Brukervilkår

Ved å bruke Wolt-tjenesten forplikter du deg til disse brukervilkårene («Brukervilkår»).

Vennligst les nøye gjennom følgende Brukervilkår før du benytter deg av Wolt-tjenesten. Hvis du er uenig i Brukervilkårene, vennligst ikke bruk Wolt-tjenesten. Disse vilkårene gjelder for all bruk av Wolt-tjenesten og for herværende Kjøpsavtaler. En mer detaljert beskrivelse av Wolt-tjenesten og informasjon om systemkrav, er tilgjengelig på wolt.com

Hvis du har en Wolt at Work-konto gjelder disse vilkårene også for vår kundeorganisasjon som har gitt deg Wolt at Work-funksjonen («Kundeorganisasjonen») med hensyn til bestillinger foretatt av deg gjennom Wolt at Work-funksjonen. Ved motstrid mellom disse vilkårene og Wolts vilkår for bedrift, som gjelder for Kundeorganisasjonen, skal Wolts vilkår for bedrift gå foran.

Brukervilkårene er kun inngått mellom oss og Brukerne, ikke Apple Inc. Apple Inc. er ikke ansvarlig for Wolt-appen og dennes innhold. Du samtykker til at Apple Inc. og dets datterselskaper («Apple») er en tredjepartsmottaker av disse Brukervilkårene, og at Apple, når du aksepterer Brukervilkårene, har rett (og vil anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse Brukervilkårene mot deg som en tredjepartsmottaker. 

1. Definisjoner

Med «Restaurantpartner» menes en restaurant eller annen servicepartner som har inngått en partneravtale med Wolt og som tilbyr sine produkter og leveringstjenester, dersom det er relevant, gjennom Wolt-tjenesten. 

Med «Kjøpsavtale» menes en avtale om kjøp av Restaurantpartneres produkter og eventuelt leveringstjenester gjennom en bestilling. Med hensyn til bestillinger via Wolt at Wok-funksjonen utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom Restaurantpartneren og Kundeorganisasjonen. Med hensyn til Brukerens bestillinger via enhver annen betalingsmetode, utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom Restaurantpartneren og Brukeren. 

Med «Wolt» menes:

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsingfors, Finland, org nr.2646674-9, dersom Brukeren er lokalisert i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Georgia eller Kroatia,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Tsjekkia, org nr.07030550, dersom Brukeren er lokalisert i Tsjekkia,
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polen, org nr.0000745637, dersom Brukeren er lokalisert i Polen,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294, Tel Aviv Israel, org nr.515887156, dersom Brukeren er lokalisert i Israel,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Athen, Hellas, org nr.147811001000, dersom Brukeren er lokalisert I Hellas,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Serbia, dersom Brukeren er lokalisert i Serbia.

Med «Wolt-appen» menes en digital applikasjon kalt Wolt, levert av Wolt, hvor fysiske og juridiske personer kan bestille produkter fra Wolt sine Restaurantpartnere.

Med «Wolt at Work-konto» menes en brukerkonto i Wolt-appen hvor Wolt at Work- funksjonen er blitt lagt til. 

Med «Wolt at Work-funksjonen» menes betalingsmetoden og funksjonen til Wolt Appen, hvor Kundeorganisasjonens autoriserte Brukere kan legge inn Bestillinger på vegne av Kundeorganisasjonen.

Med «Wolt-tjenesten» menes både Wolt-appen, Wolts nettside wolt.com og andre, ytterligere steder oppgitt på wolt.com.

Med «Bruker» eller «du/deg» menes en fysisk person som bruker Wolt-tjenesten. 

2. Selskapsinformasjon

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsingfors, Finland, org nr. 2646674-9, MVA ID FI26466749, dersom Brukeren er lokalisert i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Georgia eller Kroatia,

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Tsjekkia, org nr. 07030550, MVA ID PL7010846311, dersom Brukeren er lokalisert i Tsjekkia,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polen, org nr. 0000745637, MVA ID PL7010846311, dersom Brukeren er lokalisert i Polen,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Israel, org nr. 515887156, MVA ID 515887156, dersom Brukeren er lokalisert i Israel,

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Athen, Hellas, org nr. 147811001000, MVA ID EL801047822, dersom Brukeren er lokalisert i Hellas,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Serbia, business ID 21408930, VAT ID 110976122, dersom Brukeren er lokalisert i Serbia,

 • Firmanavn: «Wolt»,

Informasjon om identiteten og produktene og tjenestene til Restaurantpartnerne vil bli gitt via Wolt-appen og Wolt sine nettsider. 

3. Beskrivelse av Wolt-tjenesten

3.1. Wolt tilgjengeliggjør en plattform hvor Brukeren kan kjøpe matprodukter og leveringstjenester fra en valgfri Restaurantpartner. Wolt tilbyr også leveringstjenester til Brukere i Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Kroatia og Israel og til matvarer kjøpt fra et utvalg av Restaurantpartnere. 

3.2. Restaurantpartnerne gir informasjon om sine produkter og tjenester i Wolt-tjenesten, inkludert informasjon om menyer og produktpriser. Salg og kjøp av Restaurantpartnerens produkter og tjenester kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser for Restaurantpartneren, som angitt i Wolt-tjenesten. Når Brukeren velger de produkter og tjenester som ønskes kjøpt av Restaurantpartneren, gjennomfører Brukeren en bindende kjøpsordre av produktene og tjenestene fra Restaurantpartneren på de vilkår og betingelser som Brukeren har fått presentert i Wolt-tjenesten forut for bestillingen («Bestillingen»). Etter at Bestillingen er mottatt, vil Wolt overføre ordredetaljene til Restaurantpartneren. Når Bestillingen er akseptert av Restaurantpartneren, og Wolt har gitt Brukeren en ordrebekreftelse på vegne av Restaurantpartneren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og Restaurantpartneren Brukeravtalen. Wolt vil gi Brukeren en ordrebekreftelse og kvittering på vegne av Restaurantpartneren (med mindre regelverket i landet der Brukeren befinner seg, krever at Restaurantpartneren gir kvitteringen direkte til Brukeren). For Brukere som befinner seg i Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Kroatia og Israel og for matvarer kjøpt fra bestemte Restaurantpartnere: Når Bestillingen er akseptert av Restaurantpartneren og ordrebekreftelsen er gitt til Brukeren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og Wolt, i tillegg til å inngå Kjøpsavtalen med Restaurantpartneren for kjøpet av Restaurantpartnerens produkter, en rettslig bindende avtale for kjøpet av enhver leveringstjeneste bestilt av Brukeren gjennom Wolt-tjenesten. 

3.3. Restaurantpartneren som Brukeren har valgt, vil forberede (og levere dersom leveringstjenester er bestilt) de produktene som fremkommer av Bestillingen, til Brukeren. Wolt er ikke overfor Brukeren ansvarlig for at Restaurantpartneren utfører Kjøpsavtalen på tilfredsstillende vis. For Brukere som befinner seg i Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Kroatia og Israel og for matvarer kjøpt fra bestemte Restaurantpartnere: Wolt er ansvarlig for oppfyllelsen av leveringstjenestene bestilt av Brukeren fra Wolt for Bestillingen, slik angitt i disse Brukervilkårene. 

3.4. Etter at Brukeren har lagt inn en bestilling, kan bestillingen ikke avbestilles av Brukeren. Du kan ikke trekke tilbake eller avbestille en Bestilling av produkt- eller leveringstjenester når bestillingen er lagt inn. Før du legger inn en Bestilling for et produkt eller en tjeneste, bør du nøye vurdere ditt valg.

4. Brukerkontoer

4.1. Du har en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, og ikke-viderelisensierbar rett til å bruke Wolt-tjenesten, slik den til enhver tid er tilbudt til deg av oss, utelukkende til de formål som er angitt her. Lisensen som er gitt til brukeren for iOS Wolt-appen, som er lastet ned fra Apples App Store, er videre begrenset til en lisens til å bruke Wolt-appen på alle Apple-merkede produkter som Brukeren eier eller råder over, og som tillates av brukerreglene i «App Store Vilkår og Betingelser» og disse brukervilkårene.

4.2. For å kunne bruke Wolt-tjenesten må Brukeren opprette en brukerkonto ved å følge registreringsprosessen i Wolt-tjenesten. Informasjonen i Wolt-tjenesten er personlig, med mindre annet er avtalt mellom Wolt og Kundeorganisasjonen. Brukeren skal sørge for at ingen brukerinformasjon, og tilsvarende informasjon som kreves for å få tilgang til brukerkontoen til Brukeren eller Kundeorganisasjonen, holdes konfidensielt og brukes på en sikker måte, utilgjengelig for tredjeparter. En Bruker kan bare ha én personlig brukerkonto.

4.3. Ved mistanke om at en uautorisert person har fått kjennskap til Brukerens innloggingsinformasjon eller tilgang til Brukeren brukerkonto, skal Brukeren umiddelbart underrette Wolt om forholdet. Brukeren skal være ansvarlig for enhver bruk av Wolt-tjenesten og aktiviteter til Brukerens brukerkonto.

4.4. For å kunne bruke Wolt-tjenesten må du oppgi et gyldig kredittkort eller annen betalingsmetodeinformasjon til Wolt. Wolt lagrer ikke informasjon om betalingsinstrumentet ditt, da dette gjøres av en tredjeparts betalingsleverandør som brukes av Wolt. Du samtykker til å betale for alle kjøp i forbindelse med din bruk av Wolt-tjenesten, med unntak av kjøp på vegne av Kundeorganisasjonen gjennom Wolt at Work-funksjonen. Kredittkortet og annen betalingsinformasjon som du oppgitt på brukerkontoen din, skal du holde oppdatert.

5. Betalinger

5.1. Brukeren, eller Kundeorganisasjonen med Wolt at Work-konto, betaler kjøpesummen som er angitt i Bestillingen ved hjelp av den relevante betalingsfunksjonaliteten i Wolt-tjenesten. Wolt mottar alle betalinger fra Brukerne eller Kundeorganisasjonene på vegne av Restaurantpartneren. Er Bestillingen gjort med Wolt at Work-funksjonen, bekrefter Brukeren betalingen på vegne av Kundeorganisasjonen gjennom Wolt at Work-funksjonen. Brukeren eller Kundeorganisasjonens betalingsforpliktelse oppstår idet det legges inn en bestilling via Wolt-tjenesten. 

5.2. Brukeren kan bare innfri denne betalingsforpliktelsen ved å bruke den relevante, nettbaserte betalingsmetoden som tilbys i Wolt-tjenesten. Når Brukeren, eller Kundeorganisasjonen med en Wolt at Work-bruker, har betalt kjøpesummen til Wolt, har Brukeren eller Kundeorganisasjonen innfridd sin betalingsforpliktelse overfor Restaurantpartneren.

5.3. Betalingen blir automatisk trukket fra Brukerens kredittkort, eller belastet gjennom Kundeorganisasjonens Wolt at Work-funksjon, ved levering av bestillingen. Wolt har rett til å utføre en såkalt authorisation hold på vegne av Partneren på Brukerens kredittkort eller Kundeorganisasjonens Wolt at Work-funksjon når det er lagt inn en bestilling via Wolt-tjenesten. Wolt bruker en tredjeparts betalingstjenesteleverandører for behandling av betalinger.

6. Wolt-kreditt og tokens

6.1. Brukerne av Wolt-tjenesten kan opptjene Wolt-kreditter eller tokens ved å f.eks. invitere nye brukere til å registrere seg til Wolt-tjenesten. Brukeren kan bruke Wolt-kreditter og tokens til å få rabatt på sine kjøp i Wolt-tjenesten.

6.2. Wolt kan ensidig bestemme vilkårene som skal gjelde for tildeling, bruk og gyldigheten av Wolt-kreditt og tokens.

6.3. Eventuelle bonuskreditter eller tokens ved innmelding, kan bare brukes én gang.

6.4. Wolt-kreditter og tokens kan ikke veksles eller konverteres til kontanter.

6.5. Wolt-kreditter og tokens vil kjennes ugyldig dersom Wolt oppdrager misbruk av Wolt-kreditter eller tokens, eventuelt mistenker eller oppdager at Wolt-kreditter eller tokens har blitt tildelt på feil grunnlag. I slike tilfeller skal Wolt fakturere det beløpet som ble betalt ved å bruke slike Wolt-kreditter eller tokens.

7. Levering av en bestilling

7.1. Dersom Brukeren har bestilt levering av Bestillingen gjennom Wolt-tjenesten, vil Bestillingen bli levert til det stedet/lokasjonen som Brukeren har bekreftet i Wolt-tjenesten. Brukeren må også oppgi vegadressen for det bekreftede stedet/lokasjonen i Wolt-tjenesten. Leveringstjenester leveres av Restaurantpartneren til Brukeren eller Kundeorganisasjonen. For Brukere som befinner seg i Danmark, Estland, Latvia, Ungarn, Litauen, Hellas, Kroatia og Israel og for matvarer kjøpt fra bestemte Restaurantpartnere: Wolt yter leveringstjenestene til Brukeren eller Kundeorganisasjonen.

7.2. Brukeren må være tilgjengelig for å motta anrop på det telefonnummeret Brukeren har oppgitt i Wolt-tjenesten. Dersom Brukeren ikke kan nås på det oppgitte telefonnummeret, vil leveringen kunne kanselleres av Wolt eller Restaurantpartneren, hvorpå Brukeren eller Kundeorganisasjonen kan bli belastet full pris for Bestillingen.

7.3. Brukeren kan legge inn en bestilling som skal leveres så snart som mulig (standard leveringsmetode) eller ved å forhåndsbestille et bestemt leveringstidspunkt.

7.4. Standard-leveringsmetode: Brukeren må være tilstede på den bekreftede lokasjonen, som er angitt i Bestillingen, f.o.m. bestillingstidspunktet og frem til produktene i Bestillingen er mottatt. Dersom Brukeren ikke er tilgjengelig på det bekreftede stedet innen 5 minutter etter at Bestillingen er ankommet, og Brukeren ikke svarer etter at kureren har forsøkt å oppnå kontakt to ganger, kan Wolt eller Restaurantpartneren kansellere leveringen, hvorpå Brukeren eller Kundeorganisasjonen kan bli belastet full pris for Bestillingen.

7.5. Forhåndsbestilt-leveringsmetode: For å kunne motta bestillingen må Brukeren være tilstede på den bekreftede lokasjonen f.o.m. 10 minutter før det forhåndsbestilte leveringstidspunktet og frem til det faktiske leveringstidspunktet.

8. Henting av bestillinger på Restaurantpartnerens utsalgssted

8.1. Dersom Brukeren ikke har bestilt levering av Restaurantpartnerens produkter, men henting på Restaurantpartnerens utsalgssted, kan produktene hentes på det utsalgsstedet Brukeren har valgt i forbindelse med Bestillingen. Brukeren vil motta en separat, elektronisk bekreftelse når produktene er klare for henting. Restaurantpartneren eller Wolt kan bestemme vilkårene for legitimering/identifikasjon av Brukeren når produktene som angitt i Bestillingen, hentes.

8.2. Restaurantpartneren skal oppbevare de bestilte produktene i 60 minutter etter at Restaurantpartneren har underrettet Brukeren om at bestillingen er klar for henting. Denne forpliktelsen er imidlertid begrenset til åpningstidene for den aktuelle Restaurantpartnerens utsalgssted, og bestillingen må hentes før stengetiden til Restaurantpartnerens utsalgssted.

9. «Spise her»-bestilling

9.1. Dersom Brukeren har valgt alternativet om å konsumere produktene i Bestillingen på Restaurantpartnerens utsalgssted, vil Brukeren motta en separat, elektronisk bekreftelse med informasjon om når produktene er forventet å være klar for konsumpsjon hos Restaurantpartnerens utsalgssted.

10. Tidsestimater

10.1. Enhver levering- eller hentetid, eller andre tidsestimater kommunisert til Brukeren av Restaurantpartneren eller Wolt i Wolt-tjenesten, er kun estimater. Det er ingen garanti for at Bestillingen vil bli levert eller gjort tilgjengelig for henting eller konsumpsjon på det estimerte tidspunktet. Leveringstidspunktet for produktene kan også påvirkes av faktorer som trafikkork, rushtid og værforhold.

11. Immatrielle rettigheter

11.1. Alle immaterielle rettigheter i eller relatert til Wolt-tjenesten og tilhørende dokumentasjon og alle deler og kopier hertil, skal forbli eksklusivt tilknyttet til og være den eksklusive eiendommen til Wolt og/eller dennes underleverandører/lisensgivere. Med «immaterielle rettigheter» menes opphavsrett og tilhørende rettigheter (inkludert database- og katalogrettigheter og bilderettigheter), patenter, bruksmodeller, designrettigheter, varemerker, firmanavn, forretningshemmeligheter, «know how» og andre former for registrert eller uregistrerte immaterielle rettigheter. 

11.2. Disse Brukervilkårene gir Brukerne ingen immaterielle rettigheter i Wolt-tjenesten, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt nedenfor, er forbeholdt Wolt og dets underleverandører/lisensgivere.

11.3. Apple er ikke ansvarlig for noen former for etterforskning, forsvar, forlik eller søksmål med krav om at iOS Wolt-appen eller din bruk av den, krenker de immaterielle rettighetene til en tredjepart.

12. Tilleggsvilkår for bruk av Wolt-tjenesten

12.1. Wolt-tjenesten er bare tilgjengelig for personer over 18 år.

12.2. Brukeren skal følge all gjeldende lovgivning ved bruk av Wolt-tjenesten, inkludert ved kjøp av alkohol og tobakk. I den utstrekning levering av alkohol er tilgjengelig i det landet Brukeren oppholder seg, kan brukeren nektes levering av alkoholholdige drikkevarer dersom han/hun ikke kan fremvise gyldig legitimasjon med bilde, som viser at Brukeren er over 18 år, til Wolts Kurerpartner som leverer Bestillingen.  

12.3. Wolt jobber kontinuerlig med å utvikle Wolt-tjenesten, og Wolt kan endre eller fjerne ulike deler av Wolt-tjenesten, inkludert funksjoner, produkter og Restaurantpartnerne som helt eller delvis er tilgjengelig i Wolt-tjenesten.

12.4. Ved bruk av Wolt-tjenesten kan Brukeren komme over innhold eller informasjon som kan være unøyaktig, ufullstendig, forsinket, villedende, ulovlig, støtende eller på annen måte skadelig. Wolt gjennomgår vanligvis ikke innhold levert av Restaurantpartnerne. Wolt er ikke ansvarlig for tredjeparters (inkludert Restaurantpartnerens) innhold eller informasjon eller for noen tap/skader som måtte oppstå som følge av bruken av eller tiltroen til det.

12.5. Du eller Kundeorganisasjonen er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde enheter eller utstyr (f.eks. telefoner) og tilkoblinger som er nødvendig for tilgang til og bruk av Wolt-tjenesten, og alle kostnader knyttet til dette. 

12.6. Brukeren skal ikke: (i) bruke eller forsøke å bruke en annens personlige Wolt-konto og/eller skaffe seg tilgang til en annens personlige betalingsinformasjon i Wolt-tjenesten, eller bruke en annens betalingskort ved bruk av Wolt-tjenesten, uten samtykke fra den andre personen; (ii) kopiere, modifisere eller opprette avledede verk av Wolt-tjenesten eller annen relatert teknologi; (iii) omvendt utvikle («reverse engineer»), dekompilere, demontere, dechiffrere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden fra Wolt-tjenesten eller en annen relatert teknologi eller del hertil; (iv) fjerne opphavsrett, varemerker eller andre rettighetserklæringer som finnes i eller på Wolt-tjenesten; (v) fjerne, dekke eller skjule noen annonser som er inkludert i Wolt-tjenesten; (vi) samle inn, bruke, kopiere eller overføre opplysninger hentet fra Wolt-tjenesten uten Wolts samtykke; (vii) bruke bots eller andre automatiserte metoder for å bruke Wolt-tjenesten; (viii) opprette en Wolt-konto med falsk identitet eller en annen persons identitet; og (ix) bruke Wolt-tjenesten utenom de grensesnittene som uttrykkelig er gitt av Wolt, slik som Wolt App og Wolt Website.

12.7. Wolt har rett til å fjerne en Bruker fra Wolt-tjenesten med umiddelbar virkning og/eller nekte eller kansellere enhver Bestilling fra en Bruker dersom: (i) Brukeren misbruker Wolt-tjenesten eller forårsaker noen form for skade på Wolt-tjenesten eller Restaurantpartneren og/eller Wolts ansatte, (ii) det er skjellig grunn til å mistenke bedragersk atferd fra Brukerens side ved bruken av Wolt-tjenesten, (iii) Brukeren legger inn en falsk Bestilling (for eksempel ved å ikke betale eller være tilstede på leverings- eller hentestedet for å motta Bestillingen) eller på annen måte ikke overholder sine forpliktelser etter disse Brukervilkårene; (iv) det er rimelig tvil om riktigheten eller autentisiteten av Bestillingen. Dersom Wolt kansellerer en Bestilling som allerede er betalt, skal Wolt overføre dette beløpet til den samme brukerkontoen eller Wolt at Work-kontoen som ble brukt ved Brukerens betaling.

12.8. Behandlingsansvarlig for innhentede personopplysninger om Brukerne, er Wolt Enterprises Oy, med mindre annet er bestemt. Wolt Enterprises Oy skal behandle enhver personopplysning innhentet om Brukeren i samsvar med Wolts Personvernerklæring.

12.9. Brukeren må overholde gjeldende brukervilkår fra andre tredjeparter ved bruk av Wolt Appen eller Wolt-tjenesten.

12.10. Brukeren bekrefter og garanterer at (i) han/hun ikke befinner seg i en jurisdiksjon som er underlagt embargo fra amerikanske myndigheter, eller som har blitt angitt av amerikanske myndigheter som et «terrorist-støttende» land; og (ii) han/hun ikke er oppført på amerikanske myndigheter sin liste over forbudte eller begrensede parter.

13. Avtalens varighet og oppsigelse

13.1. Disse Brukervilkårene utgjør en bindende avtale mellom Wolt og Brukeren inntil videre og så lenge Brukeren bruker Wolt-tjenesten. 

13.2. Brukeren kan når som helst slutte å bruke Wolt-tjenesten. Wolt kan når som helst slutte å tilby Wolt-tjenesten, enten på midlertidig eller permanent basis. 

14. Klager

14.1. Vær oppmerksom på at Wolt-tjenesten kan bli avbrutt eller permanent avsluttet til enhver tid. Wolt-tjenesten kan også bli midlertidig stanset. Ikke bruk Wolt-tjenesten til å sikkerhetskopiere data. Wolt gjør en rimelig innsats for å tilby deg vår plattform og tjenester (inkludert nye og/eller midlertidige tjenester som leveringer uten kontakt, leveranser med ny teknologi eller leveranser av nye produktkategorier) feilfri, Wolt lover ikke eller garanterer deg noe angående påliteligheten, funksjonaliteten, rettidigheten, kvaliteten eller anvendeligheten av Wolt-tjneseten, dens funksjoner eller noen tjenester som tilbys av Wolt. Wolt lover ikke eller garanterer noe som ikke eksplisitt er nevnt i disse vilkårene.

14.2. Restaurantpartneren er forpliktet til å forberede Bestillingen i samsvar med det Brukeren har bestilt og innen den tiden som vises i Wolt-tjenesten. Dersom det er noen feil i (leveringen av) Bestillingen, kan Brukeren enten kontakte Wolts kundeservice, som handler på vegne av Restaurantpartneren, via den chat-baserte kundestøtten i Wolt-appen eller support@wolt.com, eventuelt Restaurantpartneren direkte. 

14.3. Restaurantpartneren er alene ansvarlig for eventuelle feil i innholdet i og forberedelsen av Bestillingen eller andre mangler knyttet til utførelsen av Kjøpsavtalen. 

14.4. Brukeren som oppdaget mangler knyttet til utførelsen av Kjøpsavtalen, skal sende en klage til Wolt eller Restaurantpartener uten opphold, med klare beskrivelser av nevnte mangler. 

14.5. Apple har ingen forpliktelser til å levere vedlikeholds- og støttetjenester til Wolt-appen. I den utstrekning vedlikehold eller støtte er et lovfestet krav, skal Wolt, ikke Apple, være forpliktet til å levere slik vedlikehold og støtte. I den utstrekning det gjelder en lovfestet og ufravikelig garanti, skal Wolt, ikke Apple, alene være ansvarlig for slik garanti. Wolt, ikke Apple, er ansvarlig for å adressere ethvert krav fra Brukerne eller en annen tredjepart tilknyttet iOS Wolt-appen eller Brukerens besittelse og/eller bruken av iOS Wolt-appen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) krav om produktansvar; (ii) ethvert krav som knytter seg til at iOS Wolt-appen ikke overholder gjeldende lovs- eller forskriftskrav; og (iii) krav oppstått i forbindelse med forbrukervern, personvern eller lignende lovgivning, inkludert i tilknytning til iOS Wolt-appens bruk av HealthKit og HomeKit rammeverk.

15. Lovvalg og tvisteløsning

15.1. Disse brukervilkårene er underlagt finsk rett, med mindre Brukeren er lokalisert i Tsjekkia, Hellas, Israel, Polen eller Serbia. Brukervilkårene er i så fall underlagt lovgivningen i det lander hvor Brukeren oppholder seg.  

15.2. Dersom du er en forbruker, vær oppmerksom på at du ikke kan fratas de rettighetene du har etter preseptorisk/ufravikelig forbrukerlovgivning i ditt hjemland. 

15.3. Tvister som oppstår som følge av disse brukervilkårene, skal avgjøres av tingretten i Helsingfors, med mindre Brukeren er lokalisert i Tsjekkia, Hellas, Israel, Polen eller Serbia. Tvister skal i så fall avgjøres av de kompetente domstoler i lander hvor Brukeren er lokalisert. En forbruker kan imidlertid alltid reise søksmål for en domstol der han/hun har bopel. Dersom du er en Bruker med bopel i EU, kan du og Wolt også anvende ODR-plattformen, som forvaltes av EU-kommisjonen, for å avgjøre tvister. Denne plattformen er tilgjengelig på ec.europa.eu/odr. Du kan også henviste en tvist til forbrukerrådet eller andre tilsvarende utenomrettslige tvisteløsningsordninger i ditt hjemland (slik som den finske  «Consumer Disputes Board», kkv.fi/kuluttajaneuvonta, i Finland, den tsjekkiske «Trade Inspection Authority», coi.cz, i Tsjekkia eller den polske «Permanent Amicable Consumer Court at the competent Provincial Inspectorate of Trade Inspection», uokik.gov.pl, i Polen).

16. Endringer

16.1. Disse brukervilkårene kan endres.

16.2. Wolt skal publisere de endrede brukervilkårene på Wolt sin nettside, samt informere Brukeren om at brukervilkårene er endret. Informasjonen skal sendes via Wolt-tjenesten eller via e-post til den e-postadressen som Brukeren har oppgitt i Wolt-tjenesten. Dersom Brukeren ikke godtar de endrede Brukervilkårene, må han/hun slutte å bruke Wolt-tjenesten.

17. Overdragelser

17.1. Wolt har rett til å overdra alle eller enkelte av sine rettigheter eller forpliktelser, enten i sin helhet eller delvis, til en tilknyttet av selskapet, etterfølger, kjøper, eller overtaker av driftsmidler knyttet til Wolt-tjenesten, uten Brukerens forutgående samtykke. 

17.2. Brukeren har ingen rett til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser, hverken helt eller delvis. 

*****

Oppdatert 24.06.2019

WOLTS PERSONVERNERKLÆING

Wolt Enterprises Oy og enkelte Wolt-konsernselskaper («Wolt», «vi», «oss») behandler personopplysninger til brukerne av Wolts matbestillingstjenester («Wolt-app») og besøkende av nettsiden wolt.com («Nettsiden»). 

I denne personvernerklæringen vil begrepet «Wolt-tjenester» referere både til Nettsiden og Wolt-appen. I denne personvernerklæringen vil begrepene «Bruker», «du» eller «deg» referer til våre og våre konsernselskapers kunder, representanter og andre autoriserte brukere av våre kundeorganisasjoner, potensielle kunder og brukere av Wolt-tjenesten. 

Vår personvernerklæring forklarer eksempelvis hvilke typer personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler personopplysningene og hvordan du kan utøve dine rettigheter som registrert (f.eks. rett til å protestere, rett til innsyn). 

Enkelte av våre tjenester kan være underlagt en egen personvernerklæring. Dersom en egen personvernerklæring gjelder for en bestemt tjeneste, vil vi publisere den i forbindelse med den aktuelle tjenesten.

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen for å gjenspeile endringer i praksisen av databehandlingen, eller annet. Du finner den gjeldende versjonen på Nettsiden. Vi vil ikke foreta vesentlige endringer i denne personvernerklæringen eller redusere Brukernes rettigheter etter denne personvernerklæringen uten å gi beskjed om dette. 

1. DATABEHANDLER(E)

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger utført av Wolt. 

I forbindelse med behandlingen av personopplysninger til Brukere fra land som er listet opp under, opptrer Wolt Enterprises Oy og det lokale Wolt-konsernselskapet som felles databehandlere. Dette innebærer at Wolt Enterprises Oy og det lokale Wolt-konsernselskapet i fellesskap bestemmer formålene med og måten som personopplysninger behandles på. De landsspesifikke felles behandlingsansvarlige er opplistet under:

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Tsjekkia, forretnings-ID 07030550, for Brukere lokalisert i Tsjekkia, 

 • Wolt Polska sp. z o.o.,ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polen, forretnings-ID 0000745637, for Brukere lokalisert i Polen,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Israel, selskapsnr. 51-588715-6, for Brukere lokalisert i Israel (Brukere i Israel må være oppmerksomme på at begrepet «databehandler» slik det brukes i denne personvernerklæringen, betyr «databasenes eier» slik det brukes i Israelsk personvernlovgivning, lov nr. 5741-1981),

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Athen, Hellas, forretnings-ID 147811001000, for Brukere lokalisert I Hellas,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Serbia, forretnings-ID 21408930, for Brukere lokalisert i Serbia.

Wolt Enterprises Oy har blitt utpekt som ansvarlig for behandlingen av alle forespørsler og spørsmål fra registrerte knyttet til behandlingen av personopplysninger i Wolt-konsernet på vegne av de lokale felles behandlingsansvarlige.

I relasjon til behandling av personopplysninger om Brukere i andre land enn de som er opplistet ovenfor, opptrer Wolt Enterprises Oy som eneste databehandler. 

2. KONTAKTINFORMASJONEN TIL WOLT

Navn: Wolt Enterprises Oy
Forretnings-ID: 2646674-9

Postadresse: Antinkatu 1, 00100 Helsingfors, Finland

E-postadresse: support@wolt.com

Nettside: wolt.com 

Kontaktperson: Oskari Pétas

3. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES OG DATAKILDER

Personopplysningene som samles inn og behandles av oss kan deles inn i to generelle datakategorier: Brukerdata og Analysedata.

Brukerdata

Brukerdata er personopplysninger samlet inn direkte fra deg eller fra kundeorganisasjonen som du bruker Wolt-tjenesten på vegne av («Kundeorganisasjonen»), alt etter omstendighetene. Vi kan samle inn personopplysninger på en rekke måter, blant annet etter at du har inngått tjenesteavtale med Kundeorganisasjonen, når Brukere registrerer seg i Wolt-tjenesten, abonnerer på nyhetsbrev eller fyller ut et skjema. Vær oppmerksom på at vi også samler inn opplysninger om eventuelle transaksjoner og betalinger du utfører gjennom Wolt-tjenesten. 

Brukerdata som er nødvendig for å kunne bruke Wolt-tjenesten

Følgende personopplysninger som samles inn og behandles av oss er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og oss, for vår berettigede interesse i å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor våre Kundeorganisasjoner, og for vår overholdelse av rettslige forpliktelser.  

Etter at tjenesteavtale er inngått mellom oss og Kundeorganisasjonen, gir Kundeorganisasjonen oss ditt fulle navn og e-postadresse. 

Når du registrerer deg i Wolt-tjenesten og oppretter en brukerkonto må du oppgi følgende informasjon til oss:

 • Fullt navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Informasjon relatert til dine betalingsdetaljer, som ditt betalingskort og utløpsdatoen på betalingskortet (dette kreves for å bestille matvarer gjennom Wolt-tjenesten. Informasjonen lagres imidlertid ikke av Wolt, da Wolt benytter en tredjeparts leverandør av betalingstjenester for å utføre betalinger)

Brukerdata du gir oss frivillig

Din bruker- eller kundeopplevelse kan bli forbedret ved å gi oss følgende informasjon:

Ytterligere kontoinformasjon:

 • Bilde
 • Leveringsadresse
 • Lokasjonsdata (hvis du samtykker til behandlingen av dine lokasjonsdata)
 • Annen informasjon du oppgir, enten når du oppretter en brukerkonto eller senere når du redigerer din brukerprofil 

Annen informasjon. Vi kan også behandle annen informasjon som du frivillig gir oss, som:

 • Informasjon du oppgir når du rangerer våre tjenester
 • Påmeldinger og avmeldinger knyttet til markedsføring
 • Informasjon du oppgir i telefon-, e-post- eller chat-korrespondanse med oss, inkludert lydopptak av telefonsamtalene dine med kundeservice

I tillegg til brukerdata samlet inn fra deg og Kundeorganisasjonen, behandler vi også enkelte personopplysninger som tredjeparts tjenesteleverandører oppgir om deg. 

Hvis du kobler til eller logger inn på kontoen din via Facebook, vil Facebook dele personopplysninger om deg med oss, som for eksempel profilbilde, et utvalg Facebook-venner og din Facebook-ID. 

Analysedata

Selv om vi vanligvis ikke bruker analysedata til å identifisere deg som et individ, kan du noen gang bli identifisert fra slik data, enten alene eller når det blir kombinert eller koblet med brukerdata. I slike situasjoner kan analysedata bli betraktet som personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk. Vi behandler således denne type data som personopplysninger. 

Vi kan automatisk samle inn følgende analysedata når du besøker eller samhandler med Wolt-tjenesten:

Informasjon om din enhet. Vi samler inn følgende informasjon om den tekniske enheten du bruker når du bruker Wolt-tjenestene:

 • Enhet og enhetens identifikasjonsnummer, IMEI
 • Land
 • IP-adresse
 • Nettleser og versjon av nettleser
 • Operativsystem
 • Internettleverandør
 • Annonseringsidentifikator for enheten din
 • Besøksidentifikator

Bruksinformasjon. Vi samler inn informasjon om din bruk av Wolt-tjenestene, som: 

 • Tid brukt i Wolt-tjenesten
 • Interaksjon med Wolt-tjenesten
 • Informasjon om dine bestillinger gjort gjennom Wolt-tjenesten
 • Nettadressen (URL) til nettstedet du besøkte før og etter at du besøkte Wolt-tjenesten
 • Tidspunkt og dato for dine besøk til Wolt-tjenesten
 • Hvilke deler av Wolt-tjenesten du besøkte
 • Produktene du søkte etter mens du brukte Wolt-tjenesten

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker ulike teknologier for å samle inn og lagre analysedata og annen informasjon når Brukerne besøker Wolt-tjenesten. Slike teknologier inkluderer informasjonskapsler og nettvarder.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din. Informasjonskapslene gjør at vi kan identifisere besøkende av Wolt-tjenestene, fasilitere bruken av Wolt-tjenestene og skape aggregert informasjon om våre besøkende. Dette hjelper oss til å forbedre Wolt-tjenesten og yte bedre service for Brukerne. Informasjonskapslene vil ikke skade enheten eller filene dine. Vi bruker informasjonskapsler til å skreddersy både Wolt-tjenesten og informasjonen vi gir ut i samsvar med Brukernes individuelle interesser. 

Brukerne kan velge å angi at den nettleseren de bruker skal nekte informasjonskapsler, eller varsle når informasjonskapsler sendes. Som eksempel inneholder lenkene under informasjon om hvordan du kan endre informasjonskapselinnstillingene i noen populære nettlesere:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Vær oppmerksom på at enkelte deler av Wolt-tjenesten muligens ikke fungerer optimalt dersom informasjonskapsler nektes. 

En nettvarde (web beacon) er en teknologi som gjør det mulig å identifisere lesere av nettsteder og e-poster, f.eks. for å identifisere om en e-post har blitt lest. 

Tjenester for nettanalyse

Wolt-tjenesten bruker Google Analytics og andre nettanalysetjenester til å samle inn analysedata og rapporter om besøkendes bruk, og til å hjelpe oss med å forbedre Wolt-tjenesten. For en oversikt over Google Analytics, se her. Det er mulig å melde seg av Google Analytics med dette tilleggsverktøyet til nettleseren: Google Analytics opt-out add-on

Reklame og besøksidentifikatorer

Wolt-tjenesten bruker pseudonymiserte identifikatorer til å spore og forutsi din bruk av appen og tjenesten, samt dine preferanser. 

Du kan melde deg av disse identifikatorene ved å endre operativsysteminnstillingene på følgende måte:

Reklameidentifikatorer kan deaktiveres på iOS-mobilenheter ved å slå på kategorien «Begrens annonsesporing» (Innstillinger → Personvern → Annonser → Begrens annonsesporing). Få en oversikt over og mer informasjon om annonseringsidentifikatoren her.  

Wolt sin brukeridentifikator kan deaktiveres på iOS- og Android-mobilenheter ved å endre innstillingene. (For iOS: Innstillinger → Wolt → Wolt-innstillinger → Begrens sporing. For Android: Wolt-applikasjon → Profil-faneblad → Innstillinger-ikon øverst i høyre hjørne.)

4. FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR Å BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Formål

Wolt behandler dine personopplysninger til flere formål: 

Å levere Wolt-tjenesten og oppfylle våre kontraktsforpliktelser (rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtale og berettiget interesse)

Wolt behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg Wolt-tjenesten i henhold til avtalen mellom deg og Wolt eller mellom Kundeorganisasjonen og Wolt. 

Vi bruker dataene blant annet til å håndtere dine betalinger eller aktuelle refusjoner (når det er aktuelt), og til å gi våre samarbeidspartnere (restaurantpartnere og kurépartnere) den informasjonen som er nødvendig for å forberede eller levere bestillingen din. Dersom du kontakter kundeservice vil vi bruke informasjonen du har oppgitt til å svare på spørsmålene dine eller til å finne en løsning på klagen din. 

For våre rettslige forpliktelser (rettslig grunnlag: Overholdelse av rettslig forpliktelse)

Wolt behandler personopplysninger slik at vi kan administrere og oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven. Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å overholde våre bokføringsforpliktelser og gi informasjon til relevante myndigheter som skattemyndighetene. 

For behandling av rettslige krav og rettslige prosesser (rettslig grunnlag: Berettiget interesse) 

Wolt kan behandle personopplysninger i relasjon til krav, innkreving av gjeld og rettslige prosesser. Vi kan også behandle data for å forebygge svindel, misbruk av våre tjenester, og for data-, system- og nettverkssikkerhet. 

For kundekommunikasjon og markedsføring (rettslig grunnlag: Berettiget interesse)

Wolt behandler dine personopplysninger for å kunne kontakte seg vedrørende Wolt-tjenesten og for å informere deg om endringer knyttet til den. Personopplysningene dine brukes også til å markedsføre Wolt-tjenesten til deg. 

For kvalitetsforbedring og trendanalyse (rettslig grunnlag: Berettiget interesse)

Vi kan også behandle informasjon om din bruk av Wolt-tjenesten for å forbedre kvaliteten på Wolt-tjenesten, f.eks. ved å analysere trender i bruk av Wolt-tjenesten. For å sikre at våre tjenester er i tråd med dine behov, kan personopplysninger bli brukt til blant annet undersøkelser om kundetilfredshet. Når det er mulig, vil vi kun gjøre dette ved hjelp av aggregerte, ikke-personidentifiserbare data. 

Rettslig grunnlag for behandling

Wolt behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg eller Kundeorganisasjonen, og for å overholde lovpålagte forpliktelser. Vi behandler også dine personopplysninger som følge av vår legitime interesse i å drive, vedlikeholde og utvikle vår virksomhet, og for å skape og opprettholde kunderelasjoner. Når vi velger å bruke dine data på grunnlag av våre berettigede interesser, veier vi våre egne interesser opp mot din rett til personvern ved å f.eks. gjøre det enkelt å melde seg av vår markedsføringskommunikasjon, og ved å bruke pseudonymiserte eller ikke-personidentifiserbare data når det er mulig. 

I enkelte deler av Wolt-tjenesten kan du bli bedt om å gi ditt samtykke til behandling av personopplysninger. I slike tilfeller kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. 

For Brukere lokalisert i Israel: Ved å gå inn på, koble til, få tilgang til eller bruke Wolt-tjenesten godtar og samtykker du til at vilkårene i denne personvernerklæringen, inkludert innsamling, behandling, overføring og bruk av dine personopplysninger som er samlet inn som en del av Wolt-tjenesten. Dersom du ikke er enig i noe av det som er angitt her, kan du ikke få tilgang til eller bruke Wolt-tjenesten. Du anerkjenner og bekrefter også at du ikke er pålagt å gi oss dine personopplysninger, og at slik informasjon gis frivillig til oss.   

5. OVERFØRING TIL LAND UTENFOR EU/EØS

Wolt lagrer dine personopplysninger primært innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).  Vi har imidlertid tjenesteleverandører og virksomheter på flere geografiske steder. Som følge av dette kan vi og våre tjenesteleverandører overføre dine personopplysninger til, eller få tilgang til de i jurisdiksjoner utenfor EØS eller der Brukeren har bopel.

Vi vil sørge for å sikre at Brukerens personopplysninger mottar et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i de jurisdiksjonene de behandles i. Vi sørger for tilstrekkelig beskyttelse ved overføring av personopplysninger til land utenfor EØS gjennom en rekke avtaler med våre tjenesteleverandører basert på Standard Kontraktsklausuler, eller gjennom andre hensiktsmessige sikkerhetsgarantier, som f.eks. Privacy Shield Framework

Du kan få mer informasjon om overføring av personopplysninger ved å kontakte oss på en av adressene angitt over.

6. MOTTAKERE

Vi deler bare dine opplysninger innad i Wolt-organisasjonen hvis og så langt det er nødvendig for å oppnå formålene i denne personvernerklæringen. 

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter utenfor Wolts organisasjon, med mindre en av følgende unntak gjelder:

For de formål som er angitt i denne personvernerklæringen og til autoriserte tjenesteleverandører.

I den grad tredjeparter (f.eks. restauranter som klargjør din bestilling, kurépartnere som leverer din bestilling og Kundeorganisasjonen som kan betale din bestilling) må ha tilgang til personopplysninger for å kunne gjennomføre Wolt-tjenesten, vil vi gi ut dine personopplysninger til slike tredjeparter. Vi kan også gi ut personopplysningene dine til våre tilknyttede selskaper eller til autoriserte tjenesteleverandører som utfører tjenester for oss (f.eks. datalagring, regnskap, salg og markedsføring) slik at de kan behandle personopplysninger for oss, og til betalingstjenester slik at de kan behandle dine betalinger til oss.

Når data behandles av en tredjepart på vegne av Wolt, har Wolt tatt de nødvendige kontrakts- og organisatoriske tiltak for å sikre at dine data behandles utelukkende for de formål som er spesifisert i denne personvernerklæringen, i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, og underlagt våre instruksjoner og hensiktsmessige forpliktelser om sikkerhet og konfidensialitet. 

Vær oppmerksom på at dersom du gir ut personopplysninger direkte til en tredjepart, f.eks. via en link i Wolt-tjenesten, er behandlingen vanligvis basert på tredjepartens retningslinjer og standarder. 

Utlevering i forbindelse med rettslige prosesser

Vi kan utlevere dine personopplysninger med tredjeparter utenfor Wolt dersom vi er i god tro om at tilgang til og bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å: (i) etterleve lov, forskrift og/eller kjennelse fra domstolene; (ii) oppdage, forhindre eller på annen måte adressere bedrageri, kriminalitet, sikkerhet eller tekniske problemer; og/eller (iii) beskytte Wolts, Brukernes eller allmennhetens interesser, egenskaper eller sikkerhet i samsvar med loven. Når det er mulig vil vi informere deg om slik behandling. 

Andre berettigede årsaker til utlevering av personopplysninger

Dersom Wolt blir involvert i en fusjon, i et selskapsoppkjøp eller i salg av eiendeler, kan vi overføre dine personopplysninger til den involverte tredjepart. Vi vil imidlertid fortsette å sørge for å sikre konfidensialiteten til alle personopplysningene. Vi vil varsle alle berørte Brukere når personopplysningene overføres eller blir underlagt en annen personvernerklæring. 

Behandling med ditt eksplisitte samtykke

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter utenfor Wolt når vi har ditt eksplisitte samtykke til å gjøre det. Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dette gjør du ved å kontakte oss, og det er gratis. 

7. LAGRINGSTID

Wolt vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er lovlig og nødvendig for å nå formålet om å kunne tilby Wolt-tjenesten eller tilhørende relevante tjenester. Lagringstiden avhenger av arten av informasjonen som behandles, og formålet med behandlingen. Lagringstiden kan derfor variere ut ifra hvilke personopplysninger som behandles. 

De fleste personopplysninger som er knyttet til en Brukers brukerkonto i Wolt-tjenesten vil bli slettet etter en 90-dagers periode som løper fra den dagen Brukeren sletter brukerkontoen i Wolt-tjenesten. Etter denne perioden kan en del av personopplysningene knyttet til en Brukers brukerkonto i Wolt-tjenesten bare lagres så lenge slik behandling er påkrevd etter lov, eller det er nødvendig for å etterleve rettslige forpliktelser eller berettigede interesser som kravbehandling, bokføring, intern rapportering og regnskap. Alle personopplysninger knyttet til en Brukers brukerkonto vil bli slettet senest 10 år etter at Brukeren har slettet brukerkontoen. Dette gjelder ikke personopplysninger som kreves i sjeldne tilfeller, som f.eks. ved søksmål og rettssaker. 

Analysedata om Brukere som ikke har en konto i Wolt-tjenesten lagres i 90 dager. 

8. DINE RETTIGHETER

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i, og informasjon om dine personopplysninger som behandles av oss. Vi gir deg muligheten til å se enkelte personopplysninger i din brukerkonto i Wolt-tjenesten. Du kan også be om en kopi av dine personopplysninger. 

Rett til å trekke tilbake samtykke

Dersom behandlingen er basert på samtykke fra Brukeren, kan Brukeren til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke. Dette er gratis. Tilbaketrekking av samtykke kan medføre færre muligheter i bruken av Wolt-tjenesten. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Rett tilretting

Du har rett til å få rettet og ferdigstilt opplysninger vi har lagret om deg som er uriktige eller ufullstendige. Dette gjør du ved å kontakte oss. Du kan selv rette og ferdigstille enkelte av dine personopplysninger i din brukerkonto iWolt-tjenesten. 

Rett til å bli slettet

Du kan også be oss om å slette dine personopplysninger fra våre systemer. Vi vil etterkomme en slik anmodning med mindre vi har et rettslig grunnlag for å ikke slette opplysningene. 

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere på en viss bruk av dine personopplysninger dersom opplysningene behandles til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre Wolt-tjenesten, eller for å overholde en rettslig forpliktelse. Protest på videre behandling av dine personopplysninger kan medføre færre muligheter i bruken av Wolt-tjenesten. 

Rett til å motstride seg behandlingen

Du kan be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. når du venter på at dataene dine skal slettes, rettes, du har protestert på behandlingen, og/eller når vi ikke har et rettslig grunnlag til å behandle dine personopplysninger. Dette kan imidlertid medføre færre muligheter i bruken av Wolt-tjenesten.  

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta de personopplysningene som du har gitt til oss i et strukturert og vanlig brukt format, og til å overføre personopplysningene til en tredjepart. 

Hvordan påberope dine rettigheter

Du kan påberope og bruke de overnevnte rettigheter ved å sende et brev eller en e-post til adressene nevnt over. Inkluder følgende opplysninger i henvendelsen din: Fullt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi kan be om ytterligere opplysninger for å bekrefte din identitet som Bruker. Vi kan avvise eller kreve betaling av henvendelser som er urimelig repeterende, overdrevne eller åpenbart ubegrunnet. 

9. DIREKE MARKEDSFØRING

Brukeren har rett til å forby oss fra å bruke Brukerens personopplysninger til direkte markedsføring, markedsundersøkelser og profilering laget for direkte markedsføring. Å fremme slikt forbud kan gjøres ved å kontakte oss på adressene nevnt over, ved å bruke funksjonalitetene i Wolt-tjenesten, eller ved å avslutte abonnementsmuligheten som tilbys i forbindelse med direkte markedsføringsmeldinger. 

10. KLAGE

Dersom Brukeren anser vår behandling av personopplysning for å være uforenlig med gjeldende personvernlovgivning, kan Brukeren klage til den lokale myndigheten for personvern i Finland, se her. Alternativt kan Brukeren klage til sitt lokale personverntilsyn. I Norge er dette Datatilsynet

11. INFORMASJONSSIKKERHET

Vi foretar administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler. Tiltak omfatter blant annet, der det er hensiktsmessig, kryptering, pseudonymisering, brannmurer, sikre anlegg og tilgangskontroll. Våre sikkerhetsrutiner er utformet til å opprettholde et nødvendig nivå av konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, motstandsdyktighet og mulighet til å gjenopprette data. Vi foretar jevnlige tester av Wolt-tjenesten, systemene og øvrige tjenester for svakheter i sikkerheten.

Dersom det til tross for sikkerhetstiltakene skulle oppstå et sikkerhetsbrudd som sannsynligvis vil få negative virkninger for Brukerens personvern, vil vi så raskt som mulig informere de berørte Brukerne og andre berørte parter, samt relevante myndigheter når det kreves etter gjeldende personvernlovgivning.

Guidelines for Wolt Partners