dobrakava

Dobrá káva je slovné spojenie, ktoré presne vystihuje cieľ, o ktorý sa usilujeme našou prácou.