SMI-Music

Musical instruments & accessories

Rotosound-kielet

€9.90

Rotosound SB11 Super Bronze -akustisen kitaran kielet 011-052

€9.90

Rotosound TB12 Tru Bronze 80/20 acoustic strings 012-054

€9.90

Rotosound TB11 Tru Bronze 80/20 Acoustic Strings 011-052

€5.00

Rotosound RS85 -ukulelen kielet

€7.90

Rotosound RS65 5-String -banjon kielet 010-019

€59.00

Rotosound RS6000 Professional -viulun kielet

€18.90

Rotosound RS1000 Silver Wound -viulun kielet

€8.00

Rotosound PN10 Pure Nickels -sähkökitaran kielet 010-046

€53.00

Rotosound RS88EL Black Nylon Extra Long -bassokitaran kielet 065-115

€7.00

Rotosound Silvers R12-56 Nickel Strings -sähkökitaran kielet

€8.00

Rotosound DZ10 Dark Zone -sähkökitaran kielet Drop Tuning 010-060

€5.90

Rotosound R11-54 Whites 11-54 Nickel Strings -sähkökitaran kielet

€29.00

Rotosound RS66EL Swing Bass -bassokitaran kielet 045-105

€10.00

Rotosound SB12 Super Bronze -akustisen kitaran kielet 012-054

€5.90

Rotosound R11 -sähkökitaran kielet 011-048

€7.90

Rotosound PN11 Pure Nickels -sähkökitaran kielet 011-048

  • Popular
€7.00

Rotosound RH9 Roto Oranges -sähkökitaran kielet 009-046

€8.00

Rotosound BS9 British Steels -sähkökitaran kielet 009-042

€8.00

Rotosound JK10 Jumbo King -akustisen kitaran kielet 010-050

€8.00

Rotosound JK11 Jumbo King -akustisen kitaran kielet 011-052

€8.00

Rotosound BS10 British Steels -sähkökitaran kielet 010-046

€39.00

Rotosound SM665 Swing Bass -bassokitaran kielet 040-125

€33.00

Rotosound RS665EL -bassokitaran kielet 045-130

€8.00

Rotosound JK12 Jumbo King -akustisen kitaran kielet 012-054

€49.00

Rotosound RDB665LD 5st -bassokitaran kielet 045-130

€45.00

Rotosound RS55LD Solo Bass -bassokitaran kielet 045-105

€25.00

Rotosound RS66LN Swing Bass -bassokitaran kielet 045-100

€7.00

Rotosound R9 Pink -sähkökitaran kielet 009-042

€7.00

Rotosound RH10 Roto Blues -sähkökitaran kielet 010-052

€10.00

Rotosound RS70 Athena Bouzouki Strings -buzukin kielet

€8.00

Rotosound JK9 Jumbo King -akustisen kitaran kielet 009-048

€49.00

Rotosound Steve Harris SH77 -bassokitaran kielet 050-110

€8.60

Rotosound R10 Rotos -kitaran kielet 010-046

€49.00

Rotosound SM77 Jazz Bass -bassokitaran kielet 040-100

€53.00

Rotosound RS885LD Black Nylon -bassokitaran kielet 065-135

€8.00

Rotosound MAS11 Michael Amott Sign. Set -kitarankielet 011-059