მომხმარებელთა მომსახურების პირობები

„Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ თქვენზე გავრცელდეს ეს მომხმარებელთა მომსახურების პირობები („მომსახურების პირობები“). 

გთხოვთ, „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობამდე ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე „მომსახურების პირობები“. თუ თქვენ არ ეთანხმებით „მომსახურების პირობებს“, გთხოვთ, არ ისარგებლოთ „Wolt-ის მომსახურებით“. ეს „მომსახურების პირობები“ ვრცელდება „Wolt-ის მომსახურებით“ ნებისმიერი ფორმით სარგებლობაზე და წინამდებარე დოკუმენტის საფუძველზე გაფორმებულ „ნასყიდობის ხელშეკრულებებზე“. „Wolt-ის მომსახურების“ უფრო დეტალური აღწერილობა და სისტემის მოთხოვნების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე wolt.com

თუ თქვენ გაქვთ „ანგარიში - Wolt-ი სამსახურში“, ეს „მომსახურების პირობები“ აგრეთვე ვრცელდება ჩვენს კლიენტ ორგანიზაციაზე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“ („კლიენტიორგანიზაცია“) იმ შეკვეთებთან დაკავშირებით, რომლებსაც თქვენ განახორციელებთ „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“-ს საშუალებით. ამ „მომსახურების პირობებსა“ და „Wolt-ის კორპორატიულ პირობებს“ შორის, რომელიც ვრცელდება „კლიენტ ორგანიზაციაზე“, შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება „Wolt-ის კორპორატიულ პირობებს“.

„მომსახურების პირობები“ ფორმდება მხოლოდ ჩვენსა და „მომხმარებელს“ შორის, და არა „ეფლ ინკ.“ (Apple Inc.)-თან და   „ეფლ ინკ.“ (Apple Inc.) არ არის პასუხისმგებელი „Wolt-ის აპლიკაციაზე“ ან მის შინაარსზე. თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ „ეფლ ინკ.“ (Apple Inc.) და „ეფლინკ.“ (Apple Inc.)-ის შვილობილი კომპანიები („ეფლი“), „მომსახურების პირობებისთვის“ წარმოადგენენ მესამე პირებს, რომელთა სასარგებლოდაც დაიდო ხელშეკრულება და „მომსახურების პირობებზე“ თქვენი თანხმობის საფუძველზე „ეფლს“ ექნება უფლება (და იგულისხმება, რომ გაცხადებულია თანხმობა ასეთ უფლებაზე), რომ გამოიყენოს „მომსახურების პირობები“ თქვენ წინააღმდეგ, როგორც მესამე პირმა, რომლის სასარგებლოდაც დაიდო ხელშეკრულება.

1. ტერმინთა განმარტება

პარტნიორი“ - ნიშნავს სარესტორნო ან სხვა მომსახურების მიმწოდებელ პარტნიორს, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებაზე „Wolt“-თან და რომელიც სთავაზობს თავის პროდუქტებს და მიწოდების სერვისებს, თუ ასეთი გააჩნია, „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით. 

ნასყიდობისხელშეკრულება“ - ნიშნავს ხელშეკრულებას „შეკვეთის“ საშუალებით „პარტნიორის“ პროდუქტებისა და შესაძლო მიწოდების მომსახურების შესყიდვის შესახებ. „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“-ს გამოყენებით განხორციელებულ „შეკვეთებთან“ დაკავშირებით „ნასყიდობის ხელშეკრულება“ წარმოადგენს სავალდებულოდ შესასრულებელ ხელშეკრულებას „პარტნიორსა“ და „კლიენტ ორგანიზაციას“ შორის. „მომხმარებლის“ მიერ გადახდის ნებისმიერი სხვა საშუალებით განხორციელებულ „შეკვეთებთან“ დაკავშირებით „ნასყიდობის ხელშეკრულება“ წარმოადგენს სავალდებულოდ შესასრულებელ ხელშეკრულებას „პარტნიორსა“ და „მომხმარებელს“ შორის. 

Wolt“-ი ნიშნავს:

 • Wolt Enterprises Oy, ანტინკატუს N1, ჰელსინკი, 00100, ფინეთი, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ფინეთში, შვედეთში, ნორვეგიაში, დანიაში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიეტუვაში, უნგრეთში, საქართველოში ან ხორვატიაში,
 • Wolt Česko s.r.o., ნა პორიჩი 1047/26, ნოვე მესტო, 110 00 პრაღა 1, ჩეხეთის რესპუბლიკა, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში,
 • Wolt Polska sp. z o.o., კალენდარი N16/2, ვარშავა, 00-023, პოლონეთი, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება პოლონეთში,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., კაუფმანის ქუჩა N2, თელავივი, 6801294, ისრაელი, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ისრაელში,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., ლეოფოროს ვულიაგმენის ქუჩა N26, ათენი, 11743, საბერძნეთი, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება საბერძნეთში,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, ნუშიჩევას N14, ბელგრადი, 11000, სერბეთი, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება სერბეთში. 

Wolt-ისაპლიკაცია“ ნიშნავს ციფრულ აპლიკაციას, სახელწოდებით Wolt , რომელსაც Wolt-ი სთავაზობს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „Wolt-ის პარტნიორების“ პროდუქტების შესაკვეთად.

ანგარიშიWolt-ი სამსახურში ნიშნავს მომხმარებლის ანგარიშს „Wolt-ის აპლიკაციაში“, რომელსაც დამატებული აქვს „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“.

ფუნქციაWolt-ი სამსახურში“ ნიშნავს გადახდის მეთოდსა და „Wolt-ის აპლიკაციის“ ფუნქციას, რომლის საშუალებითაც „კლიენტი ორგანიზაციის“ უფლებამოსილ „მომხმარებლებს“ შეუძლიათ გააკეთონ „შეკვეთა“ „კლიენტი ორგანიზაციის“ ხარჯზე.  

Wolt-ისმომსახურება“ ნიშნავს „Wolt-ის აპლიკაციასა“ და „Wolt-ის“ ვებ-გვერდს wolt.com, ასევე სხვა დამატებით მისამართებს, როგორც აღნიშნულია wolt.com-ზე.

მომხმარებელი“ ან „თქვენ“ ნიშნავს ფიზიკურ პირს, რომელიც სარგებლობს „Wolt-ის მომსახურებით“.  

2. „Wolt-ის“ მონაცემები         

 • Wolt Enterprises Oy, ანტინკატუს N1, ჰელსინკი, 00100, ფინეთი, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 2646674-9, დღგ-ს გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი FI26466749, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ფინეთში, შვედეთში, ნორვეგიაში, დანიაში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიეტუვაში, უნგრეთში, საქართველოში ან ხორვატიაში,

 • Wolt Česko s.r.o., ნა პორიჩი 1047/26, ნოვე მესტო, 110 00 პრაღა 1, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 07030550, დღგ-ს გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი CZ07030550, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში,

 • Wolt Polska sp. z o.o., კალენდარი N16/2, ვარშავა, 00-023, პოლონეთი, რეგისტრირებულია სამეწარმეო რეესტრში, რომელსაც აწარმოებს „ეროვნული სასამართლო რეესტრი“, დედაქალაქ ვარშავის საქალაქო სასამართლოში, ვარშავაში, „ეროვნული სასამართლო რეესტრის XII ბიზნეს დეპარტამენტში ნომრით 0000745637, საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი NIP 7010846311, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება პოლონეთში,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., კაუფმანის ქუჩა N2, თელავივი, 6801294, ისრაელი, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 51-588715-6, დღგ-ს გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი 515887156, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ისრაელში,

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., ლეოფოროს ვულიაგმენის ქუჩა N26, ათენი, 11743, საბერძნეთი, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 147811001000, დღგ-ს გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი EL801047822, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება საბერძნეთში,   

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, ნუშიჩევას N14, ბელგრადი, 11000, სერბეთი, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 21408930, დღგ-ს გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი 110976122, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება სერბეთში,        

 • სავაჭროსახელწოდება: “Wolt”,

 • ელექტრონულიფოსტის მისამართი: support@wolt.com.

„პარტნიორთა“ მონაცემები, მათი პროდუქციისა და სერვისების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება „Wolt-ის აპლიკაციისა“ და „Wolt-ის“ ვებ-გვერდის საშუალებით. 

3. „Wolt-ის მომსახურების“ აღწერა

3.1. Wolt-ი გთავაზობთ პლატფორმას, სადაც „მომხმარებელს“ შეუძლია თავისი არჩეული „პარტნიორისგან“ შეიძინოს საკვები პროდუქტები და მიწოდების სერვისი. Wolt-ი ასევე ყიდის მიწოდების სერვისს იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან დანიაში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიეტუვაში, უნგრეთში, საბერძნეთში, ხორვატიაში და ისრაელში და კონკრეტული „პარტნიორებისაგან“ საკვები პროდუქტების შეძენის შემთხვევაში. 

3.2. „პარტნიორები“ „Wolt-ის მომსახურებაში“ განათავსებენ ინფორმაციას თავიანთი პროდუქციისა და სერვისების შესახებ, მენიუსა და პროდუქტის ფასების შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით. „პარტნიორის“ პროდუქციისა და სერვისების ყიდვა და გაყიდვა შეიძლება დაექვემდებაროს „პარტნიორის“ დამატებით პირობებს, როგორც ეს გაწერილია „Wolt-ის მომსახურებაში“. „პარტნიორის“ პროდუქციისა და სერვისების, რომლის ყიდვაც სურს „მომხმარებელს“ „პარტნიორისაგან“, არჩევისას „მომხმარებელი“ იძლევა მავალდებულებელი ძალის „შეკვეთას“ „პარტნიორისაგან“ პროდუქტებისა და მომსახურების შეძენის შესახებ იმ პირობებით, რომლებიც „მომხმარებელს“ მიეწოდება „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით შეკვეთის განხორციელებამდე („შეკვეთა“). „შეკვეთის“ მიღების შემდეგ Wolt-ი „შეკვეთის“ დეტალებს გადასცემს „პარტნიორს“. როდესაც „შეკვეთას“ დაეთანხმება „პარტნიორი“ და Wolt-ი მიაწვდის „მომხმარებელს“ შეკვეთის დადასტურებას „პარტნიორის“ სახელით, „მომხმარებელსა“ ან „კლიენტ ორგანიზაციასა“ და „პარტნიორს“ შორის ფორმდება „ნასყიდობის ხელშეკრულება“.  Wolt-ი მიაწვდის „მომხმარებელს“ ჩეკს „პარტნიორის“ სახელით (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იმ ქვეყანაში, სადაც „მომხმარებელი“ იმყოფება,  არსებული რეგულაციის მიხედვით, საჭიროა, რომ „მომხმარებელს“ ჩეკი უშუალოდ „პარტნიორმა“ მიაწოდოს). იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან დანიაში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიეტუვაში, უნგრეთში, საბერძნეთში, ხორვატიაში და ისრაელში და კონკრეტული „პარტნიორებისაგან საკვები პროდუქტების შეძენის შემთხვევაში: როდესაც „პარტნიორი“ დაეთანხმება „შეკვეთას“ და შეკვეთის დადასტურება გაეგზავნება „მომხმარებელს“, „პარტნიორის“ პროდუქტების ყიდვის შესახებ „პარტნიორთან“ „ნასყიდობის ხელშეკრულების“ გარდა „მომხმარებელსა“ ან „კლიენტ ორგანიზაციასა“ და „Wolt-ს“ შორის ფორმდება სამართლებრივად სავალდებულოდ შესასრულებელი ხელშეკრულება „მომხმარებლის“ მიერ „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით შეკვეთილი მიწოდების სერვისის შესყიდვის შესახებ. 

3.3. „მომხმარებლის“ მიერ არჩეული „პარტნიორი“ მოამზადებს (და მიაწვდის, იმ შემთხვევაში, როდესაც მიწოდების სერვისიც შეკვეთილია) „შეკვეთაში“ მითითებულ პროდუქტებს  „მომხმარებელს“. Wolt-ი არ არის „მომხმარებლის“ წინაშე პასუხისმგებელი „პარტნიორის“ მიერ „ნასყიდობის ხელშეკრულების“ ჯეროვანი შესრულებისათვის. იმ მომხმარებლების შემთხვევაში, რომლებიც იმყოფებიან დანიაში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიეტუვაში, უნგრეთში, საბერძნეთში, ხორვატიაში და ისრაელში, ასევე კონკრეტული „პარტნიორებისგან“ საკვები პროდუქტების შეძენის შემთხვევაში:Wolt-ი   პასუხისმგებელია „Wolt-ის“ საშუალებით „მომხმარებლის“ მიერ „შეკვეთის“ მიხედვით მოთხოვნილი მიწოდების სერვისის განხორციელებაზე, როგორც ეს გათვალისწინებულია ამ „მომსახურების პირობებით“. 

3.4. მას შემდეგ, რაც „მომხმარებელი“ განათავსებს „შეკვეთას“, მას აღარ შეეძლება „შეკვეთის“ გაუქმება. თქვენ არ შეგიძლიათ უკან გამოიხმოთ ან გააუქმოთ პროდუქციის ან მიწოდების სერვისებზე „შეკვეთა“ მას შემდეგ, რაც უკვე განათავსეთ იგი. პროდუქტის ან მომსახურების „შეკვეთის“ განხორციელებამდე თქვენ ყურადღებით უნდა განიხილოთ თქვენი არჩევანი. 

4. „მომხმარებლის“ ანგარიშები

4.1. თქვენ გაქვთ შეზღუდული, არაექსკლუზიური, გადაუცემადი და არა–სუბლიცენზირებადი უფლება, რომ ისარგებლოთ “Wolt-ის მომსახურებით“ ჩვენ მიერ პერიოდულად თქვენთვის შემოთავაზებული ფორმით მხოლოდ იმ მიზნებისათვის, რომლებიც მითითებულია ამ დოკუმენტში.“მომხმარებლისთვის“ მინიჭებული „ეფლი“–ს App Store–დან ჩამოტვირთული iOS „Wolt-ის აპლიკაციის“  ლიცენზია შეზღუდულია და იძლევა „Wolt-ის აპლიკაციის“ გამოყენების საშუალებას „ეფლი“–ს ბრენდის პროდუქტებზე, რომლებიც ეკუთვნის ან კონტროლდება „მომხმარებლის“ მიერ და იმგვარად, როგორც ეს ნებადართულია „გამოყენების წესებით“, რომლებიც გათვალისწინებულია App Store–ის „მომსახურების პირობებითა“ და წინამდებარე „მომსახურების პირობებით“.

4.2. „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისათვის „მომხმარებელმა“ უნდა შექმნას მომხმარებლის ანგარიში „Wolt-ის მომსახურებით“ გათვალისწინებული რეგისტრაციის ინსტრუქციის მიხედვით. „Wolt-ის მომსახურების“ რეკვიზიტები პერსონალურია (თუ განსხვავებული შეთანხმება არ არსებობს „Wolt-სა“ და „კლიენტ ორგანიზაციას“ შორის). „მომხმარებელმა“ უნდა უზრუნველყოს, რომ მომხმარებლის ანგარიშის რეკვიზიტები და შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა „მომხმარებლის“ ან „კლიენტი ორგანიზაციის“ ანგარიშზე წვდომის მოსაპოვებლად, დარჩეს კონფიდენციალურად და გამოყენებული იქნას უსაფრთხო გზით, რომელიც არაა ხელმისაწვდომი მესამე პირებისთვის. „მომხმარებელს“ შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ერთი მომხმარებლის ანგარიში.

4.3. თუ არსებობს ეჭვი, რომ არაუფლებამოსილმა პირმა გაიგო „მომხმარებლის“ ანგარიშის რეკვიზიტები ან აქვს წვდომა „მომხმარებლის“ ანგარიშზე, „მომხმარებელმა“ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ Wolt-ს. „მომხმარებელი“ პასუხისმგებელია “Wolt-ის მომსახურების“ ნებისმიერი სახით გამოყენებისთვის და ნებისმიერი ქმედებისთვის, რომელიც განხორციელდება „მომხმარებლის“ ანგარიშიდან. 

4.4. „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისათვის თქვენ უნდა წარუდგინოთ მოქმედი საკრედიტო ბარათის ან გადახდის სხვა საშუალების შესახებ ინფორმაცია Wolt-ს. Wolt-ი არ ინახავს თქვენი გადახდის დოკუმენტის შესახებ ინფორმაციას, რადგან ამას ახორციელებს მესამე პირი – გადახდის მომსახურების პროვაიდერი, რომელსაც იყენებს Wolt-ი. თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ გადაიხდით ყველა იმ შესყიდვის საფასურს, რომლებიც “Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისთვის დაგეკისრათ, გარდა იმ შესყიდვებისა, რომლებიც განხორციელდა „ფუნქცია - Wolt-ი სამსახურში“–ს საშუალებით „კლიენტი ორგანიზაციის“ ხარჯზე. თქვენ უნდა განაახლოთ საკრედიტო ბარათისა და გადახდასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია, რომელიც ატვირთეთ თქვენს მომხმარებლის ანგარიშში. 

5. ანგარიშსწორება

5.1. „მომხმარებელი“ ან „ანგარიში – Wolt-ი სამსახურში“–ს შემთხვევაში – „კლიენტი ორგანიზაცია“ იხდის ნასყიდობის საფასურს, რომელიც მითითებულია „შეკვეთაში“, „Wolt-ის მომსახურების“ შესაბამისი ანგარიშსწორების ფუნქციის გამოყენებით. „Wolt-ი“ „პარტნიორის“ სახელით იღებს ყველა გადახდას „მომხმარებლებისა“ და „კლიენტი ორგანიზაციებისაგან“. თუ „შეკვეთა“ განხორციელებულია „ფუნქცია – Wolt-ი სამსახურში“–ს გამოყენებით, „მომხმარებელი“ ადასტურებს გადახდას „კლიენტი ორგანიზაციის“ სახელით „ფუნქცია – Wolt-ი სამსახურში“–ს საშუალებით. „მომხმარებლის“ ან „კლიენტი ორგანიზაციის“ გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა „Wolt-ის მომსახურების“ გამოყენებით „შეკვეთის“ განთავსებისთანავე.

5.2. „მომხმარებელმა“ შეიძლება შეასრულოს ეს გადახდის ვალდებულება მხოლოდ „Wolt-ის მომსახურებით“ გათვალისწინებული ონლაინ გადახდის მეთოდის საშუალებით. როდესაც „მომხმარებელი“ ან „ანგარიში – Wolt-ი სამსახურში“–ს შემთხვევაში – „კლიენტი ორგანიზაცია“ გადაუხდის ნასყიდობის საფასურსWolt-ს, „მომხმარებელი“ ან „კლიენტი ორგანიზაცია“ ამით ასრულებს გადახდის ვალდებულებას „პარტნიორის“ წინაშე. 

5.3. გადახდა ავტომატურად განხორციელდება „მომხმარებლის“ საკრედიტო ბარათიდან, ან „კლიენტი ორგანიზაციისთვის“ განკუთვნილი „ფუნქცია – Wolt-ი სამსახურში“–ს საშუალებით, „შეკვეთის“ მიწოდებისას. Wolt-ი უფლებამოსილია „პარტნიორის“ სახელით განახორციელოს „მომხმარებლის“ საკრედიტო ბარათზე ან „კლიენტი ორგანიზაციის“ „ფუნქცია – Wolt-ი სამსახურში“–ს საშუალებით თანხის ავტორიზებული დაკავება როგორც კი „შეკვეთა“ განთავსდება „Wolt-ის მომსახურების“ გამოყენებით. Wolt-ი იყენებს მესამე პირს – გადახდის მომსახურების პროვაიდერს – ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის.  

5.4 ნაღდი ანგარიშსწორება წარმოადგენს გადახდის დამატებით საშუალებას, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოში. თანხის დაბრუნება ნაღდი ანგარიშსწორებით შეკვეთების დროს: თანხის დაბრუნება ნაღდი ანგარიშსწორებით შეკვეთებისას  მოხდება Wolt -ის კრედიტების სახით ან სხვა შესაბამისი მეთოდის გამოყენებით. მომხმარებლის გამოუცხადებლობა ნაღდი  ანგარიშსწორებით შეკვეთების დროს: იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი, რომელმაც გააკეთა ნაღდი ანგარიშსწორებით შეკვეთა, არ იმყოფება მიტანისთვის შეთანხმებულ ადგილას ან არ გამოცხადდება 5 წუთის შემდეგ, Wolt -ის  მომხმარებელთა დახმარების განყოფილება დაუკავშირდება მომხმარებელს და შეუთანხმდება გადახდის შესაბამის ფორმაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელთა დახმარების განყოფილება ვერ შეძლებს მომხმარებელთან დაკავშირებას გამოუცხადებლობიდან 24 საათის განმავლობაში, Wolt-ი მიიღებს შესაბამის ზომებს, რომელიც შესაძლოა მოიცავდეს მომხმარებლისთვის ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდის შესაძლებლობის ჩამორთმევას ან  აღნიშნული მომხმარებლის ანგარიშის გაუქმებას, რის შედეგადაც მომხმარებელი ვეღარ შეძლებს შემდეგი შეკვეთების განხორციელებას. 

6. „Wolt-ის“ შეღავათები და პრივილეგიები

6.1. „Wolt-ის მომსახურების“ „მომხმარებლებს“ შეუძლიათ მიიღონ Wolt-ის შეღავათები ან პრივილეგიები, მაგალითად, „Wolt-ის მომსახურებაში“ გაწევრიანებისათვის ახალი მომხმარებლების მოწვევით. „მომხმარებელს“ შეუძლია გამოიყენოს „Wolt-ის შეღავათები და პრივილეგიები“ „Wolt-ის მომსახურებით“ შესყიდვისას ფასდაკლების მისაღებად.  

6.2. Wolt-ს შეუძლია ცალმხრივად განსაზღვროს „Wolt-ის შეღავათებისა და პრივილეგიების“ მინიჭების, გამოყენებისა და მოქმედების პირობები. 

6.3. რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ბონუსის სახით მიღებული შეღავათებისა და პრივილეგიების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ. 

6.4. „Wolt-ის შეღავათები და პრივილეგიები“ არ შეიძლება გადაიცვალოს ნაღდ ფულში. 

6.5. „Wolt-ის შეღავათები და პრივილეგიები“ გაუქმდება, თუ Wolt-ი დააფიქსირებს „Wolt-ის შეღავათებისა და პრივილეგიების“ ბოროტად გამოყენების შემთხვევას ან გაუჩნდება ეჭვი ან აღმოაჩენს, რომ „Wolt-ის შეღავათები ან პრივილეგიები“ მინიჭებული იქნა არასწორი საფუძვლით. ასეთ შემთხვევებში, Wolt-მა უნდა გამოწეროს ანგარიშ-ფაქტურა იმ ოდენობის თანხაზე, რომელიც გადახდილი იქნა ასეთი „Wolt-ის შეღავათებისა და პრივილეგიების“ გამოყენებით. 

7. „შეკვეთის“ მიწოდება

7.1. თუ „მომხმარებელი“ „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით ითხოვს „შეკვეთის“ მიწოდებას, „შეკვეთა“ მიწოდებული იქნება იმ მისამართზე, რომელიც მითითებულია „მომხმარებლის“ მიერ „Wolt-ის მომსახურებაში“. „მომხმარებელს“ ასევე მოეთხოვება „Wolt-ის მომსახურებაში“ მიუთითოს ქუჩის მისამართი. „კლიენტს“ ან „კლიენტ ორგანიზაციას“ მიწოდების სერვისით უზრუნველყოფს „პარტნიორი“. იმ „მომხმარებლებისთვის“, რომლებიც იმყოფებიან დანიაში, ესტონეთში, ლატვიაში, უნგრეთში, ლიეტუვაში, საბერძნეთში, ხორვატიაშიდა ისრაელსა და კონკრეტული „პარტნიორებისაგან“ საკვები პროდუქტების შეძენასთან დაკავშირებით:Wolt-ი უზრუნველყოფს „მომხმარებლისთვის“ ან „კლიენტი ორგანიზაციისთვის“ მიწოდების სერვისს.

7.2. „მომხმარებელს“ უნდა შეეძლოს ზარების მიღება იმ ტელეფონის ნომერზე, რომელიც „მომხმარებელმა“ მიუთითა „Wolt-ის მომსახურებაში“. თუ „მომხმარებლის“ მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე ვერ მოხდება დაკავშირება, მიწოდება შეიძლება გაუქმდეს „Wolt-ის“ ან „პარტნიორის“ მიერ და „მომხმარებელს“ ან „კლიენტ ორგანიზაციას“ შეიძლება დაეკისროს „შეკვეთის“  სრული ღირებულების გადახდა. 

7.3. „მომხმარებელს“ შეუძლია მიუთითოს, რომ შეკვეთის მიწოდება მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად (მიწოდების სტანდარტული მეთოდი) ან წინასწარ შეუკვეთოს და მიუთითოს მიწოდების კონკრეტული დრო. 

7.4. მიწოდების სტანდარტული მეთოდი: „მომხმარებელი“ უნდა იმყოფებოდეს „შეკვეთაში“ მითითებულ მიწოდების მისამართზე „შეკვეთის“ გაკეთებიდან იმ დრომდე, სანამ „შეკვეთაში“ მითითებულ პროდუქციას ჩაიბარებს. თუ „მომხმარებელი“ არ იმყოფება მის მიერ მითითებულ ადგილზე შეკვეთილი პროდუქტების მიწოდებიდან ხუთი წუთის განმავლობაში და „მომხმარებელთან“ დაკავშირება ვერ ხერხდება მიმწოდებელი კურიერის მიერ დაკავშირების ორი მცდელობის შემდეგ, მიწოდება შეიძლება გაუქმდეს „Wolt-ის“ ან „პარტნიორის“ მიერ და „მომხმარებელს ან „კლიენტ ორგანიზაციას“ შეიძლება დაეკისროს „შეკვეთის“ სრული ღირებულების გადახდა. 

7.5. „წინასწარი შეკვეთის“ მიწოდება: იმისათვის, რომ მიიღოს „შეკვეთა“, „მომხმარებელი“ უნდა იმყოფებოდეს მითითებულ მისამართზე დროის მონაკვეთში, რომელიც იწყება წინასწარი შეკვეთის მიწოდების დრომდე ათი წუთით ადრე და მთავრდება მიწოდების მომენტში. 

8. „შეკვეთის“წაღება„პარტნიორის“ სავაჭრო პუნქტიდან

8.1. თუ „მომხმარებელს“ არ შეუკვეთავს „შეკვეთაში“ მითითებული „პარტნიორის“ პროდუქტების მიწოდება, არამედ უნდა მათი წაღება „პარტნიორის“ სავაჭრო პუნქტიდან, პროდუქტები შეიძლება იქნას წაღებული „პარტნიორის“ იმ სავაჭრო პუნქტიდან, რომელიც „შეკვეთაში“ მიუთითა „მომხმარებელმა“. „მომხმარებელი“ მიიღებს ცალკე ელექტრონულ დასტურს, როდესაც პროდუქცია მზად იქნება წასაღებად. „პარტნიორმა“ ან „Wolt-მა“ შეიძლება განსაზღვრონ „შეკვეთაში“ მითითებული პროდუქტების წაღების დროს „მომხმარებლის“ იდენტიფიცირების პირობები. 

8.2. „პარტნიორმა“ უნდა შეინახოს შეკვეთილი პროდუქტი 60 წუთის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც „პარტნიორმა“ შეატყობინა „მომხმარებელს“, რომ შეკვეთა წასაღებად მზადაა. თუმცა, ეს ვალდებულება შეზღდუდულია კონკრეტული „პარტნიორის“ სავაჭრო პუნქტის სამუშაო საათებითდა „შეკვეთა“ წაღებული უნდა იქნას „პარტნიორის“ სავაჭრო პუნქტის დახურვამდე. 

9. ადგილზე მოხმარება

9.1. თუ „მომხმარებელმა“ აირჩია, რომ „შეკვეთით“ გათვალისწინებული პროდუქცია მოიხმაროს „პარტნიორის“ სავაჭრო პუნქტში, „მომხმარებელი“ მიიღებს ცალკე ელექტრონულ დასტურს იმ მოსალოდნელი დროის შესახებ, როცა პროდუქტები მზად უნდა იყოს „პარტნიორის“ სავაჭრო პუნქტში.

10. სავარაუდოდრო

10.1. მიწოდების, წაღების ან ნებისმიერი სხვა დრო, რომელიც ეცნობება „მომხმარებელს“ „პარტნიორის“ ან „Wolt-ის“ მიერ „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით არის მხოლოდ სავარაუდო დრო. არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ „შეკვეთა“ მიწოდებული იქნება ან წასაღებად ან მოხმარებისთვის მზად იქნება განსაზღვრულ დროს. პროდუქტის მიწოდების დროზე გავლენა შეიძლება მოახდინოს ისეთმა ფაქტორებმა, როგორებიცაა საგზაო საცობები, პიკის საათები და ამინდი. 

11. ინტელექტურალურისაკუთრების უფლებები

11.1. „Wolt-ის მომსახურების“ ან მასთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება და შესაბამისი დოკუმენტაცია, ასევე ყველა ნაწილი და ასლი  უნდა იყოს მხოლოდ Wolt-ის ან/და მისი ქვეკონტრაქტორების/ლიცენზიანტების ექსკლუზიური საკუთრება. „ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები“ გულისხმობს საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს (მათ შორის, მონაცემთა ბაზაზე და კატალოგზე უფლებებს და ფოტოებზე უფლებებს), პატენტებს, სასარგებლო მოდელებს, დიზაინზე უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებს, სავაჭრო სახელწოდებას, სავაჭრო საიდუმლოებას, „ნოუ ჰაუს“ და რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ნებისმიერ სხვა ფორმას. 

11.2. ეს „მომსახურების პირობები“ არ ანიჭებს „მომხმარებელს“ რაიმე სახის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს „Wolt-ის მომსახურებაზე“ და ყველა უფლებას, რომელიც პირდაპირ არაა მითითებული ამ დოკუმენტში, ინარჩუნებს Wolt-ი და მისი ქვეკონტრაქტორები/ლიცენზიანტები. 

11.3. „ეფლი“ არ არის პასუხისმგებელი რაიმე გამოძიებაზე, დაცვაზე, მორიგებაზე ან მოთხოვნის შესრულებაზე, რომელიც უკავშირდება iOS„Wolt-ის აპლიკაციის“ ან თქვენ მიერ მისი გამოყენების საშუალებით ნებისმიერი მესამე პირის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევას. 

12. „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობის დამატებითი დებულებები

12.1. „Wolt-ის მომსახურება“ ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ პირებისთვის, რომლებიც არიან 18 ან მეტი წლის.

12.2. „მომხმარებელმა“ უნდა დაიცვას ყველა შესაბამისი წესი და რეგულაცია, როდესაც ის სარგებლობს „Wolt-ის მომსახურებით“, მათ შორის, ალკოჰოლისა და თამბაქოს შეძენის დროს. თუ ალკოჰოლის მიწოდება დასაშვებია იმ ქვეყანაში, სადაც „მომხმარებელი“ იმყოფება, „მომხმარებელს“ შესაძლოა უარი ეთქვას ალკოჰოლური სასმელების მიწოდებაზე იმ შეთხვევაში, თუ ის ვერ შეძლებს წარუდგინოს „შეკვეთის“ მიმწოდებელ „Wolt-ის“ კურიერს პირადობის მოწმობა, რომელიც ადასტურებს, რომ „მომხმარებელი“ არის მინიმუმ 18 წლის. 

12.3. Wolt-ი მუდმივად ავითარებს „Wolt-ის მომსახურებას“ და შეიძლება ნაწილობრივ ან მთლიანად შეცვალოს ანამოიღოს „Wolt-ის მომსახურების“ სხვადასხვა ნაწილი, მათ შორის ფუნქციები, პროდუქცია და „პარტნიორები“, რომლებიც ხელმისაწვდომია „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით. 

12.4. „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისას „მომხმარებელი“ შეიძლება წააწყდეს შინაარსს ან ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება იყოს არასწორი, არასრული, მოძველებული, შეცდომაში შემყვანი, არალეგალური, დამამცირებელი ან სხვაგვარად საზიანო. Wolt-ი, ზოგადად, არ ამოწმებს „პარტნიორის“ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. Wolt-ი, არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების (მათ შორის „პარტნიორების“) ინფორმაციისთვის ან ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია მისი გამოყენებით ან მასზე დაყრდნობით. 

12.5. „თქვენ“ ან „კლიენტი ორგანიზაცია“ პასუხისმგებელი ხართ ნებისმიერი მოწყობილობის ან აღჭურვილობის (როგორიცაა ტელეფონი) მოპოვებასა და შენარჩუნებაზე და იმ კავშირებზე, რომელიც საჭიროა „Wolt-ის მომსახურებაზე“ წვდომისა და მისი გამოყენებისათვის,  ასევე შესაბამის ხარჯებზე. 

12.6. „მომხმარებელი“ ვალდებულია: (i) არ გამოიყენოს ან არ ეცადოს გამოიყენოს სხვა პირის Wolt-ის ანგარიში ან/და არ მოიპოვოს წვდომა სხვა პირის გადახდის მონაცემებზე „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით ან არ გამოიყენოს სხვა პირის გადახდის ბარათები „Wolt-ის  მომსახურებით“ სარგებლობისას, იმ პირის თანხმობის გარეშე; (ii) არგადაიღოსასლები, შეცვალოსანშექმნას„Wolt-ის მომსახურებიდან“ ანნებისმიერიმასთანდაკავშირებულიტექნოლოგიიდანნაწარმოებინამუშევრები;(iii) არ განახორციელოს საინჟინრო ანალიზი, დეკომპილაცია, დაშლა, გაშიფვრა ან სხვაგვარად არ ეცადოს, რომ მოიპოვოს „Wolt-ის   მომსახურების“ ან მასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიის, ან მისი ნებისმიერი ნაწილის საწყისი კოდი;  (iv) არ წაშალოს „Wolt-ის მომსახურებაში“ შენახული ნებისმიერი საავტორო უფლების, სავაჭრო ნიშნის ან საკუთრების უფლების შემცველი ცნობები; (v) არ წაშალოს, დაფაროს ან გააბუნდოვანოს „Wolt-ის მომსახურებაში“ არსებული ნებისმიერი რეკლამა; (vi) არ შეაგროვოს, გამოიყენოს, გადაიღოს ასლები და არ გადასცეს „Wolt-ის მომსახურების“ საშუალებით მოპოვებული ნებისმიერი ინფორმაცია Wolt-ის თანხმობის გარეშე; (vii) არ გამოიყენოს ბოტები ან სხვა ავტომატიზებული საშუალებები „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისთვის; (viii) არ შექმნას Wolt-ის ანგარიში ყალბი მონაცემების ან სხვა პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემების გამოყენებით; ან (ix) არ შევიდეს „Wolt-ის მომსახურებაში“ სხვა საშუალებით გარდა იმ ინტერფეისებისა, რომელიც უზრუნველყოფილია Wolt-ის მიერ, როგორებიცაა „Wolt-ის აპლიკაცია“ და „Wolt-ის ვებ–გვერდი“. 

12.7. Wolt-ი უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ ამოშალოს „მომხმარებელი” „Wolt-ის მომსახურებიდან” ან/და უარი თქვას ან გააუქმოს „შეკვეთები”, იმ შემთხვევაში,როდესაც „მომხმარებელი“ (i) ბოროტად იყენებს „Wolt-ის მომსახურებას“ ან ზიანს აყენებს „Wolt-ის მომსახურებას“ ან „პარტნიორს“ ან Wolt-ს ან Wolt-ის დასაქმებულებს; (ii) Wolt-ს აქვს გონივრული ეჭვი, რომ “მომხმარებლის“ მხრიდან ადგილი აქვს თაღლითობას „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისას; (iii) „მომხმარებელი“ განათავსებს ცრუ „შეკვეთას“ (მაგალითად, არ იხდის საფასურს ან არ იმყოფება მიწოდების ან წაღების ადგილზე „შეკვეთის“ მისაღებად) ან სხვაგვარად არ ასრულებს ამ „მომსახურების პირობებით“ გათვალისწინებულ თავის ვალდებულებებს; (iv) არსებობს გონივრული ეჭვი “შეკვეთის“ სისწორესთან ან მის ნამდვილობასთან დაკავშირებით. თუ Wolt-ი გააუქმებს „შეკვეთას“, რომლის საფასურიც უკვე გადახდილია, Wolt-მა უნდა გადარიცხოს ეს თანხა მომხმარებლის იმავე ანგარიშზე ან „ანგარიში – Wolt-ი სამსახურში“–ს იმ ანგარიშზე, რომლიდანაც მოხდა გადახდა „მომხმარებლის“ მიერ. 

12.8. „მომხმარებელთა“ შესახებ შეგროვებული პერსონალური მონაცემების დამმუშავებელი არის Wolt Enterprises Oy, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს სხვაგვარადაა განსაზღვრული. Wolt Enterprises Oy-მ უნდა დაამუშავოს „მომხმარებლისგან“ შეგროვებული ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი „Wolt-ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადების“ შესაბამისად.

12.9. „მომხმარებელი“ უნდა ემორჩილებოდეს ხელშეკრულების მესამე პირებისათვის განკუთვნილ შესაბამის პირობებს, როდესაც იყენებს „Wolt-ის აპლიკაციას“ ან „Wolt-ის მომსახურებას“. 

12.10. „მომხმარებელი“ გარანტიას იძლევა, რომ (1) ის არ იმყოფება ქვეყანაში, რომელზეც აშშ–ის მთავრობის ემბარგოა დაწესებული ან რომელიც აშშ–ის მთავრობის მიერ აღიარებულია, როგორც „ტერორისტების მხარდამჭერი“ ქვეყანა; და (2) ის არ არის აშშ–ის მთავრობის  მიერ აკრძალულ ან შეზღუდულ პირთა სიაში. 

13. მოქმედებისვადა და შეწყვეტა

13.1. ეს „მომსახურების პირობები“ ძალაშია, როგორც მავალდებულებელი ძალის მქონე ხელშეკრულება „Wolt-სა“ და „მომხმარებელს“ შორის შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების მიღებამდე, სანამ „მომხმარებელი“ სარგებლობს „Wolt-ის მომსახურებით“.

13.2. „მომხმარებელს“ შეუძლია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობა. „Wolt-ს“ შეუძლია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს „Wolt-ის მომსახურების“ მიწოდება დროებით ან სამუდამოდ.  

14. საჩივრები

14.1. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ „Wolt-ის მომსახურება“ შეიძლება ნებისმიერ დროს შეფერხდეს ან სამუდამოდ შეწყდეს. „Wolt-ის მომსახურება“ შეიძლება ასევე დროებით შეჩერდეს.  ნუ გამოიყენებთ „Wolt-ის მომსახურებას“ რაიმე ინფორმაციის შესანახად. მიუხედავად იმისა, რომ Wolt-ი გონივრულ ზომებს იღებს რათა უშეცდომოდ მოგაწოდოთ პლატფორმა და მომსახურება (რომელიც მოიცავს ახალს და/ან დროებით მომსახურებებს როგორიც არის უკონტაქტო მიტანა. მიტანა რომელიც სრულდება ახალი ტექნოლოგიით ან მიტანის ახალი კატეგორიით). Wolt-ი არ აკეთებს რაიმე განცხადებას ან გარანტიას „Wolt-ის მომსახურების“  ან პლატფორმის მეშვეობით მიწოდებული ნებისმიერი საქონლის ან მომსახურების საიმედოობის, ფუნქციონალის დროულობის, ხარისხის ან შესაბამისობის თაობაზე, Wolt-ის ნებისმიერი მომსახურების შესახებ. Wolt-ი არ გვპირდება ან არ უზრუნველყოფს არაფერს, რაც ამ პირობებში პირდაპირ არ არის ნათქვამი.

14.2. “პარტნიორი“ ვალდებულია მოამზადოს „შეკვეთა“ „მომხმარებლის“ მითითებების მიხედვით და იმ ვადაში, რაც მითითებულია „Wolt-ის მომსახურებაში“. თუ „შეკვეთასთან“ (მის მიწოდებასთან) დაკავშრებით არსებობს რაიმე დეფექტი, „მომხმარებელს“ შეუძლია დაუკავშირდეს „Wolt-ის“ მომხმარებელთა მომსახურებას, რომელიც მოქმედებს „პარტნიორის“ სახელით, support@wolt.com-ზე შიდაასააპლიკაციო მომხმარებელთა მხარდაჭერის ჩატის საშუალებით ან დაუკავშირდეს პირდაპირ „პარტნიორს“. 

14.3. „პარტნიორი“ დამოუკიდებლადაა პასუხისმგებელი „შეკვეთის“ შემცველობასა და მის მომზადებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დეფექტისათვის ან „ნასყიდობის ხელშეკრულების“ შესრულებაში სხვა ხარვეზებისათვის. 

14.4. „მომხმარებელმა“, რომელმაც აღმოაჩინა „ნასყიდობის ხელშეკრულების“ შესრულების ხარვეზები, დაუყოვნებლივ უნდა განაცხადოს პრეტენზია „Wolt-თან“ ან „პარტნიორთან“, აღნიშნული ხარვეზების ნათლად აღწერით. 

14.5. „ეფლი“ არ არის ვალდებული უზრუნველყოს „Wolt-ის აპლიკაციის“ ტექნიკური მომსახურება ან მხარდაჭერა. თუ რაიმე ტექნიკური მომსახურება ან მხარდაჭერაა საჭირო შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით, ჩვენ, და არა „ეფლი“, ვართ ვალდებული უზრუნველვყოთ ასეთი ტექნიკური მომსახურება ან მხარდაჭერა. თუ არსებობს რაიმე გარანტია კანონის თანახმად, რომელზე უარის თქმაც არ შეიძლება, მხოლოდ ჩვენ, და არა „ეფლი“ ვართ პასუხისმგებელი ასეთ გარანტიაზე. ჩვენ, და არა „ეფლი“, ვართ პასუხისმგებელი ვუპასუხოთ „მომხმარებლის“ ან ნებისმიერი მესამე პირის პრეტენზიას iOS „Wolt-ის აპლიკაციასთან“ ან „მომხმარებლის” მიერ iOS „Wolt-ის აპლიკაციის“ ფლობას ან/და გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ შორის და არა მხოლოდ: (i) საქონელზე პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული პრეტენზიები; (ii) ნებისმიერი პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ iOS “Wolt-ის აპლიკაცია“ არ შეესაბამება რომელიმე კანონის ან მარეგულირებელ მოთხოვნებს; და (iii) პრეტენზიები, რომლებიც დაკავშირებულია მომხმარებლის დაცვასთან, კონფიდენციალურობის დაცვასთან ან კანონის მსგავს მოთხოვნებთან, მათ შორის iOS „Wolt-ის აპლიკაციის მიერ“ HealthKit და HomeKit პროგრამების გამოყენებასთან. 

15. გამოსაყენებელისამართალი და დავების გადაწყვეტა

15.1. ეს „მომსახურების პირობები“ ექვემდებარება და განიმარტება ფინეთის კანონმდებლობის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში, საბერძნეთში, ისრაელში, პოლონეთში ან სერბეთში. ასეთ შემთხვევაში „მომსახურების პირობები“ ექვემდებარება და განიმარტება იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც იმყოფება „მომხმარებელი“.

15.2. თუ თქვენ ხართ მომხმარებელი, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ ვერ ჩამოგერთმევათ თქვენი ქვეყნის მომხმარებელთა სავალდებულო დაცვის კანონმდებლობით მონიჭებული უფლებები.

15.3. ამ „მომსახურების პირობებიდან“ წარმოშობილი დავები უნდა გადაწყდეს ჰელსინკის საქალაქო სასამართლოს მიერ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში, საბერძნეთში, ისრაელში, პოლონეთში ან სერბეთში. ასეთ შემთხვევაში, ხსენებული დავები უნდა გადაწყდეს იმ ქვეყნის განსჯადი სასამართლოს მიერ, სადაც იმყოფება „მომხმარებელი“. თუმცა მომხმარებელს ყოველთვის აქვს უფლება მიმართოს თავისი ქვეყნის განსჯად სასამართლოს. თუ თქვენ ხართ „მომხმარებელი“, რომელიც იმყოფება ევროკავშირის ტერიტორიაზე, თქვენ და „Wolt-ს“ შეგიძლიათ გამოიყენოთ „დავების ონლაინ მოგვარების“ პლატფორმა, რომელსაც ხელმძღვანელობს ევროკავშირი დავების გადასაწყვეტად. ეს პლატფორმა ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე ec.europa.eu/odr. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ მომხმარებელთა დავების საბჭოს ან სხვა შესაბამის დაწესებულებას, სასამართლოს გარდა, თქვენს ქვეყანაში (როგორიცაა „ფინეთის მომხმარებელთა დავების საბჭო“, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, ფინეთში, „ჩეხეთის სავაჭრო ინსპექტირების დაწესებულება“, coi.cz, ჩეხეთში ან „პოლონეთის მუდმივი მომხმარებელთა მომრიგებელი სასამართლო სავაჭრო ინსპექციის შესაბამისი პროვინციის განყოფილებაში“, uokik.gov.pl, პოლონეთში). 

16. ცვლილებები

16.1. ამ „მომსახურების პირობებში“ შესაძლებელია შევიდეს ცვლილებები. 

16.2. „Wolt-მა“ უნდა გამოაქვეყნოს შეცვლილი „მომხმარებლის მომსახურების პირობები“ „Wolt-ის ვებ-გვერდზე“ და „მომხმარებელს“ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ „Wolt-ის“ „მომსახურების პირობები“  შეიცვალა „Wolt-ის მომსახურების“ ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით იმ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე წერილის გაგზავნით, რომელიც „მომხმარებელმა“ მიუთითა „Wolt-ის მომსახურებაში“. თუ „მომხმარებელი“ არ ეთანხმება „Wolt-ის“ „მომსახურების პირობების“ რომელიმე ცვლილებას, მან უნდა შეწყვიტოს „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობა. 

17. უფლების გადაცემა

17.1. „Wolt-ი“ უფლებამოსილია წინამდებარე დოკუმენტით გათვალისწინებული თავისი ყველა და ნებისმიერი უფლება ან ვალდებულება სრულად ან ნაწილობრივ გადასცეს შვილობილ კომპანიას ან უფლებამონაცვლეს ან მისი „Wolt-ის მომსახურებასთან“ დაკავშირებული ბიზნეს აქტივების შემძენს ან შემსყიდველს „მომხმარებლის“ წინასწარი თანხმობის გარეშე. 

17.2. „მომხმარებელი“ არ არის უფლებამოსილი წინამდებარე დოკუმენტით გათვალისწინებული თავისი რომელიმე უფლება ან ვალდებულება გადასცეს ვინმეს სრულად ან ნაწილობრივ. 

******
განახლების თარიღი 24.06.2019

Wolt - ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება

Wolt Enterprises Oy და გარკვეული Wolt-ის ჯგუფის კომპანიები (Wolt-ი, „ჩვენ“) ახდენენ მათი Wolt-ის საკვების გამოძახების მომსახურების („Wolt-ის აპლიკაცია“) „მომხმარებლებისა“ და ვებ-გვერდის: wolt.com („ვებ-გვერდი“) ვიზიტორების პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას.

ამ „Wolt-ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებაში“ ტერმინი „Wolt-ის მომსახურება“ ნიშნავს ორივეს, Wolt-ის ვებ-გვერდსა და „Wolt-ის აპლიკაციას“. „მომხმარებელი“ ან „თქვენ“ ნიშნავს ორივეს, ჩვენსა და ჩვენი ჯგუფი კომპანიების კლიენტებს, წარმომადგენლებსა და სხვა ჩვენი კლიენტი ორგანიზაციების ავტორიზებულ მომხმარებლებს, პოტენციურ კლიენტებსა და „Wolt-ის მომსახურების“ მომხმარებლებს.

ჩვენი„კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება“ განმარტავს, მაგალითად, ჩვენმიერდამუშავებულპერსონალურმონაცემთატიპებს, თუ როგორვამუშავებთმათ დაროგორშეგიძლიათ თქვენ, როგორც მონაცემთა სუბიექტს თქვენი უფლებებით სარგებლობა (მაგალითად,გასაჩივრების უფლება,წვდომის უფლება).

ზოგიერთი ჩვენი მომსახურება შესაძლოა დაექვემდებაროს ცალკე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ცალკეული კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც ვრცელდება კონკრეტულ მომსახურებაზე.

 „Wolt-ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება“ შესაძლოა პერიოდულად განახლდეს მონაცემთა დამუშავების პრაქტიკაში არსებული ცვლილებების  ასახვის ან სხვა მიზნით. ამჟამად მოქმედი ვერსიის ნახვა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე. თქვენთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენ არ შევიტანთ არსებით ცვლილებებს წინამდებარე „Wolt-ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებაში“ და არ შევზღუდავთ მომხმარებლების უფლებებს ამ დოკუმენტით.

1. მონაცემთა დამმუშავებელი (დამმუშავებლები)

წინამდებარე „Wolt-ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება“ ვრცელდება Wolt-ის  მიერ  პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე.

ქვემოთ ჩამოთვლილი ქვეყნების „მომხმარებლების“ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას Wolt Enterprises Oy და ადგილობრივი Wolt-ის  ჯგუფის კომპანია მოქმედებენ როგორც კოლექტიური მონაცემთა დამმუშავებლები. ეს ნიშნავს, რომ Wolt Enterprises Oy და ადგილობრივი Wolt-ის  ჯგუფის კომპანია ერთობლივად ადგენენ მიზნებსა და საშუალებებს, რომლითაც უნდა განხორციელდეს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება. კონკრეტული ქვეყნების მონაცემთა კოლექტიური დამმუშავებლები ჩამოთვლილია ქვემოთ: 

 • Wolt Česko s.r.o., ნა პორიჩი 1047/26, ნოვე მესტო, 110 00 პრაღა 1, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 07030550, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში,

 • Wolt Polska sp. z o.o., კალენდარი N16/2, ვარშავა, 00-023, პოლონეთი, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი  0000745637, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება პოლონეთში,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., კაუფმანის ქუჩა N2, თელავივი, 6801294, ისრაელი, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 51-588715-6,  იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება ისრაელში; (ისრაელში მყოფმა „მომხმარებლებმა“, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ამ „კონფიდენციალურობის შესახებ  განცხადებაში“ გამოყენებული ტერმინი „დამმუშავებელი“ ნიშნავს „მონაცემთა ბაზის მფლობელს“ როგორც ეს გამოიყენება ისრაელის „კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ“ კანონით,  5741-1981),

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., ლეოფოროს ვულიაგმენის ქუჩა N26, ათენი, 11743, საბერძნეთი, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 147811001000, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება საბერძნეთში,      

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, ნუშიჩევას N14, ბელგრადი, 11000, სერბეთი, ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი 21408930, იმ შემთხვევაში, როდესაც „მომხმარებელი“ იმყოფება სერბეთში.

Wolt Enterprises Oy დანიშნულია იმისათვის, რომ ადგილობრივი კოლექტიური დამმუშავებლების სახელით განიხილოს მონაცემთა სუბიექტების ყველა მოთხოვნა  და Wolt-ის ჯგუფის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული შეკითხვები. 

რაც შეეხება სხვა ისეთ ქვეყნებში მყოფი „მომხმარებლების“ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, რომლებიც არ არის ზემოთ ჩამოთვლილი, ასეთ შემთხვევაში Wolt Enterprises Oy მოქმედებს როგორც  მონაცემთა ერთადერთი დამმუშავებელი. 

2. Wolt-ისსაკონტაქტო მონაცემები

სახელწოდება: Wolt Enterprises Oy
ბიზნეს საიდენტიფიკაციო ნომერი: 2646674-9
ფაქტობრივი მისამართი: ანტინკატუს N1, ჰელსინკი, 00100, ფინეთი
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: support@wolt.com
wolt.com

საკონტაქტო პირი: ოსკარი პეტას (Oskari Pétas)

3. დამუშავებული პერსონალური მონაცემები და მონაცემთა წყაროები

ჩვენ მიერ შეგროვებული და დამუშავებული პერსონალური მონაცემები შესაძლოა დაიყოს 2 ძირითად მონაცემთა კატეგორიად: „მომხმარებლის მონაცემები“ და „ანალიტიკური მონაცემები“.

„მომხმარებლის მონაცემები“

„მომხმარებლის მონაცემები“ წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებსაც ვაგროვებთ პირადად თქვენგან ან ჩვენი „კლიენტი ორგანიზაციისგან“, რომლის მეშვეობითაც თქვენ სარგებლობთ „Wolt-ის  მომსახურებით“ („ლიენტი ორგანიზაცია“) გარემოებების გათვალისწინებით. ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ „მომხმარებელთა მონაცემები“ ჩვენი „მომხმარებლებისგან“ ან „კლიენტი ორგანიზაციებისგან“ სხვადასხვა საშუალებით, მათ შორის, მომსახურების ხელშეკრულების „კლიენტ ორგანიზაციასთან“ დადების შემდეგ ან როდესაც „მომხმარებელი“ დარეგისტრირდება „Wolt-ის მომსახურება“-ზე, გამოიწერს ნიუსლეთერს ან შეავსებს ფორმას. შემდგომში, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ასევე ვაგროვებთ ნებისმიერი ტრანზაქციისა და გადახდის დეტალებს, რომლებსაც თქვენ ახორციელებთ „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისას.  

„მომხმარებლის მონაცემები“, რომლებიც საჭიროა „Wolt-ისმომსახურებით“ სარგებლობისათვის

ჩვენ მიერ შემდეგი პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება აუცილებელია თქვენსა და ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულების სათანადოდ შესრულებისთვის, აგრეთვე, უკავშირდება „კლიენტი ორგანიზაციების“ წინაშე ნაკისრი სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული ჩვენი კანონიერი ინტერესისთვის და იმისათვის, რომ შევასრულოთ ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებები.

ჩვენსადა „კლიენტორგანიზაციას“  შორისმომსახურებისხელშეკრულებისგაფორმებისშემდეგ„კლიენტიორგანიზაცია“გვაწვდისთქვენსსახელს, გვარსა დაელექტრონული ფოსტის მისამართს.

როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით „Wolt-ის მომსახურება“-ზე და ქმნით მომხმარებლის ანგარიშს, უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

 • სახელი და გვარი 
 • ტელეფონის ნომერი
 • ელექტრონული ფოსტის მისამართი
 • ინფორმაცია, რომელიც ეხება თქვენი გადახდის დოკუმენტის(ებ)-ს, როგორიცაა თქვენი გადახდის დოკუმენტის(ებ)-ის რაოდენობა და მათი ვადის გასვლის თარიღი (საჭიროა საკვების „Wolt-ის მომსახურებით“  შესაკვეთად, თუმცა არ ინახებაWolt-ის მიერ, ვინაიდან Wolt-ი  არ ინახავს თქვენი გადახდის დოკუმენტის შესახებ ინფორმაციას, რადგან ამას ახორციელებს მესამე პირი – გადახდის მომსახურების პროვაიდერი, რომელსაც იყენებს Wolt-ი).

„მომხმარებლის მონაცემები“ , რომლებსაც თქვენ ნებაყოფლობით გვაწვდით

თქვენი როგორც მომხმარებლის ან კლიენტის გამოცდილება შესაძლოა გაუმჯობესდეს ჩვენთვის შემდეგი ინფორმაციის მოწოდებით:

ანგარიშისდამატებითი ინფორმაცია:

 • ფოტოსურათი
 • მიწოდების მისამართი
 • ადგილმდებარეობის შესახებ მონაცემები (თუ თქვენ დათანხმდებით თქვენი ადგილმდებარეობის  შესახებ მონაცემის დამუშავებაზე)
 • სხვა ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით მომხმარებლის ანგარიშის შექმნისას ან მოგვიანებით, როდესაც ახდენთ თქვენი  პროფილის ცვლილებას

სხვა ინფორმაცია. ჩვენ შეიძლება დავამუშავოთ აგრეთვე თქვენ მიერ ნებაყოფლობით მოწოდებული სხვა ინფორმაცია, როგორიცაა:

 • ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენი მომსახურების შეფასებისას;
 • მარკეტინგული შეტყობინებების გამოწერა და გაუქმება (Opt–ins and opt-outs)
 • ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით  ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით ან  ჩვენი ჩატის კორესპონდეციის მეშვეობით, მათ შორის, ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ თქვენ მიერ  ჩვენს კლიენტთა მომსახურებასთან განხორციელებული ზარების ჩაწერით.

თქვენიდა“კლიენტიორგანიზაციის“მიერმოწოდებულიმომხმარებლისმონაცემებისგარდა, ჩვენ მიერ ხდება მესამე პირის – გადახდის მომსახურების პროვაიდერის  მიერ თქვენზე მოწოდებული მონაცემების დამუშავებაც.

თუთქვენდაუკავშირდებითანშეხვალთ თქვენს ანგარიშზე „ფეისბუქის“  (Facebook)
მეშვეობით, „ფეისბუქი“ ჩვენ გაგვიზიარებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი პროფილის ფოტო, თქვენს რამდენიმე „ფეისბუქ“ მეგობარს და თქვენი „ფეისბუქ“-ის საიდენტიფიკაციო ნომერს. 

ანალიტიკური მონაცემები

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ, როგორც წესი არ ვიყენებთ „ანალიტიკურ მონაცემებს“ რათა მოვახდინოთ, თქვენი, როგორც ინდივიდის იდენტიფიცირება, თქვენი ამოცნობა ხანდახან შესაძლოა მოხდეს მათ მიხედვითაც, ცალკე ან „მომხმარებლის მონაცემებთან“
ერთად. ასეთ დროს, „ანალიტიკური მონაცემები“ შესაძლოა  ჩაითვალოს პერსონალურ მონაცემებად მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და ჩვენ აქედან გამომდინარე მოვეპყრობით მას, როგორც პერსონალურ მონაცემებს.

როდესაც თქვენ სტუმრობთ ან უკავშირდებით „Wolt-ის მომსახურებას“ ჩვენ შეგვიძლია ავტომატურად შევაგროვოთ შემდეგი „ანალიტიკური მონაცემები“ :

მოწყობილობის შესახებ ინფორმაცია. ჩვენ ვაგროვეთ შემდეგ ინფორმაციას, რომელიც ეხება იმ ტექნიკურ მოწყობილობას, რომელსაც თქვენ იყენებთ „Wolt-ის  მომსახურებით“ სარგებლობისას:

 • მოწყობილობის ტიპი და მისი საიდენტიფიკაციო ნომერი, მოწყობილობა IMEI
 • ქვეყანა
 • ინტერნეტ პროტოკოლის (IP)-ის მისამართი
 • ვებ-ბრაუზერის ტიპი და ვერსია
 • ოპერაციული სისტემა
 • ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერები
 • თქვენი მოწყობილობის სარეკლამო იდენტიფიკატორი
 • ვიზიტორის იდენტიფიკატორი

ინფორმაციის გამოყენება. ჩვენ ვაგროვებთ თქვენ მიერ „Wolt-ის მომსახურების“ გამოყენების შესახებ ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა:

 • თქვენ მიერ „Wolt-ის  მომსახურებაზე“ გატარებული დრო
 • „Wolt-ის მომსახურებასთან“ ურთიერთობა 
 • ინფორმაცია თქვენ მიერ „Wolt-ის მომსახურების“ მეშვეობით გაკეთებული შეკვეთების შესახებ
 • ვებ-გვერდის საინფორმაციო რესურსის მაჩვენებელი(URL), რომელსაც თქვენ ეწვიეთ „Wolt-ის  მომსახურებამდე“ და მის შემდეგ
 • „Wolt-ის მომსახურებაში“ თქვენი შესვლის დრო და თარიღი 
 • „Wolt-ის  მომსახურების“ განყოფილებები, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ
 • პროდუქცია რომლებსაც თქვენ ეძებდით „Wolt-ის მომსახურების“ გამოყენებისას

„ქუქი ფაილები (Cookies)

როდესაც „მომხმარებლები“ სტუმრობენ „Wolt-ის მომსახურებას“ ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ტექნიკას „ანალიტიკური მონაცემებისა“ და სხვა ინფორმაციის შეგროვებისა და შენახვისათვის, მათ შორის ქუქი ფაილებსა (cookies) და ვებ-შუქურებს (web beacons). ქუქი ფაილები არის მცირე ტექსტური ფაილები, რომლებიც  იგზავნება და ინახება თქვენს მოწყობილობაში და ჩვენ საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ „Wolt-ის  მომსახურების“ ვიზიტორების იდენტიფიცირება და ხელი შევუწყოთ „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობას და ამასთან, შევქმნათ ჩვენი ვიზიტორების შესახებ ერთიანი ინფორმაცია. აღნიშნული გვეხმარება „Wolt-ის მომსახურების“ გაუმჯობესებასა და ჩვენი „მომხმარებლების“ უკეთ მომსახურებაში. ქუქი ფაილები არ დააზიანებს თქვენს მოწყობილობას ან ფაილებს. ჩვენ ვიყენებთ ქუქი ფაილებს იმისთვის, რომ მოვახდინოთ „Wolt-ის მომსახურებისა“  და მისაწოდებელი ინფორმაციის  „მომხმარებლების“ ინდივიდუალურ ინტერესზე მორგება.

„მომხმარებლებს“ შეუძლიათ დააყენონ თავიანთი ვებ-ბრაუზერი ისე, რომ უარი თქვას ქუქი ფაილებზე, ან გააფრთხილოს, როდესაც გაეგზავნება ქუქი ფაილები. მაგალითად, შემდეგი ბმულები გთავაზობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ შეცვალოთ ბმულის პარამეტრები ზოგიერთ პოპულარულ ვებ-ბრაუზერზე:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ „ქუქი ფაილების“ გამოყენებაზე უარის თქმამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს „Wolt-ის მომსახურების“   ცალკეული კომპონენტების ხელმისაწვოდმობაზე და მათ გამართულ ფუნქციონირებაზე.

ვებ-შუქურა არის ტექნოლოგია, რომელიც ვებ-გვერდებისა და ელექტრონული ფოსტის წაკითხვის შესახებ ინფორმაციის გაგების საშუალებას იძლევა, მაგალითად, გვეხმარება იმის დადგენაში, წაიკითხეს თუ არა ელექტრონული ფოსტა. 

ვებ-ანალიტიკის სერვისები

„Wolt-ის მომსახურება“ იყენებს „გუგლ ანალიტიკს“ (Google Analytics) და სხვა ვებ-ანალიტიკის სერვისებს, რათა შეამოწმოს ვიზიტორების „ანალიტიკური მონაცემები“ და ანგარიშები და დაგვეხმაროს „Wolt-ის  მომსახურების“ სრულყოფაში. 

„გუგლ ანალიტიკს“-ის (Google Analytics) ზოგადი მიმოხილვის სანახავად, გთხოვთ, ეწვიოთ „გუგლ ანალიტიკს“ . „გუგლ ანალიტიკს“-ზე (Google Analytics) უარის თქმა შესაძლებელია ბრაუზერზე შემდეგი დამატების (add-on tool) გამოყენებით: Google Analytics opt-out add-on.

სარეკლამო და ვიზიტორების იდენტიფიკატორები

„Wolt-ის  მომსახურება“ იყენებს ფსევდონიმიზაციას, რომელიც თქვენი აპლიკაციისა და მომსახურების გამოყენების, შეთავაზებების დადგენისა და პროგნოზირების საშუალებას იძლევა.

თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ აღნიშნული იდენტიფიკატორების გამოყენებაზე თქვენი ოპერაციული სისტემის პარამეტრების შეცვლის გზით, რომელიც შეგიძლიათ განახორციელოთ შემდეგნაირად: 

სარეკლამოიდენტიფიკატორებიშეიძლებაგამოირთოსiOS მობილურიმოწყობილობებზე გრაფის „შეზღუდე რეკლამებზე თვალყურის დევნება“ - (Limit Ad Tracking tab) გააქტიურებით (პარამეტრები → კონფიდენციალურობა → რეკლამირება → რეკლამებზე თვალყურის დევნების შეზღუდვა).  ზოგადი მიმოხილვისა და სარეკლამო იდენტიფიკატორზე მეტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ „ეფლ“-ის (Apple) რეკლამირებისა და კონფიდენციალურობის გვერდი (Apple Advertising and Privacy site).

 Wolt-ის ვიზიტორების იდენტიფიკატორები შეიძლება გამოირთოს iOS და Android მობილურმოწყობილობებზე თქვენი პარამეტრების შეცვლით (iOS –ის შემთხვევაში: პარამეტრები → Wolt → Wolt-ის  პარამეტრები → თვალყურის დევნების შეზღუდვა და Android-ზე: Wolt-ის აპლიკაცია → პროფილის გრაფა → ზედა მარჯვენა კუთხეში პარამეტრების სიმბოლო).

4. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები და სამართლებრივი საფუძვლები

მიზნები

არსებობს Wolt-ის მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების რამდენიმე მიზეზი: 

„Wolt-ისმომსახურების“ განხორციელება და სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება (სამართლებრივი საფუძველი: ხელშეკრულების შესრულება და კანონიერი ინტერესი);

Wolt-ი ახდენს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, რათა შეძლოს თქვენთვის „Wolt-ის მომსახურების“ შემოთავაზება თქვენსა და Wolt-ს   ან „კლიენტ ორგანიზაციასა“ და Wolt-ს  შორის არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს, მაგალითისთვის, თქვენი გადახდების დასამუშავებლად ან თანხის დაბრუნებისას (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში), აგრეთვე ჩვენი პარტნიორებისთვის (რესტორნები და კურიერები) ისეთი ინფორმაციის მიწოდებისას, რომელიც საჭიროა თქვენი შეკვეთის მოსამზადებლად ან მოსაწოდებლად. თუ თქვენ დაუკავშირდებით ჩვენს კლიენტთა მომსახურებას, ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას თქვენს კითხვებზე პასუხის გასაცემად ან თქვენი უკმაყოფილების მოსაგვარებლად.  

კანონით გათვალისწინებული ჩვენი ვალდებულებები (სამართლებრივი საფუძველი: კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება)

Wolt-იახდენს მონაცემთა გადამუშავებას, რათა უზრუნველყოს კანონის შესაბამისად ჩვენი ვალდებულებების ადმინისტრირება და შესრულება. აღნიშნული მოიცავს მონაცემების დამუშავებას ჩვენი ბუღალტრული აღრიცხვის ვალდებულების შესასრულებლად და უფლებამოსილი ორგანოებისათვის, როგორიცაა საგადასახადო ორგანოები, ასეთი ინფორმაციის მიწოდებას.

საჩივრების განხილვა და სამართლებრივი პროცესები (სამართლებრივი საფუძველი: კანონიერი ინტერესი)

Wolt -ს შეუძლია პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება საჩივრების განხილვის, ვალების ამოღებისა და სამართლებრივი პროცესებისთვის. ჩვენ შესაძლოა მოვახდინოთ მონაცემთა დამუშავება თაღლითობის, ჩვენი მომსახურების ბოროტად  გამოყენების თავიდან ასაცილებლადდა მონაცემების, სისტემისა და  ქსელის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კლიენტებთან კომუნიკაცია დ მარკეტინგი (სამართლებრივი საფუძველი: კანონიერი ინტერესი)

Wolt ახდენს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, რათა შეგეხმიანოთ „Wolt-ის მომსახურებასთან“ დაკავშირებით და შეგატყობინოთ მასში შესული ცვლილებების შესახებ. თქვენი პერსონალური მონაცემები აგრეთვე გამოიყენება „Wolt - ის მომსახურების“ მარკეტინგის მიზნით. 

ხარისხის გაუმჯობესება და ტენდენციის ანალიზი (სამართლებრივი საფუძველი: კანონიერი ინტერესი)

ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენ მიერ „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობის შესახებ  ინფორმაცია „Wolt-ის მომსახურების“ ხარისხის გაუმჯობესების მიზნებისთვის, მაგალითად, „Wolt-ის მომსახურების“ გამოყენების ტენდენციის ანალიზის გზით. იმისათვის, რომ ჩვენი მომსახურება შეესაბამებოდეს თქვენს მოთხოვნილებებს, პერსონალური მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პირობითად მომხმარებელთა კმაყოფილების შესამოწმებლად. შესაძლებლობის შემთხვევაში, ჩვენ აღნიშნულის განხორციელებისას ვიყენებთ მხოლოდ შეჯამებულ, დეპერსონალიზებულ მონაცემებს.

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები 

Wolt ამუშავებს თქვენს პირად მონაცემებს იმისათვის, რომ შეასრულოს თქვენს ან „კლიენტი ორგანიზაციის“ მიმართ არსებული სახელშეკრულებო ვალდებულებები და შესაბამისობაში იყოს კანონის მოთხოვნებთან. უფრო მეტიც, ჩვენ ვახდენთ თქვენი პირად მონაცემების დამუშავებას იმისთვის, რომ განვახორციელოთ ჩვენი კანონიერი ინტერესი და ვმართოთ, შევინარჩუნოთ და განვავითაროთ  ჩვენი ბიზნესი, აგრეთვე  ჩამოვაყალიბოთ და შევინარჩუნოთ კლიენტებთან ურთიერთობა. როდესაც ჩვენი  კანონიერი ინტერესების საფუძველზე ვირჩევთ თქვენი მონაცემების გამოყენებას, ჩვენს ინტერესებზე წინ თქვენს კონფიდენციალურობის უფლებას ვაყენებთ და მაგალითისთვის, გთავაზობთ, ჩვენი მარკეტინგული შეტყობინებების გამორთვის მარტივ საშუალებას, აგრეთვე ვიყენებთ ფსევდონიმიზირებულ ან დეპერსონალიზებულ მონაცემებს,  ასეთი შესაძლებლობის არსებობისას.

„Wolt-ის მომსახურების“ ზოგიერთ ეტაპზე თქვენ შესაძლოა თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებისთვის მოგეთხოვოთ თანხმობის გაცემა. ასეთ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გაიხმოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს. 

იმ „მომხმარებლებისთვის“ ვინც ისრაელში იმყოფებიან: „Wolt-ის მომსახურებაში“ შესვლით, დაკავშირებით, მასზე წვდომით ან მისი გამოყენებით  თქვენ ეთანხმებით და ადასტურებთ ამ  „Wolt-ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებით“ განსაზღვრულ წესებსა და პირობებს, მათ შორის, თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებას, გადაცემასა და გამოყენებას, რომლის მოპოვებაც ხდება „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობის ფარგლებში. თუ თქვენ არ ეთანხმებით აქ წარმოდგენილ რომელიმე პირობას, თქვენ არ გექნებათ „Wolt-ის მომსახურების“ გამოყენების ან მასზე წვდომის უფლება. თქვენ აგრეთვე აცნობიერებთ და ადასტურებთ, რომ თქვენ არ ხართ ვალდებული თქვენი პერსონალური მონაცემები წარმოგვიდგინოთ და რომ ასეთ ინფორმაციას ჩვენ გადმოგვცემთ ნებაყოფლობით. 

5. ევროპის ფარგლებს გარეთ მდებარე  ქვეყნებისთვის მონაცემების გადაცემა 

Wolt თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ძირითადად ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებში ინახავს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვყავს მომსახურების პროვაიდერები და ვოპერირებთ რამდენიმე გეოგრაფიულ ადგილას. ჩვენ და ჩვენს სერვის პროვაიდერებს შეგვიძლია თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა ან მათზე წვდომის მოპოვება ისეთი იურისდიქციების შემთხვევებშიც, რომლებიც  ევროპის ეკონომიკური ზონის ან „მომხმარებლის“ ადგილსამყოფელი ქვეყნის ფარგლებს გარეთაა.  

ჩვენ მივიღებთ საჭირო ზომებს იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემების სათანადოდ დაცვა იმ იურისდიქციებში, სადაც ხდება მათი დამუშავება. ჩვენ აგრეთვე უზრუნველვყოფთ შესაბამისი ხარისხის დაცვას პერსონალური მონაცემების ევროპის ეკონომიკური ზონის გარეთ მყოფი ქვეყნებისთვის მიწოდებისას ჩვენს მომსახურების პროვაიდერებთან მთელი რიგი გარიგებების დადების გზით, რომლებიც ეფუძნება სტანდარტულ სახელშეკრულებო დებულებებს ან სხვა სათანადო დაცვის მექანიზმის გამოყენებით, როგორიცაა „კონფიდენციალურობის დაცვითი ჩარჩო” (Privacy Shield Framework).

პერსონალური მონაცემების გადაცემის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ მითითებულ მისამართებზე ჩვენთვის მომართვის გზით.

6. მიმღებები

ჩვენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ვაზიარებთ მხოლოდ Wolt-ის  ორგანიზაციის შიგნით იმ შემთხვევაში და იმ ფარგლებში, რამდენადაც ეს გონივრულად საჭიროა „Wolt-ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადების“ მიზნებისათვის. 

ჩვენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს არ ვუზიარებთ „Wolt-ის ორგანიზაციის“ გარეთ მყოფ მესამე პირებს გარდა შემდეგი შემთხვევებისა: 

მონაცემების გაზიარება უფლებამოსილი მომსახურების პროვაიდერებისთვის  „კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებაში“  მითითებული მიზნებისთვის  

იმ ფარგლებში, რამდენადაც მესამე პირებს (როგორიცაა რესტორნები, რომლებიც შეკვეთას ამზადებენ, ჩვენი კურიერები, რომლებსაც შეკვეთა მოაქვთ და „კლიენტი ორგანიზაცია“, რომელმაც შესაძლოა გადაიხადოს თქვენი შეკვეთის თანხა) სჭირდებათ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე ჩვენ მიერ „Wolt-ის მომსახურების“ განსახორციელებლად. აქედან გამომდინარე ასეთ მესამე პირებს ვაწვდით თქვენს მონაცემებს. ამასთან, ჩვენ შესაძლოა თქვენი პერსონალური მონაცემები მივაწოდოთ ჩვენს შვილობილ კომპანიებს ან ავტორიზებულ მომსახურების პროვაიდერებს, რომლებიც ჩვენთვის ახორციელებენ მომსახურებას (მონაცემთა შენახვის, ბუღალტრული აღრიცხვის, გაყიდვების და მარკეტინგის ჩათვლით), რათა მათ ჩვენთვის დაამუშავონ  თქვენი პერსონალური მონაცემები, ხოლო გადახდის მომსახურების პროვაიდერებმა - თქვენ მიერ განხორციელებული გადახდები. 

როდესაც მონაცემების დამუშავება ხდება მესამე პირის მიერ „Wolt-ის სახელით“, ასეთი შემთხვევებისთვის Wolt-ს მიღებული აქვს სათანადო სახელშეკრულებო და ორგანიზაციული ზომები თქვენი მონაცემების მხოლოდ „კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებაში“  მითითებული და კანონმდებლობითა და რეგულაციებით გათვალისწინებული მიზნებისთვის დამუშავების უზრუნველსაყოფად. დამუშავება მოხდება ჩვენი ინსტრუქციების, კონფიდენციალურობის ვალდებულებისა და უსაფრთხოების ზომების შესაბამისად.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს პირდაპირ მესამე პირს მიაწვდით, მაგალითად ბმულის მეშვეობით „Wolt-ის მომსახურებაში“, ასეთ დროს დამუშავება მოხდება მათი პოლიტიკისა და სტანდარტების მიხედვით. 

სამართლებრივი მიზნებისთვის და სამართლებრივი პროცესებისთვის

ჩვენ შესაძლოა თქვენი პერსონალური მონაცემები გავუზიაროთ მესამე პირს  Wolt-ისგარეთ, იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ კეთილსინდისიერად მიგვაჩნია, რომ თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უზრუნველყოფა გონივრულია შემდეგ მიზეზთა გამო: (i) მოქმედი კანონების, რეგულაციების ან/და სასამართლოს მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად; (ii) თაღლითობის, დანაშაულის, უსაფრთხოების ან ტექნიკური პრობლემების გამოსავლენად, მათი პრევენციისთვის ან სხვაგვარად მოსაგვარებლად ან/და  (iii) კანონმდებლობის შესაბამისად Wolt-ის, მისი „მომხმარებლების“ ან საზოგადოების ქონების, ინტერესების ან უსაფრთხოების დასაცავად. შესაძლებლობის შემთხვევაში,  ჩვენ შეგატყობინებთ ასეთი დამუშავების შესახებ.

სხვა კანონიერი მიზნებისთვის

თუ Wolt-ი ჩაბმულიაშერწყმის, შეძენის ან აქტივების გაყიდვის პროცესში,  ჩვენ შესაძლოა თქვენი პერსონალური მონაცემები გადავცეთ პროცესში ჩართულ მესამე მხარეს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენი ყველა პერსონალური მონაცემის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფას. ჩვენ ყველა „მომხმარებელს“ შევატყობინებთ, როდესაც მოხდება მათი პერსონალური მონაცემების გადაცემა ან ისინი გახდებიან სხვა კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი. 

თქვენი აშკარად გამოხატული თანხმობით

ჩვენ შესაძლოა გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები Wolt-ის  გარეთ მესამე პირებს, თქვენ მიერ აშკარად გამოხატული თანხმობის არსებობის შემთხვევაში. თქვენ გაქვთ უფლება გამოიხმოთ ასეთი თანხმობა ჩვენთვის მომართვის გზით ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე. 

7. შენახვის პერიოდი

Wolt-ი არ ინახავს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს იმაზე დიდი ხნით, ვიდრე ეს კანონით არის ნებადართული და აუცილებელი „Wolt-ის მომსახურების“  ან მისი შესაბამისი ნაწილის განხორციელებისათვის. შენახვის პერიოდი დამოკიდებულია ინფორმაციის ხასიათზე და დამუშავების მიზნებზე. შენახვის მაქსიმალური ვადა შესაძლოა განსხვავდებოდეს მისი გამოყენებიდან გამომდინარე. 

პერსონალურ მონაცემთა უმეტესი ნაწილი, რომელიც ეხება „მომხმარებლის“ „Wolt-ის მომსახურების“ ანგარიშს წაიშლება  „მომხმარებლის“ მიერ  აღნიშნული ანგარიშის გაუქმებიდან 90 დღის შემდეგ. ამის შემდეგ, „მომხმარებლის“ „Wolt-ის  მომსახურების“ ანგარიშთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების ნაწილი შესაძლოა ინახებოდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი დამუშავება  კანონითაა მოთხოვნილი ან გონივრულად საჭიროა ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების ან კანონიერი ინტერესებისათვის, როგორიცაა საჩივრების განხილვა,  ბუღალტრული აღრიცხვა, შიდა ანგარიშგება და შემოწმება. ყველა პერსონალური მონაცემი, რომელიც დაკავშირებულია „მომხმარებლის“  „Wolt-ის მომსახურების“ ანგარიშთან წაიშლება „მომხმარებლის“  მიერ „Wolt-ის მომსახურების“ ანგარიშის გაუქმებიდან 10 წლის შემდეგ, გარდა იმ გამონაკლისი შემთხვევისა, თუ პერსონალური მონაცემები საჭირო არ გახდა იშვიათ შემთხვევებში, როგორიცაა სასამართლო საქმისაწარმოება. 

ჩვენ 90 დღის განმავლობაში შევინახავთ „მომხმარებლების“  „ანალიტიკურ მონაცემებს“, რომლებსაც არ აქვთ „Wolt-ის  მომსახურების“  ანგარიში.

8. თქვენი უფლებები

წვდომის უფლება

თქვენ უფლება გაქვთ გქონდეთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე და ინფორმირებული იყოთ ჩვენ მიერ მათი დამუშავების შესახებ. ჩვენ გაძლევთ შესაძლებლობას იხილოთ ზოგიერთი მონაცემი თქვენი „Wolt-ისმომსახურების“ მომხმარებლის ანგარიშის გამოყენებით  ან მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ასლი.

თანხმობის გამოხმობის უფლება

იმ შემთხვევაში თუ მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება „მომხმარებლის“ მიერ გაცემული თანხმობის საფუძველზე,  „მომხმარებელი“ უფლებამოსილია გაიხმოს თავისი თანხმობა ნებსმიერი დროს ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე. თანხმობის გახმობამ შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს „Wolt-ის მომსახურებით“  სარგებლობის შესაძლებლობაზე. თანხმობის გახმობა გავლენას არ ახდენს თანხმობის გახმობამდე განხორციელებული მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე.

შესწორების უფლება

თქვენ გაქვთ თქვენი იმ  არასწორი ან არასრული პერსონალური შესწორების ან  შევსების უფლება, მონაცემების, რომლებიც ჩვენთან  ინახება  ჩვენთვის მომართვის გზით. თქვენ შეგიძლიათ შეასწოროთ ან განაახლოთ თქვენი ზოგიერთი პერსონალური მონაცემი „Wolt-ის მომსახურების“ თქვენი მომხმარებლის ანგარიშიდან.

წაშლის უფლება 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გვთხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ჩვენი სისტემებიდან წაშლა. ჩვენ თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად მოვიქცევით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ჩვენ გვაქვს ასეთი მონაცემების წაშლისგან თავის შეკავების კანონიერი საფუძველი. 

გასაჩივრების უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება გაასაჩივროთ  პერსონალური მონაცემის ისეთი გამოყენება, როდესაც ისინი მუშავდება სხვა მიზნით, რომელიც არ არის საჭირო „Wolt-ის მომსახურების“ განხორციელების ან კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. თუ თქვენ პრეტენზიას გამოთქვამთ პერსონალურ მონაცემთა  შემდგომი დამუშავების შესახებ,  ამან შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს „Wolt-ის  მომსახურებაზე“ წვდომაზე. 

დამუშავების შეზღუდვის უფლება 

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჩვენ მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შეზღუდვა, როცა, მაგალითად, თქვენი მოთხოვნა მონაცემთა წაშლის, შეცვლის ან გასაჩივრების თაობაზე განხილვის პროცესშია ან/და როდესაც ჩვენ არ გვაქვს თქვენი მონაცემების დამუშავების კანონიერი საფუძველი. აღნიშნულმა შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს „Wolt-ის მომსახურებაზე“ წვდომაზე.

გადაცემის უფლება

თქვენ გაქვთ ჩვენთვის მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სტრუქტურირებულ და ხშირად გამოყენებად ფორმატში მიღების უფლება და მათი დამოუკიდებლად მესამე პირისთვის გადაცემის უფლება. 

როგორ გამოიყენოთ თქვენი უფლებები

ზემოაღნიშნული უფლებების გამოყენება შესაძლებელია ჩვენთვის ზემოთ მითითებულ მისამართებზე წერილის ან ელექტრონული ფოსტის გამოგზავნის გზით, რომლებიც უნდა შეიცავდეს: სახელსა და გვარს, მისამართს, ელექტრონული ფოსტის მისამართსა და ტელეფონის ნომერს. ჩვენ შესაძლოა მოვითხოვოთ დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა მომხმარებლის იდენტიფიცირებისათვის. ჩვენ გვაქვს უარის თქმის ან  თანხის დაკისრების უფლება იმ  მოთხოვნებზე, რომლებიც არაგონივრულად მეორდება, გადაჭარბებული  ან აშკარად დაუსაბუთებელია.

9. პირდაპირი მარკეტინგი

„მომხმარებელი“ უფლებამოსილია აგვიკრძალოს თავისი პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგისთვის, ბაზრის კვლევისა და პროფილის განსაზღვრისთვის გამოყენება, ჩვენთვის შეტყობინების გამოგზავნით ჩვენ მიერ ზემოთ მითითებულ მისამართებზე,  ან „Wolt-ის მომსახურების“  ფუნქციის გამოყენების ან გამოწერის გაუქმების საშუალებით, რომლის შეთავაზებაც ხდება პირდაპირი მარკეტინგის ნებისმიერ შეტყობინებასთან დაკავშირებით.

10. საჩივრის წარდგენა

იმ შემთხვევაში, თუ „მომხმარებელი“ ჩათვლის, რომ ჩვენ მიერ განხორციელებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება არ შეესაბამება მოქმედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობას,  მას უფლება აქვს შეიტანოს საჩივარი ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოში ფინეთში, მონაცემთა დაცვის ომბუდსმენთან (tietosuoja.fi). „მომხმარებელს“  შეუძლია გამოიყენოს ალტერნატიულ გზაც და შეიტანოს საჩივარი „მომხმარებლის“ ადგილსამყოფელი ქვეყნის ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოში.  

11.  ინფორმაციული უსაფრთხოება

ჩვენ ვიყენებთ ადმინისტრაციულ, ორგანიზაციულ, ტექნიკურ და ფიზიკურ დაცვის საშუალებებს, რათა დავიცვათ ის პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც ვაგროვებთ და ვამუშავებთ. ასეთი დაცვის ზომები მოიცავს, მაგალითად, საჭიროების შემთხვევაში, კოდირებას, ფსევდონიმიზაციას, firewalls-ს, დაცულ ობიექტებსა და წვდომის დაცულ სისტემებს (secure facilities and access right systems).ჩვენი უსაფრთხოების კონტროლი შემუშავებულია მონაცემთა კონფიდენციალურობის, ერთიანობის, ხელმისაწვდომობის, მდგრადობისა და მონაცემთა აღდგენის შესაბამის დონეზე შესანარჩუნებლად. ჩვენ რეგულარულად ვახდენთ „Wolt-ის მომსახურების“ სისტემებისა და სხვა აქტივების  უსაფრთხოების შემოწმებას.

თუ შესაბამისი ზომების მიღების მიუხედავად მოხდა უსაფრთხოების დარღვევა, რასაც სავარაუდოდ ნეგატიური გავლენა ექნება „მომხმარებლების“ კონფიდენციალურობის დაცვაზე, ჩვენ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად, რაც შეიძლება მალე ვაცნობებთ შესაბამის „მომხმარებლებსა“ და დაზარალებულ პირებს, აგრეთვე შესაბამის ორგანოებს.

Guidelines for Wolt Partners