DARK / Concept Store

Stylish and original outfits, accessories and jewelry

This product offering is in Czech. Would you like to view a machine translation in another language?

🕯️ SVÍČKY - EXKLUZIVNĚ NA WOLTU

⚪ Nechávejte hořící svíčku bez dozoru. ⚪ Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a zvířat. ⚪ Svíčka může vytékat, proto svíčku vždy palte ve svícnu. ⚪ Svíčku nezapalujte v blízkosti hořlavých předmětů. ⚪ Nenechávejte svíčku hořet v průvanu. ⚪ Nepokládejte a nepalte svíčky v blízkosti zdrojů tepla. ⚪ Svíčka musí být při pálení ve svislé poloze. ⚪ Hořící svíčky umístěte vždy alespoň 10 cm od sebe. ⚪ V roztavené vosku nesmí být nečistoty, aby se nevznítily. ⚪ Před zapálením sestříhněte knot na 7-9 mm. Stejně tak během pálení udržujte knot 7-9 mm dlouhý. Svíčka tak nebude čadit a vytékat.