Pogoji storitve za uporabnike

Z uporabo Storitve Wolt soglašate, da so ti Pogoji storitve za uporabnike (v nadaljnjem besedilu: Pogoji storitve) za vas zavezujoči.

Pred uporabo Storitve Wolt, prosimo, skrbno preberite naslednje Pogoje storitve. Če ne soglašate s Pogoji storitve, ne uporabljajte storitve Wolt. Ti Pogoji storitve veljajo za kakršnokoli uporabo Storitve Wolt in za Prodajne pogodbe, sklenjene na tej podlagi. Podrobnejši opis Storitve Wolt in informacije o sistemskih zahtevah so na voljo na spletnem mestu wolt.com.

Če imate račun Wolt at Work, ti Pogoji storitve v zvezi z Naročili, ki jih oddate z uporabo Funkcije Wolt at Work, veljajo tudi za poslovno stranko, ki vam je omogočila Funkcijo Wolt at Work (v nadaljnjem besedilu: Poslovna stranka). V primeru neskladij med temi Pogoji storitve in Pogoji poslovanja družbe Wolt, ki veljajo za Poslovno stranko, prevladajo Pogoji poslovanja družbe Wolt.

Pogoji storitve so sklenjeni izključno med nami ter Uporabnikom, in ne z družbo Apple Inc., zato družba Apple Inc. ne odgovarja za Aplikacijo Wolt ali njeno vsebino. Soglašate, da so družba Apple, Inc. in njene odvisne družbe (v nadaljnjem besedilu: Apple) tretje osebe, ki uživajo koristi po teh Pogojih storitve, in ima Apple ob vašem sprejetju Pogojev storitve pravico uveljavljati Pogoje storitve v odnosu do vas kot tretja oseba, ki uživa koristi po njih (in se šteje, da je to pravico sprejel).

 

1. Opredelitev pojmov

»Partner« pomeni restavracijo ali drugega ponudnika, ki je z Woltom sklenil partnersko pogodbo in ki prek Storitve Wolt ponuja svoje izdelke oziroma dostavne storitve.

»Prodajna pogodba« pomeni pogodbo o prodaji izdelkov in morebitnih dostavnih storitev Partnerja, ki se sklene na podlagi Naročila. Pri Naročilih, oddanih z uporabo Funkcije Wolt at Work, Prodajna pogodba predstavlja zavezujočo pogodbo med Partnerjem in Poslovno stranko. Pri Naročilih, oddanih z uporabo kateregakoli drugega načina plačila Uporabnika, Prodajna pogodba predstavlja zavezujočo pogodbo med Partnerjem in Uporabnikom.

»Wolt« pomeni:

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, finska, če se Uporabnik nahaja na Finskem, Švedskem, Norveškem, Danskem, Madžarskem ali Hrvaškem ali v Estoniji, Latviji, Litvi, Madžarski, Gruziji ali Sloveniji,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praga 1, Češka republika, če se Uporabnik nahaja v Češki republiki,
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšava, Poljska, če se Uporabnik nahaja na Poljskem,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Izrael, če se Uporabnik nahaja v Izraelu,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atene, Grčija, če se Uporabnik nahaja v Grčiji,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Srbija, če se Uporabnik nahaja v Srbiji,
 • Wolt Azerbaijan LLC, Falez Plaza, 6th floor, 4/189 Hasan Aliyev Street, AZ1078 Baku, Azerbajdžan, če se Uporabnik nahaja v Azerbajdžanu,
 • Wolt Technologies Kazakhstan LLP, 404, 4th floor, Block 1Б, Nurly Tau Business Center, Al-Farabi avenue, 19, 050059, Almaty, Kazakhstan, če se Uporabnik nahaja v Kazakhstanu,
 • Wolt Slovensko s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Slovak Republic, vpisan v trgovski register okrožnega sodišča Bratislava I, Poglavje: Sro, številka vstavka: 137637/B, če se uporabnik nahaja na Slovaškem.

»Aplikacija Wolt« pomeni digitalno aplikacijo, imenovano Wolt, ki jo Wolt zagotavlja fizičnim in pravnim osebam za naročilo izdelkov pri Woltovih Partnerjih.

»Račun Wolt at Work« pomeni uporabniški račun v Aplikaciji Wolt, na katerem je omogočena Funkcija Wolt at Work.

»Funkcija Wolt at Work« pomeni način plačila in funkcijo Aplikacije Wolt, s katero lahko pooblaščeni Uporabniki Poslovne stranke oddajajo Naročila na stroške Poslovne stranke.

»Storitev Wolt« pomeni Aplikacijo Wolt in Woltovo spletno mesto wolt.com ter druge dodatne lokacije, navedene na spletnem mestu wolt.com.

»Uporabnik« ali »vi« pomeni fizično osebo, ki uporablja Storitev Wolt.

 

2. Podatki o Woltu

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, finska, matična številka 2646674-9, ID za DDV FI26466749, če se Uporabnik nahaja na Finskem, Švedskem, Norveškem, Danskem, Madžarskem ali Hrvaškem ali v Estoniji, Latviji, Litvi, Madžarski, Gruziji ali Sloveniji,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praga 1, Češka republika, matična številka 07030550, ID za DDV CZ07030550, če se Uporabnik nahaja v Češki republiki
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšava, Poljska, vpisana v register podjetnikov nacionalnega sodnega registra, ki ga vodi okrožno sodišče prestolnice Varšave v Varšavi, XII. poslovni sektor nacionalnega sodnega registra, pod št. KRS 0000745637, davčna številka NIP 7010846311, če se Uporabnik nahaja na Poljskem
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Izrael, matična številka 51-588715-6, ID za DDV 515887156, če se Uporabnik nahaja v Izraelu
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atene, Grčija, matična številka 147811001000, ID za DDV EL801047822, če se Uporabnik nahaja v Grčiji
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Srbija, matična številka 21408930, ID za DDV 110976122, če se Uporabnik nahaja v Srbiji
 • Wolt Azerbaijan LLC, Falez Plaza, 6th floor, 4/189 Hasan Aliyev Street, AZ1078 Baku, Azerbajdžan, matična številka 1404631321, ID za DDV 1404631321, če se Uporabnik nahaja v Azerbajdžanu
 • Wolt Technologies Kazakhstan LLP, 404, 4th floor, Block 1Б, Nurly Tau Business Center, Al-Farabi avenue, 19, 050059, Almaty, Kazakhstan, če se Uporabnik nahaja v Kazakhstanu,
 • Wolt Slovensko s. r. o. , Šoltésovej 14 811 08 Bratislava - Staré Mesto, Slovaška republika, matična številka 52 396 771, vpisan v trgovski register okrožnega sodišča Bratislava I, Poglavje: Sro, številka vstavka: 137637/B, ID za DDV SK 2121036093, če se Uporabnik nahaja na Slovaškem
 • Trgovsko ime: »Wolt«
 • E-poštni naslov: support@wolt.com

* Pri Storitvi Wolt, izvedeni preko lokalnega Wolt podjetja v eni izmed zgornjih držav, je plačilo izvedeno iz strani Wolt Enterprises Oy preko zunanjega izvajalca plačilnih storitev. To pomeni tudi, da je Wolt Enterprises Oy odgovoren za morebitna vračila, pritožbe in druge zahtevke, povezane s transakcijami preko Storitve Wolt. V primeru kakršnega koli zahtevka ali spora povezanega z Wolt storitvijo se lahko obrnete direktno na Wolt Enterprises Oy preko kontakta, navedenega zgoraj.

Podatki o Partnerjih in njihovih izdelkih ter storitvah so na voljo v Aplikaciji Wolt in na Woltovem spletnem mestu.

 

3. Opis Storitve Wolt

3.1. Wolt zagotavlja platformo, na kateri lahko Uporabnik naroči prehrambne izdelke in dostavne storitve pri Partnerju po svoji izbiri. Wolt poleg tega zagotavlja dostavne storitve Uporabnikom na Danskem, Madžarskem, Hrvaškem in Slovaškem ter v Estoniji, Latviji, Litvi, Grčiji, Izraelu, Azerbajdžanu in Kazakhstanu ter za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih.

3.2. Partnerji v Storitvi Wolt zagotavljajo informacije o svojih izdelkih in Storitvah, vključno z informacijami o menijih, alergenih ter cenah izdelkov. Za prodajo in nakup izdelkov ter storitev Partnerja lahko veljajo dodatni pogoji Partnerja, ki so določeni v Storitvi Wolt. Uporabnik z izbiro izdelkov in storitev Partnerja, ki jih želi kupiti, odda zavezujoče naročilo za nakup izdelkov ter storitev od Partnerja po pogojih, ki se Uporabniku prikažejo v Storitvi Wolt pred oddajo naročila (v nadaljnjem besedilu: Naročilo). Wolt po prejemu Naročila posreduje podatke o Naročilu Partnerju. Ko Partner sprejme Naročilo in Wolt Uporabniku v Partnerjevem imenu pošlje potrditev naročila, se med Uporabnikom ali Poslovno stranko ter Partnerjem sklene Prodajna pogodba. Wolt Uporabniku izda račun v Partnerjevem imenu (razen če predpisi v državi Uporabnika zahtevajo, da mora račun Uporabniku izdati neposredno Partner). Za Uporabnike na Danskem, Madžarskem, Hrvaškem in Slovaškem ter v Estoniji, Latviji, Litvi, Grčiji, Izraelu, Azerbajdžanu in Kazakhstanu ter za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: ko Partner sprejme Naročilo in se Uporabniku pošlje potrdilo naročila, se poleg Prodajne pogodbe s Partnerjem za nakup njegovih izdelkov med Uporabnikom ali Poslovno stranko ter Woltom sklene pravno zavezujoča pogodba za nakup morebitnih dostavnih storitev, ki jih je Uporabnik naročil prek Storitve Wolt.

3.3. Partner, ki ga je izbral Uporabnik, pripravi izdelke, navedene v Naročilu, za Uporabnika (in mu jih dostavi, če je bila naročena tudi dostava). Wolt Uporabniku ne odgovarja za pravilno izpolnitev Prodajne pogodbe s strani Partnerja. Za Uporabnike na Danskem, Madžarskem, Hrvaškem in Slovaškem ter v Estoniji, Latviji, Litvi, Grčiji, Izraelu, Azerbajdžanu in Kazakhstanu ter za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: Wolt odgovarja za izvedbo dostavnih storitev, ki jih Uporabnik z Naročilom naroči pri Woltu, v skladu s temi Pogoji.

3.4. Uporabnik Naročila po oddaji ne more preklicati. Naročila izdelkov ali dostavnih storitev po oddaji ne morete umakniti ali preklicati. Pred oddajo Naročila izdelkov ali storitev skrbno preverite svojo izbiro. Za uporabnike, ki se nahajajo v Azerbajdžanu: oddaja Naročila vključuje tudi soglasje uporabnika za začetek izvajanja ustreznih sporazumov, določenih v tem dokumentu.

 

4. Uporabniški računi

4.1. Imate omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe Storitve Wolt v obliki, ki vam jo vsakokrat ponujamo, izključno za namene, določene v teh pogojih, pri čemer te pravice ne smete podlicencirati. Licenca, ki se podeli Uporabniku za Aplikacijo Wolt za iOS, ki se prenese iz Applove trgovine App Store, je nadalje omejena na licenco za uporabo Aplikacije Wolt na kateremkoli izdelku blagovne znamke Apple, ki jih ima Uporabnik v lasti ali pod nadzorom, in v skladu s pravili uporabe, določenimi v Pogojih uporabe trgovine App Store, ter temi Pogoji storitve.

4.2. Uporabnik mora za uporabo Storitve Wolt ustvariti uporabniški račun tako, da sledi navodilom za registracijo v Storitvi Wolt. Uporabniški podatki za Storitev Wolt so osebni (razen če se Wolt in Poslovna stranka drugače dogovorita). Uporabnik mora zagotoviti, da vsi uporabniški podatki in enakovredni podatki, potrebni za dostop do uporabniškega računa Uporabnika ali Poslovne stranke, ostanejo zaupni in se uporabljajo na varen način, tako da do njih ne morejo dostopati tretje osebe. Vsak Uporabnik lahko ima le en osebni uporabniški račun.

4.3. Če obstaja sum, da se je katerakoli nepooblaščena oseba seznanila z uporabniškimi podatki Uporabnika ali je pridobila dostop uporabniškega računa Uporabnika, mora Uporabnik Wolt o tem takoj obvestiti. Uporabnik odgovarja za kakršnokoli uporabo Storitve Wolt in vsa dejanja, opravljena z uporabo njegovega uporabniškega računa.

4.4. Za uporabo Storitve Wolt morate Woltu zagotoviti podatke o veljavni plačilni kartici ali drugem načinu plačila. Wolt ne shranjuje podatkov o vašem plačilnem instrumentu, saj to izvaja zunanji izvajalec plačilnih storitev, ki ga uporablja Wolt. Soglašate, da boste plačali za vse nakupe, ki izhajajo iz vaše uporabe Storitve Wolt, razen nakupov, opravljenih na račun Poslovne stranke z uporabo Funkcije Wolt at Work. Dolžni ste poskrbeti, da so podatki o plačilni kartici in drugi plačilni podatki, ki ste jih vnesli v svoj uporabniški račun, vedno ažurni.

 

5. Plačila

5.1. Uporabnik ali v primeru Računa Wolt at Work Poslovna stranka plača kupnino, navedeno v Naročilu, z uporabo ustrezne plačilne funkcije Storitve Wolt. Wolt zbira vsa plačila Uporabnikov ali Poslovnih strank v imenu Partnerjev. Če se Naročilo odda z uporabo Funkcije Wolt at Work, Uporabnik potrdi plačilo v imenu Poslovne stranke prek Funkcije Wolt at Work. Plačilna obveznost Uporabnika ali Poslovne stranke nastane ob oddaji Naročila prek Storitve Wolt.

5.2. Uporabnik lahko izpolni plačilno obveznost le z uporabo ustreznega spletnega načina plačila, ki je na voljo v Storitvi Wolt. Uporabnik ali v primeru Računa Wolt at Work Poslovna stranka s plačilom kupnine Woltu izpolni svojo plačilno obveznost do Partnerja.

5.3. Ob oddaji Naročila se plačilna kartica Uporabnika samodejno bremeni za znesek nakupa oziroma se znesek nakupa zaračuna prek Funkcije Wolt at Work Poslovne stranke. Wolt ima ob oddaji Naročila prek Storitve Wolt pravico v imenu Partnerja z avtorizacijo rezervirati sredstva na Uporabnikovi plačilni kartici ali Funkciji Wolt at Work Poslovne stranke. Wolt za obdelavo plačil uporablja zunanjega izvajalca plačilnih storitev.

 

6. Dobropisi in žetoni Wolt

6.1. Uporabniki Storitve Wolt lahko pridobijo dobropise ali žetone Wolt npr. tako, da povabijo nove uporabnike k registraciji v Storitev Wolt. Uporabnik lahko uporabi dobropise in žetone Wolt za pridobitev popustov za svoje nakupe v Storitvi Wolt.

6.2. Wolt lahko enostransko določi pogoje, ki veljajo za dodelitev, uporabo in veljavnost dobropisov ter žetonov Wolt.

6.3. Morebitni nagradni dobropisi ali žetoni za registracijo se lahko uporabijo le enkrat.

6.4. Dobropisov in žetonov Wolt ni mogoče zamenjati za denar.

6.5. Dobropisi in žetoni Wolt se prekličejo, če Wolt ugotovi kakršnokoli zlorabo dobropisov ali žetonov Wolt ali sumi ali ugotovi, da so bili dobropisi ali žetoni Wolt dodeljeni na neustrezni podlagi. Wolt v takšnih primerih izda račun za znesek, ki je bil plačan s takšnimi dobropisi ali žetoni.

 

7. Dostava Naročila

7.1. Če Uporabnik prek Storitve Wolt naroči dostavo Naročila, se Naročilo dostavi na kraj, ki ga Uporabnik določi v Storitvi Wolt. Uporabnik mora za določeni kraj dostave v Storitvi Wolt navesti tudi ulico in hišno številko. Dostavne storitve Uporabniku ali Poslovni stranki zagotovi Partner. Za Uporabnike na Danskem, Madžarskem, Hrvaškem in Slovaškem ter v Estoniji, Latviji, Litvi, Grčiji, Izraelu, Azerbajdžanu in Kazakhstanu ter za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: dostavne storitve Uporabniku ali Poslovni stranki zagotovi Wolt.

7.2. Uporabnik mora biti dosegljiv na telefonski številki, ki jo je navedel v Storitvi Wolt.

7.3. Uporabnik lahko naroči čimprejšnjo dostavo (standardni način dostave) ali pa vnaprej naroči dostavo ob določenem času.

7.4. Standardna dostava: Uporabnik mora biti prisoten na kraju, navedenem v Naročilu, od trenutka oddaje Naročila do prejema izdelkov, navedenih v Naročilu. Če Uporabnik ni dosegljiv na kraju, ki ga je navedel, v petih minutah od dostave naročenih izdelkov in se Uporabnik ne odzove po dveh poskusih vzpostavitve stika s strani dostavljavca, ki opravlja dostavo, lahko Wolt ali Partner dostavo prekliče ter se lahko Uporabniku ali Poslovni stranki zaračuna celotni znesek Naročila.

7.5. Dostava ob določenem času: Uporabnik mora biti prisoten na kraju, navedenem v Naročilu, deset minut pred določenim časom dostave in do trenutke dostave, da bi lahko prevzel Naročilo.

 

8. Prevzem Naročila na prodajnem mestu Partnerja

8.1. Če Uporabnik ni naročil dostave izdelkov Partnerja, navedenih v Naročilu, temveč prevzem na prodajnem mestu Partnerja, lahko izdelke prevzame na prodajnem mestu Partnerja, ki ga je izbral za to Naročilo. Uporabnik bo prejel ločeno elektronsko potrdilo, ko bodo izdelki pripravljeni za prevzem. Partner ali Wolt lahko določi pogoje za preverjanje istovetnosti Uporabnika ob prevzemu izdelkov, navedenih v Naročilu.

8.2. Partner zadrži naročene izdelke 60 minut po obvestitvi Uporabnika, da je Naročilo pripravljeno za prevzem. Ta obveznost je omejena na delovni čas zadevnega prodajnega mesta Partnerja in Naročilo je treba prevzeti pred koncem delovnega časa zadevnega prodajnega mesta Partnerja.

9. Naročilo z zaužitjem na prodajnem mestu

9.1. Če Uporabnik izbere možnost zaužitja izdelkov, navedenih v Naročilu, na prodajnem mestu Partnerja, bo prejel ločeno elektronsko potrdilo o predvidenem času, ko bodo izdelki pripravljeni za zaužitje na prodajnem mestu Partnerja.

 

10. Ocene časa

10.1. Morebitni dostavni čas ali čas prevzema ali druga ocena časa, ki jo Partner ali Wolt sporoči Uporabniku v Storitvi Wolt, pomeni le predvideni čas. Nobenega zagotovila ni, da bo Naročilo dostavljeno ali pripravljeno a prevzem ali zaužitje ob predvidenem času. Na dostavne roke za izdelke lahko med drugim vplivajo dejavniki, kot so prometni zastoji, prometne konice in vremenske razmere.

 

11. Pravice intelektualne lastnine

11.1. Vse Pravice intelektualne lastnine na Storitvi Wolt in z njo povezani dokumentaciji ter vseh delih ali kopijah te dokumentacije ali v zvezi s čemerkoli od navedenega ostanejo v izključni lasti Wolta in/ali njegovih podizvajalcev/dajalcev licenc. »Pravice intelektualne lastnine« pomeni avtorske in povezane pravice (vključno s pravicami na podatkovnih zbirkah, katalogih in fotografijah), patente, uporabne modele, pravice iz modelov, blagovne znamke, trgovska imena, poslovne skrivnosti, strokovno znanje ter vse druge oblike registriranih ali neregistriranih pravic intelektualne lastnine.

 11.2. Ti Pogoji storitve Uporabniku ne podeljujejo nobenih Pravic intelektualne lastnine na Storitvi Wolt in Wolt ter njegovi podizvajalci/dajalci licenc si pridržujejo vse pravice, ki po teh Pogojih storitve niso izrecno podeljene.

11.3. Apple ne odgovarja za nobeno preiskavo, obrambo, poravnavo ali izpolnitev kateregakoli zahtevka, ki temelji na trditvi, da se z Aplikacijo Wolt za iOS ali vašo uporabo te aplikacije krši katerakoli pravica intelektualne lastnine tretje osebe.

 

12. Dodatne določbe o uporabi Storitve Wolt

 12.1. Storitev Wolt je na voljo izključno osebam, ki so dopolnile vsaj 18 let.

 12.2. Uporabnik mora pri uporabi Storitve Wolt spoštovati vsa veljavna pravila in predpise, vključno s predpisi o nakupu alkohola ter tobačnih izdelkov. V obsegu, kolikor je v državi Uporabnika na voljo dostava alkohola, se lahko dostava alkoholnih pijač Uporabniku zavrne, če ta Woltovemu dostavljavcu, ki dostavi Naročilo, ne more predložiti identifikacijskega dokumenta s fotografijo, iz katerega je razvidno, da je Uporabnik dopolnil vsaj 18 let. Uporabniku se lahko dostava alkoholnih pijač zavrne tudi v drugih primerih, ki so predvideni v pravilih in predpisih v državi Uporabnika (npr. če Uporabnik kaže znake vinjenosti in podobno).

 12.3. Wolt stalno razvija Storitev Wolt in lahko delno ali v celoti spremeni ali odstrani različne dele Storitve Wolt, vključno s funkcijami, izdelki ter Partnerji, ki so na voljo v Storitvi Wolt.

 12.4. Uporabnik lahko pri uporabi Storitve Wolt naleti na vsebino ali informacije, ki so netočne, nepopolne, pozne, zavajajoče, nezakonite, žaljive ali drugače škodljive. Wolt praviloma ne pregleduje vsebin, ki jih zagotavljajo Partnerji. Wolt ne odgovarja za vsebine ali informacije tretjih oseb (vključno s Partnerji) ali kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi njihove uporabe ali zanašanja nanje.

 12.5. Vi ali Poslovna stranka odgovarja za pridobitev in vzdrževanje vseh naprav ali opreme (kot so telefoni) ter povezav, potrebnih za dostop do Storitve Wolt in njeno uporabo, ter vse s tem povezane stroške.

 12.6. Uporabnik ne sme: (i) uporabljati ali skušati uporabiti osebnega računa Wolt druge osebe in/ali dostopati do osebnih plačilnih podatkov druge osebe prek Storitve Wolt ali pri uporabi Storitve Wolt uporabljati osebnih plačilnih kartic druge osebe brez soglasja te druge osebe; (ii) kopirati, spreminjati ali ustvarjati izpeljanih del iz Storitve Wolt ali katerekoli povezane tehnologije; (iii) z obratnim inženiringom, dekompiliranjem, obratnim zbiranjem, dešifriranjem ali kakorkoli drugače skušati pridobiti izvorne kode Storitve Wolt ali katerekoli povezane tehnologije ali kateregakoli njenega dela; (iv) odstraniti nobenega obvestila o avtorskih pravicah, blagovne znamke ali drugega obvestila o lastninskih pravicah, vsebovanega v Storitvi Wolt ali na njej; (v) odstraniti, zakriti ali prekriti nobenega oglasa, vključenega v Storitev Wolt; (vi) zbirati, uporabljati, kopirati ali prenašati nobenih informacij, pridobljenih iz Storitve Wolt, brez Woltovega soglasja; (vii) uporabljati botov ali drugih avtomatiziranih načinov za uporabo Storitve Wolt; (viii) ustvariti računa Wolt z uporabo lažne identitete ali identitete druge osebe ali (ix) dostopati do Storitve Wolt na kakršenkoli drug način razen prek vmesnikov, ki jih izrecno zagotavlja Wolt, kot sta Aplikacija Wolt in Spletno mesto Wolt.

 12.7. Wolt ima pravico s takojšnjim učinkom odstraniti Uporabnika iz Storitve Wolt in/ali zavrniti ali preklicati katerokoli Naročilo Uporabnika, če: (i) Uporabnik zlorabi Storitev Wolt ali na kakršenkoli način škoduje uporabi Storitve Wolt ali Partnerjem ali Woltu ali Woltovim zaposlenim, (ii) Wolt utemeljeno sumi, da je Uporabnik pri uporabi Storitve Wolt izvedel goljufiva dejanja, (iii) Uporabnik odda lažno Naročilo (npr. tako, da ga ne plača ali ni prisoten na kraju dostave ali prevzema, da bi ga lahko sprejel) ali kakorkoli drugače ne izpolni obveznosti, ki izhajajo iz teh Pogojev storitve, ali (iv) obstaja utemeljen dvom glede pravilnosti ali verodostojnosti Naročila. Če Wolt prekliče Naročilo, ki je že bilo plačano, bo Wolt nakazal znesek Naročila na uporabniški račun ali Račun Wolt at Work, s katerega je Uporabnik opravil plačilo.

 12.8. Razen če je drugače navedeno, je upravljavec osebnih podatkov Uporabnikov, ki se zbirajo, družba Wolt Enterprises Oy. Družba Wolt Enterprises Oy obdeluje vse osebne podatke Uporabnika, ki se zberejo, v skladu z Woltovo izjavo o zasebnosti.

 12.9. Uporabnik mora pri uporabi Aplikacije Wolt in Storitve Wolt spoštovati veljavne pogoje tretjih oseb.

 12.10. Uporabnik zagotavlja in jamči, da (i) se ne nahaja v državi, za katero velja embargo vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA označila za državo, »ki podpira teroriste«; in (ii) ni vključen na noben seznam prepovedanih ali omejenih oseb, ki ga vodi vlada ZDA.

 

13. Trajanje in prenehanje

 13.1. Ti Pogoji storitve do nadaljnjega veljajo kot zavezujoča pogodba med Woltom in Uporabnikom, vse dokler Uporabnik uporablja Storitev Wolt.

 13.2. Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati Storitev Wolt. Wolt lahko kadarkoli trajno ali začasno preneha zagotavljati Storitev Wolt.

 

14. Pritožbe

 14.1. Prosimo, upoštevajte, da lahko kadarkoli pride do motenj v delovanju Storitve Wolt ali se ta trajno preneha zagotavljati. Storitev Wolt se lahko poleg tega začasno preneha zagotavljati. Ne uporabljajte Storitve Wolt za varnostno kopiranje kakršnihkoli podatkov. Četudi si Wolt razumno prizadeva zagotoviti platformo in storitve (vključno z novimi oz. začasnimi storitvami, kot so dostava brez kontakta, dostava z uporabo novejše tehnologije ali dostava artiklov iz novih kategorij) brez napak in pravočasno, Wolt ne daje nobenih jamstev ali garancij glede zanesljivosti, funkcionalnosti, pravočasnosti, kakovosti ali ustreznosti Storitve Wolt, njenih delov ali katere koli storitve, ki jo ponuja Wolt. Wolt ne zagotavlja ali obljublja ničesar, kar ni izrecno omenjeno v teh pogojih.  

14.2. Partner je zavezan pripraviti Naročilo z vsebino, ki jo je naročil Uporabnik, in v roku, navedenem v Storitvi Wolt. Uporabnik lahko v primeru kakršnekoli napake pri Naročilu (ali njegovi dostavi) stopi v stik z Woltovo službo za pomoč strankam, ki mu bo zagotovila pomoč v imenu Partnerja, in sicer prek klepeta s službo za pomoč strankam v aplikaciji ali po e-pošti na naslovu support@wolt.com, ali pa stopi v stik neposredno s Partnerjem.

 14.3. Partner izključno odgovarja za morebitne napake v zvezi z vsebino in pripravo Naročila ali druge pomanjkljivosti pri izpolnitvi Prodajne pogodbe.

 14.4. Če Uporabnik ugotovi pomanjkljivosti pri izpolnitvi Prodajne pogodbe, mora morebitno reklamacijo takoj posredovati Woltu ali Partnerju, skupaj z jasnim opisom ugotovljenih pomanjkljivosti.

 14.5. Apple nima nikakršne obveznosti zagotavljati kakršnihkoli vzdrževalnih in podpornih storitev v zvezi z Aplikacijo Wolt. V obsegu, kolikor veljavna zakonodaja zahteva kakršnokoli vzdrževanje ali podporo, smo takšno vzdrževanje ali podporo dolžni zagotoviti mi, in ne Apple. V obsegu, kolikor po zakonu obstaja kakršnokoli jamstvo, ki se mu ni mogoče odpovedati, smo za takšno jamstvo odgovorni izključno mi, in ne Apple. Mi, in ne Apple, smo odgovorni za obravnavo vseh zahtevkov Uporabnika ali katerekoli tretje osebe v zvezi z Aplikacijo Wolt za iOS ali Uporabnikovim posedovanjem in/ali uporabo Aplikacije Wolt za iOS, kar med drugim vključuje: (i) zahtevke v zvezi z odgovornostjo za izdelke; (ii) kakršnekoli zahtevke glede neskladnosti Aplikacije Wolt za iOS s katerokoli pravno ali zakonsko zahtevo ter (iii) zahtevki, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu potrošnikov ali zasebnosti ali druge podobne zakonodaje, vključno v zvezi z uporabo ogrodij HealthKit in HomeKit v Aplikaciji Wolt za iOS.

 

15. Veljavno pravo in reševanje sporov

 15.1. Za te Pogoje storitve in njihovo razlago se uporablja finsko pravo, razen če se Uporabnik nahaja v Češki republiki, Grčiji, Izraelu, Srbiji, na Poljskem, v Azerjbajdžanu, Kazakhstanu ali na Slovaškem; v tem primeru se za te Pogoje storitve ter njihovo razlago uporablja pravo države, v kateri se nahaja Uporabnik.

 15.2. Če ste potrošnik, prosimo, upoštevajte, da ne morete biti prikrajšani za pravice, ki jih imate na podlagi obvezne zakonodaje o varstvu potrošnikov države, v kateri imate stalno prebivališče.

 15.3. Za spore, ki izhajajo iz teh Pogojev storitve, je pristojno okrožno sodišče v Helsinkih, razen če se Uporabnik nahaja v Češki republiki, Grčiji, Izraelu ali Srbiji, na Poljskem, v Azerbajdžanu, Kazakhstanu ali Slovaškem; v tem primeru so za reševanje takšnih sporov pristojna stvarno pristojna sodišča v državi, v kateri se nahaja Uporabnik. Ne glede na zgornje določbe ima potrošnik vedno pravico sprožiti postopek pred pristojnim sodiščem v kraju svojega stalnega prebivališča. Če ste Uporabnik s stalnim prebivališčem v EU, lahko vi in Wolt za reševanje sporov uporabite tudi platformo za spletno reševanje sporov, ki jo upravlja Evropska komisija. Platforma je na voljo na spletnem mestu ec.europa.eu/odr. Spor lahko predložite tudi odboru za potrošniške spore ali ustrezni drugi ustanovi za izvensodno reševanje sporov v državi svojega stalnega prebivališča (kot je npr. odbor za potrošniške spore, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, na Finskem, trgovinski inšpektorat, coi.cz, v Češki republiki ali stalno sodišče za sporazumno reševanje potrošniških sporov pri pristojnem provincialnem uradu trgovinskega inšpektorata, uokik.gov.pl, na Poljskem).

 

16. Spremembe

 16.1. Ti Pogoji storitve za uporabnike se lahko spremenijo.

 16.2. Wolt bo objavil spremenjene Pogoje storitve za uporabnike na Spletnem mestu Wolt in bo Uporabnika obvestil o spremembi Pogojev storitve v Storitvi Wolt ali po e-pošti na naslovu, ki ga je Uporabnik navedel v Storitvi Wolt, pred začetkom veljavnosti takšnih sprememb. Če Uporabnik ne soglaša z Woltovimi spremenjenimi Pogoji storitve, mora prenehati uporabljati Storitev Wolt.

 

17. Prenos pravic in obveznosti

 17.1. Wolt lahko v celoti ali delno prenese katerokoli svojo pravico ali obveznost po teh pogojih na povezano družbo ali naslednika ali na kupca ali prevzemnika njegovega poslovnega premoženja, povezanega s Storitvijo Wolt, brez Uporabnikovega predhodnega soglasja, v obsegu dopuščenim v skladu z veljavnim pravom.

 17.2. Uporabnik ne sme niti v celoti niti delno prenesti nobene svoje pravice ali obveznosti po teh pogojih.

*****

Posodobljeno 17. 7. 2019 

 

WOLTOVA IZJAVA O ZASEBNOSTI

 

Družba Wolt Enterprises Oy in nekatere druge družbe skupine Wolt (v nadaljnjem besedilu: Wolt ali mi) obdelujejo osebne podatke uporabnikov Woltovih storitev naročanja hrane (v nadaljnjem besedilu: Aplikacija Wolt) ter obiskovalcev spletnega mesta wolt.com (v nadaljnjem besedilu: Spletno mesto).

 Besedna zveza »Storitve Wolt« v tej Izjavi o zasebnosti skupaj pomeni Spletno mesto in Aplikacijo Wolt. Beseda »Uporabnik« ali »vi« v tej Izjavi o zasebnosti skupaj pomeni naše stranke in stranke družb naše skupine, predstavnike ter druge pooblaščene uporabnike naših poslovnih strank, potencialne stranke in uporabnike Storitev Wolt.

 V naši Izjavi o zasebnosti je med drugim pojasnjeno, katere vrste osebnih podatkov obdelujemo, kako obdelujemo osebne podatke in kako lahko uveljavljate svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (npr. pravico do ugovora in pravico dostopa).

 Za nekatere naše storitve lahko velja ločena politika zasebnosti. Če za posamezno storitev velja ločena politika zasebnosti, jo bomo objavili v zvezi z zadevno storitvijo.

 Ta Izjava o zasebnosti se lahko vsakokrat posodobi glede na spremembe praks pri obdelavi podatkov ali zaradi drugih razlogov. Trenutna različica je na voljo na Spletnem mestu. Brez ustreznega obvestila ne bomo bistveno spremenili te Izjave o zasebnosti ali zmanjšali pravic Uporabnikov po tej Izjavi o zasebnosti.

 

1. UPRAVLJAVEC(-I) PODATKOV

 Ta Izjava o zasebnosti velja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Wolt.

 Družba Wolt Enterprises Oy in lokalna družba skupine Wolt v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Uporabnikov v spodaj navedenih državah delujeta kot skupna upravljavca podatkov. To pomeni, da družba Wolt Enterprises Oy in lokalna družba skupine Wolt skupaj določata namene in načine obdelave osebnih podatkov. Skupni upravljavci za posamezne države so naslednji:

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praga 1, Češka republika, matična številka 07030550, za Uporabnike v Češki republiki,
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Varšava, Poljska, matična številka 0000745637, za Uporabnike na Poljskem,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Izrael, matična številka 51-588715-6, za Uporabnike v Izraelu (za uporabnike v Izraelu, prosimo, upoštevajte, da izraz »upravljavec«, kot se uporablja v tej Izjavi o zasebnosti, pomeni »lastnika podatkovne zbirke«, kot se ta izraz uporablja v izraelskem Zakonu o varstvu zasebnost, 5741-1981),
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Atene, Grčija, matična številka 147811001000, za Uporabnike v Grčiji,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Beograd, Srbija, matična številka 21408930, za Uporabnike v Srbiji,
 • Wolt Azerbaijan LLC, Falez Plaza, 6th floor, 4/189 Hasan Aliyev Street, AZ1078 Baku, Azerbajdžan, matična številka 1404631321, za Uporabnike v Azerbajdžanu,
 • Wolt Technologies Kazakhstan LLP, 404, 4th floor, Block 1Б, Nurly Tau Business Center, Al-Farabi avenue, 19, 050059, Almaty, Kazakhstan, če se Uporabnik nahaja v Kazakhstanu,
 • Wolt Slovensko s. r. o. , Šoltésovej 14 811 08 Bratislava - Staré Mesto, Slovaška republika, matična številka 52 396 771, ID za DDV 2121036093, za Uporabnike na Slovaškem.

 Družba Wolt Enterprises Oy je bila imenovana za odgovorno za obravnavo vseh zahtev in vprašanj posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani skupine Wolt v imenu lokalnih skupnih upravljavcev.

 Družba Wolt Enterprises Oy v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Uporabnikov v državah, ki niso navedene zgoraj, deluje kot izključni upravljavec podatkov.

 

2. WOLTOVI KONTAKTNI PODATKI

 Ime: Wolt Enterprises Oy
Matična številka: 2646674-9

Poštni naslov: Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finska

E-poštni naslov: support@wolt.com

wolt.com

Kontaktna oseba: Oskari Pétas

 

3. OSEBNI PODATKI, KI SE OBDELUJEJO, IN VIRI PODATKOV

 Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, se delijo na dve splošni kategoriji podatkov: uporabniške podatke in analitične podatke.

 Uporabniški podatki

 Uporabniški podatki so osebni podatki, ki jih zberemo neposredno od vas oziroma od poslovne stranke, v imenu katere uporabljate Storitve Wolt (v nadaljnjem besedilu: Poslovna stranka). Uporabniške podatke lahko zbiramo od Uporabnikov in Poslovnih strank na različne načine, med drugim ob sklenitvi pogodbe o zagotavljanju storitev s Poslovno stranko, ali ko se Uporabniki registrirajo v Storitve Wolt, prijavijo na elektronske novice ali izpolnijo obrazec. Poleg tega, prosimo, upoštevajte, da zbiramo tudi podrobnosti o transakcijah in plačilih, ki jih opravite prek Storitev Wolt.

 

Uporabniški podatki, ki so potrebni za uporabo Storitev Wolt

 Naslednji osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, so potrebni za pravilno izpolnitev pogodbe med vami ter nami, kot tudi za naš zakoniti interes za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti do Poslovnih strank in za izpolnitev naših zakonskih obveznosti.

 Po sklenitvi pogodbe o zagotavljanju storitev med nami in Poslovno stranko nam Poslovna stranka zagotovi vaše polno ime ter e-poštni naslov. 

 Ko se registrirate v Storitve Wolt in ustvarite uporabniški račun, nam morate zagotoviti naslednje podatke:

 • polno ime
 • telefonsko številko 
 • e-poštni naslov 
 • podatke o svojih plačilnih instrumentih, kot so številke vaših plačilnih instrumentov ter datumi prenehanja veljavnosti vaših plačilnih instrumentov (ti so potrebni za naročanje hrane prek Storitev Wolt, vendar jih Wolt ne shranjuje, saj za obdelavo plačil uporablja zunanjega izvajalca plačilnih storitev)

 Uporabniški podatki, ki nam jih zagotovite prostovoljno

 Svojo uporabniško izkušnjo lahko izboljšate tako, da nam zagotovite naslednje podatke: 

 •  Dodatne podatke računa:
  - fotografijo
  - naslov za dostavo
  - podatke o lokaciji (v kolikor vključite dovoljenje, da Wolt lahko upravlja s podatki o vaši lokaciji)
  - druge informacije, ki nam jih posredujete pri ustvarjanju računa ali kasneje ob spremembah nastavitev vašega računa)
 • Druge podatke. Obdelujemo lahko tudi druge podatke, ki nam jih zagotovite prostovoljno, kot so:
  - informacije, ki nam jih posredujete z ocenjevanjem naših storitev
  - informacije o vključitvah in izključitvah iz promocijskih kampanj (opt-in in opt-out)
  - informacije, ki nam jih posredujete preko telefona, emaila ali pogovornega okna v aplikaciji, vključno s posnetki klicev, ki jih opravite z našo službo podpore

Poleg uporabniških podatkov, ki jih zberemo od vas in Poslovne stranke, obdelujemo določene vaše osebne podatke, ki jih zagotovijo zunanji izvajalci storitev. 

 Če povežete svoj račun ali se vanj vpišete s Facebookom, Facebook z nami deli vaše osebne podatke, kot so vaša profilna slika, vzorec vaših prijateljev na Facebooku in vaša ID-številka na Facebooku. 

 Analitični podatki

 Čeprav analitičnih podatkov običajno ne uporabljamo, da bi vas prepoznali kot posameznika, vas je bodisi iz teh podatkov samih bodisi iz teh podatkov v kombinaciji ali povezavi z uporabniškimi podatki včasih mogoče prepoznati. V takšnih primerih se lahko tudi analitični podatki v skladu z veljavno zakonodajo štejejo za osebne podatke in jih bomo kot takšne obravnavali.

 Ko obiščete ali uporabljate Storitve Wolt, lahko samodejno zbiramo naslednje analitične podatke:

 • Podatke o napravi. Zbiramo naslednje podatke v zvezi s tehnično napravo, ki jo uporabljate za uporabo Storitev Wolt:
  - naprava in identifikacijska številka naprave, IMEI številka naprave
  - država
  - IP naslov
  - tip in verzija brskalnika
  - operacijski sistem
  - internetni operater
  - identifikator oglaševanja na vaši napravi
  - identifikator obiskovalca
 • Podatke o uporabi. Zbiramo podatke o vaši uporabi Storitev Wolt, kot so:
  - čas, ki ste ga preživeli na Wolt Storitvah
  - interakcije z Storitvami Wolt
  - informacije o vaših naročilih, narejenih preko Wolt Storitev
  - URL naslov spletne strani, ki ste jo obiskali pred obiskom Wolt Storitve in spletne strani, ki ste jo obiskali po obisku Wolt Storitve
  - datum in ura obiska Wolt Storitev
  - sekcije Wolt Storitev, ki ste jih obiskali
  - storitve, ki ste jih iskali medtem ko ste uporabljali Storitve Wolt

Piškotki

Za zbiranje in shranjevanje analitičnih podatkov ter drugih podatkov o Uporabnikih med obiskom Storitev Wolt uporabljamo različne tehnologije, vključno s piškotki in spletnimi svetilniki.

 Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se pošljejo in shranijo v vašo napravo ter nam omogočajo prepoznati obiskovalce Storitev Wolt, olajšati uporabo Storitev Wolt in ustvariti zbirne podatke o naših obiskovalcih. To nam pomaga izboljšati Storitve Wolt in Uporabnikom zagotoviti boljšo storitev. Piškotki ne škodujejo vaši napravi ali datotekam. Piškotke uporabljamo za prilagajanje Storitev Wolt in informacij, ki jih zagotavljamo glede na individualne interese Uporabnikov. 

 Uporabniki se lahko odločijo nastaviti svoj spletni brskalnik tako, da zavrne piškotke ali jih opozori, ko se ti pošljejo. Informacije o tem, kako lahko prilagodite nastavitve piškotkov na nekaterih priljubljenih brskalnik, med drugim najdete na naslednjih povezavah: 

 Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

 Prosimo, upoštevajte, da nekateri deli Storitev Wolt morda ne bodo pravilno delovali, če zavrnete uporabo piškotkov.

 Spletni svetilnik je tehnologija, ki omogoča prepoznavo bralcev spletnih mest in elektronskih sporočil, npr. za ugotavljanje, ali je bilo elektronsko sporočilo prebrano. 

 Storitve spletne analitike

 Storitve Wolt uporabljajo Google Analytics in druge storitve spletne analitike za zbiranje analitskih podatkov, pripravo poročil o uporabi s strani obiskovalcev ter izboljšavo Storitev Wolt. Za podrobnosti o storitvi Google Analytics obiščite spletno stran Google Analytics. Za izključitev storitve Google Analytics lahko uporabite naslednje orodje za brskalnik: Dodatek za brskalnik za izključitev storitve Google Analytics.

 Oglaševalski identifikatorji in identifikatorji obiskovalcev

 Storitve Wolt uporabljajo psevdonimizirane identifikatorje za sledenje in predvidevanje vaše uporabe aplikacije ter storitev in vaših preferenc.

 Uporabo teh identifikatorjev lahko izključite tako, da spremenite nastavitve svojega operacijskega sistema, kot sledi:

 Oglaševalske identifikatorje lahko na mobilnih napravah z iOS izključite tako, da vklopite možnost Limit Ad Tracking (Settings à Privacy à Advertising à Limit Ad Tracking). Za več informacij o oglaševalskem identifikatorju si oglejte Applovo spletno stran Oglaševanje in zasebnost.

 Woltove identifikatorje obiskovalcev lahko na mobilnih napravah z iOS in Androidom izključite tako, da spremenite svoje nastavitve (za iOS: Settings à Wolt à Wolt settings à Limit Tracking; za Android: Aplikacija Wolt à zavihek Profile à ikona za nastavitve v zgornjem desnem kotu).

 

4. NAMENI IN ZAKONITA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

 Nameni

 Wolt obdeluje vaše osebne podatke za več namenov:

 Za zagotavljanje Storitev Wolt in izpolnitev pogodbenih obveznosti (pravna podlaga: izpolnitev pogodbe in zakoniti interes)

 Wolt obdeluje vaše osebne podatke, da bi vam lahko na podlagi pogodbe med vami in Woltom ali med Poslovno stranko in Woltom zagotovil Storitve Wolt. 

 Podatke uporabljamo npr. za obdelavo vaših plačil ali morebitnih vračil (kjer je ustrezno) in za zagotovitev informacij, potrebnih za pripravo ali dostavo vašega naročila, svojim partnerjem (restavracijam ali dostavnim službam). Če stopite v stik z našo službo za pomoč strankam, bomo podatke, ki nam jih zagotovite, uporabili za odgovore na vaša vprašanja ali rešitev vaše pritožbe. 

Za svoje zakonske obveznosti (pravna podlaga: izpolnitev zakonske obveznosti)

Wolt obdeluje podatke za upravljanje in izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti. To vključuje obdelavo podatkov za izpolnitev knjigovodskih obveznosti in zagotavljanje informacij pristojnim organom, kot so davčni organi.

Za obravnavanje terjatev in sodne postopke (pravna podlaga: zakoniti interes)

Wolt lahko obdeluje podatke v zvezi z obravnavo terjatev, izterjavo dolgov in sodnimi postopki. Podatke lahko obdelujemo tudi za preprečevanje goljufij in zlorabe naših storitev ter zagotavljanje varnosti podatkov, sistemov in omrežij.

 Za komunikacijo s strankami in trženje (pravna podlaga: zakoniti interes)

 Wolt obdeluje vaše osebne podatke za komunikacijo z vami v zvezi s Storitvami Wolt in obveščanje o spremembah v zvezi z njimi. Vaše osebne podatke uporabljamo tudi, da vam tržimo Storitve Wolt. 

 Za izboljševanje kakovosti in analize trendov (pravna podlaga: zakoniti interes)

 Podatke o vaši uporabi Storitev Wolt lahko obdelujemo tudi za izboljševanje kakovosti Storitev Wolt, npr. z analiziranjem trendov pri uporabi Storitev Wolt. Da bi zagotovili, da naše storitve izpolnjujejo vaše potrebe, se lahko osebni podatki uporabljajo za namene, kot so ankete o zadovoljstvu strank. Kadar je mogoče, to počnemo le z uporabo zbirnih podatkov, ki ne omogočajo osebne prepoznave.

 Pravne podlage za obdelavo

 Wolt obdeluje vaše osebne podatke za izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti do vas ali Poslovne stranke in za izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti. Poleg tega lahko vaše osebne podatke obdelujemo za uresničevanje svojega zakonitega interesa za izvajanje, vzdrževanje in razvoj svoje poslovne dejavnosti ter ustvarjanje in ohranjanje poslovnih odnosov s strankami. Pri odločanju o uporabi vaših podatkov na podlagi svojih zakonitih interesov pretehtamo lastne interese glede na vašo pravico do zasebnosti in vam npr. omogočimo preprosto zavrnitev trženjskih sporočil ter vedno, kadar je mogoče, uporabljamo psevdonimizirane podatke ali podatke, ki ne omogočajo osebne prepoznave.

 Pri nekaterih delih Storitev Wolt vas lahko prosimo za privolitev v obdelavo osebnih podatkov. V tem primeru lahko privolitev kadarkoli prekličete.

 Za uporabnike v Izraelu: z vstopom ali povezavo v Storitve Wolt, dostopom do njih ali njihovo uporabo soglašate s pogoji, določenimi v tej Izjavi o zasebnosti, vključno z zbiranjem, obdelavo, prenosom in uporabo vaših osebnih podatkov, ki se zberejo v okviru Storitev Wolt. Če ne soglašate s katerokoli določbo te Izjave o zasebnosti, ne smete dostopati do Storitev Wolt ali jih uporabljati. Poleg tega potrjujete, da nam niste dolžni zagotoviti svojih osebnih podatkov in da nam takšne podatke zagotavljate prostovoljno.

 

5. PRENOS V DRŽAVE ZUNAJ EVROPE

 Wolt praviloma shranjuje vaše osebne podatke znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vendar pa imamo zunanje izvajalce storitev in izvajamo dejavnosti na več geografskih lokacijah. Tako mi kot naši zunanji izvajalci lahko zato prenesemo vaše osebne podatke v države oziroma do njih dostopamo iz držav zunaj Evropskega gospodarskega prostora oziroma države stalnega prebivališča Uporabnika. 

 Izvajamo ustrezne ukrepe, da bi zagotovili ustrezno raven zaščite osebnih podatkov Uporabnikov v državah, v katerih se obdelujejo. Pri prenosu osebnih podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora zagotavljamo ustrezno zaščito z vrsto pogodb z zunanjimi izvajalci na podlagi standardnih pogodbenih klavzul ali z ustreznimi drugimi varnostnimi ukrepi, kot je okvir zasebnostnega ščita

 Za več informacij o prenosu osebnih podatkov se lahko obrnete na nas na zgoraj navedenih naslovih. 

 

6. PREJEMNIKI

Vaše osebne podatke delimo le znotraj Woltove organizacije, če in kolikor je to utemeljeno potrebno za namene te Izjave o zasebnosti.

Vaših osebnih podatkov ne delimo s tretjimi osebami zunaj Woltove organizacije, razen naslednjih izjem:

Za namene, določene v tej Izjavi o zasebnosti, in s pooblaščenimi izvajalci storitev

V obsegu, kolikor tretje osebe (kot so restavracija, ki pripravi vaše naročilo, dostavna služba, ki ga dostavi, in Poslovna stranka, ki ga plača) potrebujejo dostop do osebnih podatkov za potrebe zagotavljanja Storitev Wolt, tem tretjim osebam posredujemo vaše podatke. Poleg tega lahko vaše podatke v obdelavo posredujemo tudi svojim povezanim družbam ali pooblaščenim izvajalcem storitev, ki za nas zagotavljajo storitve (vključno s hrambo podatkov, računovodstvom, prodajo in trženjem), in izvajalcem plačilnih storitev, ki obdelujejo vaša plačila.

Kadar podatke obdelujejo tretje osebe v imenu Wolta, izvajamo ustrezne pogodbene in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili, da se vaši podatki obdelujejo izključno za namene, navedene v tej Izjavi o zasebnosti, v skladu z vso veljavno zakonodajo ter predpisi in našimi navodili ter ob upoštevanju ustreznih obveznosti glede zaupnosti in varnostnih ukrepov.

Prosimo, upoštevajte, da se osebni podatki, ki jih zagotovite neposredno tretjim osebam, npr. prek povezave v Storitvah Wolt, obdelujejo v skladu z njihovimi politikami in standardi.

Zaradi pravnih razlogov in za sodne postopke

Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami zunaj Wolta, če v dobri veri menimo, da sta dostop do osebnih podatkov in njihova uporaba utemeljeno potrebna za: (i) zagotovitev skladnosti s katerimkoli veljavnim zakonom, predpisom in/ali sodno odločbo; (ii) odkrivanje ter preprečevanje goljufij, kriminala in varnostnih ali tehničnih težav ter druge ukrepe v zvezi s tem in/ali (iii) varovanje interesov ter premoženja ali zagotavljanje varnosti Wolta, Uporabnikov ali javnosti, kolikor je to skladno z zakonodajo. Kadar bo mogoče, vas bomo obvestili o takšni obdelavi.

Zaradi drugih zakonitih razlogov

Če bo Wolt udeležen v združitvi, prevzemu ali odprodaji premoženja, lahko vaše osebne podatke prenesemo tretji osebi, ki bo udeležena pri tem. Vendar pa bomo še naprej zagotavljali zaupnost vseh varnost podatkov. Vse zadevne Uporabnike bomo obvestili, ko se njihovi osebni podatki prenesejo ali zanje začne veljati druga izjava o zasebnosti. 

Z vašo izrecno privolitvijo

Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami zunaj Wolta, kadar v to izrecno privolite. To privolitev imate pravico kadarkoli brezplačno preklicati. Če želite to pravico uveljavljati, stopite v stik z nami.

 

7. OBDOBJE HRAMBE

Wolt vaših osebnih podatkov ne hrani dlje, kot je zakonsko dovoljeno in potrebno za zagotavljanje Storitev Wolt ali njihovih zadevnih delov. Obdobje hrambe je odvisno od narave podatkov in namenov obdelave. Najdaljše možno obdobje se torej razlikuje glede na uporabo.

Večina osebnih podatkov v zvezi z uporabniškim računom Uporabnika za Storitve Wolt se izbriše 90 dni po tem, ko Uporabnik izbriše svoj uporabniški račun za Storitve Wolt. Del osebnih podatkov v zvezi z uporabniškim računom Uporabnika za Storitve Wolt se nato lahko shrani le tako dolgo, kolikor njihovo obdelavo zahteva zakonodaja ali je ta utemeljeno potrebna za izpolnitev naših zakonskih obveznosti ali uresničevanje naših zakonitih interesov, kot so obravnava terjatev, knjigovodstvo, notranje poročanje in poravnave. Vsi osebni podatki v zvezi z uporabniškim računom Uporabnika za Storitve Wolt se izbrišejo najpozneje 10 let po tem, ko Uporabnik izbriše svoj uporabniški račun za Storitve Wolt, z izjemo osebnih podatkov, ki so potrebni v določenih redkih primerih, kot so sodni postopki.

Analitske podatke Uporabnikov, ki nimajo računa za Storitve Wolt, hranimo 90 dni.

 

8. VAŠE PRAVICE

Pravica dostopa

Imate pravico, da dostopate do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in se z njimi seznanite. Določene podatke si lahko ogledate v uporabniškem računu za Storitve Wolt, lahko pa tudi zahtevate kopijo svojih osebnih podatkov.

Pravica do preklica privolitve

Kadar obdelava temelji na privolitvi Uporabnika, lahko Uporabnik to privolitev kadarkoli brezplačno prekliče. Zaradi preklica privolitve boste morda imeli manj možnosti pri uporabi Storitev Wolt. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem.

Pravica do popravka

Imate pravico do popravka ali dopolnitve nepravilnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki jih hranimo. Nekatere osebne podatke lahko popravite ali posodobite v uporabniškem računu za Storitve Wolt. 

Pravica do izbrisa

Zahtevate lahko tudi, naj izbrišemo vaše osebne podatke iz svojih sistemov. Takšno zahtevo bomo izpolnili, razen če imamo utemeljen razlog, da podatkov ne izbrišemo. 

Pravica do ugovora

Imate pravico do ugovora zoper določeno uporabo vaših osebnih podatkov, če se ti podatki obdelujejo za druge namene, razen kolikor je potrebno za zagotavljanje Storitev Wolt ali izpolnitev zakonske obveznosti. Če podate ugovor zoper nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, boste morda imeli manj možnosti pri uporabi Storitev Wolt.

Pravica do omejitve obdelave

Zahtevate lahko omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, npr. kadar je vaša zahteva za izbris ali popravek ali ugovor v obravnavi in/ali kadar nimamo zakonitih razlogov za obdelavo vaših podatkov. Vendar pa boste zaradi tega morda imeli manj možnosti pri uporabi Storitev Wolt.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico prejeti osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili, v strukturirani obliki v splošno uporabljanem formatu in neodvisno prenašati te podatke tretjim osebam.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate tako, da nam na zgoraj navedene naslove pošljete dopis ali elektronsko sporočilo z naslednjimi podatki: vašim polnim imenom, naslovom, e-poštnim naslovom in telefonsko številko. Zahtevamo lahko dodatne informacije, ki so potrebne za potrditev vaše istovetnosti. Zahteve, ki se neutemeljeno ponavljajo, so pretirane ali so očitno neutemeljene, lahko zavrnemo ali vam zanje zaračunamo. 

 

9. NEPOSREDNO TRŽENJE

Uporabnik ima pravico prepovedati uporabo svojih osebnih podatkov za neposredno trženje, tržne raziskave in oblikovanje profilov za namene neposrednega trženja, in sicer tako, da stopi v stik z nami na zgoraj navedenih naslovih, ali z uporabo funkcionalnosti Storitev Wolt ali možnosti odjave, ki je ponujena v zvezi s kakršnimikoli neposrednimi trženjskimi sporočili.

 

10. VLOŽITEV PRITOŽBE

Če Uporabnik meni, da naša obdelava osebnih podatkov ni skladna z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, lahko vloži pritožbi pri lokalnem nadzornem organu za varstvo podatkov na Finskem, tj. pri Varuhu osebnih podatkov (tietosuoja.fi). Uporabnik lahko vloži pritožbo tudi pri lokalnem nadzornem organu za varstvo podatkov v državi svojega stalnega prebivališča.

 

11. VARNOST PODATKOV

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo, varujemo z upravnimi, organizacijskimi, tehničnimi in fizičnimi varnostnimi ukrepi. Ti ukrepi npr., kadar je primerno, vključujejo šifriranje, psevdonimizacijo, požarne zidove, varovane objekte in sisteme za nadzor dostopa. Naše varnostne kontrole so zasnovane tako, da zagotavljajo ustrezno raven zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti podatkov ter možnost njihove obnovitve. Storitve Wolt, sisteme in druga sredstva redno preizkušamo, da bi odkrili varnostne ranljivosti.

Če kljub varnostnim ukrepom pride do kršitve varnosti, za katero je mogoče pričakovati, da bo negativno vplivala na zasebnost Uporabnikov, bomo o kršitvi takoj, ko bo mogoče, obvestili vse zadevne Uporabnike in druge prizadete osebe ter pristojne organe, kadar to zahteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov.

Guidelines for Wolt Partners