Cantina de Frida

Latinoamerička strast je naš tajni sastojak

PREDJELA / TAPASI

SOPE/SUPE

SALATE

SANTA FE

ASADO

BURGER STATION

PINCHOS

PRILOZI

SALSA/PRELIVI