Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos

Naudodamiesi „Wolt Service“, Jūs sutinkate būti saistomas šių Paslaugų teikimo naudotojui sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“).

Prieš naudojantis „Wolt Service“, prašome atidžiai perskaityti toliau išdėstytas Paslaugų teikimo sąlygas. Jei Jūs nesutinkate su Paslaugų teikimo sąlygomis, prašome nesinaudoti „Wolt Service“. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos bet kokiam naudojimuisi „Wolt Service“ ir pagal šias sąlygas sudarytoms Pirkimo sutartims. „Wolt Service“ išsamesnį aprašymą ir daugiau informacijos apie sistemos reikalavimus galite rasti interneto svetainėje wolt.com.

Jeigu turite „Wolt at Work“ paskyrą, šios Paslaugų teikimo sąlygos taip pat taikomos mūsų klientui-organizacijai, kuri jums suteikė „Wolt at Work“ funkciją („Klientas-Organizacija“), Užsakymų, kuriuos Jūs pateikėte naudodamiesi „Wolt at Work“ funkcija, atžvilgiu. Tačiau jeigu tarp šių Paslaugų teikimo sąlygų ir Wolt Bendrųjų sąlygų, taikomų Klientui-Organizacijai, esama bet kokio neatitikimo, prioritetas teikiamas Wolt Bendrosioms sąlygoms.

Paslaugų teikimo sąlygos yra sudarytos tik tarp mūsų ir Naudotojo, o ne su Apple Inc., ir Apple Inc.nėra atsakingas už Wolt App ar jos turinį. Jūs sutinkate, kad Apple Inc. ir Apple Inc. dukterinės bendrovės („Apple“) yra Paslaugų teikimo sąlygų tretieji asmenys-naudos gavėjai, ir kad Jums sutikus su Paslaugų teikimo sąlygomis, Apple turės teisę (ir bus laikomas priėmusiu teisę) reikalauti Jūsų vykdyti Paslaugų teikimo sąlygas kaip jų trečiasis asmuo-naudos gavėjas.

1. Apibrėžimai

Partneris reiškia restoraną ar kitą paslaugų partnerį, kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Wolt, ir kuris siūlo savo produktus ir pristatymo paslaugas, jei taikoma, per „Wolt Service“.

Pirkimo sutartis reiškia sutartį dėl Partnerio produktų ir galimų pristatymo paslaugų pirkimo pagal Užsakymą. Užsakymų, pateiktų naudojantis „Wolt at Work“ funkcija, atžvilgiu, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Partnerio ir Kliento-Organizacijos. Užsakymų, pateiktų bet kokiu kitu Naudotojo mokėjimo būdu, atžvilgiu, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Partnerio ir Naudotojo.

Wolt reiškia:

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinkis, Suomija, jei Naudotojas yra Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Gruzijoje ar Kroatijoje,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Čekijos Respublika, jei Naudotojas yra Čekijos Respublikoje,
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšuva, Lenkija, jei Naudotojas yra Lenkijoje,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Avivas, Izraelis, jei Naudotojas yra Izraelyje,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atėnai, Graikija, jei Naudotojas yra Graikijoje,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgradas, Serbija, jei Naudotojas yra Serbijoje.

Wolt App reiškia skaitmeninę taikomąją programėlę, pavadintą Wolt, kurią Wolt teikia fiziniams ir juridiniams asmenims, kad jie galėtų užsisakyti produktus iš Wolt Partnerių.

Wolt at Work“ paskyra reiškia naudotojo paskyrą Wolt App, kurioje pridėta „Wolt at Work“funkcija.

Wolt at Work“ funkcija reiškia mokėjimo būdą ir Wolt App funkciją, per kurią Kliento-Organizacijos įgalioti Naudotojai gali pateikti Užsakymus Kliento-Organizacijos sąskaita.

Wolt Service reiškia tiek Wolt App, tiek Wolt interneto svetainę wolt.com ir kitas papildomas vietas, kaip nurodyta wolt.com.

Naudotojas arba „Jūs reiškia fizinį asmenį, kuris naudojasi „Wolt Service“.

2. Wolt rekvizitai

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinkis, Suomija, verslo identifikacinis numeris 2646674-9, PVM identifikacinis numeris FI26466749, jei Naudotojas yra Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Gruzijoje ar Kroatijoje,

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Čekijos Respublika, verslo identifikacinis numeris 07030550, PVM identifikacinis numeris CZ07030550, jei Naudotojas yra Čekijos Respublikoje,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšuva, Lenkija, įrašyta į Nacionalinio teismo registro verslininkų registrą, saugomą Apygardos teismo sostinei Varšuvai Varšuvoje, Nacionalinio teismo registro XII Verslo skyrius KRS Nr. 0000745637, mokesčių identifikacinis numeris NIP 7010846311, jei Naudotojas yra Lenkijoje,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Avivas, Izraelis, bendrovės Nr. 51-588715-6, PVM identifikacinis numeris 515887156, jei Naudotojas yra Izraelyje,

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atėnai, Graikija, verslo identifikacinis numeris 147811001000, PVM identifikacinis numeris EL801047822, jei Naudotojas yra Graikijoje,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgradas, Serbija, verslo identifikacinis numeris 21408930, PVM identifikacinis numeris 110976122, jei Naudotojas yra Serbijoje,

 • Komercinis pavadinimas: „Wolt“,

Informacija apie Partnerių rekvizitus ir produktus bei paslaugas bus pateikta per Wolt App ir Wolt interneto svetainę.

3. „Wolt Service“ aprašymas

3.1. Wolt suteikia platformą, kurioje Naudotojas gali pirkti maisto produktus ir pristatymo paslaugas iš jo/jos pasirinkto Partnerio. Wolt taip pat parduoda pristatymo paslaugas Naudotojams, esantiems Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Graikijoje, Kroatijoje ir Izraelyje ir ryšium su maisto produktais, nupirktais iš tam tikrų Partnerių.

3.2. Partneriai informaciją apie savo produktus ir paslaugas pateikia „Wolt Service“, įskaitant informaciją apie meniu ir produktų kainas. Partnerio produktų ir paslaugų pirkimui ir pardavimui gali būti taikomos papildomos Partnerių sąlygos, kaip išdėstyta „Wolt Service“. Pasirinkdamas Partnerio produktus ir paslaugas, kuriuos Naudotojas pageidauja pirkti iš Partnerio, Naudotojas pateikia įpareigojantį užsakymą pirkti produktus ir paslaugas iš Partnerio sąlygomis, kurios Naudotojui nurodomos „Wolt Service“ prieš pateikiant užsakymą („Užsakymas“). Gavusi Užsakymą, Wolt perduos Užsakymo informaciją Partneriui. Kai Partneris priima Užsakymą ir Wolt Partnerio vardu pateikia Naudotojui užsakymo patvirtinimą, Naudotojas ar Klientas-Organizacija ir Partneris sudaro Pirkimo sutartį. Wolt Partnerio vardu pateiks Naudotojui kvitą (nebent reglamentavimas Naudotojo buvimo valstybėje reikalauja, kad Partneris kvitą Naudotojui pateiktų tiesiogiai). Naudotojams, esantiems Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Graikijoje, Kroatijoje ir Izraelyje ir ryšium su maisto produktais, nupirktais iš tam tikrų Partnerių: kai Partneris priima Užsakymą ir Naudotojui yra pateiktas užsakymo patvirtinimas, šalia Pirkimo sutarties dėl Partnerio produktų pirkimo sudarymo su Partneriu, Naudotojas ar Klientas-Organizacija ir Wolt sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl bet kokių pristatymo paslaugų, kurias Naudotojas užsakė per „Wolt Service“, pirkimo.

3.3. Naudotojo pasirinktas Partneris paruoš (ir pristatys, jei pristatymo paslaugos buvo užsakytos) Užsakyme nurodytus produktus Naudotojui. Wolt Naudotojui nėra atsakingas ar įpareigotas dėl Partnerio tinkamo Pirkimo sutarties vykdymo. Naudotojams, esantiems Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Graikijoje, Kroatijoje ir Izraelyje ir ryšium su maisto produktais, nupirktais iš tam tikrų Partnerių: Wolt yra atsakingas už pristatymo paslaugų, kurias Naudotojas užsakė iš Wolt pagal Užsakymą, kaip nurodyta šiose Paslaugų teikimo sąlygose, įvykdymą.

3.4. Po to, kai Naudotojas pateikė Užsakymą, Naudotojas negali Užsakymo atšaukti. Jūs negalite atsiimti ar atšaukti Užsakymo dėl produktų ar pristatymo paslaugų, kai jau jį pateikėte.Prieš pateikdami Užsakymą dėl produkto ar paslaugos, Jūs turėtumėte atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimą.

4. Naudotojo paskyros

4.1. Jūs turite ribotą, neišimtinę, neperduodamą ir negalimą sublicencijuoti teisę naudotis „Wolt Service“ laikas nuo laiko mūsų Jums siūloma forma tik šiose sąlygose išdėstytais tikslais. Licencija, suteikta iOS WoltProgramėlės, atsisiųstos iš „Apple’s App Store“, Naudotojui, yra toliau apribota licencija naudoti Wolt App bet kokiuose Apple firminiuose produktuose, kurie priklauso ar yra valdomi Naudotojo, ir kaip leidžiama Naudojimo taisyklėse, išdėstytose „App Store“ paslaugų teikimo sąlygose ir šiose Paslaugų teikimo sąlygose.

4.2. Kad galėtų naudotis „Wolt Service“, Naudotojas turi susikurti naudotojo paskyrą, sekdamas „Wolt Service“ registravimosi instrukcijomis. „Wolt Service“ registracijos duomenys yra asmeniniai (nebent tarp Wolt ir Kliento-Organizacijos susitarta kitaip). Naudotojas turi užtikrinti, kad bet kokie naudotojo paskyros registracijos duomenys ir lygiavertė informacija, reikalinga prieigai prie Naudotojo ar Kliento-Organizacijos naudotojo paskyros, būtų laikomi konfidencialiai ir naudojami saugiu būdu, neprieinamu trečiosioms šalims. Naudotojas gali turėti tik vieną asmeninę naudotojo paskyrą.

4.3. Kilus įtarimams, kad bet kokiam pašaliniam asmeniui tapo žinomi Naudotojo naudotojo paskyros registracijos duomenys ar jis turi prieigą prie Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai informuoti Wolt. Naudotojas yra atsakingas už bet kokį naudojimąsi „Wolt Service“ ir bet kokią veiklą iš Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros.

4.4. Tam, kad galėtumėte naudotis „Wolt Service“, Jūs turite pateikti Wolt galiojančios kredito kortelės ar kito mokėjimo būdo informaciją. Wolt nesaugo Jūsų mokėjimo priemonės informacijos, kadangi tai daro trečiasis asmuo-mokėjimo paslaugos teikėjas, kurį pasitelkia Wolt. Jūs sutinkate apmokėti visus pirkimus, kylančius iš Jūsų naudojimosi „Wolt Service“, išskyrus pirkimus, atliktus naudojantis „Wolt at Work“ funkcija Kliento-Organizacijos sąskaita. Jūs privalote užtikrinti, kad kredito kortelės ir kita mokėjimo informacija, kurią Jūs pateikėte savo naudotojo paskyroje, būtų atnaujinama .

5. Mokėjimai

5.1. Naudotojas ar, „Wolt at Work“ paskyros atveju, Klientas-Organizacija Užsakyme nurodytą pirkimo kainą sumoka naudodamasis atitinkamu „Wolt Service“ mokėjimo funkcionalumu. Wolt visus mokėjimus iš Naudotojų ar Klientų-Organizacijų renka Partnerio vardu. Jeigu Užsakymas pateiktas naudojantis „Wolt at Work“ funkcija, Naudotojas patvirtina mokėjimą Kliento-Organizacijos vardu per „Wolt at Work“ funkciją. Naudotojo ar Kliento-Organizacijos mokėjimo prievolė atsiranda pateikus Užsakymą per „Wolt Service“.

5.2. Naudotojas gali įvykdyti šią mokėjimo prievolę tik naudodamasis atitinkamu internetiniu mokėjimo būdu, numatytu „Wolt Service“. Kai Naudotojas ar, „Wolt at Work“ paskyros atveju, Klientas-Organizacija sumoka pirkimo kainą Wolt, Naudotojas ar Klientas-Organizacija įvykdo savo mokėjimo prievolę Partneriui.

5.3. Mokėjimas bus automatiškai nuskaitytas nuo Naudotojo kredito kortelės ar nuskaitytas per Kliento-Organizacijos „Wolt at Work“ funkciją pristačius Užsakymą. Kai tik Užsakymas pateikiamas per „Wolt Service“, Wolt turi teisę Partnerio vardu atlikti lėšų rezervavimą Naudotojo kredito kortelėje ar Kliento-Organizacijos „Wolt at Work“ funkcijoje. Wolt mokėjimų apdorojimui pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją.

6. Wolt kreditai ir žetonai

6.1. „Wolt Service“ Naudotojai gali gauti Wolt kreditus ar žetonus, pvz., pakviesdami naujus naudotojus užsiregistruoti „Wolt Service“. Naudotojas gali naudoti Wolt kreditus ir žetonus, kad gautų nuolaidą savo pirkimams „Wolt Service“.

6.2. Wolt gali vienašališkai nustatyti sąlygas, taikytinas Wolt kreditų ir žetonus suteikimui, naudojimui ir galiojimui.

6.3. Bet kokie užsiregistravimo premijiniai kreditai ar žetonus gali būti panaudoti tik vieną kartą.

6.4. Wolt kreditai ir žetonus negali būti iškeisti į grynuosius pinigus.

6.5. Wolt kreditai ir žetonai bus panaikinti, jei Wolt nustato bet kokį piktnaudžiavimą Wolt kreditais ar žetonais, arba įtaria ar nustato, kad Wolt kreditai ar žetinai buvo suteikti neteisingais pagrindais. Tokiais atvejais Wolt pateikia sąskaitą sumai, kuri buvo sumokėta panaudojant tokius Wolt kreditus ar žetonus.

7. Užsakymo pristatymas

7.1. Jei Naudotojas užsisako Užsakymo pristatymą per „Wolt Service“, Užsakymas bus pristatytas į vietą, kurią Naudotojas patvirtino „Wolt Service“. Naudotojas taip pat turi pateikti „Wolt Service“ patvirtintos vietos gatvės adresą. Pristatymo paslaugas Naudotojui ar Klientui-Organizacijai teikia Partneris. Naudotojams, esantiems Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Graikijoje, Kroatijoje ir Izraelyje ir ryšium su maisto produktais, nupirktais iš tam tikrų Partnerių: pristatymo paslaugas Naudotojui ar Klientui-Organizacijai teikia Wolt.

7.2. Naudotojui turi turėti galimybę prisiskambinti telefono numeriu, kurį Naudotojas nurodė „Wolt Service“. Jei Naudotojo nurodytu telefono numeriu prisiskambinti galimybės nėra, Wolt arba Partneris gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo ar Kliento-Organizacijos gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.

7.3. Naudotojas gali pateikti užsakymą, kuris bus pristatytas kaip įmanoma greičiau (standartinis pristatymo būdas), arba pateikti išankstinį užsakymą pasirinkęs norimą pristatymo laiką.

7.4. Standartinio pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti Užsakymo metu nurodytoje ir patvirtintoje vietoje, nuo Užsakymo pateikimo iki Užsakyme nurodytų produktų gavimo. Jei Naudotojo nėra jo/jos patvirtintoje vietoje per penkias minutes nuo užsakytų produktų pristatymo atvykimo ir Naudotojas neatsako po dviejų pristatymą atliekančio kurjerio bandymų susisiekti, Wolt arba Partneris gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo ar Kliento-Organizacijos gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.

7.5. „Išankstinio užsakymo“ pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti patvirtintoje vietoje prieš dešimt minučių nuo išankstinio užsakymo pristatymo laiko iki pristatymo momento, kad galėtų atsiimti Užsakymą.

8. Užsakymo paėmimas ir atsiėmimas Partnerio pardavimo vietoje

8.1. Jei Naudotojas neužsakė Užsakyme nurodytų Partnerio produktų pristatymo, bet nurodė atsiėmimą Partnerio pardavimo vietoje, produktus galima atsiimti Partnerio pardavimo vietoje, kurią Naudotojas pasirinko ryšium su Užsakymu. Naudotojas gaus atskirą elektroninį patvirtinimą, kai produktai yra paruošti atsiėmimui. Partneris arba Wolt gali nustatyti Naudotojo tapatybės nustatymo sąlygas atsiimant Užsakyme nurodytus produktus.

8.2. Partneris užsakytus produktus laiko 60 minučių po to, kai Partneris pranešė Naudotojui, kad Užsakymas paruoštas atsiėmimui. Tačiau šis įsipareigojimas yra apribotas konkretaus Partnerio pardavimo vietos darbo valandomis ir Užsakymas turi būti atsiimtas iki minėtos Partnerio pardavimo vietos uždarymo laiko.

9. Užsakymas valgyti vietoje

9.1. Jei Naudotojas pasirinko galimybę Užsakyme nurodytus produktus vartoti Partnerio pardavimo vietoje, Naudotojas gaus atskirą elektroninį patvirtinimą apie numatomą laiką, kada produktai bus paruošti vartojimui Partnerio pardavimo vietoje.

10. Laiko skaičiavimai

10.1. Bet koks pristatymo laikas ar atsiėmimo laikas ar kitas apskaičiuotas laikas, kurį „Wolt Service“ Naudotojui pranešė Partneris arba Wolt, yra tik apytikslis laikas. Nėra garantijos, kad Užsakymas bus pristatytas ar jį bus galima atsiimti ar vartoti nurodytu laiku. Produktų pristatymo laikui įtakos taip pat gali turėti veiksniai, tokie kaip eismo spūstys, piko valandos ir oro sąlygos.

11. Intelektinės nuosavybės teisės

11.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į arba susijusios su „Wolt Service“ ir su tuo susijusi dokumentacija bei visos jos dalys ir kopijos išlieka išimtinai suteiktomis Wolt ir/ar jos subrangovams/licenciarams ir yra išimtinė bei išskirtinė jų nuosavybė. „Intelektinėsnuosavybės teisės“ reiškia autorių teises ir gretutines teises (įskaitant teises į duomenų bazę ir katalogą bei teises į fotografijas), patentus, naudinguosius modelius, teises į dizainą, prekės ženklus, firminius pavadinimus, komercines paslaptis, praktinę patirtį (know-how) ir bet kokią kitą registruotų ar neregistruotų intelektinės nuosavybės teisių formą.

11.2. Šios Paslaugų teikimo sąlygos nesuteikia Naudotojui jokių Intelektinės nuosavybės teisių į „Wolt Service“ ir visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos šiuo dokumentu, išsaugo Wolt ir jos subrangovai/licenciarai.

11.3. Apple nebus atsakingas už jokį tyrimą, gynybą, išsprendimą ar įvykdymą jokios pretenzijos, kad iOS Wolt App ar Jūsų naudojimasis ja pažeidžia kokią nors trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisę.

12. Papildomos „Wolt Service“ naudojimosi nuostatos

12.1. „Wolt Service“ yra prieinama tik 18 metų amžiaus ar vyresniems asmenims.

12.2. Naudodamasis „Wolt Service“ Naudotojas turi laikytis visų taikytinų taisyklių ir nuostatų, įskaitant alkoholio ir tabako pirkimą. Tiek, kiek alkoholio pristatymas valstybėje, kurioje yra Naudotojas, prieinamas, pristatyti Naudotojui alkoholinius gėrimus gali būti atsisakyta, jeigu jis/ji Užsakymą pristatančiam Wolt partneriui-kurjeriui negali pateikti galiojančio tapatybės dokumento su nuotrauka, įrodančio, kad Naudotojas yra mažiausiai 18 metų amžiaus.

12.3. Wolt nuolat tobulina „Wolt Service“ ir Wolt gali iš dalies ar visiškai pakeisti ar pašalinti įvairias „Wolt Service“ dalis, įskaitant „Wolt Service“ prieinamas funkcijas, produktus ir Partnerius.

12.4. Naudodamasis „Wolt Service“ Naudotojas gali susidurti su turiniu ar informacija, kuri gali būti netiksli, nepilna, pavėluota, klaidinanti, nelegali, įžeidžianti ar kitaip žalinga. Wolt paprastai neperžiūri Partnerių pateikto turinio. Wolt nėra atsakingas už trečiosios šalies (įskaitant Partnerius) turinį ar informaciją ar bet kokią žalą, kylančią kaip jos naudojimo ar rėmimosi ja rezultatas.

12.5. Jūs arba Klientas-Organizacija esate atsakingas už bet kokių įrenginių ar įrangos (tokios kaip telefonai) įsigijimą ir palaikymą bei ryšius, reikalingus prieigai prie „Wolt Service“ ir naudojimuisi ja, ir visus su tuo susijusius mokesčius.

12.6. Naudotojas negali: (i) naudotis ar bandyti naudotis kito asmens asmenine Wolt paskyra ir/ar prieiti prie kito asmens asmeninių mokėjimo duomenų per „Wolt Service“ ar naudotis kito asmens asmeninėmis mokėjimo kortelėmis naudojantis „Wolt Service“ be tokio kito asmens sutikimo; (ii) kopijuoti, keisti ar kurti „Wolt Service“ ar bet kokios susijusios technologijos išvestinius kūrinius; (iii) taikyti apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti, dekonstruoti, dešifruoti arba kitaip bandyti gauti „Wolt Service“ ar bet kokios susijusios technologijos pirminį programos kodą ar bet kurią jo dalį; (iv) pašalinti bet kokius „Wolt Service“ esančius pranešimus apie autorių teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises; (v) pašalinti, uždengti ar padaryti neaiškią bet kokią reklamą, patalpintą „Wolt Service“; (vi) rinkti, naudoti, kopijuoti ar perduoti bet kokią iš „Wolt Service“ gautą informaciją be Wolt sutikimo; (vii) naudoti botas ar kitus automatizuotus metodus naudojimuisi „Wolt Service“; (viii) sukurti Wolt paskyrą naudodamasis netikra tapatybe ar kito asmens tapatybe; ar (viii) prieiti prie „Wolt Service“ kitaip nei per Wolt aiškiai suteiktas sąsajas, tokias kaip Wolt App ir Wolt interneto svetainė.

12.7. Wolt turi teisę nedelsiant pašalinti Naudotoją iš „Wolt Service“ ir/ar atsisakyti ar atšaukti bet kokius Užsakymus iš Naudotojo, jei: (i) Naudotojas piktnaudžiauja „Wolt Service“ ar sukelia bet kokios žalos ar nuostolių naudojimuisi „Wolt Service“ ar Partneriams, ar Wolt, ar Wolt darbuotojams, (ii) Wolt turi pagrįstą įsitikinimą esant Naudotojo apgaulingų veiksmų naudojantis „Wolt Service“, (iii) Naudotojas pateikia fiktyvų Užsakymą (pavyzdžiui, neapmokėdamas arba nebūdamas pristatymo ar atsiėmimo vietoje, kad gautų Užsakymą) arba kitaip nevykdo savo įsipareigojimų, kylančių iš šių Paslaugų teikimo sąlygų; (iv) esama pagrįstos abejonės dėl Užsakymo teisingumo ar tikrumo. Jei Wolt atšaukia Užsakymą, kuris jau yra apmokėtas, Wolt turi pervesti tą sumą į tą pačią naudotojo sąskaitą ar „Wolt at Work“ paskyrą, kaip ta, iš kurios Naudotojas atliko mokėjimą.

12.8. Apie Naudotojus surinktų asmens duomenų valdytojas yra Wolt Enterprises Oy, nebent nurodyta kitaip. Wolt Enterprises Oy bet kokius iš Naudotojo surinktus asmens duomenis tvarko pagal Wolt privatumo taisykles.

12.9. Naudodamasis Wolt App ar „Wolt Service“ Naudotojas privalo laikytis taikytinų trečiosios šalies sutarties sąlygų.

12.10. Naudotojas pareiškia ir garantuoja, kad (i) jis/ji nėra valstybėje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas ar kuri JAV vyriausybės buvo įvardinta kaip „terorizmą palaikanti“ valstybė; ir (ii) jis/ji nėra įtrauktas į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar apribotų šalių sąrašą.

13. Terminas ir nutraukimas

13.1. Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja kaip įpareigojantis susitarimas tarp Wolt ir Naudotojo iki kito pranešimo tol, kol Naudotojas naudojasi „Wolt Service“.

13.2. Naudotojas bet kuriuo metu gali nutraukti naudojimąsi „Wolt Service“. Wolt bet kuriuo metu gali nutraukti „Wolt Service“ teikimą visam laikui ar laikinai.

14. Skundai

14.1. Prašome atkreipti dėmesį, kad „Wolt Service“ bet kuriuo metu gali būti pertraukta ar nutraukta visam laikui. „Wolt Service“ taip pat gali būti laikinai sustabdyta. Nesinaudokite „Wolt Service“ jokių duomenų atsarginėms kopijoms. Stengiamės jums suteikti savo platformą ir paslaugas (įskaitant naujas ir/arba laikinas paslaugas, kaip bekontakčiai pristatymai, pristatymai naudojant naujas technologijas ar naujų produktų kategorijų pristatymai) laiku ir be klaidų, tačiau Wolt nesuteikia jokių garantijų dėl Wolt Paslaugos, jos ypatybių ar bet kurios Wolt  siūlomos paslaugos patikimumo, funkcionalumo, savalaikiškumo, kokybės ar tinkamumo. Wolt negarantuoja ir nežada nieko, kas nėra aiškiai nurodyta šiose sąlygose.

14.2. Partneris yra įsipareigojęs paruošti Užsakymą pagal Naudotojo užsakytas savybes ir per „Wolt Service“ nurodytą laiką. Jei yra kokių nors Užsakymo (pristatymo) trūkumų, Naudotojas gali susisiekti arba su Partnerio vardu veikiančiu Wolt klientų aptarnavimu per taikomojoje programoje įdiegtą klientų palaikymo pokalbių funkciją ar adresu support@wolt.com, arba tiesiogiai su Partneriu.

14.3. Tik Partneris yra atsakingas už bet kokius Užsakymo turinio ir paruošimo defektus ar kitus Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus.

14.4. Naudotojas, nustatęs Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus, turi nedelsdamas pateikti bet kokius skundus Wolt arba Partneriui, aiškiai aprašydamas minėtus trūkumus.

14.5. Apple neturi jokios prievolės Wolt App atžvilgiu teikti kokių nors priežiūros ir palaikymo paslaugų. Tiek, kiek kokia nors priežiūra ar palaikymas reikalingi pagal taikytiną teisę, mes, ne Apple, turime prievolę teikti bet kokią tokią priežiūrą ar palaikymą. Tiek, kiek pagal įstatymą esama kokios nors garantijos, kurios negalima atsisakyti, tik mes, ne Apple, esame atsakingi už tokią garantiją. Mes, ne Apple, esame atsakingi už bet kokių Naudotojo ar bet kokios trečiosios šalies pretenzijų, susijusių su iOS Wolt App ar Naudotojo valdymu ir/ar naudojimusi iOS Wolt App,sprendimą, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) pretenzijas dėl atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų; (ii) bet kokią pretenziją, kad iOS Wolt App neatitinka kokio nors taikytino teisinio ar reguliacinio reikalavimo; ir (iii) pretenzijas, kylančias iš vartotojų apsaugos, privatumo ar panašių teisės aktų, įskaitant ryšium su iOS Wolt App naudojimusi „HealthKit“ ir „HomeKit“ sistemomis.

15. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

15.1. Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms taikoma ir jos turi būti aiškinamos pagal Suomijos įstatymus, nebent Naudotojas yra Čekijos Respublikoje, Graikijoje, Izraelyje, Lenkijoje ar Serbijoje, tokiu atveju šioms Paslaugų teikimo sąlygoms taikoma ir jos turi būti aiškinamos pagal Naudotojo buvimo valstybės įstatymus.

15.2. Jeigu Jūs esate vartotojas, prašome atkreipti dėmesį, kad iš Jūsų negali būti atimtos teisės, kurias Jums suteikia Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės privalomi vartotojų apsaugos įstatymai.

15.3. Ginčai, kylantys iš šių Paslaugų teikimo sąlygų, sprendžiami Helsinkio apygardos teisme, nebent Naudotojas yra Čekijos Respublikoje, Graikijoje, Izraelyje, Lenkijoje ar Serbijoje, tokiu atveju minėti ginčai sprendžiami Naudotojo buvimo valstybės kompetentinguose teismuose. Tačiau vartotojas visuomet gali pradėti teisminį procesą savo nuolatinės gyvenamosios vietos kompetentingame teisme. Jeigu Jūs esate Naudotojas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ES, ginčams išspręsti Jūs ir Wolt taip pat gali pasinaudoti EGS platforma, kurią valdo Europos Komisija. Šią platformą galima rasti adresu ec.europa.eu/odr. Ginčą taip pat galite perduoti vartotojų ginčų tarybai ar kitai atitinkamai neteisminei institucijai savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje (tokiai kaip Suomijos vartotojų ginčų taryba, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, Suomijoje, Čekijos prekybos inspekcija, coi.cz, Čekijos Respublikojear Lenkijos nuolatinis taikus vartotojų teismas kompetentingame Prekybos inspekcijos provincijos inspektorate, uokik.gov.pl, Lenkijoje).

16. Pakeitimai

16.1. Šios Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos gali būti keičiamos.

16.2. Wolt pakeistas Paslaugų teikimo naudotojui sąlygas skelbia Wolt interneto svetainėje ir informuoja Naudotoją, kad Wolt Paslaugų teikimo sąlygos buvo pakeistos per „Wolt Service“ arba elektroniniu laišku, išsiųstu elektroninio pašto adresu, kurį Naudotojas nurodė „Wolt Service“. Jei Naudotojas nesutinka su bet kokiomis pakeistomis Wolt Paslaugų teikimo sąlygomis, jis/ji turi nutraukti naudojimąsi „Wolt Service“.

17. Perleidimas

17.1. Wolt turi teisę perleisti visas ar bet kurias savo teises ar pareigas pagal šį dokumentą, visiškai ar iš dalies, filialui ar teisių perėmėjui ar jo verslo turto, susijusio su „Wolt Service“, pirkėjui ar įgijėjui be išankstinio Naudotojo sutikimo.

17.2. Naudotojas neturi teisės visiškai ar iš dalies perleisti jokių savo teisių ar pareigų pagal šį dokumentą.

*****

Atnaujinta 2019 m. birželio 24 d.

WOLT PRIVATUMO TAISYKLĖS

Wolt Enterprises Oy ir tam tikros Wolt grupės bendrovės („Wolt“, „mes“) tvarko savo Wolt maisto užsakymo paslaugų („Wolt App“) naudotojų ir interneto svetainės wolt.com („Interneto svetainė“) lankytojų asmens duomenis.

Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Wolt Paslaugos“ reiškia kartu ir Interneto svetainę, ir Wolt App. Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Naudotojas“ arba „Jūs“ reiškia kartu ir mūsų, ir mūsų bendrovių grupės klientus, atstovus ir kitus mūsų klientų-organizacijų įgaliotus naudotojus, potencialius klientus ir Wolt Paslaugų naudotojus.

Mūsų Privatumo taisyklės paaiškina, pavyzdžiui, mūsų tvarkomų asmens duomenų rūšis, kaip mes tvarkome asmens duomenis ir kaip Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kaip duomenų subjektas (pvz., teise nesutikti, teise susipažinti su duomenimis).

Kai kurioms mūsų paslaugoms gali būti taikoma atskira privatumo politika. Jei konkrečiai paslaugai taikoma atskira privatumo politika, mes ją paskelbsime ryšium su atitinkama paslauga.

Tam, kad atitiktų duomenų tvarkymo praktikų ar kitus pakeitimus, šios Privatumo taisyklės laikas nuo laiko gali būti atnaujinamos. Galiojančią redakciją galite rasti Interneto svetainėje. Nepateikdami išankstinio pranešimo esminių šių Privatumo taisyklių pakeitimų nedarysime ar Naudotojų teisių pagal šias Privatumo taisykles nemažinsime.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS(-AI)

Šios Privatumo taisyklės taikomos Wolt atliekamam asmens duomenų tvarkymui.

Ryšium su Naudotojų žemiau nurodytose valstybėse asmens duomenų tvarkymu, Wolt Enterprises Oy ir vietinė Wolt grupės bendrovė veikia kaip bendri duomenų valdytojai. Tai reiškia, kad Wolt Enterprises Oy ir vietinė Wolt grupės bendrovė kartu nustato tikslus, kuriems ir priemones, kuriomis asmens duomenys yra tvarkomi. Konkrečios valstybės bendri duomenų valdytojai išvardinti žemiau:

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Čekijos Respublika, verslo identifikacinis numeris 07030550, Naudotojams, esantiems Čekijos Respublikoje,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšuva, Lenkija, verslo identifikacinis numeris 0000745637, Naudotojams, esantiems Lenkijoje,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Avivas, Izraelis, bendrovės Nr. 51-588715-6, Naudotojams, esantiems Izraelyje (Naudotojams Izraelyje, prašome atkreipti dėmesį, kad terminas „valdytojas“, kaip vartojama šiose Privatumo taisyklėse, reiškia „duomenų bazės savininką“, kaip vartojama Izraelio privatumo apsaugos įstatyme, 5741-1981),

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atėnai, Graikija, verslo identifikacinis numeris 147811001000, Naudotojams, esantiems Graikijoje,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgradas, Serbija, verslo identifikacinis numeris 21408930, Naudotojams, esantiems Serbijoje.

Wolt Enterprises Oy yra paskirta atsakinga už nagrinėjimą visų duomenų subjektų prašymų ir klausimų, susijusių su Wolt grupės asmens duomenų tvarkymu vietinių bendrų duomenų valdytojų vardu.

Ryšium su Naudotojų kitose, nei aukščiau išvardintos, valstybėse asmens duomenų tvarkymu, Wolt Enterprises Oy veikia kaip vienintelis duomenų valdytojas.

2. WOLT KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Pavadinimas: Wolt Enterprises Oy
Verslo identifikacinis numeris: 2646674-9
Adresas korespondencijai: Antinkatu 1, 00100 Helsinkis, Suomija
El. pašto adresas: support@wolt.com
wolt.com

Kontaktinis asmuo: Oskari Pétas

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI

Mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys gali būti suskirstyti į dvi bendras duomenų kategorijas: Naudotojų duomenys ir Analitiniai duomenys.

Naudotojų duomenys

Naudotojų duomenys yra asmens duomenys, renkami tiesiogiai iš Jūsų ar iš mūsų kliento-organizacijos, kurios vardu Jūs naudojatės Wolt Paslaugomis („Klientas-Organizacija“), priklausomai nuo atvejo. Naudotojų duomenis iš savo Naudotojų ir Kliento-Organizacijos mes galime rinkti įvairiais būdais, įskaitant, po paslaugų sutarties su Klientu-Organizacija sudarymo ar kai Naudotojai registruojasi Wolt Paslaugoms, užsisako naujienlaiškį ar užpildo formą. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad mes taip pat renkame duomenis apie bet kokias operacijas ir mokėjimus, kuriuos Jūs atliekate naudodamiesi Wolt Paslaugomis.

Naudotojų duomenys, kurie būtini tam, kad būtų galima naudotis Wolt Paslaugomis

Žemiau nurodyti mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys yra būtini tinkamam tarp Jūsų ir mūsų sudarytos sutarties vykdymui, taip pat mūsų teisėtam interesui vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus mūsų Klientams-Organizacijoms ir mūsų teisinių pareigų laikymuisi.

Po paslaugų sutarties tarp mūsų ir Kliento-Organizacijos sudarymo Klientas-Organizacija pateikia mums Jūsų pilną vardą ir pavardę bei el. pašto adresą.

Jums registruojantis prie Wolt Paslaugų ir kuriant naudotojo paskyrą, reikia, kad Jūs pateiktumėte mums žemiau nurodytą informaciją:

 • pilną vardą ir pavardę
 • telefono numerį
 • el. pašto adresą
 • informaciją, susijusią su Jūsų mokėjimo priemone(-ėmis), tokią kaip Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) numeris ir Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) galiojimo data (reikalinga maisto produktų užsakymo per Wolt Paslaugas tikslais, tačiau Wolt nesaugoma, kadangi mokėjimų apdorojimui Wolt pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją)

Naudotojų duomenys, kuriuos Jūs mums suteikiate savanoriškai

Jūsų, kaip naudotojo ar kliento, patirtis gali būti pagerinta suteikus mums žemiau nurodytą informaciją:

Papildoma paskyros informacija:

 • nuotrauka
 • pristatymo adresas
 • buvimo vietos duomenys (jei Jūs sutinkate su Jūsų buvimo vietos duomenų tvarkymu)
 • kita informacija, kurią Jūs suteikiate arba kurdamas naudotojo paskyrą, arba vėliau, kai keičiate savo paskyros profilį

Kita informacija. Mes taip pat galime tvarkyti kitą Jūsų savanoriškai suteiktą informaciją, tokią kaip:

 • informacija, kurią Jūs suteikiate vertindamas mūsų paslaugas
 • sutikimai su rinkodara ir jos atsisakymai
 • informacija, kurią Jūs suteikiate telefonu ar el. paštu ar pokalbių su mumis korespondencijoje, įskaitant Jūsų skambučių mūsų klientų aptarnavimui skambučių įrašus

Be Naudotojų duomenų, surinktų iš Jūsų ir Kliento-Organizacijos, mes tvarkome tam tikrus asmens duomenis, kuriuos apie Jus suteikia trečiosios šalys – paslaugų teikėjai.

Jeigu jungiatės ar prie savo paskyros prisijungiate su Facebook, Facebook dalinasi su mumis asmenine informacija apie Jus, tokia kaip Jūsų profilio nuotrauka, Jūsų Facebook draugų pavyzdys ir Jūsų Facebook tapatybė.

Analitiniai duomenys

Nors paprastai mes nenaudojame Analitinių duomenų Jūsų, kaip asmens, tapatybei nustatyti, kartais iš jų Jūs galite būti atpažintas, arba vien tik iš jų, arba kai jie sujungiami ar susiejami su Naudotojų duomenimis. Tokiose situacijose Analitiniai duomenys taip pat gali būti laikomi asmens duomenimis pagal taikytinus įstatymus ir mes su šiais duomenimis elgsimės kaip su asmens duomenimis.

Jums lankantis ar sąveikaujant su Wolt Paslaugomis, mes galime automatiškai rinkti žemiau nurodytus Analitinius duomenis:

Įrenginio informacija. Mes renkame žemiau nurodytą informaciją, susijusią su techniniu įrenginiu, kurį Jūs naudojate, naudodamiesi Wolt Paslaugomis:

 • įrenginys ir įrenginio identifikacinis numeris, įrenginio IMEI
 • valstybė
 • IP adresas
 • naršyklės tipas ir versija
 • operacinė sistema
 • interneto paslaugų tiekėjai
 • Jūsų įrenginio reklamos identifikatorius
 • lankytojo identifikatorius

Naudojimo informacija. Mes renkame informaciją apie Jūsų naudojimąsi Wolt Paslaugomis, tokią kaip:

 • laikas, praleistas Wolt Paslaugoms
 • sąveika su Wolt Paslaugomis
 • informacija apie Jūsų užsakymus, pateiktus per Wolt Paslaugas
 • interneto svetainės, kurioje Jūs lankėtės prieš ir po apsilankymo Wolt Paslaugose, URL
 • Jūsų apsilankymų Wolt Paslaugose laikas ir data
 • Wolt Paslaugų skyriai, kuriuose Jūs apsilankėte
 • produktai, kurių Jūs ieškojote, naudodamasis Wolt Paslaugomis

Slapukai

Mes naudojame įvairias technologijas, skirtas rinkti ir saugoti Analitinius duomenis ir kitą informaciją, kai Naudotojai apsilanko Wolt Paslaugose, įskaitant slapukus (angl. cookies) ir tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons).

Slapukai yra maži tekstiniai failai, išsiunčiami ir išsaugomi Jūsų įrenginyje, kurie leidžia mums identifikuoti Wolt Paslaugų lankytojus ir palengvinti naudojimąsi Wolt Paslaugomis bei sukurti suvestinę informaciją apie mūsų lankytojus. Tai padeda mums pagerinti Wolt Paslaugas ir geriau aptarnauti savo Naudotojus. Slapukai nepakenks Jūsų prietaisui ar failams. Mes naudojame slapukus siekdami pritaikyti Wolt Paslaugas ir mūsų teikiamą informaciją atsižvelgiant į individualius mūsų Naudotojų interesus.

Naudotojai gali pasirinkti savo interneto naršyklę nustatyti taip, kad slapukų būtų atsisakyta ar kad būtų pranešama, kai slapukai siunčiami. Pavyzdžiui, žemiau pateiktos nuorodos suteikia informacijos, kaip pritaikyti slapukų nustatymus kai kuriose populiariose naršyklėse:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Prašome atkreipti dėmesį, kad atsisakius slapukų naudojimo, kai kurios Wolt Paslaugų dalys gali tinkamai neveikti.

Tinklo duomenų rinkėjai yra technologija, leidžianti identifikuoti interneto svetainių ir el. pašto skaitytojus, pvz., nustatant, ar el. laiškas buvo perskaitytas.

Žiniatinklio analizės paslaugos

Wolt Paslaugos naudoja Google Analytics ir kitas žiniatinklio analizės paslaugas, kad sudarytų Analitinius duomenis ir lankytojų naudojimosi ataskaitas bei padėtų mums tobulinti Wolt Paslaugas. Norint gauti Google Analytics apžvalgą, prašome apsilankyti Google Analytics.Google Analytics galima atsisakyti su šiuo naršyklės papildomu įrankiu: Google Analytics opt-out add-on.

Reklamos ir lankytojo identifikatoriai

Wolt Paslaugos naudoja pseudonimizuotus identifikatorius, kad sektų ir prognozuotų Jūsų taikomosios programos bei paslaugų naudojimą ir preferencijas.

Jūs galite atsisakyti šių identifikatorių naudojimo pakeisdami savo operacinės sistemos nustatymus, kaip nurodyta žemiau:

Reklamos identifikatoriai gali būti išjungti iOS mobiliuosiuose įrenginiuose įjungiant „Riboti reklaminį sekimą“ kortelę (Nustatymai → Privatumas → Reklama→ Riboti reklaminį sekimą). Norint gauti apžvalgą ir daugiau informacijos apie reklamos identifikatorių, prašome žiūrėti Apple reklamos ir privatumo svetainę.

Wolt lankytojo identifikatoriai gali būti išjungti iOS ir Android mobiliuosiuose įrenginiuose pakeičiant Jūsų nustatymus (iOS: Nustatymai → Wolt → Wolt nustatymai → Riboti sekimą, o Android: Wolt taikomoji programa → Profilio kortelė → Nustatymų piktograma viršutiniame dešiniajame kampe).

4. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISĖTOS PRIEŽASTYS

Tikslai

Wolt atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas turi keletą tikslų:

Suteikti Wolt Paslaugas ir įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus (teisinis pagrindas: sutarties vykdymas ir teisėtas interesas)

Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų Jums teikti Wolt Paslaugas pagal tarp Jūsų ir Wolt arba tarp Kliento-Organizacijos ir Wolt sudarytą sutartį.

Mes naudojame duomenis, pavyzdžiui, Jūsų mokėjimams ar bet kokiems grąžinimams (kai taikytina) tvarkyti ir suteikti mūsų partneriams (restoranams ir mūsų partneriams-kurjeriams) informaciją, kuri būtina Jūsų užsakymui paruošti ar pristatyti. Jei susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimu, Jūsų suteiktą informaciją mes naudosime į Jūsų klausimus atsakyti ar Jūsų skundui išspręsti.

Mūsų teisinėms prievolėms (teisinis pagrindas: teisinės prievolės įvykdymas)

Wolt tvarko duomenis, kad galėtume administruoti ir įvykdyti savo prievoles pagal įstatymą. Tai apima duomenis, tvarkomus vykdant mūsų buhalterinės apskaitos prievoles ir teikiant informaciją atitinkamoms institucijoms, tokioms kaip mokesčių institucijos.

Pretenzijoms nagrinėti ir teisiniams procesams (teisinis pagrindas: teisėtas interesas)

Wolt gali tvarkyti asmens duomenis ryšium su pretenzijų nagrinėjimu, skolų išieškojimu ir teisiniais procesais. Mes taip pat galime tvarkyti duomenis sukčiavimo, piktnaudžiavimo mūsų paslaugomis prevencijai ir duomenų, sistemos bei tinklo saugumui.

Bendravimui su klientais ir rinkodarai (teisinis pagrindas: teisėtas interesas)

Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad susisiektų su Jumis dėl Wolt Paslaugų ir informuotų Jus apie su jomis susijusius pakeitimus. Jūsų asmens duomenys taip pat naudojami Wolt Paslaugų pardavimo Jums tikslais.

Kokybės gerinimui ir tendencijų analizei (teisinis pagrindas: teisėtas interesas)

Mes taip pat galime tvarkyti informaciją apie Jūsų naudojimąsi Wolt Paslaugomis, kad pagerintume Wolt Paslaugų kokybę, pvz., analizuodami bet kokias naudojimosi Wolt Paslaugomis tendencijas. Tam, kad užtikrintume, jog mūsų paslaugos atitinka Jūsų poreikius, asmens duomenys gali būti naudojami tokiems tikslams, kaip klientų pasitenkinimo apklausos. Kai įmanoma, tai atliksime naudodami tik subendrintus duomenis, iš kurių asmens tapatybė negali būti nustatyta.

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai

Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad įvykdytų mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums ar Klientui-organizacijai ir laikytųsi teisinių prievolių. Be to, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami savo teisėto intereso vykdyti, išlaikyti ir vystyti mūsų verslą ir sukurti bei palaikyti santykius su klientais. Pasirinkdami naudoti Jūsų duomenis mūsų teisėtų interesų pagrindu, mes įvertiname savo pačių interesus palygindami su Jūsų teise į privatumą ir, pvz., suteikiame Jums lengvai pasinaudojamą galimybę atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų ir, kai įmanoma, naudojame duomenis, kuriems suteikti pseudonimai, ar duomenis, iš kurių asmens tapatybė negali būti nustatyta.

Kai kuriose Wolt Paslaugų dalyse Jūsų gali būti prašoma duoti Jūsų sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju savo sutikimą galite bet kada atšaukti.

Naudotojams, esantiems Izraelyje:Įeidami į, prisijungdami, prieidami prie ar naudodamiesi Wolt Paslaugomis, Jūs sutinkate ir pritariate šiose Privatumo taisyklėse išdėstytoms sąlygoms, įskaitant Jūsų asmens duomenų, kurie renkami kaip Wolt Paslaugų dalis, rinkimą, tvarkymą, perdavimą ir naudojimą. Jeigu Jūs nesutinkate su kokia nors šiame dokumente numatyta sąlyga, Jūs negalite prieiti prie ar naudotis Wolt Paslaugomis. Jūs taip pat pripažįstate ir patvirtinate, kad iš Jūsų nereikalaujama pateikti mums Jūsų asmens duomenų ir kad tokia informacija mums pateikiama savanoriškai.

5. PERDAVIMAS VASTYBĖMS UŽ EUROPOS RIBŲ

Wolt Jūsų asmens duomenis saugo pirmiausiai Europos Ekonominės Erdvės ribose. Tačiau mes turime paslaugų teikėjų ir veiklų keliose geografinėse vietovėse. Dėl to mes ir mūsų paslaugų teikėjai gali perduoti Jūsų asmens duomenis į ar suteikti prieigą prie jų jurisdikcijose už Europos Ekonominės Erdvės ar Naudotojo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų.

Mes imsimės priemonių, kad užtikrintume, jog jurisdikcijose, kuriose jie tvarkomi, Naudotojų asmens duomenims būtų užtikrinta tinkamo lygio apsauga. Tinkamą apsaugą asmens duomenų perdavimams į valstybes už Europos Ekonominės Erdvės ribų mes suteikiame daugeliu sutarčių su savo paslaugų teikėjais, sudarytų pagal Standartines sutarčių sąlygas ar kitomis tinkamomis apsaugos priemonėmis, tokiomis kaip „Privatumo skydo“ sistema.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimus galima gauti susisiekus su mumis bet kuriuo iš aukščiau nurodytų adresų.

6. GAVĖJAI

Jūsų asmens duomenimis mes dalijamės tik Wolt organizacijos viduje, jei ir kiek tai protingai būtina šių Privatumo taisyklių tikslais.

Su trečiosiomis šalimis už Wolt organizacijos ribų Jūsų asmens duomenimis mes nesidalijame, nebent taikoma viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:

Šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir įgaliotiems paslaugų teikėjams

Tiek, kiek trečiosioms šalims (tokioms kaip restoranai, kurie ruošia Jūsų užsakymą, ir mūsų partneriai-kurjeriai, kurie pristato Jūsų užsakymą, ir Klientas-organizacija, kuri gali apmokėti Jūsų užsakymą) reikia prieigos prie asmens duomenų, kad mes galėtume suteikti Wolt Paslaugas, mes suteikiame tokioms trečiosioms šalims Jūsų duomenis. Be to, mes galime suteikti Jūsų asmens duomenis savo filialams ar įgaliotiems paslaugų teikėjams, kurie mums teikia paslaugas (įskaitant duomenų saugojimą, apskaitą, pardavimus ir rinkodarą), kad jie būtų tvarkomi už mus, ir mokėjimo paslaugos teikėjams, Jūsų mums atliktiems mokėjimams apdoroti.

Kai duomenys Wolt vardu yra tvarkomi trečiųjų šalių, Wolt imasi tinkamų sutartinių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi išimtinai šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir pagal visus taikytinus įstatymus bei taisykles, ir laikantis mūsų nurodymų bei tinkamų konfidencialumo įsipareigojimų ir saugumo priemonių.

Prašome turėti galvoje, kad jei asmens duomenis Jūs suteikiate tiesiogiai trečiajai šaliai, pavyzdžiui, per Wolt Paslaugose esančią nuorodą, tvarkymas paprastai yra paremtas jų politikomis ir standartais.

Teisėtoms priežastims ir teisiniams procesams

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Wolt ribų, jei esame sąžiningai įsitikinę, kad prieiga prie asmens duomenų ir jų naudojimas pagrįstai būtinas, siekiant: (i) laikytis bet kokio taikytino įstatymo, taisyklių ir/ar teismo nurodymo; (ii) nustatyti, užkirsti kelią ar kitaip reaguoti į sukčiavimą, nusikaltimą, saugumo ar technines problemas; ir/ar (iii) apsaugoti Wolt, Naudotojų ar visuomenės interesus, turtą ar saugumą, kiek tai atitinka įstatymą. Kai įmanoma, apie tokį tvarkymą mes Jus informuosime.

Dėl kitų teisėtų priežasčių

Jei Wolt dalyvauja susijungime, įsigijime ar turto pardavime, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis dalyvaujančiai trečiajai šaliai. Tačiau mes ir toliau užtikrinsime visų asmens duomenų konfidencialumą. Kai asmens duomenys perduodami ar jiems tampa taikomos kitos privatumo taisyklės, mes apie tai pranešime visiems atitinkamiems Naudotojams.

Su Jūsų aiškiu sutikimu

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Wolt ribų, kai tą daryti turime Jūsų aiškų sutikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti šį sutikimą susisiekdami su mumis.

7. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Wolt nesaugo Jūsų asmens duomenų ilgiau, nei yra teisiškai leidžiama ir reikalinga Wolt Paslaugų ar atitinkamų jų dalių teikimo tikslais. Saugojimo laikotarpis priklauso nuo informacijos pobūdžio ir tvarkymo tikslų. Dėl to maksimalus laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo naudojimo.

Dauguma asmens duomenų, susijusių su Naudotojo paskyra Wolt Paslaugoms, bus ištrinti praėjus 90 dienų laikotarpiui po to, kai Naudotojas ištrina savo naudotojo paskyrą Wolt Paslaugoms. Po to dalis asmens duomenų, susijusių su Naudotojo paskyra Wolt Paslaugoms, gali būti saugomi tik tiek, kiek toks tvarkymas reikalingas pagal įstatymą ar protingai būtinas mūsų teisinėms prievolėms ar teisėtiems interesams, tokiems kaip pretenzijų nagrinėjimas, buhalterinė apskaita, vidaus atskaitomybė ir suderinimo tikslai. Visi asmens duomenys, susiję su Naudotojo paskyra Wolt Paslaugoms, bus ištrinti per 10 metų laikotarpį po to, kai Naudotojas ištrina savo naudotojo paskyrą Wolt Paslaugoms, išskyrus asmens duomenis, reikalingus tam tikrose retose situacijose, tokiose kaip teismo procesai.

Naudotojų, kurie neturi paskyros Wolt Paslaugoms, Analitinius duomenis mes saugosime 90 dienų laikotarpį.

8. JŪSŲ TEISĖS

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti ir būti informuotas apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Mes suteikiame Jums galimybę tam tikrus duomenis peržiūrėti per Jūsų naudotojo paskyrą Wolt Paslaugoms ar prašyti Jūsų asmens duomenų kopijos.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei duomenų tvarkymas yra grindžiamas Naudotojo duotu sutikimu, Naudotojas sutikimą gali bet kuriuo metu nemokamai atšaukti. Sutikimo atšaukimas gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Paslaugomis. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė ištaisyti

Jūs turite teisę, kad mūsų saugomi neteisingi ar neišsamūs asmens duomenys apie Jus būtų ištaisyti ar papildyti susisiekiant su mumis. Jūs galite ištaisyti ar atnaujinti kai kuriuos savo asmens duomenis per savo naudotojo paskyrą Wolt Paslaugose.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Jūs taip pat galite mūsų prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemų. Mes įvykdysime tokį prašymą, nebent turime teisėtą pagrindą duomenų neištrinti.

Teisė nesutikti

Jūs galite turėti teisę nesutikti su tam tikru Jūsų asmens duomenų naudojimu, jei tokie duomenys tvarkomi kitais tikslais, nei būtina Wolt Paslaugų teikimui ar siekiant laikytis teisinių prievolių. Jei Jūs nesutinkate su tolimesniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Paslaugomis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite reikalauti mūsų apriboti asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, kai nagrinėjami Jūsų prašymai dėl duomenų ištrynimo, ištaisymo ar nesutikimo ir/ar kai mes neturime teisėtų pagrindų tvarkyti Jūsų duomenų. Tačiau tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Paslaugomis.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums pats pateikėte, susistemintu ir įprastai naudojamu formatu ir savarankiškai persiųsti tuos duomenis trečiajai šaliai.

Kaip pasinaudoti savo teisėmis

Pirmiau nurodytomis teisėmis galima pasinaudoti mums išsiunčiant laišką ar el. laišką pirmiau nurodytais adresais, nurodant šią informaciją: pilną vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Mes galime prašyti pateikti papildomą informaciją, būtina Naudotojo tapatybei patvirtinti. Mes galime atmesti ar pareikalauti sumokėti už prašymus, kurie yra nepagrįstai pasikartojantys, neproporcingi ar akivaizdžiai nepagrįsti.

9. TIESIOGINĖ RINKODARA

Naudotojas turi teisę mums drausti naudoti Naudotojo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, rinkos tyrimams ir profiliavimui, atliekamam tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekiant su mumis aukščiau nurodytais adresais ar naudojantis Wolt Paslaugų funkcionalumais ar prenumeratos atsisakymo galimybe, siūloma kartu su bet kuriuo tiesioginės rinkodaros pranešimu.

10. SKUNDO PATEIKIMAS

Jei Naudotojas mano, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas yra nesuderinamas su taikytinais duomenų apsaugos įstatymais, Naudotojas gali pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai Suomijoje, Duomenų apsaugos ombudsmenui (tietosuoja.fi). Kitu atveju Naudotojas gali pateikti skundą Naudotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

11. INFORMACIJOS SAUGUMAS

Mes naudojame administracines, organizacines, technines ir fizines apsaugos priemones mūsų renkamiems ir tvarkomiems asmens duomenims apsaugoti. Priemonės apima, pavyzdžiui, kur tinkama, šifravimą, pseudonimų suteikimą, ugniasienes, saugias patalpas ir prieigos teisių sistemas. Mūsų saugumo kontrolė sukurta, siekiant išlaikyti tinkamą duomenų konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo, atsparumo lygį ir galimybę atkurti duomenis. Mes reguliariai tikriname Wolt Paslaugas, sistemas ir kitą turtą dėl saugumo pažeidžiamo.

Jeigu nepaisant saugumo priemonių įvyktų saugumo pažeidimas, kuris tikėtinai neigiamai paveiktų Naudotojų privatumą, apie pažeidimą kiek galima greičiau informuosime atitinkamus Naudotojus ir kitas paveiktas šalis, taip pat atitinkamas institucijas, kai reikalaujama pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus.

Guidelines for Wolt Partners