Brukervilkår

Ved å bruke Wolt-tjenesten forplikter du deg til disse brukervilkårene («Brukervilkår»).

Vennligst les nøye gjennom følgende Brukervilkår før du benytter deg av Wolt-tjenesten. Hvis du er uenig i Brukervilkårene, vennligst ikke bruk Wolt-tjenesten. Disse vilkårene gjelder for all bruk av Wolt-tjenesten og for herværende Kjøpsavtaler. En mer detaljert beskrivelse av Wolt-tjenesten og informasjon om systemkrav er tilgjengelig på wolt.com.

Hvis du har en Wolt at Work-konto gjelder disse vilkårene også for vår kundeorganisasjon som har gitt deg Wolt at Work-funksjonen («Kundeorganisasjonen») med hensyn til bestillinger foretatt av deg gjennom Wolt at Work-funksjonen. Ved motstrid mellom disse vilkårene og Wolts vilkår for bedrift, som gjelder for Kundeorganisasjonen, skal Wolts vilkår for bedrift gå foran.

Brukervilkårene er kun inngått mellom oss og Brukerne, ikke Apple Inc. Apple Inc. er ikke ansvarlig for Wolt-appen og dennes innhold. Du samtykker til at Apple Inc. og dets datterselskaper («Apple») er en tredjepartsmottaker av disse Brukervilkårene, og at Apple, når du aksepterer Brukervilkårene, har rett (og vil anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse Brukervilkårene mot deg som en tredjepartsmottaker.

1.                 Definisjoner

Med «Restaurantpartner» menes en restaurant eller annen servicepartner som har inngått en partneravtale med Wolt og som tilbyr sine produkter og leveringstjenester, dersom det er relevant, gjennom Wolt-tjenesten.

Med «Kjøpsavtale» menes en avtale om kjøp av Restaurantpartneres produkter og eventuelt leveringstjenester gjennom en bestilling. Med hensyn til bestillinger via Wolt at Wok-funksjonen utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom Restaurantpartneren og Kundeorganisasjonen. Med hensyn til Brukerens bestillinger via enhver annen betalingsmetode, utgjør Kjøpsavtalen en bindende avtale mellom Restaurantpartneren og Brukeren.

Med «Wolt» menes Wolt Norway AS, Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo, Norge.

Med «Wolt-appen» menes en digital applikasjon kalt Wolt, levert av Wolt, hvor fysiske og juridiske personer kan bestille produkter fra Wolt sine Restaurantpartnere.

Med «Wolt at Work-konto» menes en brukerkonto i Wolt-appen hvor Wolt at Work- funksjonen er blitt lagt til.

Med «Wolt at Work-funksjonen» menes betalingsmetoden og funksjonen til Wolt Appen, hvor Kundeorganisasjonens autoriserte Brukere kan legge inn Bestillinger på vegne av Kundeorganisasjonen.

Med «Wolt-tjenesten» menes både Wolt-appen, Wolts nettside wolt.com  og andre, ytterligere steder oppgitt på wolt.com.

Med «Bruker» eller «du/deg» menes en fysisk person som bruker Wolt-tjenesten.

Med "Salgsvarer" menes dagligvarer, forbruksvarer, bruksgjenstander og andre forbruksvarer som gjøres tilgjengelig av Restaurantpartneren via Wolt-tjenesten. 

2.                  Selskapsinformasjon

·       Wolt Norway AS, menes Wolt Norway AS, Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo, Norge, org nr. 920464254, MVA ID: 920 464 254 MVA.

·       Firmanavn: «Wolt»,

·       E-post: support@wolt.com.

Informasjon om identiteten og produktene og tjenestene til Restaurantpartnerne vil bli gitt via Wolt-appen og Wolt sine nettsider.

3.                 Beskrivelse av Wolt-tjenesten

3.1               Wolt tilgjengeliggjør en plattform hvor Brukeren kan kjøpe matprodukter, Salgsvarer og leveringstjenester fra en valgfri Restaurantpartner. Når du kjøper matprodukter fra en Restaurantpartner, sørger Wolt for gjennomføringen av kjøpet gjennom Wolt-tjenesten. Wolt tilbyr også leveringstjenester knyttet til matprodukter kjøpt hos bestemte Restaurantpartnere.

3.2               Restaurantpartnerne oppgir informasjon om sine produkter og tjenester i Wolt-tjenesten, herunder informasjon om menyer og produktpriser. Informasjon om leveringsgebyr som påløper ved hver bestilling er tilgjengelig i Wolt-tjenesten. Hvis du har allergier eller andre kostholdsrestriksjoner, vennligst kontakt den aktuelle Restaurantpartneren. Restaurantpartneren vil på forespørsel oppgi spesifikk informasjon om matproduktet. Salg og kjøp av Restaurantpartnerens produkter og tjenester kan være underlagt Restaurantpartnerens tilleggsvilkår og -betingelser, som angitt i Wolt-tjenesten.  Prisen på Salgsvarene er basert på prisen som gjelder ved dato for Bestillingen. Vær oppmerksom på at det kan forekomme mindre prisendringer mellom angitt pris og sluttpris for Bestillingen for ferdigpakkede varer, da det kan være variasjoner i pakkevekten.

Restaurantpartneren oppgir informasjon om allergener og annen nødvendig produktspesifikk informasjon om Salgsvarene i Wolt-tjenesten. Restaurantpartneren er ansvarlig for å oppgi all informasjon om Salgsvarene som er påkrevd i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder EUs forskrift nr. 1169/2011 om næringsmiddelsopplysninger til forbrukerne. Der det er aktuelt, er Restaurantpartneren også ansvarlig for å sikre at salgsprisen og enhetsprisen er angitt i samsvar med EU-direktiv 98/6/EU om forbrukerbeskyttelse ved opplysning om priser på forbruksvarer.

Både utvalg av og priser for de Salgsvarene som er tilgjengelige på Wolt-tjenesten bestemmes skjønnsmessig av Restaurantpartneren. Restaurantpartneren kan også sette visse begrensninger på din Bestilling, for eksempel mengdebegrensning og begrensning av Bestillingens størrelse.  Restaurantpartneren er ansvarlig for å informere deg om enhver begrensning av Salgsproduktets tilgjengelighet. Bruker aksepterer at i tilfelle et produkt er midlertidig utilgjengelig, vil Restaurantpartneren ferdigstille Bestillingen uten å inkludere dette produktet i Bestillingen.  Du vil ikke bli belastet for produkter som ikke er tilgjengelige når du gjør din Bestilling.

3.3               Når Brukeren velger de produkter og tjenester som ønskes kjøpt av Restaurantpartneren, gjennomfører Brukeren en bindende kjøpsordre av produktene og tjenestene fra Restaurantpartneren på de vilkår og betingelser som Brukeren har fått presentert i Wolt-tjenesten forut for bestillingen («Bestillingen»). Etter at Bestillingen er mottatt, vil Wolt overføre ordredetaljene til Restaurantpartneren. Når Bestillingen er akseptert av Restaurantpartneren, og Wolt har gitt Brukeren en ordrebekreftelse på vegne av Restaurantpartneren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og Restaurantpartneren Brukeravtalen. Wolt vil gi Brukeren en ordrebekreftelse og kvittering på vegne av Restaurantpartneren. Hva gjelder matvarer kjøpt fra bestemte Restaurantpartnere: Når Bestillingen er akseptert av Restaurantpartneren og ordrebekreftelsen er gitt til Brukeren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og Wolt, i tillegg til å inngå Kjøpsavtalen med Restaurantpartneren for kjøpet av Restaurantpartnerens produkter, en rettslig bindende avtale for kjøpet av enhver leveringstjeneste bestilt av Brukeren gjennom Wolt-tjenesten.

3.4               Restaurantpartneren som Brukeren har valgt, vil forberede (og levere dersom leveringstjenester er bestilt) de produktene som fremkommer av Bestillingen, til Brukeren. Wolt er ikke overfor Brukeren ansvarlig for at Restaurantpartneren utfører Kjøpsavtalen på tilfredsstillende vis. Hva gjelder matvarer kjøpt fra bestemte Restaurantpartnere: Wolt er ansvarlig for oppfyllelsen av leveringstjenestene bestilt av Brukeren fra Wolt for Bestillingen, slik angitt i disse Brukervilkårene.

3.5               Etter at Brukeren har lagt inn en bestilling, kan bestillingen ikke avbestilles av Brukeren. Du kan ikke trekke tilbake eller avbestille en Bestilling av produkt- eller leveringstjenester når bestillingen er lagt inn. Før du legger inn en Bestilling for et produkt eller en tjeneste, bør du nøye vurdere ditt valg.

3.6               Uavhengig av punkt 3.4 har du som forbruker en lovfestet rett til å avbestille en Bestilling av Salgsvarer innen 14 dager regnet fra datoen for mottak av slike produkter. Du kan avbestille en slik Bestilling ved å kontakte Wolt eller Restaurantpartneren innen utgangen av ovennevnte avbestillingsperiode og ved å returnere produktet til Restaurantpartnerens salgssted der du foretok Bestillingen. Vennligst fremvis kvitteringen du mottok fra Wolt eller Restaurantpartneren når du returnerer produktet. Hvis du kontakter Wolt i forbindelse med retur av produktet eller ber om tilbakebetaling på grunn av mangel, skade eller annen feil ved produktet, kan Wolt be deg om å sende et fotografi av det aktuelle produktet for å dokumentere og verifisere manglene. Vær oppmerksom på at Restaurantpartneren kan ha egne betingelser eller garantier som gjelder i tillegg til disse vilkårene. Restaurantpartneren gir separat informasjon til Brukeren om slike betingelser i Wolt-tjenesten.

Wolt følger begrensningene i forbrukernes lovbestemte avbestillingsrett i samsvar med gjeldende lover. Forbrukernes rett til å avbestille eller returnere visse varer kan være begrenset ved lov, og gjelder blant annet følgende varer:

·       Matvarer og produkter som på grunn av sin art ikke kan selges på nytt eller som raskt ødelegges eller går ut på dato

·       Produkter som på grunn av sin art ikke kan skilles fra andre produkter etter mottak

·       Spill, filmer, programvare eller andre forseglede produkter kan ikke avbestilles når forseglingen er brutt eller annen produktforpakning har blitt åpnet

·       Hygiene- og intimhygieneprodukter etter at forpakningen er åpnet

·       Varer som er produsert eller skreddersydd i samsvar med Brukerens spesifikasjoner og instrukser.

Dette betyr at du ikke kan returnere for eksempel matprodukter ved å henvise til dine lovbestemte avbestillingsrettigheter etter kjøpet. Du kan ikke trekke tilbake, avbryte eller endre en Bestilling av slike Salgsvarer etter at Bestillingen er gjennomført. Vennligst se nøye igjennom utvalget ditt før du legger inn Bestillingen.

3.7               Salgsvarer må returneres så snart som mulig etter at Bestillingen har blitt avbestilt, og senest 14 dager etter avbestillingsdatoen. Det returnerte produktet må være i ubrukt stand og må kunne selges på nytt. Produktet må være tilstrekkelig beskyttet og pakket enten i originalemballasjen eller på lignende måte. Du har ikke rett til full tilbakebetaling hvis de returnerte produktene er i redusert stand eller er endret på noen måte.

3.8               Retur av Salgsvarer som kan avbestilles skal gjøres til Restaurantpartnerens salgssted der du la inn Bestillingen via Wolt. Vennligst kontakt kundeservice ved salgsstedet for å returnere produktene. Du kan se salgsstedet på kvitteringen du fikk av Wolt eller Restaurantpartneren. Du er selv ansvarlig for å betale de kostnader som påløper ved retur av Salgsvarene. Betaling som er gjennomført av Bruker vil bli tilbakebetalt av Wolt innen 14 dager etter mottak av varsel om avbestilling, forutsatt at det returnerte produktet eller returbevis er mottatt av Restaurantpartneren. Wolt vil tilbakebetale den innbetalte summen for produktene via samme betalingsmetode som du benyttet deg av, og til det samme bankkontonummer som du brukte ved Bestillingen. Ved leveringsbestillinger refunderes ikke leveringsgebyret. 

 

4.                 Brukerkontoer

4.1               Du har en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, ikke-overførbar, og ikke-viderelisensierbar rett til tilgang til og bruk av Wolt-tjenesten og innholdet gjort tilgjengelig gjennom Wolt-tjenesten, slik den til enhver tid er tilbudt til deg av oss, utelukkende til de formål som er angitt her. Lisensen som er gitt til brukeren for iOS Wolt-appen, som er lastet ned fra Apples App Store, er videre begrenset til en lisens til å bruke Wolt-appen på alle Apple-merkede produkter som Brukeren eier eller råder over, og som tillates av brukerreglene i «App Store Vilkår og Betingelser» og disse brukervilkårene. Rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene, er forbeholdt Wolt og Wolts lisensgiver.

4.2               For å kunne bruke Wolt-tjenesten må Brukeren opprette en brukerkonto ved å følge registreringsprosessen i Wolt-tjenesten. For å registrere en konto, må du opprette et brukernavn og passord, samt oppgi bestemte personopplysninger til Wolt, som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og minst én gyldig betalingsmetode. Du plikter å sørge for at kontoinformasjonen er nøyaktig, komplett og oppdatert. For mer informasjon om hvordan Wolt behandler dine personopplysninger, se Wolts personvernerklæring. Informasjonen i Wolt-tjenesten er personlig, med mindre annet er avtalt mellom Wolt og Kundeorganisasjonen. Brukeren skal sørge for at ingen brukerinformasjon, og tilsvarende informasjon som kreves for å få tilgang til brukerkontoen til Brukeren eller Kundeorganisasjonen, holdes konfidensielt og brukes på en sikker måte, utilgjengelig for tredjeparter. En Bruker kan bare ha én personlig brukerkonto. Dersom du ønsker å slette din brukerkonto, vennligst kontakt oss gjennom kontaktinformasjonen angitt ovenfor.

4.3               Ved mistanke om at en uautorisert person har fått kjennskap til Brukerens innloggingsinformasjon eller tilgang til Brukeren brukerkonto, skal Brukeren umiddelbart underrette Wolt om forholdet. Brukeren skal være ansvarlig for enhver bruk av Wolt-tjenesten og aktiviteter til Brukerens brukerkonto.

4.4               For å kunne bruke Wolt-tjenesten må du oppgi et gyldig kredittkort eller annen betalingsmetodeinformasjon til Wolt. Wolt lagrer ikke informasjon om betalingsinstrumentet ditt, da dette gjøres av en tredjeparts betalingsleverandør som brukes av Wolt. Du samtykker til å betale for alle kjøp i forbindelse med din bruk av Wolt-tjenesten, med unntak av kjøp på vegne av Kundeorganisasjonen gjennom Wolt at Work-funksjonen. Kredittkortet og annen betalingsinformasjon som du oppgitt på brukerkontoen din, skal du holde oppdatert.

5.                 Betalinger

5.1               Brukeren, eller Kundeorganisasjonen med Wolt at Work-konto, betaler kjøpesummen som er angitt i Bestillingen ved hjelp av den relevante betalingsfunksjonaliteten i Wolt-tjenesten. Wolt mottar alle betalinger fra Brukerne eller Kundeorganisasjonene på vegne av Restaurantpartneren. Er Bestillingen gjort med Wolt at Work-funksjonen, bekrefter Brukeren betalingen på vegne av Kundeorganisasjonen gjennom Wolt at Work-funksjonen. Brukeren eller Kundeorganisasjonens betalingsforpliktelse oppstår idet det legges inn en bestilling via Wolt-tjenesten.

5.2               Brukeren kan bare innfri denne betalingsforpliktelsen ved å bruke den relevante, nettbaserte betalingsmetoden som tilbys i Wolt-tjenesten. Når Brukeren, eller Kundeorganisasjonen med en Wolt at Work-bruker, har betalt kjøpesummen til Wolt, har Brukeren eller Kundeorganisasjonen innfridd sin betalingsforpliktelse overfor Restaurantpartneren.

5.3               Betalingen blir automatisk trukket fra Brukerens kredittkort, eller belastet gjennom Kundeorganisasjonens Wolt at Work-funksjon, ved levering av bestillingen. Wolt har rett til å utføre en såkalt authorisation hold på vegne av Partneren på Brukerens kredittkort eller Kundeorganisasjonens Wolt at Work-funksjon når det er lagt inn en bestilling via Wolt-tjenesten. Wolt bruker en tredjeparts betalingstjenesteleverandører for behandling av betalinger.

6.                 Wolt-kreditt og Tokens

6.1               Brukerne av Wolt-tjenesten kan opptjene Wolt-kreditter eller tokens ved å f.eks. invitere nye brukere til å registrere seg til Wolt-tjenesten. Brukeren kan bruke Wolt-kreditter og tokens til å få rabatt på sine kjøp i Wolt-tjenesten.

6.2               Wolt kan ensidig bestemme vilkårene som skal gjelde for tildeling, bruk og gyldigheten av Wolt-kreditt og tokens.

6.3               Eventuelle bonuskreditter eller tokens ved innmelding, kan bare brukes én gang.

6.4               Wolt-kreditter og tokens kan ikke veksles eller konverteres til kontanter.

6.5               Wolt-kreditter og tokens vil kjennes ugyldig dersom Wolt oppdrager misbruk av Wolt-kreditter eller tokens, eventuelt mistenker eller oppdager at Wolt-kreditter eller tokens har blitt tildelt på feil grunnlag. I slike tilfeller skal Wolt fakturere det beløpet som ble betalt ved å bruke slike Wolt-kreditter eller tokens.

7.                 Levering av en bestilling

7.1               Dersom Brukeren har bestilt levering av Bestillingen gjennom Wolt-tjenesten, vil Bestillingen bli levert til det stedet/lokasjonen som Brukeren har bekreftet i Wolt-tjenesten. Brukeren må også oppgi vegadressen for det bekreftede stedet/lokasjonen i Wolt-tjenesten. Brukeren er alene ansvarlig for å oppgi korrekt adresse og instruksjoner for levering av Bestillingen i Wolt-tjenesten. Leveringstjenester leveres av Restaurantpartneren til Brukeren eller Kundeorganisasjonen. Hva gjelder matvarer kjøpt fra bestemte Restaurantpartnere: Wolt yter leveringstjenestene til Brukeren eller Kundeorganisasjonen.

7.2               Når du bruker Wolt-tjenesten, kan det kreves en minimumsverdi for kjøpet. Du vil i så fall bli varslet om dette før du legger inn Bestillingen i Wolt-tjenesten. Dersom en Bestilling ikke oppfyller kravet til minimumsverdi, vil du få muligheten til å betale mellomlegget for å oppfylle minimumsverdien, eller til å legge til flere produkter i Bestillingen.

7.3               Brukeren må være tilgjengelig for å motta anrop på det telefonnummeret Brukeren har oppgitt i Wolt-tjenesten. Dersom Brukeren ikke kan nås på det oppgitte telefonnummeret, vil leveringen kunne kanselleres av Wolt eller Restaurantpartneren, hvorpå Brukeren eller Kundeorganisasjonen kan bli belastet full pris for Bestillingen.

7.4               Brukeren kan legge inn en bestilling som skal leveres så snart som mulig (standard leveringsmetode) eller ved å forhåndsbestille et bestemt leveringstidspunkt.

7.5               Standard-leveringsmetode: Brukeren må være tilstede på den bekreftede lokasjonen, som er angitt i Bestillingen, f.o.m. bestillingstidspunktet og frem til produktene i Bestillingen er mottatt. Dersom Brukeren ikke er tilgjengelig på det bekreftede stedet innen 5 minutter etter at Bestillingen er ankommet, og Brukeren ikke svarer etter at kureren har forsøkt å oppnå kontakt to ganger, kan Wolt eller Restaurantpartneren kansellere leveringen, hvorpå Brukeren eller Kundeorganisasjonen kan bli belastet full pris for Bestillingen.

7.6               Forhåndsbestilt-leveringsmetode: For å kunne motta bestillingen må Brukeren være tilstede på den bekreftede lokasjonen f.o.m. 10 minutter før det forhåndsbestilte leveringstidspunktet og frem til det faktiske leveringstidspunktet.

8.                 Henting av bestillinger på Restaurantpartnerens utsalgssted

8.1               Dersom Brukeren ikke har bestilt levering av Restaurantpartnerens produkter, men henting på Restaurantpartnerens utsalgssted, kan produktene hentes på det utsalgsstedet Brukeren har valgt i forbindelse med Bestillingen. Brukeren vil motta en separat, elektronisk bekreftelse når produktene er klare for henting. Restaurantpartneren eller Wolt kan bestemme vilkårene for legitimering/identifikasjon av Brukeren når produktene som angitt i Bestillingen, hentes.

8.2               Restaurantpartneren skal oppbevare de bestilte produktene i 60 minutter etter at Restaurantpartneren har underrettet Brukeren om at bestillingen er klar for henting. Denne forpliktelsen er imidlertid begrenset til åpningstidene for den aktuelle Restaurantpartnerens utsalgssted, og bestillingen må hentes før stengetiden til Restaurantpartnerens utsalgssted.

9.                 «Spise her»-bestilling

9.1               Dersom Brukeren har valgt alternativet om å konsumere produktene i Bestillingen på Restaurantpartnerens utsalgssted, vil Brukeren motta en separat, elektronisk bekreftelse med informasjon om når produktene er forventet å være klar for konsumpsjon hos Restaurantpartnerens utsalgssted.

10.               Tidsestimater

10.1            Enhver levering- eller hentetid, eller andre tidsestimater kommunisert til Brukeren av Restaurantpartneren eller Wolt i Wolt-tjenesten, er kun estimater. Det er ingen garanti for at Bestillingen vil bli levert eller gjort tilgjengelig for henting eller konsumpsjon på det estimerte tidspunktet. Leveringstidspunktet for produktene kan også påvirkes av faktorer som trafikkork, rushtid og værforhold.

11.               Immatrielle rettigheter

11.1            Alle immaterielle rettigheter i eller relatert til Wolt-tjenesten og tilhørende dokumentasjon og alle deler og kopier hertil, skal forbli eksklusivt tilknyttet til og være den eksklusive eiendommen til Wolt og/eller dennes underleverandører/lisensgivere. Med «immaterielle rettigheter» menes opphavsrett og tilhørende rettigheter (inkludert database- og katalogrettigheter og bilderettigheter), patenter, bruksmodeller, designrettigheter, varemerker, firmanavn, forretningshemmeligheter, «know how» og andre former for registrert eller uregistrerte immaterielle rettigheter.

11.2            Disse Brukervilkårene gir Brukerne ingen immaterielle rettigheter i Wolt-tjenesten, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt nedenfor, er forbeholdt Wolt og dets underleverandører/lisensgivere.

11.3            Apple er ikke ansvarlig for noen former for etterforskning, forsvar, forlik eller søksmål med krav om at iOS Wolt-appen eller din bruk av den, krenker de immaterielle rettighetene til en tredjepart.

12.               Tilleggsvilkår for bruk av Wolt-tjenesten

12.1            Wolt-tjenesten er bare tilgjengelig for personer over 18 år.

12.2            Brukeren skal følge all gjeldende lovgivning ved bruk av Wolt-tjenesten, inkludert ved kjøp av alkohol og tobakk. I den utstrekning levering av alkohol er tilgjengelig i det landet Brukeren oppholder seg, kan brukeren nektes levering av alkoholholdige drikkevarer dersom han/hun ikke kan fremvise gyldig legitimasjon med bilde, som viser at Brukeren er over 18 år, til Wolts Kurerpartner som leverer Bestillingen. Brukeren kan bli nektet levering av alkoholholdig drikke også av andre grunner fastsatt i lov i landet Brukeren befinner seg (f.eks. dersom Brukeren viser tegn til beruselse).

12.3            Wolt jobber kontinuerlig med å utvikle Wolt-tjenesten, og Wolt kan endre eller fjerne ulike deler av Wolt-tjenesten, inkludert funksjoner, produkter og Restaurantpartnerne som helt eller delvis er tilgjengelig i Wolt-tjenesten.

12.4            Wolt kan, etter eget skjønn, fra tid til annen tillate deg å sende inn, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre for Wolt, innhold og informasjon som eksempelvis tilbakemeldinger eller serviceforespørsler knyttet til Wolt-tjenesten, forespørsler knyttet til konkurranser og promoteringer («Brukerinnhold»), gjennom Wolt-tjenesten. Du beholder rettighetene til alt Brukerinnhold du produserer. Gjennom å gi Brukerinnhold til Wolt, gir du likevel Wolt en global, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar, royaltyfri lisens, med rett til å viderelisensiere, bruke, kopiere, modifisere, skape avledede verk eller arbeider av, distribuere, tilgjengeliggjøre for allmennheten, og ellers bruke på hvilken som helst måte, slikt Brukerinnhold i alle formater og i alle nåværende eller fremtidige kanaler, uten forutgående varsel eller samtykke fra deg, og uten krav om betaling til deg eller noen annen person eller enhet. Du garanterer at du er autorisert til å gi Wolt rettighetene omtalt ovenfor, og at slikt Brukerinnhold og anvendelsen av det, ikke er krenkende, nedsettende, uanstendig, eller skadelig på noen måte, og at det ikke vil krenke, misbruke eller bryte tredjeparts immaterielle rettigheter, publiseringsrett eller personvern, eller at det vil resultere i brudd på gjeldende rett for øvrig.

12.5            Ved bruk av Wolt-tjenesten kan Brukeren komme over innhold eller informasjon som kan være unøyaktig, ufullstendig, forsinket, villedende, ulovlig, støtende eller på annen måte skadelig. Wolt gjennomgår vanligvis ikke innhold levert av Restaurantpartnerne. Wolt er ikke ansvarlig for tredjeparters (inkludert Restaurantpartnerens) innhold eller informasjon eller for noen tap/skader som måtte oppstå som følge av bruken av eller tiltroen til det.

12.6            Du eller Kundeorganisasjonen er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde enheter eller utstyr (f.eks. telefoner) og tilkoblinger som er nødvendig for tilgang til og bruk av Wolt-tjenesten, og alle kostnader knyttet til dette.

12.7            Brukeren skal ikke: (i) bruke eller forsøke å bruke en annens personlige Wolt-konto og/eller skaffe seg tilgang til en annens personlige betalingsinformasjon i Wolt-tjenesten, eller bruke en annens betalingskort ved bruk av Wolt-tjenesten, uten samtykke fra den andre personen; (ii) kopiere, modifisere eller opprette avledede verk av Wolt-tjenesten eller annen relatert teknologi; (iii) omvendt utvikle («reverse engineer»), dekompilere, demontere, dechiffrere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden fra Wolt-tjenesten eller en annen relatert teknologi eller del hertil; (iv) fjerne opphavsrett, varemerker eller andre rettighetserklæringer som finnes i eller på Wolt-tjenesten; (v) fjerne, dekke eller skjule noen annonser som er inkludert i Wolt-tjenesten; (vi) samle inn, bruke, kopiere eller overføre opplysninger hentet fra Wolt-tjenesten uten Wolts samtykke; (vii) bruke bots eller andre automatiserte metoder for å bruke Wolt-tjenesten; (viii) opprette en Wolt-konto med falsk identitet eller en annen persons identitet; og (ix) bruke Wolt-tjenesten utenom de grensesnittene som uttrykkelig er gitt av Wolt, slik som Wolt App og Wolt Website.

12.8            Du har ikke rett til å bruke Wolt-tjenesten eller noe innhold fra den til kommersielle formål. All bruk av systematisk gjenfinning, som bruk av hvilken som helst type robot, indekseringsrobot, søkerobot, utvinningsprogramvare, automatiske prosesser og/eller innretning for å foreta webskraping, kopiering og/eller overvåkning av noen deler av Wolt-tjenesten, er strengt forbudt.

12.9            Wolt har rett til å fjerne en Bruker fra Wolt-tjenesten med umiddelbar virkning og/eller nekte eller kansellere enhver Bestilling fra en Bruker dersom: (i) Brukeren misbruker Wolt-tjenesten eller forårsaker noen form for skade på Wolt-tjenesten eller Restaurantpartneren og/eller Wolts ansatte, (ii) det er skjellig grunn til å mistenke bedragersk atferd fra Brukerens side ved bruken av Wolt-tjenesten, (iii) Brukeren legger inn en falsk Bestilling (for eksempel ved å ikke betale eller være tilstede på leverings- eller hentestedet for å motta Bestillingen) eller på annen måte ikke overholder sine forpliktelser etter disse Brukervilkårene; (iv) det er rimelig tvil om riktigheten eller autentisiteten av Bestillingen. Dersom Wolt kansellerer en Bestilling som allerede er betalt, skal Wolt overføre dette beløpet til den samme brukerkontoen eller Wolt at Work-kontoen som ble brukt ved Brukerens betaling.

12.10         Behandlingsansvarlig for innhentede personopplysninger om Brukerne, er Wolt Enterprises Oy, med mindre annet er bestemt. Wolt Enterprises Oy skal behandle enhver personopplysning innhentet om Brukeren i samsvar med Wolts Personvernerklæring.

12.11         Brukeren må overholde gjeldende brukervilkår fra andre tredjeparter ved bruk av Wolt Appen eller Wolt-tjenesten.

12.12         Brukeren bekrefter og garanterer at (i) han/hun ikke befinner seg i en jurisdiksjon som er underlagt embargo fra amerikanske myndigheter, eller som har blitt angitt av amerikanske myndigheter som et «terrorist-støttende» land; og (ii) han/hun ikke er oppført på amerikanske myndigheter sin liste over forbudte eller begrensede parter.

13.               Avtalens Varighet og Oppvigelse

13.1            Disse Brukervilkårene utgjør en bindende avtale mellom Wolt og Brukeren inntil videre og så lenge Brukeren bruker Wolt-tjenesten.

13.2            Brukeren kan når som helst slutte å bruke Wolt-tjenesten. Wolt kan når som helst slutte å tilby Wolt-tjenesten, enten på midlertidig eller permanent basis.

14.               Klager

14.1            Vær oppmerksom på at Wolt-tjenesten kan bli avbrutt eller permanent avsluttet til enhver tid. Wolt-tjenesten kan også bli midlertidig stanset. Ikke bruk Wolt-tjenesten til å sikkerhetskopiere data. Wolt gjør en rimelig innsats for å tilby Wolt-tjenesten uten feil og til rett tid, men frasier seg alt ansvar og alle garantier som ikke uttrykkelig følger av disse vilkårene. Wolt gir ingen forsikringer eller garantier for påliteligheten, rettidigheten, kvaliteten eller anvendeligheten av Wolt-tjenesten, eller noen varer eller tjenester ytet gjennom plattformen, eller for at Wolt-tjenesten vil være i kontinuerlig drift eller feilfri.

14.2            Restaurantpartneren er forpliktet til å forberede Bestillingen i samsvar med det Brukeren har bestilt og innen den tiden som vises i Wolt-tjenesten. Dersom det er noen feil i (leveringen av) Bestillingen, kan Brukeren enten kontakte Wolts kundeservice, som handler på vegne av Restaurantpartneren, via den chat-baserte kundestøtten i Wolt-appen eller support@wolt.com, eventuelt Restaurantpartneren direkte.

14.3            Restaurantpartneren er alene ansvarlig for eventuelle feil i innholdet i og forberedelsen av Bestillingen eller andre mangler knyttet til utførelsen av Kjøpsavtalen.

14.4            Brukeren som oppdaget mangler knyttet til utførelsen av Kjøpsavtalen, skal sende en klage til Wolt eller Restaurantpartneren uten opphold, med klare beskrivelser av nevnte mangler. Når det gjelder Salgsvarer, må varsel om mangler gjøres innen rimelig tid etter at mangelen blir oppdaget, dog senest innen to måneder etter at denne oppdages. Vær oppmerksom på at ved feil med matvarer eller andre produkter som på grunn av sin art raskt ødelegges eller går ut på dato er det viktig at du gir beskjed om feilen så snart som mulig for å muliggjøre en korrekt undersøkelse og verifisering av feilen. Hvis du har mottatt mangelfulle Salgsvarer vil du motta tilbakebetaling i samsvar med gjeldende lover.

14.5            Wolt er unntatt alt ansvar for tap eller skade som du eller tredjepart måtte pådras i relasjon til Wolt-tjenesten, unntatt dersom tapet eller skaden skyldes Wolts forsett eller grove uaktsomhet, eller et annet ansvar som etter gjeldende rett ikke kan unntas eller begrenses.

14.6            Apple har ingen forpliktelser til å levere vedlikeholds- og støttetjenester til Wolt-appen. I den utstrekning vedlikehold eller støtte er et lovfestet krav, skal Wolt, ikke Apple, være forpliktet til å levere slik vedlikehold og støtte. I den utstrekning det gjelder en lovfestet og ufravikelig garanti, skal Wolt, ikke Apple, alene være ansvarlig for slik garanti. Wolt, ikke Apple, er ansvarlig for å adressere ethvert krav fra Brukerne eller en annen tredjepart tilknyttet iOS Wolt-appen eller Brukerens besittelse og/eller bruken av iOS Wolt-appen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) krav om produktansvar; (ii) ethvert krav som knytter seg til at iOS Wolt-appen ikke overholder gjeldende lovs- eller forskriftskrav; og (iii) krav oppstått i forbindelse med forbrukervern, personvern eller lignende lovgivning, inkludert i tilknytning til iOS Wolt-appens bruk av HealthKit og HomeKit rammeverk.

15.               Lovvalg og tvisteløsning

15.1            Disse brukervilkårene er underlagt finsk rett.  

15.2            Dersom du er en forbruker, vær oppmerksom på at du ikke kan fratas de rettighetene du har etter preseptorisk/ufravikelig forbrukerlovgivning i ditt hjemland.

15.3            Tvister som oppstår som følge av disse brukervilkårene, skal avgjøres av tingretten i Helsingfors. En forbruker kan imidlertid alltid reise søksmål for en domstol der han/hun har bopel. Dersom du er en Bruker med bopel i EU, kan du og Wolt også anvende ODR-plattformen, som forvaltes av EU-kommisjonen, for å avgjøre tvister. Denne plattformen er tilgjengelig på ec.europa.eu/odr. Du kan også henviste en tvist til forbrukerrådet eller andre tilsvarende utenomrettslige tvisteløsningsordninger i ditt hjemland. Dersom du er en norsk forbruker, kan du alltid henvise saken til Forbrukertilsynet (se www.forbrukertilsynet.no for mer informasjon).

16.               Endinger

16.1            Disse brukervilkårene kan endres.

16.2            Du vil finne gjeldende versjon av brukervilkårene på Wolt sin nettside. Vi vil ikke foreta vesentlige endringer i brukervilkårene, eller redusere rettighetene til Brukerne slik de fremkommer i brukervilkårene, uten å varsle om det. Dersom Brukeren ikke aksepterer endringer i brukervilkårene, må han eller hun slutte å bruke Wolt-tjenesten.

17.               Overdragelser

17.1            Wolt har rett til å overdra alle eller enkelte av sine rettigheter eller forpliktelser, enten i sin helhet eller delvis, til en tilknyttet av selskapet, etterfølger, kjøper, eller overtaker av driftsmidler knyttet til Wolt-tjenesten, uten Brukerens forutgående samtykke.

17.2            Brukeren har ingen rett til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser, hverken helt eller delvis.

*****

Oppdatert 20. januar 2019.

WOLTS PERSONVERNERKLÆRING

Wolt Enterprises Oy og enkelte Wolt-konsernselskaper («Wolt», «vi», «oss») behandler personopplysninger til brukerne av Wolts matbestillingstjenester («Wolt-app») og besøkende av nettsiden wolt.com («Nettsiden»).

I denne personvernerklæringen vil begrepet «Wolt-tjenester» referere både til Nettsiden og Wolt-appen. I denne personvernerklæringen vil begrepene «Bruker», «du» eller «deg» referer til våre og våre konsernselskapers kunder, representanter og andre autoriserte brukere av våre kundeorganisasjoner, potensielle kunder og brukere av Wolt-tjenesten. Du blir en kunde av Wolt når du registrerer deg i Wolt-tjenesten og oppretter en brukerkonto.

Vår personvernerklæring forklarer eksempelvis hvilke typer personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler personopplysningene og hvordan du kan utøve dine rettigheter som registrert (f.eks. rett til å protestere, rett til innsyn).

Enkelte av våre tjenester kan være underlagt en egen personvernerklæring. Dersom en egen personvernerklæring gjelder for en bestemt tjeneste, vil vi publisere den i forbindelse med den aktuelle tjenesten.

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen for å gjenspeile endringer i praksisen av databehandlingen, eller annet. Du finner den gjeldende versjonen på Nettsiden. Vi vil ikke foreta vesentlige endringer i denne personvernerklæringen eller redusere Brukernes rettigheter etter denne personvernerklæringen uten å gi beskjed om dette.

1. DATABEHANDLER(E)

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger utført av Wolt.

I forhold til behandlingen av personopplysninger om brukere i landene nedenfor, Wolt Enterprises Oy og Wolt Norway AS fungerer som felles kontrollører. Dette betyr at Wolt Enterprises Oy og Wolt Norway AS sammen bestemme formålene for og hvordan personlige data er Bearbeidet.

Wolt Enterprises Oy er utnevnt til å være ansvarlig for håndtering av alle registrerte forespørsler og spørsmål knyttet til personopplysningene til Wolt-gruppen på vegne av det lokale fellessamarbeidet kontrollere.

2. KONTAKTINFORMASJONEN TIL WOLT

Navn: Wolt Enterprises Oy

Forretnings-ID: 2646674-9


Postadresse: Arkadiankatu 6, 00100 Helsingfors, Finland


E-postadresse: support@wolt.com


Nettside: wolt.com/nor

Wolt har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig som du kan nå gjennom kontaktinformasjonen ovenfor.

3. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES OG DATAKILDER

Personopplysningene som samles inn og behandles av oss kan deles inn i to generelle datakategorier: Brukerdata og Analysedata.

Brukerdata

Brukerdata er personopplysninger samlet inn direkte fra deg eller fra kundeorganisasjonen som du bruker Wolt-tjenesten på vegne av («Kundeorganisasjonen»), alt etter omstendighetene. Vi kan samle inn personopplysninger på en rekke måter, blant annet etter at du har inngått tjenesteavtale med Kundeorganisasjonen, når Brukere registrerer seg i Wolt-tjenesten, abonnerer på nyhetsbrev eller fyller ut et skjema. Vær oppmerksom på at vi også samler inn opplysninger om eventuelle transaksjoner og betalinger du utfører gjennom Wolt-tjenesten.

Brukerdata som er nødvendig for å kunne bruke Wolt-tjenesten

Følgende personopplysninger som samles inn og behandles av oss er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og oss, for vår berettigede interesse i å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor våre Kundeorganisasjoner, og for vår overholdelse av rettslige forpliktelser. 

Etter at tjenesteavtale er inngått mellom oss og Kundeorganisasjonen, gir Kundeorganisasjonen oss ditt fulle navn og e-postadresse.

Når du registrerer deg i Wolt-tjenesten og oppretter en brukerkonto må du oppgi følgende informasjon til oss:

·       Fullt navn

·       Telefonnummer

·       E-postadresse

·       Informasjon relatert til dine betalingsdetaljer, som ditt betalingskort og utløpsdatoen på betalingskortet (dette kreves for å bestille matvarer gjennom Wolt-tjenesten. Informasjonen lagres imidlertid ikke av Wolt, da Wolt benytter en tredjeparts leverandør av betalingstjenester for å utføre betalinger)

 

Brukerdata du gir oss frivillig

Din bruker- eller kundeopplevelse kan bli forbedret ved å gi oss følgende informasjon:

·       Ytterligere kontoinformasjon:

o   Bilde

o   Leveringsadresse

o   Lokasjonsdata (hvis du samtykker til behandlingen av dine lokasjonsdata)

o   Annen informasjon du oppgir, enten når du oppretter en brukerkonto eller senere når du redigerer din brukerprofil

·       Annen informasjon. Vi kan også behandle annen informasjon som du frivillig gir oss, som:

o   Informasjon du oppgir når du rangerer våre tjenester

o   Påmeldinger og avmeldinger knyttet til markedsføring

o   Informasjon du oppgir i telefon-, e-post- eller chat-korrespondanse med oss, inkludert lydopptak av telefonsamtalene dine med kundeservice

 

I tillegg til brukerdata samlet inn fra deg og Kundeorganisasjonen, behandler vi også enkelte personopplysninger som tredjeparts tjenesteleverandører oppgir om deg.

Hvis du kobler til eller logger inn på kontoen din via Facebook, vil Facebook dele personopplysninger om deg med oss, som for eksempel profilbilde, et utvalg Facebook-venner og din Facebook-ID.

Analysedata

Selv om vi vanligvis ikke bruker analysedata til å identifisere deg som et individ, kan du noen gang bli identifisert fra slik data, enten alene eller når det blir kombinert eller koblet med brukerdata. I slike situasjoner kan analysedata bli betraktet som personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk. Vi behandler således denne type data som personopplysninger.

Vi kan automatisk samle inn følgende analysedata når du besøker eller samhandler med Wolt-tjenesten:

·       Informasjon om din enhet. Vi samler inn følgende informasjon om den tekniske enheten du bruker når du bruker Wolt-tjenestene:

o   Enhet og enhetens identifikasjonsnummer, IMEI

o   Land

o   IP-adresse

o   Nettleser og versjon av nettleser

o   Operativsystem

o   Internettleverandør

o   Annonseringsidentifikator for enheten din

o   Besøksidentifikator

 

·       Bruksinformasjon. Vi samler inn informasjon om din bruk av Wolt-tjenestene, som:

o   Tid brukt i Wolt-tjenesten

o   Interaksjon med Wolt-tjenesten

o   Informasjon om dine bestillinger gjort gjennom Wolt-tjenesten

o   Nettadressen (URL) til nettstedet du besøkte før og etter at du besøkte Wolt-tjenesten

o   Tidspunkt og dato for dine besøk til Wolt-tjenesten

o   Hvilke deler av Wolt-tjenesten du besøkte

o   Produktene du søkte etter mens du brukte Wolt-tjenesten

 

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker ulike teknologier for å samle inn og lagre analysedata og annen informasjon når Brukerne besøker Wolt-tjenesten. Slike teknologier inkluderer informasjonskapsler og nettvarder.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din. Informasjonskapslene gjør at vi kan identifisere besøkende av Wolt-tjenestene, fasilitere bruken av Wolt-tjenestene og skape aggregert informasjon om våre besøkende. Dette hjelper oss til å forbedre Wolt-tjenesten og yte bedre service for Brukerne. Informasjonskapslene vil ikke skade enheten eller filene dine. Vi bruker informasjonskapsler til å skreddersy både Wolt-tjenesten og informasjonen vi gir ut i samsvar med Brukernes individuelle interesser. Noen informasjonskapsler er nødvendige for bruk og drift av en sømløs brukeropplevelse av Wolt-tjenesten, og de blir eksempelvis brukt for å huske ditt valg av språk og land. Andre informasjonskapsler samler informasjon om hvordan Wolt-tjenesten blir brukt, eksempelvis hvilket innhold som er populært, for å forbedre Wolt-tjenesten. Vi kan også bruke informasjonskapsler til å vise våre annonser i Wolt-tjenesten eller på utvalgte tredjeparters plattformer.

Brukerne kan velge å angi at den nettleseren de bruker skal nekte informasjonskapsler, eller varsle når informasjonskapsler sendes. Som eksempel inneholder lenkene under informasjon om hvordan du kan endre informasjonskapselinnstillingene i noen populære nettlesere:

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Vær oppmerksom på at enkelte deler av Wolt-tjenesten muligens ikke fungerer optimalt dersom informasjonskapsler nektes.

En nettvarde (web beacon) er en teknologi som gjør det mulig å identifisere lesere av nettsteder og e-poster, f.eks. for å identifisere om en e-post har blitt lest.

Tjenester for nettanalyse

Wolt-tjenesten bruker Google Analytics og andre nettanalysetjenester til å samle inn analysedata og rapporter om besøkendes bruk, og til å hjelpe oss med å forbedre Wolt-tjenesten. For en oversikt over Google Analytics, se her. Det er mulig å melde seg av Google Analytics med dette tilleggsverktøyet til nettleseren: Google Analytics opt-out add-on.

Reklame og besøksidentifikatorer

Wolt-tjenesten bruker pseudonymiserte identifikatorer til å spore og forutsi din bruk av appen og tjenesten, samt dine preferanser.

Du kan melde deg av disse identifikatorene ved å endre operativsysteminnstillingene på følgende måte:

Reklameidentifikatorer kan deaktiveres på iOS-mobilenheter ved å slå på kategorien «Begrens annonsesporing» (Innstillinger à Personvern à Annonser à Begrens annonsesporing). Få en oversikt over og mer informasjon om annonseringsidentifikatoren her

Wolt sin brukeridentifikator kan deaktiveres på iOS- og Android-mobilenheter ved å endre innstillingene. (For iOS: Innstillinger à Wolt à Wolt-innstillinger à Begrens sporing. For Android: Wolt-applikasjon à Profil-faneblad à Innstillinger-ikon øverst i høyre hjørne.)

4. FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR Å BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Formål

Wolt behandler dine personopplysninger til flere formål. Ett eller flere av følgende formål kan gjelde samtidig:

Å levere Wolt-tjenesten og oppfylle våre kontraktsforpliktelser (rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtale og berettiget interesse)

Wolt behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg Wolt-tjenesten i henhold til avtalen mellom deg og Wolt eller mellom Kundeorganisasjonen og Wolt, eller slik som ellers er nødvendig for å oppfylle avtalen mellom deg og Wolt. Wolt kan også behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å sikre en interesse som er lovlig og viktig for Wolt.

Vi bruker dataene blant annet til å behandle dine forespørsler, kommunisere med deg, håndtere dine betalinger eller aktuelle refusjoner (når det er aktuelt), og til å gi våre samarbeidspartnere (restaurantpartnere og kurépartnere) den informasjonen som er nødvendig for å forberede eller levere bestillingen din. Dersom du kontakter kundeservice vil vi bruke informasjonen du har oppgitt til å svare på spørsmålene dine eller til å finne en løsning på klagen din.

Vi kan innhente, bruke og dele data knyttet til din eksakte eller omtrentlige posisjon, inkludert geografisk plassering av din PC eller telefon i sanntid, for å kunne vise deg destinasjonen til en Bestilling, og eksakt informasjon om status på Bestillingen, samt for å presentere restauranter i nærheten av deg. Informasjon om din lokasjon som muliggjør identifikasjon av deg personlig blir ikke innhentet eller brukt uten ditt samtykke. Tillatelsen til å bruke din lokasjon blir etterspurt i Wolt-tjenesten. Lokasjonsfunksjonen kan deaktiveres i Wolt-appen (Profil à Innstillinger à Flere innstillinger à Stedstjenester og varselinnstillinger à Sted) og på din PC gjennom personverns- og sikkerhetsinnstillinger i din nettleser.

For våre rettslige forpliktelser (rettslig grunnlag: Overholdelse av rettslig forpliktelse)

Wolt behandler personopplysninger slik at vi kan administrere og oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven. Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å overholde våre bokføringsforpliktelser og gi informasjon til relevante myndigheter som skattemyndighetene.

For behandling av rettslige krav og rettslige prosesser (rettslig grunnlag: Berettiget interesse)

Wolt kan behandle personopplysninger i relasjon til krav, innkreving av gjeld og rettslige prosesser. Vi kan også behandle data for å forebygge svindel, misbruk av våre tjenester, og for data-, system- og nettverkssikkerhet.

For kundekommunikasjon og markedsføring (rettslig grunnlag: Berettiget interesse)

Wolt behandler dine personopplysninger for å kunne kontakte seg vedrørende Wolt-tjenesten og for å informere deg om endringer knyttet til den. Personopplysningene dine brukes også til å markedsføre Wolt-tjenesten til deg. Berettiget interesse er behandlingsgrunnlaget når vi for eksempel tilpasser våre tilbud, presenterer tjenester som er mer relevante for deg, og analyserer informasjon om dine interesser og tilbakemeldinger for å utvikle våre tjenester.

For kvalitetsforbedring og trendanalyse (rettslig grunnlag: Berettiget interesse)

Vi kan også behandle informasjon om din bruk av Wolt-tjenesten for å forbedre kvaliteten på Wolt-tjenesten, f.eks. ved å analysere trender i bruk av Wolt-tjenesten. For å sikre at våre tjenester er i tråd med dine behov, kan personopplysninger bli brukt til blant annet undersøkelser om kundetilfredshet. Når det er mulig, vil vi kun gjøre dette ved hjelp av aggregerte, ikke-personidentifiserbare data.

Rettslig grunnlag for behandling

Wolt behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg eller Kundeorganisasjonen, og for å overholde lovpålagte forpliktelser. Vi behandler også dine personopplysninger som følge av vår legitime interesse i å drive, vedlikeholde og utvikle vår virksomhet, og for å skape og opprettholde kunderelasjoner. Når vi velger å bruke dine data på grunnlag av våre berettigede interesser, veier vi våre egne interesser opp mot din rett til personvern ved å f.eks. gjøre det enkelt å melde seg av vår markedsføringskommunikasjon, og ved å bruke pseudonymiserte eller ikke-personidentifiserbare data når det er mulig.

I enkelte deler av Wolt-tjenesten kan du bli bedt om å gi ditt samtykke til behandling av personopplysninger. I slike tilfeller blir ikke dine personopplysninger behandlet før du gir ditt samtykke, og du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke.

5. OVERFØRING TIL LAND UTENFOR EU/EØS

Wolt lagrer dine personopplysninger primært innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).  Vi har imidlertid tjenesteleverandører og virksomheter på flere geografiske steder. Som følge av dette kan vi og våre tjenesteleverandører overføre dine personopplysninger til, eller få tilgang til de i jurisdiksjoner utenfor EØS eller der Brukeren har bopel.

Vi vil sørge for å sikre at Brukerens personopplysninger mottar et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i de jurisdiksjonene de behandles i. Vi sørger for tilstrekkelig beskyttelse ved overføring av personopplysninger til land utenfor EØS gjennom en rekke avtaler med våre tjenesteleverandører basert på Standard Kontraktsklausuler, eller gjennom andre hensiktsmessige sikkerhetsgarantier.

Du kan få mer informasjon om overføring av personopplysninger ved å kontakte oss på en av adressene angitt over.

6. MOTTAKERE

Vi deler bare dine opplysninger innad i Wolt-organisasjonen hvis og så langt det er nødvendig for å oppnå formålene i denne personvernerklæringen.

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter utenfor Wolts organisasjon, med mindre en av følgende unntak gjelder:

For de formål som er angitt i denne personvernerklæringen og til autoriserte tjenesteleverandører.

I den grad tredjeparter (f.eks. restauranter som klargjør din bestilling, kurépartnere som leverer din bestilling og Kundeorganisasjonen som kan betale din bestilling, eller andre tredjeparter) må ha tilgang til personopplysninger for at vi eller slike tredjeparter skal kunne gjennomføre Wolt-tjenesten, vil vi gi ut dine personopplysninger til slike tredjeparter. Vi kan også gi ut personopplysningene dine til våre tilknyttede selskaper eller til autoriserte tjenesteleverandører eller partnere som utfører tjenester for oss eller i samarbeid med oss (f.eks. datalagring, regnskap, salg og markedsføring) slik at de kan behandle personopplysninger, og til betalingstjenester slik at de kan behandle dine betalinger til oss.

Når data behandles av en tredjepart på vegne av Wolt, har Wolt tatt de nødvendige kontrakts- og organisatoriske tiltak for å sikre at dine data behandles utelukkende for de formål som er spesifisert i denne personvernerklæringen, i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, og underlagt våre instruksjoner og hensiktsmessige forpliktelser om sikkerhet og konfidensialitet.

Vær oppmerksom på at dersom du gir ut personopplysninger direkte til en tredjepart, f.eks. via en link i Wolt-tjenesten, er behandlingen vanligvis basert på tredjepartens retningslinjer og standarder.

Utlevering i forbindelse med rettslige prosesser

Vi kan utlevere dine personopplysninger med tredjeparter utenfor Wolt dersom vi er i god tro om at tilgang til og bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å: (i) etterleve lov, forskrift og/eller kjennelse fra domstolene; (ii) oppdage, forhindre eller på annen måte adressere bedrageri, kriminalitet, sikkerhet eller tekniske problemer; og/eller (iii) beskytte Wolts, Brukernes eller allmennhetens interesser, egenskaper eller sikkerhet i samsvar med loven. Når det er mulig vil vi informere deg om slik behandling.

Andre berettigede årsaker til utlevering av personopplysninger

Dersom Wolt blir involvert i en fusjon, i et selskapsoppkjøp eller i salg av eiendeler, kan vi overføre dine personopplysninger til den involverte tredjepart. Vi vil imidlertid fortsette å sørge for å sikre konfidensialiteten til alle personopplysningene. Vi vil varsle alle berørte Brukere når personopplysningene overføres eller blir underlagt en annen personvernerklæring.

Behandling med ditt eksplisitte samtykke

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter utenfor Wolt når vi har ditt eksplisitte samtykke til å gjøre det. Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dette gjør du ved å kontakte oss, og det er gratis.

7. LAGRINGSTID

Wolt vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er lovlig og nødvendig for å nå formålet om å kunne tilby Wolt-tjenesten eller tilhørende relevante tjenester. Lagringstiden avhenger av arten av informasjonen som behandles, og formålet med behandlingen. Maksimal lagringstid kan derfor variere ut ifra hvilke personopplysninger som behandles. Wolt gjennomfører rimelige tiltak for å holde personopplysningene korrekte, og for å slette feil eller unødvendige personopplysninger.

De fleste personopplysninger som er knyttet til en Brukers brukerkonto i Wolt-tjenesten vil bli slettet etter en 90-dagers periode som løper fra den dagen Brukeren sletter brukerkontoen i Wolt-tjenesten. Etter denne perioden kan en del av personopplysningene knyttet til en Brukers brukerkonto i Wolt-tjenesten bare lagres så lenge slik behandling er påkrevd etter lov, eller det er nødvendig for å etterleve rettslige forpliktelser eller berettigede interesser som kravbehandling, bokføring, intern rapportering og regnskap. Alle personopplysninger knyttet til en Brukers brukerkonto vil bli slettet senest 10 år etter at Brukeren har slettet brukerkontoen. Dette gjelder ikke personopplysninger som kreves i sjeldne tilfeller, som f.eks. ved søksmål og rettssaker.

Analysedata om Brukere som ikke har en konto i Wolt-tjenesten lagres i 90 dager.

8. DINE RETTIGHETER

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i, og informasjon om dine personopplysninger som behandles av oss. Vi gir deg muligheten til å se enkelte personopplysninger i din brukerkonto i Wolt-tjenesten. Du kan også be om en kopi av dine personopplysninger ved å bruke kontaktinformasjonen angitt ovenfor.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Dersom behandlingen er basert på samtykke fra Brukeren, kan Brukeren til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke. Dette er gratis. Tilbaketrekking av samtykke kan medføre færre muligheter i bruken av Wolt-tjenesten. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandling basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Rett til retting

Du har rett til å få rettet og ferdigstilt opplysninger vi har lagret om deg som er uriktige eller ufullstendige. Dette gjør du ved å kontakte oss. Du kan selv rette og ferdigstille enkelte av dine personopplysninger i din brukerkonto i Wolt-tjenesten.

Rett til å bli slettet

Du kan også be oss om å slette dine personopplysninger fra våre systemer, eksempelvis når opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innsamlet på grunnlag av. Vi vil etterkomme en slik anmodning med mindre vi har et rettslig grunnlag for å ikke slette opplysningene. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ønsker å slette slik informasjon, er det ikke sikkert vi kan tilby deg Wolt-tjenesten, eller bestemte funksjoner i tjenesten.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere på en viss bruk av dine personopplysninger dersom opplysningene behandles til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre Wolt-tjenesten, eller for å overholde en rettslig forpliktelse. Du kan for eksempel be oss om å slutte å behandle dine personopplysninger i direkte markedsføringsøyemed, eller for å tilpasse tjenesten basert på vår berettigede interesse. Protest på videre behandling av dine personopplysninger kan medføre færre muligheter i bruken av Wolt-tjenesten.

Rett til å motstride seg behandlingen

Du kan be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. når du venter på at dataene dine skal slettes, rettes, du har protestert på behandlingen, og/eller når vi ikke har et rettslig grunnlag til å behandle dine personopplysninger. Når behandlingen har blitt begrenset, vil dine personopplysninger kun bli lagret, og ikke videre behandlet. Dersom du for eksempel bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger, vil disse opplysningene ikke bli behandlet før det er konstatert at de er nøyaktige. Dette kan imidlertid medføre færre muligheter i bruken av Wolt-tjenesten. 

Rett til dataportabilitet

Når behandling foretas automatisk basert på avtale eller samtykke, har du rett til å motta de personopplysningene som du har gitt til oss i et strukturert og vanlig brukt format, og til å overføre personopplysningene til en tredjepart.

Hvordan påberope dine rettigheter

Du kan påberope og bruke de overnevnte rettigheter ved å sende et brev eller en e-post til adressene nevnt over. Inkluder følgende opplysninger i henvendelsen din: Fullt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi kan be om ytterligere opplysninger for å bekrefte din identitet som Bruker. Vi kan avvise eller kreve betaling av henvendelser som er urimelig repeterende, overdrevne eller åpenbart ubegrunnet.

9. DIREKE MARKEDSFØRING

Vi kan sende deg informasjon, nyheter og tilbud om Wolt-tjenesten basert på kundeforholdet mellom deg og Wolt. I andre tilfeller vil vi ikke sende deg direkte markedsføring uten ditt uttrykkelige samtykke. Brukeren har rett til å forby oss fra å bruke Brukerens personopplysninger til direkte markedsføring, markedsundersøkelser og profilering laget for direkte markedsføring når som helst ved å kontakte oss på adressene nevnt over, ved å bruke funksjonalitetene i Wolt-tjenesten (Profil à Innstillinger à Push markedsføring fravalg), eller ved å avslutte abonnementsmuligheten som tilbys i forbindelse med direkte markedsføringsmeldinger.

10. KLAGE

Dersom Brukeren anser vår behandling av personopplysning for å være uforenlig med gjeldende personvernlovgivning, kan Brukeren klage til den lokale myndigheten for personvern i Finland, se her. Alternativt kan Brukeren klage til sitt lokale personverntilsyn. I Norge er dette Datatilsynet.

11. INFORMASJONSSIKKERHET

Vi foretar administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler. Tiltak omfatter blant annet, der det er hensiktsmessig, kryptering, pseudonymisering, brannmurer, sikre anlegg og tilgangskontroll. Våre sikkerhetsrutiner er utformet til å opprettholde et nødvendig nivå av konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, motstandsdyktighet og mulighet til å gjenopprette data. Vi foretar jevnlige tester av Wolt-tjenesten, systemene og øvrige tjenester for svakheter i sikkerheten.

Dersom det til tross for sikkerhetstiltakene skulle oppstå et sikkerhetsbrudd som sannsynligvis vil få negative virkninger for Brukerens personvern, vil vi så raskt som mulig informere de berørte Brukerne og andre berørte parter, samt relevante myndigheter når det kreves etter gjeldende personvernlovgivning.

 Guidelines for Wolt Partners