבלני המשנה שלה/מעניקי הרישיונות שלה. "זכויות קניין רוחני" - פירושן, זכויות יוצרים וזכויות נלוות (לרבות זכויות במאגר מידע ובקטלוג וזכויות בתצלומים), פטנטים, דגמי שימוש, זכויות במדגמים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סודות מסחריים, ידע וכל צורה אחרת של זכויות קניין רוחני, בין רשומות ובין לאו.

11.2 תנאי שירות אלה אינם מעניקים למשתמש כל זכויות קניין רוחני בשירות של וואלט, וכל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות לוואלט, ולקבלני המשנה/ מעניקי הרישיונות שלה. 

11.3  אפל אינה אחראית לכל חקירה, הגנה, פשרה או סילוק של כל תביעה לפיה היישומון של וואלט ל-iOS או השימוש שלך בו הפרו זכויות קניין רוחני של צד שלישי.

12. הוראות נוספות לגבי השימוש בשירות של וואלט

12.1 השירות של וואלט זמין רק לאנשים בני 18 שנים או יותר.

12.2 המשתמש יקפיד על כל הכללים והתקנות החלים בבואו להשתמש בשירות של וואלט, לרבות רכישת אלכוהול וטבק.ככל שמתנהלים שירותי משלוחים של אלכוהול במדינה בה נמצא המשתמש, בקשה של משתמש לשירותי משלוחים של משקאות אלכוהוליים אפשר שתסורב במקרה שהוא/היא אינו/ה יכול/ה להמציא תמונת זיהוי תקפה לשליח השותף של וואלט שמוסר את ההזמנה שתוכיח שגילו של המשתמש הוא לפחות 18 שנים.

12.3 וואלט מפתחת ללא הרף את השירות של וואלט ו-וואלט עשויה לשנות או להסיר חלקים שונים מהשירות של וואלט, לרבות תכונות, מוצרים ושותפים הזמינים בשירות של וואלט באופן חלקי או מלא.

12.4 בעת השימוש בשירות של וואלט, המשתמש עשוי להיתקל בתוכן או מידע שאינם מדויקים, אינם מלאים, באיחור, מטעים, לא חוקיים, פוגעניים או מזיקים מבחינה אחרת. ככלל, וואלט אינה בודקת את התכנים המסופקים על ידי השותפים. וואלט אינה אחראית לתכנים או למידע של צדדים שלישיים (לרבות שותפים) או לכל נזקים שהם תוצאה של שימוש או הסתמכות על חומרים אלה. 

12.5 אתה או ארגון הלקוח אחראי להשגה ולשמירה של כל מכשיר או ציוד (כגון טלפון) והחיבורים הנחוצים לצורך גישה לשירות של וואלט ולשימוש בו ולתשלום עבור כל החיובים הכרוכים בכך.

12.6 המשתמש לא: (i) ישתמש או ינסה להשתמש בחשבון אישי של אדם אחר אצל וואלט ו/או לגשת לנתוני התשלום האישיים של אדם אחר באמצעות השירות של וואלט או להשתמש בכרטיסי התשלום האישיים של אדם אחר בעת השימוש בשירות של וואלט, ללא הסכמתו של האדם האחר; (ii) יעתיק, ישנה או ייצור יצירות נגזרות מהשירות של וואלט או מכל טכנולוגיה קשורה; (iii) יעשה הנדסה הפוכה, הידור הפוך, פירוק, פיענוח או ינסה בדרך אחרת להפיק את קוד המקור של השירות של וואלט או כל טכנולוגיה קשורה, או כל חלק מהם; (iv) יסיר כל מודעות של זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות הנכללות בשירות של וואלט או מצויות בו; (v) יסיר, יכסה או יטשטש כל פרסומת המצויה בשירות של וואלט; (vi) יאסוף, ישתמש, יעתיק או יעביר כל מידע שהתקבל מהשירות של וואלט ללא הסכמה של וואלט; (vii) ישתמש בבוטים או בשיטות אוטומטיות אחרות על מנת להשתמש בשירות של וואלט; (viii) ייצור חשבון בוואלט בזהות מזויפת או זהות של אדם אחר; או (ix) יכנס לשירות של וואלט שלא באמצעות הממשק שסופק במפורש על ידי וואלט, כגון היישומון של וואלט או האתר של וואלט.

12.7 וואלט זכאית להסיר משתמש מהשירות של וואלט לאלתר ו/או לסרב למלא הזמנות או לבטל הזמנה של משתמש, אם (i) המשתמש עושה שימוש לרעה בשירות של וואלט או גורם נזק או פגיעה לשימוש בשירות של וואלט או לשותפים או לוואלט או לעובדים של וואלט, (ii) לוואלט יסוד סביר להאמין שבוצעו מעשי תרמית על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירות של וואלט, (iii) המשתמש מגיש הזמנה שקרית (לדוגמה, אינו משלם או אינו נוכח במקום ההספקה או האיסוף על מנת לקבל את ההזמנה) או אינו ממלא בדרך אחרת חובה הנובעת מתנאי שירות אלה; (iv) קיים ספק סביר בנכונות או אמיתות ההזמנה. אם וואלט מבטלת הזמנה שכבר שולם עבורה, וואלט תעביר את הסכום לאותו חשבון משתמש או חשבון וואלט בעבודה שממנו בוצע התשלום על ידי המשתמש. 

12.8 השליטה בנתונים האישיים שנאספו אודות המשתמשים הנה של,Wolt Enterprises Oyשהנה חברת האם הפינית של וואלט, אלא אם צוין אחרת. Wolt Enterprises Oy תעבד כל נתונים אישיים שייאספו מהמשתמש בהתאם להצהרת הפרטיות שלה: הצהרת פרטיות של וואלט.

12.9 המשתמש חייב לציית לתנאים הסכמיים תקפים של צד שלישי בעת השימוש ביישומון של וואלט או בשירות של וואלט.

12.10 המשתמש מצהיר ומתחייב ש: (i) הוא אינו נמצא במדינה הכפופה לחרם של ממשלת ארצות הברית, או שנקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו-(ii) הוא אינו רשום באף רשימה של צדדים אסורים או מוגבלים שנקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית.

13. תקופה וסיום

13.1 תנאי שירות אלה תקפים כהסכם מחייב בין וואלט למשתמש עד להודעה נוספת כל עוד שהמשתמש משתמש בשירות של וואלט.

13.2 המשתמש יכול להפסיק את השימוש בשירות של  וואלט בכל עת. וואלט רשאית להפסיק את השירות של וואלט באופן זמני או קבוע בכל עת.

14. תלונות

14.1 אנא שים לב שהשירות של וואלט עלול להיות מופרע או להיפסק לתמיד בכל עת. השירות של וואלט עשוי גם להיות מושעה באופן ארעי. אל תשתמש בשירות של וואלט על מנת לגבות נתונים כלשהם.

14.2 השותף מחויב להכין את ההזמנה בהתאם למאפיינים שהוזמנו על ידי המשתמש ובמסגרת הזמן שהוצג בשירות של וואלט. במקרה של פגמים ב(הספקת) ההזמנה, המשתמש יכול ליצור קשר עם שירות הלקוחות של וואלט, שפועל בשם השותף, באמצעות האפשרות לנהל צ'אט המובנית בשירות הלקוחות של היישומון או באמצעות  support@wolt.com  או לפנות ישירות לשותף.

14.3 השותף אחראי באופן בלעדי לכל פגמים בתכנים ובהכנת ההזמנה או לפגמים אחרים בביצוע הסכם הרכישה. 

14.4 משתמש שגילה פגמים בביצוע הסכם הרכישה חייב להגיש תלונה ללא דיחוי לוואלט או לשותף, עם תיאור ברור של הפגמים. 

14.5 על אפל לא חלה כל חובה לספק שירותי תמיכה ותחזוקה בקשר ליישומון של וואלט. ככל שנדרשות תמיכה או תחזוקה לפי הדין החל, אנו, ולא אפל, נהיה חייבים לספק את התמיכה או התחזוקה. ככל שקיימת אחריות חובה לפי דין, אנו, ולא אפל, נהיה האחראים הבלעדיים על פיה. אנו, ולא אפל, אחראים לטפל בכל תביעות של משתמש או צד שלישי בקשר ליישומון של וואלט ל-iOS או להחזקה ו/או לשימוש ביישומון של וואלט ל-iOSלרבות, מבלי להגביל, ל-: (i)תביעות בגין אחריות למוצרים פגומים; (ii) כל תביעה לפיה היישומון של וואלט ל-iOSאינו מתאים לדרישות חוקיות או רגולטוריות חלות; ו-(iii) תביעות שעניינן הגנת הצרכן, פרטיות, או חקיקה דומה, לרבות בנוגע לשימוש ביישומון של וואלט ל-iOS במסגרת HealthKit ו-HomeKit.

15. הדין החל וסמכות השיפוט

15.1 על תנאי שירות אלה ופרשנותם יחול הדין הפיני, אלא אם המשתמש נמצא ברפובליקה של צ'כיה, יוון, ישראל, פולין או סרביה, ובמקרה כזה על תנאי שירות אלה ופרשנותם יחול דין מדינת מקום המצאו של המשתמש.

15.2 אם אתה צרכן, נא דע שאין לשלול ממך את הזכויות המוענקות לך בחוקי הגנת הצרכן המחייבים במדינתך או במקום מושבך.

15.3 מחלוקות הנובעות מתנאי שירות אלה יוכרעו בבית המשפט המחוזי של הלסינקי, אלא אם המשתמש נמצא ברפובליקה של צ'כיה, יוון, ישראל, פולין או סרביה, מקרה שבו הן יוכרעו על ידי בתי המשפט המוסמכים של המדינה בה נמצא המשתמש. עם זאת, צרכן יכול תמיד להגיש תביעה בבית המשפט המוסמך במקום מושבו. אם הנך משתמש שמקום מושבו באיחוד האירופי, אתה ו-וואלט רשאים להשתמש גם בפלטפורמת ODRהמנוהלת על ידי האיחוד האירופי ליישוב מחלוקות. אפשר למצוא אותה בכתובת ec.europa.eu/odr. אתה אף רשאי להפנות מחלוקת לגופים לפתרון מחלוקות צרכניות או להליכים מקבילים מחוץ לבית משפט המתנהלים במקום מושבך (כגון המועצה של פינלנד להכרעה במחלוקות צרכניות, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, בפינלנד, לרשות לפיקוח על המסחר בצ'כיה, coi.cz, ברפובליקה של צ'כיה, או לבית הדין הקבוע להכרעות ידידותיות בעניינים צרכניים ביחידת הפיקוח האזורית המוסמכת על המסחר, uokik.gov.pl, בפולין).

16. תיקונים

16.1 תנאי השירות למשתמש אלה כפופים לתיקונים.

16.2 וואלט תפרסם את תנאי השירות למשתמש המתוקנים באתר האינטרנט של וואלט ותיידע את המשתמש שתנאי השירות תוקנו בשירות של וואלט או בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שנמסרה לשירות של וואלט על ידי המשתמש. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השירות המתוקנים של וואלט, עליו/ה לחדול להשתמש בשירות של וואלט.

17. המחאת זכויות

17.1 וואלט זכאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף או לקונה או לרוכש של נכסיה העסקיים הנוגעים לשירות של וואלט ללא צורך בהסכמה מוקדמת של המשתמש.

17.2 המשתמש אינו זכאי להמחות כל זכות מזכויותיו או כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, באופן מלא או חלקי.

*****

עודכן 24.06.2019 

 

הצהרת פרטיות של וואלט 

Wolt Enterprises Oy ואחדות מהחברות בקבוצת וואלט ("וואלט", "אנחנו") מעבדת נתונים אישיים של משתמשיהן בשירות הזמנת המזון של וואלט ("יישומון של וואלט") ושל המבקרים באתר wolt.com (ה"אתר").

בהצהרת פרטיות זו, המילים "שירותים של וואלט" מתייחסות לאתר וליישומון של וואלט, כאחת. בהצהרת פרטיות זו, המילים "משתמש" או "אתה" מתייחסות ללקוחות שלנו ושל קבוצת החברות שלנו, לנציגים ולמשתמשים מורשים אחרים בארגוני הלקוחות שלנו, וללקוחות ומשתמשים אפשריים בשירות של וואלט, כאחת. 

הצהרת הפרטיות שלנו מסבירה, לדוגמה, מהם סוגי הנתונים האישיים שאנו מעבדים, כיצד אנו מעבדים נתונים אישיים וכיצד אתה יכול לממש את זכויותיך כמי שהמידע אודותיו (לדוגמה, זכות להתנגד, זכות גישה).

אחדים מהשירותים שלנו עשויים להיות כפופים למדיניות פרטיות נפרדת. אם מדיניות פרטיות נפרדת חלה על שירות מסוים, אנו נפרסמה בקשר לשירות הנדון.

הצהרת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת על מנת לשקף שינויים בנוהגים של עיבוד נתונים או מסיבות אחרות. תוכל למצוא גרסה עדכנית באתר. לא נעשה שינויים מהותיים בהצהרת פרטיות זו או נפחית את זכויות המשתמשים לפי הצהרת פרטיות זו מבלי לתת הודעה על כך.

1. בעל/י שליטה בנתונים

הצהרת פרטיות זו חלה על עיבוד נתונים אישיים שוואלט מבצעת. 

 Wolt Enterprises Oy והחברה המקומית השייכת לקבוצת וואלט פועלות כבעלות שליטה משותפת בנתונים ביחס לעיבוד נתונים אישיים של משתמשים במדינות המפורטות להלן. פירוש הדבר ש-Wolt Enterprises Oy והחברה המקומית השייכת לקבוצת וואלט קובעות ביחד את המטרות והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים. בעלות השליטה המשותפת הספציפיות בכל מדינה מנויות להלן:

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, business ID 07030550, לגבי משתמשים שנמצאים ברפובליקה של צ'כיה.

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warsaw, Poland, business ID 0000745637, לגבי משתמשים שנמצאים בפולין.

 • וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ, רח' קויפמן 2, תל אביב 6801294, ישראל, חב' מס' 51-588715-6, למשתמשים הנמצאים בישראל (לגבי משתמשים בישראל, שימו נא לב שהמונח "בעלת שליטה", כשימושו בהצהרת פרטיות זו, פירושו "בעל מאגר מידע" כשימושו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981).

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Athens, Greece, business ID 147811001000, לגבי משתמשים שנמצאים ביוון.

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgrade, Serbia, business ID 21408930, VAT ID 110976122, אם המשתמש נמצא בסרביה.

Wolt Enterprises Oy מונתה להיות אחראית לטיפול בכל הבקשות של מי שהנתונים אודותיהם ובשאלות שעניינן עיבוד מידע אישי של קבוצת וואלט מטעם בעלות השליטה המשותפת המקומיות.

ככל שמדובר בעיבוד נתונים אישיים של משתמשים במדינות שונות מהמפורט לעיל, Wolt Enterprises Oy פועלת כבעלת שליטה יחידה.

2. פרטי קשר של וואלט 

שם: Wolt Enterprises Oy
מספר זהות עסקי: 2646674-9
כתובת לפניות בכתב: Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finland
כתובת דוא"ל: support@wolt.com
wolt.com

איש קשר: Oskari Pétas

3. הנתונים האישיים המעובדים ומקורות הנתונים

הנתונים האישיים הנאספים ומעובדים על ידינו נחלקים לשתי קטגוריות כלליות של נתונים: נתוני משתמש ונתונים אנליטיים.

נתוני משתמש

נתוני משתמש נאספים ישירות ממך או מארגון הלקוח שלנו שמטעמו אתה משתמש בשירות של וואלט ("ארגון הלקוח"), לפי העניין. אנו אוספים נתוני משתמש מהמשתמשים שלנו ומארגון הלקוח במגוון דרכים, לרבות, לאחר כריתת הסכם שירות עם ארגון הלקוח או כשמשתמשים נרשמים לשירותים של וואלט, נרשמים לעלון החדשות שלנו או ממלאים טופס. זאת ועוד, נא רשום לפניך שאנו אוספים את פרטי כל העסקאות והתשלומים שאתה מבצע בשירות של וואלט.

נתוני המשתמש נחוצים על מנת להשתמש בשירותים של וואלט

הנתונים האישיים הבאים אשר נאספים ומעובדים על ידינו חיוניים לביצוע ההולם של החוזה ביננו לבינך וכן למען האינטרס הלגיטימי שלנו בעודנו ממלאים את ההתחייבויות החוזיות שלנו כלפי ארגוני הלקוחות שלנו ועל מנת שנמלא את חובותינו החוקיות.

לאחר כריתת הסכם השירות ביננו לארגון הלקוח, ארגון הלקוח ימסור לנו את השם וכתובת הדוא"ל המלאים שלך.

כאשר אתה נרשם לשירותים של וואלט ויוצר חשבון משתמש, עליך למסור לנו את המידע הבא: 

 • שם מלא 
 • מספר טלפון 
 • כתובת דוא"ל 
 • מידע אודות אמצעי התשלום שלך, כגון מספר אמצעי התשלום שלך ותאריך התפוגה של אמצעי התשלום שלך (נדרש על מנת להזמין מוצרי מזון באמצעות השירותים של וואלט, אולם המספר אינו מאוחסן על ידי וואלט, מכיוון שוואלט משתמשת בספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי לצורך עיבוד התשלומים).

נתוני משתמש שאתה מוסר לנו מרצון

חווית המשתמש או הצרכן שלך תוכל להשתפר אם תמסור לנו את המידע הבא:  

מידע נוסף בנוגע לחשבון

 • תמונה
 • כתובת למסירה
 • נתונים על מיקום (אם אתה מסכים לעיבוד נתוני המיקום שלך) 
 • מידע אחר שאתה מספק בעת יצירת חשבון משתמש או מאוחר יותר בעת שינוי פרופיל החשבון שלך 

מידע אחר. אנו עשויים לעבד גם מידע אחר שתמסור לנו מרצונך, כגון:

 • מידע שתספק כשאתה מדרג את השירותים שלנו
 • בחירה להצטרף או לא להצטרף בעניינים שיווקיים
 • מידע שתספק בטלפון או בדואר אלקטרוני או בצ'אט שתנהל אתנו לרבות הקלטת שיחות שאתה מנהל עם שירות הלקוחות שלנו

בנוסף לנתוני משתמש שנאספים ממך ומארגון הלקוח, אנו מעבדים נתונים אישיים מסוימים של צדדים שלישיים שהם ספקי שירותים, אודותיך.  

אם אתה מתחבר לחשבון שלך באמצעות פייסבוק, פייסבוק משתפת אתנו מידע אישי אודותיך, כגון תמונת הפרופיל שלך, מדגם של החברים שלך בפייסבוק ושל הזהות שלך בפייסבוק.  

נתונים אנליטיים

הגם שאיננו משתמשים בדרך כלל בנתונים אנליטיים על מנת לזהות אותך כיחיד, לפעמים אתה עשוי להיות מוכר מתוך המידע, לבדו או כשהוא משולב או מקושר לנתוני משתמש. במצבים אלה, אפשר לראות בנתונים האנליטיים נתונים אישיים לפי הדינים החלים ואנו ננהג בנתונים אלה כבנתונים אישיים.

אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי את הנתונים האנליטיים הבאים כשאתה מבקר או מצוי בקשר עם השירותים של וואלט:

מידע על התקן. אנו אוספים את המידע הבא אודות ההתקן הטכני שאתה משתמש בו כשאתה משתמש בשירותים של וואלט:

 • התקן ומספר זיהוי של התקן, IMEI של התקן.
 • מדינה
 • כתובת IP
 • סוג דפדפן וגרסה
 • מערכת הפעלה
 • ספק שירותי אינטרנט 
 • מזהה פרסום של ההתקן שלך
 • מזהה מבקר

מידע על שימוש. אנו אוספים מידע על השימוש שלך בשירותים של וואלט, כגון:

 • משך הזמן שבילית בשירותים של וואלט 
 • האינטראקציה עם השירותים של וואלט
 • מידע על ההזמנות שביצעת באמצעות השירותים של וואלט
 • כתובת ה-URL של אתר האינטרנט שביקרת בו לפני או אחרי שביקרת בשירותים של וואלט
 • תאריך וזמן של הביקורים שלך בשירותים של וואלט
 • המדור של השירותים של וואלט בו ביקרת
 • המוצרים שחיפשת כשהשתמשת בשירותים של וואלט

עוגיות (cookies)

אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף ולאחסן נתונים אנליטיים ומידע אחר כאשר המשתמשים מבקרים בשירותים של וואלט, לרבות, עוגיות ומשואות רשת.

עוגיות הן קבצי טקסט קטנים הנשלחים להתקן שלך ומאוחסנים בו ומאפשרים לנו לזהות מבקרים בשירותים של וואלט ומקלים על השימוש בשירותים של וואלט ויוצרים מידע מקובץ על המבקרים שלנו. מידע זה מסייע לנו לשפר את השירותים של וואלט ולתת שירות טוב יותר למשתמשים שלנו. העוגיות אינן פוגעות בהתקן או בקבצים שלך. אנו משתמשים בעוגיות על מנת להתאים את השירותים של וואלט ואת המידע שאנו מספקים להתעניינויות האישיות של המשתמשים שלנו. 

המשתמשים יכולים להגדיר את הדפדפן שלהם כך שיסרב לעוגיות, או יתריע על משלוח עוגיות. לדוגמה, הקישורים הבאים מספקים מידע כיצד להתאים את הגדרות העוגיות באחדים מהדפדפנים הנפוצים: 

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

נא רשמו לפניכם שחלקים מהשירותים עשויים לא לתפקד כראוי אם אתם מסרבים לשימוש בעוגיות. 

משואת רשת היא טכנולוגיה המאפשרת לזהות קוראי אתרים ודוא"ל על מנת לזהות, לדוגמה, האם הודעת דוא"ל נקראה. 

שירותי אנליטיקה של רשת

השירותים של וואלט משתמשים בכלים האנליטיים של גוגל ובשירותים אנליטיים אחרים של רשתות על מנת לייצר נתונים ודוחות אנליטיים על שימוש של מבקרים ועל מנת לסייע לשפר את השירותים של וואלט. לסקירה כללית של Google Analytics, נא בקרו ב-Google Analytics. אפשר לבחור אי שימוש ב-Google Analyticsעל ידי הוספת תוסף הדפדפן הבא:  Google Analytics opt-out add-on.

פרסום ומזהי מבקרים

השירותים של וואלט עושים שימוש במזהים שעברו עילום שם על מנת לחזות את השימוש שלך ביישומון ואת ההעדפות שלך.

אתה יכול לבחור שלא ייעשה שימוש ביחס אליך במזהים אלה על ידי שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה שלך, כך:

אפשר להגביל מעקב על ידי מפרסמים במכשירים ניידים שפועלים במערכת הפעלה iOS על ידי הדלקת לשונית של הגבלת מעקב פרסום (הגדרות ← פרטיות ← פרסום ← הגבלת מעקב פרסום). לסקירה כללית ומידע נוסף על מזהה פרסום, נא עיין באתר פרסום ופרטיות של אפל.

אפשר לנטרל מזהה מבקר של וואלט במכשירים ניידים שפועלים במערכות הפעלה iOS ואנדרואיד על ידי שינוי ההגדרות (ל-iOS: הגדרות ← וואלט ← הגדרות של וואלט ← הגבלת מעקב, ולאנדרואיד: יישומון וואלט ← לשונית פרופיל ← אייקון הגדרות בפינה הימנית העליונה).

4. מטרות ובסיסים לגיטימיים לעיבוד הנתונים האישיים שלך

מטרות

ישנן מספר מטרות לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי וואלט:

לספק את השירותים של וואלט ולבצע את ההתחייבויות הסכמיות שלנו (בסיס חוקי: ביצוע הסכם ואינטרס לגיטימי)

וואלט מעבדת את הנתונים האישיים שלך על מנת שתוכל להציע לך את השירותים של וואלט לפי ההסכם בינך לבין וואלט או בין ארגון הלקוח לוואלט. 

אנו משתמשים בנתונים על מנת, לדוגמה, לטפל בתשלומים שלך או בכל החזרים (לפי העניין) ולספק לשותפים שלנו (המסעדות ושותפי שירותי המשלוחים שלנו) את המידע הנחוץ על מנת להכין ולספק את ההזמנה שלך. אם אתה יוצר קשר עם שירות הלקוחות שלנו, אנו נשתמש במידע שתספק לנו על מנת להשיב על שאלותיך או לפתור את התלונה שלך.  

לצורך החובות החוקיות שלנו (בסיס חוקי: ציות לחובות חוקיות)

וואלט מעבדת נתונים על מנת לאפשר ניהול ומילוי החובות החוקיות שלנו. זאת, לרבות עיבוד נתונים לצורך קיום חובותינו לנהל ספרי חשבונות ולמסור מידע לרשויות הרלוונטיות, כגון רשויות המס.

לצורך טיפול בתביעות והליכים משפטיים  (בסיס חוקי: אינטרס לגיטימי)

וואלט רשאית לעבד נתונים אישיים בקשר לטיפול בתביעות, גביית חובות והליכים משפטיים. אנו עשויים לעבד נתונים גם על מנת למנוע תרמית, שימוש לרעה בשירותים ובנתונים שלנו ולצורך אבטחת הרשת. 

לצורך תקשורת עם לקוחות ושיווק (בסיס משפטי: אינטרס לגיטימי)

וואלט תעבד את הנתונים האישיים שלך על מנת ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים של וואלט ולהודיע לך על שינויים בקשר אליהם. הנתונים האישיים שלך ישמשו גם לצורך שיווק השירותים של וואלט אליך. 

לשיפור האיכות וניתוח מגמות (בסיס משפטי: אינטרס לגיטימי)

אנו עשויים גם לעבד מידע אודות השימוש שלך בשירותים של וואלט על מנת לשפר את האיכות של השירותים של וואלט, לדוגמה, על ידי ניתוח מגמות שונות בשימוש בשירותים של וואלט. על מנת להבטיח שהשירותים שלנו עולים בקנה אחד עם הצרכים שלך, אפשר שנשתמש בנתונים שלך לעניינים כגון סקרי שביעות רצון של לקוחות. כשאפשרי, נשתמש לצורך כך רק בנתונים מקובצים, שאינם מאפשרים זיהוי אישי.

הבסיס המשפטי לעיבוד

וואלט תעבד את הנתונים האישיים שלך על מנת לבצע את ההתחייבויות החוזיות שלנו כלפיך או כלפי ארגון הלקוח ועל מנת למלא את החובות החוקיות שלנו. זאת ועוד, אנו נעבד את הנתונים האישיים שלך כמתחייב מהאינטרס הלגיטימי שלנו לנהל, לתחזק ולפתח את העסק שלנו וליצור ולשמר קשרי לקוחות. כשנבחר להשתמש בנתונים שלך על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אנו נשקול את האינטרסים שלנו מול זכותך לפרטיות, ולדוגמה, נאפשר לך דרך קלה לבחור לא לקבל את חומרי השיווק שלנו ונשתמש בנתונים שעברו בעילום שם ואינם מאפשרים זיהוי אישי כל אימת שאפשר.

בחלקים מסוימים של השירותים של וואלט, אתה עשוי להתבקש לתת הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים. במקרה כזה, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת.

עבור משתמשים שנמצאים בישראל: בכניסה, התחברות, גישה או שימוש בשירות של וואלט, אתה נותן את הסכמתך לתנאים המפורטים בהצהרת פרטיות זו, לרבות לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש בנתונים האישיים שלך אשר נאספים כחלק מהשירות של וואלט. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי לגשת לשירותים של וואלט או להשתמש בהם. אתה גם מאשר ומסכים שאינך נדרש לספק לנו את הנתונים האישיים שלך אלא עושה כן מרצונך.

5. העברה למדינות מחוץ לאירופה

וואלט מאחסנת את הנתונים האישיים שלך בעיקר במרחב הכלכלי האירופי. עם זאת, יש לנו ספקי שירותים ופעילות במספר מקומות אחרים. לכן, אנו וספקי השירותים שלנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך, או לגשת אליהם, ממספר מדינות מחוץ למרחב הכלכלי של אירופה או למקום מושבו של המשתמש. 

אנו ננקוט צעדים להבטיח שהנתונים האישיים של המשתמשים יזכו לרמה נאותה של הגנה במדינות שבהם יעובדו. אנו נספק הגנה מספקת על העברות של נתונים אישיים למדינות מחוץ למרחב הכלכלי האירופי, באמצעות סדרה של הסכמים עם ספקי השירותים שלנו על בסיס הוראות חוזיות תקניות או באמצעי הגנה נאותים אחרים, כמו מסגרת מגן הפרטיות

מידע נוסף אודות העברות של נתונים אישיים אפשר למצוא על ידי פניה אלינו לכתובות שצוינו לעיל. 

6. המקבלים

אנו נשתף בנתונים האישיים שלך רק בתוך הארגון של וואלט, אם וככל שנחוץ באופן סביר לצורך הצהרת פרטיות זו.

לא נשתף צדדים שלישיים שמחוץ לארגון של וואלט בנתונים האישיים שלך אלא אם מתקיימות איזו מהנסיבות הבאות: 

למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו ולספקי שירותים מורשים

במידה שצדדים שלישיים (כגון מסעדות המכינות את ההזמנות שלך, שירותי המשלוחים של השותפים המספקים את ההזמנה שלך וארגון הלקוח שאפשר שישלם עבור ההזמנה שלך) זקוקים לגישה לנתונים אישיים על מנת שנבצע את השירותים של וואלט, אנו נספק לצדדים שלישיים אלה את הנתונים שלך. זאת ועוד, אנו עשויים לספק את הנתונים האישיים שלך לצדדים הקשורים אלינו או לספקי שירותים מורשים המבצעים עבורנו שירותים (לרבות אחסון נתונים, ניהול חשבונות, מכירות ושיווק) על מנת לעבד אותם עבורנו ולספקי שירותי תשלום על מנת לעבד את התשלומים שלך אלינו.

כאשר נתונים מעובדים על ידי צדדים שלישיים עבור וואלט, וואלט תנקוט באמצעים ארגוניים וחוזיים מתאימים על מנת להבטיח שהנתונים שלך יעובדו רק למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו ובהתאם לכל החוקים והתקנות החלים ובכפוף להנחיות ולחובות המתאימות שלנו לשמור על סודיות ולנקוט אמצעי אבטחה.

עליך לזכור שאם אתה מספק נתונים אישיים ישירות לצד שלישי, לדוגמה באמצעות קישור בשירותים של וואלט, העיבוד מבוסס בדרך כלל על המדיניות והסטנדרטים של הצד השלישי.

מסיבות משפטיות ולצורך הליך משפטי

אנו עשויים לשתף בנתונים האישיים שלך צדדים שלישיים מחוץ לוואלט, אם אנו מאמינים בתום לב שהגישה לנתונים האישיים והשימוש בהם נחוצים באופן סביר על מנת: (i) לעמוד בדרישות כל דין חל, תקנות ו/או צו של בית משפט; (ii) לגלות, למנוע, או לטפל בדרך אחרת בתרמית, פשע, או בעיות אבטחה או בעיות טכניות; ו/או (iii) להגן על אינטרסים, נכסים או על הביטחון של וואלט, המשתמשים או הציבור ככל שהדבר הוא בהתאם לחוק. כשהדבר אפשרי, נודיע לך על עיבוד כזה.

מסיבות לגיטימיות אחרות

אם וואלט תהיה מעורבת במיזוג, רכישה או מכירה של נכסים, ייתכן שנעביר את הנתונים האישיים שלך לצד השלישי המעורב. עם זאת, נמשיך להבטיח את הסודיות של כל הנתונים האישיים. נודיע לכל המשתמשים הנוגעים בדבר כאשר הנתונים האישיים הועברו או הוכפפו להצהרת פרטיות שונה. 

בהסכמה מפורשת שלך

נשתף בנתונים האישיים שלך צדדים שלישיים מחוץ לוואלט כשנקבל את הסכמתך המפורשת לכך. יש לך זכות לבטל הסכמה כזו בכל עת ללא תשלום על ידי יצירת קשר עמנו. 

7. תקופת האחסון

וואלט אינה מאחסנת נתונים אישיים שלך לתקופה ארוכה מהמותר והנחוץ באופן חוקי על מנת לספק את השירותים של וואלט או חלקים רלוונטיים מהם. תקופת האחסון תלויה באופי המידע ובמטרות העיבוד. התקופה המרבית עשויה אפוא להשתנות בהתאם לשימוש.

מרבית הנתונים האישיים בקשר לחשבון משתמש של משתמש בשירותים של וואלט יימחקו לאחר חלוף 90 יום ממחיקת חשבון המשתמש על ידי המשתמש מהשירותים של וואלט. לאחר מכן, ייתכן שחלק מהנתונים אישיים המתייחסים לחשבון משתמש של משתמש בשירותים של וואלט יאוחסנו רק כל עוד שעיבוד כזה נדרש לפי דין או נחוץ בסבירות על מנת לקיים את החובות החוקיות שלנו או בשל אינטרסים לגיטימיים כגון טיפול בתביעות, ניהול ספרי חשבונות, דיווח פנימי והתאמות. כל הנתונים האישיים בקשר לחשבון משתמש של משתמש בשירותים של וואלט יימחקו לאחר חלוף 10 שנים לאחר שהמשתמש ימחק את חשבון המשתמש שלו מהשירותים של וואלט, מלבד במקרים נדירים בהם הנתונים האישיים נחוצים, כגון לצורך הליכים משפטיים.

אנו נאחסן נתונים אנליטיים של משתמשים שאין להם חשבון בשירותים של וואלט למשך תקופה של 90 יום.

8. הזכויות שלך

זכות גישה

יש לך זכות גישה לנתונים האישיים שלך המעובדים על ידינו ולקבל מידע עליהם. אנו נאפשר לך לעיין בנתונים מסוימים באמצעות חשבון המשתמש שלך בשירותים של וואלט או לפי בקשה לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך.

זכות לבטל הסכמה

במקרה שהעיבוד יהיה מבוסס על הסכמה שניתנה על ידי המשתמש, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת ללא תשלום. ביטול הסכמה עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של וואלט. ביטול ההסכמה לא ישפיע על חוקיות העיבוד אשר נעשה על יסוד הסכמתך, לפני ביטולה.

זכות לתקן

יש לך זכות שנתונים אישיים לא נכונים או לא מלאים שאנו אחסנו אודותיך יתוקנו או יושלמו, על ידי שתיצור אתנו קשר. תוכל לתקן או לעדכן חלק מהנתונים האישיים שלך באמצעות חשבון המשתמש שלך בשירותים של וואלט. 

זכות למחוק

כמו כן, באפשרותך לבקש מאתנו למחוק את הנתונים האישיים שלך מהמערכות שלנו. אנו נמלא אחר בקשה כזו אלא אם יש לנו טעם לגיטימי לא למחוק את הנתונים.   

זכות להתנגד

יש לך זכות להתנגד לשימוש מסוים בנתונים האישיים שלך אם נתונים אלה יעובדו למטרות אחרות מלבד הנחוץ לביצוע השירותים של וואלט או למילוי חובה חוקית. אם תתנגד לעיבוד נוסף של הנתונים האישיים שלך, הדבר עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של וואלט.

זכות להגביל את העיבוד

אתה רשאי לבקש מאתנו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים למשל כאשר בקשה למחיקת נתונים, תיקון או התנגדות תלויות ועומדות ו/או כשאין לנו בסיס לגיטימי לעבד את הנתונים שלך. אולם בקשה כזו עלולה להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של וואלט.

זכות להעביר נתונים

יש לך זכות לקבל את הנתונים האישיים שסיפקת לנו בעצמך במבנה ובמתכונת מקובלת ולהעבירם באופן עצמאי לצד שלישי.

כיצד להשתמש בזכויות שלך

תוכל להשתמש בזכויות שלעיל על ידי משלוח מכתב או הודעת דוא"ל אלינו, לכתובות שלעיל, ובהם המידע הבא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. אנו עשויים לבקש מסירה של מידע נוסף שהכרחי לזהות את המשתמש. אנו עשויים לדחות, או לחייב בתשלום, עבור בקשות שחוזרות על עצמן באופן לא סביר, חריגות או לא מבוססות על פניהן. 

9. שיווק ישיר

למשתמש שמורה הזכות לאסור עלינו להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש לצורך שיווק ישיר, מחקרי שוק ואפיונים לפי חתכים לצורך שיווק ישיר על ידי פניה אלינו לכתובות שצוינו לעיל או על ידי שימוש בתכונות שבשירותים של וואלט או על ידי בחירה באפשרות לא להיכלל ברשימת תפוצה המוצעת בקשר לכל מסר של שיווק ישיר. 

10. הגשת תלונה

במקרה שהמשתמש סבור שעיבוד הנתונים האישיים על ידינו אינו עולה בקנה אחד עם חוקי ההגנה על נתונים החלים, המשתמש רשאי להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנת נתונים המקומית בפינלנד, נציב תלונות הציבור בנושאי הגנה על נתונים (tietosuoja.fi). לחלופין, המשתמש רשאי להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנה על נתונים המקומית במדינת מקום מושבו של המשתמש.

11. אבטחת מידע

אנו משתמשים באמצעי הגנה מנהליים, ארגוניים, טכניים ופיסיים להגנה על הנתונים האישיים שאנו אוספים ומעבדים. האמצעים כוללים, לדוגמה, במקרים המתאימים, הצפנה, עילום שם, חומות אש, מתקנים מאובטחים ומערכות אפשור גישה. אמצעי בקרת האבטחה שלנו נועדו לשמור על רמה נאותה של סודיות נתונים, שלמות הנתונים, זמינותם, עמידות ויכולת לאחסון הנתונים. אנו בודקים באופן סדיר את השירותים של וואלט, המערכות והנכסים האחרים על מנת לאתר נקודות תורפה באבטחה עליהם.

אם למרות אמצעי האבטחה, תתרחש פגיעה באבטחה שסביר שתהיה לה השפעה שלילית על פרטיות המשתמשים, אנו נודיע על הפגיעה באבטחה בהקדם האפשרי למשתמשים הנוגעים בדבר ולצדדים המושפעים האחרים, וכן לרשויות הנוגעות בדבר, כשהדבר נדרש לפי החוקים החלים על הגנה על נתונים.