Tri Šešira

Otvoren 1864.

Wolt Specials

DNEVNA PONUDA

HLADNA PREDJELA

OBROK SALATE

TOPLA PREDJELA