Szolgáltatási Feltételek

A Wolt Szolgáltatás használatával Ön (a Felhasználó) elfogadja a jelen Szolgáltatási Feltételeket („Szolgáltatási Feltételek”).

 

Kérjük, hogy a Wolt Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi Szolgáltatási Feltételeket. Amennyiben a Szolgáltatási Feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Wolt Szolgáltatást. A jelen Szolgáltatási Feltételek irányadók a Wolt Szolgáltatás bármely igénybevételére, valamint az alábbiakban meghatározott Vásárlási Megállapodásokra. A Wolt Szolgáltatás részletesebb leírás és a rendszerkövetelményekről szóló tájékoztatás megtalálható a wolt.com weboldalon.

 

Ha Wolt at Work Fiókkal rendelkezik, akkor a jelen Szolgáltatási Feltételek irányadók azon vásárló szervezetünkre is, amely Önnek a Wolt at Work Funkciót biztosította („Vásárló Szervezet”), a Wolt at Work Funkción leadott rendelések vonatkozásában. Ha a jelen Szolgáltatási Feltételek és a Vásárló Szervezetére vonatkozó Wolt Vállalati Szerződési Feltételek között bármilyen ellentmondás van, akkor a Wolt Vállalati Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

 

A Szolgáltatási Feltételek kizárólag közöttünk és a Felhasználó között köttetnek, és nem pedig az Apple Inc.-el, ezért az Apple Inc. nem felel a Wolt Applikációért vagy annak tartalmáért. Ön elfogadja, hogy az Apple Inc. és az Apple Inc. leányvállalatai („Apple”) harmadik félként kedvezményezettjei a Szolgáltatási Feltételeknek, így a Szolgáltatási Feltételek elfogadásával az Apple harmadik fél kedvezményezettként jogosulttá válik (és úgy is kell tekinteni, hogy e jogot elfogadta) a Szolgáltatási Feltételek érvényesítésére Önnel szembeni.

 

1. Fogalmak

 

Partner”: étterem vagy egyéb szolgáltató partner, amely partnerségi megállapodást kötött a Wolt-al és termékeit és szállítási szolgáltatásait, ha van ilyen, a Wolt Szolgáltatáson keresztül nyújtja.

 

Vásárlási megállapodás”: megállapodás a Partner termékeinek megvásárlására és szállítási szolgáltatásainak igénybevételére Rendelés alapján. A Wolt at Work Funkción keresztül történő rendelés esetén az Vásárlási Megállapodás a Partner és az Vásárlói Szervezet között hoz létre kötelező erejű megállapodást. A Felhasználó bármely más fizetési módon keresztül történő Megrendelések tekintetében az Vásárlási Megállapodás a Partner és a Felhasználó között jön létre kötelező erővel.

 

Wolt: Wolt Enterprises Oy, Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Finnország, cégjegyzékszám: 2646674-9.,

 

Wolt App”: digitális alkalmazás, amelyet a Wolt biztosít természetes és jogi személyeknek annak érdekében, hogy termékeket rendeljenek a Wolt Partnereitől.

 

Wolt at Work Fiók”: felhasználói fiókot jelent a Wolt App-ben, amelyhez a Wolt at Work Funkció hozzárendelhető.

 

Wolt at Work Funkció: Wolt App olyan fizetési funkcióját jelenti, amelyen keresztül a Vásárló Szervezet által felhatalmazott Felhasználók megrendeléseket adhatnak le az Vásárló Szervezet költségén.

 

Wolt Szolgáltatás: a Wolt App és a Wolt wolt.com weboldalát egyaránt jelenti, valamint azokat a további helyeket, amelyek megemlítésre kerülnek a wolt.com oldalon.

 

Felhasználó” vagy „Ön”: természetes személy, aki használja a Wolt Szolgáltatást.

 

„Kiskereskedelmi Termékek”: élelmiszerek, fogyóeszközök, közüzemi és egyéb fogyasztási cikkek, amelyeket a Partner a Wolt Szolgáltatáson keresztül bocsátott rendelkezésre.

 

2. A Wolt azonosító adatai

 

·      Wolt Enterprises Oy, Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Finnország, cégjegyzékszám: 2646674-9, adószám: FI26466749.

 

·      Kereskedelmi név: „Wolt”,   

 

·      Email cím: support@wolt.com.

Partnereink leírása, termékei és szolgáltatásai a Wolt Appon és a Wolt weboldalon keresztül érhetők el.

 

3. A Wolt Szolgáltatás leírása

 

3.1. A Wolt olyan felületet biztosít, amelyen a Felhasználók ételeket és Kiskereskedelmi Termékeket vásárolhatnak, továbbá a Felhasználók felé házhozszállítási szolgáltatást nyújt a Partnerektől vásárolt ételek vonatkozásában. Amikor Ön a Partnertől ételt vásárol, a Wolt közreműködik a teljesítésben a Wolt Szolgáltatás nyújtása útján.

3.2. A Partnerek a termékeikről és szolgáltatásaikról szóló tájékoztatást a Wolt Szolgáltatáson keresztül nyújtják, ideértve az étlapokkal és a termékek árával kapcsolatos tájékoztatást is. A Wolt Szolgáltatás tartalmazza továbbá az adott megrendeléshez kötődő házhozszállítási díjra vonatkozó információkat. Amennyiben Önnek ételallergiája van vagy egyéb étrendi korlátozást tart, kérjük közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a Partnerrel! A Partner az ételek összetételére vonatkozó részletes információval fog szolgálni. A Partnerek termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése és megvásárlása további, a Partner által meghatározott szerződési feltételekhez lehet kötve a Wolt Szolgáltatás értelmében. A Kiskereskedelmi Termékek árazása a Rendelés leadásának dátuma alapján kerül meghatározásra. Az előre csomagolt termékek esetén csomagolási súlyból eredően kismértékű eltérések előfordulhatnak a feltüntetett ár és a Rendelés végleges ára között.

 

A Kiskereskedelmi Termékek vonatkozásában a Partnerek allergén- és termékspecifikációt tesznek elérhetővé a Felhasználó részére a Wolt Szolgáltatáson keresztül. A Partnerek felelőssége a Kiskereskedelmi Termékek vonatkozásában az alkalmazandó jogszabályok – így különösen a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló  Európai Parlament és Tanács 1169/2011/EU rendelete – által előírt információ rendelkezésre bocsátása. A Partner felelőssége annak biztosítása, hogy - amennyiben alkalmazandó -  az eladási ár és az egységár a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelvével összhangban kerüljenek feltüntetésre.

 

A Partner szabadon határozhatja meg a Kiskereskedelmi Termékek választékát és árazását a Wolt Szolgáltatásban. A Partner továbbá bizonyos korlátozásokat (például mennyiségi, illetve méretezési) vezethet be az Ön Rendelése vonatkozásában. A Partner felelőssége a Kiskereskedelmi Termék elérhetőségének korlátozottságáról történő tájékoztatás. A Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben a egy termék átmenetileg nem elérhető, a Partner az Ön Rendelését az érintett termék nélkül teljesíti. A Rendelés időpontjában nem elérhető termékek vonatkozó díja nem kerülnek felszámításra az Ön részére.

 

Amikor a Felhasználó megvásárlásra kiválasztja a Partner termékeit és szolgáltatásait, a Felhasználó kötelező erejű megrendelést ad le a termékek és szolgáltatások Partnertől történő megvásárlására azon általános szerződési feltételek mellett, amelyeket a Felhasználónak a Wolt Szolgáltatásban a rendelés leadása előtt ismertetnek (a „Rendelés”). A Rendelés beérkezését követően a Wolt továbbítja a Rendelés részleteit a Partner felé. Amikor a Partner elfogadja a Rendelést, és a Wolt a Partner nevében a Felhasználó részére visszaigazolja a rendelést, akkor a Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet és a Partner között Vásárlási Megállapodás jön létre. Ez esetben a Wolt a Partner nevében bizonylatot állít ki. Mihelyst a visszaigazolás a Felhasználó részére megküldésre kerül, a Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet és a Wolt között is jogi kötőerővel bíró szerződés jön létre a házhozszállítási szolgáltatás nyújtására.

3.3. A Felhasználó által kiválasztott Partner elkészíti a Rendelésben szereplő termékeket a Felhasználónak. A Wolt nem felel a Felhasználó felé a Vásárlási Megállapodás Partner részéről történő megfelelő teljesítéséért. A Wolt kizárólag a Felhasználó által a Wolttól megrendelt kiszállítási szolgáltatások teljesítéséért felel - a jelen szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerint.

3.4. A Felhasználó a Rendelés leadását követően a Rendelést nem törölheti. Ön a termékekre vagy kiszállítási szolgáltatásokra leadott Rendelését azok megrendelését követően nem vonhatja vissza és nem törölheti. A termék vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó Rendelés leadása előtt gondosan ellenőrizze a választását.

3.5 A 3.4 szakaszban foglaltak ellenére Önnek fogyasztóként joga van a Kiskereskedelmi Termékeket tartalmazó Rendelésétől való elálláshoz, a Kiskereskedelmi Termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az érintett Rendelésektől való elálláshoz kérjük vegye fel a kapcsolatot a Wolttal vagy a Partnerrel a fent megjelölt elállási időn belül, a vonatkozó Rendelés eladási helyéhez történő visszatérítéssel. A termékek visszatérítésekor kérjük, hogy mutassa fel a Wolttól vagy pedig a Partnertől kapott számlát. Ha a termék visszavételével kapcsolatban veszi fel a kapcsolatot a Wolttal, és a termék hibája, sérülése vagy más hiányossága miatt visszatérítést kér, a Wolt kérheti Öntől, hogy küldjön képet a kérdéses termékről a hibák dokumentálása és ellenőrzése céljából. Felhívjuk figyelmét, hogy a Partnernek erre vonatkozóan külön feltételei vagy garanciái lehetnek érvényben, amelyek ezen feltételeken felül érvényesek. A Partner az ilyen feltételekről külön-külön tájékoztatja a Felhasználókat a Wolt Szolgáltatáson keresztül.

 

A Wolt a vonatkozó, fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglalt elállási korlátozásokat követi. Bizonyos termékek vonatkozásában a fogyasztó nem állhat el Rendelésétől és a fogyasztó bizonyos termékeket nem téríthet vissza:

 

● Élelmiszerek és olyan termékek, amelyek természetüknél fogva nem értékesíthetők tovább, vagy amelyek gyorsan megromlanak

● Olyan termékek, amelyek jellegüknél fogva elválaszthatatlanok lennének a többi terméktől azok kézhezvétele után

● Játékok, filmek, szoftverek és egyéb lezárt termékek rendelésétől nem állhat el azután, hogy az ilyen termékek csomagolását megbontották

● Higiéniai és intim termékek a csomagolás felbontása után

● Azon termékek, amelyek a Felhasználói előírásainak és utasításainak megfelelően kerültek elkészítésre.

 

Ez azt jelenti, hogy az élelmiszerterméket például nem tudja oly módon visszaküldeni, hogy a vásárlás utáni törvényes elállási jogára hivatkozik. Az ilyen Kiskereskedelmi Termékekre vonatkozó Rendelés nem vonható vissza, nem módosítható, és attól nem lehet elállni miután leadásra került. Kérjük, hogy alaposan vizsgálja meg a kiválasztott terméket Rendelésének leadását megelőzően.

3.6 A Kiskereskedelmi Termékeket a Rendeléstől való elállást követően a lehető leghamarabb vissza kell küldeni, legkésőbb a visszavonás időpontját követő 14 napon belül. A visszatérített terméknek használatlan állapotban kell lennie, továbbá a terméknek újraértékesíthetőnek kell lennie. A terméket megfelelő védelmet biztosító csomagolással kell ellátni, vagy eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, vagy pedig ahhoz hasonló módon kell becsomagolni. Ön nem jogosult teljes összegű visszatérítésre, amennyiben a visszatérített termék bármely módon veszített jellegéből vagy megváltozott.

3.7 Azon Kiskereskedelmi Termékek visszatérítése amelyek elállás tárgyává váltak, a Partner Wolt Szolgáltatáson keresztül leadott Rendelés eladási helyére történő szállításával történik. A termékek visszatérítéséhez kérjük vegye fel a kapcsolatot a termék eladási helyének ügyfélszolgálatával. Az eladás helyét a Wolt, illetve a Partner által kibocsátott számla segítségével azonosíthatja. A Kiskereskedelmi Termékek visszatérítésével kapcsolatos költségek Önt terhelik. A Felhasználó által teljesített kifizetést a Wolt az elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti, feltéve, hogy a visszatérített terméket – vagy a visszatérítést alátámasztó bizonyítékot – a Partner megkapta. A Wolt az Ön által Rendelésénél használt fizetési móddal azonos fizetési módon és azonos bankszámlászámra teljesíti a visszafizetést. Szállítást igénylő Rendelések vonatkozásában a szállítási díj nem kerül megtérítésre.

 

4. Felhasználói fiók

 

4.1. Önnek egy korlátozott, nem kizárólagos, visszavonható, átruházásra és továbbengedélyezésre ki nem terjedő joga van az időről időre biztosított Wolt Szolgáltatás, valamint annak tartalmi funkciói használatára, kizárólag az itt meghatározott célokra. Az Apple App Store-ból letöltött iOS Wolt App esetén a Felhasználó részére biztosított jog tovább korlátozódik a Wolt App olyan Apple márkájú terméken történő használatára, amely a Felhasználó tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, és ahogyan azt az App Store Általános Szerződési Feltételei és a jelen Szolgáltatási Feltételek, mint Felhasználásai Szabályok lehetővé teszik. Minden egyéb jog a Wolt vagy a Wolt licenszora javára fenntartva.

4.2. A Wolt Szolgáltatás használata érdekében a Felhasználónak felhasználói fiókot kell létrehoznia a Wolt Szolgáltatásban szereplő regisztrációs útmutatás követésével. A felhasználói fiók létrehozása felhasználónév és jelszó, valamint legalább az alábbi személyes adatok megadását követeli meg: név, cím, e-mailcím, telefonszám, továbbá legalább egy fizetési mód. A Wolt Szolgáltatás használatával Ön elfogadja, hogy felhasználási fiókja összes adatát naprakészen kell tartania. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Wolt Adatvédelmi Nyilatkozatában talál. Felhasználói fiókjának belépési adatai személyhez kötöttek (hacsak a Wolt és a Vásárló Szervezet eltérően nem állapodnak meg). A Felhasználó köteles a Felhasználói Fiók belépési adatait és azon információkat, amelyek a Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet Felhasználói Fiókjához való hozzáféréséhez szükségesek, bizalmasan kezelni, harmadik felek számára hozzáférhetővé nem tenni. Egy Felhasználó csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Amennyiben felhasználói fiókját törölni szeretné, lépjen kapcsolatba velünk fenti elérhetőségünkön!  

4.3. Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy bármely jogosulatlan személy hozzáfért a Felhasználó belépési adataihoz vagy magához a felhasználói fiókhoz, a Felhasználó arról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Woltot. A Felhasználó felel a Wolt Szolgáltatás minden olyan használatáért és minden olyan tevékenységért, amely a Felhasználó felhasználói fiókjával történik.

4.4. A Wolt Szolgáltatás használatához meg kell adnia egy érvényes bankkártya vagy más fizetési eszköz adatait a Woltnak. A Wolt nem tárolja a fizetési eszköz adatait, mivel ezt a Wolt által használt harmadik fél fizetési szolgáltatója végzi. Ön vállalja, hogy a Wolt Szolgáltatás Ön általi használatából eredő minden vásárlást kifizet, kivéve a Wolt at Work Funkción keresztül az Vásárló Szervezet által megfizetett vásárlásokat. Ön köteles naprakészen tartani a bankkártya és egyéb fizetési eszközre vonatkozó minden olyan adatot, amelyet a felhasználói fiókon keresztül megadott.

 

5. Fizetés

 

5.1. Felhasználó, vagy Wolt at Work Fiók esetén az Vásárló Szervezet kifizeti a Rendelésben foglalt vételárat a Wolt Szolgáltatás fizetési felületén. A Wolt a Partnerei nevében szedi be a Felhasználóktól vagy az Vásárló Szervezettől érkező valamennyi fizetést. Amennyiben a megrendelés a Wolt at Work Fiókon keresztül történik, a Felhasználó a fizetést a Vásárló Szervezet nevében erősíti meg a Wolt at Work Fiókon keresztül. A Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet fizetési kötelezettsége a Rendelés Wolt Szolgáltatáson keresztüli leadásával keletkezik.

5.2. A Felhasználó fizetési kötelezettségének csak a Wolt Szolgáltatásban biztosított fizetési módokkal tehet eleget. Amennyiben a Felhasználó vagy Wolt at Work Fiók esetében a Vásárló Szervezet megfizette a vételárat a Woltnak, ezzel a Felhasználó vagy az Vásárló Szervezet teljesíteti fizetési kötelezettségét a Partner felé.

5.3. A fizetés automatikusan terhelésre kerül a Felhasználó bankkártyáján vagy az Vásárló Szervezet Wolt at Work Fiókján a Rendelés kiszállításakor. A Wolt jogosult zárolni az összeget a Partner nevében a Felhasználó bankkártyáján vagy az Vásárló Szervezet Wolt at Work Fiókján a Rendelésnek a Wolt Szolgáltatáson keresztüli leadását követően. A fizetések feldolgozásra a Wolt harmadik fél fizetési szolgáltatót vesz igénybe.

 

6. Wolt kreditek és tokenek

 

6.1. A Wolt Szolgáltatás Felhasználója Wolt kreditet vagy tokent szerezhet, például ha új Felhasználókat hív meg, hogy regisztráljanak a Wolt Szolgáltatásra. A Felhasználó a Wolt kreditet vagy tokent arra használhatja fel, hogy a Wolt Szolgáltatáson keresztül árkedvezményt kapjon vásárlásaiból.

6.2. A Wolt egyoldalúan határozhatja meg a kiosztás, felhasználás és érvényesség feltételeit a Wolt kreditek és tokenek vonatkozásában.

6.3. Minden feliratkozási bónuszkredit és token csak egyszer használható.

6.4. A Wolt kreditek és tokenek nem válthatók át készpénzre.

6.5. A Wolt kreditek és tokenek megsemmisítésre kerülnek, ha a Wolt a kreditekkel vagy tokenekkel kapcsolatos visszaélést észlel, vagy felmerül a gyanúja vagy lepleződik, hogy a Wolt krediteket vagy tokeneket hamis indokok alapján adták meg. Ilyen esetekben a Wolt kiszámlázhatja az ilyen Wolt kreditekkel vagy tokenekkel megfizetett összegeket.

 

7. Rendelések kiszállítása

 

7.1. Amennyiben a Felhasználó vagy a Vásárló Szervezet a Rendelés kiszállítását a Wolt Szolgáltatáson megrendeli, a Rendelést a Wolt arra a címre szállítja ki, amelyet a Felhasználó vagy Vásárló Szervezet a Wolt Szolgáltatáson megadott. A cím pontos megjelöléséért a Felhasználó felel.

7.2. A Wolt Rendszer használata során előfordulhat, hogy a Rendelés leadása minimális rendelési értékhez kötött. Erről a Rendelés befogadása előtt a Wolt Rendszer Önt értesíti. Amennyiben az Ön rendelésének értéke nem éri el a meghatározott minimális rendelési értéket, Önnek lehetősége van a különbözet megfizetésére vagy további termékek megrendelésére.

7.3. A Felhasználónak tudnia kell fogadni a hívásokat azon a telefonszámon, amelyet a Felhasználó a Wolt Szolgáltatáson megadott. Amennyiben a megadott telefonszámon a Felhasználó nem érhető el, a Wolt a Rendelést törölheti és a Felhasználónak vagy az Vásárló Szervezetnek a Rendelés teljes ára kiszámlázható.

7.4. A Felhasználó a Rendelést a lehető legkorábbi kiszállítással rendelheti (általános kiszállítási mód), vagy előrendelheti meghatározott kiszállítási időre.

7.5. Általános kiszállítási mód választása: A Felhasználónak jelen kell lennie a Rendelésben megadott kiszállítási címen a Rendelés leadása és a Rendelésben szereplő termékek átvétele közötti időben. Amennyiben a Felhasználó nem található az általa megadott címen a megrendelt termékek kiszállítását követő öt percen belül és nem válaszol a kiszállítást végző futár két kapcsolatfelvételi kísérletére, a Wolt a Rendelést törölheti, és a Felhasználónak vagy az Vásárló Szervezetnek a Rendelés teljes ára kiszámlázható.

7.6. Előrendelési lehetőség: a Felhasználónak a Rendelés átvétele érdekében jelen kell lennie a megadott címen az előrendelt kiszállítást tíz perccel megelőzően a Rendelés kiszállításáig.

 

8. A Rendelésnek a Partner értékesítési helyén történő átvétele

 

8.1. Amennyiben a Felhasználó nem rendelte meg a Partner Rendelésben szereplő termékeinek kiszállítását, hanem azokat a Partner értékesítési helyén kívánja átvenni, a termékeket a Partnernek azon értékesítési helyén lehet átvenni, amelyet a Felhasználó a Rendelés leadásakor választott. A Felhasználó külön elektronikus megerősítést kap, amikor a termékek átvehetők. A Partner vagy a Wolt feltételeket írhat elő a Felhasználó azonosítására a Rendelésben szereplő termékek átvételekor.

8.2. A Partner a megrendelt termékeket 60 percig őrzi attól az időponttól számítva, amikortól a Partner értesítette a Felhasználót arról, hogy Rendelése átvehető. Mindazonáltal ez a kötelezettség nem terjed ki az adott Partner értékesítési helyének nyitvatartási idején túlra, a Rendelést a Partner zárási ideje előtt át kell venni.

 

9. Helyben elfogyasztott Rendelések

 

9.1. Amennyiben a Felhasználó azt a lehetőséget választotta, hogy a Rendelésben választott terméket a Partner értékesítési helyén fogyasztja el, a Felhasználó külön elektronikus megerősítést kap arról, hogy a termékek várhatóan mely időpontban állnak készen a fogyasztásra a Partner értékesítési helyén.

 

10. Becsült határidők

 

10.1. A Partner vagy a Wolt által a Wolt Szolgáltatásban a Felhasználó számára megadott minden kiszállítási, átvételi vagy egyéb várható időpont csak becsült idő. Nincs garancia arra, hogy a Rendelés a becsült kiszállítási időben kiszállításra kerül illetve átvehető vagy elfogyasztó lesz a megadott időpontban. A termékek kiszállítási idejére olyan szempontok is hatással lehetnek, mint a forgalmi akadályok, a csúcsforgalom vagy az időjárási körülmények.

 

11. Szellemi tulajdonjogok

11.1 Minden Szellemi Tulajdonjog, amelyet a Wolt Szolgáltatás tartalmaz, vagy ami ahhoz kapcsolódik, továbbá valamennyi kapcsolódó dokumentáció és annak minden része vagy másolata a Woltnak és/vagy alvállalkozóinak/licencadóinak egyedüli és kizárólagos tulajdonát képezik. A „Szellemi tulajdonjogok”-ba beletartozik minden szerzői jog és szomszédos jog (beleértve az adatbázisokkal és katalógusokkal, illetve a fényképekkel kapcsolatos jogokat), szabadalmak, formatervezési minták, használati minták, védjegyek, kereskedelmi elnevezések, üzleti titkok, know-how, és bármely más lajstromozott vagy nem lajstromozott szellemi tulajdon.

11.2 A jelen Szolgáltatási Feltételek nem biztosítanak semmiféle Szellemi Tulajdonjogot a Felhasználónak a Wolt Szolgáltatásban és minden jog, ami itt nem kerül kifejezetten átadásra, Wolt és alvállalkozói/licencadói részére van fenntartva.

11.3. Apple nem felelős semmilyen vizsgálatért, védelemért, elszámolásért vagy követelés kifizetéséért, ha az IOS Wolt App vagy annak használata sérti bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát.

11.4. A felhasználó globális, jogdíjmentes, továbblicencelhető és átruházható jogot biztosít a Wolt Szolgáltatással összefüggésben a Felhasználó által biztosított bármely tartalom használatára, módosítására, reprodukálására, terjesztésére, megjelenítésére, közzétételére és végrehajtására. Az ilyen tartalom fényképeket, adatokat, információkat, visszajelzéseket, javaslatokat, szöveget és egyéb anyagokat tartalmazhat, amelyeket feltöltenek, közzétesznek vagy más módon továbbítanak a Wolt szolgáltatással kapcsolatban.

 

12. További rendelkezések a Wolt Szolgáltatás használatával kapcsolatban

 

12.1. A Wolt Szolgáltatás csak a 18. életévüket betöltött személyek számára érhetők el.

12.2. A Felhasználó köteles betartani minden szabályt és rendelkezést a Wolt Szolgáltatás használata során, beleértve az alkohol és dohánytermékek vásárlására vonatkozó szabályokat is. Amennyiben a Felhasználó tartózkodása szerinti országban alkohol kiszállítás elérhető, az alkoholos ital Felhasználó részére történő kiszállítása megtagadható abban az esetben, ha a Felhasználó nem igazolja érvényes arcképes igazolvánnyal a futárnak, hogy a 18. életévét betöltötte. Az alkoholos italra vonatkozó Rendelés teljesítése megtagadható egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben is (pl. a Felhasználó alkoholmérgezés jeleit mutatja).

12.3. A Wolt folyamatosan fejleszti a Wolt Szolgáltatást és a Wolt jogosult részben vagy teljesen megváltoztatatni vagy eltávolítani a Wolt Szolgáltatás bizonyos részeit, ideértve a Wolt Szolgáltatásban elérhető funkciókat, termékeket és Partnereket.

12.4. A Wolt saját diszkrecionális döntése alapján lehetővé teheti az Ön számára, hogy a Wolt Szolgáltatáson a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban véleményt írjon, kérést, fejlesztési javaslatot fogalmazzon meg („Felhasználói Tartalom”). Az így közölt Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, ugyanakkor annak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmat a Wolt az egész világra kiterjedően, időbeli korlát nélkül, visszavonhatatlanul, az átruházás jogát fenntartva, használati díj fizetési kötelezettség nélkül, a további használatba adásra is kiterjedő módon felhasználja, másolja, továbbfejlessze, terjessze, nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon abból gazdasági hasznot realizáljon, akár jelenleg rendelkezésre álló, akár a jövőben megjelenő felületein, az Ön további értesítése vagy hozzájárulása hiányában is, anélkül, hogy Ön vagy bármely személy, szervezet felé bárminemű díj megfizetésével tartozna. Ön szavatol azért, hogy a fenti jogok átruházására jogosult, továbbá hogy a Felhasználói Tartalom nem sértő, rágalmazó vagy obszcén jellegű, továbbá harmadik személyek szellemi alkotásokhoz, tulajdonhoz, magánszférához fűződő jogát nem sérti vagy veszélyezteti, és nem eredményezi hatályos jogszabályok megsértését.

12.5. A Wolt Szolgáltatás használata során a Felhasználó olyan tartalommal vagy információkkal találkozhat, amelyek esetleg pontatlanok, hiányosak, elkésettek, félrevezetőek, illegálisak, sértőek vagy egyéb módon károsak. A Wolt alapvetően nem vizsgálja felül a Partnerei által biztosított tartalmat. A Wolt nem felelős harmadik felek (így Partnerei) tartalmáért vagy tájékoztatásáért, vagy az olyan károkért, amelyek az azokra történő hagyatkozás eredményeként merültek fel.

12.6. Az Ön vagy az Vásárló Szervezet felelőssége a Wolt Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez és azok használatához szükséges mindennemű készülék, berendezés (pl. telefon), valamint kapcsolat beszerzése, fenntartása és az azokhoz kapcsolódó díjak megfizetése.

12.7. A Felhasználó (i) nem használja vagy próbálja meg használni más személy Wolt felhasználói fiókját és/vagy más személy fizetési adatait a Wolt Szolgáltatásban vagy más személy fizetési kártyáját a Wolt Szolgáltatás használata során az érintett személy hozzájárulása nélkül; (ii) nem másolhatja le és nem módosíthatja a Wolt Szolgáltatást vagy más kapcsolódó technológiát és nem készíthet belőle származékos művet; (iii) nem fejtheti vissza, nem dekódolhatja és semmilyen más módon sem kísérelheti megszerezni a Wolt Szolgáltatás vagy a kapcsolódó technológiák forráskódját; (iv) nem távolíthat el semmilyen olyan szerzői jogi hivatkozást, védjegyet vagy más tulajdonjogra utaló jelzést, amelyet a Wolt Szolgáltatás tartalmaz vagy azon szerepel; (iv) nem távolíthat el vagy rejthet el semmilyen reklámot, amelyet a Wolt Szolgáltatás magában foglal; (v) a Wolt hozzájárulása nélkül nem gyűjthet, használhat, másolhat, adhat át semmilyen információt, amely a Wolt Szolgáltatáson keresztül megismer; (vi) nem használhat botokat és egyéb automatizált módszereket a Wolt Szolgáltatás igénybevételére; (vii) nem hozhat létre Wolt felhasználói fiókot hamis személyazonossággal vagy más személy személyazonosságát felhasználva; valamint (viii) nem férhet hozzá a Wolt Szolgáltatáshoz, leszámítva az azokon az interfészeken való hozzáférést, amelyeket a Wolt kifejezetten biztosít, mint amilyen pl. a Wolt App és a Wolt weboldal.

12.8. Ön nem jogosult a Wolt Szolgáltatás (ide értve annak tartalmát is) kereskedelmi célú felhasználására. A Wolt Szolgáltatás vagy bármely része rendszerszintű feltérképezése, másolása, ellenőrzése webrobot, extraháló szoftver, automatizált folyamat és/vagy eszköz alkalmazása, etc. útján kifejezetten tilos. 

12.9. A Wolt jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a Felhasználót a Wolt Szolgáltatásból, illetve elutasítani vagy törölni a Felhasználó bármely Rendelését, amennyiben (i) a Felhasználó visszaél a Wolt Szolgáltatással vagy bárminemű kárt vagy hátrányt okoz a Wolt Szolgáltatásnak vagy a Partnereknek és/vagy a Woltnak vagy a Wolt munkavállalóinak; (ii) a Wolt-nak ésszerű meggyőződése, hogy a Felhasználó a Wolt Szolgáltatás használata során csalárd cselekményeket végez; (iii) a Felhasználó hamis Rendelést ad le (pl. nem fizet vagy nincs jelen a kiszállításkor vagy az átvételi helyen a Rendelés fogadásához) vagy más módon elmulasztja a jelen Szolgáltatási Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítését; (iv) ésszerű kétség merül fel a Rendelés helyességével vagy hitelességével kapcsolatban. Amennyiben a Wolt töröl egy olyan Rendelést, amelyért már fizettek, a Wolt visszautalja az összeget a Felhasználó Fiókjára vagy Wolt at Work Fiókra, amelyről korábban a fizetés teljesítése a Felhasználó által megtörtént.

12.10. A Felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelője eltérő rendelkezés hiányában a Wolt Enterprises Oy. A Wolt Enterprises Oy a Felhasználóktól gyűjtött minden személyes adatot az Adatvédelmi Nyilatkozatával összhangban kezel.

12.11. A Wolt App vagy a Wolt Service használatakor a Felhasználónak meg kell felelnie az alkalmazandó harmadik fél szerződési feltételeinek.

12.12.  A Felhasználó kifejezi és garantálja, hogy (i) nem tartózkodik olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kormányzati embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorista támogató” országként megjelölt; és (ii) nem szerepel a tiltott vagy korlátozott felek listáján.

 

13. Időtartam és megszüntetés

 

13.1 A jelen Szolgáltatási Feltételek eltérő rendelkezésig, mint kötelező megállapodás hatályban maradnak, amíg a Felhasználó igénybe veszi a Wolt Szolgáltatást.

13.2 A Felhasználó bármikor felhagyhat a Wolt Szolgáltatás igénybevételével. A Wolt bármikor véglegesen vagy ideiglenesen felhagyhat a Wolt Szolgáltatás nyújtásával.

 

14. Panaszok

 

14.1. A Wolt Szolgáltatás bármikor megszakítható vagy végérvényesen megszüntethető. A Wolt Szolgáltatás ideiglenesen felfüggesztésre is kerülhet. Ne használja a Wolt Szolgáltatást adatok biztonsági tárolására! Noha a Wolt minden erőfeszítést megtesz a Wolt Szolgáltatás zavartalan és hibamentes működése érdekében, a jelen feltételekben meghatározottakon túl a Wolt nem vállal szavatosságot a hibás teljesítésért, így különösen a Wolt Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáson keresztül szolgáltatott termékek és szolgáltatások megbízhatóságáért, pontosságáért, minőségéért, megfeleléséért, folyamatosságáért, avagy hibamentes működéséért.

14.2. A Partner köteles a Felhasználó által megrendelt módokon elkészíteni a Rendelést a Wolt Szolgáltatásban feltüntetett időn belül. Amennyiben bárminemű hiba felmerül a Rendeléssel vagy annak kiszállításával kapcsolatban, a Felhasználó az alkalmazásbeli Vásárlói szolgálati csevegőn keresztül kapcsolatba léphet a Wolt Vásárlói szolgálatával - amely a Partner nevében jár el - vagy a support@wolt.com címre írva, illetve közvetlenül magával a Partnerrel is.

14.3. A Partner kizárólagosan felel a Rendelés tartalmi hibáiért és elkészítéséért, illetve a Vásárlási Megállapodás egyéb hiányosságaiért.

14.4. A Felhasználó, ha az Vásárlási Megállapodás hiányosságát állapítja meg, köteles panaszait haladéktalanul megküldeni a Woltnak vagy a Partnernek, az említett hibák egyértelmű leírásával. A Kiskereskedelmi Termékek vonatkozásában a hibákról történő értesítésnek a hiba felfedezésétől számított ésszerű időn belül kell megtörténnie, ami nem lehet később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónap. Felhívjuk a figyelmét, hogy élelmiszertermékek, valamint olyan termékek vonatkozásában, amelyek gyorsan romlanak, kimondottan fontos, hogy Ön a lehető leghamarabb értesítsen minket a felfedezett hibákról, annak érdekében, hogy a hiba teljeskörű kivizsgálása és megerősítése megtörténhessen. Kiskereskedelmi Termékeket érintő hibák vonatkozásában az irányadó jogszabályoknak megfelelően teljesítjük visszatérítését.

14.5. A Wolt kizárja felelősségét minden Önnek vagy harmadik személynek okozott kárért, kivéve a szándékosan okozott károkat, valamint az olyan károkat, amelynek kizárását vagy korlátozását a törvény nem engedi.

14.6 Az Apple nem köteles semmilyen karbantartási és támogatási szolgáltatást nyújtani a Wolt Apphez. Amennyiben az alkalmazandó törvény bármilyen karbantartást vagy támogatást ír elő, akkor nem az Apple, hanem a Wolt köteles ilyen karbantartást vagy támogatást nyújtani. Amennyiben a törvény bármilyen garanciát ír elő,a melyet nem lehet kizárni, úgy nem az Apple, hanem a Wolt köteles biztosítani a garanciát. Nem az Apple, hanem a Wolt felelős a felhasználó vagy bármely harmadik fél iOS Wolt alkalmazással kapcsolatos vagy a felhasználó iOS Wolt Appv birtoklásával és/vagy az alkalmazásával kapcsolatos igényeinek kezeléséért, ideértve, de nem kizárólagosan: (i) termékszavatossági igények; (ii) minden olyan követelés, amely szerint az iOS Wolt App nem felel meg az alkalmazandó jogi vagy szabályozási követelményeknek, (iii) a fogyasztóvédelem, a magánélet védelme vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követelések, beleértve az iOS Wolt App által az HealthKit és a HomeKit keretrendszerek használatát is.

 

15. Alkalmazandó jog és vitarendezés

 

15.1. A jelen Szolgáltatási Feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog irányadó.

15.2. Ha Ön fogyasztó, kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön nem fosztható meg a lakóhelye szerinti állam kötelező fogyasztóvédelmi törvényei által biztosított jogoktól.

15.3 A jelen Szolgáltatási Feltételekből eredő vitákat Budapest területileg illetékes bírósága rendezi. A fogyasztó ugyanakkor mindig indíthat eljárást a lakóhelye szerinti illetékes bíróságon is. Amennyiben Ön az EU-ban lakóhellyel rendelkező Felhasználó, akkor Ön és Wolt használhatják az Európai Bizottság által üzemeltetett ODR platformot a viták rendezésére. Ez a felület a ec.europa.eu/odr oldalon érhető el. Ön a lakóhelyén fogyasztóvédelmi vitarendező testülethez vagy más bíróságon kívüli intézményhez is fordulhat jogvitájával (így Magyarországon a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, bővebben lásd: www.nfh.hu.  

 

16. Módosítások

 

16.1 A jelen Wolt Szolgáltatási Feltételek módosíthatók.

16.2 A mindenkor hatályos Wolt Szolgáltatási Feltételeket a Wolt a weboldalán teszi közzé. Külön értesítés hiányában a Szolgáltatási Feltételeket a Wolt lényegesen, a Felhasználók jogait hátrányosan érintő módon nem módosítja. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított Wolt Szolgáltatási feltételekkel, dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem használja a Wolt Szolgáltatást.

 

17. Engedményezés

 

17.1 A Wolt jogosult a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül az itt meghatározott összes vagy bármely jogát vagy kötelezettségét részben vagy egészben átengedni leányvállalatának vagy jogutódjának vagy a Wolt Szolgáltatással kapcsolatos vállalkozási vagyona megvásárlójának vagy megszerzőjének.

17.2 A Felhasználó nem jogosult az itt meghatározott jogait vagy kötelezettségeit egészben vagy részben engedményezni, átengedni vagy átruházni.

 

*****

 

Frissítve 2020. július 28.

 

A WOLT ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

 

A Wolt Enterprises Oy és bizonyos Wolt társaságok (a továbbiakban: „Wolt”, illetve „mi”) kezelik a Wolt ételrendelési szolgáltatásait (a továbbiakban: „Wolt Alkalmazás”) igénybe vevő felhasználók és a wolt.com weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) látogatóinak személyes adatait.

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban a „Wolt Szolgáltatások” kifejezés mind a Weboldalra, mind a Wolt Alkalmazásra vonatkoznak. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban a „Felhasználó” vagy az „Ön” kifejezések saját és csoportunkhoz tartozó más vállalkozások ügyfeleit, potenciális ügyfeleit és a Wolt Szolgáltatások felhasználóit jelölik. Ön a Wolt Rendszeren történő regisztrációjával és felhasználási fiók létrehozásával a Wolt ügyfelének tekintendő.

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozatunk egyebek mellett tartalmazza az általunk kezelt személyes adatok körét, a személyes adatok kezelésének módját, valamint azt, hogy Ön hogyan élhet érintettként a jogaival (pl. a tiltakozáshoz való joggal vagy a hozzáféréshez való joggal).

 

Bizonyos szolgáltatásainkra külön adatvédelmi szabályzat vonatkozhat. Amennyiben valamely szolgáltatásunkra külön adatvédelmi szabályzat vonatkozik, azt a kérdéses szolgáltatással közzétesszük.

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat annak érdekében, hogy az tükrözze az adatkezelési gyakorlat változásait, vagy egyéb indokból, időről időre módosulhat. Az aktuális változatot a Weboldalon érheti el. Előzetes értesítés nélkül jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot érdemben nem módosítjuk, illetve nem csorbítjuk a Felhasználókat a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat alapján megillető jogokat.

 

1. ADATKEZELŐ(K)

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Wolt által végzett adatkezelésre alkalmazandó.

 

A Felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a Wolt Enterprises Oy adatkezelőként jár el. Ez azt jelenti, hogy a Wolt Enterprises Oy dönt az adatkezelési célokról és eszközökről.

 

A Wolt Enterprises Oy került kijelölésre mint a Wolt cégcsoport adatkezelésével kapcsolatos érintetti megkeresésekért és kérdésekért felelős adatkezelő.

 

2.  A WOLT KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI

 

Név: Wolt Enterprises Oy
Cégjegyzékszám: 2646674-9

Levelezési cím: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Finnország
E-mail cím: support@wolt.com
wolt.com/hu

 

Wolt kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt, akit a fenti elérhetőségeken keresztül érhet el.

 

3.  KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATOK FORRÁSA

 

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az alábbi két általános csoportba oszthatók: Felhasználói Adatok és Analitikai Adatok.

 

Felhasználói Adatok

 

A Felhasználói Adatok közvetlenül Öntől kerülnek gyűjtésre vagy attól a Vásárló Szervezettől, amelynek a nevében Ön használja a Wolt Szolgáltatásokat („Vásárló Szervezet”), az adott helyzettől függően. Többféle módon gyűjthetünk személyes adatokat Felhasználóinktól és a Vásárló Szervezetektől, beleértve, amikor a Vásárló Szervezettel kötünk szerződést vagy a Felhasználók a Wolt szolgáltatásaira regisztrálnak, a hírlevélre feliratkoznak vagy űrlapokat töltenek ki. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Wolt Szolgáltatásokon keresztül végzett tranzakciók és fizetések adatait is gyűjtjük.

 

Azon Felhasználói Adatok köre, amelyek a Wolt Szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek

 

Az általunk gyűjtött és kezelt alábbi személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy megfelelően tudjuk teljesíteni az Ön és köztünk létrejött szerződéseket, valamint a jogos érdekeink érvényre juthassanak a Vásárló Szervezetekkel való szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során, valamint a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében.

 

A Vásárló Szervezet és a közöttünk létrejövő szolgáltatási megállapodás megkötését követően, a Vásárló Szervezet megadja részünkre az Ön teljes nevét és e-mail címét.

 

Amikor Ön regisztrál a Wolt Szolgáltatásokra és új Felhasználói fiókot hoz létre, az alábbi adatokat kell megadnia részünkre:

 

 • teljes név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • információ a fizetési eszközzel kapcsolatban, pl. a fizetési eszköz száma és a fizetési eszköz lejárati ideje (a Wolt Szolgáltatásokon keresztül történ ételrendelésekhez szükséges, mindazonáltal ezt nem tárolja a Wolt, mivel a Wolt harmadik fél fizetési szolgáltatót használ a fizetések kezeléséhez)

 

Önkéntesen megadott Felhasználói Adatok

 

Az Ön Felhasználói vagy Vásárlói élménye javítható, ha az alábbi információkat is megadja:

 

 • További Felhasználói Adatok:
 • kép
 • szállítási cím
 • tartózkodási hely (amennyiben hozzájárul tartózkodási helyének kezeléséhez)
 • egyéb információ, amelyet a Felhasználói fiók létrehozásakor vagy később, a Felhasználói fiók módosításakor ad meg számunkra

 

 • Egyéb adatok. Ön által önkéntesen megadott egyéb adatokat is kezelhetünk, így például a következőket:
 • azok az információk, amelyeket Ön a szolgáltatásaink értékelésekor megad
 • marketingajánlatok küldéséhez való hozzájárulás és azokkal kapcsolatosan letiltás/leiratkozás
 • az Ön által részünkre telefonon, e-mailen vagy csevegési üzenetváltás során közölt információ, beleértve a beszélgetések felvételét, amelyeket az Vásárló szolgálatunkkal folytat

 

Az Öntől és a Vásárló Szervezetektől gyűjtött személyes adatok mellett kezelünk bizonyos olyan személyes adatokat is, amelyeket harmadik fél szolgáltatók adnak meg Önről.

 

Amennyiben Felhasználói fiókját összeköti a Facebook fiókjával, vagy a Facebook-on keresztül jelentkezik be, a Facebook megoszt velünk személyes adatokat Önről, így például a profilképét, Facebook baráti körének mintáját és a Facebook azonosítóját.

 

Analitikai Adatok

 

Habár alapesetben az Analitikai Adatokat nem használjuk arra, hogy Önt egyénileg azonosítsuk, előfordulhat, hogy az említett adatokból Ön akár önmagában, akár a Felhasználói Adatokkal együtt vagy azokhoz kapcsolva azonosítható lehet. Ilyen helyzetekben az alkalmazandó jogszabályok értelmében az Analitikai Adatok szintén személyes adatnak minősülnek és az ilyen adatokat személyes adatokként kezeljük.

 

Az alábbi Analitikai Adatokat automatikusan gyűjtjük, amikor meglátogat egy Wolt szolgáltatást vagy azzal kapcsolatba lép:

 

 • Készülékadatok Az alábbi információkat gyűjtjük a műszaki eszközről, amellyel a Wolt Szolgáltatásokat igénybe veszi:
 • készülék és készülékazonosító, készülék IMEI
 • ország
 • IP cím
 • böngésző típusa és verziószáma
 • operációs rendszer
 • Internetszolgáltatók
 • az Ön készülékének hirdetési azonosítója
 • látogató azonosító

 

 • Használati adatok Információkat gyűjtünk arról, hogy Ön hogyan használja a Wolt Szolgáltatásokat, így például a következőkről:
 • a Wolt Szolgáltatásokkal töltött idő
 • a Wolt Szolgáltatásokkal végzett műveletek
 • a Wolt Szolgáltatásokon keresztül leadott rendeléseire vonatkozó adatok
 • annak a weboldalnak az URL-je, amelyet a Wolt Szolgáltatások igénybevétele előtt és után meglátogatott
 • a Wolt Szolgáltatásoknál tett látogatásának időpontja
 • a Wolt Szolgáltatások meglátogatott részei
 • a Wolt Szolgáltatások használata során keresett termékek

 

Sütik

 

Különböző technológiákat, így sütiket és webjelzőket használunk arra, hogy Analitikai Adatokat és egyéb információkat gyűjtsünk és tároljunk, miközben a Felhasználók meglátogatják a Wolt Szolgáltatásokat.

 

A sütik apró szöveges állományok, amelyet az Ön készüléke fogad és lement, amelyek révén azonosítani tudjuk a Wolt Szolgáltatások látogatóit, egyszerűbbé tehetjük a Wolt Szolgáltatások használatát és összesített információkat gyűjthetünk látogatóinkról. Ez segít minket abban, hogy javítsuk a Wolt Szolgáltatásokat és jobban tudjuk kiszolgálni Felhasználóinkat. A sütik nem károsítják az Ön készülékét vagy állományait. A sütiket a Wolt Szolgáltatások és Felhasználóink egyéni érdeklődésének megfelelően nyújtott információink testreszabásához használjuk. Néhány süti alkalmazása feltétlenül szükséges a megfelelő felhasználói élmény biztosítása érdekében, pl. választott nyelv és ország felidézése. Más sütik a Wolt Szolgáltatás fejlesztéséhez szükségesek, és annak használati jellemzőiről tájékoztatnak minket, pl. mely tartalmakat látogatják a legtöbben. Sütiket használhatunk továbbá reklámok Wolt Szolgáltatáson vagy harmadik személyek platformjain történő elhelyezése céljából is.

 

A Felhasználók beállíthatják, hogy webböngészőjük ne fogadja a sütiket vagy figyelmeztetést küldjön arról, ha ilyet küldenek. Például az alábbi linkek tájékoztatást adnak arról, hogyan tudja beállítani a sütik beállításait a népszerű böngészőkben:

 

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Wolt Szolgáltatások bizonyos része nem működik megfelelően, amennyiben a sütijeink használatát elutasítja.

 

A webjelző egy olyan technológia, amely lehetővé teszi számunkra a weboldalak és e-mailek olvasóinak azonosítását, pl. megtudjuk, hogy az e-mailt olvasták-e.

 

Web elemzési szolgáltatások

 

A Wolt Szolgáltatások a Google Analytics és egyéb webelemző szolgáltatásokat használ a látogatói felhasználásra vonatkozó Analitikai Adatok és jelentések gyűjtésére, valamint a Wolt Szolgáltatások javításának segítésére. A Google Analytics-ről további információkat tudhat meg itt: Google Analytics. Az alábbi bővítmény alkalmazásával lehetőség van letiltani a Google Analyticset: Google Analytics letiltási kiegészítő.

 

Reklámozási és látogatási azonosítók

 

A Wolt Szolgáltatások álnevesített azonosítókat használnak az alkalmazás és szolgáltatás használatának és preferenciáinak követésére és előrejelzésére.

 

Ezen azonosítók használatát letilthatja a böngészője beállításainak megváltoztatásával:

 

iOS mobileszközökön a reklámozási azonosítók a Reklámozási követési korlátozás bekapcsolásával érhető el (Limit Ad Tracking, Settings (Beállítások) → Privacy (Adatvédelem) → Advertising (Hirdetések) → Limit Ad Tracking (Reklámozási követési korlátozás)). A reklámozási azonosító áttekintéséért és további tájékoztatásért, kérjük, látogassa meg az Apple Advertising and Privacy (Hirdetés és Adatvédelem) oldalt!

 

A Wolt látogatói azonosítók kikapcsolhatók az iOS és Android mobileszközökön a beállítások megváltoztatásával (iOS-en: Settings (Beállítások) → Wolt → Wolt settings (beállítások) → Limit tracking (Követés korlátozása), míg Androidon: Wolt application (alkalmazás) → Saját profil → Settings (Beállítások) ikon a jobb felső sarokban).

 

4. Az ÖN SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 

Célok

 

A Wolt az Ön adatait több célból kezeli (egy vagy több adatkezelési cél együtt is felmerülhet):

 

A Wolt Szolgáltatások nyújtása és szerződéses kötelezettségeink teljesítése (jogalap: szerződés teljesítése és jogos érdek)

 

A Wolt azért kezeli a személyes adatokat, hogy az Ön és a Wolt, illetve a Wolt és a Vásárló Szervezet között fennálló szerződés alapján teljesíteni tudja a Wolt Szolgáltatásokat. A Wolt a személyes adatokat jogos és fontos érdekeinek védelme miatt is kezelheti.

 

Az adatokat például arra használjuk, hogy megrendeléseit feldolgozzuk, kapcsolatba lépjünk Önnel, a fizetéseit vagy az esetleges visszatérítéseket (ha van ilyen) kezeljük, valamint a partnereinknek (éttermek és futár partnereink) megadjuk az Ön rendelésének kiszállításához szükséges információkat. Amennyiben kapcsolatba lép Vásárló szolgálatunkkal, az Ön által megadott információkat az Ön kérdéseinek megválaszolásához vagy panasza kezeléséhez használjuk fel.

 

Adatokat gyűjthetünk, használhatunk és megoszthatunk a számítógépe, mobileszköze lokációs adatairól, annak érdekében, hogy a megrendelése kiszállításának állásáról, valamint az Önhöz közel eső éttermekről tájékoztathassuk. Nem rögzítünk ugyanakkor olyan lokációs adatokat, amelyekből Ön közvetlenül beazonosítható. A Wolt Szolgáltatás használatakor a rendszer kéri a lokációs adatok rögzítésének engedélyezését, amelyet ugyanakkor bármikor kikapcsolhat a Wolt App applikációban (Profile à Settings àAdditional Settings à Location and push-settings à Location) vagy számítógépe  ’Privacy and security’ beállításai között.

 

Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése (jogalap: jogszabályi kötelezettségek teljesítése)

 

A Wolt azért kezel adatokat, hogy a jogszabályi kötelezettségeinket intézni és teljesíteni tudjuk. Ez magában foglalja a könyvelési kötelezettségek teljesítése, valamint az illetékes hatóságok, így pl. az adóhatóságok számára történő információnyújtás érdekében történő adatkezelést.

 

Követelések kezelése és jogi eljárások (jogalap: jogos érdek)

 

A Wolt a követelések kezelésével, az adósságbehajtással és a jogi eljárásokkal kapcsolatban személyes adatokat kezelhet. Emellett csalás megelőzése, a szolgáltatásaink rosszhiszemű felhasználása, valamint az adat-, a rendszer- és a hálózati biztonság érdekében is kezelhetünk adatokat.

 

Ügyfelekkel történő kommunikáció és marketing (jogalap: jogos érdek)

 

A Wolt azért kezeli az Ön személyes adatait, hogy kapcsolatba tudjon lépni Önnel a Wolt Szolgáltatások tekintetében és tájékoztatni tudja Önt az azokkal kapcsolatos változásokról. Az Ön személyes adatait arra is használjuk, hogy a Wolt Szolgáltatásokat reklámozzuk Önnek.

 

A minőség javítása és a trendek elemzése érdekében (jogalap: jogos érdek)

 

Azért is kezelhetjük az Ön Wolt Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatait, hogy javítsuk a Wolt Szolgáltatások minőségét, pl. a Wolt Szolgáltatások használatával kapcsolatos trendek elemzése révén. Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk, hogy szolgáltatásaink megfelelnek az Ön elvárásainak, a személyes adatokat felhasználhatjuk például Vásárló elégedettség-mérési kérdőívekhez. Amennyiben lehetséges, ezeket csak összesített, személyazonosításra alkalmatlan formában használjuk.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A Wolt azért kezeli az Ön személyes adatait, hogy az Önnel vagy a Vásárló Szervezettel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit, valamint a jogszabályi kötelezettségeit teljesítse. Személyes adatait emellett azért kezeljük, hogy érvényesítsük az üzletmenetünk végzéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez, valamint Vásárló kapcsolataink létrehozásához és fenntartásához fűződő jogos érdekeinket. Amikor az Ön adatait jogos érdekeink alapján használjuk, saját érdekeinket az Ön magánélet védelméhez fűződő érdekével szemben mérlegeljük és például biztosítjuk Önnek, hogy egyszerűen le tudjon iratkozni a marketing kommunikációnkról, és lehetőség szerint álnevesített vagy személyazonosításra alkalmatlan adatot használunk.

 

A Wolt Szolgáltatások bizonyos része esetében kérhetjük, hogy járuljon hozzá személyes adatainak kezeléséhez. Ebben az esetben a hozzájárulás megadása előtt személyes adatát nem kezeljük, továbbá megadott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja.

 

5. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA EURÓPÁN KÍVÜLRE

 

A Wolt az Ön személyes adatait elsősorban az Európai Gazdasági Térségen belül tárolja. Mindazonáltal több földrajzi helyszínen vannak szolgáltatóink és végzünk tevékenységet. Erre tekintettel mi és szolgáltatóink az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen vagy a Felhasználó székhelyén, illetve lakóhelyén kívüli joghatóságba is átadhatjuk vagy ott azokhoz hozzáférhetünk.

 

Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek azon joghatóságok alatt, ahol a kezelésük történik. A megfelelő szintű védelmet biztosítunk a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő átadása során a szolgáltatóinkkal kötött számos megállapodáson keresztül az Általános Szerződési Feltételek alapján, vagy más megfelelő biztosítékok.

 

További információkat kaphat a személyes adatok átadásával kapcsolatban, ha kapcsolatba lép velünk bármely fent említett címen.

 

6. CÍMZETTEK

 

Az Ön személyes adatait a Wolt szervezetén belül csak abban az esetben és olyan mértékben osztjuk meg, amennyiben és amilyen mértékben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozathoz ez ésszerű mértékben szükséges.

 

Nem osztjuk meg személyes adatait a Wolt szervezetén kívüli harmadik felekkel, kivéve, ha az alábbi feltételek egyike fennáll:

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célok érdekében és engedéllyel rendelkező szolgáltatók részére

 

Amennyiben harmadik feleknek (pl. az Ön rendelését elkészítő éttermek és azt kiszállító futár partnereink és a Vásárló Szervezetek, amelyek fizethetnek a rendeléséért, vagy egyéb harmadik személyek) szükségük van az Ön személyes adatainak megismerésére ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a Wolt Szolgáltatásokat, az ilyen harmadik feleknek átadjuk az adatait a nevünkben történő adatkezelés érdekében. Továbbá, a részünkre történő adatkezelés céljából, személyes adatait átadhatjuk leányvállalatainknak vagy engedéllyel rendelkező azon szolgáltatóinknak, partnereinknek, akik részünkre szolgáltatásokat nyújtanak vagy velünk együttműködnek (beleértve az adattárolást, számlázást, értékesítést és marketinget), valamint az Ön által részünkre teljesített fizetések feldolgozása érdekében a fizetési szolgáltatást nyújtóknak.

 

Amennyiben az adatokat harmadik felek a Wolt nevében kezelik, a Wolt meghozta a megfelelő szerződési és szervezeti intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokból és valamennyi alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéssel összhangban, továbbá utasításainknak, valamint valamennyi bizalmas ügykezelési kötelezettségeinknek és biztonsági intézkedésünknek megfelelően történik.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben személyes adatait közvetlenül a harmadik félnek adja meg, pl. a Wolt Szolgáltatásokban található linken keresztül, az adatkezelés jellemzően e harmadik felek szabályzata és alapelvei szerint történik.

 

Jogi okokból és jogi eljárások során

 

Megoszthatjuk személyes adatait a Wolt-on kívüli harmadik felekkel, amennyiben jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a személyes adataihoz való hozzáférés és azok felhasználása ésszerűen szükséges az alábbiakhoz: i. az alkalmazandó jogszabályokban, rendeletekben illetve bírósági végzésben foglaltak teljesítéséhez; ii. csalás, bűncselekmény, biztonsági vagy műszaki probléma feltárásához, megelőzéséhez vagy más módon történő kezeléséhez, illetve iii. a Wolt, a Felhasználók, illetve a köz érdekeinek, tulajdonának vagy biztonságának megvédéséhez, amennyiben az a jogszabályokkal összeegyeztethető. Az ilyen adatkezelésről lehetőség szerint tájékoztatjuk Önt.

 

Egyéb jogos érdekek miatt

 

Amennyiben a Wolt összeolvadásban, felvásárlásban vagy eszközértékesítésben vesz részt, személyes adatait az érintett harmadik félnek átadhatjuk. Mindazonáltal továbbra is biztosítani fogjuk valamennyi személyes adat bizalmas kezelését. Minden érintett Felhasználónak tájékoztatást adunk, amennyiben a személyes adatokat átadjuk vagy azokra más adatvédelmi nyilatkozat fog vonatkozni.

 

Kifejezett hozzájárulása esetén

 

Amennyiben ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult, személyes adatait megoszthatjuk a Wolt-on kívüli harmadik felekkel. Ezt a hozzájárulást Ön bármikor ingyenesen visszavonhatja.

 

7. TÁROLÁSI IDŐ

 

A Wolt nem tárolja az Ön személyes adatait a jogilag megengedett időn, valamint azon az időn túl, ami a Wolt Szolgáltatások vagy azok releváns részeinek nyújtásához szükséges. A tárolási idő az információ természetétől és az adatkezelés céljától függ. A maximális időszak ennek megfelelően felhasználástól függően változhat. A Wolt megteszi a tőle elvárható lépéseket, hogy a személyes adatok pontosságát biztosítsa, továbbá a helytelen vagy szükségtelen adatokat törölje.

 

A Felhasználó Wolt Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Felhasználói fiókjához kapcsolódó legtöbb személyes adatot 90 nappal azt követően töröljük, hogy a Felhasználó a Wolt Szolgáltatásokhoz használt Felhasználói fiókját törölte. Ezt követően a Felhasználó Wolt Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Felhasználói fiókjához tartozó személyes adatok egy része csak addig tárolható, ameddig az ilyen adatkezelésre jogszabályi okokból szükség van vagy ameddig az ésszerűen szükséges jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez, pl. igénykezelés, könyvelés, belső jelentések és vitarendezési célokból. Minden személyes adat, amely a Felhasználó Wolt Szolgáltatások igénybevételére szolgáló Felhasználói fiókjához kapcsolódik, 10 évvel azt követően törlésre kerül, hogy a Felhasználó törölte a Wolt Szolgáltatásokhoz használt Felhasználói fiókját, kivéve az olyan kivételes eseteket, amikor bizonyos személyes adatokra pl. bírósági eljárások esetében szükség van.

 

A Wolt Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználók analitikai adatait 90 napig tároljuk.

 

8. AZ ÖN JOGAI

 

Hozzáféréshez való jog

 

Önnek joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz és tájékoztatást kapni azokról. Bizonyos adatokhoz a hozzáférést a Wolt Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Felhasználói fiókján keresztül biztosítjuk, vagy kikérheti személyes adatainak másolati példányát a fenti elérhetőségen.

 

Hozzájárulása visszavonásához való jog

 

Amennyiben az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a Wolt Szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférést eredményezheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatoknak a hozzájárulás visszavonását megelőzően történt kezelésének jogszerűségét.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Önnek jogában áll kérni az általunk kezelt helytelen vagy nem teljes személyes adatainak helyesbítését vagy teljessé tételét. Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Személyes adatainak némelyikét a Wolt Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Felhasználói fiókján keresztül helyesbítheti vagy frissítheti.

 

A törléshez való jog

 

Kérheti tőlünk személyes adatainak rendszereinkből történő törlését például akkor, ha az adat az adatgyűjtéssel érintett cél érdekében a továbbiakban már nem szükséges. Az ilyen kérelmeket teljesítjük, kivéve, ha jogalappal rendelkezünk arra, hogy az ilyen adatot ne töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos személyes adatok törlése esetén a továbbiakban már nem leszünk képesek a Wolt Szolgáltatások, vagy azok egyes funkciói nyújtására.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Ön a személyes adatainak bizonyos módon történő felhasználását korlátozhatja, amennyiben az adatokat a Wolt Szolgáltatások teljesítéséhez szükségestől vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítésétől eltérő célokra tárolják. Például Ön jogi érdekeire hivatkozással megtilthatja, hogy személyes adatait direkt marketing vagy profilozás céljára felhasználjuk. Amennyiben tiltakozik személyes adatainak további kezelése ellen, ez a Wolt Szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférést eredményezhet.

 

Az adatkezelés korlátozásának joga

 

Kérheti tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását, pl. amennyiben adatainak törlése, helyesbítése vagy a tiltakozási kérelmek függőben vannak, illetve amennyiben nincs jogalapunk az Ön adatainak kezeléséhez. Az adatkezelés korlátozása esetén adatai tovább tárolódnak, de azok további kezelésére nem kerül sor. Például, amennyiben adatainak helyességét kétségbe vonja, az így megjelölt adatot mindaddig nem kezzeljük, amíg a pontos adatok birtokába nem jutunk. Mindazonáltal ez a Wolt Szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférést eredményezheti.

 

Az adathordozáshoz való jog

 

Amennyiben adatainak kezelésére automatizált eszközzel került sor, és az adatkezelés szerződésen vagy az Ön hozzájárulásán alapul, Önnek joga van a nekünk megadott személyes adatait rendezett és általánosan elérhető formátumban megkapni és azokat független módon harmadik feleknek továbbítani.

 

Hogyan élhet jogaival?

 

A fent említett jogait úgy érvényesítheti, ha levelet vagy e-mailt küld nekünk a fent megadott címekre, beleértve az alábbi adatokat is: teljes név, cím, e-mail cím és telefonszám. Kérhetünk a Felhasználó személyazonosságának megállapításához szükséges további információt is. Elutasíthatjuk a feleslegesen ismétlődő, túlzó vagy nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmeket.

 

9. DIREKT MARKETING

 

A fennálló ügyfélkapcsolat alapján a Wolt a Wolt Szolgáltatással kapcsolatos hirdetésekkel és ajánlatokkal keresheti meg a Felhasználót. Más esetekben és célból nem küldünk Önnek direkt marketing anyagokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. A Felhasználónak jogában áll megtiltani számunkra, hogy a Felhasználó személyes adatait direkt marketing, illetve direkt marketing célokból történő piackutatási és profilalkotási célokra használjuk. Ennek módja, hogy a Felhasználó a fent említett címeken kapcsolatba lép velünk, használja a Wolt Szolgáltatások funkcióit (Profile à Settings à Push marketing opt-out), vagy él a valamennyi direkt marketing üzenetünkben felkínált leiratkozási lehetőséggel.

 

10. PANASZ BENYÚJTÁSA

 

Amennyiben a Felhasználó úgy gondolja, hogy személyesadat-kezelésünk nem egyeztethető össze a vonatkozó adatkezelési szabályokkal, panasszal élhet a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál Finnországban, az Adatvédelmi ombudsmannál (tietosuoja.fi), vagy a Felhasználó panaszt terjeszthet elő a lakóhelye szerinti ország illetékes adatvédelmi hatóságánál.

 

11. INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok védelme érdekében adminisztratív, szervezeti, műszaki és fizikai biztosítékokat alkalmazunk. Az intézkedések egyebek mellett magukban foglalhatják adott esetben a titkosítást, az álnevesítést, a tűzfalakat, a biztonsági megoldásokat és a hozzáférési jogok rendszerét. Biztonsági intézkedéseink úgy kerültek kidolgozásra, hogy fenntartható legyen az adatok bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának, ellenálló képességének és az adatok helyreállításának megfelelő szintje. Rendszeresen ellenőrizzük a Wolt Szolgáltatások, a rendszerek és egyéb eszközök biztonsági sérülékenységét.

 

Amennyiben a biztonsági intézkedések ellenére olyan biztonsági incidens történik, amelynek vélhetően negatív hatása van a Felhasználók magánéletére, értesítjük az érintett Felhasználókat és a további érintett feleket, valamint az illetékes hatóságokat, amennyiben az az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint szükséges, az incidenstől számított lehető legrövidebb időn belül.

Guidelines for Wolt Partners