Användarvillkor

Genom att använda Wolt-tjänsten accepterar du dessa användarvillkor (”Användarvillkor”).

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant före du använder Wolt-tjänsten. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, vänligen avstå från att använda Wolt-tjänsten. Dessa Användarvillkor är tillämpliga på all användning av Wolt-tjänsten och även på Köpeavtalen som ingås mellan dig och en Partner. En mer detaljerad beskrivning av Wolt-tjänsten och information om systemkrav finns tillgänglig på wolt.com

Om du har ett Wolt at Work-konto gäller även dessa Användarvillkor för den organisationskund som har gett dig tillgång till Wolt at Work-funktionen (”Organisationskund”) med hänsyn till Beställningar lagda av dig genom Wolt at Work-funktionen. Om dessa Användarvillkor avviker från Wolts villkor för verksamheter som gäller för Organisationskunden, ska dock Wolts villkor för verksamheter äga företräde. 

Dessa Användarvillkor ingås enbart mellan oss och Användaren, och inte med Apple Inc., och Apple Inc. ansvarar inte för Wolt-appen och dess innehåll. Du accepterar att Apple Inc., och dotterbolag till Apple Inc. (”Apple”), är berättigade tredje parter under Användarvillkoren, och efter ditt godkännande av Användarvillkoren kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa Användarvillkoren mot dig i egenskap av en berättigad tredje part under Användarvillkoren.

1. Definitioner

Partner betyder en restaurang eller någon annan typ av partner som har undertecknat ett partneravtal med Wolt och som erbjuder sina produkter och leveranstjänster, i tillämplig utsträckning, genom Wolt-tjänsten.

Köpeavtalet betyder ett avtal för köpet av de av Partnerns produkter och eventuella leveranstjänster som beställs genom en Beställning. Med hänsyn till Beställningar som läggs genom Wolt at Work-funktionen, utgör Köpeavtalet ett bindande avtal mellan Partnern och Organisationskunden. Med hänsyn till Beställningar som läggs genom att Användaren använder någon annan betalningsmetod, utgör Köpeavtalet ett bindande avtal mellan Partnern och Användaren.

Wolt” betyder:

 • Wolt Enterprises Oy, Anttigatan 1, 00100 Helsingfors, Finland, om Användaren befinner sig i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Georgien eller Kroatien,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prag 1, Tjeckien, om Användaren befinner sig i Tjeckien,
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polen, om Användaren befinner sig i Polen,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Israel, om Användaren befinner sig i Israel,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Aten, Grekland, om Användaren befinner sig i Grekland,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgrad, Serbien, om Användaren befinner sig i Serbien.

Wolt-appen” betyder en digital applikation vid namn “Wolt” som tillhandahålls av Wolt till fysiska och juridiska personer för beställning av produkter från Wolts Partners. 

Wolt at Work-konto” betyder ett användarkonto i Wolt-appen varpå Wolt at Work-funktionen har tillagts.

Wolt at Work-funktion” betyder den betalningsmetod och den funktion i Wolt-appen, varigenom Organisationskundens auktoriserade Användare kan lägga Beställningar på Organisationskundens bekostnad.

Wolt-tjänsten” betyder både Wolt-appen och Wolts hemsida wolt.com och andra ytterligare webbplatser som anges på wolt.com.

Användare”, ”du” eller ”dig” betyder en fysisk person som använder Wolt-tjänsten.

2. Wolts identitet

 • Wolt Enterprises Oy, Anttigatan 1, 00100 Helsingfors, Finland, organisationsnummer 2646674-9, momsregistreringsnummer FI26466749, om Användaren befinner sig i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Georgien eller Kroatien,

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prag 1, Tjeckien, organisationsnummer 07030550, momsregistreringsnummer CZ07030550, om Användaren befinner sig i Tjeckien,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polen, registrerat i det polska näringslivsregistret under the National Court Register, som förvaras hos den allmänna domstolen för huvudstaden Warszawa i Warszawa, XII Business Department of the National Court Register, under KRS-nummer 0000745637 och momsregistreringsnummer NIP 7010846311, om Användaren befinner sig i Polen,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Israel, organisationsnummer 51-588715-6, momsregistreringsnummer 515887156, om Användaren befinner sig i Israel,

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Aten, Grekland, organisationsnummer 147811001000, momsregistreringsnummer EL801047822, om Användaren befinner sig i Grekland,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgrad, Serbien, organisationsnummer 21408930, momsregistreringsnummer 110976122, om Användaren befinner sig i Serbien,      

 • Använt namn: ”Wolt”,

Information om Wolts Partners och deras produkter och tjänster kommer att tillhandahållas genom Wolt-appen och på Wolts webbplats.

3. Beskrivning av Wolt-tjänsten

3.1. Wolt tillhandahåller en plattform där Användaren kan köpa matprodukter och leveranstjänster från den Partner Användaren väljer. I Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Kroatien och Israel tillhandahåller Wolt, inte Partnern, även leverans av matprodukterna från vissa Partners om leverans begärs.

3.2. Wolts Partners tillhandahåller information om sina produkter och tjänster genom Wolt-tjänsten, inklusive information om menyer och priser. Ytterligare villkor uppställda av Partnern kan komma att tillämpas vid köp av Partnerns produkter och tjänster. För det fall sådana ytterligare villkor uppställs framgår detta av Wolt-tjänsten. När Användaren har valt vilka av Partnerns produkter och tjänster som önskas, lägger Användaren en bindande beställning att köpa produkterna och tjänsterna från Partnern mot de villkor som presenterats för Användaren i Wolt-tjänsten före beställningen lades (“Beställningen”). Efter att ha mottagit Beställningen kommer Wolt att förmedla informationen rörande Beställningen till Partnern. När Beställningen är accepterad av Partnern och Wolt har tillhandahållit Användaren en beställningsbekräftelse för Partnerns räkning, ingår Användaren eller Organisationskunden och Partnern i Köpeavtalet. Wolt tillhandahåller ett kvitto till Användaren för Partnerns räkning (om inte lagstiftning i landet som Användaren befinner sig i kräver att Partnern tillhandahåller kvittot direkt till Användaren). Användare eller Organisationskunder i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Kroatien och Israel ingår även, i samband med att Beställningen accepteras och beställningsbekräftelsen tillhandahålls Användaren, ett bindande avtal med Wolt avseende köpet av de leveranstjänster som Användaren beställt genom Wolt-tjänsten (om några). För Användare i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Kroatien och Israel omfattar Köpeavtalet endast Partnerns produkter. 

3.3. Den Partner som valts av Användaren ska förbereda (och leverera, om leveranstjänster har beställts) den eller de produkter som framgår av Beställningen. Wolt ansvarar inte för Partnerns fullgörande av Köpeavtalet. För Användare i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Kroatien och Israel ansvarar dock Wolt för att utförandet av de leveranstjänster som Användaren beställt sker i enlighet med dessa Användarvillkor.

3.4. Efter att Beställningen har lagts av Användaren kan Beställningen inte annulleras. När du har lagt en Beställning på produkter eller leveranstjänster, kan du inte dra tillbaka eller annullera den. Innan du lägger en Beställning på en produkt eller en tjänst, bör du noggrant granska ditt val.

4. Användarkonton

4.1. Du har en begränsad, icke-exklusiv, icke-överföringsbar och icke-underlicensierbar rätt att använda Wolt-tjänsten i den form som Wolt tillerkänner dig och för de ändamål som anges i Användarvillkoren. Wolt tillerkänner dig rätten närhelst Wolt så önskar. Rätten att använda iOS-versionen av Wolt-appen, hämtad från Apples App Store, är ytterligare begränsad till en rätt att använda Wolt-appen på produkter, som är försedda med Apples varumärke, och som Användaren äger eller har kontroll över i enlighet med användarreglerna i App Stores användarvillkor och dessa Användarvillkor.

4.2. För att kunna använda Wolt-tjänsten måste Användaren upprätta ett användarkonto genom att följa instruktionerna för registrering i Wolt-tjänsten. Användaruppgifterna till Wolt-tjänsten är personliga (såvida inte Wolt och Organisationskunden har kommit överens om annat). Användaren ska försäkra sig om att användaruppgifterna och andra liknande uppgifter som är nödvändiga för åtkomst till Användarens eller Organisationskundens användarkonto hålls hemliga och används på ett säkert sätt utan att vara åtkomliga för tredje part. Endast ett användarkonto är tillåtet per Användare.

4.3. Om Användaren misstänker att någon obehörig person känner till Användarens användaruppgifter eller har tillgång till Användarens användarkonto ska Användaren omedelbart informera Wolt därom. Användaren ansvarar för all användning av Wolt-tjänsten och all aktivitet som sker på Användarens användarkonto.

4.4. För att kunna använda Wolt-tjänsten måste du ange ett giltigt kreditkort eller annan metod för erläggande av betalning till Wolt. Wolt lagrar inte information om ditt betalningsinstrument eftersom detta görs av en utomstående betaltjänstleverantör som används av Wolt. Du åtar dig att betala för alla köp som uppkommer i samband med din användning av Wolt-tjänsten, med undantag för köp genomförda genom Wolt at Work-funktionen på Organisationskundens bekostnad. Du måste hålla information rörande kreditkort eller annan angiven metod för erläggande av betalning som du har angivit på ditt användarkonto uppdaterad.

5. Betalningar

5.1. Användaren, eller Organisationskunden om det är ett Wolt at Work-konto, ska betala den köpesumma som framgår av Beställningen genom att använda betalfunktionen i Wolt-tjänsten. Wolt mottar alla betalningar från Användarna eller Organisationskunderna för Partnerns räkning. Om Beställningen läggs genom Wolt at Work-funktionen, bekräftar Användaren betalningen för Organisationskundens räkning genom Wolt at Work-funktionen. Användarens eller Organisationskundens betalningsåtagande uppkommer i samband med att Beställningen läggs genom Wolt-tjänsten.

5.2. Användaren får endast fullgöra sitt betalningsåtagande genom att använda den online-betalningsmetod som angivits i Wolt-tjänsten. Användaren, eller Organisationskunden om det är ett Wolt at Work-konto, har fullgjort sitt betalningsåtagande när Användaren eller Organisationskunden har betalat köpesumman till Wolt.

5.3. Det betalade beloppet kommer automatiskt att debiteras Användarens kreditkort, eller debiteras genom Organisationskundens Wolt at Work-funktion, när Beställningen levereras. Wolt har, då Beställningen har lagts, rätt att reservera beloppet på Användarens kreditkort eller Organisationskundens Wolt at Work-funktion för Partnerns räkning. Wolt använder en utomstående betaltjänstleverantör för hanteringen av betalningar.

6. Wolt-krediter och tokens

6.1. Användarna av Wolt-tjänsten kan erhålla så kallade Wolt-krediter och/eller tokens genom att exempelvis bjuda in andra att använda Wolt-tjänsten. Användaren kan använda Wolt-krediter och/eller tokens för att erhålla rabatter på sina beställningar genom Wolt-tjänsten.

6.2. Wolt har rätt att ensidigt avgöra de villkor som ska gälla för erhållande och användning av Wolt-krediter och tokens samt deras giltighet.

6.3. Eventuella Wolt-krediter eller tokens som har erhållits som registreringsbonus kan endast användas en (1) gång.

6.4. Wolt-krediter och/eller tokens kan inte bytas mot kontanter.

6.5. En Användares Wolt-krediter och/eller tokens kommer att ogiltigförklaras om Wolt upptäcker något otillåtet användande av Wolt-krediter och/eller tokens eller misstänker eller upptäcker att Wolt-krediter och/eller tokens har givits till en Användare på felaktiga grunder. I sådana situationer har Wolt rätt att fakturera Användaren det belopp Användaren ersatt med Wolt-krediter och/eller tokens i samband med betalningen av en eller flera Beställningar.

7. Leverans av en Beställning

7.1. Om leverans ingår i en Beställning ska Beställningen levereras till den gatuadress som Användaren har angivit och bekräftat i Wolt-tjänsten. Leveranstjänster tillhandahålls av Partnern till Användaren eller Organisationskunden. För Användare i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Kroatien och Israel tillhandahåller dock Wolt, inte Partnern, leveranstjänsten till Användaren eller Organisationskunden. 

7.2. Användaren åtar sig att efter lagd Beställning vara tillgänglig för att ta emot telefonsamtal på det nummer Användaren har angivit i Wolt-tjänsten. Om det angivna telefonnumret inte kan nås får Wolt eller Partnern annullera den lagda Beställningen och Användaren eller Organisationskunden kan krävas på full betalning för Beställningen.

7.3. Användaren kan välja att en Beställning ska levereras så snart som möjligt eller vid en vald framtida tidpunkt.

7.4. Om Användaren väljer att en Beställning ska levereras så snart som möjligt ska Användaren vara tillgänglig på den adress som angivits och bekräftats i Beställningen från det att Beställningen lagts till dess att Beställningen har mottagits av Användaren. Om Användaren inte är tillgänglig på den angivna adressen inom fem (5) minuter från leveransens ankomst och Användaren inte svarar efter två (2) försök att kontakta Användaren via det angivna telefonnumret får Wolt eller Partnern annullera Beställningen och kräva Användaren eller Organisationskunden på full betalning för Beställningen.

7.5. Om Användaren valt att Beställningen ska levereras vid en framtida tidpunkt ska Användaren vara tillgänglig på den adress som angivits och bekräftats i Beställningen senast tio (10) minuter före den valda tiden fram och till dess att Användaren mottagit Beställningen.

8. Upphämtning av en Beställning på Partnerns försäljningsställe

8.1. Om Användaren inte har beställt leverans utan valt att produkterna som anges i Beställningen ska hämtas på Partnerns försäljningsställe, ska produkterna hämtas på det försäljningsställe Användaren valt i samband med Beställningen. Användaren kommer att erhålla en separat elektronisk bekräftelse när produkterna är klara för upphämtning. Partnern eller Wolt får ställa upp särskilda villkor för Användarens identifiering i samband med upphämtning av de beställda produkterna.

8.2. Efter att Partnern har underrättat Användaren om att Beställningen är klar för upphämtning ska Partnern hålla de beställda produkterna tillgängliga i minst sextio (60) minuter. Detta åtagande begränsas dock för det fall de öppettider som gäller för Partnerns försäljningsställe inte tillåter att Partnern håller de beställda produkterna tillgängliga i sextio (60) minuter. Användaren ska under alla omständigheter hämta upp Beställningen under de öppettider som gäller för Partnerns försäljningsställe.

9. ”Äta här”-Beställning

9.1. Om Användaren har valt att konsumera produkterna som anges i Beställningen på Partnerns försäljningsställe, kommer Användaren att erhålla en separat elektronisk bekräftelse rörande när produkterna förväntas vara redo på Partnerns försäljningsställe.

10. Tidsuppskattningar

10.1. Alla leverans- och upphämtningstider och/eller andra uppskattade tider kommunicerade till Användaren av Partnern eller Wolt genom Wolt-tjänsten utgör endast uppskattade tider. Varken Partnern eller Wolt garanterar att Beställningen kommer att levereras eller vara tillgänglig för upphämtning eller förtäring vid den angivna tiden. Produkternas leveranstid kan även påverkas av trafikstockningar, rusningstrafik och väderförhållanden.

11. Immateriella Rättigheter

11.1. Samtliga Immateriella Rättigheter till Wolt-tjänsten och till Wolt-tjänsten relaterad dokumentation samt alla delar och kopior av Wolt-tjänsten och sådan dokumentation tillhör och ska förbli Wolts och/eller Wolts underleverantörer/licensgivare. “Immateriella Rättigheter” betyder upphovsrätt och närstående rättigheter (inklusive databas- och katalogrättigheter samt fotograferingsrättigheter), patent, bruksmodeller, designrättigheter, varumärken, företagshemligheter, know-how och alla andra möjliga typer av immateriella rättigheter, oavsett om de förutsätter registrering eller inte.

11.2. Dessa Användarvillkor upplåter inte några Immateriella Rättigheter till Wolt-tjänsten till Användaren och samtliga rättigheter som inte uttryckligen upplåtits i dessa Användarvillkor tillhör Wolt och Wolts underleverantörer/licensgivare.

11.3. Apple tar inget ansvar för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts yrkande att iOS-versionen av Wolt-appen och/eller ditt användande av den gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter.

12. Ytterligare bestämmelser rörande användningen av Wolt-tjänsten

12.1. Wolt-tjänsten är endast tillgänglig för personer över arton (18) år. 

12.2. Användaren ska följa samtliga tillämpliga lagar och regler vid användningen av Wolt-tjänsten, inklusive sådana rörande köp av alkohol och tobak. I den utsträckning leverans av alkohol är tillgängligt i det land Användaren befinner sig i, kan Användaren nekas leverans av alkoholhaltiga drycker om han/hon inte kan uppvisa giltig legitimation med bild som bevisar att Användaren är minst arton (18) år gammal. Legitimationen ska uppvisas för Wolts kurirpartner som levererar Beställningen.

12.3. Wolt utvecklar ständigt Wolt-tjänsten och kan komma att helt eller delvis förändra eller radera olika delar av Wolt-tjänsten såsom, men inte begränsat till, funktioner, tillgängliga produkter och Partners.

12.4. Genom att använda Wolt-tjänsten kan Användaren komma att få information eller ta del av annat innehåll som är inkorrekt, ofullständigt, missledande, förbjudet, stötande, försenat eller i övrigt skadligt. Wolt kontrollerar i allmänhet inte den information eller det innehåll som tillhandahålls av Partners. Wolt är inte ansvarigt för tredje parts (inklusive Partners) information eller innehåll eller för några skador som uppstår som ett resultat av användningen av eller förlitandet på informationen och/eller innehållet.

12.5. Du eller Organisationskunden ansvarar för att anskaffa och erlägga betalning för all nödvändig utrustning (såsom exempelvis telefoner) och uppkoppling som är nödvändig för tillgång till och användning av Wolt-tjänsten, och alla kostnader kopplade till detta. 

12.6. Användaren åtar sig att inte (i) använda eller försöka att använda någon annans Wolt-konto och/eller bereda sig tillgång till en annan persons betalningsuppgifter i Wolt-tjänsten eller använda en annan persons betalkort vid användningen av Wolt-tjänsten utan att på förhand ha erhållit den personens medgivande, (ii) kopiera, modifiera eller skapa derivativa verk av Wolt-tjänsten eller någon till Wolt-tjänsten relaterad teknologi, (iii) utöva reverse engineering, dekompliera, demontera, dechiffrera eller på annat sätt helt eller delvis försöka ta reda på källkoden till Wolt-tjänsten eller någon annan till Wolt-tjänsten relaterad teknologi, (iv) ta bort några upphovsrätts- eller varumärkesmärkningar eller dylika rättighetsmärkningar som återfinns i Wolt-tjänsten, (v) ta bort, täcka eller skymma någon reklam i Wolt-tjänsten, (vi) samla in, använda, kopiera eller överföra någon information som erhållits genom Wolt-tjänsten utan tillstånd från Wolt, (vii) använda botar eller andra automatiserade metoder för att använda Wolt-tjänsten, (viii) upprätta ett användarkonto under falsk identitet eller någon annans identitet och (ix) bereda sig åtkomst till Wolt-tjänsten på annat sätt än de som Wolt anvisat, såsom Wolt-appen eller Wolts webbplats.

12.7. Wolt har rätt att avregistrera en Användare från Wolt-tjänsten med omedelbar verkan och/eller vägra att utföra eller annullera eventuella Beställningar från Användaren om (i) Användaren missbrukar Wolt-tjänsten eller orsakar skada eller olägenhet för användningen av Wolt-tjänsten eller någon Partner eller Wolt och/eller Wolts anställda, (ii) Wolt har rimliga skäl att tro att Användaren använder Wolt-tjänsten på ett otillbörligt sätt, (iii) Användaren placerar en falsk Beställning (till exempel genom att inte betala eller inte vara tillgänglig för mottagande eller upphämtning av Beställningen) eller i övrigt inte agerar i enlighet med sina åtaganden under dessa Användarvillkor eller (iv) det finns skälig grund att anta att Beställningen inte är korrekt eller autentisk. Om Wolt annullerar en Beställning för vilken Användaren redan erlagt betalning ska Wolt återbetala motsvarande belopp till det konto från vilket betalningen erlades av Användaren.

12.8. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter insamlade om Användare är Wolt Enterprises Oy, såvida inte annat anges. Wolt Enterprises Oy kommer att behandla alla personuppgifter som insamlats från Användaren i enlighet med Wolts integritetspolicy.

12.9. Användaren åtar sig att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när han/hon använder Wolt-appen eller Wolt-tjänsten.

12.10. Användaren garanterar och försäkrar härmed att (i) han/hon inte befinner sig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som av USA:s regering anses vara ett ”terroriststödjande” land, och (ii) att han/hon inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter.

13. Avtalstid och uppsägning

13.1. Dessa Användarvillkor utgör ett bindande avtal mellan Wolt och Användaren så länge Användaren använder Wolt-tjänsten eller till dess att Wolt meddelar annat.

13.2. Användaren kan avsluta användningen av Wolt-tjänsten när som helst. Wolt kan upphöra att tillhandahålla Wolt-tjänsterna tillfälligt eller permanent när som helst.

14. Klagomål

14.1. Observera att Wolt-tjänsten kan upphöra när som helst, tillfälligt eller permanent. Använd inte Wolt-tjänsten för backup av data.

14.2. Partnern åtar sig att förbereda produkterna i enlighet med Beställningen och inom den tid som anges i Wolt-tjänsten. Om det är något fel i (leveransen av) Beställningen, kan Användaren kontakta (i) Wolts kundtjänst, som agerar för Partnerns räkning, genom Wolt-appen eller via support@wolt.com eller (ii) Partnern direkt.

14.3. Partnern är ensamt ansvarig för alla felaktigheter i Beställningen eller andra brott mot Köpeavtalet. 

14.4. Den Användare som upplever att ett brott mot Köpeavtalet begåtts ska utan dröjsmål förmedla eventuella klagomål till Wolt eller Partnern och tydligt beskriva det upplevda avtalsbrottet.

14.5. Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på Wolt-appen. I den utsträckning tillämplig lagstiftning kräver det är vi, inte Apple, ansvariga för att tillhandahålla sådana underhålls- eller supporttjänster. I den utsträckning en lagstadgad och ofrånkomlig garanti gäller är vi, inte Apple, ensamt ansvariga för sådan garanti. Vi, inte Apple, är ansvariga för att bemöta eventuella anspråk, från Användaren eller någon tredje part, rörande iOS-versionen av Wolt-appen eller Användarens besittning och/eller användning av iOS-versionen av Wolt-appen, inklusive, men inte begränsat till: (i) produktansvarskrav, (ii) anspråk vid påståenden att iOS-versionen av Wolt-appen inte uppfyller tillämpliga lag- eller föreskriftskrav och (iii) anspråk som uppstår i samband med konsumentskydd, integritetsskydd eller liknande lagstiftning, inklusive i samband med IOS-versionen av Wolt-appens användning av HealthKit- och HomeKit-ramverken.

15. Tillämplig lag och tvistelösning

15.1. Dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med finsk rätt, med undantag för om Användaren befinner sig i Tjeckien, Grekland, Israel, Polen eller Serbien. Användarvillkoren ska i så fall tolkas och tillämpas i enlighet med den rätt som gäller i det som Användaren befinner sig i. 

15.2. Om du är en konsument, observera att du inte kan fråntas de obligatoriska rättigheter som du tillerkännes i den konsumentlagstiftning som gäller i din hemvist.

15.3. Tvister med anledning av dessa Användarvillkor ska slutligt avgöras i allmän domstol med Helsingfors tingsrätt som första instans, med undantag för om Användaren befinner sig i Tjeckien, Grekland, Israel, Polen eller Serbien. Tvister ska i så fall avgöras av de behöriga domstolarna i det land som Användaren befinner sig i. En konsument kan däremot alltid väcka talan vid den behöriga domstolen i hans/hennes hemvist. Om du är en Användare bosatt inom EU, har du och Wolt även rätt att använda ODR-plattformen som tillhandahålls av EU-kommissionen för att avgöra tvister. Plattformen är tillgänglig på ec.europa.eu/odr. Du kan också hänvisa en tvist till Konsumentverket eller andra motsvarande utomrättsliga institutioner i din hemvist (så som den finska konsumenttvistenämnden, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, i Finland, den tjeckiska Trade Inspection Authority, coi.cz, i Tjeckien eller den polska Permanent Amicable Consumer Court at the competent Provincial Inspectorate of Trade Inspection, uokik.gov.pl, i Polen).

16. Ändringar

16.1. Dessa Användarvillkor kan komma att förändras ensidigt av Wolt.

16.2. Vid förändring av dessa Användarvillkor ska Wolt publicera de nya Användarvillkoren på Wolts webbplats och Wolt ska genom Wolt-tjänsten eller via den e-postadress Användaren angivit i Wolt-tjänsten informera Användaren att Användarvillkoren har förändrats. Om Användaren inte accepterar en eller flera förändringar av Användarvillkoren ska Användaren upphöra att använda Wolt-tjänsten.

17. Överlåtelse

17.1. Wolt har rätt att utan Användarens medgivande helt eller delvis överlåta alla eller delar av sina rättigheter och åtaganden under dessa Användarvillkor till ett bolag inom samma koncern, en efterträdare eller till en förvärvare av Wolts inkråm relaterat till Wolt-tjänsterna.

17.2. Användaren har inte rätt att överlåta några av sina rättigheter eller åtaganden, helt eller delvis, under dessa Användarvillkor.

*****

Uppdaterad 24.06.2019 

WOLTS INTEGRITETSPOLICY

Wolt Enterprises Oy och vissa bolag i Wolt-koncernen (nedan kallade ”Wolt” eller ”vi”) behandlar personuppgifter för användare av Wolts matbeställningstjänster (nedan kallade ”Wolt-appen”) och för besökare av webbplatsen wolt.com (nedan kallad ”Webbplatsen”).

I denna Integritetspolicy syftar ”Wolts tjänster” både på Webbplatsen och på Wolt-appen. I denna Integritetspolicy utgör orden ”Användare”, ”du” eller ”dig” en samlad beteckning på våra och våra koncernbolags kunder, deras företrädare och andra auktoriserade användare hos våra organisationskunder, potentiella kunder samt användarna av Wolts tjänster.

Vår Integritetspolicy förklarar till exempel de typer av personuppgifter som vi behandlar, på vilket sätt vi behandlar personuppgifterna samt hur du kan utöva dina rättigheter i egenskap av registrerad (exempelvis rätten att göra invändningar och rätten till tillgång).

Vissa av våra tjänster kan omfattas av en särskild integritetspolicy. Om en särskild integritetspolicy gäller för en viss tjänst, kommer vi att publicera den i anslutning till den aktuella tjänsten.

Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras då och då, för att återspegla ändringar som rör databehandlingsrutiner eller annat. Den aktuella versionen finns tillgänglig på Webbplatsen. Vi kommer inte att göra väsentliga ändringar av denna Integritetspolicy eller inskränka Användarnas rättigheter enligt denna Integritetspolicy utan ett tillkännagivande om detta.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG(A)

Denna Integritetspolicy avser den behandling av personuppgifter som utförs av Wolt.

För behandling av Användares personuppgifter i nedanstående länder fungerar Wolt Enterprises Oy och det lokala bolaget inom Wolt-koncernen som gemensamt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att Wolt Enterprises Oy och det lokala bolaget inom Wolt-koncernen gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifterna. Gemensamt personuppgiftsansvariga för specifika länder anges nedan:

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Prag 1, Tjeckien, organisationsnummer 07030550, för Användare i Tjeckien,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polen, organisationsnummer 0000745637, för Användare i Polen,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Aviv, Israel, organisationsnummer 51-588715-6, för Användare i Israel (för Användare i Israel motsvaras begreppet ”personuppgiftsansvarig”, så som det används i denna Integritetspolicy, av ”databasägare” så som det används i den israeliska integritetsskyddslagen 5741-1981),

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Aten, Grekland, organisationsnummer 147811001000, för Användare i Grekland,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgrad, Serbien, organisationsnummer 21408930, för Användare i Serbien.

Wolt Enterprises Oy har utsetts att, på de lokala, gemensamt personuppgiftsansvarigas vägnar, ansvara för hanteringen av varje begäran och fråga från en registrerad, gällande Wolt-koncernens behandling av personuppgifter.

När det gäller behandlingen av Användares personuppgifter i andra länder än dem som anges ovan, fungerar Wolt Enterprises Oy som ensam personuppgiftsansvarig.

2. WOLTS KONTAKTUPPGIFTER

Namn: Wolt Enterprises Oy
Organisationsnummer: 2646674-9

Postadress: Anttigatan 1, 00100 Helsingfors, Finland

E-postadress: support@wolt.com

wolt.com

Kontaktperson: Oskari Pétas

3. BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER SAMT DATAKÄLLOR

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar sönderfaller i två allmänna kategorier: Användaruppgifter och analysdata.

Användaruppgifter

Användaruppgifter är personuppgifter som inhämtats direkt från dig eller, i förekommande fall, från den av våra organisationskunder för vilkens räkning du använder Wolts tjänster (nedan kallad ”Organisationskunden”). Vi kan komma att samla in användaruppgifter från våra Användare och Organisationskunder på flera olika sätt, till exempel efter ingående av tjänsteavtal med Organisationskunden eller när Användare registrerar sig för Wolts tjänster, prenumererar på ett nyhetsbrev eller fyller i ett formulär. Observera dessutom att vi samlar in uppgifter också om eventuella transaktioner och betalningar som du genomför via Wolts tjänster.

Användaruppgifter som är nödvändiga för att kunna använda Wolts tjänster

Följande personuppgifter, som samlas in och behandlas av oss, är nödvändiga för att på rätt sätt kunna fullfölja avtalet oss emellan liksom för våra berättigade intressen, samtidigt som vi fullföljer våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra Organisationskunder och uppfyller våra rättsliga förpliktelser.

Efter att vi ingått ett tjänsteavtal med Organisationskunden, tillhandahåller Organisationskunden oss ditt fullständiga namn och din e-postadress.  

När du registrerar dig för Wolts tjänster och skapar ett användarkonto måste du förse oss med följande uppgifter:

 • fullständigt namn
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • information som rör dina betalningsinstrument, exempelvis antalet betalningsinstrument och deras utgångsdatum (krävs för att kunna beställa matprodukter via Wolts tjänster, men lagras inte av Wolt, eftersom detta görs av en utomstående betaltjänstleverantör som används av Wolt och som hanterar betalningar för Wolts räkning)

Användaruppgifter som du frivilligt förser oss med

Din användar- och kundupplevelse kan förhöjas genom att du förser oss med följande uppgifter: 

Ytterligare kontoinformation:

 • en bild
 • leveransadress
 • platsuppgifter (om du samtycker till behandling av dina platsuppgifter)
 • övrig information som lämnas, antingen när användarkontot skapas eller när kontoprofilen ändras vid ett senare tillfälle

Övriga uppgifter. Vi kan också komma att behandla annan information som du frivilligt försett oss med, exempelvis:

 • information som lämnas när du betygssätter våra tjänster
 • godkännande av eller avstående från marknadsföring
 • information som du lämnar via telefonsamtal, e-post eller chattsamtal med oss, inklusive inspelningar av dina samtal med vår kundtjänst 

Utöver de användaruppgifter som inhämtats från dig och från Organisationskunden behandlar vi vissa personuppgifter som tillhandahålls av utomstående tjänsteleverantörer. 

Om du ansluter eller loggar in på ditt konto hos Facebook, delar Facebook dina personuppgifter med oss, exempelvis din profilbild, ett urval av dina Facebook-vänner samt ditt Facebook-ID. 

Analysdata

Även om vi vanligtvis inte använder analysdata för att identifiera dig personligen kan det ibland vara möjligt att identifiera dig genom dessa, antingen som sådana eller kopplade till användaruppgifter. I dessa situationer kan också analysdata betraktas som personuppgifter i enlighet med gällande lagar och vi kommer att behandla sådana uppgifter som personuppgifter.

Vi kan komma att samla in följande analysdata automatiskt när du besöker eller interagerar med Wolts tjänster:

Enhetsinformation. Vi samlar in följande information om den tekniska enhet som du använder vid nyttjandet av Wolts tjänster:

 • enheten och dess identifikationsnummer, IMEI
 • land
 • IP-adress
 • webbläsarens typ och version
 • operativsystem
 • internetleverantörer
 • reklamidentifierare för din enhet
 • besöksidentifierare

Användningsinformation. Vi samlar in information om hur du använder Wolts tjänster, exempelvis:

 • tid som tillbringats med Wolts tjänster
 • interaktion med Wolts tjänster
 • information om de beställningar som gjorts genom Wolts tjänster
 • webbadress för den webbplats du besökt före och efter Wolts tjänster
 • tidpunkt och datum för dina besök på Wolts tjänster
 • vilka delar inom Wolts tjänster du besökte
 • produkter som du sökt efter vid användning av Wolts tjänster

Kakor (cookies)

Vi använder flera olika tekniker för att samla in och lagra analysdata när Användaren besöker Wolts tjänster, däribland kakor och spårpixlar.

Kakor är små textfiler som skickas till och sparas på din enhet och som gör det möjligt för oss att identifiera besökare av Wolts tjänster och att skapa aggregerade uppgifter om våra besökare. Detta hjälper oss att förbättra Wolts tjänster och betjäna våra kunder på ett bättre sätt. Kakorna kommer inte att skada din enhet eller dina filer. Vi använder kakor för att skräddarsy Wolts tjänster och den information som vi ger i enlighet med våra Användares egna intressen. 

Användarna kan välja att ställa in sina webbläsare att avvisa kakor eller att varna när kakor skickas. Följande länkar ger information om hur man justerar inställningarna för kakor i några populära webbläsare: 

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Observera att vissa delar av Wolts tjänster riskerar att inte fungera på rätt sätt om användningen av kakor inte tillåts.

Spårpixlar är en teknik som används för att identifiera läsare av webbplatser och e-post, till exempel för att ta reda på om ett e-postmeddelande har blivit läst. 

Webbanalystjänster

Wolts tjänster använder Google Analytics och andra webbanalystjänster för att sammanställa analysdata och rapporter om besökarnas användning liksom för att hjälpa oss att förbättra Wolts tjänster. Besök Google Analytics för en översikt. Det är möjligt att välja bort Google Analytics med hjälp av detta webbläsartillägg: Webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Reklam- och besökaridentifierare

Wolts tjänster använder pseudonymiserade identifierare för att spåra och förutsäga din användning av appar och tjänster samt dina preferenser.

Du kan välja bort användningen av dessa identifierare genom att ändra följande inställningar i operativsystemet:

Reklamidentifierare kan stängas av på mobila enheter med iOS genom att aktivera alternativet ”Begränsa spårning” (Inställningar → Integritetsskydd → Reklam → Begränsa spårning). Se Apples webbplats om reklam och integritet för en översikt och ytterligare information om reklamidentifieraren.

Wolts besökaridentifierare han stängas av på mobila enheter med iOS och Android genom att ändra inställningarna (för iOS: Inställningar → Wolt → Wolt-inställningar → Limit tracking och för Android: Wolt-appen → Profil-fliken → Inställnings-ikonen i övre högra hörnet).

4. ÄNDAMÅL FÖR OCH BERÄTTIGADE SKÄL TILL BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Ändamål

Wolts behandling av dina personuppgifter har flera olika ändamål:

För att tillhandahålla Wolts tjänster och fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser (rättslig grund: fullgörande av avtal och berättigat intresse)

Wolt behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda Wolts tjänster till dig i enlighet med det avtal som upprättats mellan dig och Wolt eller mellan Organisationskunden och Wolt. 

Till exempel använder vi uppgifterna för att hantera dina betalningar eller eventuella återbetalningar samt för att ge våra partners (restaurang- eller kurirpartners) den information som behövs för att göra i ordning eller leverera din beställning. Om du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att använda den information som du ger till att besvara dina frågor eller avhjälpa din reklamation. 

För våra rättsliga förpliktelser (rättslig grund: uppfyllande av en rättslig förpliktelse)

Wolt behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att administrera och fullgöra våra lagenliga förpliktelser. Detta omfattar uppgifter som behandlas för att uppfylla vår bokföringsskyldighet och vår skyldighet att lämna information till relevanta myndigheter, exempelvis skattemyndigheter.

För hantering av anspråk och rättsprocesser (rättslig grund: berättigat intresse)

Wolt kan komma att behandla personuppgifter i samband med hantering av anspråk, inkasso och rättsprocesser. Vi kan också komma att behandla uppgifter för att förebygga bedrägeri, missbruk av våra tjänster och för data-, system- och nätverkssäkerhet.

För kundkommunikation och marknadsföring (rättslig grund: berättigat intresse)

Wolt behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig angående Wolts tjänster och för att informera dig om ändringar som rör dem. Dina personuppgifter används även i syfte att marknadsföra Wolts tjänster till dig. 

För kvalitetsutveckling och trendanalys (rättslig grund: berättigat intresse)

Vi kan också komma att behandla information om din användning av Wolts tjänster i syfte att förbättra kvaliteten på Wolts tjänster, exempelvis genom att analysera trender i användningen av Wolts tjänster. För att kunna garantera att våra tjänster motsvarar dina behov kan personuppgifter användas för sådant som kundnöjdhetsundersökningar. När så är möjligt kommer vi att göra detta genom att enbart använda aggregerade uppgifter som inte möjliggör personlig identifiering.

Rättsliga grunder för behandlingen

Wolt behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser gentemot dig eller Organisationskunden och att uppfylla sina rättsliga förpliktelser. Vi behandlar dessutom dina personuppgifter i syfte att utöva vårt berättigade intresse att bedriva, upprätthålla och utveckla vår verksamhet och att skapa och upprätthålla kundförhållanden. När vi väljer att använda dina uppgifter på grundval av våra berättigade intressen, väger vi våra egna intressen mot din rätt till personlig integritet och ger dig till exempel möjlighet att avstå från vår marknadsföringskommunikation och använder oss i möjligaste mån av uppgifter som är pseudonymiserade eller sådana som inte möjliggör personlig identifiering.

I vissa delar av Wolts tjänster kan du bli ombedd att ge ditt samtycke till behandling av personuppgifter. I så fall kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

För Användare i Israel: Genom att besöka, ansluta till, skaffa åtkomst till eller använda Wolts tjänster godkänner och samtycker du till villkoren och bestämmelserna i denna Integritetspolicy, inklusive insamling, behandling, överföring och användning av dina personuppgifter vilka samlas in som en del av Wolts tjänster. Om det finns något bland dessa villkor som du inte samtycker till, får du inte ha tillgång till eller använda Wolts tjänster. Du godkänner och bekräftar också att du inte är tvungen att lämna dina personuppgifter till oss och att sådan information överlämnas till oss frivilligt. 

5. ÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EUROPA

Wolt lagrar dina personuppgifter huvudsakligen inom EES-området. Vi har dock tjänsteleverantörer och verksamhet på flera olika orter. Därmed kan vi och våra tjänsteleverantörer överföra dina personuppgifter till, eller komma åt dem från, jurisdiktioner utanför EES-området eller Användarens hemvist. 

Vi kommer att vidta åtgärder för att se till att användarnas personuppgifter åtnjuter en adekvat skyddsnivå inom de jurisdiktioner där de behandlas. Vi tillhandahåller adekvat skydd för överföringarna av personuppgifter utanför EES-området genom en rad överenskommelser med våra tjänsteleverantörer baserade på standardavtalsklausuler eller genom andra lämpliga skyddsåtgärder, exempelvis ramverket Privacy Shield

Ytterligare information om överföringarna av personuppgifter kan fås genom att kontakta oss på någon av adresserna ovan. 

6. MOTTAGARE

Vi delar dina personuppgifter endast inom Wolts organisation och i den mån som det rimligen är nödvändigt för de syften som framgår av denna Integritetspolicy.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, som står utanför Wolts organisation, såvida inte någon av följande omständigheter råder:

För de syften som framgår av denna Integritetspolicy och till auktoriserade tjänsteleverantörer

I den mån som en utomstående part (exempelvis den restaurang som gör i ordning din beställning, vår kurirpartner som levererar din beställning samt den Organisationskund som kan vara den som betalar för din beställning) behöver åtkomst till personuppgifter, för att vi ska kunna utföra Wolts tjänster, förser vi dessa utomstående parter med dina uppgifter. Dessutom kan vi lämna dina personuppgifter till våra närstående bolag eller till auktoriserade tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss (däribland datalagring, redovisning, försäljning och marknadsföring) så att de kan behandla dem för vår räkning liksom till betaltjänstleverantörer så att de kan hantera dina betalningar till oss.

När uppgifter behandlas för Wolts räkning av tredje part har Wolt vidtagit lämpliga avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas uteslutande för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy och i enlighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter och i enlighet med våra anvisningar och med lämpliga sekretess- och säkerhetsåtaganden.

Observera att, om du lämnar personuppgifter direkt till en tredje part, exempelvis via en länk i Wolts tjänster, grundar sig behandlingen i regel på dennes riktlinjer och normer.

Av rättsliga skäl och till rättsprocesser

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, som står utanför Wolt, om vi i god tro kan anta att åtkomsten till och användningen av personuppgifterna rimligen är nödvändig för: (i) att uppfylla varje tillämplig lag, föreskrift och/eller rättsligt avgörande (ii) att upptäcka, förebygga eller på annat sätt hantera bedrägeri, brott, säkerhetsmässiga eller tekniska problem (iii) att skydda Wolts, Användarnas eller allmänhetens intressen, egendom eller säkerhet, så länge det sker i enlighet med lagen. Vi kommer i möjligaste mån att informera dig om sådan behandling.

Av andra berättigade skäl

Om Wolt omfattas av sammanslagning, företagsförvärv eller avyttring av tillgångar, kan vi komma att överföra dina personuppgifter till en inblandad tredje part. Vi kommer dock att fortsätta garantera sekretessen för alla personuppgifter. Vi kommer att meddela alla berörda Användare när personuppgifterna överförs eller börjar omfattas av en annan integritetspolicy. 

Med ditt uttryckliga samtycke

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, som står utanför Wolt, när vi har ditt uttryckliga samtycke till det. Du har rätt att när som helst och utan avgift återkalla detta samtycke genom att ta kontakt med oss.

7. LAGRINGSPERIOD

Wolt lagrar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är lagligt och nödvändigt för att tillhandahålla Wolts tjänster eller relevanta delar därav. Lagringsperioden är beroende av informationens art och behandlingens ändamål. Den maximala perioden kan därför variera beroende på användningen.

De flesta personuppgifter som rör en Användares användarkonto på Wolts tjänster kommer att raderas efter att en period på 90 dagar har förflutit sedan Användaren raderade sitt användarkonto på Wolts tjänster. En del av de personuppgifter som rör en Användares användarkonto på Wolts tjänster kan därefter endast lagras så länge som behandlingen krävs enligt lag eller med rimlig nödvändighet är nödvändig för våra rättsliga förpliktelser eller berättigade intressen, exempelvis hantering av anspråk, bokföring, intern rapportering samt i avstämningssyfte. Samtliga personuppgifter som rör en Användares användarkonto på Wolts tjänster kommer att raderas inom en period på 10 år efter att Användaren raderat sitt användarkonto på Wolts tjänster, med undantag för personuppgifter som är nödvändiga i vissa extraordinära situationer, till exempel rättsliga förfaranden.

Vi kommer att lagra analysdata för Användare som inte längre har något konto på Wolts tjänster under en period på 90 dagar.

8. DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att bli informerad om att dina personuppgifter behandlas av oss. Vi ger dig möjligheten att se vissa uppgifter genom ditt användarkonto i Wolts tjänster eller att begära en kopia av dina personuppgifter.

Rätt att återkalla samtycke

Ifall behandlingen är grundad på ett samtycke från Användaren kan Användaren när som helst och utan avgift återkalla sitt samtycke. Återkallande av ett samtycke kan medföra begränsade möjligheter att använda Wolts tjänster. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Rätt till rättelse

Om vi lagrar personuppgifter om dig, som är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att få dem rättade eller kompletterade genom att kontakta oss. Du kan själv rätta eller uppdatera vissa av dina personuppgifter genom ditt användarkonto för Wolts tjänster. 

Rätt till radering

Du kan även be oss att radera dina personuppgifter från våra system. Vi kommer att rätta oss efter varje sådan begäran såvida inte vi har berättigade skäl att inte radera uppgifterna. 

Rätt att göra invändningar

Du kan ha rätt att göra invändningar mot viss användning av dina personuppgifter om dessa uppgifter behandlas för andra ändamål än vad som är nödvändigt för att utföra Wolts tjänster eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Om du invänder mot vidare behandling av dina personuppgifter kan detta medföra begränsade möjligheter att använda Wolts tjänster.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du kan begära att vi ska begränsa behandlingen av personuppgifter, exempelvis medan din begäran om radering, rättelse eller invändning behandlas och/eller när vi saknar berättigade skäl att behandla dina uppgifter. Detta kan emellertid medföra begränsade möjligheter att använda Wolts tjänster.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss, i ett strukturerat och allmänt använt format, och att självständigt överföra dessa uppgifter till tredje part.

Så utövar du dina rättigheter

Ovan nämnda rättigheter kan utövas genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande, till de adresser som anges ovan, med följande information: fullständigt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan komma att begära ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta Användarens identitet. Vi kan avvisa eller ta ut en avgift för begäranden som är orimligt repetitiva eller uppenbart ogrundade. 

9. DIREKTMARKNADSFÖRING

Användaren har rätt att hindra oss att utnyttja Användarens personuppgifter, i direktmarknadsföringssyfte och för marknadsundersökningar och profilering i direktmarknadsföringssyfte, genom att kontakta oss på ovan angiven adress eller genom att använda funktionerna i Wolts tjänster eller genom att utnyttja den möjlighet, att säga upp prenumerationen, som erbjuds i samband med varje direktmarknadsföringsmeddelande.

10. ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL

Om Användaren inte anser att vår behandling av personuppgifter är i överensstämmelse med gällande dataskyddslagar kan Användaren lämna in ett klagomål till Dataombudsmannens byrå (tietosuoja.fi) som är den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd i Finland. Användaren kan även lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd i sin egen hemvist. 

11. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Åtgärderna omfattar exempelvis, i lämpliga fall, kryptering, pseudonymisering, brandväggar, säkra anläggningar och system för åtkomstkontroll. Våra säkerhetsåtgärder är utformade för att upprätthålla en lämplig nivå av datasekretess, integritet, tillgänglighet, robusthet och möjlighet att återskapa data. Vi utför regelbundna tester av Wolts tjänster, system och andra tillgångar för att upptäcka säkerhetsmässiga sårbarheter.

Om det, säkerhetsåtgärderna till trots, skulle inträffa en säkerhetsincident, som sannolikt skulle kunna få negativa följdverkningar för användarnas integritet, kommer vi så snart som möjligt att informera de aktuella användarna och övriga drabbade parter liksom berörda myndigheter, om gällande dataskyddslagar så kräver, om incidenten.