Sammy Sushi

Sammys sushi i Sandefjord

Småretter

Sammy Bento Blanding

Nigiri & Sashimi

Maki

8 biter

Sammy Spesial Maki

Tempura Futo Maki

12 biter