მომხმარებელთა მომსახურების პირობები

„Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ თქვენზე გავრცელდეს ეს მომხმარებელთა მომსახურების პირობები („მომსახურების პირობები“).

გთხოვთ, „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობამდე ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე „მომსახურების პირობები“. თუ თქვენ არ ეთანხმებით „მომსახურების პირობებს“, გთხოვთ, არ ისარგებლოთ „Wolt-ის მომსახურებით“. ეს „მომსახურების პირობები“ ვრცელდება „Wolt-ის მომსახურებით“ ნებისმიერი ფორმით სარგებლობაზე და წინამდებარე დოკუმენტის საფუძველზე გაფორმებულ „ნასყიდობის ხელშეკრულებებზე“. „Wolt-ის მომსახურების“ უფრო დეტალური აღწერილობა და სისტემის მოთხოვნების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე wolt.com.

თუ თქვენ გაქვთ „ანგარიში - Wolt-ი სამსახურში“, ეს „მომსახურების პირობები“ აგრეთვე ვრცელდება ჩვენს კლიენტ ორგანიზაციაზე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“ („კლიენტი ორგანიზაცია“) იმ შეკვეთებთან დაკავშირებით, რომლებსაც თქვენ განახორციელებთ „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“-ს საშუალებით. ამ „მომსახურების პირობებსა“ და „Wolt-ის კორპორატიულ პირობებს“ შორის, რომელიც ვრცელდება „კლიენტ ორგანიზაციაზე“, შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება „Wolt-ის კორპორატიულ პირობებს“.

„მომსახურების პირობები“ ფორმდება მხოლოდ ჩვენსა და „მომხმარებელს“ შორის, და არა „ეფლ ინკ.“ (Apple Inc.)-თან და   „ეფლ ინკ.“ (Apple Inc.) არ არის პასუხისმგებელი „Wolt-ის აპლიკაციაზე“ ან მის შინაარსზე. თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ „ეფლ ინკ.“ (Apple Inc.) და „ეფლ ინკ.“ (Apple Inc.)-ის შვილობილი კომპანიები („ეფლი“), „მომსახურების პირობებისთვის“ წარმოადგენენ მესამე პირებს, რომელთა სასარგებლოდაც დაიდო ხელშეკრულება და „მომსახურების პირობებზე“ თქვენი თანხმობის საფუძველზე „ეფლს“ ექნება უფლება (და იგულისხმება, რომ გაცხადებულია თანხმობა ასეთ უფლებაზე), რომ გამოიყენოს „მომსახურების პირობები“ თქვენ წინააღმდეგ, როგორც მესამე პირმა, რომლის სასარგებლოდაც დაიდო ხელშეკრულება.

1. ტერმინთა განმარტება

პარტნიორი“ - ნიშნავს სარესტორნო ან სხვა მომსახურების მიმწოდებელ პარტნიორს, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებაზე „Wolt“-თან და რომელიც სთავაზობს თავის პროდუქტებს და მიწოდების სერვისებს, თუ ასეთი გააჩნია, „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით.

ნასყიდობის ხელშეკრულება“ - ნიშნავს ხელშეკრულებას „შეკვეთის“ საშუალებით „პარტნიორის“ პროდუქტებისა და შესაძლო მიწოდების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“-ს გამოყენებით განხორციელებულ „შეკვეთებთან“ დაკავშირებით „ნასყიდობის ხელშეკრულება“ წარმოადგენს სავალდებულოდ შესასრულებელ ხელშეკრულებას „პარტნიორსა“ და „კლიენტ ორგანიზაციას“ შორის. „მომხმარებლის“ მიერ გადახდის ნებისმიერი სხვა საშუალებით განხორციელებულ „შეკვეთებთან“ დაკავშირებით „ნასყიდობის ხელშეკრულება“ წარმოადგენს სავალდებულოდ შესასრულებელ ხელშეკრულებას „პარტნიორსა“ და „მომხმარებელს“ შორის.

Wolt“-ი ნიშნავს კომპანიას Wolt Enterprises Oy, არკადიატკატუ 6, ჰელსინკი, 00100, ფინეთი.

Wolt-ის აპლიკაცია“ ნიშნავს ციფრულ აპლიკაციას, სახელწოდებით Wolt , რომელსაც Wolt-ი სთავაზობს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „Wolt-ის პარტნიორების“ პროდუქტების შესაკვეთად.

ანგარიში - Wolt-ი სამსახურში“ ნიშნავს მომხმარებლის ანგარიშს „Wolt-ის აპლიკაციაში“, რომელსაც დამატებული აქვს „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“.

ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“ ნიშნავს გადახდის მეთოდსა და „Wolt-ის აპლიკაციის“ ფუნქციას, რომლის საშუალებითაც „კლიენტი ორგანიზაციის“ უფლებამოსილ „მომხმარებლებს“ შეუძლიათ გააკეთონ „შეკვეთა“ „კლიენტი ორგანიზაციის“ ხარჯზე. 

Wolt-ის მომსახურება“ ნიშნავს „Wolt-ის აპლიკაციასა“ და „Wolt-ის“ ვებ-გვერდს wolt.com, ასევე სხვა დამატებით მისამართებს, როგორც აღნიშნულია wolt.com-ზე.

მომხმარებელი“ ან „თქვენ“ ნიშნავს ფიზიკურ პირს, რომელიც სარგებლობს „Wolt-ის მომსახურებით“.   

„საცალო პროდუქტები“ - ნიშნავს სასურსათო პროდუქტებს,  სამომხმარებლო და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებს, რომლებიც  ხელმისწავდომია „პარტნიორის“ მხრიდან  „Wolt-ის მომსახურებაში“.

 

2. „Wolt-ის“ მონაცემები        

 

●      Wolt Enterprises Oy, არკადიატკატუ 6, ჰელსინკი, 00100, ფინეთი, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 2646674-9, დღგ-ს გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი FI26466749.

●      სავაჭრო სახელწოდება: “Wolt”,     

●      ელექტრონული ფოსტის მისამართი: support@wolt.com.

„პარტნიორთა“ მონაცემები, მათი პროდუქციისა და სერვისების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება „Wolt-ის აპლიკაციისა“ და „Wolt-ის“ ვებ-გვერდის საშუალებით.

3. „Wolt-ის მომსახურების“ აღწერა

3.1. Wolt-ი გთავაზობთ პლატფორმას, სადაც „მომხმარებელს“ შეუძლია თავისი არჩეული „პარტნიორისგან“ შეიძინოს საკვები პროდუქტები, საცალო პროდუქტები და მიწოდების სერვისი. როდესაც თქვენ იძენთ საკვებს “პარტნიორისგან”, Wolt-ი ხელს უწყობს შესყიდვის განხორციელების შესრულებას “Wolt-ის მომსახურების” მეშვეობით. Wolt ასევე უზრუნველყოფს მიწოდების მომსახურებას გარკვეული პარტნიორებისგან საკვების შეძენასთან დაკავშირებით.

3.2 „პარტნიორები“ „Wolt-ის მომსახურებაში“ განათავსებენ ინფორმაციას თავიანთი პროდუქციისა და სერვისების შესახებ, მენიუსა და პროდუქტის ფასების შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით. თითოეულ შემთხვევაში მიწოდების მომსახურების ღირებულების შესახებ ინფორმაცია მოგეწოდებათ “Wolt-ის მომსახურების“ მეშვეობით.  იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ  ალერგია ან სხვა კვებითი შეზღუდვა, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ შესაბამის “პარტნიორს”. “პარტნიორი”, მოთხოვნისამებრ, მოგაწვდით საკვებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. „პარტნიორის“ პროდუქციისა და სერვისების ყიდვა-გაყიდვა შეიძლება დაექვემდებაროს „პარტნიორის“ დამატებით პირობებს, როგორც ეს გაწერილია „Wolt-ის მომსახურებაში“. „საცალო პროდუქტების“ ფასი განისაზღვრება „შეკვეთის“ განთავსების თარიღისთვის არსებული ფასის მიხედვით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ შეფუთული პროდუქციის შემთხვევაში,  შეფუთვის წონიდან გამომდინარე „შეკვეთის“ მითითებულ ფასსა და  „შეკვეთის“ საბოლოო ფასს შორის შესაძლოა იყოს მცირედი სხვაობა.

„პარტნიორი“ „Wolt-ის მომსახურებაში” განათავსებს ინფორმაციას ალერგენებისა და  „საცალო პროდუქტის“ სხვა საჭირო სპეციფიკაციების შესახებ. „პარტნიორი“ პასუხისმგებელია „საცალო პროდუქტზე“ ყველა საჭირო ინფორმაციის მიწოდებაზე, როგორც ეს გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობითა და რეგულაციებით, მათ შორის „მომხმარებლისათვის სურსათთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდების შესახებ“ ევროკავშირის No 1169/2011 რეგულაციით. საჭიროების შემთხვევაში, „პარტნიორი“ ვალდებულია უზრუნველყოს გასაყიდი ფასისა და საცალო ფასის მითითება ევროკავშირის 98/6 / EU დირექტივის, „მომხმარებელთა დაცვა მომხმარებელთათვის შეთავაზებული პროდუქტების ფასების მითითებისას“, შესაბამისად.

„პარტნიორი“, საკუთარი შეხედულებისამებრ, განსაზღვრავს „Wolt-ის  მომსახურებაში“ ხელმისაწვდომი „საცალო პროდუქტის“ არჩევანსა და ფასს. „პარტნიორი“ ასეევ უფლებამოსილია დააწესოს გარკვეული შეზღუდვები „თქვენს“ „შეკვეთაზე“, როგორიცაა „შეკვეთის“ რაოდენობისა და ზომის შეზღუდვები. „პარტნიორი“ ვალდებულია მოახდინოს „თქვენი“ ინფორმირება ნებისმიერი საცალო პროდუქტის ხელმისაწვდომობასთან  დაკავშირებით. „მომხმარებელი“ თანახმაა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი დროებით არ იქნება ხელმისაწვდომი, „პარტნიორი“ შეასრულებს „მომხმარებლის“ შეკვეთას ასეთი პროდუქტის „შეკვეთაში“ შეტანის გარეშე. „თქვენ“ არ დაგეკისრებათ თანხის გადახდა იმ პროდუქტებისთვის, რომლებიც „შეკვეთის“ განთავსების დროისთვის არ არის ხელმისაწვდომი.

 „პარტნიორის“ პროდუქციისა და სერვისების, რომლის ყიდვაც სურს „მომხმარებელს“ „პარტნიორისაგან“, არჩევისას „მომხმარებელი“ იძლევა მავალდებულებელი ძალის „შეკვეთას“ „პარტნიორისაგან“ პროდუქტებისა და მომსახურების შეძენის შესახებ იმ პირობებით, რომლებიც „მომხმარებელს“ მიეწოდება „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით შეკვეთის განხორციელებამდე („შეკვეთა“). „შეკვეთის“ მიღების შემდეგ Wolt-ი „შეკვეთის“ დეტალებს გადასცემს „პარტნიორს“. როდესაც „შეკვეთას“ დაეთანხმება „პარტნიორი“ და Wolt-ი მიაწვდის „მომხმარებელს“ შეკვეთის დადასტურებას „პარტნიორის“ სახელით, „მომხმარებელსა“ ან „კლიენტ ორგანიზაციასა“ და „პარტნიორს“ შორის ფორმდება „ნასყიდობის ხელშეკრულება“.  Wolt-ი მიაწვდის „მომხმარებელს“ ჩეკს „პარტნიორის“ სახელით. კონკრეტული „პარტნიორებისაგან საკვები პროდუქტების შეძენის შემთხვევაში: როდესაც „პარტნიორი“ დაეთანხმება „შეკვეთას“ და შეკვეთის დადასტურება გაეგზავნება „მომხმარებელს“, „პარტნიორის“ პროდუქტების ყიდვის შესახებ „პარტნიორთან“ „ნასყიდობის ხელშეკრულების“ გარდა „მომხმარებელსა“ ან „კლიენტ ორგანიზაციასა“ და „Wolt-ს“ შორის ფორმდება სამართლებრივად სავალდებულოდ შესასრულებელი ხელშეკრულება „მომხმარებლის“ მიერ „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით შეკვეთილი მიწოდების სერვისის შესყიდვის შესახებ.

3.3. „მომხმარებლის“ მიერ არჩეული „პარტნიორი“ მოამზადებს (და მიაწვდის, იმ შემთხვევაში, როდესაც მიწოდების სერვისიც შეკვეთილია) „შეკვეთაში“ მითითებულ პროდუქტებს  „მომხმარებელს“. Wolt-ი არ არის „მომხმარებლის“ წინაშე პასუხისმგებელი „პარტნიორის“ მიერ „ნასყიდობის ხელშეკრულების“ ჯეროვანი შესრულებისათვის. კონკრეტული „პარტნიორებისგან“ საკვები პროდუქტების შეძენის შემთხვევაში: Wolt-ი   პასუხისმგებელია „Wolt-ის“ საშუალებით „მომხმარებლის“ მიერ „შეკვეთის“ მიხედვით მოთხოვნილი მიწოდების სერვისის განხორციელებაზე, როგორც ეს გათვალისწინებულია ამ „მომსახურების პირობებით“.

3.4. მას შემდეგ, რაც „მომხმარებელი“ განათავსებს „შეკვეთას“, მას აღარ შეეძლება „შეკვეთის“ გაუქმება. თქვენ არ შეგიძლიათ უკან გამოიხმოთ ან გააუქმოთ პროდუქციის ან მიწოდების სერვისებზე „შეკვეთა“ მას შემდეგ, რაც უკვე განათავსეთ იგი. პროდუქტის ან მომსახურების „შეკვეთის“ განხორციელებამდე თქვენ ყურადღებით უნდა განიხილოთ თქვენი არჩევანი.

3.5 მიუხედავად 3.4 პუნქტისა, თქვენ, როგორც მომხმარებელს, გაქვთ კანონიერი უფლება გააუქმოთ „საცალო პროდუქტის“ „შეკვეთა“ 14 დღის განმავლობაში, რომლის ვადის ათვლა იწყება პროდუქციის მიღების დღიდან. „თქვენ“ შეგიძლიათ გააუქმოთ ასეთი „შეკვეთა“ ზემოაღნიშნულ გაუქმების ვადაში Wolt-თან ან „პარტნიორთან“ დაკავშირების გზითა და პროდუქტის დაბრუნებით „პარტნიორის“ იმ სავაჭრო პუნქტში, სადაც „თქვენ“ გააკეთეთ „შეკვეთა“. გთხოვთ, პროდუქტის დაბრუნებისას, წარმოადგინოთ „Wolt“-სგან ან „პარტნიორისგან“ მიღებული ქვითარი. თუ თქვენ დაუკავშირდით Wolt-ს პროდუქტის დაბრუნებასთან დაკავშირებით ან მოითხოვეთ ანაზღაურება პროდუქტის დეფექტის, დაზიანების ან სხვა ხარვეზის გამო, Wolt-მა შეიძლება მოგთხოვოთ მოცემული პროდუქტის ფოტოს გამოგზავნა, რათა დაფიქსირდეს დეფექტები. გაითვალისწინეთ, რომ „პარტნიორს“ შესაძლოა ჰქონდეს ცალკეული პირობები ან გარანტიები, რომლებიც გამოიყენება დამატებით. „პარტნიორი“ მომხმარებლებს ამ პირობების შესახებ ცალკე აწვდის ინფორმაციას „Wolt-ის მომსახურებაში“.

Wolt მოქმედებს მომხმარებელთა  უფლებების გაუქმებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების მიხედვით. გარკვეულ პროდუქტებზე მომხმარებლების უფლებების გაუქმებისა და დაბრუნების უფლებების გამოყენება შესაძებელია კანონით  გამოირიცხოს, მათ შორის შემდეგზე:

·       საკვებ პროდუქტებზე და პროდუქტებზე, რომელთა გადაყიდვაც, თავიანთი ბუნებიდან გამომდინარე, ვერ მოხდება ან მალფუჭებადია, ან სწრაფად ძველდება;

·       პროდუქტებზე, რომლებიც მათი ბუნებიდან გამომდინარე, მათი მიღების შემდეგ, სხვა პროდუქტებისგან განუყოფელი ხდება;

·       თამაშებზე, ფილმებზე, პროგრამულ და სხვა დალუქულ პროდუქტებზე, რომლებიც არ შეიძლება გაუქმდეს მას შემდეგ, რაც გაიხსნება ლუქი ან სხვა სახის პროდუქტის შეფუთვა;

·       ჰიგიენისა და ინტიმური დანიშნულების პროდუქტებზე, შეფუთვის გახსნის შემდეგ;

·       პროდუქტებზე, რომლებიც წარმოებულია ან დამზადებულია „მომხმარებლის“ სპეციფიკაციებისა და ინსტრუქციების მიხედვით.

აღნიშნული ნიშნავს იმას, რომ „თქვენ“ არ შეგიძლიათ, შეძენის შემდეგ დააბრუნოთ, მაგალითად, საკვები პროდუქტები კანონით გათვალისწინებულ გაუქმების უფლებაზე მითითებით. „თქვენ“ არ შეგიძლიათ გააუქმოთ ან შეცვალოთ „შეკვეთა“ ასეთ „საცალო პროდუქტზე“ მას შემდეგ, რაც მოხდება მისი განთავსება. „შეკვეთის“ გაკეთებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით გადაამოწმოთ თქვენი არჩევანი.

3.6 „საცალო პროდუქტის“ დაბრუნება უნდა მოხდეს „შეკვეთის“ გაუქმებიდან დაუყოვნებლივ, არა უგვიანეს „შეკვეთის“ გაუქმების თარიღიდან 14 დღისა. დაბრუნებული პროდუქტი არ უნდა იყოს გამოყენებული და შესაძლებელი უნდა იყოს მისი გადაყიდვა. პროდუქტი სათანადოდ უნდა იყოს დაცული და შეფუთული თავდაპირველი ან მსგავსი ფორმით. „თქვენ“ არ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თანხის სრულად დაბრუნება იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნებული პროდუქცია შემცირდა ან შეიცვალა რაიმე ფორმით.

3.7 “შეკვეთის“ გაუქმებისას „საცალო პროდუქტების“  დაბრუნება უნდა მოხდეს  „პარტნიორის“ სავაჭრო პუნქტში, სადაც „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით გაკეთდა „შეკვეთა“. გთხოვთ,  პროდუქციის დასაბრუნებლად დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მომსახურებას  სავაჭრო პუნქტში. „თქვენ“ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ სავაჭრო პუნქტი Wolt-ის  ან „პარტნიორის“ მიერ მოწოდებული ქვითრიდან. „თქვენ“ ვალდებული ხართ,  დაფაროთ „საცალო პროდუქტების“ დაბრუნების შედეგად გაწეული ხარჯები. „მოხმარებელს“ გადახდილ თანხას Wolt დაუბრუნებს გაუქმების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 14 დღის ვადაში იმ პირობით, თუ  პროდუქტი  დაუბრუნდა „პარტნიორს“ ან დაბრუნების მტკიცებულება მიიღო „პარტნიორმა“. Wolt დაბრუნებული პროდუქტის საფასურს აანაზღაურებს იმავე გადახდის საშუალებით, რომელიც „თქვენ“ გამოიყენეთ და იმავე საბანკო ანგარიშზე, რომლიდანაც „თქვენ“ გააკეთეთ  „შეკვეთა“. მიტანილი „შეკვეთების“  შემთხვევაში მიტანის ღირებულება ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.

4. „მომხმარებლის“ ანგარიშები

4.1. თქვენ გაქვთ შეზღუდული, არაექსკლუზიური, გამოთხოვადი, გადაუცემადი და არა–სუბლიცენზირებადი უფლება, რომ გქონდეთ წვდომა და ისარგებლოთ “Wolt-ის მომსახურებით“ და “Wolt-ის მომსახურებით“ ხელმისაწვდომი ინფორმაციით.ჩვენ მიერ პერიოდულად თქვენთვის შემოთავაზებული ფორმით მხოლოდ იმ მიზნებისათვის, რომლებიც მითითებულია ამ დოკუმენტში.“მომხმარებლისთვის“ მინიჭებული „ეფლი“–ს App Store–დან ჩამოტვირთული iOS „Wolt-ის აპლიკაციის“  ლიცენზია შეზღუდულია და იძლევა „Wolt-ის აპლიკაციის“ გამოყენების საშუალებას „ეფლი“–ს ბრენდის პროდუქტებზე, რომლებიც ეკუთვნის ან კონტროლდება „მომხმარებლის“ მიერ და იმგვარად, როგორც ეს ნებადართულია „გამოყენების წესებით“, რომლებიც გათვალისწინებულია App Store–ის „მომსახურების პირობებითა“ და წინამდებარე „მომსახურების პირობებით“. ნებისმიერი უფლება, რომელიც პირდაპირ არ არის გადმოცემული წინამდებარე დოკუმენტით, რჩება “Wolt-სა” და Wolt-ის ლიცენზიის მფლობელებს.

4.2. „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისათვის „მომხმარებელმა“ უნდა შექმნას მომხმარებლის ანგარიში „Wolt-ის მომსახურებით“ გათვალისწინებული რეგისტრაციის ინსტრუქციის მიხედვით. ანგარიშის რეგისტრაცია მოითხოვს თქვენს მიერ მომხმარებლის სახელისა და პაროლის შექმნას და “Wolt-ისთვის” გარკვეული პერსონალური მონაცემების მიწოდებას, როგორიც არის თქვენი სახელი, მისამართი, ელ-ფოსტის ნომერი (მისამართი) და სულ მცირე ერთი მოქმედი გადახდის მეთოდი. თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ უზრუნველყოფთ თქვენს ანგარიშში მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეს, სისრულესა და  განახლებას. Wolt-ის მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, იხილოთ  „Wolt-ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება”. „Wolt-ის მომსახურების“ რეკვიზიტები პერსონალურია (თუ განსხვავებული შეთანხმება არ არსებობს „Wolt-სა“ და „კლიენტ ორგანიზაციას“ შორის). „მომხმარებელმა“ უნდა უზრუნველყოს, რომ მომხმარებლის ანგარიშის რეკვიზიტები და შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა „მომხმარებლის“ ან „კლიენტი ორგანიზაციის“ ანგარიშზე წვდომის მოსაპოვებლად, დარჩეს კონფიდენციალურად და გამოყენებული იქნას უსაფრთხო გზით, რომელიც არაა ხელმისაწვდომი მესამე პირებისთვის. „მომხმარებელს“ შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ერთი მომხმარებლის ანგარიში. თუ გსურთ ანგარიშის წაშლა, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ზემოთ მოცემული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით.

4.3. თუ არსებობს ეჭვი, რომ არაუფლებამოსილმა პირმა გაიგო „მომხმარებლის“ ანგარიშის რეკვიზიტები ან აქვს წვდომა „მომხმარებლის“ ანგარიშზე, „მომხმარებელმა“ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ Wolt-ს. „მომხმარებელი“ პასუხისმგებელია “Wolt-ის მომსახურების“ ნებისმიერი სახით გამოყენებისთვის და ნებისმიერი ქმედებისთვის, რომელიც განხორციელდება „მომხმარებლის“ ანგარიშიდან.

4.4. „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისათვის თქვენ უნდა წარუდგინოთ მოქმედი საკრედიტო ბარათის ან გადახდის სხვა საშუალების შესახებ ინფორმაცია Wolt-ს. Wolt-ი არ ინახავს თქვენი გადახდის დოკუმენტის შესახებ ინფორმაციას, რადგან ამას ახორციელებს მესამე პირი – გადახდის მომსახურების პროვაიდერი, რომელსაც იყენებს Wolt-ი. თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ გადაიხდით ყველა იმ შესყიდვის საფასურს, რომლებიც “Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისთვის დაგეკისრათ, გარდა იმ შესყიდვებისა, რომლებიც განხორციელდა „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“–ს საშუალებით „კლიენტი ორგანიზაციის“ ხარჯზე. თქვენ უნდა განაახლოთ საკრედიტო ბარათისა და გადახდასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია, რომელიც ატვირთეთ თქვენს მომხმარებლის ანგარიშში.

5. ანგარიშსწორება

5.1. „მომხმარებელი“ ან „ანგარიში – Wolt-ი სამსახურში“–ს შემთხვევაში – „კლიენტი ორგანიზაცია“ იხდის ნასყიდობის საფასურს, რომელიც მითითებულია „შეკვეთაში“, „Wolt-ის მომსახურების“ შესაბამისი ანგარიშსწორების ფუნქციის გამოყენებით. „Wolt-ი“ „პარტნიორის“ სახელით იღებს ყველა გადახდას „მომხმარებლებისა“ და „კლიენტი ორგანიზაციებისაგან“. თუ „შეკვეთა“ განხორციელებულია „ფუნქცია – Wolt-ი სამსახურში“–ს გამოყენებით, „მომხმარებელი“ ადასტურებს გადახდას „კლიენტი ორგანიზაციის“ სახელით „ფუნქცია – Wolt-ი სამსახურში“–ს საშუალებით. „მომხმარებლის“ ან „კლიენტი ორგანიზაციის“ გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა „Wolt-ის მომსახურების“ გამოყენებით „შეკვეთის“ განთავსებისთანავე.

5.2. „მომხმარებელმა“ შეიძლება შეასრულოს ეს გადახდის ვალდებულება მხოლოდ „Wolt-ის მომსახურებით“ გათვალისწინებული ონლაინ გადახდის მეთოდის საშუალებით. როდესაც „მომხმარებელი“ ან „ანგარიში – Wolt-ი სამსახურში“–ს შემთხვევაში – „კლიენტი ორგანიზაცია“ გადაუხდის ნასყიდობის საფასურს Wolt-ს, „მომხმარებელი“ ან „კლიენტი ორგანიზაცია“ ამით ასრულებს გადახდის ვალდებულებას „პარტნიორის“ წინაშე.

5.3. გადახდა ავტომატურად განხორციელდება „მომხმარებლის“ საკრედიტო ბარათიდან, ან „კლიენტი ორგანიზაციისთვის“ განკუთვნილი „ფუნქცია – Wolt-ი სამსახურში“–ს საშუალებით, „შეკვეთის“ მიწოდებისას. Wolt-ი უფლებამოსილია „პარტნიორის“ სახელით განახორციელოს „მომხმარებლის“ საკრედიტო ბარათზე ან „კლიენტი ორგანიზაციის“ „ფუნქცია – Wolt-ი სამსახურში“–ს საშუალებით თანხის ავტორიზებული დაკავება როგორც კი „შეკვეთა“ განთავსდება „Wolt-ის მომსახურების“ გამოყენებით. Wolt-ი იყენებს მესამე პირს – გადახდის მომსახურების პროვაიდერს – ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის. 

5.4 ნაღდი ანგარიშსწორება წარმოადგენს გადახდის დამა