Podmienky poskytovania služieb

Využívaním Služby Wolt vyjadrujete súhlas s tým, že sa budete riadiť týmito podmienkami poskytovania služieb (ďalej len „Podmienky poskytovania služieb“).

Pred využitím Služby Wolt si pozorne prečítajte nasledovné Podmienky poskytovania služieb. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosím nevyužívajte Službu Wolt. Tieto Podmienky poskytovania služieb sa vzťahujú na akékoľvek využitie Služby Wolt a na Kúpne zmluvy uzatvorené podľa nich. Podrobný popis Služby Wolt a informácie o systémových požiadavkách nájdete na wolt.com.

Ak máte užívateľský účet „Wolt at Work“, tieto Podmienky poskytovania služieb platia aj pre nášho zákazníka-organizáciu, ktorý vám funkciu „Wolt at Work“ aktivoval (ďalej len „Zákazník-Organizácia“), v súvislosti s Objednávkami, ktoré zadávate prostredníctvom tejto funkcie. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito Podmienkami poskytovania služieb a Korporátnymi podmienkami spoločnosti Wolt, ktoré platia pre Zákazníka-Organizáciu, majú prednosť Korporátne podmienky spoločnosti Wolt.

Podmienky poskytovania služieb sa uzatvárajú iba medzi nami a Užívateľom a nie so spoločnosťou Apple Inc. a spoločnosť Apple Inc. nenesie zodpovednosť za Aplikáciu Wolt, ani za jej obsah. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple Inc. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „Apple“) sú podľa týchto Podmienok poskytovania služieb oprávnenou treťou stranou, a že na základe vášho súhlasu s týmito Podmienkami poskytovania služieb bude mať Apple, ako oprávnená tretia strana, právo ich voči vám vymáhať (a bude sa mať za to, že vy s týmto právom súhlasíte).

1.     Pojmy

„Partner“je reštaurácia alebo iný partner poskytujúci služby, ktorý so spoločnosťou Wolt uzatvoril zmluvu o partnerstve a ktorý ponúka svoje produkty a donáškovú službu, ak ju poskytuje, prostredníctvom Služby Wolt.

„Kúpna zmluva“ je zmluva o kúpe produktov a prípadnej donáškovej službe Partnera uvedených v Objednávke. V prípade Objednávok zadaných prostredníctvom funkcie „Wolt at Work“, predstavuje Kúpna zmluva záväznú zmluvu medzi Partnerom a Zákazníkom-Organizáciou. V prípade Objednávok, ktoré Užívateľ zadá s  iným spôsobom platby, predstavuje Kúpna zmluva záväznú zmluvu medzi Partnerom a Užívateľom. 

„Wolt“je:

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Fínsko, ak sa Užívateľ nachádza vo Fínsku, Švédsku, Nórsku, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Gruzínsku, Chorvátsku alebo Slovinsku,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, ak sa Užívateľ nachádza v Českej republike,
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšava, Poľsko, ak sa Užívateľ nachádza v Poľsku,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Izrael, ak sa Užívateľ nachádza v Izraeli,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atény, Grécko, ak sa Užívateľ nachádza v Grécku,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belehrad, Srbsko, ak sa Užívateľ nachádza v Srbsku,
 • Wolt Azerbaijan LLC, Falez Plaza, 6. posch., 4/189 Hasan Aliyev Street, AZ1078 Baku, Azerbajdžan, ak sa Užívateľ nachádza v Azerbajdžane,
 • Wolt Technologies Kazakhstan LLP, 404, 4. posch., blok 1Б, Nurly Tau Business Center, Al-Farabi avenue, 19, 050059, Almaty, Kazachstan, ak sa Užívateľ nachádza v Kazachstane,
 • Wolt Slovensko s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č .: 137637/B, ak sa Užívateľ nachádza v Slovenskej republike.

„Aplikácia Wolt“ je digitálna aplikácia s názvom Wolt, ktorú spoločnosť Wolt poskytuje fyzickým a právnickým osobám za účelom objednávania produktov od Partnerov spoločnosti Wolt.

„Účet Wolt at Work“je užívateľský účet v Aplikácii Wolt, ku ktorému bola pridaná funkcia Wolt at Work.

„Funkcia Wolt at Work“je spôsob platby a funkcia Aplikácie Wolt, ktorú Zákazník-Organizácia aktivoval pre Užívateľa, a tak mu umožnil vykonávať Objednávky na účet Zákazníka-Organizácie.

„Služba Wolt“je Aplikácia Wolt a webová stránka Wolt wolt.com a ďalšie lokality uvedené na wolt.com.

„Užívateľ“alebo „vy“ je fyzická osoba využívajúca Službu Wolt.

2.     Identifikácia spoločnosti Wolt

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Fínsko, IČO: 2646674-9, IČ DPH: FI26466749, ak sa Užívateľ nachádza vo Fínsku, Švédsku, Nórsku, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Gruzínsku, Chorvátsku alebo Slovinsku,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 07030550, IČ DPH: CZ07030550, ak sa Užívateľ nachádza v Českej republike,
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšava, Poľsko, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra, ktorý vedie Krajský súd hlavného mesta Varšavy, XII. obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod č. KRS 0000745637, DIČ NIP 7010846311,ak sa Užívateľ nachádza v Poľsku,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Izrael, reg. č. 51-588715-6, IČ DPH 515887156, ak sa Užívateľ nachádza v Izraeli*,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atény, Grécko, IČO 147811001000, DIČ EL801047822, ak sa Užívateľ nachádza v Grécku,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belehrad, Srbsko, IČO 21408930, DIČ 110976122, ak sa Užívateľ nachádza v Srbsku*,
 • Wolt Azerbaijan LLC, Falez Plaza, 6. posch., 4/189 Hasan Aliyev Street, AZ1078 Baku, Azerbajdžan, identifikačné číslo daňového poplatníka 1404631321, IČ DPH 1404631321, ak sa Užívateľ nachádza v Azerbajdžane*,
 • Wolt Technologies Kazakhstan LLP, 404, 4. posch., blok 1Б, Nurly Tau Business Center, Al-Farabi avenue, 19, 050059, Almaty, Kazachstan, IČO: 190540026305, ak sa Užívateľ nachádza v Kazachstane*,
 • Wolt Slovensko s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 396 771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 137637/B, IČ DPH: SK 2121036093, DIČ: 2121036093, ak sa Užívateľ nachádza v Slovenskej republike.
 • Obchodné meno: „Wolt“,
 • E-mailová adresa:support@wolt.com.

*Upozorňujeme, že zatiaľ čo Službu Wolt vám v týchto krajinách poskytuje v súlade so zákonom vaša lokálna spoločnosť Wolt, platobnú službu zabezpečuje spoločnosť Wolt Enterprises Oy prostredníctvom externého poskytovateľa platobných služieb. Znamená to tiež, že spoločnosť Wolt Enterprises Oy zodpovedá za prípadné vrátenie peňazí, sťažnosti a iné nároky súvisiace s vašimi transakciami v rámci Služby Wolt. V prípade akýchkoľvek námietok alebo nárokov týkajúcich sa Služby Wolt preto môžete kontaktovať priamo spoločnosť Wolt Enterprises Oy na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Informácie o totožnosti, produktoch a službách Partnerov budú k dispozícií prostredníctvom Aplikácie Wolt a webovej stránky Wolt.

3.     Popis Služby Wolt

3.1.  Spoločnosť Wolt poskytuje platformu, na ktorej môže Užívateľ nakupovať od Partnera potraviny a donáškovú službu podľa vlastného výberu. Spoločnosť Wolt tiež poskytuje Užívateľom donáškové služby v Dánsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Grécku, Chorvátsku, Izraeli, Azerbajdžane, Kazachstane a v Slovenskej republike, a to v súvislosti s potravinami zakúpenými od určitých Partnerov.

3.2.  Partneri poskytujú informácie o svojich produktoch a službách v Službe Wolt, vrátane informácií o menu a cenách produktov. Ak máte alergiu alebo iné obmedzenia, obráťte sa prosím priamo na reštauráciu. Tá vám na vyžiadanie poskytne informácie o jednotlivých pokrmoch. Predaj a nákup produktov a služieb Partnera môže podliehať doplňujúcim podmienkam Partnera uvedeným v Službe Wolt. Užívateľ pri výbere produktov a služieb Partnera, ktoré má záujem si od neho zakúpiť, urobí záväznú objednávku podľa podmienok, o ktorých je v rámci Služby Wolt vopred informovaný (ďalej len „Objednávka“). Po doručení Objednávky ju spoločnosť Wolt postúpi Partnerovi. Keď Partner Objednávku prijme a Wolt ju v mene Partnera Užívateľovi potvrdí, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Užívateľom alebo Zákazníkom-Organizáciou a Partnerom. Účtovný doklad zašle Užívateľovi spoločnosť Wolt v mene Partnera (pokiaľ právne predpisy platné v krajine, kde sa Užívateľ nachádza, nevyžadujú, aby Partner poskytol účtovný doklad Užívateľovi priamo). Pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Grécku, Chorvátsku, Izraeli, Azerbajdžane, Kazachstane a v Slovenskej republikea v súvislosti s potravinami zakúpenými od určitých Partnerov: Keď Partner Objednávku prijme a Užívateľovi sa zašle potvrdenie Objednávky, dochádza okrem uzatvorenia Kúpnej zmluvy s Partnerom o kúpe produktov Partnera tiež k uzatvoreniu záväznej zmluvy medzi Užívateľom alebo Zákazníkom-Organizáciou a spoločnosťou Wolt o nákupe donáškovej služby, ktorú si Užívateľ objedná prostredníctvom Služby Wolt. 

3.3.  Partner, ktorého si Užívateľ vyberie, mu pripraví (a doručí, ak bola objednaná aj donášková služba) produkty uvedené v Objednávke. Spoločnosť Wolt nezodpovedá Užívateľovi za riadne plnenie Kúpnej zmluvy zo strany Partnera. Pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Grécku, Chorvátsku, Izraeli, Azerbajdžane, Kazachstane a v Slovenskej republikea v súvislosti s potravinami zakúpenými od určitých Partnerov: Spoločnosť Wolt zodpovedná za poskytnutie donáškových služieb, ktoré si u nej Užívateľ objedná v rámci Objednávky, ako je uvedené v týchto Podmienkach poskytovania služieb.

3.4.  Po odoslaní Objednávky ju už Užívateľ nemôže zrušiť. Nemôžete odvolať ani zrušiť Objednávku produktov alebo donáškovej služby, ktorú ste odoslali. Pred odoslaním objednávky produktov alebo služieb by ste si mali starostlivo skontrolovať váš výber. Pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Azerbajdžane:odoslanie Objednávky zahŕňa tiež súhlas Užívateľa so začatím plnenia príslušnej zmluvy (zmlúv) uvedenej v tomto dokumente.

4.     Užívateľské účty

4.1.  Máte obmedzené, nevýlučné, neprevoditeľné a nepostúpiteľné právo využívať Službu Wolt vo forme, ktorú vám ponúkame, a to výlučne na tu uvedené účely. Licencia udelená Užívateľovi na účely iOS Aplikácie Wolt stiahnutej z obchodu Apple App Store je ďalej obmedzená na licenciu používať Aplikáciu Wolt v akýchkoľvek značkových produktoch Apple, ktoré Užívateľ vlastní alebo ovláda a podľa pravidiel používania uvedených v podmienkach poskytovania služieb obchodu App Store a týchto Podmienok poskytovania služieb.

4.2.  Aby Užívateľ mohol využívať Službu Wolt, musí si zriadiť užívateľský účet podľa pokynov na registráciu uvedených v Službe Wolt. Prístupové údaje do Služby Wolt sú súkromné (pokiaľ sa spoločnosť Wolt a Zákazník-Organizácia nedohodnú inak). Užívateľ je povinný zaobchádzať s prístupovými údajmi k užívateľskému účtu a podobnými informáciami potrebnými pre prístup k užívateľskému účtu Užívateľa alebo Zákazníka-Organizácie ako s dôvernými informáciami a používať ich bezpečným spôsobom, aby k nim nemali prístup tretie osoby. Užívateľ môže mať iba jeden osobný užívateľský účet.

4.3.  V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že prístupové údaje k účtu Užívateľa získala neoprávnená osoba, alebo že neoprávnená osoba má k účtu Užívateľa prístup, je o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať spoločnosť Wolt. Užívateľ zodpovedná za každé použitie Služby Wolt a každú aktivitu pod svojím užívateľským účtom.

4.4.  Aby ste mohli využívať Službu Wolt, musíte spoločnosti Wolt poskytnúť informácie o platnej platobnej karte alebo o inom spôsobe platby. Spoločnosť Wolt neukladá informácie o vašom platobnom nástroji; tieto informácie ukladá tretia strana poskytujúca spoločnosti Wolt platobné služby. Súhlasíte, že zaplatíte za všetky nákupy, ktoré urobíte cez Službu Wolt, s výnimkou nákupov prostredníctvom Funkcie Wolt at Work, ktoré sú na náklady Zákazníka-Organizácie. Informácie o platnej platobnej karte a inom spôsobe platby, ktoré ste zadali do svojho užívateľského účtu ste povinní aktualizovať.

5.     Platby

5.1.  Užívateľ, alebo v prípade Účtu Wolt at Work Zákazník-Organizácia, zaplatí kúpnu cenu uvedenú v Objednávke príslušným spôsobom ponúkaným v rámci Služby Wolt. Spoločnosť Wolt inkasuje v mene Partnera všetky platby od Užívateľov a Zákazníkov-Organizácií. Ak je Objednávka zadaná cez Funkciu Wolt at Work, platbu potvrdzuje Užívateľ v mene Zákazníka-Organizácie prostredníctvom Funkcie Wolt at Work. Povinnosť platby Užívateľa alebo Zákazníka-Organizácie vzniká po odoslaní Objednávky prostredníctvom Služby Wolt.

5.2.  Užívateľ je oprávnený splniť svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu iba niektorou z on-line foriem úhrady, ktoré sú uvedené v Službe Wolt. Momentom, keď Užívateľ, alebo v prípade Účtu Wolt at Work Zákazník-Organizácia, uhradil kúpnu cenu spoločnosti Wolt, splnil tak voči Partnerovi svoju povinnosť platby.

5.3.  Platba bude automaticky zúčtovaná z platobnej karty Užívateľa alebo cez Funkciu Wolt at Work Zákazníka-Organizácie pro doručení Objednávky. Spoločnosť Wolt je oprávnená vykonať v mene Partnera blokáciu príslušnej sumy na platobnej karte Užívateľa alebo v rámci Funkcie Wolt at Work Zákazníka-Organizácie po odoslaní Objednávky cez Službu Wolt. Spoločnosť Wolt využíva na účely spracovania platieb služby tretej strany.

6.     Kredity a tokeny Wolt

6.1.  Užívateľ Služby Wolt môže získať kredity alebo tokeny Wolt, napr. odporúčaním Služby Wolt novým užívateľom. Kredity a tokeny Wolt môže Užívateľ použiť na získanie zľavy na svoje nákupy v rámci Služby Wolt.

6.2.  Spoločnosť Wolt je oprávnená jednostranne stanoviť podmienky platné pre udeľovanie, používanie a platnosť kreditov a tokenov Wolt.

6.3.  Všetky kredity alebo tokeny poskytnuté ako bonus za založenie účtu možno využiť iba raz.

6.4.  Kredity a tokeny Wolt nemožno vymeniť za hotovosť.

6.5.  Kredity a tokeny Wolt budú zrušené, ak spoločnosť Wolt zistí akékoľvek ich zneužitie alebo, ak má podozrenie alebo zistí, že boli udelené neoprávnene. V takom prípade spoločnosť Wolt vyfakturuje sumu, ktorá bola uhradená prostredníctvom takýchto kreditov a tokenov Wolt.

7.     Doručenie Objednávky

7.1.  Ak si Užívateľ objedná donášku Objednávky prostredníctvom Služby Wolt, Objednávka bude doručená na miesto, ktoré Užívateľ v rámci Služby Wolt potvrdil. Užívateľ musí tiež uviesť adresu potvrdeného miesta v Službe Wolt. Donáškovú službu zabezpečuje pre Užívateľa alebo Zákazníka-Organizáciu Partner. Pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Dánsku, Estónsku, Litve, Maďarsku, Lotyšsku, Grécku, Chorvátsku, Izraeli, Azerbajdžane, Kazachstane a v Slovenskej republikea v súvislosti s potravinami zakúpenými od určitých Partnerov: Donáškové služby pre Užívateľa a Zákazníka-Organizáciu zabezpečuje spoločnosť Wolt.

7.2.  Užívateľ musí byť dostupný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v Službe Wolt. Pokiaľ nie je na uvedenom telefónnom čísle dostupný, spoločnosť Wolt alebo Partner je oprávnený donášku zrušiť a Užívateľovi alebo Zákazníkovi-Organizácii účtovať plnú cenu Objednávky (to neplatí pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Slovinsku).

7.3.  Užívateľ si môže objednať donášku Objednávky čo najskôr (štandardný spôsob doručenia) alebo na vopred stanovený čas.

7.4.  Štandardný spôsob doručenia: Užívateľ musí byť prítomný na mieste potvrdenom v Objednávke v čase medzi zadaním Objednávky a doručením objednaných produktov. Ak Užívateľ nie je prítomný na mieste, ktoré potvrdil, do piatich minút od príchodu donášky objednaných produktov a neodpovedá kuriérovi zabezpečujúcemu donášku ani po dvoch márnych pokusoch o kontaktovanie Užívateľa, spoločnosť Wolt alebo Partner môže zrušiť donášku a Užívateľovi alebo Zákazníkovi-Organizácii účtovať plnú cenu Objednávky.

7.5.  Doručenie na vopred stanovený čas: Užívateľ musí byť prítomný na mieste, ktoré potvrdil, desať minút pred stanoveným časom doručenia až do okamihu doručenia, aby prevzal Objednávku.

8.     Vyzdvihnutie Objednávky v prevádzkarní Partnera 

8.1.  Ak si Užívateľ neobjednal donášku produktov Partnera uvedených v Objednávke, ale ich vyzdvihnutie v prevádzkarni Partnera, môže si produkty vyzdvihnúť vo vybranej prevádzke Partnera. Keď sú produkty pripravené na vyzdvihnutie, Užívateľ dostane osobitné elektronické potvrdenie. Partner alebo spoločnosť Wolt sú oprávnení určiť podmienky identifikácie Užívateľa pri vyzdvihnutí objednaných produktov.

8.2.  Partner drží objednané produkty po dobu 60 minút od zaslania oznámenie o pripravenosti Objednávky na vyzdvihnutie Užívateľovi. Táto povinnosť je však obmedzená otváracími hodinami danej prevádzkarne Partnera a Objednávka musí byť vyzdvihnutá pred koncom otváracích hodín prevádzkarne.

9.     Objednávka s konzumáciou na mieste

9.1.  Ak si Užívateľ zvolil možnosť konzumácie produktov uvedených v Objednávke v prevádzkarni Partnera, obdrží osobitné elektronické potvrdenie o čase, kedy možno očakávať, že produkty budú v prevádzkarni Partnera pripravené na konzumáciu.

10.  Časové odhady

10.1.  Akýkoľvek čas donášky alebo vyzdvihnutia alebo iný časový okamih, ktorý Partner alebo spoločnosť Wolt oznámi Užívateľovi v rámci Služby Wolt, je len odhadovaný čas. Nezaručuje sa, že Objednávka bude doručená alebo pripravená na vyzdvihnutie alebo konzumáciu v odhadovaný čas. Čas doručenia produktov môžu ovplyvniť aj rôzne faktory, ako napríklad dopravná zápcha, dopravná špička a poveternostné podmienky.

11.  Práva duševného vlastníctva

11.1.  Všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Službe Wolt a s tým súvisiaca dokumentácia a všetky jej súčasti a kópie zostávajú výlučným vlastníctvom spoločnosti Wolt a/alebo jej subdodávateľov/poskytovateľov licencie. „Práva duševného vlastníctva“ znamenajú autorské a súvisiace práva (vrátane práv k databázam, katalógom a fotografiám), patenty, úžitkové vzory, práva na dizajn, ochranné známky, obchodné mená, obchodné tajomstvá, know-how a akékoľvek iné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševného vlastníctva.

11.2.  Na základe týchto Podmienok poskytovania služieb sa Užívateľovi neudeľujú žiadne Práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Službe Wolt a spoločnosť Wolt a jej subdodávatelia/poskytovatelia licencie si vyhradzujú všetky práva, ktoré nie sú podľa týchto Podmienok poskytovania služieb výslovne udelené.

11.3.  Spoločnosť Apple nezodpovedná za žiadne zisťovanie, obranu, urovnanie alebo splnenie akéhokoľvek nároku vzniknutého v dôsledku skutočnosti, že iOS Aplikácia Wolt alebo vaše používanie tejto aplikácie vedie k porušovaniu práv duševného vlastníctva tretej strany.

12.   Doplňujúce ustanovenia týkajúce sa využívania Služby Wolt

12.1.  Službu Wolt môžu využívať iba osoby staršie ako 18 rokov.

12.2.  Užívateľ je povinný pri využívaní Služby Wolt dodržiavať všetky platné pravidlá a predpisy, vrátane pravidiel a predpisov týkajúcich sa predaja alkoholu a tabaku. Ak je povolená donáška alkoholu v krajine, kde sa Užívateľ nachádza, môže byť doručenie alkoholu odmietnuté, ak Užívateľ nepredloží platný občiansky preukaz s fotografiou preukazujúci vek Užívateľa minimálne 18 rokov kuriérovi spoločnosti Wolt, ktorý Objednávku doručuje. Užívateľovi môže byť odmietnuté doručenie alkoholických nápojov aj v iných prípadoch ustanovených právnymi predpismi krajiny, kde sa Užívateľ nachádza (napr. ak Užívateľ javí známky intoxikácie).

12.3.  Spoločnosť Wolt neustále vyvíja Služby Wolt a môže meniť alebo odstraňovať, a to čiastočne alebo úplne, rôzne časti Služby Wolt, vrátane funkcií, produktov a Partnerov dostupných v Službe Wolt.

12.4.  Pri využívaní Služby Wolt sa Užívateľ môže stretnúť s obsahom či informáciami, ktoré môžu byť nepresné, neúplné, oneskorené, zavádzajúce, protiprávne, urážlivé alebo iným spôsobom škodlivé. Spoločnosť Wolt spravidla nekontroluje obsah, ktorý jej poskytnú Partneri. Spoločnosť Wolt nezodpovedá za obsah a informácie tretích strán (vrátane Partnerov) ani za akúkoľvek škodu plynúcu z využívania tohto obsahu alebo informácií alebo odvolania sa na ne.

12.5.  Vy alebo Zákazník-Organizácia ste zodpovední za zaobstaranie a údržbu akéhokoľvek zariadenia či vybavenia (napr. telefónu) a pripojenia potrebného pre prístup a využívanie Služby Wolt a všetky súvisiace poplatky.

12.6.  Užívateľ sa zaväzuje, že: (i) nepoužije ani sa nepokúsi použiť osobný účet Wolt iného užívateľa a/alebo získať cez Službu Wolt osobné platobné údaje inej osoby alebo použiť v rámci Služby Wolt osobnú platobnú kartu inej osoby bez jej súhlasu; (ii) nebude kopírovať ani meniť Službu Wolt ani akékoľvek súvisiace technológie a nebude vytvárať žiadne ich odvodeniny; (iii) nebude vykonávať reverzné inžinierstvo, dekompilovať, rozoberať, dešifrovať, ani sa iným spôsobom pokúšať odvodiť zdrojový kód Služby Wolt, ani akýchkoľvek súvisiacich technológií alebo ich častí; (iv) neodstráni žiadne oznámenie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach uvedené v rámci Služby Wolt; (v) neodstráni, nezakryje ani neskryje žiadnu reklamu uvedenú v Službe Wolt; (vi) nebude zhromažďovať, využívať, kopírovať ani prevádzať žiadne informácie získané v rámci Služby Wolt bez súhlasu spoločnosti Wolt; (vii) pri využívaní Služby Wolt nebude využívať boty ani iné automatizované metódy; (viii) nevytvorí Wolt účet s falošnou identitou alebo na základe totožnosti inej osoby; a (ix) nebude využívať Službu Wolt cez iné rozhrania ako tie, ktoré spoločnosť Wolt výslovne poskytuje, ako je Aplikácia Wolt a webová stránka Wolt.

12.7.  Spoločnosť Wolt má právo vylúčiť Užívateľa z využívania Služby Wolt s okamžitou platnosťou alebo odmietnuť alebo zrušiť jeho Objednávky, ak (i) Užívateľ zneužíva Službu Wolt alebo spôsobí škodu alebo koná v neprospech Služby Wolt, Partnerov, spoločnosti Wolt alebo jej zamestnancov, (ii) sa spoločnosť Wolt dôvodne domnieva, že Užívateľ koná pri využívaní Služby Wolt podvodne, (iii) Užívateľ zadá falošnú Objednávku (napr. nezaplatí alebo nie je prítomný v mieste doručenia alebo vyzdvihnutia za účelom prevzatia Objednávky) alebo iným spôsobom nedodrží svoje záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb; (iv) existujú dôvodné pochybnosti o správnosti alebo pravosti Objednávky. Ak spoločnosť Wolt zruší Objednávku, ktorá už bola zaplatená, prevedie príslušnú sumu na rovnaký užívateľský účet alebo Účet Wolt at Work, z ktorého ju Užívateľ poukázal.

12.8.  Prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľov je spoločnosť Wolt Enterprises Oy, ak nie je uvedené inak. Spoločnosť Wolt Enterprises Oy spracúva všetky osobné údaje získané od Užívateľa v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

12.9.  Užívateľ je povinný pri využívaní Aplikácie Wolt alebo Služby Wolt dodržiavať príslušné zmluvné podmienky tretej strany.

12.10.  Užívateľ vyhlasuje, že (i) sa nenachádza v krajine, pre ktorú platia sankcie vlády Spojených štátov alebo ktorú vláda Spojených štátov označila za krajinu „podporujúcu terorizmus“, a že (ii) nie je uvedený na žiadnom zozname osôb vlády Spojených štátov, pre ktoré platí zákaz alebo obmedzenie.

13.      Doba trvania a ukončenie

13.1.  Tieto Podmienky poskytovania služieb platia ako záväzná zmluva medzi spoločnosťou Wolt a Užívateľom po celú dobu, po ktorú Užívateľ Službu Wolt využíva a to až do odvolania.

13.2.  Užívateľ môže využívanie Služby Wolt kedykoľvek ukončiť. Spoločnosť Wolt je oprávnená kedykoľvek poskytovanie Služby Wolt natrvalo alebo dočasne ukončiť.

14.      Reklamácie

14.1.  Prosím vezmite na vedomie, že Služba Wolt môže byť kedykoľvek prerušená alebo trvalo ukončená. Služba Wolt môže byť tiež dočasne pozastavená. Nepoužívajte Službu Wolt na žiadne zálohovanie dát. Kým spoločnosť Wolt vynakladá primerané úsilie na to, aby zabezpečila prevádzku svojej platformy a služieb (vrátane nových a/alebo dočasných služieb ako napr. bezkontaktné doručenie, donáška fungujúca na princípe inej novej technológie, či doručenie predmetov z nových produktových kategórií) bez chýb, nezaväzuje sa k žiadnym konkrétnym garanciám týkajúcim sa spoľahlivosti, funkčnosti, včasnosti, kvality, či vhodnosti akýchkoľvek služieb poskytovaných spoločnosťou Wolt. Spoločnosť Wolt nesľubuje a nezaručuje nič, čo nie je výslovne uvedené v podmienkach používania.

14.2.  Partner sa zaväzuje pripraviť Objednávku v súlade s informáciami, ktoré v nej Užívateľ uvedie a v čase uvedom v Službe Wolt. V prípade akýchkoľvek vád Objednávky (alebo jej donášky) môže Užívateľ kontaktovať buď oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Wolt, ktorá koná v mene Partnera, prostredníctvom chatu zákazníckej podpory alebo na e-mailovej adrese support@wolt.com, alebo môže kontaktovať priamo Partnera.

14.3.  Partner zodpovedá výlučne za akékoľvek vady obsahu a prípravy Objednávky alebo iné nedostatky v plnení Kúpnej zmluvy.

14.4.  Užívateľ, ktorý zistí v plnení Kúpnej zmluvy nedostatky ich musí bezodkladne v spoločnosti Wolt alebo u Partnera reklamovať a presne špecifikovať.

14.5.  Spoločnosť Apple nie je povinná zabezpečovať akúkoľvek údržbu alebo podporu pre Aplikáciu Wolt. Pokiaľ sa údržba alebo podpora vyžaduje podľa príslušných právnych predpisov, sme to my, nie spoločnosť Apple, kto je povinný takúto údržbu alebo podporu zabezpečiť. Pokiaľ zo zákona vyplýva akákoľvek záruka, ktorú nie je možné vylúčiť, sme to my, nie spoločnosť Apple, kto je za takúto záruku výlučne zodpovední. My, nie spoločnosť Apple, zodpovedáme za riešenie akýchkoľvek nárokov Užívateľa alebo akejkoľvek tretej strany, ktoré sa týkajú iOS Aplikácie Wolt alebo držby alebo využívania tejto aplikácie zo strany Užívateľa, vrátane, ale nie výlučne: (i) nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu na veci, (ii) akéhokoľvek nároku, ak iOS Aplikácia Wolt nespĺňa príslušné zákonné alebo regulačné  požiadavky a (iii) nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, ochrany osobných údajov alebo obdobných právnych predpisov, a to aj v súvislosti s používaním rámca HealthKit a HomeKit v iOS Aplikácii Wolt.

15.      Rozhodné právo a riešenie sporov

15.1.  Tieto Podmienky poskytovania služieb sa riadia a vykladajú podľa fínskeho práva za predpokladu, že sa Užívateľ nenachádza v Českej republike, Grécku, Izraeli, Poľsku, Srbsku, Azerbajdžane, Kazachstane alebo v Slovenskej republike, pretože v takom prípade sa tieto Podmienky poskytovania služieb riadia a vykladajú podľa práva krajiny, v ktorej sa Užívateľ nachádza.

15.2.  Ak ste spotrebiteľ, vezmite na vedomie, že vám nemôžu byť odopreté práva, ktoré máte na základe národných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa platných v krajine vášho bydliska.

15.3.  Na spory vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb je príslušný okresný súd v Helsinkách, za predpokladu, že sa Užívateľ nenachádza v Českej republike, Grécku, Izraeli, Poľsku, Srbsku, Azerbajdžane, Kazachstane alebo v Slovenskej republike, pretože v takom prípade je na riešenie uvedených sporov príslušný súd v krajine, v ktorej sa Užívateľ nachádza. Spotrebiteľ je však vždy oprávnený podať návrh na začatie konania na súde príslušnom podľa svojho bydliska. Ak ste Užívateľ s bydliskom/sídlom v Európskej únii, vy a spoločnosť Wolt môžete pre urovnanie vašich sporov využiť tiež platformu Európskej komisie pre riešenie sporov. Táto platforma je dostupná na ec.europa.eu/odr. Máte tiež právo postúpiť spor rade pre spotrebiteľské spory alebo iným príslušným mimosúdnym inštitúciám v mieste vášho bydliska/sídla (napr. Fínska rada pre spotrebiteľské spory, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, vo Fínsku, Česká obchodná inšpekcia, coi.cz, v Českej republike alebo Poľský súd pre zmierlivé riešenie spotrebiteľských sporov na príslušnom miestnom inšpektoráte Úradu obchodnej inšpekcie, uokik.gov.pl, v Poľsku, Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk, v Slovenskej republike).

16.  Zmeny

16.1.  Tieto Podmienky poskytovania služieb sa môžu zmeniť.

16.2.  Zmenené Podmienky poskytovania služieb Spoločnosť Wolt zverejní na svojej webovej stránke a  Užívateľa informuje o ich zmene prostredníctvom Služby Wolt alebo e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ zadá v Službe Wolt. Ak Užívateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok poskytovania služieb, musí prestať využívať Službu Wolt.

17.  Postúpenie

17.1.  Spoločnosť Wolt je oprávnená postúpiť, ako celok alebo sčasti, akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb, spriaznenej spoločnosti, právnemu nástupcovi, kupujúcemu alebo nadobúdateľovi jej obchodných aktív súvisiacich so Službou Wolt, bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa.

17.2.  Užívateľ nie je oprávnený postúpiť, ako celok alebo sčasti, akékoľvek svoje práva a záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb.

*****

Aktualizované dňa 17.07.2019

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI WOLT

 

Spoločnosť Wolt Enterprises Oy a niektoré spoločnosti zo skupiny Wolt (ďalej len „Wolt“ alebo „my“) spracúvajú osobné údaje svojich užívateľov Wolt služieb objednávania potravín (ďalej len „Aplikácia Wolt“) a návštevníkov webovej stránky wolt.com (ďalej len „Webovástránka“).

Pojem „Služba Wolt“ uvádzaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov odkazuje ako na Webovú stránku, tak na Aplikáciu Wolt. Pojem „Užívateľ“ a „vy“ uvádzaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov odkazuje spoločne na našich zákazníkov a zákazníkov spoločností patriacich do skupiny Wolt, zástupcov a iných oprávnených užívateľov našich zákazníkov-organizácií, potenciálnych zákazníkov a užívateľov Služby Wolt.

V našich Zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, napríklad, typ osobných údajov, ktoré spracúvame, akým spôsobom ich spracúvame a ako môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby (napr. právo namietať, právo na prístup).

Na niektoré z našich služieb sa môžu vzťahovať osobitné zásady ochrany osobných údajov. V prípade, ak pre príslušnú službu platia osobitné zásady ochrany osobných údajov, poskytneme ich v súvislosti s príslušnou službou. 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu podľa potreby meniť z dôvodu zmien v postupoch spracúvania údajov alebo z iného dôvodu. Aktuálne znenie týchto zásad nájdete na Webovej stránke. Tieto Zásady ochrany osobných údajov podstatným spôsobom nezmeníme, ani neobmedzíme práva Užívateľov podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov bez toho, aby sme vás o tejto skutočnosti informovali.

 

1.     PREVÁDZKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti Wolt.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Užívateľov v nižšie uvedených krajinách majú spoločnosť Wolt Enterprises Oy a lokálna spoločnosť patriaca do skupiny Wolt postavenie spoločných prevádzkovateľov osobných údajov. To znamená, že spoločnosť Wolt Enterprises Oy a lokálna spoločnosť patriaca do skupiny Wolt spoločne určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spoloční prevádzkovatelia osobných údajov podľa jednotlivých krajín sú uvedení nižšie:

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 07030550, pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Českej republike, 
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšava, Poľsko, IČO: 0000745637,pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Poľsku,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Izrael, reg. č. 51-588715-6, pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Izraeli (pre Užívateľov v Izraeli, upozorňujeme, že pojem „prevádzkovateľ“, ako sa používa v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov, znamená „vlastník databázy“, ako sa uvádza v izraelskom zákone o ochrane súkromia, 5741 – 1981),
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atény, Grécko, IČO: 147811001000, pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Grécku,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belehrad, Srbsko, IČO 21408930, pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Srbsku,
 • Wolt Azerbaijan LLC, Falez Plaza, 6. posch., 4/189 Hasan Aliyev Street, AZ1078 Baku, Azerbajdžan, identifikačné číslo daňového poplatníka 1404631321, pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Azerbajdžane,
 • Wolt Technologies Kazakhstan LLP, 404, blok 1 Б, Nurly Tau Business Center, Al-Farabi avenue, 19, 050059, Almaty, Kazachstan, IČO: 190540026305, pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Kazachstane,
 • Wolt Slovensko s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 396 771, IČ DPH: SK 2121036093,pre Užívateľov nachádzajúcich v Slovenskej republike.

 

Spoločnosť Wolt Enterprises Oy bola určená ako osoba zodpovedná za vybavovanie všetkých žiadostí a otázok dotknutých osôb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov skupiny Wolt v mene lokálnych spoločných prevádzkovateľov.

Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov Užívateľov v iných krajinách ako sú uvedené vyššie, koná spoločnosť Wolt Enterprises Oy ako výlučný prevádzkovateľ osobných údajov.

 

2.     KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI WOLT

Meno: Wolt Enterprises Oy
IČO: 2646674-9
Korešpondenčná adresa: Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Fínsko
E-mailová adresa: support@wolt.com
wolt.com
Kontaktná osoba: Oskari Pétas

 

3.     OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME A ICH ZDROJE

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: užívateľské údaje a analytické údaje.

Užívateľské údaje

Užívateľské údaje sú osobné údaje získané priamo od vás alebo od nášho zákazníka-organizácie, v mene ktorého využívate Službu Wolt (ďalej len „Zákazník-Organizácia“) v závislosti od konkrétnej situácie. Užívateľské údaje získavame od Užívateľov a Zákazníkov-Organizácií rôznymi spôsobmi, vrátane na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb sa Zákazníkom-Organizáciou alebo keď sa Užívateľ zaregistruje do Služby Wolt, prihlási na odber newslettra  alebo vyplnení formulár. Taktiež prosím vezmite na vedomie, že zhromažďujeme aj údaje o všetkých transakciách a platbách, ktoré cez Službu Wolt vykonáte.

Užívateľské údaje, ktoré sú nevyhnutné na využívanie Služby Wolt

Nasledovné osobné údaje, ktoré získavame a spracúvame, sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami, tiež pre naše oprávnené záujmy pri plnení našich zmluvných záväzkov voči Zákazníkom-Organizáciám a pre splnenie našich zákonných povinností.

Po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb medzi nami a Zákazníkom-Organizáciou nám Zákazník-Organizácia poskytne vaše celé meno a e-mailovú adresu.

Pri registrácii k Službe Wolt a založení užívateľského účtu sa vyžaduje, aby ste nám poskytli nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • informácie týkajúce sa vašej platobnej karty (kariet), ako je číslo a dátum platnosti platobnej karty (kariet) (vyžaduje sa za účelom objednávania potravín cez Službu Wolt, spoločnosť Wolt ich však neukladá, pretože na účely spracovania platieb využíva externého poskytovateľa platobných služieb) 

Užívateľské údaje, ktoré nám poskytujete dobrovoľne

Svoje skúsenosti Užívateľa alebo zákazníka môžete vylepšiť poskytnutím nasledovných informácií:

 • Doplňujúce informácie k účtu:
 • fotografia
 • doručovacia adresa
 • údaje o polohe (ak súhlasíte so spracúvaním údajov o vašej polohe)
 • ďalšie informácie, ktoré poskytnete buď pri založení užívateľského účtu alebo neskôr pri úprave profilu účtu

 • Ďalšie informácie. Môžeme spracúvať aj ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, ako:
 • informácie, ktoré poskytnete pri hodnotení našich služieb
 • marketingový súhlas alebo nesúhlas
 • informácie, ktoré nám poskytnete telefonicky alebo e-mailom alebo cez chat, vrátane nahrávok vašich hovorov s naším oddelením služieb zákazníkom.

Popri užívateľských údajoch získaných od vás a od Zákazníka-Organizácie spracúvame o vás aj určité osobné údaje, ktoré nám poskytujú externí poskytovatelia služieb.

Ak sa pripojíte alebo prihlásite na svoj účet cez Facebook, Facebook s nami zdieľa vaše osobné informácie, ako je profilová fotografia, vzorka vašich priateľov na Facebooku alebo vaše Facebook identifikačné číslo.

 

Analytické údaje

Hoci analytické údaje bežne nepoužívame na to, aby sme vás identifikovali ako fyzickú osobu, niekedy vás z nich rozpoznáme, či už samostatne alebo v kombinácii alebo v spojení s užívateľskými údajmi. V takýchto prípadoch môžu byť analytické údaje tiež považované za osobné údaje podľa platných právnych predpisov a my s takýmito údajmi budeme zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

Pri návšteve alebo interakcii so Službou Wolt môžeme automaticky získavať nasledovné analytické údaje:

 • Informácie o zariadení. Získavame nasledovné informácie o technickom zariadení, ktoré používate, keď využívate Službu Wolt:
 • zariadenie a jeho identifikačné číslo, kód IMEI
 • krajina
 • IP adresa
 • typ a verzia vyhľadávača
 • operačný systém
 • poskytovateľ internetových služieb
 • identifikátor reklamy vášho zariadenia
 • identifikátor návštevníka

 • Informácie o užívaní. Získavame informácie o vašom využívaní Služby Wolt, ako:
 • čas strávený v Službe Wolt
 • komunikácia v rámci Služby Wolt
 • informácie o vašich objednávkach zadaných cez Službu Wolt
 • URL webovej stránky, ktorú ste navštívili pred a po návšteve Služby Wolt
 • dátum a čas vašich návštev Služby Wolt
 • časti Služby Wolt, ktoré ste navštívili
 • produkty, ktoré ste hľadali pri používaní Služby Wolt

Cookies

Za účelom získavania a uchovávania analytických dát a ďalších informácií, keď Užívateľ navštevuje Službu Wolt, používame rôzne technológie, vrátane cookies a webových signálov (web beacons).

Cookies sú malé textové súbory odosielané a ukladané vo vašom zariadení, vďaka ktorým môžeme identifikovať návštevníkov Služby Wolt a uľahčiť jej používanie a vytvárať súhrnné informácie o našich návštevníkoch. Pomáha nám to zlepšovať Službu Wolt a služby pre našich Užívateľov. Cookies nepoškodia vaše zariadenie ani súbory. Cookies používame, aby sme prispôsobili Službu Wolt a poskytované informácie podľa konkrétnych záujmov jednotlivých Užívateľov.

Užívatelia si môžu nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby odmietol cookies alebo aby upozorňoval na odosielané cookies. Informácie, ako nastaviť cookies v niektorých obľúbených prehliadačoch nájdete napríklad prostredníctvom nasledovných odkazov:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Prosím vezmite na vedomie, že ak odmietnete cookies niektoré časti Služby Wolt zrejme nebudú správne fungovať,.

Webový signál (web beacons) je technológia, ktorá umožňuje identifikovať návštevníkov webových stránok a čitateľov e-mailov, napríklad za účelom zistenia, či bol e-mail prečítaný. 

Služby webovej analytiky

Služba Wolt používa službu Google Analytics a ďalšie služby webovej analytiky za účelom vytvorenia analytických údajov a výstupov o tom, ako návštevníci využívajú webovú stránku a akopomoc pri zlepšovaní Služby Wolt. Prehľad služby Google Analytics nájdete na stránke Google Analytics. SlužbuGoogle Analytics môžete odmietnuť prostredníctvom nasledovného doplnku prehliadača: Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics.

Reklama a identifikátory návštevníka

Služba Wolt využíva pseudonymizované identifikátory na sledovanie a predvídanie využívania aplikácie a služieb z vašej strany a vašich preferencií.

Používanie týchto identifikátorov môžete zrušiť tak, že zmeníte nastavenia operačného systému nasledovne:

Reklamné identifikátori je možné deaktivovať v iOS mobilných zariadeniach tak, že si zapnete Obmedziť sledovanie (Limit Ad Tracking) [Nastavenia (Settings) → Súkromie (Privacy) → Reklama (Advertising) → Obmedziť sledovanie (Limit Ad Tracking)]. Prehľad a viac informácií o reklamných identifikátoroch nájdete na webovej stránke Apple Reklama a súkromie.

Identifikátori Wolt návštevníka je možné deaktivovať v iOS a Android mobilných zariadeniach zmenou vašich nastavení [pre iOS: Nastavenia (Settings) → Wolt → Nastavenia Wolt (Woltsettings) → Limit Tracking a pre Andoid: Aplikácia Wolt (Wolt application) → Profil (Profile tab) → ikona nastavenia v pravom hornom rohu (Settings icon)].

 

4.     ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účely

Spoločnosť Wolt spracúva vaše osobné údaje na niekoľko účelov:

Za účelom poskytovať Službu Wolt a plniť naše zmluvné záväzky (právny základ: plnenie zmluvy a oprávnený záujem)

Spoločnosť Wolt spracúva vaše osobné údaje, aby vám mohla ponúknuť Službu Wolt na základe zmluvy medzi vami a spoločnosťou Wolt alebo medzi Zákazníkom-Organizáciou a spoločnosťou Wolt.

Údaje používame napríklad na spracovanie vašich platieb alebo na prípadné vrátenie peňažných prostriedkov a na poskytnutie informácií našim partnerom (reštauráciám a našim kuriérom) potrebných na prípravu alebo donášku vašej objednávky. Ak sa obrátite na náš zákaznícky servis, vami poskytnuté informácie využijeme pre zodpovedanie vašich otázok alebo vyriešenie vašej sťažnosti.

Za účelom plnenia našich zákonných povinností (právny základ: plnenie zákonných povinností)

Spoločnosť Wolt spracúva vaše údaje, aby mohla spravovať a plniť svoje zákonné povinnosti. Zahŕňa to spracúvanie údajov potrebných na plnenie povinností týkajúcich sa vedenia účtovníctva a poskytovanie informácií príslušným orgánom, napr. finančnej správe.

Za účelom vybavovania reklamácií a súdnych konaní (právny základ: oprávnený záujem)

Spoločnosť Wolt môže spracúvať osobné údaje súvisiace s vybavovaním reklamácií, vymáhaním pohľadávok a súdnymi konaniami. Môžeme tiež spracúvať údaje za účelom prevencie podvodov a zneužívania našich služieb a za účelom zabezpečenia dát, systémov a siete.

Za účelom komunikácie so zákazníkmi a marketingu (právny základ: oprávnený záujem)

Spoločnosť Wolt spracúva vaše osobné údaje, aby vás kontaktovala v súvislosti so Službou Wolt a informovala vás o jej zmenách. Vaše osobné údaje sa tiež využívajú na účel marketingu Služby Wolt.

Za účelom zlepšenia kvality a analýzy trendov (právny základ: oprávnený záujem)

Za účelom zlepšenia kvality Služby Wolt môžeme tiež spracúvať informácie o tom, ako využívate Službu Wolt, napr. formou analýzy trendov vo využívaní Služby Wolt. Osobné údaje môžu byť použité napríklad pri prieskumoch spokojnosti zákazníkov, aby sme mohli zabezpečiť, že naše služby zodpovedajú vašim potrebám. Ak je to možné, urobíme to iba pomocou súhrnných údajov, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb.

Právne základy spracúvania

Spoločnosť Wolt spracúva osobné údaje, aby mohla plniť zmluvné záväzky voči vám alebo Zákazníkovi-Organizácii a zákonné povinnosti. Vaše osobné údaje ďalej spracúvame, aby sme sledovali náš oprávnený záujem, ktorým je vedenie, udržiavanie a rozvoj našej obchodnej činnosti a vytváranie a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi. Ak sa rozhodneme používať vaše údaje na právnom základe našich oprávnených záujmov, vždy porovnáme naše záujmy vo vzťahu k vášmu právu na súkromie, napr. dáme vám možnosť jednoducho sa odhlásiť z odberu marketingových oznámení a, ak je to možné, používame pseudonymizované údaje alebo údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb.

V niektorých sekciách Služby Wolt môžete byť požiadaní o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov. V takom prípade môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Pre Užívateľov nachádzajúcich sa v Izraeli: Svojím pripojením, prístupom alebo využívaním Služby Wolt vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, vrátane získavania, spracúvania, prenosu a používania vašich osobných údajov zhromaždených v rámci Služby Wolt. Ak nesúhlasíte s akýmkoľvek tu uvedeným ustanovením, nemôže pristupovať ani používať Službu Wolt. Tiež beriete na vedomie a potvrdzujete, že nie ste povinní nám vaše osobné údaje poskytnúť, a že nám ich poskytujete dobrovoľne.

 

5.   PRENOS ÚDAJOV DO KRAJÍN MIMO EURÓPY

Spoločnosť Wolt uchováva vaše osobné údaje najmä v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Máme však poskytovateľov služieb a pôsobíme v niekoľkých geografických lokalitách. Preto my a naši poskytovatelia služieb môžeme prenášať vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo bydliska Užívateľa alebo k nim mať v týchto krajinách prístup.

Podnikneme kroky, aby sme zabezpečili, že osobné údaje Užívateľov budú mať primeranú úroveň ochrany v krajinách, v ktorých sa spracúvajú. Poskytujeme primeranú ochranu pri prenose osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru prostredníctvom radu dohôd s našimi poskytovateľmi služieb na základe štandardných zmluvných doložiekalebo prostredníctvom iných vhodných záruk, ako napríklad Štít na ochranu osobných údajov Privacy Shield Framework.

Bližšie informácie o prenose osobných údajov môžete získať kontaktovaním nás na ktorejkoľvek z vyššie uvedených adries.

 

6.  PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje zdieľame iba v rámci skupiny Wolt a len v prípade, keď je to odôvodnene nevyhnutné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje zdieľame s treťou stranou mimo skupiny Wolt iba v prípade, ak nastane jedna z nasledovných okolností:

Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a oprávneným poskytovateľom služieb

Pokiaľ tretie strany (napríklad reštaurácie, ktoré pripravujú vašu objednávku, naši kuriéri, ktorí doručujú vašu objednávku a Zákazník-Organizácia, ktorý môže za vašu objednávku platiť) potrebujú prístup k osobným údajom, aby sme mohli poskytovať Službu Wolt, poskytujeme vaše údaje týmto tretím stranám. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim pridruženým spoločnostiam alebo oprávneným poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú služby (vrátane uchovávania údajov, účtovníctva, predaja a marketingu), aby ich mohli pre nás spracúvať a poskytovateľom platobných služieb, aby mohli pre nás spracovávať vaše platby.

Ak sú údaje spracúvané tretími stranami v mene spoločnosti Wolt, spoločnosť Wolt prijala príslušné zmluvné a organizačné opatrenia, aby zabezpečila, že vaše údaje sa spracúvajú výlučne na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade so všetkými právnymi predpismi a podľa našich pokynov a príslušných záväzkov zachovávania mlčanlivosti a bezpečnostných opatrení.

Prosím majte na pamäti, že ak poskytujete osobné údaje priamo tretej strane, napríklad prostredníctvom odkazu v Službe Wolt, spracúvanie je zvyčajne založené na ich zásadách a pravidlách.

Z právnych dôvodov a na súdne konania 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami mimo skupiny Wolt, ak sa v dobrej viere domnievame, že prístup a používanie osobných údajov je dôvodne nevyhnutné pre: (i) dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí; (ii) odhaľovanie podvodov, trestných činov, bezpečnostných alebo technických problémov a ich predchádzanie alebo riešenie a/alebo (iii) ochranu záujmov, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Wolt, Užívateľov alebo verejnosti, ak je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak je to možné, budeme vás o takomto spracúvaní osobných údajov informovať. 

Z iných oprávnených dôvodov

Ak je spoločnosť Wolt zapojená do zlúčenia, splynutia alebo predaja aktív, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť zainteresovanej tretej strane. Budeme však naďalej zabezpečovať dôvernosť všetkých osobných údajov. O poskytnutí osobných údajov a o tom, že ich spracúvanie sa bude riadiť inými zásadami ochrany osobných údajov, budeme všetkých dotknutých Užívateľov informovať.

S vaším výslovným súhlasom

Zdieľať vaše osobné údaje s treťou stranou mimo Wolt môžeme len s vaším výslovným súhlasom. Tento súhlas máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať tak, že nás budete kontaktovať. 

 

7.     DOBA UCHOVÁVANIA

Spoločnosť Wolt neuchováva vaše osobné údaje dlhšie ako je prípustné podľa právnych predpisov a potrebné na účely poskytovania Služby Wolt alebo jej príslušných častí. Doba uchovávania závisí od povahy informácií a účelu ich spracúvania.Maximálna doba sa preto môže v závislosti od konkrétneho použitia líšiť.

Väčšina osobných údajov Užívateľa týkajúcich sa jeho užívateľského účtu v Službe Wolt bude vymazaná po uplynutí 90 dní po tom, čo Užívateľ svoj účet v Službe Wolt zrušil. Po uplynutí tejto doby možno niektoré osobné údaje Užívateľa týkajúce sa jeho užívateľského účtu v Službe Wolt uchovávať po dobu, po ktorú je ich spracúvanie vyžadované zo zákona alebo dôvodne nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností alebo oprávnených záujmov, ako je vybavovanie reklamácií, účtovníctvo, interné reportovanie a vysporiadanie. Všetky osobné údaje Užívateľa týkajúce sa jeho užívateľského účtu v Službe Wolt budú vymazané do 10 rokov po tom, čo Užívateľ svoj účet v Službe Wolt zrušil, s výnimkou osobných údajov potrebných v určitých výnimočných situáciách, napr. súdne konanie.

Analytické údaje Užívateľov, ktorí nemajú účet v Službe Wolt budeme uchovávať po dobu 90 dní.

 

8.   VAŠE PRÁVA

Právo na prístup

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Poskytujeme vám možnosť vidieť určité osobné údaje vo vašom užívateľskom účte v Službe Wolt alebo si vyžiadať kópiu vašich osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie založené na súhlase Užívateľa, Užívateľ má právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolanie súhlasu môže viesť k obmedzeniu vašich možností využívania Služby Wolt. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo na opravu

Máte právo na opravu a doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré o vás uchovávame; na tento účel nás kontaktujte. Niektoré osobné údaje môžete opraviť alebo aktualizovať prostredníctvom svojho užívateľského účtu v Službe Wolt.

Právo na výmaz

Môžete nás tiež požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našich systémov. Vašej žiadosti vyhovieme, pokiaľ nemáme oprávnený dôvod na to, aby sme údaje nevymazali.

Právo namietať

Máte právo namietať proti určitému použitiu vašich osobných údajov, ak sa tieto údaje spracúvajú za iným účelom, než je nevyhnutné na poskytovanie Služby Wolt alebo na splnenie zákonných povinností. Ak budete namietať proti ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniu vašich možností využívania Služby Wolt.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, napríklad v prípade, ak zatiaľ nedošlo k vybaveniu vašej žiadosti o výmaz alebo opravu údajov alebo vybaveniu námietky a/alebo, ak nemáme oprávnený dôvod vaše údaje spracúvať. Vaše možnosti využívania Služby Wolt však môžu byť v takom prípade obmedzené.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom a bežne používanom formáte a nezávisle ich preniesť tretej osobe.

Ako vaše práva uplatňovať

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť zaslaním listu alebo e-mailu na adresy uvedené vyššie, v ktorom uvediete nasledovné informácie: meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Môžeme si vyžiadať doplňujúce informácie potrebné na overenie totožnosti Užívateľa. Žiadosti, ktoré sú bezdôvodne opakujúce sa, neprimerané alebo zjavne neopodstatnené môžeme odmietnuť alebo spoplatniť.

 

9.   PRIAMY MARKETING

Užívateľ má právo zakázať nám používať jeho/jej osobné údaje na účely priameho marketingu, prieskumu trhu a profilovania uskutočneného na účely priameho marketingu; toto právo možno uplatniť kontaktovaním nás na vyššie uvedené adresy alebo využitím funkcií Služby Wolt alebo odhlásením sa z odberu správ priameho marketingu.

 

10. PODANIE SŤAŽNOSTI

Ak sa Užívateľ domnieva, že jeho osobné údaje spracúvame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov vo Fínsku, Ombudsman pre ochranu osobných údajov (tietosuoja.fi). Užívateľ môže prípadne podať sťažnosť lokálnemu dozornému orgánu na ochranu údajov v krajine svojho bydliska.

 

11. BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ

Používame administratívne, organizačné, technické a fyzické opatrenia na účely ochrany osobných údajov, ktoré získavame a spracúvame. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad, tam, kde je to vhodné, šifrovanie, pseudonymizáciu, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Naše bezpečnostné kontroly sú navrhnuté tak, aby zachovali primeranú úroveň dôvernosti údajov, ich integritu, dostupnosť, odolnosť a schopnosť obnoviť údaje. Bezpečnosť Služby Wolt, systémov a iných aktív pravidelne testujeme.

Ak by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k porušeniu bezpečnosti, ktoré by pravdepodobne mohlo viesť k negatívnemu vplyvu na súkromie Užívateľov, čo najskôr o takom porušení informujeme príslušných Užívateľov a ostatné dotknuté strany, ako aj relevantné orgány, ak je to podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov potrebné.

Guidelines for Wolt Partners