Japonská - Dubnica nad Váhom

0€ poplatky za doručenie

Sushi Love

Najchutnejšie sushi v meste🍣

25-35
minút
0,00 €€€€€9.4