Najrýchlejšie doručenie - Spišská Nová Ves

0€ poplatky za doručenie!

Batao OC Madaras

Modern, delicious and still authentic cuisine 🥡🍜 favourite wok dishes 🥢 and wide choice of sushi 🍣

40-50
minút
0,00 €€€€€9.2