Uvjeti poslovanja za korisnike

Korištenjem Wolt usluge, Vi (Korisnik) prihvaćate ove Uvjete poslovanja za korisnike („Uvjeti poslovanja“).

Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće Uvjete poslovanja prije korištenja Wolt usluge. Ako ne pristajete na Uvjete poslovanja, molimo Vas da ne koristite Wolt uslugu. Ovi Uvjeti poslovanja primjenjuju se na svako korištenje Wolt usluge, te na niže navedene Ugovore o kupoprodaji. Detaljniji opis Wolt usluge i informacije o sistemskim zahtjevima dostupne su na wolt.com.

Ako imate Wolt na Poslovnom računu, ovi Uvjeti poslovanja se primjenjuju na korisničku organizaciju koja vam je odobrila mogućnost Wolt na poslu („Korisnička organizacija“) s obzirom na Narudžbe izvršene putem mogućnosti Wolt na poslu. U slučaju bilo kakvih nepodudarnosti između ovih Uvjeta poslovanja i Wolt Korporativnih uvjeta poslovanja, primjenjivat će se Wolt Korporativni uvjeti poslovanja.  

Uvjeti poslovanja sklopljeni su samo između nas i Korisnika, ali ne i s Apple Inc., te Apple Inc. nije odgovoran za Wolt aplikaciju niti za sadržaj iste. Pristajete da su Apple Inc. i podružnice Apple Inc.-a („Apple“) treće osobe – korisnici Uvjeta poslovanja, i da nakon Vašeg prihvata Uvjeta poslovanja, Apple ima pravo (i smatrat će se da je prihvatio pravo) primjenjivati Uvjete poslovanja kao treća osoba - korisnik protiv Vas.    

1. Definicije    

Partner“ znači restoran ili drugi partner koji je sklopio partnerski ugovor s Woltom, te nudi svoje proizvode i usluge dostave, ako je primjenjivo, putem Wolt usluge.    

Ugovor o kupoprodaji“ znači ugovor o kupoprodaji Partnerovih proizvoda i moguće usluge dostave određene Narudžbom. S obzirom na Narudžbu određenu putem mogućnosti Wolt na poslu, Ugovorom o kupoprodaji nastaje obvezujući ugovor između Partnera i Korisničke organizacije. S obzirom na Narudžbu sačinjenu putem bilo koje druge metode plaćanja Korisnika, Ugovorom o kupoprodaji nastaje obvezujući ugovor između Partnera i Korisnika.   

Wolt“ znači:  

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finska, ako se Korisnik nalazi u Finskoj, Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Estoniji, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Gruziji ili Hrvatskoj,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prag 1, Republika Češka, ako se Korisnik nalazi u Republici Češkoj,
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšava, Poljska, ako se Korisnik nalazi u Poljskoj,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Izrael, ako se Korisnik nalazi u Izraelu,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atena, Grčka, ako se Korisnik nalazi u Grčkoj,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Srbija, ako se Korisnik nalazi u Srbiji.

Wolt aplikacija znači digitalna aplikacija po imenu Wolt, omogućena od strane Wolta za fizičke i pravne osobe, a za naručivanje proizvoda od Wolt Partnera.

Wolt na poslu račun“ znači korisnički račun na Wolt aplikaciji na koji je dodana mogućnost Wolt na poslu.       

Wolt na poslu“ znači metoda plaćanja i mogućnost Wolt aplikacije putem koje ovlašteni korisnici Korisničke organizacije mogu vršiti Narudžbe za račun Korisničke organizacije.            

Wolt usluga znači oboje Wolt aplikacija i Wolt internetska stranica wolt.comkao i druge dodatne lokacije kako su navedene na wolt.com.  

Korisnik“ ili „Vi“ znači fizička osoba koja koristi Wolt usluge.         

2. Identitet Wolta      

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finska, registracijski broj 2646674-9, PDV identifikacijski broj FI26466749, ako se Korisnik nalazi u Finskoj, Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Estoniji, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Gruziji ili Hrvatskoj,

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prag 1, Republika Češka, registracijski broj 07030550, PDV identifikacijski broj CZ07030550, ako se Korisnik nalazi u Republici Češkoj,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšava, Poljska, upisan u registar poduzetnika u Nacionalnom sudskom registru, čuvanom od strane Okružnog suda za glavni grad Varšavu u Varšavi, XII Poslovni odjel Nacionalnog sudskog registra, KRS br. 0000745637, porezni identifikacijski broj NIP 7010846311, ako se Korisnik nalazi u Poljskoj,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Izrael, registracijski broj. 51-588715-6, PDV identifikacijski broj 515887156, ako se Korisnik nalazi u Izraelu,

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atena, Grčka, registracijski broj 147811001000, PDV identifikacijski broj EL801047822, ako se Korisnik nalazi u Grčkoj,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Srbija, registracijski broj 21408930, PDV identifikacijski broj 110976122, ako se Korisnik nalazi u Srbiji,

 • Poslovni naziv: „Wolt”,

Informacije o identitetu te proizvodima i uslugama Partnera bit će omogućene putem Wolt aplikacije i Wolt Internet stranice.

3. Opis Wolt usluge
    

3.1. Wolt omogućuje platformu na kojoj Korisnik može kupovati prehrambene proizvode i usluge dostave od Partnera prema vlastitom odabiru. Wolt također prodaje usluge dostave Korisnicama na području Danske, Estonije, Latvije, Litve, Mađarske, Grčke, Hrvatske i Izraela u vezi s prehrambenim proizvodima kupljenim od određenih Partnera.       

3.2. Partneri pružaju informacije o svojim proizvodima i uslugama putem Wolt usluge, uključujući informacije o jelovnicima i cijenama proizvoda. Prodaja i kupnja Partnerovih proizvoda i usluga može biti predmetom dodatnih Partnerovih uvjeta poslovanja, kako su navedeni u Wolt usluzi. Prilikom odabira Partnerovih proizvoda i usluga koje Korisnik želi kupiti od Partnera, Korisnik pravi obvezujuću narudžbu za kupnju Partnerovih proizvoda i usluga prema odredbama i uvjetima naznačenima Korisniku u Wolt usluzi, prije slanja narudžbe („Narudžba“). Nakon što je primio Narudžbu, Wolt će proslijediti detalje Narudžbe Partneru. U trenutku kad je Narudžba prihvaćena od strane Partnera, i kad je Wolt dao Korisniku potvrdu narudžbe u ime Partnera, Korisnik i Partner sklapaju ugovor o kupoprodaji. Wolt će izdati Korisniku račun u ime Partnera (osim ako nije propisano u državi gdje se Korisnik nalazi da Partner izdaje račun izravno Korisniku). Za Korisnike na području Danske, Estonije, Latvije, Litve, Mađarske, Grčke, Hrvatske i Izraela i u vezi s prehrambenim proizvodima kupljenim od određenih Partnera: u trenutku kad Partner prihvati Narudžbu i kad je Wolt dao potvrdu Narudžbe Korisniku, kao dodatak sklapanju ugovora o kupoprodaji s Partnerom za kupnju Partnerovih proizvoda, Korisnik ili Korisnička organizacija i Wolt sklapaju pravno obvezujući ugovor o kupoprodaji bilo koje usluge dostave naručene od strane Korisnika putem Wolt usluge.            

3.3. Partner, kojeg je odabrao Korisnik, će pripremiti (i dostaviti, ako je naručena usluga dostave) Korisniku proizvode utvrđene u Narudžbi. Wolt nije odgovoran ni obvezan Korisniku za valjano izvršenje ugovora o kupoprodaji od strane Partnera. Za Korisnike na području Danske, Estonije, Latvije, Litve, Mađarske, Grčke, Hrvatske i Izraela i u vezi s prehrambenim proizvodima kupljenim od određenih Partnera: Wolt je odgovoran za izvršenje usluga dostave koje je Korisnik naručio od Wolta prema Narudžbi kako je određeno ovim Uvjetima poslovanja.          

3.4. Nakon što Korisnik postavi Narudžbu, Korisnik ju ne može otkazati. Jednom postavljena Narudžba proizvoda ili usluga dostave, ne može biti povućena ili otkazana. Prije postavljanja Narudžbe proizvoda ili usluge, pažljivo pregledajte Vaš odabir.  

4. Korisnički računi
     

4.1. Imate ograničeno, neisključivo, neprenosivo pravo korištenja Wolt usluge na način koji vam nudimo s vremena na vrijeme isključivo za ovdje navedene svrhe. Dozvola izdana Korisnicima za iOS Wolt aplikaciju preuzetu s Appleove trgovine aplikacijama je ograničena na dozvolu korištenja Wolt aplikacije na Apple - brendiranim proizvodima koje posjeduje ili koristi Korisnik u skladu s Pravilima korištenja navedenima u Uvjetima poslovanja u Apple trgovini aplikacijama i u ovim Uvjetima poslovanja.      

4.2. Kako bi koristio Wolt uslugu, Korisnik mora otvoriti korisnički račun slijedeći registracijske upute u Wolt usluzi. Korisnički podaci u Wolt usluzi su privatni (osim ako nije drugačije ugovoreno između Wolta i Korisničke organizacije). Korisnik je dužan osigurati da se svi podaci o korisničkom računu i istovrijedne informacije potrebne za pristup korisničkom računu Korisnika ili Korisničke organizacije, čuvaju u tajnosti i koriste na siguran način, te da nisu dostupne trećim stranama. Korisnik može imati samo jedan korisnički račun.    

4.3. Ako se posumnja da je bilo koja neovlaštena osoba saznala podatke korisničkog računa Korisnika ili dobila pristup korisničkom računu Korisnika, Korisnik je dužan odmah o tome obavijestiti Wolt. Korisnik će biti odgovoran za svako korištenje Wolt usluge i za svaku aktivnost pod korisničkim računom Korisnika.     

4.4. Kako bi koristili Wolt uslugu, dužni ste dati valjane informacije o kreditnoj kartici ili drugoj metodi plaćanja Woltu. Wolt ne pohranjuje informacije o Vašoj metodi plaćanja, budući da podatke pohranjuje treća strana pružatelj usluge plaćanja koju koristi Wolt. Pristajete platiti sve kupnje nastale Vašom uporabom Wolt usluga osim kupnji izvršenih putem mogućnosti Wolt na poslu na trošak Korisničke organizacije. Informacije o kreditnoj kartici ili drugoj metodi plaćanja koje ste unijeli u vaš korisnički račun, moraju biti redovno ažurirane.          

5. Plaćanja
      

5.1. Korisnik, ili Korisnička organizacija u slučaju Wolt na poslu računa, dužni su platiti kupoprodajnu cijenu određenu u Narudžbi, koristeći funkciju plaćanja Wolt usluge. Wolt u ime Partnera prikuplja sva plaćanja izvršena od strane Korisnika ili Korisničke organizacije. Ako je Narudžba izvršena korištenjem mogućnosti Wolt na poslu, Korisnik potvrđuje plaćanje u ime Korisničke organizacije putem mogućnosti Wolt na poslu. Obveza Korisnika ili Korisničke organizacije na plaćanje nastaje postavljanjem Narudžbe putem Wolt usluge.      

5.2. Korisnik može izvršiti plaćanje koristeći samo online metode plaćanja koje pružaju Wolt usluge. Kad Korisnik ili Korisnička organizacija u slučaju računa Wolt na Poslu plate kupoprodajnu cijenu Woltu, Korisnik ili Korisnička organizacija ispunili su svoju obvezu plaćanja prema Partneru.  

5.3. Naplata će biti automatski izvršena s Korisnikove kreditne kartice, ili naplaćena putem Wolt na poslu mogućnosti Korisničke organizacije nakon dostave Narudžbe. Wolt je ovlašten napraviti autorizaciju u ime Partnera na kreditnoj kartici Korisnika ili na Wolt na poslu mogućnosti Korisničke organizacije, jednom kad je Narudžba postavljena putem Wolt usluge. Wolt koristi vanjskog pružatelja usluga plaćanja za procesiranje uplata.            

6. Wolt nagrade i bodovi
       

6.1. Korisnici Wolt usluge mogu dobiti Wolt nagrade i bodove npr. pozivanjem novih korisnika da se prijave na Wolt uslugu. Korisnik može koristiti Wolt nagrade i bodove kako bi dobio popust na kupovinu u Wolt usluzi.    

6.2. Wolt može jednostrano odrediti uvjete primjenjive za dobivanje, korištenje i valjanost Wolt nagrada i bodova.       

6.3. Upisane bonus nagrade ili bodovi mogu se koristiti samo jednom.       

6.4. Wolt nagrade i bodovi ne mogu se mijenjati za gotovinu.          

6.5. Wolt Nagrade i Bodovi bit će poništeni ako Wolt otkrije bilo kakvu zlouporabu u vezi Wolt nagrada i bodova ili posumnja ili otkrije da su Wolt nagrade i bodovi stečeni na neispravnim temeljima. U tim slučajevima, Wolt će od Korisnika naplatiti iznos koji je plaćen takvim neispravnim korištenjem Wolt nagrada i bodova.  

7. Dostava Narudžbe


7.1. Ako Korisnik naruči dostavu Narudžbe putem Wolt usluge, Narudžba će biti dostavljena na adresu koju je Korisnik postavio putem Wolt usluge. Korisnik mora pružiti adresu za lokaciju postavljenu na Wolt usluzi. Usluge dostave pruža Partner Korisniku ili Korisničkoj organizaciji. Korisnicima na području Danske, Estonije, Latvije, Mađarske, Litve, Grčke, Hrvatske i Izraela, a u vezi s prehrambenim proizvodima kupljenima od određenih Partnera: Wolt pruža usluge dostave Korisniku ili Korisničkoj organizaciji.  

7.2. Korisnik mora biti dostupan primati pozive na telefonski broj koji je dao u Wolt usluzi. Ako se Korisnika ne može dobiti na telefonski broj koji je dao, dostava može biti otkazana od strane Wolta ili Partnera, a Korisniku ili Korisničkoj organizaciji može biti naplaćena puna cijena Narudžbe.            

7.3. Korisnik može postaviti da narudžba bude dostavljena što je prije moguće (standardna metoda dostave) ili predbilježbom određenog vremena dostave.          

7.4. Standardna opcija dostave: Korisnik mora biti prisutan na adresi dostave postavljenoj u Narudžbi od trenutka izrade Narudžbe do primitka proizvoda određenih u Narudžbi. Ako Korisnik nije dostupan na adresi koju je dao unutar pet minuta od dolaska dostave naručenih proizvoda, te Korisnik ne odgovori niti nakon dva pokušaja kontaktiranja od strane dostavljača, dostavu može otkazati Wolt ili Partner, a Korisniku ili Korisničkoj organizaciji može biti naplaćena puna cijena Narudžbe.       

7.5. Opcija dostave s predbilježbom: Korisnik mora biti prisutan na postavljenoj adresi u razdoblju od deset minuta prije predbilježenog vremena dostave, do trenutka dostave, kako bi primio Narudžbu.      

8. Preuzimanje Narudžbe na prodajnom mjestu Partnera
  

8.1. Ako Korisnik nije naručio dostavu Partnerovih proizvoda određenih u Narudžbi, nego preuzimanje na Partnerovom prodajnom mjestu, proizvodi mogu biti preuzeti na prodajnom mjestu Partnera kojeg je Korisnik izabrao u odnosu na Narudžbu. Korisnik će primiti odvojenu elektroničku potvrdu kad su proizvodi spremni za preuzimanje. Partner ili Wolt mogu postaviti uvjete za identifikaciju Korisnika prilikom preuzimanja proizvoda određenih u Narudžbi.         

8.2. Partner će zadržati naručene proizvode 60 minuta nakon što je obavijestio Korisnika da je Narudžba spremna za preuzimanje. Međutim, ova obveza je ograničena radnim vremenom pojedinog Partnerovog prodajnog mjesta, te Narudžba mora biti preuzeta prije završetka radnog vremena Partnera.         

9. Narudžba za konzumaciju kod Partnera
   

9.1. Ako je Korisnik odabrao opciju konzumacije proizvoda određenih u Narudžbi na prodajnom mjestu Partnera, Korisnik će primiti odvojenu elektroničku potvrdu o očekivanom vremenu kad će proizvodi biti spremni za konzumaciju na Partnerovom prodajnom mjestu.          

10. Procjene vremena
            

10.1. Svako vrijeme dostave, preuzimanja ili drugo procijenjeno vrijeme priopćeno Korisniku od strane Partnera ili Wolta u Wolt usluzi, su samo procjene vremena. Ne postoji jamstvo da će Narudžba biti dostavljena ili dostupna za preuzimanje ili konzumaciju u procijenjeno vrijeme dostave. Na vrijeme dostave također mogu utjecati faktori poput prometnih zastoja, udarnog termina u prometu i vremenskih uvjeta.  

11. Prava Intelektualnog Vlasništva
  

11.1. Sva Prava Intelektualnog Vlasništva u Wolt usluzi ili vezana za Wolt uslugu kao i sva povezana dokumentacija te svi dijelovi i kopije istih će ostati isključivo povjerene Woltu te će biti jedino i isključivo vlasništvo Wolta i/ili njegovih podugovaratelja/davatelja licence. „Prava Intelektualnog Vlasništva“ označavaju autorsko pravo i povezana prava (uključujući baze podataka, pravo kataloga i fotografska prava), patente, korisničke modele, dizajnerska prava, žigove, tvrtku, poslovne tajne, know-how i bilo koji drugi oblik registriranih ili neregistriranih prava intelektualnog vlasništva.       

11.2. Ovi Uvjeti poslovanja ne daju nikakva Prava Intelektualnog Vlasništva Korisniku unutar Wolt usluge, te sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim Uvjetima poslovanja su prava koja pripadaju Woltu i njegovim podugovarateljima/davateljima licence.     

11.3. Apple neće odgovarati za istrage, obrane, nagodbe ili razrješenje bilo kojeg zahtjeva treće osobe zbog mogućeg kršenja prava intelektualnog prava vlasništva od Vaše strane ili od strane iOS Wolt aplikacije.     

12. Dodatne odredbe za korištenje Wolt usluge
      

12.1. Wolt usluga je dostupna samo osobama koje su navršile 18 godina ili starijima.        

12.2. Korisnik će poštovati sva primjenjiva pravila i propise prilikom korištenja Wolt usluge, što uključuje kupovinu alkohola i duhanskih proizvoda. Ako je mogućnost dostave alkohola dostupna u državi u kojoj se nalazi Korisnik, Korisniku se može odbiti dostava alkoholnih pića ako on/ona nije u mogućnosti Wolt partneru dostavljaču pružiti valjanu identifikacijsku ispravu s fotografijom kojom se potvrđuje da je Korisnik navršio 18 godina.            

12.3. Mi konstantno razvijamo Wolt uslugu i zadržavamo pravo promijeniti ili ukloniti različite dijelove Wolt usluge, uključujući sadržaje, proizvode i dostupnost Partnera u Wolt usluzi, djelomično ili u cijelosti.          

12.4. Korištenjem Wolt usluge, Korisnik može naići na sadržaj ili informacije koje mogu biti netočne, nepotpune, zastarjele, dovoditi u zabludu, ilegalne, uvredljive ili štetne na bilo koji drugi način. Wolt općenito ne pregledava sadržaj postavljen od strane Partnera. Wolt nije odgovoran za sadržaj i informacije trećih strana (uključujući Partnere), niti za bilo koju štetu nastalu kao posljedica korištenja i oslanjanja na iste.     

12.5. Vi ili Korisnička organizacije ste odgovorni za pribavljanje i održavanje svih uređaja i opreme (kao što su telefoni) te veza potrebnih za pristup i korištenje Wolt usluge, te uzgrednih troškova.

12.6. Korisnik neće: (i) koristiti niti pokušati koristiti tuđi Wolt korisnički račun i/ili pristupiti tuđim podacima o plaćanjima na Wolt uslugama niti koristiti tuđu karticu za plaćanje prilikom korištenja Wolt usluge, bez pristanka te osobe; (ii) umnožavati, mijenjati, ili stvarati izvedenice Wolt usluge ili bilo koje povezane tehnologije; (iii) koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili na drugi način pokušati otkriti izvorni kod Wolt usluga ili bilo koje povezane tehnologije niti bilo kojeg dijela iste; (iv) uklanjati autorsko pravo, žig ili obavijesti o pravu vlasništva sadržane na Wolt Usluzi; (v) uklanjati prekrivati ili zatamnjivati bilo koje oglašavanje uključeno na Wolt usluzi; (vi) prikupljati, koristiti, umnožavati ili dijeliti informacije dobivene od Wolt usluge bez odobrenja Wolta; (vii) koristiti robotske ili druge automatizirane metode za korištenje Wolt usluge; (viii) kreirati Wolt korisnički račun koristeći lažni identitet ili identitet druge osobe; te (ix) pristupati Wolt usluzi, osim pomoću Woltovih sučelja poput Wolt aplikacije i Wolt Internetske stranice.

12.7. Wolt je ovlašten ukloniti Korisnika iz Wolt usluge s trenutnim učinkom i/ili odbiti ili otkazati svaku Korisnikovu narudžbu ako (i) Korisnik zloupotrebljava Wolt uslugu ili uzrokuje bilo kakvu štetu ili gubitak korištenju Wolt usluge, Partnerima i/ili Woltu i Woltovim zaposlenicima, (ii) Wolt ima opravdanu sumnju u prijevaru od strane Korisnika prilikom korištenja Wolt usluga, (iii) Korisnik postavi lažnu Narudžbu (na primjer neplaćanjem, neprisutnošću na mjestu dostave ili preuzimanja Narudžbe) ili na drugi način propusti postupiti u skladu sa svojim obvezama proizašlim iz ovih Uvjeta poslovanja, (iv) ako postoji opravdana sumnja u ispravnost i izvornost Narudžbe. Ako Wolt otkaže Narudžbu koja je već plaćena, Wolt će proslijediti taj iznos na isti korisnički račun ili Wolt na poslu korisnički račun s kojeg je izvršeno plaćanje od strane Korisnika.

12.8. Voditelj obrade prikupljenih osobnih podataka Korisnika je Wolt Enterprises Oy, osim ako nije određeno drugačije. Wolt Enterprises Oy će obrađivati sve osobne podatke prikupljene od strane Korisnika u skladu s Wolt izjavom o privatnosti.   

12.9. Korisnik mora biti usklađen s primjenjivim ugovorom o poslovanju treće osobe prilikom korištenja Wolt aplikacije ili Wolt usluge.           

12.10. Korisnik izjavljuje i jamči da se (i) on/ona ne nalazi na području države koja je pod embargom Vlade SAD-a, ili koja je označena kao država „podržavatelj terorizma“ od strane Vlade SAD-a, te da se (ii) on/ona ne nalazi na bilo kojem popisu zabranjenih ili ograničenih osoba Vlade SAD-a.            

13. Trajanje i raskid
    

13.1. Ovi Uvjeti poslovanja su na snazi kao obvezujući ugovor do daljnje obavijesti, sve dok Korisnik koristi Wolt uslugu.           

13.2. Korisnik može prestati koristiti Wolt uslugu u svako doba. Wolt može u svako doba trajno ili privremeno prekinuti pružanje Wolt usluge.            

14. Prigovori
   

14.1. Napominjemo kako Wolt usluga može u svako doba biti prekinuta ili trajno obustavljena. Wolt usluga može biti privremeno zaustavljena. Ne koristite Wolt usluge za izradu kopije bilo kojih podataka.   

14.2. Partner je dužan pripremiti narudžbu u skladu s naručenim sadržajem od strane Korisnika i u vremenu prikazanom na Wolt usluzi. Ako postoje bilo kakvi nedostaci u (dostavi) Narudžbi, Korisnik može obavijestiti ili Wolt službu za korisnike, postupajući u ime Partnera, putem podrške korisnicima unutar aplikacije ili na support@wolt.com, ili izravno Partnera.           

14.3. Partner je samostalno odgovoran za sve nedostatke u sastojcima i pripremi Narudžbe ili drugim manjkavostima u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji.   

14.4. Korisnik koji je otkrio manjkavosti u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji mora podnijeti sve prigovore Woltu ili Partneru bez odgađanja, s jasnim opisima rečenih manjkavosti.

14.5. Apple nema nikakvu obvezu obavljanja održavanja i usluga podrške u pogledu Wolt aplikacije. U slučaju da je održavanje i podrška obvezna prema primjenjivom pravu, Wolt, a ne Apple, je odgovoran za obavljanje takvog održavanja ili podrške. U slučaju postojanja jamstava prema zakonu koja se ne mogu izuzeti, Wolt, a ne Apple, je odgovoran zaprimiti bilo kakve zahtjeve Korisnika ili treće osobe vezane za iOS Wolt aplikaciju ili Korisničko posjedovanje i/Ili korištenje iOS Wolt aplikacije, uključujući a ne ograničavajući se na: (i) potraživanja od odgovornosti za proizvode; (ii) bilo koji zahtjev koji iOS Wolt aplikacija ne ispuni u skladu s primjenjivim zakonskim ili regulatornim obvezama; te (iii) zahtjeve nastale u okviru zaštite potrošača, privatnosti i sličnih propisa, uključujući i u vezi HealthKit i HomeKit pravnog okvira korištenog od iOS Wolt aplikacije.          

15. Primjenjivo pravo i rješavanje sporova
  

15.1. Na ove Uvjete poslovanja se primjenjuje i bit će tumačeni u skladu s finskim pravom, osim ako se Korisnik nalazi na području Republike Češke, Grčke, Izraela, Poljske ili Srbije, tada će se na ove Uvjete poslovanja primjenjivati i biti će tumačeni u skladu sa zakonima države na čijem prostoru se Korisnik nalazi.       

15.2. Ako ste potrošač, napominjemo kako Vam se ne mogu umanjiti prava ostvarena obvezujućim zakonima o zaštiti potrošača u državi vašeg prebivališta.    

15.3. Sporovi nastali u vezi s ovim Uvjetima poslovanja rješavat će se pred okružnim sudom u Helsinkiju osim ako se Korisnik nalazi u Republici Češkoj, Grčkoj, Izraelu, Poljskoj ili Srbiji, tada će se navedeni sporovi rješavati pred nadležnim sudom države u kojoj se Korisnik nalazi. Potrošač uvijek može pokrenuti postupak pred sudom nadležnim prema svom prebivalištu. Ako ste Korisnik s prebivalištem na području EU, možete zajedno s Woltom koristiti ODR platformu, koju pruža Europska Komisija za rješavanje sporova. Platforma se može pronaći na ec.europa.eu/odr. Također, možete prijaviti spor komisiji za rješavanje potrošačkih sporova ili drugoj izvansudskoj instituciji u državi vašeg prebivališta (primjerice Finskoj Komisiji za rješavanje potrošačkih sporova, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, u Finskoj, Češkom uredu za trgovačku inspekciju, coi.cz, u Republici Češkoj, ili Poljskom stalnom sudu za mirenje za potrošače pri nadležnom Regionalnom inspektoratu za trgovačku inspekciju, uokik.gov.pl, u Poljskoj).   

16. Izmjene
     

16.1. Wolt Uvjeti poslovanja su podložni izmjenama.           

16.2. Wolt će objaviti izmijenjene Wolt Uvjete poslovanja na Wolt Internet stranici te će putem Wolt usluge ili putem e-pošte na adresu e-pošte koju je Korisnik dao u Wolt usluzi obavijestiti Korisnika da su Wolt Uvjeti poslovanja izmijenjeni. Ako Korisnik ne pristaje na izmijenjene Wolt Uvjete poslovanja, dužan je prestati s korištenjem Wolt usluge.     

17. Prijenos prava
      

17.1. Wolt je ovlašten prenijeti bilo koje ili sva ovdje navedena prava i obveze u cijelosti ili djelomično, povezanom društvu, slijedniku, kupcu ili stjecatelju poslovne imovine vezane za Wolt uslugu, bez prethodnog pristanka Korisnika.

17.2. Korisnik nije ovlašten prenositi ovdje navedena prava i obveze u cijelosti niti djelomično.    

*****  
Ažurirano 24.06.2019.    

WOLT IZJAVA O PRIVATNOSTI           

Wolt Enterprises Oy i određena društva unutar Wolt grupacije („Wolt“, „mi“) obrađuju osobne podatka korisnika Woltove usluge naručivanja hrane („Wolt aplikacija“) i posjetitelja Internet stranice wolt.com(„Internet stranica“).   

U ovoj Izjavi o privatnosti, riječ „Wolt usluge“ odnosi se zajednički na Internet stranicu i na Wolt aplikaciju. U ovoj Izjavi o privatnosti, riječ „Korisnik“ ili „Vi“ odnosi se zajednički na naše i na korisnike naše grupacije, zastupnike i ostale ovlaštene korisnike naših korisničkih organizacija, na potencijalne korisnike i korisnike Wolt usluga.          

Naša Izjava o privatnosti objašnjava, na primjer, kategorije osobnih podataka koje obrađujemo, kako obrađujemo osobne podatke i Vaše korištenje prava kao ispitanika (pravo na prigovor, pravo na pristup).  

Neke od naših usluga mogu biti predmet odvojenih pravila o privatnosti. Ako se odvojena pravila o privatnosti primjenjuju na pojedinačnu uslugu, objavit ćemo ih u vezi s predmetnom uslugom.        

Ova Izjava o privatnosti može biti ažurirana s vremena na vrijeme kako bi prikazala promjene u načinu obrade podataka ili na drugi način. Možete pronaći trenutnu verziju na Internet stranicama. Nećemo unositi značajne promjene u ovu Izjavu o privatnosti ili smanjivati prava Korisnika zajamčena ovom Izjavom o privatnosti bez prethodne obavijesti o tome.   

1. VODITELJ(I) OBRADE 
         

Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se na obradu podataka od strane Wolta kao voditelja obrade. 

Vezano za obradu osobnih podataka Korisnika u dolje navedenim državama, Wolt Enterprises Oy i lokalna društva iz Wolt grupacije nastupaju u svojstvu zajedničkog voditelja obrade. To znači da Wolt Enterprises Oy i lokalna društva iz Wolt grupacije zajedno određuju svrhu i razloge zbog kojih se osobni podaci obrađuju. Pojedini zajednički voditelji po državama su navedeni kako slijedi:

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prag 1, Republika Češka, registracijski broj 07030550, za Korisnike u Republici Češkoj,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšava, Poljska, registracijski broj. 0000745637, za Korisnike u Poljskoj,

 • Wolt Enterprises Israel, Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Izrael, registracijski broj. 51-588715-6, za Korisnike u Izraelu (za Korinsike u Izraelu napominjemo kako izraz „voditelj obrade“, korišten u ovoj Izjavi o privatnosti, znači „vlasnik baze podataka“ kako se koristi u izraelskom Zakonu o zaštiti privatnosti, 5741-1981),

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atena, Grčka, registracijski broj 147811001000, za Korisnike u Grčkoj,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Srbija, registracijski broj 21408930, za Korisnike u Srbiji.

Wolt Enterprises Oy je imenovan kao odgovoran za rješavanje svih zahtjeva i pitanja u vezi s osobnim podacima koje Wolt grupacija obrađuje u ime lokalnih zajedničkih voditelja obrade.     

U vezi s obradom osobnih podataka Korisnika u državama koje nisu prethodno navedene, Wolt Enterprises Oy je jedini voditelj obrade.         

2. WOLTOVI KONTAKT PODACI

Naziv: Wolt Enterprises Oy
Identifikacijski broj Društva: 2646674-9
Adresa za korespodenciju: Antinkatu 1, 00100 Helsinki
E-mail adresa: support@wolt.com
wolt.com

Kontakt osoba: Oskari Pétas   

3. OBRAĐENI OSOBNI PODACI I IZVORI PODATAKA

Osobni podaci koje obrađujemo mogu se podijeliti u dvije osnovne kategorije podataka: Korisnički podaci i Analitički podaci.   

Korisnički podaci

Korisnički podaci su osobni podaci prikupljeni direktno od Vas ili naše korisničke organizacije u čije ime koristite Wolt Usluge („Korisnička organizacija“), ovisno o slučaju. Možemo prikupljati Korisničke podatke od naših Korisnika i Korisničkih organizacija na različite načine, uključujući, sklapanjem ugovora o pružanju usluga s Korisničkom organizacijom ili registracijom na Wolt usluge, pretplatom na newsletter ili ispunjavanjem obrazaca. Nadalje, napominjemo kako također prikupljamo detalje svake transakcije i plaćanja koja ste obavili putem Wolt usluga.     

Korisnički podaci potrebni za korištenje Wolt usluga


Navedeni osobni podaci prikupljeni i obrađeni s naše strane su nužni za valjano ispunjavanje ugovora između Vas i nas kao i za naš legitimni interes prilikom ispunjavanja ugovornih obveza prema našoj Korisničkoj organizaciji i za postupanje u skladu s našim pravnim obvezama.       

Nakon sklapanja ugovora o pružanju usluge između Wolta i Korisničke organizacije, Korisnička organizacija pruža Woltu podatke o Vašem punom imenu i e-mail adresi.

Kad se registrirate na Wolt usluge i kreirate korisnički račun, morate nam dostaviti sljedeće podatke:

 • puno ime i prezime
 • telefonski broj
 • e-mail adresu
 • informacije o Vašem instrumentu plaćanja kao što su broj instrumenta plaćanja i datum isteka instrumenta plaćanja (potrebno za svrhe naručivanja prehrambenih proizvoda putem Wolt usluga - Wolt ih međutim neće pohranjivati, budući da Wolt za obradu plaćanja koristi vanjskog pružatelja platnih usluga)

Korisnički podaci koje nam dobrovoljno pružate

Vaše korisničko ili potrošačko iskustvo može biti poboljšano pružanjem sljedećih podataka:

Dodatne informacije o računu:

 • fotografija
 • adresa dostave
 • podaci o lokaciji (ako pristajete na obradu podataka o lokaciji)
 • druge informacije koje dajete ili prilikom otvaranja korisničkog računa ili kasnije prilikom uređivanja profila korisničkog računa

Druge informacije. Možemo obrađivati druge informacije koje nam dobrovoljno pružate poput:

 • informacije koje pružate prilikom ocjene naših usluga
 • marketinške pretplate (opt-in) i odustajanja (opt-out)
 • informacije koje pružate telefonskom, email ili chat komunikacijom s nama, uključujući i snimke Vaših razgovora s našom službom za korisnike

Uz prikupljene Korisničke podatke od Vas i Korisničke organizacije, obrađujemo i određene osobne podatke koje nam o Vama pružaju vanjski pružatelji usluga.        

Ako se povežete ili prijavite na Vaš korisnički račun putem Facebooka, Facebook dijeli s nama Vaše osobne podatke poput Vaše profilne slike, popis Vaših Facebook prijatelja i Vaš Facebook ID.

Analitički podaci         

Iako obično ne koristimo Analitičke podatke kako bi Vas identificirali kao pojedinca, možete biti ponekad prepoznati putem njih, ili samostalno ili u kombinaciji ili u poveznici s Korisničkim podacima. U tim slučajevima, Analitički podaci mogu se također smatrati osobnim podacima po primjenjivim zakonima i mi ćemo smatrati takve podatke osobnim podacima.       

Možemo automatski prikupljati sljedeće Analitičke podatke, kad posjećujete ili kad ste u interakciji s Wolt uslugama:    

Informacije o uređaju. Prikupljamo sljedeće informacije o tehnološkom uređaju koji koristite prilikom korištenja Wolt usluga:

 • uređaj i identifikacijski broj uređaja, IMEI broj uređaja
 • država
 • IP adresa
 • vrsta i verzija preglednika 
 • operativni sustav
 • pružatelj Internet usluga 
 • identifikator oglašavanja na Vašem uređaju
 • identifikator posjetitelja

Podaci o korištenju. Prikupljamo informacije o vašem korištenju Wolt usluga poput:

 • vrijeme provedeno na Wolt uslugama 
 • interakcija s Wolt uslugama 
 • informacije o Vašim narudžbama izvršenima putem Wolt usluga
 • URL internet stranice koju ste posjetili prije i poslije posjećivanja Wolt usluga 
 • vrijeme i datum Vašeg posjeta Wolt usluga
 • rubrike Wolt usluga koje ste posjetili
 • proizvode koje ste tražili tijekom korištenja Wolt usluga

Kolačići            

Koristimo različite tehnologije kako bi prikupljali i pohranjivali Analitičke podatke i druge informacije prilikom posjete Wolt usluzi od strane Korisnika, uključujući kolačiće i web pratilice.           

Kolačići su mali pisani obrasci poslani i spremljeni na Vaš uređaj koji omogućuju identifikaciju posjetitelja Wolt usluga i olakšavaju korištenje Wolt usluga te stvaraju zbirku sabranih podataka o našim posjetiteljima. To nam pomaže poboljšati Wolt usluge i pružati bolje usluge našim Korisnicima. Kolačići neće nauditi Vašem uređaju i dokumentima. Koristimo kolačiće za prilagodbu Wolt usluga i informacija koje pružamo u skladu s pojedinačnim interesima naših Korisnika.

Korisnik može odabrati postavke Internet preglednika koje odbijaju kolačiće, ili upozoravaju o slanju kolačića. Primjera radi, sljedeće poveznice pružaju informacije o tome kako prilagoditi postavke kolačića na nekim često korištenim preglednicima: 

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Napominjemo kako neki dijelovi Wolt usluga neće valjano funkcionirati ako je uporaba kolačića onemogućena.

Web pratilica (web beacon) je tehnologija koja omogućuje identificiranje čitatelja Internet stranica i e-mailova, npr. za utvrđivanje da li je pojedini e-mail pročitan.

Internet analitička usluge

Wolt usluge koriste Google analitiku i ostale Internet analitike za usklađivanje Analitičkih podataka i izvještaja o posjetiteljevom korištenju te nam pomaže poboljšati Wolt usluge. Za pregled Google analitike posjetite Google Analytics. Moguće je isključiti Google analitiku sa sljedećim alatom preglednika: Google Analytics opt-out add-on.         

Oglašavanje i prepoznavanje posjetitelja       

Wolt Usluge koriste pseudonimizirane identifikatore kako bi pratili i predviđali vaše korištenje aplikacije i usluga, te preferencije prilikom korištenja.       

Možete isključiti ove indentifikatore tako da promijenite vaš operativni sustav na način kako slijedi:        

Identifikatori oglašavanja mogu se isključiti na iOS mobilnim uređajima uključivanjem opcije Ograničenog praćenja oglasa (Settings → Privacy → Advertising → Limit Ad Tracking). Za pregled i dodatne informacije o identifikatorima oglašavanja, molimo Vas da posjetite Appleovu stranicu o oglašavanju i privatnosti.        

Wolt identifikatori posjetitelja mogu se isključiti na iOS i Android mobilnim uređajima promjenom postavki (za iOS: Settings → Wolt → Wolt settings → Limit Tracking, za Android: Wolt application → Profile tab → Settings ikona u gornjem desnom kutu).

4. SVRHE I VALJANI RAZLOZI ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
     

Svrhe   

Postoji više svrha obrade Vaših osobnih podataka od strane Wolta:            

Kako bi se pružila Wolt Usluga i ispunila naša ugovorna obveza (pravni razlog: ispunjavanje ugovora i legitimni interes)


Wolt obrađuje Vaše osobne podatke kako bi vam ponudio Wolt usluge prema ugovoru između Vas i Wolta ili između Korisničke organizacije i Wolta.

Koristimo podatke na primjer za rukovođenje Vašim plaćanjima i naknadama (gdje je primjenjivo) i za pružanje našim partnerima (restorani i partneri dostavljači) potrebnih informacija za dostavu Vaše narudžbe. Ako kontaktirate uslugu za korisnike, koristit ćemo od Vas dobivenu informaciju da bi Vam odgovorili na pitanje ili riješili Vaš prigovor.  

Za naše pravne obveze (pravna osnova: usklađenost sa zakonskom obvezom)
        

Wolt obrađuje podatke kako bismo omogućili upravljanje i ispunjavanje naših zakonskih obveza. To uključuje podatke obrađene u svrhu usklađivanja s našim knjigovodstvenim obvezama i dostavljanje informacija nadležnim tijelima, primjerice poreznim tijelima.   

Za rješavanje tužbi i pravnih postupaka (pravna osnova: legitimni interes)
  

Wolt može obrađivati podatke u svrhu rješavanja tužbi, naplate dugova i pravnih postupaka. Također, možemo obrađivati podatke kako bi zaštitili našu uslugu od prijevare i zlouporabe te za zaštitu podataka, sustava i mreže.       

Za komunikaciju s korisnicima i marketing (pravna osnova: legitimni interes)
         

Wolt obrađuje Vaše osobne podatke kako bi Vas kontaktirao u vezi Wolt usluga i kako bi Vas obavijestio o promjenama u vezi istih. Vaši osobni podaci se također koriste u svrhu oglašavanja Wolt usluga prema Vama.   

Za poboljšanje kvalitete i analizu trendova (pravna osnova: legitimni interes)
         

Također, možemo obrađivati podatke u Vašem korištenju Wolt usluga kako bi poboljšali kvalitetu Wolt usluga npr. analizom trendova u korištenju Wolt usluga. Kako bi osigurali da je naša usluga u skladu s Vašim potrebama, osobni podaci mogu se koristiti za stvari poput istraživanja potrošačkog zadovoljstva. Kada je moguće, to ćemo raditi koristeći samo sabrane podatke, bez mogućnosti identificiranje pojedinca.            

Pravni temelji za postupanje  

Wolt obrađuje Vaše osobne podatke kako bi ispunili ugovorne obveze prema Vama ili Korisničkoj organizaciji i kako bi se uskladili s zakonskim obvezama. Nadalje, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi ispunili naš legitimni interes za vođenjem, održavanjem i razvijanjem našeg poslovanja i za stvaranje i održavanje odnosa s potrošačima. Prilikom odlučivanja o korištenju Vaših podataka na temelju našeg legitimnog interesa, važemo između našeg vlastitog interesa i Vašeg prava na privatnost i npr. omogućujemo Vam jednostavno korištenje izdvajanja iz naših marketinških komunikacija i korištenje pseudonima ili podataka pomoću kojih Vas se ne može identificirati, kad je moguće.     

U nekim dijelovima Wolt usluge, od Vas se može tražiti da date privolu za obradu osobnih podataka. U tom slučaju, možete povući Vašu privolu u svako doba.     

Za Korisnike na području Izraela: 
Prilikom ulaska, spajanja, pristupanja ili korištenja Wolt usluga, slažete se i pristajete na uvjete poslovanja izložene u ovoj Izjavi o privatnosti, uključujući prikupljanje, obradu, prijenos i korištenje Vaših osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru Wolt usluge. Ako ne pristajete na neki od navedenih uvjeta, nećete moći pristupiti ili koristiti Wolt uslugu. Također, svjesni ste i potvrđujete da niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke i da su takve informacije dobrovoljne dane.     

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U DRŽAVE IZVAN EUROPE
        

Wolt pohranjuje Vaše osobne podatke prvenstveno unutar Europskog gospodarskog prostora. Međutim, imamo pružatelje usluga i poslovanje na više zemljopisnih lokacija. Prema tome, mi i naši pružatelji usluga možemo prenositi Vaše osobne podatke, ili dopustiti pristup njima, u jurisdikcijama izvan Europskog gospodarskog prostora ili u jurisdikciji prema prebivalištu korisnika.

Poduzet ćemo korake kako bi osigurali da osobni podaci Korisnika steknu prikladnu razinu zaštite u jurisdikcijama u kojima se obrađuju. Pružamo prikladnu zaštitu za prijenos osobnih podataka u države izvan Europskog gospodarskog prostora kroz niz ugovora s našim pružateljima usluga utemeljenima na Standardnim ugovornim klauzulamaili kroz druge prikladne mjere zaštite, primjerice „Sporazum Štit Privatnosti“.

Više informacija glede prijenosa osobnih podataka možete dobiti tako da nas kontaktirate na gore navedene adrese.

6. PRIMATELJI


Mi dijelimo Vaše osobne podatke samo unutar Wolt organizacije ako i koliko je razumno potrebno u svrhu ove Izjave o privatnosti.

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan Wolt organizacije, osim u sljedećim primjenjivim situacijama:

Za svrhe određene ovom Izjavom o privatnosti i prema ovlaštenim pružateljima usluga


U opsegu u kojemu je trećim stranama (primjerice restoranima koji pripremaju Vašu narudžbu i našim partnerima dostavljačima koji Vam dostavljaju narudžbu) potreban pristup Vašim osobnim podacima kako bi mi ispunili Wolt uslugu, pružamo tim trećim stranama Vaše osobne podatke. Nadalje, možemo prenositi Vaše osobne podatke povezanim društvima ili ovlaštenim pružateljima usluge koji izvršavaju usluge za nas (uključujući pohranu podataka, računovodstvo, prodaju i marketing) kako bi ih obrađivali za nas, kao i pružateljima usluga plaćanja kako bi obrađivali Vaša plaćanja prema nama.

Kad treća strana obrađuje podatke u ime Wolta, Wolt je poduzeo prikladne ugovorne i organizacijske mjere kako bi osigurao da se Vaši podaci obrađuju isključivo u svrhe naznačene u ovoj Izjavi o privatnosti i u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima te podložno našim uputama i prikladnim obvezama o povjerljivosti i sigurnosnim mjerama.

Imajte na umu da ako prenosite osobne podatke izravno trećoj strani, na primjer, putem poveznice u Wolt usluzi, obrada se uobičajeno vrši prema njihovim pravilima i standardima.

Za pravne svrhe i pravne postupke


Možemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan Wolta ako u dobroj vjeri smatramo da je pristup i korištenje osobnih podataka razumno potrebno za: (i) provođenje primjenjivog zakona, propisa, i/ili sudskog naloga, (ii) otkrivanje, sprječavanje ili drugačije otklanjanje prijevare, zločina, sigurnosnih ili tehničkih poteškoća (iii) zaštitu interesa, vlasništva ili sigurnosti Wolta, Korisnika ili javnosti, dok god je to u skladu sa zakonom. Kad je moguće, obavijestit ćemo Vas o takvim postupanjima.

Za druge legitimne svrhe


Ako je Wolt uključen u spajanje, kupovinu ili prodaju imovine, možemo prenijeti Vaše osobne podatke uključenoj trećoj strani. Međutim, nastavit ćemo osiguravati tajnost svih osobnih podataka. Obavijestit ćemo sve odnosne Korisnike, u slučaju prenošenja osobnih podataka ili ako podaci podlegnu drugoj izjavi o privatnosti.

S Vašim izričitom privolom


Možemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan Wolta kad imamo Vašu izričitu privolu da to učinimo. Imate pravo povući privolu u svako doba potpuno besplatno, a na način da nas kontaktirate.

7. VRIJEME POHRANE


Wolt ne pohranjuje Vaše osobne podatke duže nego što zakon dopušta i nego što je potrebno za svrhe pružanja Wolt usluga ili relevantnog dijela istih. Vrijeme pohrane ovisi o vrsti podatka i o svrsi obrade. Maksimalan period može zbog toga varirati s obzirom na način korištenja.

Većina osobnih podataka vezanih uz Korisnikov korisnički račun na Wolt uslugama bit će izbrisani nakon proteka 90 dana od kad je Korisnik izbrisao korisnički račun na Wolt uslugama. Slijedom toga, dio osobnih podataka u vezi s Korisnikovim korisničkim računom na Wolt uslugama može biti pohranjen samo toliko dugo koliko je obrada potrebna prema zakonu ili koliko je razumno potrebna za naše zakonske obveze i legitimne interese poput vođenja postupka, knjigovodstva, unutarnjeg izvješćivanja i postupka mirenja. Svi osobni podaci u vezi s Korisnikovim korisničkim računom na Wolt uslugama bit će izbrisani u roku od 10 godina nakon što Korisnik izbriše korisnički račun s Wolt usluga, s iznimkom od osobnih podataka potrebnih u određenim rijetkim postupcima kao što su pravni postupci.

Pohranjivat ćemo Analitičke podatke Korisnika koji nemaju korisnički račun na Wolt uslugama na razdoblje od 90 dana.

8. VAŠA PRAVA


Pravo pristupa


Imate pravo na pristup i informacije o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Pružamo Vam mogućnost da vidite određene podatke putem Vašeg korisničkog računa na Wolt uslugama ili zahtijevate kopije Vaših osobnih podataka

Pravo opoziva privole


U slučaju ako se obrada temelji na privoli danoj od strane Korisnika, Korisnik može opozvati privolu u svako doba. Opoziv privole može dovesti do smanjene mogućnosti korištenja Wolt usluga. Opoziv privole ne utječe na pravnu valjanost obrade utemeljene na privoli prije njenog opoziva.

Pravo ispravka


Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje smo pohranili o Vama, na način da nas kontaktirate. Možete ispraviti ili ažurirati neke Vaše osobne podatke putem Vašeg korisničkog računa u Wolt uslugama.

Pravo na brisanje


Također, možete nas zatražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke iz našeg sustava. Postupit ćemo u skladu s takvim zahtjevom, osim ako imamo valjani razlog da ne izbrišemo podatke.

Pravo prigovora


Imate pravo prigovora na određenu upotrebu Vaših osobnih podataka ako su ti podaci obrađeni za drugu svrhu od one potrebne za izvršavanje Wolt usluga, ili kako bi se uskladili sa zakonskim obvezama. Ako biste prigovorili daljnjoj obradi Vaših osobnih podataka, to može uzrokovati smanjenje mogućnosti upotrebe Wolt usluga.

Pravo na ograničenje obrade


Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, na primjer kad je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s Vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu Vaših podataka. To međutim može uzrokovati smanjenu mogućnost upotrebe Wolt usluga.

Pravo na prijenos podataka


Imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom obliku i neovisno prenositi takve podatke trećim stranama.

Kako koristiti vlastita prava


Gore navedena prava mogu se koristiti slanjem pisma ili e-maila na gore navedene adrese, s koji sadrže sljedeće informacije: puno ime i prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona, Možemo zahtijevati i dostavu dodatnih informacija ako je potrebno za potvrdu identiteta Korisnika. Možemo odbiti zahtjeve koji se bezrazložno ponavljaju, koji su pretjerani ili općenito neutemeljeni.

9. IZRAVNO OGLAŠAVANJE


Korisnik ima pravo zabraniti korištenje osobnih podataka u svrhu izravnog oglašavanja, istraživanja tržišta i tržišno profiliranje za svrhe izravnog oglašavanja, na način da nas kontaktira na gore naznačene adrese ili korištenjem funkcije Wolt usluga ili mogućnosti ukidanja pretplate u vezi s bilo kojim porukama izravnog oglašavanja.

10. PODNOŠENJE PRIGOVORA


U slučaju da Korisnik smatra da naša obrada osobnih podataka nije usklađena s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, prigovor se može podnijeti lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka. U Finskoj, lokalno nadzorno tijelo je pučki pravobranitelj za zaštitu podataka (tietosuoja.fi). Alternativno, Korisnik može podnijeti prigovor lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka u državi prema Korisnikovom prebivalištu.

11. ZAŠTITA INFORMACIJA


Koristimo administrativne, organizacijske, tehničke i fizičke mjere zaštite kako bi zaštitili osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo. Mjere uključuju na primjer, kad je prikladno, kriptografsku zaštitu, korištenje pseudonima, zaštitne zidove, sigurnosna sredstva i pristup odgovarajućim sustavima. Naša kontrola sigurnosti je stvorena da održava prikladnu razinu tajnosti, cjelovitosti, dostupnosti, otpornosti podataka te mogućnosti ponovne uspostave podataka. Redovno ispitujemo Wolt usluge, sustave i ostale sadržaje na sigurnosnu ranjivost.

Ako unatoč sigurnosnim mjerama dođe do kršenja sigurnosti koje izvjesno može imati negativne posljedice na privatnost Korisnika, izvijestit ćemo o kršenju što je prije moguće odnosne Korisnike i ostale pogođene strane, kao i odgovarajuće institucije ako je potrebno prema primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.